Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10661

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150225-1155-2-754
XML αρχεία - έλεγχος αρχείου
Δυνατότητα ελέγχου αρχείων xml (validate) και εμφάνιση λαθών.

20150327-1155-2-1125
ΑΠΔ - Διαδρομή αρχείου
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της διαδρομής αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου, στην εργασία δημιουργία αρχείου ΑΠΔ.

20150407-1155-2-1226
Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. - διαδρομή αρχείου
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της διαδρομής αποθήκευσης του παραγόμενου αρχείου, στην εργασία Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α .

20150630-1155-2-2240
Αρχείο τράπεζας
Στην εργασία <Αρχείο τράπεζας>, ο έλεγχος υπαρκτότητας λογαριασμού γίνεται πλέον στο Πεδίο IBAN και όχι στον Λογ/σμος τραπέζης (BANKACNNUM).

20151118-1155-7-3375
Εκπτώσεις σε set υπηρεσιών
Στην καταχώρηση παραστατικού με set υπηρεσιών και με επιλογή αυτόματης αντικατάστασης προτείνονται πλέον και οι εκπτώσεις 2 και 3 των αναλούμενων στην γραμμή όπως γίνεται με την έκπτωση 1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151014-1155-1-3062
Αξία ΦΠΑ σε φάκελο κοστολόγησης
Επιτρέπεται πλέον ο μηδενισμός της αξίας ΦΠΑ εξόδων στους φακέλους κοστολόγησης.

20151111-1155-1-3310
Ενέργεια από Φάκελο Υπηρεσιών
Στις ενέργειες (κλήση- συνάντηση κλπ) που καταχωρούνται από φακέλους υπηρεσιών ενημερώνονται πλέον τα πεδία: Ημερ. Εισαγωγής & χρήστης εισαγωγής.

20151117-1155-7-3370
Φ2/422 στα Έσοδα-Έξοδα
Το πεδίο 422 στο έντυπο ΦΠΑ των εσόδων-εξόδων ενημερώνεται όταν το ΦΠΑ εκροών είναι μεγαλύτερο ή το ΦΠΑ εισροών είναι μικρότερο από το υπολογιζόμενο.

20151119-1155-7-3396
Αναγγελία Πρόσληψης - Δελτίο Ομογενούς
Κατά τη δημιουργία του αρχείου Αναγγελίας Πρόσληψης εμφανίζεται πλέον σωστά ο αριθμός ταυτότητας εργαζομένου με τύπο ταυτότητας: Ειδικό δελτίο ταυτότητας.

20151123-1155-1-3421
Σειρά τακτοποίησης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
Διορθώθηκε η λειτουργικότητα της σειράς ΦΠΑ τακτοποίησης κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης.

20151125-1155-1-3448
Αρχείο τράπεζας ALPHA BANK
Η κωδικοποίηση των χαρακτήρων στο αρχείο τραπέζης της ALPHA BANK είναι πλέον Windows-1253.

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10660

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151105-1155-2-3262
Redirection αθροιστών
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα redirection για τους αθροιστές των λογιστικών καταστάσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150924-1155-7-2855
Σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις
Λειτουργεί πλέον σωστά η εφαρμογή φίλτρων στις σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις με χρήση PHOTO, κατά την κλήση από remote server ή γραμμή εντολών.

20151103-1155-7-3237
Πολλοί ΑΧ
Εμφανίζονται πλέον γρήγορα οι αποθηκευτικοί χώροι στα στοιχεία της εταιρείας.

20151106-1155-1-3277
Email
Λειτουργεί πλέον σωστά η ενότητα html στα email.

20151109-1155-1-3290
Λάθος εισαγωγή εξόφλησης
Σε κάποιες ταμειακές μηχανές, που ο χειριστής δίνει ποσό είσπραξης παραπάνω από το ποσό της απόδειξης και εμφανίζονται ρέστα, στο παραστατικό της είσπραξης που προκύπτει γίνεται πλέον σωστά η αφαίρεση.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10659

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151105-1155-1-3263
Windows XP
Διορθώθηκε δυσλειτουργία που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε εγκαταστάσεις με λειτουργικό σύστημα windows XP.

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10658

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151029-1155-2-3206
Ετήσια υποβολή ΜΥΦ
Τα αρχεία ΜΥΦ μπορούν να εξαχθούν πλέον και σε ετήσια βάση (πχ. για αγρότες).

20151102-1155-2-3231
Υπολογισμός εισφορών ΟΓΑ
Προσαρμογή της εφαρμογής στον υπολογισμό εισφορών ΟΓΑ, όσον αφορά στον Λογαριασμό Αγροτικής εστίας, καθώς επίσης και των συνολικών εργοδοτικών εισφορές και των εργατικών εισφορών του κλάδου υγείας, οι οποίες πλέον υπολογίζονται επί των αποδοχών της κατ΄ ελάχιστο 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας

20151102-1155-7-3230
Έσοδα Έξοδα - Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
Η αξία ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών ενημερώνει πλέον το προειδοποιητικό παράθυρο του πεδίου 402.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141020-1155-1-3853
Αυστηρή αρίθμηση από αγορές
Δεν γινόταν σωστός έλεγχος αυστηρής αρίθμησης όταν υπήρχαν πολλές σειρές αγορών με κοινή αρίθμηση με μία σειρά πωλήσεων. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο όταν πολλές σειρές έχουν κοινή αρίθμηση με μία άλλη.

20151026-1155-1-3186
Δεν εκτελούνται τα Dashboard σε windows 10
Εκτελούνται πλέον σωστά τα Dashboard σε windows 10.

20151029-1155-1-3209
Διόρθωση μισθολογικών στοιχείων του XML Ε3 - Αναγγελία πρόσληψης
Ενημερώνονται πλέον σωστά τα tags στο XML E3.

20151030-1155-1-3217
Εργασία [Υπολογισμός καθαρών]
Η εργασία [Υπολογισμός καθαρών] λειτουργεί πλέον σωστά όταν χρησιμοποιείται σε έξτρα περίοδο και ο εργαζόμενος περνά το πλαφόν του ΙΚΑ.