Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11308

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170201-1155-7-441
Αποδοχές βιβλίου αδειών
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην εκτύπωση Βιβλίου αδειών μισθοδοσίας. <Χρήση προσαυξημένου ημερομισθίου> <Εφαρμογή Αναλογίας Σαββάτου>

20190124-1155-2-217
Διαχείριση παραγγελιών με προκαταβολές
Δόθηκε δυνατότητα αντιστοίχισης παραστατικού ''προκαταβολής'' με παραγγελία, μέσω του πεδίων FINDOCREF για εμβάσματα και FINDOCS Εισπράξεις.

20191113-1155-2-3674
Άδειες εργαζομένων
Προστέθηκε ως φίλτρο το έτος στο tab άδειες - ασθένειες - απουσίες στην προβολή στοιχείων εργαζομένου.

20191202-1155-2-3894
Σχολιασμός στις Αξιολογήσεις
Στο πεδίο "Ιδιότητα" προστέθηκε η τιμή "Σχολιασμός από αξιολογούμενο".
Στο αντικείμενο InsertHRNaire προστέθηκε η σελίδα "Ανάλυση" όπου φαίνονται αναλυτικά οι αξιολογήσεις που πρόκειται να εισαχθούν. Ο χρήστης μπορεί προσθέσει και δικές του επιπλέον αξιολογήσεις. Επίσης έχει το δικαίωμα να ορίσει και τη σειρά με τον οποία όλες οι αξιολογήσεις (δικές του ή αυτές που προκύπτουν αυτόματα) θα εισαχθούν. Στις αξιολογήσεις που προκύπτουν αυτόματα δεν μπορεί να κάνει αλλαγές παρά να ορίσει μόνο τη σειρά εισαγωγής.


20191209-1155-2-3987
Αυτοματισμοί στα ερωτηματολόγια
Προστέθηκε το αντικείμενο HRCUSNAIRE_WEB στο οποίο γίνεται διαχείριση αναλυτικά όλων αξιολογήσεων. Στο αντικείμενο αυτό υλοποιήθηκε ο αυτοματισμός.
Η δημιουργία των αξιολογήσεων (αντικείμενο InsertHRNaire) εισάγει τις αξιολογήσεις με τη λογική: η πρώτη έχει κατάσταση "Προς έναρξη" και οι λοιπές "Σε αναμονή".


20191213-1155-2-4054
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Στην ''Συγκριτική εικόνα πωλήσεων'', προστέθηκαν το μοντέλο κι η μάρκα είδους στα φίλτρα.

20191213-1155-2-4055
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Στην ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης'', προστέθηκαν το μοντέλο κι η μάρκα είδους στα φίλτρα.

20200120-1155-2-218
Εικόνα ενεργειών
Στην ''Εικόνα ενεργειών'' προστέθηκε το ''Θέμα'' στα πρόσθετα πεδία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190522-1155-1-1549
Band image σε εσωτερική φόρμα
Δεν εκτυπωνόταν στο σωστό σημείο, band image στο footer φόρμας.

20191001-1155-1-3067
Δημιουργία-επιλογή παρτίδων με set ειδών
Κατά τη "Δημιουργία - επιλογή παρτίδων" σε γραμμές παραστατικού ειδών που συμμετέχουν σε set, οι επιπλέον γραμμές ανά παρτίδα δεν είχαν την πληροφορία του set.

20191009-1155-1-3194
Ανάλυση πελατών ανά είδος
Στην εκτύπωση ''Ανάλυση πελατών ανά είδος'', δεν λειτουργούσαν ορθά τα φίλτρα ''Ναι'' & ''Όχι'' στα συγκεντρωτικά.

20191025-1155-1-3405
Εκχώρηση Επιταγής
Στην εργασία ''Εκχώρηση τιμολογίων'' εμφανιζόταν σφάλμα ''Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Σύμβαση'".

20191031-1155-1-3484
Εσωτερικό υπολ. φύλλο
Δεν εκτυπώνονταν ορθά αλφαριθμητικά πεδία σε excel, έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο "Χρήση εσωτερικού υπολ. φύλλου".

20191106-1155-1-3565
Editor υποκαταστημάτων
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τον σχεδιασμό προβολής, χάνονταν οι Editor των υποκαταστημάτων των ''Τριγωνικών συναλλαγών''.

20191118-1155-1-3736
Φίλτρα σχεδιαζόμενης εκτύπωσης
Στο Series 5 UI, δεν εκτυπώνονταν όλα τα φίλτρα σχεδιαζόμενης εκτύπωσης.

20191129-1155-1-3871
Δημιουργία αρχείου Ε6 (ΥΕΚΑ)
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπταν λάθος πεδία στο αρχείο Ε6 μισθοδοσίας.

20191129-1155-1-3878
Είδος με ίδιο Sn στις γραμμές παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις γραμμές παραστατικού, κατά την επιλογή ίδιου serial number.

20191202-1155-1-3904
Δημιουργία Αρχείου Τράπεζας σε ομάδα εταιρειών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν γινόταν αποθήκευση αρχείου τραπέζης σε περίπτωση θυγατρικής εταιρείας που ανήκει σε ομάδα εταιρειών.

20191204-1155-1-3937
Σχέση μονάδων εγγυοδοσίας (στρογγυλοποίηση δεκαδικών)
Σε ορισμένες περιπτώσεις ειδών με διαφορετική μονάδα μέτρησης από την ΜΜ του είδους εγγυοδοσίας, η ποσότητα εγγυοδοσίας υπολογιζόταν με διαφορετικό τρόπο από τη σχέση μεταξύ ΜΜ1 και ΜΜ2.

20191205-1155-1-3952
ΑΧ σε δελτία ανάλωσης, παραγωγής και Εντολές παραγωγής
Στα Δελτία παραγωγής κι ανάλωσης από εντολές παραγωγής, δεν προτείνονταν οι αποθηκευτικοί χώροι ανάλωσης και παραγωγής της προδιαγραφής του παραγόμενου.

20191210-1155-1-4004
Άρση εκκρεμότητας σε είδη εγγυοδοσίας
Δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' άρση εκκρεμότητας σε γραμμές παραστατικού, ειδών εγγυοδοσίας.

20191211-1155-1-4008
Γράφημα σε ομαδοποιημένο ευρετήριο
Στο Series 5 Ui, δεν εμφανιζόταν το γράφημα σε ομαδοποιημένο ευρετήριο.

20191220-1155-1-4154
Φορολογικός /ui 2008 / 2000+γραμμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση παραστατικού με πολλές γραμμές και σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.

20191223-1155-1-4162
Import Excel
Δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί ορθά import excel σε βάση με nvarchar πεδία.

20200107-1155-1-28
Ανάλυση ειδών ανά πελάτη σε εταιρεία ομάδας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στην εκτύπωση ''Ανάλυση ειδών ανά πελάτη'', κατά την επιλογή ειδών στα φίλτρα της εκτύπωσης, σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20200110-1155-1-68
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Το μέγεθος των φίλτρων της εργασίας 'Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής' αυξήθηκε σε 500 χαρακτήρες.

20200110-1155-1-77
ΑΧ παραγόμενου σε παραστατικό παραγωγής από δελτίο παραγωγής
Κατά το μετασχηματισμό δελτίου παραγωγής σε παραστατικό παραγωγής, δεν ενημερωνόταν ο αποθηκευτικός χώρος της προδιαγραφής.

20200113-1155-1-87
Διαγραφή εταιρειών
Στην εργασία διαγραφής εταιρειών (DeleteCompany), εμφανιζόταν καθυστέρηση στον πίνακα PRDCOSTCNTR.

20200113-1155-1-94
Πρότυπα Δεδομένα σε Εκτυπώσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, εφόσον είχαν οριστεί default πρότυπα δεδομένα σε εκτύπωση.

20200114-1155-1-126
Import στοιχείων εργαζομένων
Απενεργοποιήθηκε ο έλεγχος ασφαλιστικών ταμείων που γινόταν στο event AfterPost κατά το import εργαζομένων.
(Ο έλεγχος ΑΦΜ απενεργοποιείται με επιλογή στις παραμέτρους Στελεχών.)


20200114-1155-1-131
Είδος - Τρέχουσες τιμές κόστους
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία των ειδών, στις τιμές κόστους, επιλέγοντας ''Τρέχουσες'' τιμές.

20200116-1155-1-166
Δικαιώματα σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, χρήστες χωρίς δικαιώματα ''Administrator'', μπορούσαν να ορίσουν δικαιώματα.

20200117-1155-1-179
Συνάρτηση USERVALIDATE
Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση ''USERVALIDATE'' σε σχεδιαζόμενη προβολή ειδών, επέστρεφε τιμή ''false''.

20200120-1155-1-211
Καταχώρηση εισπράξεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση είσπραξης.

20200121-1155-1-249
Μεταφορά παρατηρήσεων είδους σε αιτιολογία 2 Παραστατικού
Πλέον μεταφέρονται πάντα οι τιμές των πεδίων "Αιτιολογία", "Παρατηρήσεις" και "Παρατηρήσεις 2" γραμμής, (COMMENTS, COMMENTS1 και COMMENTS2) στα αντίστοιχα πεδία των γραμμών του είδους καθώς και οι τιμές των πεδίων "Αιτιολογία" και "Αιτιολογία 2" του header (COMMENTS και COMMENTS1) στα αντίστοιχα πεδία του header του τελικού παραστατικού.

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11307

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150119-1155-2-224
Λίστα άρθρων με στοιχεία ΜΥΦ
Προστέθηκε νέο Soft1 default Ευρετήριο "Λίστα άρθρων με στοιχεία ΜΥΦ" στα άρθρα της Γενικής Λογιστικής.

20190102-1155-2-5
Εξαίρεση προκαταβολών από fifo αντιστοίχιση
Δόθηκε δυνατότητα αντιστοίχισης παραστατικού ''προκαταβολής'' με παραγγελία, μέσω του πεδίων FINDOCREF για εμβάσματα και FINDOCS Εισπράξεις. Προστέθηκε σχετικό flag στην αντιστοίχιση ''Προκαταβολή παραγγελίας'', ώστε να εμφανίζει τα παραστατικά ''προκαταβολών''. Προστέθηκε flag ''Εξαίρεση προκαταβολών'' στην εργασία Fifo αντιστοίχιση.

20190603-1155-2-1674
Χρήση Εσωτερικού Υπολ. Φύλλου
Έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο ''Χρήση εσωτερικού υπολογιστικού φύλλου'', εμφανίζονται πλέον οι επικεφαλίδες των στηλών (A,B,C κλπ) του φύλλου και το ύψος των γραμμών είναι 15.

20190611-1155-2-1786
Πωλητής πελάτη και τρόπος πληρωμής κατά BU
Προστέθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης διαφορετικού πωλητή και τρόπου πληρωμής ανά BU στις Γενικές παραμέτρους πελατών 'Στοιχεία ανα BU'. Υπάρχει και στις σχετικές εργασίες πελάτη.

20190620-1155-2-1897
Ιεραρχίες/Θέσεις εργασίας
Προστέθηκε στο selector της θέσης εργασίας, το τμήμα επιχείρησης.
Στην καταχώρηση ενός στελέχους γίνεται έλεγχος εάν οι τρέχουσες τιμές της θέσης εργασίας και του τμήματος είναι συμβατές (εάν δεν είναι βγαίνει μήνυμα προειδοποίησης). Θα πρέπει η θέση εργασίας να ανήκει στο τμήμα που ανήκει το στέλεχος.


20190906-1155-1-2758
Timeline εγκαταστάσεων
Δεν ενημερωνόταν το timeline των εγκαταστάσεων όταν γινόταν αποστολή email με δεξί κλικ στην εγκατάσταση.

20190916-1155-2-2850
Χρωματισμός ΣΚ και αργιών υποκαταστήματος στο ημερολόγιο ενεργειών
Στο ημερολόγιο εργασίας προστέθηκε η δυνατότητα αποτύπωσης με διαφορετικό χρώμα (γκρι) εκτός των Σαββατοκύριακων και των αργιών που δηλώνονται στο ημερολόγιο αργιών του login υποκαταστήματος. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και η παράμετρος "Χρωματισμός αργιών" στις Παραμέτρους στελεχών.

20191003-1155-2-3111
Αναζήτηση σε editor [Οργανωτική Δομή]
Στο control που εμφανίζεται όταν έχουμε multiselect και ιεραρχία, προστέθηκε η Επιλογή/Αποεπιλογή παιδιών. Όταν είναι τσεκαρισμένο και επιλέξουμε ένα 'μπαμπά' του δέντρου τότε επιλέγονται/ αποεπιλέγονται και τα παιδιά του.

20191004-1155-2-3122
Αρχείο Κατάστασης Εργαζομένων Ε4
Στην κατάσταση ΥΕΚΑ Ε4 προστέθηκε το είδος κατάστασης 'Ετήσιος Συμπληρωματικός' στην δεύτερη θέση της αντίστοιχης λίστας.

20191008-1155-2-3182
Check VAT status per customer - VIES
Στις εργασίες συναλλασσόμενων προστέθηκαν τα ''Στοιχεία VIES'' που πραγματοποιούν έλεγχο ΑΦΜ από το site: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

20191017-1155-2-3297
ΦΠΑ-Χώρες-Νομίσματα multilingual
Προστέθηκε δυνατότητα εναλλακτικής περιγραφής ανά γλώσσα σε ΦΠΑ, Χώρες, Νομίσματα. Προστέθηκε calculated πεδίο στα παραστατικά πωλήσεων, αγορών, λιανικής και αποθήκης που φέρνει την περιγραφή στη γλώσσα χρήστη σε είδη και υπηρεσίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιλογή.

20191101-1155-2-3497
Αυτόματη αρίθμηση στον Κωδικό κύκλου σεμιναρίου
Δόθηκε η δυνατότητα στο κύκλωμα HR και συγκεκριμένα στο πεδίο "κωδικός" κύκλου σεμιναρίου να δίνεται ο επόμενος αύξων αριθμός με την χρήση του αστερίσκου.

20191114-1155-2-3693
FIFO Αντιστοίχιση
Στην "Αντιστοίχιση ανεξόφλητων" το "Business Unit αντιστοιχίσεων" μετονομάστηκε σε "Business Unit διακανονισμών".

20191118-1155-2-3741
Μαζικός μετασχηματισμός με εκτύπωση κατά μεταφορέα
Στο διάλογο του μετασχηματισμού, δόθηκε δυνατότητα ταξινόμησης κατά ''Μεταφορέα'', ''Δρομολόγιο'' & ''Μεταφορικό μέσο''.

20191122-1155-2-3782
Ιστορικό φακέλου υπηρεσιών
Δεν εμφανιζόταν το παραστατικό προέλευσης στο ιστορικό φακέλου υπηρεσιών.

20191122-1155-2-3787
Παρτίδες σε Παραστατικά Αποθήκης
Προστέθηκε στο δεξί κλικ στις γραμμές παραστατικών αποθήκης, η ''Δημιουργία - επιλογή παρτίδων''.

20191125-1155-2-3813
Φίλτρο ΑΧ στην ενημέρωση φυσικής απογραφής
Προστέθηκε φίλτρο ΑΧ σε ενημέρωση και ακύρωση φυσικής απογραφής.

20191128-1155-2-3859
Επισύναψη με ATTACHDIR
Δόθηκε δυνατότητα δημιουργίας e-mail μέσω κώδικα javascript χρησιμοποιώντας την εντολή ''ATTACHDIR'' μέσω CreateModule, χωρίς χρήση φόρμας.

20191202-1155-2-3901
Ποσότητα ανάλωσης από ποσοστό φύρας
Στις εργασίες μετασχηματισμού σε παραστατικά και εντολές παραγωγής προστέθηκε η παράμετρος ''Ποσότητα αναλώσεων'' όπου δέχεται τιμές ''Σταθερή βάσει προδιαγραφής'' & ''Αναπροσαρμογή βάσει % φύρας προδιαγραφής''.

20191211-1155-1-4018
Μεταφορά comments2 από πώληση σε αγορά
Κατά τη μεταφορά παραστατικού πώλησης σε αγορά και το αντίστροφο, δεν μεταφέρονταν οι παρατηρήσεις 2 ITELINES.COMMENTS2.

20191211-1155-2-4010
Φίλτρο πωλητή
Προστέθηκε φίλτρο πωλητή, στις εκτυπώσεις ''Καρτέλες ανά Business Unit'', ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα ανά Business Unit'', ''Ανεξόφλητα παραστατικά ανά Business Unit''

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150805-1155-7-2546
Καρτέλα πελάτη - 'Ακυρωμένα-Ακυρωτικά'
Στις καρτέλες συναλλασσόμενων, επιλέγοντας ''Όχι'' στο φίλτρο ''Ακυρωμένα-Ακυρωτικά'' φιλτράρονται και τα ταμειακά παραστατικά που σχετίζονται.

20180514-1155-7-3018
Πεδία επιλογέα Database View
Στο παλιό interface δεν εμφανίζονταν με το δηλωμένο μέγεθος τα πεδία του επιλογέα πεδίων του Database View.

20180611-1155-7-3666
Φόρμα εκτύπωσης word με εικόνα είδους
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα των ειδών, σε φόρμα word.

20180725-1155-1-4681
Αυτόματη εκτέλεση κατά την είσοδο
Σε περίπτωση που στο menu είχε οριστεί εργασία με ''Αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο στην εφαρμογή'', δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' όταν βρισκόταν σε φάκελο.

20181120-1155-1-6210
Παραστατικά διαφορετικών χρήσεων
Κατά το copy from buffer παραστατικού, με διαφορετικές ''Χρήσεις'' (σχετική παράμετρος στον τύπο), δεν γινόταν refresh στα tab.

20181126-1155-1-6276
Ευρετήριο πελατών με υπόλοιπα ανά εταιρεία
Σε ομάδες εταιρειών η συνάρτηση CusBalance δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα.

20190508-1155-1-1429
Φόρμα εκτύπωσης λιανικής
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα background με φόρμα εκτύπωσης λιανικής εσωτερική (απλή).

20190708-1155-1-2173
Αντιγραφή εγγραφής-Χρήσεις μισθοδοσίας
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή χρήσης μισθοδοσίας με αντιγραφή από την προηγούμενη εγγραφή.

20190916-1155-1-2856
Δραστηριότητες έργων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή δραστηριότητας έργων.

20191001-1155-1-3059
Αρχείο Ε7 ΥΕΚΑ
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο σε σχήμα ομάδων εταιριών, στο αρχείο Ε7 δηλωνόταν η ειδικότητα εργαζομένου της κύριας εταιρίας αντί της Login.

20191011-1155-1-3248
Ημερομηνία παράδοσης φακέλων υπηρεσιών
Προστέθηκε η ημερομηνία παράδοσης MTRDOC.DELIVDATE στα διαθέσιμα πεδία σχεδιασμού ευρετηρίου, στους φακέλους υπηρεσιών.

20191016-1155-1-3284
Όριο εργαζομένων
Προστέθηκε η παράμετρος: Έλεγχος υπέρβασης ορίου εργαζομένων: Όχι, Ναι (Μία φορά), Ναι (Πάντα).

20191016-1155-1-3288
Ημερομηνία εισαγωγής σε excel
Κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε excel, εμφανιζόταν λάθος η ώρα, στο πεδίο ''Ημερομηνία εισαγωγής'' σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί η παράμετρος ''Χρήση εσωτερικού υπολογιστικού φύλλου''.

20191024-1155-1-3388
Tιμολογιακή με νομό υποκ/τος πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα δεδομένα πολιτικών, έχοντας ορίσει στη διατύπωση, στη συνθήκη εκτέλεσης, νομό υποκαταστήματος πελάτη.

20191029-1155-1-3428
Επιλογή Default προβολής για ομάδες
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το ''Set As Default'' Ομάδων.

20191031-1155-1-3489
Είδος σε τελωνειακή παρτίδα
Κατά την επιλογή είδους σε τελωνειακή παρτίδα, δεν εμφανιζόταν το είδος, αλλά λογαριασμός εσόδων. Με την καταχώρηση αποθηκευόταν ορθή εγγραφή.

20191101-1155-1-3513
Ημερομηνίες Κύκλου σεμιναρίου
Γίνεται έλεγχος ακολουθίας των από, έως ημερομηνιών του κύκλου σεμιναρίου και εμφανίζεται σχετικό απαγορευτικό μήνυμα.

20191106-1155-1-3571
Χαρακτηρισμός προϊστάμενου θέσης εργασίας
Στον κόμβο της οργανωτικής μονάδας, εκτός του ονοματεπώνυμου του προϊσταμένου, εμφανίζεται πλέον και η θέση εργασίας του.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παράμετροι NODEHEIGHT και NODEWIDTH για τον έλεγχο του μεγέθους των κόμβων του οργανογράμματος.


20191112-1155-1-3648
Στοιχεία ανά business unit σε αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Στοιχεία ανά Business unit'' πελατών, ύστερα από πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20191112-1155-1-3666
Ανάλυση τελευταίου υπολογισμού
Προστέθηκε η παράμετρος LOCALPAYTRACE.
Με τη νέα παράμετρο εμφανίζεται σωστά πλέον ο αναλυτικός τελευταίος υπολογισμός.
Με την παράμετρο PAYTRACE εμφανίζεται ο υπολογισμός στις "Λεπτομέρειες" - καλύπτεται έτσι η περίπτωση του Azure.


20191113-1155-1-3668
Δικαιώματα χρηστών και σειρές υποκαταστημάτων
Χρήστης με ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εταιρείες, έβλεπε όλες τις σειρές στις οποίες είχε οριστεί προτεινόμενο υποκατάστημα.

20191118-1155-1-3733
Επισύναψη με ATTACHDIR
Χρησιμοποιώντας την εντολή ''ATTACHDIR'' σε javascript για επισύναψη αρχείου σε e-mail, στο object SOEMAIL, εμφανιζόταν "1.html".

20191118-1155-1-3743
Σχετικό παραστατικό σύμβασης
Το σχετικό παραστατικό που δημιουργούνταν από σύμβαση, δεν ενημέρωνε στα λοιπά του στοιχεία την αντίστοιχη σύμβαση.

20191120-1155-1-3761
Εκτύπωση Γενική Εκμετάλλευση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση της ''Γενικής εκμετάλλευσης'', έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο ''Χρήση εσωτερικού υπολ. φύλλου''.

20191120-1155-1-3768
Ασφαλιστικά Ταμεία
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν εμφανιζόταν σωστά η φόρμα συμπλήρωσης Ασφαλιστικών ταμείων στην προβολή του εργαζόμενου.

20191122-1155-1-3778
Στοιχεία ΓΓΠΣ
Κατά τον έλεγχο ΑΦΜ σε συναλλασσόμενο με ένδειξη ''ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ'', στην ενημέρωση της καρτέλας επιστρέφει την τιμή "ΑΦΜ με ένδειξη διακοπής εργασιών".

20191122-1155-2-3781
SN σε Παραστατικά σύνθεσης
Στο Series 5 UI σε παραστατικό σύνθεσης, δεν άνοιγε ο selector με τα διαθέσιμα serial number του header.

20191205-1155-1-3949
Λιανική και πληρωμή με πιστωτική κάρτα
Στην οθόνη των λιανικών πωλήσεων, δεν γινόταν refresh στο grid των καρτών, σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου πληρωμής, με διαφορετική κάρτα.

20191209-1155-1-3985
Αναλυτικό ισοζύγιο ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση αποθήκης ''Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.'', σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν είδη με υπόλοιπο.

20191210-1155-1-3992
Serial numbers - αλλαγή ΑΧ σε παραστατικά
Κατά την αλλαγή αποθηκευτικού χώρου σε παραστατικό, με είδη τα οποία παρακολουθούνται σε serial number, δεν πραγματοποιούνταν έλεγχος διαθεσιμότητας ανά Α.Χ.

20191210-1155-1-3994
CDIMMTRLN σε παραστατικά Φυσικής Απογραφής
Δεν ενημερωνόταν ο πίνακας CDIMMTRLN, κατά την καταχώρηση παραστατικού φυσικής απογραφής.

20191211-1155-1-4010
Τιμολογιακές πολιτικές με εγγυοδοσία
Κατά τον επανυπολογισμό σε παραστατικό, σε τιμολογιακή πολιτική με είδος και εγγυοδοσία, κατά την αλλαγή της ποσότητας είδους, συμπληρωνόταν εκ νέου η εγγυοδοσία.

20191217-1155-1-4096
B.A.M. με κλιμάκωση
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ολοκληρωνόταν σενάριο B.A.M. με κλιμάκωση.

20191218-1155-1-4108
Import script
Σε βάσεις με πεδία nvarchar, δεν γινόταν σωστή αποθήκευση των import script.

20191218-1155-1-4117
File type 7
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 7 εσόδων εξόδων, σε κάποιες περιπτώσεις, γινόταν αντικατάσταση των προμηθευτών, επιλέγοντας ''Default πελάτης λιανικής''.

20191219-1155-1-4123
Δημιουργία εταιρείας - Λογαριασμοί εσόδων εξόδων
Κατά την αντιγραφή εταιρείας, δεν αντιγράφονταν οι λογαριασμοί ειδικών φόρων που ήταν συνδεδεμένοι σε λογαριασμούς εσόδων εξόδων.

20191220-1155-1-4156
Καλλιέργειες ΥΠΑΑΤ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εργασία εισαγωγής δεδομένων ΥΠΑΑΤ για καλλιέργειες.

20200109-1155-1-50
Στήλες γραμμών ειδικών συναλλαγών
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι στήλες γραμμών, εφόσον είχαν σχεδιαστεί μέσω του τύπου παραστατικών.