Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11124

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171026-1155-2-4635
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Στην ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης" προστέθηκαν στα πρόσθετα πεδία, ο κωδικός πελάτη και ο κωδικός είδους.

20171026-1155-2-4636
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Στη ''Συγκριτική εικόνα πωλήσεων'' προστέθηκαν στα πρόσθετα πεδία, ο κωδικός πελάτη και ο κωδικός είδους.

20180903-1155-7-5005
Yπολογισμός προβλέψεων - Κλείδωμα ημερομηνιών
Πλέον στον υπολογισμό προβλέψεων , όταν ο χρήστης επιλέξει ημερομηνία για την οποία υπάρχει κλείδωμα ,προκύπτει μήνυμα " Ο εργαζόμενος Χ δεν υπολογίστηκε γιατί υπάρχει κλείδωμα ημερομηνίων έως 31/08/2018."

20181023-1155-2-5868
Στελέχη - Ενημέρωση από θέση εργασίας
Πλέον σε καταχώρηση θέσης εργασίας σε στέλεχος υπάρχει το μήνυμα "Θέλετε να γίνει ενημέρωση προσόντων, παροχών και καθηκόντων από τη θέση εργασίας;"

20181031-1155-2-5955
Αλλαγές στα αρχεία e.txt βάσει ΠΟΛ.1167/2018 για πρατήρια υγρών καυσίμων.
Υλοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της ΠΟΛ.1167/2018 που αφορούν τα αρχεία e.txt για Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ που σημαίνουν παραστατικά υγρών καυσίμων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180529-1155-7-3393
Φίλτρα σε διάλογο ερωτήσεων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη σχεδίαση προβολής, κατά τη προσθήκης φίλτρων στο διάλογο ερωτήσεων με προτεινόμενες τιμές.

20180713-1155-1-4453
Ευρετήριο αναζήτησης ειδών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή ειδών σε παραστατικά, εφόσον είχε οριστεί ευρετήριο ειδών αναζήτησης με Caption σε CCC πεδία.

20181012-1155-1-5765
Kαταμέτρηση χρόνου εργασίας
Πλέον η διάρκεια διαλείμματος μειώνει τη λήξη του χρόνου απασχόλησης κατά τα αντίστοιχα λεπτά.

20181016-1155-1-5791
διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών σε κάλυψη εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την κάλυψη εκκρεμοτήτων σε γραμμές ειδών με χρώμα μέγεθος.

20181018-1155-1-5832
Αυτόματη πρόταση SN σε παραστατικό πώλησης
Δεν γινόταν αυτόματη πρόταση serial number κατά το μετασχηματισμό, ύστερα από ακύρωση παραστατικού.

20181023-1155-1-5860
Σφάλμα στην Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων προυπολογισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων'' στους Προϋπολογισμούς.

20181023-1155-1-5862
Καρτέλες χαρακτηριστικών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν τα σωστά χαρακτηριστικά των ειδών, στην εκτύπωση ''Καρτέλες Χαρακτηριστικών''.

20181023-1155-1-5869
Αξιολογήσεις - Μοντέλα
Πλέον στα μοντέλα αξιολόγησης στελεχών και σεμιναρίων εμφανίζεται αυτόματα το ευρετήριο.

20181023-1155-1-5870
Μοντέλα αξιολόγησης - Τύπος
Στα μοντέλα αξιολόγησης στελεχών στο πεδίο Τύπος πλέον δεν εμφανίζεται η τιμή Σεμινάρια (3).

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11123

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160906-1155-7-2903
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν πραγματοποιούταν φιλτράρισμα με βάσει τα Φορολογικά Στοιχεία Συγκεντρωτική Ταμειακών μηχανών και Συγκεντρωτική Λοιπών δαπανών στην εκτύπωση Στοιχεία Αποστολής ΜΥΦ (Εμπορικό-Εσόδων-Εξόδων).

20180518-1155-7-3160
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με Σύνολα
Σε Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με οριζόμενο πίνακα και στήλες όπου επιστρέφονταν αριθμητικά αποτελέσματα, δεν εμφάνιζαν τα ''Σύνολα''.

20180625-1155-7-4042
Φίλτρο σε φόρμα advanced
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση φόρμας ''Εσωτερική (advanced)'' με custom αριθμητικό πεδίο στον MTRLINES.

20180924-1155-7-5343
RE: Ευρετήριο και φιλτράρισμα
Σε ευρετήριο ειδών αποθήκης με εικόνα, δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα την πρώτη φορά, κατά το φιλτράρισμα.

20181009-1155-1-5674
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων - Ενημέρωση από ημερολόγιο
Στην Αυτόματη εισαγωγή πλέον η μεταφορά των τύπων χρόνου εργασίας γίνεται με βάση την Έναρξη της ενέργειας.

20181009-1155-7-5663
Κάρτες μπόνους με έκπτωση ποσού
Στις κάρτες bonus με τρόπο εξαργύρωσης "Εφεξής έκπτ. στις γραμμές (Έκπτ.1 ποσό)", σε περίπτωση που είχε επιλεγεί πρώτα η κάρτα και εκ των υστέρων τα είδη στην γραμμή, δεν ενημερωνόταν σωστά η έκπτωση.

20181011-1155-1-5718
FINTECH - Επιλογή πολλαπλών εμβασμάτων
Κατά την πολλαπλή επιλογή εμβασμάτων, δεν εμφανιζόταν η ''Αποστολή σε τράπεζα''.

20181011-1155-1-5719
Εμφάνιση Φίλτρων Ευρετήριο
Στο Series 5 UI, σε περίπτωση όπου είχε επιλεχθεί η εμφάνιση φίλτρων σε εκτύπωση, εμφανιζόταν μόνο το ΑΠΟ και όχι το ΕΩΣ.

20181015-1155-1-5788
Έλεγχος αποθέματος με προειδοποίηση σε client/server
Σε περιβάλλον Client / Server, δεν εμφανιζόταν προειδοποιητικό μήνυμα ελέγχου αποθέματος κατά το μετασχηματισμό παραστατικών.

20181017-1155-1-5817
Φιλτράρισμα σε περιγραφή σε ευρετήριο με εικόνα
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν σωστά η φωτογραφία είδους σε ευρετήριο με εικόνες, κατά το φιλτράρισμα.

20181017-1155-1-5819
Fifo Αντιστοίχιση εργασία σε ομάδες εταιριών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν ήταν διαθέσιμη η επιλογή συναλλασσόμενου, στην εργασία ''FiFo αντιστοίχιση'' σε εταιρεία εκτός της κύριας.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11122

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160517-1155-7-1740
Πρόβλημα με τελ.τιμή αγοράς
Κατά το reupdate είδους αποθήκης, η τελευταία τιμή αγοράς του, ενημερωνόταν από το παραστατικό αγοράς πλέον τα έξοδα, σε περίπτωση που συμμετείχε σε συνολικό φάκελο κοστολόγησης, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν το σχεδιασμό της κίνησης αποθήκης που δημιούργησε ο φάκελος.

20180604-1155-7-3512
Υποκατάστημα εταιρείας κατά την σύνδεση
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, εφόσον γινόταν αλλαγή εταιρείας δεν συμπληρωνόταν αυτόματα το υποκατάστημα.

20180628-1155-1-4133
Εικονίδιο μηνυμάτων
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν refresh στο εικονίδιο των μηνυμάτων, όταν υπήρχε νέο μήνυμα.

20180713-1155-1-4479
Εκτύπωση κινήσεων συν/νου
Κατά την εκτύπωση κινήσεων συναλλασσόμενων από καρτέλα, δεν τυπώνονταν όλες οι στήλες.

20180716-1155-1-4510
Αναζήτηση εταιρείας κατά το login - Series 5 UI
Στο Series 5 UI, βελτιώθηκε η αναζήτηση εταιρειών κατά την είσοδο στην εφαρμογή.

20180910-1155-7-5116
Διαγραφή εταιρείας με κινήσεις
Σε client / server & Azure εγκατάσταση, κατά τη διαγραφή εταιρείας η οποία είχε κινήσεις, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα.

20180917-1156-7-137
Υπενθυμίσεις - Μηνύματα
Στα μηνύματα, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη σημειώσεων.

20180926-1155-1-5402
Στοιχεία λογιστή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, σε περίπτωση που συμπληρώνονταν τα στοιχεία λογιστή, σε εταιρεία που δεν είχε γίνει login.

20181005-1155-1-5600
Προσωπικό ημερολόγιο και ανενεργές σειρές
Στο προσωπικό ημερολόγιο εμφανίζονταν και ανενεργές σειρές.

20181005-1155-7-5578
Έξοδα πράξεων χρηματικών λογαριασμών σε ABC costing
Τα έξοδα που συμμετείχαν στις πράξεις χρηματικών λογαριασμών, δεν ενημέρωναν σωστά την ανάλυση του Activity based Costing.

20181008-1155-1-5637
ΜΥΦ - Συγκεντρωτική Ταμειακών μηχανών
Στα στοιχεία αποστολής ΜΥΦ, η Συγκεντρωτική ταμειακών μηχανών, εμφάνιζε λάθος αξία.

20181008-1155-1-5638
Πληρωτέο ποσό για κάρτα
Κατά τη διαγραφή γραμμών σε παραστατικά λιανικής, δεν γινόταν ενημέρωση στο πληρωτέο ποσό για την κάρτα.

20181008-1155-7-5624
Διαφορά με υποκείμενη αξία
Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν σωστά η υποκείμενη αξία παραστατικού, με αποτέλεσμα να μη συμφωνεί με τις γραμμές.

20181009-1155-1-5656
FIFO αυτόματη ανάλωση παρτίδων
Επιταχύνθηκε η διαδικασία καταχώρησης παραστατικού αποθήκης, με FIFO αυτόματη ανάλωση παρτίδων.

20181009-1155-1-5659
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας - Τύπος χρόνου
Πλέον ο Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας δεν επηρεάζει τον Τύπο χρόνου στα Μισθολογικά στοιχεία.

20181009-1155-1-5661
Ευρετήριο Σειρών Παραστατικών Πωλήσεων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη προσθήκη αντιλογιστικής σειράς σε ευρετήριο σειρών.

20181009-1155-1-5676
Ora 1400 error κατά το login
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Oracle, κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί στη Σήμανση εργασιών η ''Καταγραφή Login/Logout''.

20181009-1155-1-5680
Αντιγραφή έργου - ομάδες εταιριών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer Έργου, σε ομάδες εταιρειών.

20181009-1155-7-5657
Μηνύματα σε Series 5 UI
Δεν ενημερωνόταν η στήλη ''Εργασία'' στο ευρετήριο μηνυμάτων.

20181010-1155-1-5692
Πλήρης Αντιγραφή Εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20181010-1155-1-5707
Script error σε έντυπο Φ2
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε Έσοδα Έξοδα.

20181011-1155-1-5733
Καρτέλες υποκαταστημάτων - Μόνο κεντρικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Καρτέλες υποκαταστημάτων'' κατά την επιλογή του φίλτρου ''Μόνο κεντρικό''.

20181011-1156-7-146
Αλλαγή Τιμών Πώλησης
Η εργασία ''Αλλαγή τιμών πώλησης'', δεν λάμβανε υπόψιν το ποσοστό\Αξία των εναλλακτικών τιμών, στη μέθοδο ''Τιμής κόστους και δοτού ποσοστού''.

20181016-1155-1-5793
Άδειες /Ασθένειες /Απουσίες Εργαζομένων
Πλέον λειτουργεί σωστά το φίλτρο Από - Έως στις Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες

20181016-1155-1-5795
EDPS Πληρωμή ποσού
Σε οθόνη λιανικής EDPS, κατά τη πληρωμή με κάρτα, δεν εμφανιζόταν το σωστό ποσό πληρωμής

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11121

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180625-1155-7-4035
Import παραστατικών εσόδων ή εξόδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη διαδικασία import παραστατικών εσόδων ή εξόδων με διαφορετική αξία ΦΠΑ από την υπολογιζόμενη.

20180926-1155-2-5384
Set Υπηρεσιών στις στήλες
Στις στήλες γραμμών Υπηρεσιών, προστέθηκαν τα Set υπηρεσιών ''SPCS''.

20181002-1155-2-5521
EDPSLINEVAL μετά από προσθήκη έκπτωσης
Στη προβολή ''EDPS Λιανική'', γίνεται πλέον refresh στο πεδίο ''Ποσό, EDPSLINEVAL'', σε περίπτωση προσθήκης έκπτωσης στο παραστατικό.

20181003-1155-2-5547
Επωνυμία συν/νου
Προστέθηκε η επωνυμία του συναλλασσόμενου στη ''καρτέλα Serial Number'' & στο ''Ημερολόγιο Serial Number'', μέσω των σχετικών εργασιών Εγγυήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171025-1155-7-4617
Περιοδική ΦΠΑ -Έσοδα Έξοδα
Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ εσόδων εξόδων, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 401, σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενης δήλωσης.

20180629-1155-1-4164
CDIMMTRLN σε περίπτωση μετασχηματισμού
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών όπου στον τύπο υπήρχε εκκρεμότητα, δεν ενημερωνόταν η ανάλυση στον CDIMMTRLN του source παραστατικού.

20180718-1155-1-4539
Autologin σε azure
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το autologin σε βάση.

20180727-1155-1-4703
Αντιγραφή Εταιρείας σε Oracle
Σε βάση Oracle, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20180912-1155-7-5148
Επεξεργασμένα Παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη νέα εγγραφή, εφόσον σε προβολή είχε προστεθεί το πεδίο''Επεξ. Παραστατικά-ημερομηνίες (SALDOC.PROCDOCSDATE)''

20180919-1155-1-5243
Ιεραρχία και Business Units
Σε ευρετήριο πωλήσεων με φίλτρο το Business Unit έχοντας επιλέξει Ιεραρχία, δεν φιλτράρονταν σωστά οι Ιεραρχικές σχέσεις .
20180919-1155-7-5242
EDPS Μικτός τρόπος εξόφλησης
Στη λιανική πώληση με χρήση EDPS, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο ''EDPSLINEVAL'', κατά την ''Πληρωμή με κάρτα''.

20180919-1155-7-5253
CRM πρόσθετα πεδία στηλών
Στο popup παράθυρο των υπενθυμίσεων, δεν εμφανιζόταν σωστά η ονομασία που είχε οριστεί στα ελεύθερα πεδία.

20180920-1155-7-5288
Μηνύματα batch εργασιών σε client
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής'' σε περιβάλλον Client / Server, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα ''Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο ''Σειρά φυσικής απογραφής (Αναλώσεων)'', σε περίπτωση που στη περίοδο είχαν καταχωρηθεί παραστατικά παραγωγής.

20180928-1155-7-5438
Εναλλακτικός κωδικός με χαρακτηριστικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σκανάρισμα εναλλακτικού κωδικού είδους με χαρακτηριστικά, σε γραμμές παραστατικών, στη στήλη του Εναλλακτικού Κωδικού.

20180928-1155-7-5439
Παραγγελίες κατ' είδος
Στην εκτύπωση ''Παραγγελίες κατ' είδος'', δεν γινόταν ανάλυση χαρακτηριστικών σε περίπτωση που είχε δοθεί στα φίλτρα, εμπορική κατηγορία είδους κι ανάλυση χαρακτηριστικών.

20181003-1155-1-5550
Φίλτρο MTRTYPE
Δεν λειτουργούσε σωστά το πεδίο ''Τύπος, MTRTYPE'' σαν φίλτρο, σε ευρετήριο λογαριασμών εσόδων εξόδων.

20181004-1155-1-5565
Ιεραρχίες στον πίνακα UTBL
Δεν εφαρμόζονταν Ιεραρχίες στους UTBL πίνακες.

20181009-1155-1-5660
Access Violation σε στήλη εναλλακτικού κωδικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σκανάρισμα εναλλακτικού κωδικού, σε γραμμές παραστατικού, χωρίς ενεργοποιημένη τη παράμετρο ''Αυτόματο άνοιγμα επιλογέων κατά τη πληκτρολόγηση''.

20181005-1155-1-5586
Κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές παραστατικών, σε είδη με χρώμα μέγεθος.

20181008-1155-1-5625
Ιεραρχίες στα είδη
Δεν λειτουργούσε σωστά ο σχεδιασμός των ιεραρχιών με drag and drop στον πίνακα των εμπορικών κατηγοριών ή ομάδων των ειδών.

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11120

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180904-1155-2-5041
Εργασία συγχώνευσης ενεργειών εργαζομένων
Προστέθηκε νέα εργασία συγχώνευσης εγγραφών ενεργειών εργαζομένων.
Φίλτρα εργασίας:
1. Ημερομηνιακό διάστημα
2. Σειρά προέλευσης με editor SERIES(W[SOPRSNMD=27])
3. Κατάσταση σειράς προέλευσης
4. Χαρακτηρισμός σειράς προέλευσης
5. Σειρά προορισμού με editor SERIES(W[SOPRSNMD=1])
6. Κατάσταση σειράς προορισμού
7. Χαρακτηρισμός σειρά προορισμού
Η εργασία διαβάζει από τις ενέργειες προέλευσης το detail (WACTLINES) και κάνει insert τα record αυτά, στις ενέργειες της σειράς Προορισμού όπου Ενέργεια Προέλευσης.ACTPRSN = Ενέργεια προορισμού.ACTPRSN και Ενέργεια Προέλευσης.FROMDATE = Ενέργεια προορισμού.FROMDATE. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ενέργεια σειράς προορισμού για ACTPRN, FROMDATE τότε κάνει skip την εγγραφή.
Στην ενέργεια προέλευσης συπληρώνεται το πεδίο SOACTIONS με το ID της ενέργειας προορισμού, προκειμένου να μπορεί να γίνει ακύρωση της Συγχώνευσης.


20180904-1155-2-5042
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Στην εργασία [Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων] προστέθηκαν οι ερωτήσεις:
1. Ενημέρωση από ημερολόγιο (Check box τύπου Y/N)
2. Σειρές ημερολογίου εργασίας (multi select) με editor SERIES(W[SOPRSNMD=1])
3. Κατάσταση (multi select)
4. Χαρακτηρισμός (multi select)
5. Τύποι χρόνου εργασίας (multi select) με editor $sworkHours
Κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων,ι η εφαρμογή μαζεύει (SUM) από τις ενέργειες του διαστήματος (Έναρξη και Λήξη της περιόδου υπολογισμού) και με σειρά, κατάσταση και χαρακτηρισμό (φίλτρα στην εργασία), τον χαρακτηρισμένο χρόνο απασχόλησης και τον εισάγει στα αντίστοιχα μισθολογικά στοιχεία PRDVAL που έχουν συμπληρωμένο το πεδίο CALCELMTYPE με την αντίστοιχη τιμή από την λίστα $sworkHours.


20180907-1155-1-5085
EDPS Λιανική
Όταν πληκτρολογεί ο χρήστης, συνολικές εκπτώσεις (πεδίο SALDOC.DISC1PRC) στο παραστατικό, μεταβάλλεται αντίστοιχα το ποσό το οποίο πρόκειται να αποσταλλεί στην συσκευή EDPS για χρέωση.

20180927-1155-2-5428
Printform σε word (MS-WORD)
Σε Javascript προβολής μέσω της συνάρτησης printform,
πλέον γίνονται δεκτοί και οι παράμετροι MS-Word & MS-EXCEL.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20180607-1155-7-3625
Alert προκαλούσε εκτύπωση
Στο Series 5 UI, σε alert όπου ενεργοποιείται στο On Insert και On Locate και αναθέτει ένα αλφαριθμητικό στις παρατηρήσεις του παραστατικού, γινόταν εκτύπωση μέσα από το παραστατικό.

20180702-1155-1-4191
Soft1 Series 5 - Αποθήκευση ως νέα
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν η επιλογή ''Αποθήκευση ως νέα'', σε ήδη καταχωρημένο παραστατικό.

20180710-1155-7-4392
Διατήρηση τιμών σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς χωρίς ''Διατήρηση τιμών'' κι ενώ ο τύπος χρησιμοποιούσε ''Τελ.αγοράς προμηθευτή'', δεν λαμβάνονταν υπόψη η έκπτωση στα ''Στοιχεία ανά Προμηθευτή'' του είδους αλλά η έκπτωση του είδους

20180712-1155-1-4446
Διαγραφή παραστατικού από report
Στο Series 5 UI, κατά το drill down σε εγγραφή, στην εκτύπωση ''Προσφορές'' από την ενότητα των πωλήσεων, ήταν δυνατή η διαγραφή του παραστατικού.

20180802-1155-7-4808
Συνεργάτης σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δε γινόταν σωστή ανεύρεση στο πεδίο ''Συνεργάτης'' στη καρτέλα ''Παράδοση διακίνηση''.

20180814-1156-7-128
Αρχείο SEPA σε Oracle client - server
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την Δημιουργία αρχείου SEPA [ExportSepaPayBanksFile] σε περιβάλλον Client - Server σε βάση Oracle.

20180905-1155-7-5062
Series 5 UI: editor από database view
Στο Series 5 UI, σε custom object που χρησιμοποιεί ένα database view σαν editor σε πεδίο κι είχε δηλωθεί default selector ένα ευρετήριο, τότε δεν εφαρμόζονταν τα πλάτη των στηλών του ευρετηρίου αλλά τα πλάτη που είχαν δηλωθεί στον designer.

20180911-1155-7-5132
Ιεραρχία και Business Units
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση, σε memory πίνακα με Ιεραρχία.

20180919-1155-1-5250
Προβολές στο SOACTION
Στις default προβολές του SOACTION τα πεδία ''Εντολέας'' και ''Χειριστής'' ενημερώνουν πλέον τα αντίστοιχα πεδία ''Πρόσωπο εντολέα'' και ''Πρόσωπο χειριστή''.

20180919-1155-1-5257
Stringlist στο Series 5 UI
Στο Series 5 UI, σε stringlist, που έχει φτιαχτεί στον designer σαν editor, εμφανίζει το κλειδί και όχι την περιγραφή .

20180921-1155-1-5312
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Στην εργασία Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων, ο χρόνος απασχόλησης που έρχεται από τις ενέργειες εκφράζει πλέον ώρες.

20180926-1155-1-5389
Αναζήτηση βάσει του s/n είδους
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικά, κατά την επιλογή είδους με κωδικό ανεύρεσης, εφόσον δεν είχε συμπληρωθεί πρώτα ο Συναλλασσόμενος.

20180927-1155-7-5406
Φ5 - υποβολή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την ενημέρωση σελίδας Taxis, του ''Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5''.

20180928-1155-7-5455
Μεταβολή σταθερών στοιχείων Συναλλασσόμενου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, κατά τη μεταβολή σταθερών στοιχείων συναλλασσόμενων.