Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10508

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101231-1155-2-1569
Πρόταση default φορμών εκτύπωσης
Τροποποιήθηκε η διαδικασία μαζικής εκτύπωσης των παραστατικών: αν τσεκαριστεί η επιλογή 'Ίδιες επιλογές για όλα', το πρόγραμμα δεν ξαναρωτά για φόρμα - επιλογή. Ακόμη. αν τσεκαριστεί το 'Auto', το πρόγραμμα δε ρωτά για εκτυπωτή ή φόρμα και παίρνει το αντίστοιχο από τη σειρά του παραστατικού.

20131223-1155-7-4597
Τρόπος εκτύπωσης παραστατικών
Για τις φόρμες που βρίσκονται στο grid της σειράς, προστέθηκε επιπλέον η επιλογή 'Ακολουθεί την αρχική'. Στην περίπτωση που επιλεγεί, η συγκεκριμένη φόρμα ακολουθεί τη συμπεριφορά της 1ης.

20140219-1155-2-616
Νέα έντυπα φορολογίας 2014
Έγιναν αλλαγές στα έντυπα και τους υπολογισμούς.

20140320-1155-2-1163
Πεδία πίνακα Κάρτες bonus σε οθόνη πελατών
Στο σχεδιασμό της οθόνης πελατών προστέθηκαν τα πεδία του πίνακα Κάρτες bonus.

20140321-1155-2-1182
Αρχείο Βεβαιώσεων αποδοχών
Προστέθηκε εργασία δημιουργίας του αρχείου Βεβαιώσεων αποδοχών Ελευθέρων επαγγελματιών & Εμπορικών επιχειρήσεων.
Για οδηγίες επιλέξτε εδώ http://wiki.softone.gr/0400000000/0406000000/0406070002

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131029-2165-1-29
Μηνιαία κατάσταση αποθήκης
Δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο για μηδενικό υπόλοιπο.

20140320-1155-7-1173
ΜΥΦ Γενική Λογιστική
Όταν υπήρχε χρεωστική και πιστωτική αξία ΜΥΦ άρθρων , στην εκτύπωση του αρχείου υποβολής ΜΥΦ τα ποσά αθροίζονταν.

20140321-1155-1-1186
ΜΥΦ & Γ.Λ.
Δεν ενημερωνόταν σωστά το πιστωτικό πρόσημο, όταν σε άρθρο λογιστικής είχε πληκτρολογηθεί αρνητική αξία.

20140321-1155-1-1187
ΜΥΦ & Γ.Λ.
Στο αρχείο Ταμειακών λιανικής δεν αφαιρούνταν οι πιστωτικές αξίες από τις χρεωστικές, αλλά αθροίζονταν.

20140321-1155-1-1207
ΑΠΔ - επιμερισμός εισφορών
Δεν γινόταν σωστός επιμερισμός εισφορών στις γραμμές της ΑΠΔ, όταν υπήρχε μισθολογικό στοιχείο με πεδίο IKACODE συμπληρωμένο (τιμή 14) και δεν είχε δημιουργηθεί εγγραφή με INSMODE=4.

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10507

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130508-1155-2-1847
Σήμανση εργασιών και PRSN
Διαχωρίστηκαν στη σήμανση εργασιών οι επαφές και τα στελέχη.

20131025-1155-2-3830
Υποβολή εντύπου E10
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα υποβολής εντύπου E10 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο ΣΕΠΕ.

20131127-1155-7-4243
Αντιλογισμός εισπρακτικών παραστατικών
Σε αντιλογισμό(ακύρωση) παραστατικού που δεν έχει δηλωθεί να κάνει αυτόματη είσπραξη, αγνοείται η ρύθμιση αυτόματης είσπραξης στο αντιλογιστικό-ακυρωτικό παραστατικό.

20140311-1155-7-969
Εγκρίσεις και προαπαιτούμενα στάδια
Εφόσον έχουν ορισθεί προαπαιτούμενα στάδια στις εγκρίσεις δεν μπορεί να γίνει έγκριση από τον τελικό χρήστη μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγκρίσεις των προηγούμενων σταδίων.

20140312-1155-2-976
Εξαίρεση ειδών απο ΜΥΦ
Δόθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης ειδών από τον υπολογισμό ΜΥΦ (εξαίρεση ειδών εγγυοδοσίας).

20140313-1155-2-1015
ΜΥΦ & ΕΞΟΔΑ
Δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής εξόδων στην ΜΥΦ ή όχι (αντίστοιχη παράμετρος όπως του ΚΕΠΥΟ).

20140319-1155-2-1132
Έντυπα 2014
Ενημερώθηκαν για το 2014 τα έντυπα Ε2, Ε3, Ε5, Φ-01010, Φ-01013 και ΚΦΑ.

20140319-1155-2-1133
'Εντυπο Ε3
Στο έντυπο Ε3 προστέθηκε η παράμετρος 516.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131231-1155-7-4650
Μεταφορά αριθμήσεων σειρών
Σe βάση oracle, παρουσιαζόταν σφάλμα κατά την εκτέλεση της εργασίας μεταφορά αριθμήσεων σειρών.

20140313-1155-7-1010
Αλλαγή προβολής
Μετά από αλλαγή προβολής σε οποιαδήποτε ενότητα εμφανιζόταν σφάλμα "An object with the given name has already been added" και δεν εμφανίζονταν δεδομένα στην προβολή.

20140314-1155-1-1057
JL10 και οχήματα
Κατά τη δημιουργία του αρχείου JL10 από "Αρχείο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ." εξάγονται πλέον και οι εγγραφές οχημάτων.

20140317-1155-1-1078
Υπολογιζόμενα πεδία στο σχεδιασμό στηλών
Δεν λειτουργούσαν τα τοπικά υπολογιζόμενα πεδία στις στήλες γραμμών παραστατικών.

20140318-1155-7-1089
Καρτέλα έργων
Στην καρτέλα έργων εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σφάλμα, όταν επιλεγόταν στοιχεία από γραμμές παραστατικών(αποκλειστικά) και συμμετοχή όλων των κινήσεων(με συμμετοχή υποέργων).

20140319-1155-1-1128
ΜΥΦ & Μετασχηματισμός
Όταν γινόταν μετασχηματισμός παραγγελίας σε τιμολόγιο δεν ενημερώνονταν τα στοιχεία ΜΥΦ.

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10506

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131219-1155-2-4549
Προσθήκη νέου πεδίου στο αρχείο ΤΣΜΕΔΕ
Προστέθηκε νέο πεδίο στο αρχείο ΤΣΜΕΔΕ. Το πεδίο εμφανίζει το ποσόν της πρόσθετης εισφοράς του Ν.3986/11 και ενημερώνεται από την αξία του ταμείου με id=210.

20140120-1155-2-210
'Ημέρες εργασίας' στις γραμμές του Ωραρίου εργασίας
Προστέθηκε το πεδίο 'Ημέρες εργασίας' στις γραμμές του Ωραρίου εργασίας.
Το πεδίο έχει editor multiselect με τις ημέρες της εβδομάδας (1=Δευτέρα, 2=Τρίτη, κλπ).


20140305-1155-2-840
Διαδικασία συγχρονισμού μισθοδοσίας (Initdata.xdt)
Προστέθηκε στην εργασία επιλογή για το αν θα 'κατέβει' το αρχείο ή όχι. Επιπλέον αν είναι να γίνει download, ο έλεγχος γίνεται με βάση το internet και όχι την τελευταία εγγραφή στο σχετικό cstinfo.

20140305-1155-2-841
Ενέργειες πελατών και επαφών
Στη λίστα ενεργειών από τις σχετικές εργασίες συναλλασσομένων και επαφών προστέθηκε νέα στήλη με το έργο.

20140306-1155-2-883
Αρχείο ΜΥΦ ανά υποκ/μα εταιρείας
Δόθηκε η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου ΜΥΦ ανά υποκ/μα εταιρείας.

20140306-1155-7-868
Ανεξόφλητα παραστατικά του πελάτη
Στη λίστα ανεξόφλητων παραστατικών που επιλέγεται από τις σχετικές εργασίες του πελάτη χρησιμοποιείται πλέον το νόμισμά του και όχι το νόμισμα της εταιρείας,

20140312-1155-2-980
Φίλτρα στο Βιβλίο εξωλογιστικής τήρησης του 94
Στην εκτύπωση αποθήκης για την εξωλογιστική τήρηση του 94 προστέθηκαν στα φίλτρα η εμπορική κατηγορία και η ομάδα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131230-1155-7-4629
Μεταφορά από Eurofasma
Εμφανιζόταν σφάλμα "List index out of bounds(-1)" στη βασική μεταφορά από Eurofasma-Manager.

20140220-1155-1-644
Εσωτερική φόρμα με ΧΜ σε πίνακα και εικόνα ενότητας
Δεν τυπωνόταν σωστά εσωτερική φόρμα εκτύπωσης με ΧΜ σε πίνακα που έχει και εικόνα ενότητας στις γραμμές του επαναλαμβανόμενου. Δεν τηρούνταν η γραμμή και η στήλη που είχαν δηλωθεί στο σχεδιασμό.

20140221-1155-7-662
Ανανέωση κοστολογικών στοιχείων παραστατικών
Η εργασία ανανέωσης κοστολογικών στοιχείων παραστατικών συνυπολόγιζε λανθασμένα και τις ποσότητες των υποπροϊόντων που υπήρχαν στα παραστατικά παραγωγής.

20140224-1155-1-702
incorext syntax near AND σε φόρμα εκτύπωσης
Κατά την εκτύπωση παραστατικού με φόρμα που έχει ανάλυση σετ ειδών και $ για την αναδίπλωση, εμφανιζόταν σφάλμα incorext syntax near "AND", όταν υπήρχε γραμμή χωρίς σετ.

20140226-1155-1-735
Φόρμα με οριζόμενο πίνακα και αναδίπλωση
Κατά την εκτύπωση παραστατικού με φόρμα που έχει οριζόμενο πίνακα και $ για την αναδίπλωση, εμφανιζόταν σφάλμα "Field SODTYPE not found".

20140305-1155-7-859
ORACLE: Επιλογή κωδ. τράπεζας στις ταμειακές συναλλαγές.
Σε βάση ORACLE δεν μπορούσε να γίνει επιλογή κωδικού τράπεζας στις ταμειακές συναλλαγές με αξιόγραφα.

20140305-1155-7-861
Ημερομηνίες στο έντυπο Μ1
Κατά την καταχώριση των πεδίων ημερομηνίας στο έντυπο M1 με μορφή DD/MM/YYYY εμφανιζόταν σφάλμα σχετικά με το δεκαδικό μέρος των αριθμών.

20140306-1155-7-870
Πληρωμές προμηθευτών
Στην περίπτωση που στον κωδικό τράπεζας είχαν δηλωθεί γράμματα και αριθμοί και όχι μόνο αριθμοί, τότε με την επιλογή της τράπεζας σε πληρωμή επιταγής από πληρωμές προμηθευτών εμφανιζόταν σφάλμα "Ole error Invalid column name".

20140306-1155-7-872
ΜΥΦ από λιανική
Ενώ στην παραμετροποίηση της λιανικής έχει δηλωθεί ταμειακή μηχανή στο ταμείο, δεν συμπληρωνόταν το πεδίο ταμειακή μηχανή στη ΜΥΦ.

20140312-1155-1-978
ΑΠΔ συμπληρωματική
Δεν λειτουργούσε σωστά η υποβολή αρχείου συμπληρωματικής ΑΠΔ.

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10505

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140306-1155-7-867
Υπολογισμός ΑΠΔ
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό ΑΠΔ, στην περίπτωση που δεν είχε δηλωθεί κάτι στα πεδία από, έως κωδικό εργαζομένων.

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10504

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140227-1155-2-777
Ο.ΣΥ.Κ. - Ι.Κ.Α.
Ενσωμάτωση των νέων Κ.Π.Κ. και Ειδικοτήτων ΙΚΑ, όπως δημοσιεύθηκαν από το ΙΚΑ στις 26/02/2014. Για να ενημερώσετε την εγκατάστασή σας, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο, συγχρονισμού σύμφωνα με την νέα διαδικασία (Εργαλεία>Soft1 Add-ons)

20140227-1155-2-778
ΠΡΩΤΗ_ΠΡΟΣΛ_2
Στα Τοπικά Πεδία των ευρετηρίων προστέθηκε η συνάρτηση μισθοδοσίας ΠΡΩΤΗ_ΠΡΟΣΛ_2.

20140228-2165-2-7
Σειρές ενεργειών στα έργα
Στις παραμέτρους ενεργειών / CRM entries / Παράμετροι ανά χρήστη / Καταχωρήσεις, στο πεδίο "Εφαρμογή σε" προστέθηκε η επιλογή "Έργα" ώστε οι αντίστοιχες σειρές να εμφανίζονται στα έργα κατά την "Καταχώρηση ενεργειών".

20140304-2165-2-8
Φίλτρο Α.Χ. στις εκτυπώσεις SN
Στις εκτυπώσεις αποθήκης "Καρτέλα SN ανά είδος", "Καρτέλα SN" και "Ημερολόγιο SN" προστέθηκε σαν φίλτρο ο αποθηκευτικός χώρος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140226-1155-2-754
Υποβολή Προσωρινής δήλωσης
Δεν ολοκληρωνόταν η υποβολή Προσωρινής δήλωσης στο site του gsis.

20131118-1155-7-4103
Ποσότητες κατά χαρακτηριστικά - είδος με αρνητική ποσότητα
Όταν ένα είδος είχε αρνητικό υπόλοιπο σε ένα ΑΧ και σε άλλο θετικό με την ίδια ποσότητα, τότε δεν εμφανιζόταν στην εκτύπωση Ποσότητες κατά χαρακτηριστικά.

20140224-1155-7-680
Μηνιαία Κατάσταση Εσόδων/Εξόδων
Στην εκτύπωση Μηνιαία Κατάσταση Εσόδων/Εξόδων λαμβάνεται πλέον υπόψη το φίλτρο Υποκαταστήματος.

20140228-1155-7-792
Προκαθορισμένη τιμή στη σειρά
Σε σχεδιαζόμενη προβολή που είχε οριστεί default value στην σειρά. εμφανιζόταν σφάλμα κατά την νέα εγγραφή.

20140304-1155-1-807
Αρχείο ΤΣΜΕΔΕ
Κατά την παραγωγή αρχείου ΤΣΜΕΔΕ εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20140304-1155-1-823
Import τιμών ανά χρώμα-μέγεθος
Σε κάποιες περιπτώσεις εισαγωγής τιμών ανά χρώμα-μέγεθος γινόταν λανθασμένη ενημέρωση με αποτέλεσμα να μην προτείνονται στη γραμμή του παραστατικού.

20140305-1155-1-850
Λανθασμένος επιμερισμός εισφορών
Στον υπολογισμό μισθοδοσίας γινόταν λανθασμένος επιμερισμός εισφορών όταν οι τακτικές αποδοχές αποδοχές είχαν υπερβεί το ανώτατο όριο του ΙΚΑ.