Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11031

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150102-1155-1-5
Ενημέρωση ΜΥΦ από Έσοδα-Έξοδα
Μπορούν και μεταβάλλονται πλέον τα στοιχεία ΜΥΦ, παραστατικών εσόδων ή εξόδων τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω γέφυρας.

20180130-1155-2-662
Ζ φορολογικού μηχανισμού Β από outprocess
Προστέθηκε δυνατότητα έκδοσης Ζ για φορολογικό μηχανισμό τύπου β από outprocess.

20180312-1155-7-1640
Ταξινόμηση γραμμών εντολών παραγωγής
Στις γραμμές εντολών παραγωγής η ταξινόμηση δεν γίνεται πλέον βάσει κωδικού είδους.

20180315-1155-7-1754
Νέα φίλτρα σε στατιστικές εκτυπώσεις
Στις στατιστικές εκτυπώσεις αγορών / πωλήσεων, προστέθηκαν η εμπορική & η λογιστική κατηγορία του συναλλασσόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130311-1155-1-1172
Ακύρωση άρθρων αναμόρφωσης
Πραγματοποιείται πλέον ''ακύρωση άρθρων αναμόρφωσης'', εάν έχει επιλεχθεί ''αυτόματη αναμόρφωση'' στις παραμέτρους της λογιστικής.

20170328-1155-7-1347
39B - Ενταγμένη είσπραξη-πληρωμή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν υπό προϋποθέσεις κατά την συμπλήρωση του πεδίου '' Άρθρο 39β Φ.Π.Α'' σε άρθρα λογιστικής.

20171026-1155-7-4630
Χρήση BARCODE και είδη εγγυοδοσίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή είδους εγγυοδοσίας σε παραστατικό πώλησης με επιλεγμένη τη παράμετρο ''Χρήση BarCode''.

20171027-1155-1-4665
Redirection πεδίων Σύμβασης
Στη προβολή των Συμβάσεων τα πεδία Συναλλασσόμενος Τιμολόγησης και Υποκατάστημα Τιμολόγησης έκαναν λάθος Redirection.

20171222-1155-7-5645
Φίλτρα - εξαίρεση - ομαδοποίηση
Διορθώθηκε στα ευρετήρια η δυνατότητα ''Φίλτρο, Φίλτρο Εξαίρεσης, Ομαδοποίηση''.

20180105-1155-1-128
Collation σε κείμενα παραστατικών
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν λάθος το collation σε κείμενα παραστατικών.

20180105-1155-7-145
Αποτελέσματα πιστωτικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Αποτελέσματα πιστωτικών'' κατά το refresh ευρετηρίου.

20180115-1155-1-273
Παρτίδες - Τρόπος Ανάλωσης από χρήστη
Σε παραστατικό πώλησης με παρτίδες και τρόπο ανάλωσης ''από χρήστη'' και "πλασματικό > 0" δεν εμφάνιζε τις διαθέσιμες παρτίδες.

20180117-1155-1-344
Καταχώριση Δωροεπιταγής
Κατά την καταχώρηση νέας δωροεπιταγής, δεν γινόταν έλεγχος των υποχρεωτικών πεδίων.

20180129-1155-7-606
Εκπτώσεις στη στατιστική πωλήσεων
Στη στατιστική πωλήσεων δεν εμφανίζονταν σωστά τα ποσοστά εκπτώσεων γραμμών όταν υπήρχαν και εκπτώσεις συνόλων.

20180131-1155-7-683
X.WARNING
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την κλήση της X.WARNING με παράμετρο αριθμητικό πεδίο.

20180201-1155-1-734
Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου
Κατά την αυτόματη υποβολή του εντύπου Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου σταματούσε η διαδικασία στην συμπλήρωση κωδικών και εμφάνιζε σφάλμα.

20180207-1155-7-887
Φίλτρο σε ετικέτα advanced
Σε φόρμα εκτύπωσης <ετικέτα advanced> δεν λάμβανε υπόψιν φίλτρο που είχε οριστεί στην κύρια band.

20180214-1155-7-1061
Συναρτήσεις πελατών
Διορθώθηκε σε σχεδιασμό ευρετηρίου η ''εκτέλεση'' των εντολών (CusNetTurnover, CusChequeBalanceDate, CusBalance) ως SQL εντολή.

20180223-1155-1-1276
Προηγούμενο υπόλοιπο Πελάτη στη φόρμα
Σε ομίλους εταιρειών, κατά την εκτύπωση παραστατικού, δεν ενημερωνόταν σωστά το ''προηγούμενο υπόλοιπο πελάτη''.

20180227-1155-7-1338
Αντιστοιχίσεις παραστατικών
Κατά την αντιστοίχιση παραστατικών με την εντολή X.CALLPUBLISHED('ProgLibIntf.ModuleCommand', X.MODULE, 1035,'...') δεν γινόταν σωστή αντιστοίχιση παραστατικών.

20180301-1155-1-1409
Ανενεργό χαρακτηριστικό
Δεν εμφανίζονται πλέον τα ανενεργά (απ' τον πίνακα των χαρακτηριστικών) χαρακτηριστικά των ειδών σε εκτυπώσεις.

20180309-1155-7-1625
Import script
Δεν εκτελούνταν import script από windows scheduler.

20180316-1155-7-1775
Ακύρωση FIFO αντιστοιχίσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας <Ακύρωση Fifo αντιστοίχιση>.

20180316-1155-7-1778
Αντιστοιχισθέντα παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα στην εκτύπωση ''Αντιστοιχισθέντα παραστατικά'', που εμφανιζόταν εφόσον είχε προστεθεί στήλη με το υπόλοιπο πελάτη.

20180319-1155-1-1827
Α.Χ. παρ/κού παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής συμπληρώνεται πλέον ο Α.Χ της προδιαγραφής εφόσον υπάρχει.

20180319-1155-7-1815
Ισοζύγιο χαρακτηριστικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις εκτυπώσεις Ισοζύγιο & καρτέλες χαρακτηριστικών.

20180320-1155-1-1859
Παραστατικά αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις στο άνοιγμα κάποιου object.

20180321-1155-1-1892
Μεταβολή δεδομένων περιόδου - Ομάδες εταιρειών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Μεταβολή δεδομένων περιόδου'', προτεινόταν ως περίοδος μεταβολής η περίοδος της login εταιρείας.

20180322-1155-7-1929
Nέο UI - Καρτέλα Αξιογράφων
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI, στις καρτέλες αξιογράφων, που εμφανιζόταν όταν γινόταν επιλογή ''εκτύπωση κατά''.

20180323-1155-1-1952
Αρχεία XML ΥΕΚΑ
Διορθώθηκε το μήκος του πεδίου [Ημερομηνία] στις εργασίες των αρχείων XML ΥΕΚΑ.

20180326-1155-1-1993
Αρχείο πληρωμών SEPA (ISO 20022)
Στην εργασία δημιουργίας XML αρχείου SEPA, το πεδίο Α/Α έχει προτεινόμενη τιμή 001.

20180326-1155-7-1991
REST Interface
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε το REST interface.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11030

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170524-1155-7-2317
Μαζικός μετασχηματισμός και αρχειοθέτηση
Εφαρμόζεται πλέον αυτόματη αρχειοθέτηση στα παραστατικά που δημιουργούνται μέσω της εργασίας ''εκτέλεση μετασχηματισμών''.

20180129-1155-7-629
Εισαγωγή από excel στο νέο interface
Στο νέο UI δόθηκε δυνατότητα excel import σε πίνακες, πχ. ο κατασκευαστής & η μάρκα των εδών.

20180205-1155-7-810
Ανάλυση ΧΜ σε ΜΜ2
Δόθηκε δυνατότητα στις γραμμές των παραστατικών, σε είδη που παρακολουθούνται σε χρώμα / μέγεθος, να γίνεται ''ανάλυση'' της ποσότητας 2, επιλέγοντας το σχετικό flag.

20180205-1155-7-827
Κλείδωμα χρήσης
Σε περίπτωση που η χρήση είναι κλειδωμένη και δεν υπάρχουν κλειδώματα ημερομηνιών, δεν επιτρέπεται πλέον διαγραφή παραστατικών.

20180214-1155-2-1068
Αναζήτηση σε active browser
Δόθηκε δυνατότητα αναζήτησης στο νέο UI με active browser και στα πινακοποιημένα δεδομένα που εμφανίζονται σε ευρετήριο, όπως η εμπορική κατηγορία.

20180301-1155-7-1406
Ιστορικό μετασχηματισμών
Προστέθηκε στις γραμμές του Ιστορικού μετασχηματισμών, το πεδίο ''μετασχηματισμός''.

20180305-1155-2-1471
Παραστατικά αποθήκης
Στα παραστατικά αποθήκης δόθηκε δυνατότητα μετασχηματισμού γραμμών.

20180306-1155-7-1516
Εγγυήσεις - Διαγραφή παραστατικού
Κατά τη διαγραφή παραστατικού, το οποίο έχει δημιουργήσει εγγύηση, διαγράφεται αυτόματα και η εγγύηση.

20180307-1155-2-1551
Σύνθεση set σε σειρά
Εφόσον στη σειρά παραστατικού έχει τεθεί στη σύνθεση ''με ερώτηση (ΝΑΙ)'' εμφανίζεται μήνυμα δημιουργίας παραστατικού σύνθεσης, όταν υπάρχει set στις γραμμές.

20180313-1155-2-1683
Εκκρεμείς παραγγελίες
Προστέθηκε η ημερομηνία παράδοσης στις ''εκκρεμείς παραγγελίες'' των ειδών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20180313-1155-7-1688
Αιτιολογία παραστατικών σύνθεσης
Μεταφέρονται οι αιτιολογίες του παραστατικού (COMMENTS,COMMENTS1) στο παραστατικό σύνθεσης που δημιουργείται.

20180316-1155-2-1802
Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών - Προσθήκη Νόμου
Στο Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών , στις εγγραφές με κωδικό 37 (Αποζημίωση απόλυσης) , εμφανίζεται πλέον και ο νόμος (Αρθρο 15/4172) στις παρατήρησεις όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ 1045/2018 για τις αυτοτελώς φορολογούμενες αποδοχές.

20180316-1155-2-1807
Χρόνος εμφάνισης hint σε ιστορικό ενεργειών
Αυξηθηκε ο χρόνος των hints από 2,5 sec σε 5 sec στο νέο UI.Στο παλιό UI τα hints παραμένουν όσο το mouse είναι πάνω στην ενέργεια.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180123-1155-1-482
Εμφάνιση εκτυπώσεων
Στο νέο UI σε wide οθόνη με επιλεγμένη τη παράμετρο ''Mega menu'', οι διαθέσιμες εκτυπώσεις εμφανίζονταν με λάθος σειρά.

20180129-1155-1-600
Εξαγωγή σε cst - Ελεύθερες εκτυπώσεις
Στο νέο UI δεν γινόταν εξαγωγή cst από τις ελεύθερες εκτυπώσεις.

20180129-1155-1-609
Συγχρονισμός βάσης
Στο νέο UI στο παράθυρο συγχρονισμού μίας βάσης (κατά το Login), στην επιλογή ''Λεπτομέρειες'' δεν εμφανίζονταν όλα τα δεδομένα.

20180202-1155-1-767
Αποθήκευση Advanced Report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση ελεύθερης εκτύπωσης τύπου advanced.

20180205-1155-1-848
Νέο UI - Editor σε πεδίο
Στο νέο UI, σε σχεδιασμό ευρετηρίου, δεν αποθηκευόταν αλλαγή στον editor πεδίου.

20180208-1155-7-910
Τιμή σε χρώμα-μέγεθος κατά τον μετασχηματισμό
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών τα οποία είχαν είδη με χρώμα / μέγεθος και είχε αλλαχθεί η τιμή στο αρχικό παραστατικό, στο μετασχηματισμένο, εμφάνιζε λάθος τιμή.

20180214-1155-7-1082
Προσθήκη στο μενού από το custom administration
Στο νέο UI κατά την προσθήκη στο menu ενός Reports browser απ' τον custom administration, εμφανιζόταν ως FORM αντί LIST.

20180216-1156-7-31
Προεπισκόπηση Dashboard
Διορθώθηκε η προεπισκόπηση στα dashboards της Γενικής λογιστικής.

20180223-1155-1-1254
Nέο UI - Default selector
Στο νέο UI εμφανίζονταν οι ανενεργές στήλες που είχαν δηλωθεί σε default selector.

20180223-1155-1-1255
Nέο UI Default Selector
Στο νέο UI σε default selector, με στήλες οι οποίες είχαν ως λεκτικό περισσότερες της μίας λέξης, δεν εμφανίζονταν σωστά η αποτύπωση τους στον selector των γραμμών παραστατικού.

20180226-1155-1-1300
Εισαγωγή παρτίδων από αγορές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό αγοράς, κατά την εισαγωγή ειδών με παρτίδες, με μάσκα κωδικού.

20180228-1155-7-1351
Τέλος Πλαστικής Σακούλας
Διορθώθηκε σφάλμα σε γέφυρα λογιστικής με είδος όπου στον τύπο του έχει τιμή «Τέλος Πλαστικής Σακούλας» και Έξοδο που επιβαρύνει τις γραμμές.

20180302-1155-1-1437
Προβολή πωλήσεων
Στη default προβολή πωλήσεων, δεν εμφανίζονταν η αιτιολογία 2 και ο λογαριασμός λογιστικής.

20180305-1155-7-1475
Νέο Interface - φίλτρα ευρετηρίου
Στο νέο UI δόθηκε δυνατότητα εναλλαγής αποτελεσμάτων και φίλτρων ευρετηρίου με χρήση πληκτρολογίου (F3).

20180305-1155-7-1496
NUI αναζήτηση στις γραμμές παρ/κού
Στο νέο UI βελτιώθηκε η αναζήτηση στις γραμμές ειδών

20180306-1155-7-1504
Google aps
Διορθώθηκε σφάλμα διασύνδεσης του Soft1 με Google apps.

20180307-1155-7-1545
Login σε ανενεργή εταιρεία
Στο νέο UI σε κάποιες περιπτώσεις επιτρεπόταν η είσοδος σε ανενεργή εταιρεία.

20180307-1155-7-1568
Κινήσεις Ειδών και Υποκ/μα Συναλλασσομένου
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αναδρομή στο υποκατάστημα συναλλασσομένου στις κινήσεις των ειδών.

20180308-1155-1-1577
Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. - Αριθμός τέκνων
Ενημέρωνεται πλέον σωστά ο αριθμός τέκνων στο αρχείο Αναγγελίας πρόσληψης.

20180308-1155-7-1605
Σχεδιασμός εκτύπωσης
Εμφανιζόταν σφάλμα σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο με φίλτρο τη συμπεριφορά του παραστατικού.

20180309-1155-1-1614
Καρτέλα είδους
Βελτιώθηκε η σειρά εμφάνισης των κινήσεων στις καρτέλες ειδών.

20180309-1155-2-1617
Nέο UI - grid παρ/κών
Στο νέο UI βελτιώθηκε η αναζήτηση στις γραμμές παραστατικών.

20180313-1155-1-1670
Σχεδιασμός προβολής με VB Script
Διορθώθηκε σφάλμα σε σχεδιασμό προβολής με VB script.

20180314-1155-1-1712
Copy from Buffer σε παρ/κό αγοράς με πάγιο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το Copy from Buffer σε παραστατικό αγοράς παγίου.

20180316-1155-1-1786
Χαρακτηρισμός ενέργειας.
Ο eitror Χαρακτηρισμός ενέγειεας στις ενέργειες εργαζομένων δεν λειτουργούσε σωστά, όταν χαρακτηρισμοί ενεργειών ήταν συνδεδεμένοι με περισσότερα από 1 object ενεργειών.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11029

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150907-1155-2-2710
Υπολογισμός πόντων
Προστέθηκε ο "υπολογισμός πόντων" στα παραστατικά πωλήσεων, ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι πόντοι του πελάτη που θα προκύψουν.

20170315-1155-7-1161
Ημερολόγια Λογιστικής
Στα οριζόμενα και θεωρημένα ημερολόγια της λογιστικής προστέθηκε το φίλτρο ''υποκαταστήματα'' ώστε να εμφανίζει το υπόλοιπο ανά υποκατάστημα.

20170606-1155-7-2590
Κάρτες bonus
Στη διατύπωση πολιτικών για κάρτες bonus προστέθηκε παράμετρος στο Πεδίο Κλιμάκωση για την αξία πλέον του ΦΠΑ.

20171019-1155-7-4508
Στήλες Γραμμών Φακέλων Υπηρεσιών
Δόθηκε δυνατότητα στις στήλες γραμμών των φακέλους υπηρεσιών να γίνεται προσθήκη των πεδίων αριθμών και ημερομηνιών.

20171114-1155-7-4933
Συναλλαγματικές διαφορές
Σε περίπτωση όπου ο συναλλασσόμενος έχει ίδιο νόμισμα με την εταιρεία και πραγματοποιεί συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα, οι συναλλαγματικές διαφορές εμφανίζονταν και στον νόμισμα του συναλλασσόμενου.

20180129-1155-2-601
Νέο UI - Στήλες γραμμών υπηρεσιών και παγίων
Προστέθηκε η αναζήτηση στις στήλες γραμμών υπηρεσιών και παγίων.

20180129-1155-2-623
Aποστολή email από τις εγκαταστάσεις
Προστέθηκε στο δεξί κλικ του ευρετηρίου των εγκαταστάσεων η δυνατότητα αποστολής email.

20180215-1155-7-1095
"Χειρόγραφο" στην λιανική (ΜΥΦ)
Προστέθηκε στην ενότητα της λιανικής, το πεδίο ''χειρόγραφο'' στην ενότητα της ΜΥΦ.

20180226-1155-7-1306
Καρτέλες χαρακτηριστικών
Στην εκτύπωση "Καρτέλες Χαρακτηριστικών" γίνεται πλέον ταξινόμηση ανά κωδικό και ημερομηνία.

20180228-1155-2-1380
ΤΕΑΥΕΤ - Aρχείο XML
Προστέθηκε στο XML αρχείο του ταμείου ΤΕΑΥΕΤ ο αριθμός διαβατηρίου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170405-1155-2-1508
Default selector πελατών
Σε περίπτωση που είχε τεθεί default selector σε ευρετήριο πελατών με στήλη ''υπόλοιπο πελάτη'', το υπόλοιπο δεν εμφανιζόταν στις ενέργειες του CRM.

20170517-1155-7-2181
Φίλτρο υποκατάστημα οντότητας σε αναλυτικό βιβλίο παγίων
Κατά την καταχώρηση παγίων με οντότητες, δεν ενημερωνόταν σωστά το linenum των οντοτήτων.

20171221-1155-7-5633
Ενημέρωση τιμών πώλησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση τιμών πώλησης από παραστατικό αγοράς.

20180103-1155-1-51
Λογιστικές αποσβέσεις παγίων
Πάγιο με φορολογικές & λογιστικές αποσβέσεις, ύστερα από καταστροφή, εμφάνιζε αναπόσβεστη αξία στις λογιστικές αποσβέσεις.

20180119-1155-7-375
Ευρετήριο αναζήτησης πελατών CRM
Διορθώθηκε σφάλμα με τοπικά & υπολογιζόμενα πεδία σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο πελατών, στην ενότητα του CRM.

20180131-1155-7-700
Ανάλυση σετ ειδών μετά απο μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού με set, ο τύπος γραμμής των ειδών (mtrtype) δεν ακολουθούσε τον τύπο του είδους, αλλά είχε τιμή ''κανονικό''.

20180208-1155-1-953
Μισθοδοσία - Έλεγχος άρθρων
Σε client - server περιβάλλον στην εργασία [Ελεγχος άρθρων], δεν εμφανίζονταν τα μήνυματα σφάλματος αλλά το μήνυμα: "Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση!".

20180212-1155-7-1015
Μετασχηματισμός παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών σε διαφορετικό του login υποκαταστήματος.

20180213-1155-7-1039
Τιμή αντικατάστασης
Σε παραστατικό που χρησιμοποιούσε την τιμή αντικατάστασης, σε περίπτωση που άλλαζε η ισοτιμία του παραστατικού, άλλαζε και η τιμή των ειδών στις γραμμές.

20180226-1155-7-1307
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Διορθώθηκε σφάλμα στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα'' με επιλογή ''έως ημερομηνία αναφοράς'' στην εφαρμογή αντιστοιχίσεων.

20180228-1155-1-1379
Περιγραφή χαρακτηριστικού και πολλές εταιρείες
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά, η αλλαγή της περιγραφής ενός χαρακτηριστικού μιας εταιρείας επηρρέαζε την εμφάνιση της περιγραφής του ίδιου χαρακτηριστικού σε άλλη εταιρεία.

20180306-1155-1-1533
Ιστορικό μετασχηματισμών
Διορθώθηκε το ''ιστορικό μετασχηματισμών'' στα παραστατικά.

20180312-1155-1-1657
Ομάδα εταιρειών - Υπολογισμός μισθοδοσίας
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αυτόματη εισαγωγή και τον υπολογισμό μισθοδοσίας σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών.

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11028

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170202-1155-2-458
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Στην εργασία ''Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής'' προστέθηκε το φίλτρο ''Συμμετοχή ανενεργών''.

20170301-1155-7-909
Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Προστέθηκε στην εργασία ''Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ'' ο συνήθης προμηθευτής.

20170522-1155-2-2265
Εκτύπωση ετικετών
Σε ευρετήριο ειδών με ανάπτυξη εναλλακτικών κωδικών προστέθηκε στο δεξί κλικ η επιλογή ''Παραστατικό ετικετών γραμμών''.

20180123-1155-7-476
Κωδικός ανεύρεσης σε φακέλους υπηρεσιών
Προστέθηκε ο κωδικός ανεύρεσης, στις στήλες γραμμών ανταλλακτικών, των φακέλων υπηρεσιών.

20180201-1155-7-727
EDPS POS
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αλλαγές στην παραμετροποίηση του POS της EDPS:
1. Αν δοθεί λάθος τιμή στο ''timeout'' διορθώνεται με το ελάχιστο αποδεκτό.
2. Προστέθηκε το epos_xenta.dll το οποίο ελευθερώνει τη θύρα.


20180207-1155-2-867
Οικονομικά στοιχεία χρέωση/πίστωση
Στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσομένων, στα συγκριτικά στοιχεία, η χρέωση και η πίστωση, αφορούν την χρέωση/πίστωση του έτους μόνο. 

20180213-1155-2-1040
Παρασατικά σύνθεσης με θέση
Σε περίπτωση καταχώρησης παραστατικού αποθήκης που περιλαμβάνει set και δημιουργεί παραστατικό σύνθεσης, τότε εφόσον είναι συμπληρωμένη η θέση αποθήκευσης στο παραστατικό αποθήκης, συμπληρώνεται και στο παραστατικό σύνθεσης (header).

20180228-1155-2-1376
Ιστορικό Αγορών: προσφορές - παραγγελίες
Προστέθηκε στο ιστορικό αγορών / πωλήσεων των ειδών, check box για τις προσφορές & παραγγελίες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170207-1155-1-521
Αlert - ελεύθερα πεδία
Δεν ενεργοποιούνταν Alert από τα ελεύθερα πεδία των ειδών.

20171215-1155-1-5497
Μεταφράσεις σε εργασίες Transfer to other companies
1. Τιμολογιακές πολιτικές
2. Τρόποι πληρωμής συναλλασσόμενων
3. Αντιγραφή τιμών (ειδών) σε άλλες εταιρείες


20180122-1155-7-423
Tasks search
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση Tasks search στο portal.

20180130-1155-1-659
Κανόνας ροής
Διορθώθηκε σφάλμα σε κανόνα ροής, όπου δεν εμφάνιζε όλα τα πεδία στα ΄΄δεδομένα από''.

20180130-1155-7-672
Ευρετήριο με 2 ενότητες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο με 2 ενότητες, με επιλεγμένη την παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master-Detail''.

20180207-1155-1-908
Προβολή αποτελεσμάτων - Δεκαδικά
Εμφανίζονταν, υπό προυποθέσεις, παραπάνω δεκαδικά σε ορισμένα Μισθολογικά στοιχεία στην προβολή αποτελεσμάτων.

20180208-1155-1-938
Έντυπο Ε5 (Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης)
Εμφανίζεται πλέον το σύνολο μεικτών αποδοχών κατά την αποχώρηση.

20180208-1155-2-937
lib.include και alert
Διορθώθηκε σε alert η χρήση java script με την lib.include.

20180209-1155-7-974
Ομαδοποίηση σε ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI που εμφανιζόταν κατά την ομαδοποίηση σε ευρετήριο, σε προβολή αποθήκης.

20180212-1155-7-1001
ΜΥΦ - χειρόγραφο
Κατά την αλλαγή πελάτη σε παραστατικό, που είχε διαφορετικά στοιχεία ΜΥΦ, ενημερωνόταν το flag ''χειρόγραφο''.

20180213-1155-1-1037
Outlook Connector
Τα πεδία ''έναρξη'' και ''λήξη'' στις συναντήσεις, δεν ενημερώνονταν σωστά κατά τον συγχρονισμό με Outlook.

20180215-1155-1-1116
Στρογγυλοποίηση σε τιμές κάτω από 1€
Βελτιώθηκε στην εργασία ''Αλλαγή τιμών πώλησης'' η στρογγυλοποίηση τιμών σε ζώνη με αριθμητικά ποσά.

20180215-1155-7-1117
Εκπτ.1(%) συνόλου κατά την Επεξεργασία
Κατά την επεξεργασία παραστατικών, επιλέγοντας μόνο είδη με υπόλοιπο, δεν μεταβάλλεται το ποσοστό της συνολικής έκπτωσης του παραστατικού.

20180220-1155-7-1162
Ανάλυση ειδών ανά πελάτη
Στην εκτύπωση ''Ανάλυση ειδών ανά πελάτη'' / στατιστικές πωλήσεων, δεν γινόταν αναζήτηση με τη περιγραφή του είδους.

20180221-1155-1-1213
Υπόλοιπα Είδους Ανά Παρτίδα
Στην εκτύπωση "Υπόλοιπα είδους ανά παρτίδα" δεν ενημερώνονταν σωστά στα στοιχεία της παρτίδας τα αναμενόμενα και τα δεσμευμένα.

20180222-1155-7-1247
ΜΥΦ στις ειδικές συναλλαγές
Στα παραστατικά λοιπών συναλλαγών όταν δεν υπάρχει κίνηση συναλλασσόμενου στον τύπο, κατά την εκτέλεση reupdate ΜΥΦ, το πεδίο ''τύπος (GSISFLG)'' ενημερώνεται ως κενός.

20180223-1155-7-1258
Εκκρεμείς παραγγελίες - Εκκρεμή δελτία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο hyperlink ''πελάτης'' σε ευρετήριο, κατά την επιλογή ''εκκρεμείς παραγγελίες'' ή ''εκκρεμή δελτία''.

20180223-1155-7-1275
Menu επιλογών στο νέο UI
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI κατά το login με χρήστη ο οποίος δεν είχε κάποιο menu, κατά το δεξί κλίκ ''μενού επιλογών''.

20180225-1155-1-1286
Ευρετήριο παραστατικών πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο πωλήσεων, κατά την πολλαπλή επιλογή εταιρειών και τύπων παραστατικών.

20180226-1155-7-1299
ΜΥΦ - Έσοδα έξοδα
Στα παραστατικα εσόδων / εξόδων όταν δεν υπάρχει κίνηση συναλλασσόμενου στον τύπο, κατά την εκτέλεση reupdate ΜΥΦ, το πεδίο ''τύπος (GSISFLG)'' ενημερώνεται ο τύπος της ΜΥΦ ως κενός.

20180226-1155-7-1304
Ομάδες εταιρειών: Ανοιχτά παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, κατά την αναζήτηση χρηματικού λογαριασμού στις γραμμές, στα ανοιχτά παραστατικά.

20180226-1155-7-1309
Μεταφορά πεδίου εγγυήσεων
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης δεν αντιγραφόταν το πεδίο ''Εγγύηση (μήνες)".

20180227-1155-1-1328
Αναζήτηση με active browser στο νέο UI
Διαγράφονται πλεόν τα δεδομένα αναζήτησης με χρήση active browser, σε περίπτωση αλλαγής ευρετηρίου.

20180228-1155-1-1352
Ε11 - Αιτία και ημερομηνία αποχώρησης
Εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση αλλαγής εργασιακής σχέσης

20180301-1155-1-1400
Dialog object
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε dialog object.

20180302-1155-1-1430
Ομάδα εταιρειών: Καταχώριση εργαζόμενου
Κατα την καταχώρηση εργαζομένου σε πολυεταιρική εγκατάσταση εμφανιζόταν μήνυμα [Δεν έχετε συμπληρωσει το πεδίο 'πρόσωπο'].

20180305-1155-1-1481
Αποτελέσματα προυπολογισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή προϋπολογισμού στα αποτελέσματα προυπολογισμών.

20180212-1155-7-1010
Σφάλμα jscript
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζονταν σφάλματα σε custom με java script.