Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10672

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151211-1155-2-3625
EDPS- Contactless
Υποστηρίζεται πλέον η επικοινωνία softone-edps σε περίπτωση χρήσης καρτών contactless.
Θα πρέπει για κάθε τράπεζα που υποστηρίζει κάρτα contactless να προστεθούν δύο επιπλέον εγγραφές στις πιστωτικές κάρτες με τύπο: General Contactless και VISA Contactless χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο κωδικό τράπεζας.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160128-1155-1-284
ΕΦΚ και συνολική έκπτωση
Διορθώθηκε ο υπολογισμός ΕΦΚ, όταν δηλωνόταν συνολική έκπτωση στο παραστατικό.

20160129-1155-1-298
Επανυπολογισμός παραστατικού με παρτίδες
Σε επανυπολογισμό παραστατικού με γραμμές ειδών με παρτίδες ενημερώνεται πλέον η τιμή με βάση την τιμή παρτίδας.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10671

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160128-1155-1-276
Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης "Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ." εμφανιζόταν σφάλμα: Format 'SELECT CASE WHEN X.TCODE NOT ' invalid or incompatible with argument.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10670

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151221-1155-2-3702
Γραμμογράφηση επικουρικού αρχείου ΕΤΕΑΠΕΠ
Ενσωμάτωση νέας γραμμογράφησης για επικουρικό αρχείο ΕΤΕΑΠΕΠ

20160113-1155-2-97
Αλλαγή γραμμογράφησης αρχείου JL10 - Οριστική δήλωση ΦΜΥ
Σε όλα τα αριθμητικά πεδία του αρχείου JL10 άλλαξε το μήκος των χαρακτήρων: αυξήθηκε κατά 1 χαρακτήρα.

20160119-1155-2-164
Προσαρμογή γραμμογράφησης εισοδήματος από Επιχειρηματική δραστηριότητα
Προσαρμογή γραμμογράφησης εισοδήματος από Επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με την ΠΟΛ 1274/2015.

20160122-2165-2-1
Δασμός επί αξία γραμμής
Προστέθηκε νέος τρόπος επιμερισμού "δασμός * αξία γραμμής" στους φακέλους κοστολόγησης.

20160126-1155-2-256
Ε11 XML - Προσθήκη αποδοχών μη ληφθείσας άδειας
Προσθήκη αποδοχών μη ληφθείσας άδειας (ΜΣ 3147 και 3158) στην αποζημίωση αδείας στο Ε11 xml αρχείο

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151231-1155-7-3792
Citizen
Εμφανιζόταν σφάλμα 'device not responding' μετά από πολλές καταχωρίσεις. Δεν καθυστερεί πλέον στην έκδοση Ζ.

20160107-1155-7-37
Pro line ergospeed 3
Εμφανιζόταν καθυστέρηση στην έκδοση Ζ.

20160113-1155-7-95
Ενημέρωση απογραφής
Εμφανιζόταν μεγάλη καθυστέρηση στην εργασία ενημέρωσης φυσικής απογραφής, όταν τα είδη παρακολουθούνταν σε χρώμα/μέγεθος.

20160125-1155-7-237
ICS elegant super
Σε ορισμένες περιπτώσεις εφόσον υπήρχε θέμα επικοινωνίας με το φορολογικό τότε εκτυπώνονταν το είδος που υπήρχε στις γραμμές παραπάνω από μία φορά.

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10669

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151201-1155-2-3516
Ε9 - Ερώτηση Ημερομηνίας μεταβολής
Προσθήκη ερώτησης Ημερομηνίας μεταβολής στην εργασία δημιουργίας του αρχείου E9 xml η οποία ενημερώνει το αντίστοιχο tag.

20160114-1155-2-116
Προϋπηρεσία - Ε3, Ε4 xml
Στα αρχεία xml Ε3 και Ε4 το πεδίο προϋπηρεσία υπολογίζεται πλέον με στρογγυλοποίηση στον ακέραιο προς τα κάτω ώστε να εμφανίζονται μόνο τα συμπληρωμένα έτη.

20160115-1155-2-144
Ε11 xml - Εφαρμογή αναλογίας Σαββάτου
Προσαρμογή της αναλογίας Σαββάτου με βάση τις ημέρες απασχόλησης ανά εβδομάδα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160112-1155-1-73
Έξοδο από άλλο έξοδο ΕΦΚ
Δόθηκε η δυνατότητα σε έξοδο, που υπολογίζεται από την αξία εξόδου ΕΦΚ, να μπορεί να επιμεριστεί "Ανά αξία ΕΦΚ".

20160113-1155-1-89
Περιοδική ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του ΦΠΑ Αγορών με 6% στην περιοδική ΦΠΑ στα Έσοδα- Εξοδα.

20160113-1155-1-98
Ιστορικό μετασχηματισμών
Βελτιώθηκε αισθητά η απόδοση στο ιστορικό μετασχηματισμών με μεγάλο όγκο δεδομένων.

20160115-1155-1-131
Υποβολή ΑΠΔ
Ολοκληρώνεται πλέον σωστά η διαδικασία εγγραφής στο site του ΙΚΑ κατά την υποβολή ΑΠΔ.

20160115-1155-7-136
ΑΠΔ - Αναλυτικές εγγραφές Δώρων
Όταν οι αναλυτικές εγγραφές δώρου περιλαμβάνονται σε επόμενο μήνα (Πχ Δώρο Χριστουγέννων 2015 σε Ιανουάριο 2016) τότε στο πεδίο μήνας να εμφανίζεται πλέον ο κωδικός του μήνα υποβολής και όχι αυτός του μήνα υπολογισμού (Στο παράδειγμα θα έχουν κωδικό 1 και όχι 12).

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10668

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151130-1155-2-3488
Πιστοποίηση Αrcadia net
Πιστοποίηση της arcadia net ως ταμειακή μηχανή και ως φορολογικός εκτυπωτής.

20151130-1155-2-3489
Πιστοποίηση info carina net plus
Πιστοποιήθηκε η info carina net plus ως ταμειακή μηχανή και ως φορολογικός εκτυπωτής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151120-1155-1-3404
Αρχείο συμβάσεων και σχετικά έγγραφα
Εμφανιζόταν σφάλμα μετά από μεταβολή σύμβασης που είχε επισυναπτόμενο αρχείο αποθηκευμένο στη βάση.

20151216-1155-1-3670
ΔΛΠ - Αποσβέσεις Παγίων
Οι οντότητες που είχαν οριστεί να αποσβένονται μόνο στα ΔΛΠ, δεν εμφανίζονταν προς επιλογή στα παραστατικά αποσβέσεων.

20151218-1155-7-3691
Αντιστοίχιση και πιστωτικά αγοράς
Μετά από μεταβολή-αντιστοίχιση πιστωτικού αγοράς με τιμολόγιο που είχε ήδη αντιστοιχιστεί μερικώς διαγράφονταν όλες οι αντιστοιχίσεις.

20151222-1155-7-3717
Citizen Fiscal αλλαγή είδους
Κατά την εκτύπωση απόδειξης σε φορολογικό εκτυπωτή CITIZEN FISCAL με αλλαγή είδους (1ή γραμμή το είδος που θα πουληθεί & 2η γραμμή το είδος που θα επιστραφεί με αρνητικό πρόσημο στην ποσότητα – αξία), εμφανιζόταν μήνυμα «error in command execution (91)» με αποτέλεσμα να τυπώνει ακύρωση απόδειξης.

20160112-1155-1-82
ΕΦΚ υποκαταστήματος πελάτη
Δεν λειτουργούσε σωστά η επιβολή ΕΦΚ, βάσει της παραμετροποίησης ΕΦΚ των υποκαταστημάτων του πελάτη.