Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11108

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180514-1155-7-3003
Αιτιολογία εμβάσματος σε αρχείο SEPA
Στο XML αρχείο που δημιουργείται για το SEPA, εκτός από το όνομα της εταιρείας, ενημερώνεται και η αιτιολογία των γραμμών εμβασμάτων.

20180524-1155-2-3295
Ηλεκτρονική υποβολή Περιβαλλοντικού τέλους
Δόθηκε δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Περιβαλλοντικού τέλους.

20180528-1155-2-3364
Έντυπο Περιβαλλοντικού τέλους
Ενσωματώθηκε το έντυπο ''Απόδοσης Περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας''.

20180606-1155-2-3581
Κόστος μονάδος κοστολογικών στοιχείων παραγωγής
Η αξία κόστους των κοστολογικών στοιχείων υπολογίζεται αυτόματα στα παραστατικά παραγωγής βάσει μονάδων και κόστους μονάδος κοστολογικού στοιχείου.

20180612-1155-7-3720
Αλλαγή παραγόμενου σε εντολή παραγωγής
Κατά την αλλαγή είδους σε εντολή παραγωγής, διαγράφεται πλέον και η προδιαγραφή που αφορούσε το αρχικό είδος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180214-1155-7-1079
Σειρά εμφάνισης χαρακτηριστικών
Στο Series 5 UI, στα είδη με χρώμα - μέγεθος, τα χαρακτηριστικά στις γραμμές των παραστατικών, ακολουθούν την ταξινόμηση όπως έχει οριστεί στα χαρακτηριστικά των ειδών.

20180321-1155-7-1879
X.PASSWORDVALIDATE
Η X.PASSWORDVALIDATE θα συγκρίνει κανονικά ένα string με ένα hash (editor $PASSWORD), αν θέλουμε να συγκρίνουμε με πεδίο που έχει τον editor $PASSWORD πρέπει να βάλουμε μια ακόμα παράμετρο FALSE, π.χ. X.PASSWORDVALIDATE("string", TABLE.FIELD, "FALSE").

20180323-1155-7-1961
Εκτύπωση Ενηλικιωμένων Υπολοίπων
Στην εκτύπωση ενηλικιωμένων υπολοίπων, με ζώνη ομαδοποίησης με αρνητικές τιμές, δεν εμφάνιζε τις αξίες στον τρέχοντα μήνα.

20180529-1155-7-3392
Αποθήκευση ταξινόμησης χαρακτηριστικών
Στο Series 5 UI, επιλέγοντας ταξινόμηση στα χαρακτηριστικά ενός είδους, η καταχώρηση δεν ήταν ενεργή, ώστε να σωθούν οι αλλαγές.

20180601-1155-7-3492
Πρόσθετοι περιορισμοί πίνακα
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά στον Database designer, στο tab πρόσθετοι περιορισμοί ενός πίνακα.

20180614-1155-1-3774
Δελτία εργασίας σε NUI
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση Δελτίων εργασίας.

20180614-1155-7-3780
Series 5: Προεπιλεγμένο κείμενο πεδίων
Στο Series 5 UI γίνεται πλέον highlight σε πεδία του header όπως ο συναλλασσόμενος, με επιλεγμένη τη παράμετρο "προεπιλεγμένο κείμενο πεδίων".

20180615-1155-1-3820
Ομαδοποιημένα μισθολογικά στοιχεία
Εμφανιζόταν σφάλμα στο κλείσιμο της καρτέλας ομαδοποιημένων μισθολογικών στοιχείων.

20180618-1155-1-3857
Ατομικές Καταστάσεις ΕΛΠ
Στις Ατομικές Καταστάσεις ΕΛΠ, κατά την εκτύπωση του Ισολογισμού σε excel, δεν εκτυπώνονταν τα Σύνολα κυκλοφορούντων & ενεργητικού.

20180618-1155-1-3864
Ακύρωση Λογιστικής Ενημέρωσης
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η επιλογή όλων των τύπων, στην εργασία ''Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από εμπορικό''.

20180618-1155-7-3841
Έντυπο Ε3- Δ9 και Δ11
Κατά τον επιμερισμό των δαπανών στο έντυπο Ε3, ενημερώνονται πλέον και τα πεδία των πινάκων Δ9 & Δ11.

20180619-1155-1-3881
Έντυπο φορολογικής αναμόρφωσης - Υπολογισμός
Στο έντυπο της Φορολογικής αναμόρφωσης, δεν εμφανίζονταν σωστά οι ερωτήσεις, κατά τον υπολογισμό.

20180619-1155-1-3884
Εκτύπωση Ενηλικιωμένων Υπολοίπων σε Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά την εκτύπωση ενηλικιωμένων υπολοίπων.

20180619-1155-7-3872
Αναζήτηση με πλήκτρο
Στο Series 5 UI δεν γινόταν αναζήτηση βάσει ρυθμίσεων πληκτρολογίου σε πεδία με φακό, όπως στους συναλλασσόμενους.

20180621-1155-1-3963
Ταξινόμηση σε γραμμές παραστατικών
Στο Series 5 UI, κατά την ταξινόμηση στις γραμμές του παραστατικού, γινόταν αποθήκευση του νέου αριθμού γραμμής χωρίς να επιλεγεί καταχώριση.

20180621-1155-1-3971
Δημιουργία Schedule σε νέο UI
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την δημιουργία Schedule, μέσω των εργαλείων.

20180621-1155-1-3973
Δημιουργία schedule σε παλιό UI
Κατά την δημιουργία εγγραφής scheduler, δεν γινόταν αποθήκευση της αυτόματης εκτέλεσης.

20180621-1155-1-3978
Φύρα σε βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν λανθασμένο ποσοστό Φύρας στο βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου.

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11107

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170309-1155-2-1038
Ποσοστό σπόσβεσης οντότητας
Προστέθηκε στις αναλυτικές κινήσεις του Συγκεντρωτικού και Αναλυτικού βιβλίου παγίων, το ποσοστό (%) απόσβεσης της οντότητας.

20170906-1155-7-3774
Έλεγχος εγγύησης σε φάκελο υπηρεσιών
Γίνεται πλέον έλεγχος εγγύησης σε φάκελο υπηρεσιών, όταν ο κέρσορας είναι στο πεδίο SN (εμφανιζόταν λάθος μήνυμα ότι δεν υπάρχει εγγύηση).

20180326-1155-1-1982
Ταξινόμηση στη κατάσταση εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής για ταξινόμηση είτε κατά επώνυμο εργαζόμενου είτε κατά κωδικό εργαζόμενου στη κατάσταση εισφορών ασφαλιστικών ταμείων.

20180419-1155-2-2409
Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας
Έγινε παραμετρική η επιλογή των μισθολογικών στοιχείων που θα εμφανίζονται στην καρτέλα [Στοιχεία περιόδων] στην προβολή [Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας] στους Εργαζόμενους.

20180613-1155-2-3746
Επιμερισμός δαπανών Ε3
Στο έντυπο Ε3 προστέθηκε ο επιμερισμός των δαπανών και στη 6η σελίδα, κωδικοί 181 & 185.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180418-1155-7-2366
Εκτύπωση PDF
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αποστολή εκτύπωσης σε PDf file "Landscape", εκτυπωνόταν ''portrait''.

20180418-1156-7-52
Ευρετήριο με ομαδοποίηση σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν όλες οι στήλες σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο στατιστικής πωλήσεων.

20180529-1155-1-3372
S1Designer
Στον S1 Designer γίνεται πλέον ταξινόμηση πεδίων βάσει της σειράς που καταχωρήθηκαν.

20180529-1155-1-3373
Επανάληψη τιμών με tab
Στο Series 5 UI λειτουργεί πλέον η επανάληψη τιμών με ΤΑΒ.

20180531-1155-1-3452
Αλλαγή υποκ/ματος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Azure εγκατάσταση, κατά την αλλαγή υποκαταστήματος με χρήστη ο οποίος είχε password.

20180601-1155-1-3476
Eκτύπωση ετικετών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ετικετών, με φόρμα advanced ετικέτα, από ευρετήριο παραστατικών.

20180601-1155-7-3482
Αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης
Στα Αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης, στο grid του tab Είδη, στην στήλη Αξία παραστατικού, εμφανίζεται πλέον το σύνολο της αξίας των πιστωτικών.

20180604-1155-7-3496
Αναδίπλωση σε φόρμα εκτύπωσης
Σε εκτύπωση φόρμας με τοπικά πεδία και αναδίπλωση στη περιγραφή, το κείμενο της περιγραφής συνέχιζε στο επόμενο είδος.

20180605-1155-1-3558
Περιγραφή παγίων σε ομάδα εταιρειών
Κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς παγίου σε Ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του παγίου στις γραμμές του παραστατικού

20180605-1155-1-3559
FIFO ανάλωση παρτίδων στην παραγωγή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού παραγωγής με τρόπο ανάλωσης ''FIFO (αυτόματη)''.

20180607-1155-1-3613
Εργασίες UpdAcnDocType & UpdSXDocType
Στις εργασίες ''Εισαγωγή μεταβλητών εντύπων από πρότυπο (Λογιστική)'' & ''Εισαγωγή μεταβλητών εντύπων από πρότυπο (Έσοδα-Έξοδα)'' δεν γινόταν update των μεταβλητών σε διαφορετική χρήση.

20180607-1155-7-3627
Παρτίδα με κενά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς με παρτίδες με κωδικό που περιείχε κενά.

20180611-1155-1-3678
Αποστολή Ε3 στο Taxis
Αποστέλλεται πλέον το έντυπο Ε3 στο Taxis, όταν ο εκπρόσωπος είναι Λογιστής λογιστικού γραφείου.

20180611-1155-7-3673
Ονομασίες πεδίων στηλών
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά σε στήλες γραμμών παραστατικών, όπου κατά τη προσθήκη είδους σε παραστατικό άλλαζε το όνομα των στηλών.

20180612-1155-1-3701
Αυτόματος μετασχηματισμός
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν όταν είχε δηλωθεί σε σειρά παραστατικού, σειρά αυτόματου μετασχηματισμού.

20180612-1155-1-3726
Στήλες γραμμών με τοπικά πεδία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικά με στήλες γραμμών, οι οποίες είχαν τοπικά πεδία.

20180612-1155-7-3703
Σχεδιασμός ευρετηρίου παρτίδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε σχεδιασμό ευρετηρίου παρτίδων, όταν δηλώνονταν πεδία από τα Αναλυτικά στοιχεία.

20180612-1155-7-3719
Ε3 - Κωδικός 126
Στο έντυπο Ε3 δεν γινόταν σωστό SUM στα πεδία 126,226,326,426, σε περίπτωση manual αλλαγής.

20180613-1155-1-3744
Επιμερισμός δαπανών Ε3
Κατά τον επιμερισμό δαπανών του εντύπου Ε3, δεν γινόταν σωστή άθροιση στους κωδικούς 180,280,380,480.

20180613-1155-1-3756
Τιμολογιακές πολιτικές
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζονταν καθυστερήσεις στην εφαρμογή, όταν εφαρμόζονταν τα ίδια σενάρια εφαρμογής με τους ίδιους κανόνες.

20180613-1155-7-3751
Μαζικός μετασχηματισμός
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση μαζικών μετασχηματισμών παραστατικών.

20180613-1155-7-3753
ΑΧ στις σειρές πωλήσεων
Στις σειρές των πωλήσεων, κατά την επιλογή Α.Χ. δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του χώρου.

20180614-1155-7-3804
Ε3 - πεδίο 561
Πραγματοποιείται πλέον σωστή άθροιση για το πεδίο 561 του εντύπου Ε3 στον πίνακα Ζ2.

20180614-1156-7-100
Επιλογή προδιαγραφής σε παραγωγή
Αν σε καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής άλλαζε η προδιαγραφή και μετά σε άλλο καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής με διαφορετικό παραγόμενο γινόταν προσπάθεια αλλαγής της προδιαγραφής, προτείνονταν προδιαγραφές βάσει του παραγόμενου του προηγούμενου παραστατικού.

20180618-1155-7-3840
Έντυπο Ε3 - Λογιστής λογιστικού γραφείου
Κατά την αποστολή στο Taxis εντύπου Ε3, σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος εταιρείας, ήταν λογιστής λογιστικού γραφείου, δεν ενημερώνονταν τα πεδία των πινάκων.

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11106

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170727-1155-7-3441
Ημερολόγιο Serial Number
Στην εκτύπωση ''Ημερολόγιο SN'' πραγματοποιείται πλέον ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας και παραστατικού.

20180412-1155-2-2318
Ανάκτηση στοιχείων εργαζομένων από ika.gr
Κατά την καταχώριση ενός εργαζομένου, προστέθηκε η δυνατότητα της ανάκτησης των στοιχείων του από τη βάση του ΙΚΑ (βάσει Α.Μ.Κ.Α.) και της αυτόματης συμπλήρωσης των αντίστοιχων πεδίων.

20180608-1155-2-3654
Κόστος αυτοπαράδοσης στο βιβλίο αποθήκης
Η στήλη ''Κόστος αυτοπαράδοσης'' στο βιβλίο αποθήκης, υπολογίζεται πλέον με βάση τη τιμή του τελευταίου μήνα, για όλες τις μεθόδους αποτίμησης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180504-1155-7-2767
Εκτύπωση ευρετηρίου σε PDF-Series 5 UI
Στο Series 5 UI, κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε PDF, δεν λαμβανόταν σωστά υπόψιν το πλάτος των στηλών.

20180504-1155-7-2768
Υπόλοιπα SN ανα Α.Χ.
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες SN ανά Α.Χ.'' δεν εμφανιζόταν σωστά το status της τελευταίας ημερομηνίας καταχώρισης.

20180507-1155-7-2799
Επιλογή SN με αλλαγή στον ΑΧ
Σε παραστατικό πώλησης, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί πρώτα ο πελάτης και στη συνέχεια άλλαζε ο αποθηκευτικός χώρος του παραστατικού, κατά την επιλογή SN στη γραμμή, εμφανιζόταν στα φίλτρα ο αρχικός αποθηκευτικός χώρος.

20180512-1155-1-2972
Χρηματικός λογαριασμός πιστωτικής κάρτας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη χρηματικού λογαριασμού πιστωτικής κάρτας σε νέο ταμείο.

20180528-1155-1-3356
Scheduler σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, προστέθηκε ο "Scheduler" στο menu εργαλείων / System / Εργαλεία.

20180531-1155-1-3439
Υυπολογισμός αρχείου ΥΚΑ
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό του αρχείου ΥΚΑ.

20180601-1155-1-3483
Παραγγελίες ελλείψεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' σε περίπτωση που συμπληρωνόταν ο Α.Χ. στα στοιχεία παραγγελιών, γινόταν λάθος υπολογισμός της ποσότητας προς παραγγελία.

20180604-1155-1-3517
Υπολογισμός εισφορών αναδρομικών
Γινόταν λανθασμένος επιμερισμός στην ανάλυση αποδοχών.

20180604-1155-1-3519
Κωδικός αποδοχών 15 στο αρχείο ΑΚΑ
Διορθώθηκε ο κωδικός αποδοχών στο αρχείο εισφορών ΑΚΑ.

20180605-1155-1-3534
Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.)
Στις Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.) δεν λειτουργούσαν τα φίλτρα ''εμφάνιση μη κινηθέντων ενοτήτων'' & ''εμφάνιση μη ενεργών αθροιστών''.

20180605-1156-7-92
Εισπράξεις - Ημερολόγια
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Εισπράξεις - ημερολόγια'', με φίλτρο την εμπορική κατηγορία συναλλασσομένου.

20180606-1155-1-3589
Καμπάνιες marketing
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή εγγραφής ''Καμπάνιες marketing''.

20180606-1155-1-3595
Ευρετήριο με Master - detail
Στο Series 5 UI, σε ευρετήριο που δεν έχει ''Μορφή δέντρου Master -Detail'' δεν γινόταν εκτύπωση.

20180607-1155-1-3638
Αποστολή Ε3 στο Taxis
Πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε3 στο Taxis, όταν ο εκπρόσωπος είναι λογιστής και το ΑΦΜ ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.

20180608-1155-1-3648
Απογραφή σε ομάδες εταιρειών
Σε παραμετροποίηση Ομάδας εταιρειών, δεν μπορούσε να μεταβληθεί η απογραφή ειδών.

20180608-1155-7-3658
Δημιουργία web υπηρεσίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία νέας ''Υπηρεσίας Web''.

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11105

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180306-1155-1-1518
Ιστορικό μετασχηματισμών κατά ημερομηνία παρ/κου
Στο grid του Ιστορικού μετασχηματισμών, η ταξινόμηση γίνεται πλέον βάσει ημερομηνίας, παραστατικού και επωνυμίας.

20180416-1155-2-2333
Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο
Προστέθηκε φίλτρο 'Ταξινόμηση βάσει επωνυμίας' στη μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο.

20180420-1155-2-2448
Οριζοντια αναλυσης
Δόθηκε δυνατότητα στο σχεδιασμό ευρετηρίου, να γίνεται οριζόντια ανάλυση τοπικών πεδίων.

20180504-1155-7-2784
Αυτόματη συμπλήρωση εντύπου M6
Δόθηκε δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των Κ.Α.Δ της εταιρείας, στο έντυπο ''Δήλωση Δραστηριοτήτων επιχείρησης (Μ6)''.

20180507-1155-1-2790
Φόρμες advanced σε αρχείο PDF
Προστέθηκε διάλογος (Toolbars - Views / Export settings) για τον ορισμό πάνω σε κάθε φόρμα 2 παραμέτρων που επηρεάζουν το export σε PDF. Η μία αφορά το αν θα συμπεριλάβει τα fonts στο PDF (Embedded fonts) και έχει default τιμή 'Ναί' και η άλλη την ποιότητα ενός JPEG που θα συμπεριληφθεί με default τιμή 70.

20180511-1155-1-2944
Κατάσταση Ελέγχου Αναλυτική - Αυτοπαραδόσεις
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση ελέγχου αναλυτική'' από την ενότητα των πωλήσεων, αποτυπώνεται πλέον η υποκείμενη και η αξία ΦΠΑ σε παραστατικά με συμπεριφορά αυτοπαράδοση.

20180601-1155-7-3465
Πιστωτικοί έλεγχοι - πλήθος παραστατικών
Στους κανόνες Πιστωτικών ελέγχων, προστέθηκε ο όρος έκφρασης ''πλήθος ανεξόφλητων παραστατικών (OPNFINCNT)'', που υπολογίζει το πλήθος των ανεξόφλητων παραστατικών του συναλλασσόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180308-1155-1-1574
Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.)
Οι Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.), μπορούν πλέον να τυπωθούν σε excel.

20180328-1155-1-2049
Ελλιπές κείμενο σε φόρμα
Σε φόρμες εκτύπωσης advanced σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτυπωνόταν όλο το κείμενο.

20180403-1156-7-49
Διαγραφή ειδών με Eγγυοδοσία
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν διαγραφή γραμμής ειδών με εγγυοδοσία, σε παραστατικά.

20180411-1155-7-2233
Advanced ετικέτες σε παραστατικά
Σε ετικέτα advanced, με ορισμό ως MasterData τον πίνακα MTRLINES, κατά την εκτύπωση πολλαπλών παραστατικών, στα στοιχεία του SALDOC, εκτυπώνονταν τα στοιχεία του τελευταίου παραστατικού.

20180419-1155-7-2428
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με ταξινόμηση με ημερομηνία
Σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση, δεν γινόταν ορθή ταξινόμηση με τοπικό πεδίο Ημερομηνίας.

20180424-1155-1-2527
Drag and drop πίνακα
Στο Series 5 UI, σε alert, δεν γινόταν drag & drop πίνακα.

20180426-1155-1-2577
Εκτύπωση Grid με φίλτρα
Στο Series 5 UI κατά την εξαγωγή σε excel φιλτραρισμένου grid, εκτύπωνε όλα τα πεδία.

20180426-1155-1-2611
Εκτύπωση λογότυπου σε φόρμα Πωλήσεων
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν τυπωνόταν το λογότυπο σε φόρμα εκτύπωσης.

20180507-1155-1-2804
Πληρωμή με κάρτα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικά λιανικής πώλησης, κατά την επιλογή ''Πληρωμή με κάρτα''.

20180511-1155-1-2951
Μέγεθος στηλών ευρετηρίου σε PDF
Στο Series 5 UI κατά την εκτύπωση σε PDF από ευρετήριο, δεν εκτυπωνόταν σωστά το μέγεθος των στηλών.

20180511-1156-7-65
Αντιγραφή παραστατικού με εξόφληση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer, σε παραστατικό αγοράς με ταυτόχρονη δημιουργία παραστατικού πληρωμής, σε διαφορετικό υποκατάστημα.

20180514-1155-1-2990
Αναζήτηση σύμβασης από πελάτη
Στις ενέργειες, από την ενότητα CRM, η αναζήτηση σύμβασης πραγματοποιείται πλέον, βάσει Πελάτη σύμβασης.

20180514-1155-1-3002
Τρόπος αποστολής και πληρωμής σε Λιανική από προκαταβολή
Κατά την επιλογή Προκαταβολής / παραγγελίας παραστατικών λιανικής μέσω των σχετικών εργασιών, δεν ενημερώνονταν τα πεδία ''Τρόπος πληρωμής'' & ''Τρόπος αποστολής''.

20180522-1155-1-3227
Υπολογισμός κόστους αυτοπαράδοσης στο βιβλίο αποθήκης
Η στήλη ''Κόστος αυτοπαράδοσης'' στο βιβλίο αποθήκης, υπολογίζεται πλέον με βάση τη τιμή του τελευταίου μήνα, όταν η μέθοδος αποτίμησης είναι ''Ετήσια μέση σταθμική''.

20180523-1155-1-3262
Κρυπτογραφημένη επωνυμία
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης σε παραστατικό αγοράς, με χρήστη ο οποίος έχει περιορισμό πρόσβασης, η επωνυμία του προμηθευτή ήταν κρυπτογραφημμένη.

20180524-1155-1-3280
Εκκ. παραγγελίες αγορών
Οι Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών, στις σχετικές εργασίες ειδών, αποτυπώνουν πλέον τις εκκρεμότητες βάσει ημερομηνιών παράδοσης γραμμών παραστατικών.

20180524-1155-1-3300
Ε3 Β Κατηγορίας
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν στη σωστή μορφή το έντυπο Ε3 στα έσοδα έξοδα.

20180524-1155-1-3302
Υπολογισμός τιμών κόστους
Σε εγκατάσταση με windows authentication connection στον sql, δεν μπορούσε να εκτελεστεί η εργασία "Υπολογισμός τιμών κόστους".

20180525-1155-1-3344
Διαφορά υπολοίπου ανά ΑΧ και Βιβλίου
Σε κάποιες περιπτώσεις, το κόστος υπολοίπου στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα ανά Α.Χ.'', δεν συμφωνούσε με το ''Βιβλίο αποθήκης''.

20180528-1155-1-3354
S1 designer
Στον S1 designer κατά την προσθήκη script σε custom object, δεν αποθηκεύονταν οι αλλαγές στο συγκεκριμένο object.

20180528-1155-1-3361
Διαγραφή γραμμής
Στο Series 5 UI δεν γινόταν διαγραφή γραμμής παραστατικού απ' το σχετικό εικονίδιο.

20180529-1155-1-3384
Tαξινόμηση ευρετηρίου με τοπικό πεδίο
Δεν λειτουργούσε η ταξινόμηση σε τοπικό πεδίο σε σχεδιασμό ευρετηρίου.

20180530-1155-1-3405
Ε3 - Εγγραφές κλεισίματος
Στο έντυπο Ε3 της Γενικής λογιστικής, δεν αποτυπώνονταν σωστά οι εγγραφές που είχαν πραγματοποιηθεί στη περίοδο Ισολογισμού.

20180530-1155-1-3415
Αποστολή Ε3
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν η ηλεκτρονική αποστολή στο Taxis του εντύπου Ε3.

20180531-1155-1-3433
Ε3 (πεδία 320 -321-221 -421)
Στο έντυπο Ε3 δεν γινόταν σωστός υπολογισμός στους κωδικούς 320 & 420.

20180531-1155-1-3440
Κλείσιμο φακέλου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης σε διαφορετικό μήνα.

20180531-1155-1-3460
Παρτίδες και τρόπος ανάλωσης FIFO
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού με Παρτίδες, με τρόπο ανάλωσης FIFO.

20180601-1155-1-3490
Αναζήτηση με Active Browser
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο, με μορφή δέντρου master-detail, κατά την αναζήτηση μέσω Active Browser.

20180604-1155-1-3500
Κινήσεις ειδών
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το άνοιγμα ενός είδος απ' το ευρετήριο, με default προβολή ''Κινήσεις ειδών''.

20180604-1155-1-3501
Επιλογή εγγραφής με active browser
Κατά την αναζήτηση σε ευρετήριο μέσω active browser, δεν γινόταν locate της εγγραφής.

20180605-1155-1-3544
Ιστορικό μετασχηματισμών, QC Test
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή ''Ιστορικό μετασχηματισμών'' στις εργασίες παραστατικού.