Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11328

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200709-1155-2-2686
Μηδενικό αρχείο ΦΜΥ
Δόθηκε η επιλογή 'Μηδενικό αρχείο' στη δημιουργία αρχείου ΦΜΥ, ώστε να δημιουργείται αρχείο ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υπολογιστεί μισθοδοσία για κανέναν εργαζόμενο.

20200714-1155-2-2776
Εντολή παραγωγής σε δελτίο αναλώσεων
Κατά το μετασχηματισμό εντολής παραγωγής σε δελτίο ανάλωσης, μεταφέρονται πλέον και οι παρτίδες των γραμμών.

20200715-1155-2-2802
Αθροιστής [Ποσά που προσαυξάνουν το Πληρωτέο]
Προστέθηκε αθροιστής Μισθοδοσίας [Ποσά που προσαυξάνουν το Πληρωτέο]: ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ 62.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200612-1155-1-2212
Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων'' σε χρήστη που δεν είχε δικαιώματα Administrator.

20200629-1155-1-2500
Δικαιώματα Χρηστών
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζονταν τα αποθηκευμένα δικαιώματα, στον ορισμό δικαιωμάτων χρηστών.

20200629-1155-1-2511
Σετ με παρτίδες σε αυτόματη αντικατάσταση
Δεν ενημερωνόταν ο κωδικός του set στις γραμμές του παραστατικού, σε περίπτωση αυτόματης αντικατάστασης ειδών με παρτίδες οι οποίες δεν είχαν επαρκές υπόλοιπο.

20200707-1155-1-2652
Ομαδοποίηση σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση
Δεν λειτουργούσε ορθά η ομαδοποίηση σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση με οριζόμενο πίνακα SQL.

20200708-1155-1-2678
Ποσότητα 2 σε παραστατικό παραγωγής με χαρακτηριστικά
Σε παραστατικό παραγωγής, σε περίπτωση που το αναλούμενο είδος, είχε χαρακτηριστικά, τότε κατά τη συμπλήρωση ποσότητας με δεκαδικά, γινόταν στρογγυλοποίηση της ποσότητας 2.

20200709-1155-1-2705
Δελτία κέντρων εργασίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση Δελτίου κέντρου εργασίας στο κύκλωμα της παραγωγής.

20200710-1155-1-2732
Έναρξη γενικής λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Έναρξη γενικής λογιστικής''.

20200714-1155-1-2760
Υποβολή της ΑΠΔ
Εμφανιζόταν σφάλμα στην υποβολή ΑΠΔ κατά την σύνδεση με τον ΕΦΚΑ.

20200715-1155-1-2782
Καρτέλα Κάρτας Bonus
Δεν αθροίζονταν ορθά το υπόλοιπο πόντων στην εκτύπωση ''Καρτέλα καρτών Bonus'', σε περίπτωση που υπήρχε εξαργύρωση πόντων.

20200715-1155-1-2796
Ακυρωτικό παραστατικό αυτοπαράδοσης
Στην εκτύπωση ''Λογιστική κατάσταση'' πωλήσεων, δεν εμφανιζόταν η αξία ακυρωτικού παραστατικού αυτοπαράδοσης.

20200716-1155-1-2804
Έμμεση δημιουργία λογαριασμού λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την έμμεση δημιουργία λογαριασμού λογιστικής από συναλλασσόμενο.

20200716-1155-1-2821
CRM - Συνέχεια ενέργειας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις στο CRM, κατά τη συνέχεια ενέργειας.

20200717-1155-1-2834
Αποστολή sms
Δεν λειτουργούσε η υπηρεσία αποστολής SMS.

20200717-1155-1-2845
Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών'' σε περίπτωση που είχε δηλωθεί "Συνήθης προμηθευτής" στα φίλτρα της εκτύπωσης.

20200720-1155-1-2856
Κινήσεις έργων (γραμμές)
Δεν ενημερώνονταν οι Κινήσεις έργου (γραμμές), σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί έργο σε παραστατικό.

20200720-1155-1-2865
Υποβολή εντύπου Β φάσης Συν-εργασίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle κατά τη δημιουργία και υποβολής εντύπου Β φάσης Συν-εργασίας στο ΠΣ Εργάνη.

20200720-1155-1-2868
Διακινήσεις μεταξύ Α.Χ.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις ''Διακινήσεις μεταξύ Α.Χ.'' από ευρετήριο αγορών, σε περίπτωση επιλογής πρότυπου δεδομένου.

20200721-1155-1-2877
Διαγραφή τύπου και φόρμας εκτύπωσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαγραφή τύπου παραστατικού, καθώς και φόρμας εκτύπωσης.

20200721-1155-1-2888
Μεταβολή έργων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα έργα, σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης των δραστηριοτήτων ήταν μικρότερη της ημερομηνίας έναρξης.

20200722-1155-1-2920
Υπολογισμός πιστωτικών έκπτωσης
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, επιλέγοντας τον selector στην εργασία ''Υπολογισμός πιστωτικών'' έκπτωσης, δεν εμφανίζονταν οι πελάτες.

20200723-1155-1-2924
Task με συμμετέχοντες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη καταχώρηση Task με συμμετέχοντες.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11327

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200708-1155-2-2683
Αρχείο XML για την Β Φάση του Συνεργασία
Προστέθηκε εργασία δημιουργίας αρχείου XML για την Β Φάση του Συνεργασία.

20200709-1155-2-2702
Έλεγχος στοιχείων ΑΜΚΑ
Εμφανιζόταν σφάλμα στον [Έλεγχος στοιχείων ΑΜΚΑ] στα στοιχεία εργαζομένου.

20200709-1155-2-2703
SRV Monitor
Δόθηκε δυνατότητα στον Srv monitor, υποστήριξης διαφορετικών εκδόσεων server. π.χ. Στο αρχείο srvmpnitor.cfg δηλώνετε cmdline= c:/..../xplorer.exe /server;c:/520/..../xplorer.exe /server.
ports=1:22001;1:22002;2:32001;2:32002


20200710-1155-2-2733
Βελτίωση στο Ε4 - Υποβολή με επισυναπτόμενο PDF
Στην εργασία έχει προστεθεί η ερώτηση 'Ωράριο από αρχείο pdf (ΟΧΙ/ΝΑΙ)'. Σε περίπτωση που επιλεχθεί ΝΑΙ με την εκτέλεση της εργασίας τα πεδία ώρες εργασίας και ώρες διαλείμματος έρχονται κενά και το πεδίο ώρες εργασίας από αρχείο έρχεται με την τιμή '1'.Στην αντίθετη περίπτωση η εργασία εκτελείται όπως πριν την αλλαγή.

20200715-1155-2-2786
Εξαγωγή αρχείου File type 7
Κατά την εξαγωγή file type 7 Εσόδων εξόδων & Γενικής λογιστικής στα εμβάσματα, το header των εγγραφών ενημερώνεται πλέον από τον συναλλασσόμενο της γραμμής. Για να ολοκληρωθεί ορθά η εισαγωγή, θα πρέπει να υπάρχει ένας συναλλασσόμενος στο detail.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190913-1155-1-2831
Ομαδοποίηση σε εσωτερική advanced
Κατά την ομαδοποίηση είδους σε εσωτερική advanced φόρμα εκτύπωσης, δεν γινόταν άθροιση του πεδίου Ποσ(ΕΝ) ITELINES_QTYP.

20200605-1155-1-2108
Πρότυπα δεδομένα στις πωλήσεις κατ' είδος
Στην εκτύπωση ''Πωλήσεις κατ' είδος'', δεν μπορούσε να γίνει αποθήκευση πρότυπου δεδομένου με περίοδο ανάλυσης ''Μήνα'' & μήνα αναφοράς.

20200701-1155-1-2541
Πιστοποίηση αρχείου QlikView
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη πιστοποίηση αρχείου QlikView.

20200702-1155-1-2565
Κωδικός εντύπου 320 στο Ε3
Δεν γινόταν ορθό άθροισμα στον κωδικό 320 του εντύπου Ε3 (Δ2+Δ3+Δ4+Δ5).

20200709-1155-1-2696
Έντυπο Ε3 στον πίνακα Ζ δεν εμφανίζεται το check box 'Σύνολο Εξόδων' για τον επιμερισμό Δαπανών
Στο έντυπο Ε3 δεν εμφανιζόταν ο επιμερισμός των δαπανών στον πίνακα Ζ.

20200710-1155-1-2715
Κινήσεις λογαριασμών εσόδων εξόδων
Στις κινήσεις λογαριασμών εσόδων εξόδων, δεν εμφανίζονταν τα σύνολα.

20200715-1155-1-2785
Υποβολή εντύπων στο taxis
Κατά την ενημέρωση εντύπων στο Taxis, καθυστερούσε η υποβολή.

20200720-1155-1-2863
Σφάλμα στη διαγραφή άρθρου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαγραφή άρθρου λογιστικής.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11325

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190916-1155-2-2847
Υπόδειγμα εσόδων/εξόδων σε άλλη εταιρεία
Στα υποδείγματα παραστατικών εσόδων & εξόδων, δόθηκε δυνατότητα ''Αντιγραφής σε άλλες εταιρείες'', επιλέγοντας δεξί κλικ από το ευρετήριο.

20200123-1155-2-309
Καρτέλα έργου ανά δραστηριότητα
Δημιουργήθηκε νέα εκτύπωση Έργων ''Καρτέλα ανά δραστηριότητα'' με δυνατότητα επιλογής κατηγορίας δραστηριότητας.

20200514-1155-2-1735
Νέος τύπος SN "Προσφορά/Παραγγελία"
Προστέθηκε νέος τύπος SN (στους τύπους των παραστατικών), "Προσφορά/Παραγγελία". Από παραστατικό με τέτοιο τύπο μπορεί το SN να μεταφερθεί σε παραστατικό με τύπο "Αγορά/Παραγωγή" αν πρόκειται για το κύκλωμα των αγορών και σε παραστατικό με τύπο "Πώληση/Ανάλωση" αν πρόκειται για το κύκλωμα των πωλήσεων. Αυτή είναι η μόνη δυνατή μετάβαση του νέου αυτού τύπου SN. Τα SNs με τέτοιο τύπο εξαιρούνται από όλες τις εκτυπώσεις των SN.

20200624-1155-2-2437
Αρχείο SEPA για την τράπεζα ING
Έχει προστεθεί η επιλογή ING στο αρχείο τραπεζών.

20200625-1155-1-2451
Text file UTF8 UTF16
Οι συναρτήσεις CreateText και OpenText, ανοίγουν ένα αρχείο text με codepage αυτό που αντιστοιχεί στο locale της ΒΔ. Για να μπορούν να γίνουν σωστά export και import text σε άλλη γλώσσα (επομένως σε άλλο codepage) δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν να κληθούν προαιρειτικά με μια επιπλέον παράμετρο που αντιστοιχεί στο επιθυμητό codepage. Για text files σε UTF-8 το νούμερο του codepage είναι το 65001, ενώ για UTF-16 είναι το 1200.
Παραδείγματα κλήσης:
CreateText(, 1253) για τα ελληνικά
CreateText(, 65001) για UTF-8


20200626-1155-2-2471
Εικόνα πωλήσεων χρήσης (dashboard)
Στα πρόσθετα πεδία της ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης'', προστέθηκε ο νομός του πελάτη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190521-1155-1-1544
Χρεοπίστωση μόνο ΦΠΑ σε γραμμές έργων
Οι χρεοπιστώσεις με τύπο ''μόνο ΦΠΑ'' δεν ενημέρωναν ορθά τις κινήσεις έργων από γραμμές.

20190606-1155-1-1740
Μαζική Εκτύπωση παραστατικών
Αν κατά το μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών είχε δηλωθεί οθόνη ''Ένα προς ένα'' στην ομαδοποίηση και "'Μαζικά'' στη διαδικασία και στην επιλογή εκτύπωσης παραστατικών δεν ήταν συμπληρωμένος ο εκτυπωτής της σειράς, δεν ήταν δυνατή η επιλογή φυσικών εκτυπωτών.

20190925-1155-1-2978
Δημιουργία Λογαριασμού από συναλλασσόμενους
Κατά την έμμεση δημιουργία λογαριασμού λογιστικής από την ενότητα των συναλλασσόμενων, δεν πραγματοποιούνταν έλεγχος ως προς την μορφή.

20200430-1155-3-1557
Πάγια - Αναβαλλόμενη φορολογία
Στην εκτύπωση ''Αναβαλλόμενη φορολογία'' από την ενότητα των παγίων, σε κάποιες περιπτώσεις κατά την πώληση παγίου, εμφανιζόταν λάθος αναπόσβεστη αξία.

20200518-1155-1-1767
Ενοποίηση Αρχείου ΜΥΦ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''Ενοποίηση και μεταβολή αρχείων ΜΥΦ'', όπου συμπληρωνόταν λάθος τιμή στο πεδίο ''cashreg_id''.

20200526-1155-1-1938
Λίστα σε προεπιλογές
Εφόσον είχε προστεθεί μία λίστα σε προεπιλογή, πλέον κατά τη διαγραφή αυτής της λίστας, διαγράφεται και η προεπιλογή.

20200604-1155-1-2092
Μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου
Δεν εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στην μαζική μεταβολή περιόδου σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών όταν είχει γίνει login σε εταιρεία που δεν ήταν η κύρια.

20200612-1155-1-2213
Εξοδολόγια
Στις παραμέτρους CRM ανά χρήστη, δεν εμφανιζόταν custom προβολή που είχε δημιουργηθεί από τα εξοδολόγια.

20200612-1155-1-2239
Πάγια - Αποσβέσεις ΕΛΠ
Ο υπολογισμός των λογιστικών αποσβέσεων(ΕΛΠ), γίνεται πλέον ως εξής; Αξία κτήσης μείον (-) την υπολειμματική.

20200616-1155-1-2283
Μετάπτωση στην ημερομηνία
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη νέα εγγραφή παραστατικού, ο κέρσορας δεν παρέμενε στη σειρά, αλλά εμφανιζόταν στην ημερομηνία του παραστατικού.

20200618-1155-1-2336
Επεξεργασία παραστατικών - Softone 2008 UI
Στο UI Softone 2008, κατά την επεξεργασία παραστατικών, δεν εμφανίζονταν τα πεδία ''Ταξινόμηση κατά'' και ''Διαδικασία''.

20200618-1155-1-2341
Μήνυμα για Offline και Socket Error
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ήταν δυνατή η είσοδος σε offline περιβάλλον, εφόσον είχε διακοπεί η σύνδεση με τον application server.

20200619-1155-1-2350
CUSTOMBUFEXCLUDE σε custom προβολή
Στο Series 5 UI, σε custom προβολή χρησιμοποιώντας την παράμετρο ''CUSTOMBUFEXCLUDE'' για χρήση custom πίνακα, δεν αποθηκεύονταν οι τιμές του πίνακα.

20200619-1155-1-2352
Έντυπο Φ2
Κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από την ενότητα της Γενικής λογιστικής, δεν εμφανιζόταν στις ερωτήσεις υπολογισμών, η ''Καταβολή σε δόσεις''.

20200619-1155-1-2372
Εκτύπωση ομάδων σε ευρετήριο με διπλή ομαδοποίηση
Δεν γινόταν σωστή εκτύπωση ομάδων σε excel, σε ομαδοποιημένο ευρετήριο με διπλή ομαδοποίηση.

20200622-1155-1-2379
S1 retail designer
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο S1 retail designer, κατά το σχεδιασμό προβολής.

20200624-1155-1-2434
Ευρετήριο με ανάπτυξη σε excel
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή ευρετηρίου σε excel, το οποίο είχε ανάπτυξη ενοτήτων.

20200626-1155-1-2467
Ημερολόγιο serial number
Στην εκτύπωση ''Ημερολόγιο serial numbers'' δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα, σε περίπτωση που στα φίλτρα συμπληρωνόταν επωνυμία συναλλασσόμενου.

20200626-1155-1-2474
Αντιγραφή με τιμές εξαίρεσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών κατά την καταχώρηση νέου είδους, εφόσον είχαν οριστεί στις παραμέτρους τιμές εξαίρεσης, για την αντιγραφή στις λοιπές εταιρείες ομάδας.

20200626-1155-1-2478
Βαθμίδες κοστολόγησης βάσει παραστατικών
Στο UI Softone 2008, κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Βαθμίδες κοστολόγησης βάσει παραστατικών'', άνοιγε η εργασία ''Βαθμίδες κοστολόγησης βάσει προδιαγραφών''.

20200626-1155-1-2479
Intrastat σε ομάδα εταιρειών
Στις εκτυπώσεις ''Intrastat αφίξεων'' & ''Intrastat αποστολών'' σε εταιρεία ομάδας (εκτός της κύριας) με προδιαγραφές Βουλγαρίας, δεν εκτυπωνόταν ο κωδικός της χώρας του μεταφορικού μέσου.

20200626-1155-1-2481
Προετοιμασία επανυπολογισμού
Σε εγκατάσταση με βάση δεδομένων Oracle εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία της προετοιμασίας υπολογισμού.

20200629-1155-1-2488
Ευρετήριο εισπράξεων πελατών-S1 retail pro
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο S1 Retail pro, σε ευρετήριο εισπράξεων με φίλτρο τον πωλητή.

20200629-1155-1-2495
Αρχείο εργαζομένων
Διόρθωση σφάλματος [Προσοχή! Υποχρεωτική επιλογή περιόδου], κατά το άνοιγμα του αρχείου εργαζομένων.

20200701-1155-1-2543
Ανεξόφλητα παραστατικά πελατών
Στην εκτύπωση ''Ανεξόφλητα παραστατικά'' συναλλασσόμενων, δεν εμφανίζονταν τα εκκρεμή αξιόγραφα.

20200701-1155-1-2549
Σκοπός διακίνησης στο πιστωτικό έκπτωσης
Ο σκοπός διακίνησης που δηλώνεται στον τύπο του πιστωτικού έκπτωσης, συμπληρώνεται πλέον στα παραστατικά που προκύπτουν από την εργασία "Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης". Διορθώθηκε και σε αγορές και σε πωλήσεις.

20200701-1155-1-2551
Error to SoftOne
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την αποστολή Error to SoftOne.

20200701-1155-1-2555
Ομαδικό ημερολόγιο CRM
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Ομαδικό ημερολόγιο, σε περίπτωση που κάποια χρωματική ζώνη, είχε οριστεί ''bold''.

20200701-1155-1-2558
Επιδότηση εισφοράς κάτω των 25 σε ΑΠΔ Δώρου Πάσχα
Σε ΑΠΔ Δώρου Πάσχα για εργαζόμενο με επιδότηση <25 και (με αποδοχές) αναστολής το ποσό της επιδότησης δεν μοιραζόταν σωστά το ποσό σε αποδοχές δώρου αναστολής (τύπο 19) και αποδοχές δώρου Πάσχα (τύπο 04).

20200701-1155-1-2559
Ασφαλιστικές εισφορές ΑΠΔ για τύπους αποδοχών (1,18,8,4,19)
Σε εργαζόμενο ξενοδοχουπάλληλο ο οποίος είχε ενσωματωθεί σε κανονική ΑΠΔ Μαΐου μαζί με ΔΠ με τύπους αποδοχών 1,18,8,4,19 δεν γινόταν ορθή διάσπαση των ασφαλιστικών κρατήσεων στην ΑΠΔ ενώ ο υπολογισμός ασφαλιστικών κρατήσεων στην μισθοδοσία ήταν σωστός.

20200702-1155-1-2590
Δημιουργία αρχείου xml Ε4
Μετά από δημιουργία xml για το E4 και επικόλληση σε αρχείο excel δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο "Ώρες εργασίας από αρχείο".

20200703-1155-1-2599
Ελεύθερη Εκτύπωση Advanced
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ολοκληρωνόταν η εκτέλεση Ελεύθερης Εκτύπωσης - Εσωτερικής (Advanced).

20200708-1155-1-2661
Έντυπο Ε3
Δεν ενημερώνονταν ορθά, οι κωδικοί 048, 429, 529 του εντύπου Ε3.

20200708-1155-7-2675
Δελτία Ανάλωσης-Παραγωγής σε παραστατικό παραγωγής
Δεν μεταφέρονταν τα κοστολογικά στοιχεία βάσει προδιαγραφής, στο μετασχηματισμό δελτίου παραγωγής σε παραστατικό παραγωγής.