Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11436

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210407-1155-2-1757
Νέα εκτύπωση με στοιχεία Αδειών/Ασθενειών/Απουσιών από το αρχείο εργαζομένων
Στα ευρετήρια στα Στοιχεία στελεχών - Πρόσωπο έχουν προστεθεί οι πίνακες "Αδειες εργαζόμενου", "Ασθένειες εργαζόμενου" και "Απουσίες εργαζόμενου"

20210429-1155-2-2255
Δημιουργία χρήσης μισθοδοσίας ταυτόχρανο με τη δημιουργία χρήσης λογιστικής
Κατά τη δημιουργία νέας λογιστικής χρήσης πλέον δημιουργείται αυτόματα και η νέα χρήση μισθοδοσίας

20210526-1155-1-2641
Δημιουργία Εγγραφών myDATA Τρίτων Χωρών
Πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση για την κάλυψη συναλλαγών τρίτων χωρών στα myDATA σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ διασάφισης.

20210602-1155-2-2792
Περιοδική ΦΠΑ εσόδων εξόδων ανα μήνα
Πλέον επιτρέπει η δήλωση στη μεταβλητή 312 ανά μήνα για τα απλογραφικά βιβλία.

20210616-1155-2-3074
HR/ Νέο Combobox
Προστέθηκε combobox με caption 'Τόπος εργασίας' και τιμές:
1.Eντός
2.Εκτός
3.Τηλεργασία
Είναι διαθέσιμο και στο σχεδιασμό του ευρετηρίου.


20210616-1155-2-3076
HR/ Νέο Combobox (Σειρά)
Προστέθηκε combobox με caption"Τόπος εργασίας" και τιμές:
1.Εντός
2.Εκτός
3.Τηλεργασία
Γίνεται visible όταν επιλεγεί σειρά.


20210618-1155-2-3138
Ευρετήριο με το ελαχιστο όριο ανα ΧΜ στα ειδη
Προστέθηκαν στις διαθέσιμες συναρτήσεις οι 'FItemCDimLimMin', 'FItemCDimLimMax' & 'FItemCDimReorder', που επιστρέφουν αντίστοιχα το ελάχιστο όριο ασφαλείας, το μέγιστο όριο και το όριο ανά παραγγελία.

20210623-1155-2-3178
Έλεγχος φυσικής απογραφής ανά παρτίδα
Προστέθηκε το checkbox 'Φυσική απογραφή σε επίπεδο παρτίδας' το οποίο δείχνει την καταμέτρηση φυσικής απογραφής σε επίπεδο παρτίδας. Επιπλέον, προστέθηκε το checkbox 'Είδη με μηδενική ποσότητα' καθώς και τα φίλτρα 'Σειρά', 'Τύπος', Από κωδικό παραστατικού', 'Έως κωδικό παραστατικού', 'Α.Χ' καταμέτρησης', 'Ομάδα', 'Κατασκευαστής', 'Εμπορική κατηγορία', 'Λογιστική κατηγορία'.

20210625-1155-2-3242
Προσθήκη πεδίου MTRLINES (γραμμή συναλλαγής) στον virtual πίνακα FPRJLNS στην προβολή κινήσεις έργου (γραμμές)
Στον virtual πίνακα FPRJLNS προστέθηκε το πεδίο MTRLINES (γραμμή συναλλαγής). Εμφανίζεται επιπλέον στις εκτυπώσεις 'Καρτέλα έργου', 'Κινήσεις έργου (header)', 'Κινήσεις έργου (γραμμές)' και 'Καρτέλα έργου ανά δραστηριότητα'.


20210625-1155-3-3232
UPDDATE παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν γινόταν σωστή ενημέρωση του πεδίου Τελ ημερομηνία μεταβολής (UPDDATE) στα παραστατικά αποθήκης με έμμεση καταχώρηση (Παραστατικό κλεισιματος φακέλου κοστολόγησης, Παραστατικό ενημέρωσης φυσικής απογραφής)

20210630-1155-2-3304
Παραγγελίες ελλείψεων/ Νέα Φίλτρα
Στην εργασία 'Παραγγελίες ελλείψεων' από τις αγορές, προστέθηκαν τα φίλτρα: 'Κατάσταση (Δεσμευμένα)', 'Τρόπος πληρωμής (Δεσμευμένα)' & 'Τρόπος αποστολής (Δεσμευμένα)'.

20210701-1155-2-3337
Εκτύπωση αδειών με εύρος ημερομηνιών
Προστέθηκε στο HR, στις Άδειες, νέο ευρετήριο με περιγραφή Άδειες (Εύρος ημερομηνίων) και τα αντίστοιχα φίλτρα.

20210702-1155-2-3363
Παραστατικά Πωλήσεων/ Ταμειακή μηχανή
Στα Παραστατικά χονδρικής (με συμπεριφορά 131 & 181) συμπληρώνεται αυτόματα πλέον η Ταμειακή μηχανή που έχει οριστεί στο ταμείο.

20210705-1155-2-3388
Έκδοση τιμολογίων δόσεων με ημερομηνία αντί ημερ. καταβολής
Στην εργασία 'Έκδοση τιμολογίων δόσεων', στα φίλτρα της εργασίας, το 'Ημερολογιακό διάστημα' μετονομάστηκε σε 'Ημερολογιακό διάστημα καταβολής'. Προστέθηκε το 'Ημερολογιακό διάστημα δόσης'.
Στα στοιχεία των Παραστατικών η 'Ημερομηνία βάσει δόσεων' μετονομάστηκε σε 'Ημερομηνία' με τιμές (Τρέχουσα, Καταβολής & Δόσης). Προστέθηκε και η 'Μεταφορά πωλητή'.


20210708-1155-1-3466
Αυτόματη αναλυση set στα set υπηρεσιών κατα τον μετασχηματισμό.
Προστέθηκαν τα πεδία:
"Αυτ.ανάλυση Set υπηρεσιών",(AUTOSRVSPCGPS) και "Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών",(AUTOSRVREPLGPS) στον τύπο παραστατικού σε αγορές και πωλήσεις, (panel "Group sets,serial numbers").
Έχουν την ίδια λειτουργικότητα με τα πεδία "Αυτ.ανάλυση Set ειδών",(AUTOSPCGPS) και "Αυτ.αντικατάσταση Set ειδών",(AUTOREPLGPS).

Αναλυτικότερα:

Η επιλογή «Αυτόματη ανάλυση set» σημαίνει πως ενώ σε αρχικό παραστατικό έχει καταχωρηθεί το set, όταν μετασχηματιστεί σε παραστατικό που έχει την παραπάνω επιλογή θα γίνει αντικατάσταση του/των set. Η συγκεκριμένη επιλογή δε λαμβάνει υπόψη της Backorder (εκκρεμότητες).

Η επιλογή "Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών" απαιτείται για την αντικατάσταση μιας υπηρεσίας από τα συστατικά της όταν κληθεί στις γραμμές παραστατικού. Θα πρέπει ταυτόχρονα να ισχύουν κι οι παρακάτω συνθήκες:
να έχει συσχετισθεί η υπηρεσία με την προδιαγραφή σύνθεσης βάσει της οποίας συντίθεται (Σελίδα <Βασικά στοιχεία> υπηρεσίας–>panel "Group sets/προτεινόμενες ποσότητες"
->πεδίο "Set υπηρεσιών") και να έχει ενεργοποιηθεί κατά περίπτωση η παράμετρος "Αντικατάσταση στις αγορές/πωλήσεις".

Το πεδίο "Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών",(AUTOSRVREPLGPS) έχει default τιμή 1 ώστε να έχει την ίδια συμπεριφορά με πριν.


20210709-1155-2-3479
Επιλογή πεδίων συμβάσεων σε φόρμες εκτύπωσης (Link to CNTR)
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής όλων των πεδίων του πίνακα των συμβάσεων σε φόρμες εκτύπωσης.

20210714-1155-2-3542
Εργασία Μεταφορά σε -> Παραστατικό Αγοράς
Στην εργασία Μετασχηματισμού από την ενότητα Πωλήσεων στην ενότητα των αγορών (Δεξι-κλικ Μεταφορά σε > Παραστατικό αγοράς) πλέον μεταφέρεται και το πεδίο 'Εγκατάσταση'.

20210715-1155-2-3558
Προσθήκη πεδίου Εμπορική Κατηγορία (MTRCATEGORY) στο σχεδιασμό στηλών παραστατικού
Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής των πεδίων 'Εμπορική Κατηγορία'(MtrCategory), 'Ομάδα'(MtrGroup), 'Κατασκευαστής'(MtrManfctr), 'Λογιστική Κατηγορία'(MtrAcn), 'Μάρκα'(MtrMark), 'Μοντέλο'(MtrModel) στις στήλες γραμμών του τύπου των φακέλων υπηρεσιών.

20210716-1155-2-3589
Αρχείο ΣΕΠΑ για Τράπεζα Citibank
Κατά τη δημιουργία του αρχείου Citibank SEPA ενημερώνεται πλέον και το πεδίο Purpose Code (Purp) με την ένδειξη SALA

20210408-1155-2-1761
Retail Pro & Περιγραφές στηλών
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην ενότητα του Retail Pro με την οποία είναι πλέον εφικτή η προσθήκη κεφαλίδας στο τμήμα ειδών. Η επιλογή γίνεται στο Retail Designer και συγκεκριμένα στον σχεδιασμό grid.

20210421-1155-2-2062
Στη λίστα αναμονών να υπάρχει η συνολική καθαρή αξία του παραστατικού σε αναμονή.
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην ενότητα του Retail Pro και συγκεκριμένα στην λίστα αναμονών όπου πλέον διατηρείται το πεδίο Καθαρή αξία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210323-1155-1-1443
Import Script - μήνυμα στην αλλαγή bonus card στην λιανική
Διορθώθηκε η συμπεριφορά των import script που χρησιμοποιούσαν WARNINGS:OFF και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν απέκλειε όλα τα Warnings.

20210419-1155-1-1996
Διπλά άρθρα Αναλυτικής
Κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή (άρθρου) Γενικής λογιστικής η οποία περιείχε ανάλυση αναλυτικής, σε περίπτωση που στο άρθρο της Αναλυτικής λογιστικής γινόταν αλλαγή λογαριασμού, δημιουργούνταν 2 άρθρα.

20210517-1155-1-2474
Ιδιος Φορολογικός αριθμός σε Παραστατικά προς έγκριση
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν ορθά ο φορολογικός αριθμός Παραστατικών, ύστερα από έγκριση.

20210603-1155-2-2828
Fast Report Preview/ Ευρετήριο
Επιλέγοντας 'Fast report preview' σε ομαδοποιημένο ευρετήριο Fast report ειδών και ενώ είχε επιλεχθεί 'σε νέο παράθυρο' κάποιων τιμών, δεν εκτυπώνονταν στο preview οι συγκεκριμένες εγγραφές.

20210604-1155-1-2854
Αυτόματη καταχώριση κωδικού σε νέο κύκλο σεμιναρίων
Προστέθηκαν στις παραμέτρους στελεχών οι παράμετροι:
1. Αυτόματη πρόταση κωδικού κύκλων σεμιναρίων
2. Διαχωριστικό κύκλων σεμιναρίων.


20210623-1155-1-3172
Οικονομικά στοιχεία ειδών με Χ/Μ
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία των ειδών με παρακολούθηση σε χρώμα μέγεθος και είχαν ανενεργά χαρακτηριστικά.

20210624-1155-1-3210
Προγραμματισμός εργασίας - Πολυεταιρικό μοντέλο
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση σε Ενέργειες που έχουν προέλθει από Προγραμματισμό εργασίας σε εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν σε πολυεταιρική εγκατάσταση

20210624-1155-1-3218
Extra πεδία ειδών στις γραμμές προδιαγραφών
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στη μη αποθήκευση των έξτρα πεδίων γραμμών Α' υλών σε προβολή προδιαγραφής.

20210629-1155-1-3287
Λάθος δεδομένα στην εργασία "Μαζική μεταβολή ανάλυσης χρόνου" [RCALCWACTLINES]
Διορθώθηκε σφάλμα το οποίο εμφανίζονταν στην εργασία "Μαζική μεταβολή ανάλυσης χρόνου".

20210702-1155-1-3351
MRP - Μήνυμα στην Εκτέλεση προγραμματισμού
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατα την εκτέλεση προγραμματισμού MRP.

20210702-1155-1-3357
Θέμα με ποσ. είδους που συμμετέχει σε τιμολογιακή πολιτικη στο Retail Pro
Κατά την αναζήτηση είδους στο Retail Pro, δεν εμφανιζόταν η ορθή του ποσότητα, σε περίπτωση που συμμετείχε σε τιμολογιακή πολιτική.

20210705-1155-1-3376
File type 14 - Εξαγωγή καθαρής αξίας ΜΥΦ
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε σε συμπεριφορά κατα την οποία δεν γίνονταν εξαγωγή της καθαρής αξίας ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ στο παραγόμενο XML του file type 14 όταν αφορούσε Παραστατικά Αγορών.

20210705-1155-1-3382
Εξόφληση Τιμολογίων (ενεχυρίαση) - πιστωτικά με ποσό 0
Στην εργασία 'Εξόφληση τιμολογίων' από την ενεχυρίαση, εμφανιζόταν προς εξόφληση Πιστωτικό Παραστατικό με μηδενική αξία.

20210705-1155-1-3393
Επιλογή αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο στην εφαρμογή
Έχοντας ορίσει σε εργασία στο menu SALDOC[AUTOEXEC=2] και στις Ιδιότητες 'Αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο στην εφαρμογή' & 'Δεν επιτρέπεται κλείσιμο της εργασίας' δεν άνοιγε η εργασία κατά το relogin στην εφαρμογή.

20210706-1155-1-3422
Ταυτοποίηση χρήστη/ Αποστολή SMS
Διορθώθηκε θέμα κατα το οποίο δεν γινόταν αποστολή SMS για 2 Factor Authentication σε κάποιες περιπτώσεις.

20210707-1155-1-3428
Σφάλμα στην Εισαγωγή Gdata Ε.Ε. από Atlantis - 'Δεν έχει οριστεί ειδικός λογαριασμός Φ.Π.Α. στον λογαριασμό 'Πωλ. Εμπορευμ. 17% Χονδρικώς'.
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε Παραστατικό εξόδων όταν ο προμηθευτής είχε μειωμένο ΦΠΑ και το Παραστατικό είχε υπόδειγμα Παραστατικού.

20210707-1155-1-3433
Κατάσταση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων
Στην 'Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων', ο αθροιστής 'Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)' ενημερώνεται πλέον από τον τύπο λογαριασμού εσόδου ή εξόδου. Σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί τόκοι σε λογαριασμό με τύπο 'Εσόδων', τότε εμφανίζονται με θετικό πρόσημο. Αν έχουν καταχωρηθεί τόκοι σε λογαριασμό με τύπο 'Εξόδων', τότε εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο.

20210707-1155-1-3437
Υπολογισμός πόντων σε καταχώριση παραστατικού
Διορθώθηκε θέμα κατά το οποίο δε γινόταν υπολογισμός πόντων σε κάρτες bonus κατα την καταχώριση του Παραστατικού.

20210708-1155-1-3444
Μήνυμα σφάλματος στις Πωλήσεις κατ' είδος
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στις 'Πωλήσεις κατ' είδος' πελάτη, επιλέγοντας εμπορική κατηγορία ή ομάδα, μέσα από Παραστατικό.

20210708-1155-1-3468
Έλεγχος μοναδικότητας ΑΜΚΑ με προειδοποίηση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζονταν στην αντιγραφή εργαζομένου με το ίδιο ΑΜΚΑ.

20210709-1155-1-3472
Ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ
Στην εκτύπωση 'Ανάλυση ανά συντελεστή Φ.Π.Α.' των εσόδων εξόδων, δεν εμφανιζόταν ορθά η φορολογητέα αξία.

20210709-1155-1-3480
Φόρμα εκτύπωσης σετ ειδών - εκτύπωση των χαρακτηριστικών
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατά την οποία δε γίνονταν εκτύπωση των χαρακτηριστικών από συνθετικά ενός σετ που έχουν δηλωθεί στον 'Συνδυασμό χαρακτηριστικών'. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί φίλτρο == στον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης.

20210712-1155-1-3491
Γενική Λογιστική/ File Type 14
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε τη συμπεριφορά στο file type 14 κατά την οποία δεν παραγόταν ορθά τιμή για το πεδίο 'msign'. Το πεδίο 'MTYPE' ενημερώνεται από τη σειρά εξαγωγής στο σχεδιασμό της γέφυρας.

20210712-1155-1-3498
Παραγωγή/ Δελτία αναλώσεων
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν όταν γινόταν εισαγωγή δελτίων αναλώσεων από εντολή στην οποία είχαν προστεθεί είδη εκτός της προδιαγραφής.

20210712-1155-1-3500
Εκτύπωση ευρετηρίου/ Ανάλυση γραμμών σε 2η μπάντα
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν όταν πραγματοποιούνταν εκτύπωση ευρετηρίου σε Excel όταν το ευρετήριο είχε ανάλυση γραμμών σε 2η μπάντα.

20210712-1155-1-3502
Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near 'XXXXX' σε έλεγχο Γ.Γ.Π.Σ.
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν στην εργασία Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ. όταν υπήρχε ειδικός χαρακτήρας στο πεδίο της ΔΟΥ.

20210712-1155-1-3504
Λογιστικές ενημερώσεις/ Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml)
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την 'εκτέλεση' της εργασίας 'Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml)', σε περίπτωση που δεν είχε συμπληρωθεί διεθνής κωδικός στο νόμισμα.

20210712-1155-1-3507
Μετασχηματισμός φακέλων υπηρεσιών και μη χρεώσιμες υπηρεσίες
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατα την οποία δεν πραγματοποιούνταν σωστή μεταφορά χρεώσιμων/μη χρεώσιμων υπηρεσιών από φάκελο υπηρεσιών σε Παραστατικό υπηρεσιών-ανταλ/κών.

20210713-1155-1-3522
Καρτέλα πελάτη/ Εργασίες Χρήστη στη sidebar
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατα την οποία δεν εμφανίζονταν σωστά αποτελέσματα σε εκτύπωση καρτέλας πελάτη όταν αυτή χρησιμοποιούνταν από τις εργασίες Χρήστη και γίνονταν εναλλαγή πελατών έχοντας επιλέξει συγκεκριμένη προβολή.

20210714-1155-1-3529
Θέμα με έλεγχο ΑΦΜ με δεξί κλίκ απο ευρετήριο
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εργασίας Έλεγχος ΓΓΠΣ όταν αυτή εκτελούνταν απο ευρετήριο πελατών και σε ορισμένες περιπτώσεις επέστρεφε λανθασμένη τιμή σε συγκεκριμένο πεδίο.

20210715-1155-1-3561
Filetype 14 από ειδικές πιστωτών για Β κατηγορίας
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή του file type 14 Ε.Ε. όταν συμπεριλαμβάνονταν η ενότητα Ειδικές πιστωτών.

20210716-1155-1-3580
Παραγωγή - Εργασία Παραστατικά βάσει ελλείψεων / αναγκών - σφάλμα 'Field 'sovarchar17' not found'
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή στοιχείων Παραστατικών, στους αυτοματισμούς παραγωγής, στην εργασία 'Παραστατικά βάσει ελλείψεων/αναγκών'. Επιπρόσθετα, προστέθηκαν τα φίλτρα: 'Κατάσταση (Δεσμευμένα)', 'Τρόπος πληρωμής (Δεσμευμένα)' & 'Τρόπος αποστολής (Δεσμευμένα)'.

20210716-1155-1-3591
Μήνυμα σε υποβολή Ε4
Διορθώθηκε σφάλμα το οποίο εμφανίζονταν στην εργασία υποβολής Ε4 συμπληρωματικού ωραρίου.

20210706-1155-1-3423
Διαφορά 0,01 € στο τοπικό νόμισμα ανάμεσα σε παραστατικό ειδικών συναλλαγών προμηθευτών και της αυτόματης εξόφλησης του.
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε διαφορά ενος λεπτού ανάμεσα σε παραστατικό ειδικής συναλλαγής προμηθευτή και παραστατικό πληρωμής προμηθευτή, όταν το τελευταίο προερχόταν απο αυτόματη εξόφληση και ο προμηθευτής είχε ξένο νόμισμα με ισοτιμία 4 δεκαδικών.

20210709-1155-1-3486
Quick view εικόνα είδους σε παραστατικό μετά το σκανάρισμα είδους στο νέο interface
Διορθώθηκε συμπεριφορά κατα την οποία δεν εμφανίζονταν η εικόνα του είδους απο Quick View στις γραμμές παραστατικών όταν υπήρχε χρήση της παραμέτρου "Χρήση BarCode" σε Series 5 UI. 

20210720-1155-3-3634
File type 14 και εμβάσματα πελατών
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή του file type 14 όταν συμπεριλαμβάνονταν η ενότητα 'Εμβάσματα Πελατών'. 

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11435

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210414-1155-2-1905
Συνολικής αξία στο Βιβλίο Οικοδομών
Στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών, προστέθηκε η στήλη της συνολικής αξίας (Καθαρή+ΦΠΑ) Μ.Δ.Ε.

20210506-1155-2-2292
Στοιχεία στελεχών
Στην εκτύπωση 'Στοιχεία στελεχών' προστέθηκε νέο κριτήριο για την επιλογή οργανωτικής μονάδας.

20210614-1155-2-3038
Νέο έντυπο Νομικών προσώπων (Ν)
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων & οντοτήτων.

20210616-1155-2-3069
Υποβολή εντύπου Νομικών προσώπων
Ενσωματώθηκε η διαδικασία υποβολής στην Γ.Γ.Π.Σ. της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων & οντοτήτων.

20210622-1155-2-3158
Σύνδεση εγγραφών myDATA
Στην εργασία 'Σύνδεση εγγραφών' Ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, προστέθηκε το φίλτρο Α.Φ.Μ.

20210628-1155-2-3264
Καταμέτρηση καρτών στο κλείσιμο ταμείου (Retail Pro)
Στο κλείσιμο ταμείου στο Retail Pro, εμφανίζεται πλέον η καταμέτρηση των καρτών.

20210628-1155-2-3265
File type 14 - πεδίο MTYPE
Κατά την εξαγωγή αρχείου file type 14, το πεδίο 'MTYPE' ενημερώνεται πλέον από τη σειρά εξαγωγής που έχει οριστεί στο setup των γεφυρών.

20210701-1155-1-3333
Μετασχηματισμός ειδικές προμηθευτών
Στο μετασχηματισμό Παραστατικών ειδικής συναλλαγής, μεταφέρονται πλέον τα πεδία 'Σύμβαση', 'Business unit', 'Ημερομηνία Παραστατικού', 'Ημερομηνία παραλαβής' από το Header & 'Σύμβαση', 'Business unit', 'Παρατηρήσεις', 'ΝΑΙ/ΟΧΙ', 'Πίνακες 1&2' από τις γραμμές Παραστατικού.

20210701-1155-7-3349
Δημιουργία Περιόδων για Κυπριακή Μισθοδοσία
Κατά την δημιουργία της χρήσης μισθοδοσίας αν οι φορολογικές προδιαγραφές της εταιρίας είναι <Κύπρος>, τότε οι περίοδοι μισθοδοσίας περιλαμβάνουν 13 περιόδους (January έως December και 13th Salary).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210311-1155-1-1259
Ακυρωμένο παραστατικό σε ευρετήριο
Κατά την αναίρεση κινήσεων Παραστατικού από ομαδοποιημένο ευρετήριο, εξακολουθούσε να εμφανίζεται προς 'Ακύρωση' το επιλεγμένο Παραστατικό.

20210419-1155-1-2005
Αναζήτηση με κωδικό προμηθευτή σε ομάδες εταιρειών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν γινόταν ανεύρεση ειδών στις γραμμές Παραστατικού μέσω του κωδικού ανεύρεσης, σε περίπτωση που το είδος ήταν ανενεργό στη κύρια εταιρεία.

20210607-1155-1-2893
Εισηγητές σε κύκλους σεμιναρίων
Στους κύκλους σεμιναρίων [SEMCYCLE], ελέγχονται οι εισηγητές [SEMLEADER] να μην είναι υποψήφιοι.
Επίσης ο ίδιος έλεγχος (ο εισηγητής να μην μπορεί να είναι υποψήφιος) μπήκε εκτός από τους κύκλους σεμιναρίων και στα σεμινάρια.


20210617-1155-1-3109
Ενημέρωση στοιχείων στο έντυπο Ε5
Προστέθηκε στα πρόσωπα εκπροσώπων εταιρείας το πεδίο ιδιότητα και σε περίπτωση που είναι συμπληρωμένο εμφανίζεται στο έντυπο Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης

20210618-1155-2-3136
Ανενεργά χρώματα σε καταχώριση Παραστατικού παραγωγής
Σε Παραστατικό παραγωγής, σε περίπτωση ανενεργού χαρακτηριστικού στις Α'/ Βοηθητικές ύλες, δεν εμφανίζεται πλέον στην ανάλυση των χαρακτηριστικών.

20210618-1155-2-3139
Ανενεργά χαρακτηριστικά στην αντιστοίχιση με συνδυασμό
Σε προδιαγραφή όπου είχε συμπληρωθεί είδος στις Α'/Βοηθητικές ύλες με ανενεργό χαρακτηριστικό, κατά τον συνδυασμό χαρακτηριστικών (δεξί κλικ), εμφάνιζε και το ανενεργό.

20210623-1155-1-3188
Γενική Λογιστική/ Δημιουργία Συναλλασσόμενου
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία συναλλασσόμενου με ταυτόχρονη δημιουργία λογαριασμού λογιστικής.

20210624-1155-1-3221
Έναρξη Παγίων/ Λογιστικές αποσβέσεις
Κατά την 'εκτέλεση' της εργασίας 'Έναρξη παγίων', δεν ενημερωνόταν ορθά η υπολειμματική αξία των λογιστικών αποσβέσεων.

20210629-1155-1-3283
File type 14
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή File type 14.

20210630-1155-1-3314
Υπόδειγμα άρθρου
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή υποδείγματος λογιστικής.

20210702-1155-1-3362
file type 14
Στην εξαγωγή του File type 14, τα δεκαδικά χωρίζονται πλέον με ','.

20210705-1155-1-3377
Ομάδες εταιρειών
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση ειδών στις γραμμές Παραστατικών, στη στήλη κωδικού ανεύρεσης, σε ομάδες εταιρειών σε εταιρεία εκτός της κύριας.