Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10615

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141105-1155-2-4037
Έντυπο Ε9
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου xml για υποβολή του έντυπου Ε9 στο ΥΕΚΑ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141211-1155-1-4544
Καταχώρισης απογραφής
Σε παραστατικά απογραφής που χρησιμοποιούσαν τιμή χονδρικής εμφανιζόταν σφάλμα: "ITELINES: FIELD 'X_PRICEW' not found".

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10614

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141210-1155-1-4521
Έξοδα χωρίς ΦΠΑ στην ανάλυση των έργων
Στη στατιστική έργων στο pivot προστέθηκαν τα πεδία "Έξοδα (χωρίς ΦΠΑ)", "Έξοδα με ΦΠΑ", "Χρήση", "Περίοδος".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141114-1155-1-4156
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν σωστά η ανανέωση του αρχείου παραμέτρων μισθοδοσίας (InitData.xdt).

20141210-1155-1-4513
Σύνδεση Azure
Εμφανίζεται πλέον σωστά ο διάλογος για δήλωση του ονόματος σύνδεσης στην azure console.

20141211-1155-1-4548
Υποκατάστημα σε είσπραξη
Σε παραστατικά εισπράξεων και εμβασμάτων δεν ενημερωνόταν σωστά το υποκατάστημα πελάτη όταν γινόταν αλλαγή του πελάτη.

20141211-1155-7-4531
Παράμετροι EDPS
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν οι παράμετροι πιστωτικών καρτών στους σταθμούς εργασίας.

20141212-1155-1-4569
Συνάρτηση μισθοδοσίας
Διόρθωση στη συνάρτηση υπολογισμού από αριθμητικούς πίνακες μισθοδοσίας.

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10613

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141001-1155-2-3612
Ημερολόγιο έργων (ομαδικό)
Το ημερολόγιο έργων προστέθηκε στο δεξί κλικ του browser των έργων και στις σχετικές εργασίες των έργων. Για τις ενέργειες που εμφανίζονται στο ημερολόγιο υπάρχει φίλτρο σε καταστάσεις, χαρακτηρισμούς, σειρές ενεργειών καθώς και αν θα συμμετέχουν ενέργειες που ανήκουν είτε σε υποέργα είτε σε σχετιζόμενα έργα του συγκεκριμένου έργου. Τα φίλτρα αυτά βρίσκονται σε πάνελ κάτω από το ημερολόγιο. Η επιλογή "Συμμετοχή σε συσχετ. έργα" εμφανίζεται μόνο όταν έχουμε μπει στο ημερολόγιο από τις σχετικές εργασίες.

20141202-1155-2-4398
Φίλτρο στα Στοιχεία αποστολής (Λογιστικής) ΜΥΦ
Προστέθηκε το φίλτρο ΑΦΜ στην εκτύπωση Στοιχεία αποστολής (Λογιστικής) ΜΥΦ.

20141205-2165-2-51
Συγκριτική εικόνα ανά χαρακτηριστικό
Προστέθηκαν οι περιγραφές των χαρακτηριστικών στα διαθέσιμα πεδία του pivot.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141128-1155-1-4354
Αρχείο Εθνικής τράπεζας
Στο Αρχείο Εθνικής τράπεζας για web banking δεν εμφανιζόταν σωστά η αιτιολογία όταν ήταν συμπληρωμένη με ελληνικούς χαρακτήρες.

20141201-1155-1-4374
Δημιουργία μοντέλου ΑΛ σε Azure
Σε εγκατάσταση azure, δεν γινόταν σωστή ενημέρωση των νέων μοντέλων επιμερισμού ΑΛ.

20141201-1155-7-4371
Αρχείο EUROBANK
Στο αρχείο EUROBANK δεν εμφανιζόταν σωστά η αιτιολογία όταν ήταν συμπληρωμένη με ελληνικούς χαρακτήρες.

20141202-1155-7-4402
Αντιστοίχιση εμβασμάτων
Εμφανιζόταν σφάλμα «Ole error:80040E14. The multi-part identifier “A.FINCODE” could not be found” κατά την αναζήτηση παραστατικού με μάσκα στην αντιστοίχιση παραστατικού από έμβασμα.

20141205-1155-1-4464
Αρχείο εγγράφων
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά το upload αρχείου σε azure.

20141205-1155-7-4472
Αρχείο ΤEAYEK και ασθένεια
Η εργασία υπολογισμού αρχείου για το ταμείο ΤΕΑΥΕΚ δεν λάμβανε υπόψιν τα ασφαλιστικά ημερομίσθια της ασθενείας.

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10612

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141112-1155-2-4126
Εκτύπωση - δικαιωμάτων χρηστών
Η εκτύπωση δικαιωμάτων μπορεί να εμφανίσει 5 ενότητες (εταιρείες, εργασίες, λειτουργίες, σειρές, customization) μέσω σχετικού φίλτρου.

20141121-1156-7-365
Ημερομηνία παράδοσης σε ευρετήριο εντολών παραγωγής
Προστέθηκε η Ημερομηνία παράδοσης [MTRDOC.DELIVDATE] ως διαθέσιμο πεδίο στο ευρετήριο των Εντολών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140318-1155-7-1102
Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Σε κάποιες περιπτώσεις, η εργασία παραγωγής κωδικών EAΝ, δεν δημιουργούσε συνεχόμενους κωδικούς.

20141110-1155-7-4079
Ψηφιακή υπογραφή
Εμφανίζονταν λανθασμένοι χαρακτήρες όταν η ψηφιακή υπογραφή τυπωνόταν σε παραπάνω από 2 γραμμές σε φόρμα λιανικής.

20141121-1156-7-364
Εκτυπώσεις εμβασμάτων
Δεν λειτουργούσαν τα φίλτρα συναλλασσομένων.

20141126-1155-1-4319
Αρχείο Εθνικής τράπεζας
Αν ο εργαζόμενος δεν είχε συμπληρωμένο το πεδίο Λογ/μός Τραπεζ. τότε δεν εμφανιζόταν η εγγραφή του στο αρχείο για την Εθνική τράπεζα.