Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Έκδοση 312.502.10208

Η πρώτη επίσημη έκδοση 312.502.10208 της νέας σειράς εκδόσεων 312.502 είναι διαθέσιμη στο live update. Η αναβάθμιση στην έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες της νέας σειράς εκδόσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Έκδοση 311.499.10195

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110118-1155-2-57
Resolvers για όλα τα extra πεδία των γραμμών ειδικών συναλλαγών
Προστέθηκαν resolvers για όλα τα extra πεδία των γραμμών ειδικών συναλλαγών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090521-1155-1-625
Yπολογισμός μισθοδοσίας σε βάσεις Oracle
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας για περισσότερους από 1000 εργαζόμενους.

20110117-1155-1-52
Μεταφορά υπολοίπων αποθήκης
Εάν είχε προηγηθεί μεταφορά υπολοίπων αποθήκης, δεν ενημερωνόταν τα πεδία PURQTY1 & SALQTY1 στον CDIMFINDATA κατά την καταχώρηση παραστατικών.

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Έκδοση 311.499.10194

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101229-1155-2-1562
Αλλαγή είδους σε παρτίδα με κινήσεις
Απαγορεύεται πλέον η μεταβολή είδους σε παρτίδες που έχουν κινηθεί.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101229-1155-1-1561
Υπολογισμός πιστωτικών έκπτωσης
Εάν είχε ορισθεί [Συμψηφιστικά]= [Όχι] στον υπολογισμό πιστωτικών, δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός του χρεωστικού πιστωτικού έκπτωσης (λάθος πρόσημο αξίας).