Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10225

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110401-1155-1-421
Ισοζύγιο λογιστικής
Εάν είχε προστεθεί ο extra πίνακας 2 των λογαριασμών σαν φίλτρο στην εκτύπωση Ισοζυγίου εμφανίζοταν μήνυμα 'ACNCHEMA is not a valid integer value' στην επιλογή του φίλτρου.

20110421-2165-1-32
Access Violation κατά την εκτέλεση Import Script που έστελνε queries σε connection σε ODBC.
Εμαφανιζόταν Access Violation κατά την εκτέλεση Import Script που έστελνε queries σε connection σε ODBC.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10223

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110414-1155-2-488
Εφαρμογή ειδικών συντελεστών Φ.Ε
Εφαρμογή επί του εντύπου Ε5 ειδικών μειωμένων συντελεστών που χρησιμοποιούνται π.χ σε Παραμεθόριες Περιοχές.

20110414-1155-2-489
Ενδεικτικός υπολογισμός περαίωσης επί του εντύπου Ε3
Ενδεικτικός υπολογισμός διαφοράς Φ.Π.Α που προκύπτει από την διαφορά των ακαθαρίστων εσόδων σε σχέση με τα έσοδα από τα βιβλία.

 
20110414-2165-2-31
Ηλεκτρονική υποβολή E3 στο taxis net
Εναρμόνιση μεταφοράς πεδίων με το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής E3 στο taxis net.

 
20110224-1155-2-250
Μηνιαία Κατάσταση Αποθήκης
Προστέθηκε φίλτρο η Λογιστική Κατηγορία Ειδών, το οποίο λειτουργεί και στα σύνολα των κινηθέντων και των μη κινηθέντων.


20110407-1155-2-456
Μηνιαία Κατάσταση Αποθήκης 
Προστέθηκε το φίλτρο (Εισαγωγές-Εξαγωγές) ή (Αγορές-Πωλήσεις) στις Μηνιαίες Καταστάσεις αποθήκης συμπεριλαμβανομένων και αυτών κατά κωδικό συσχέτισης. Με την επιλογή του φίλτρου (εισαγωγές-εξαγωγές) απεικονίζονται οι ποσότητες και αξίες εισαγωγών και εξαγωγών -όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα η εκτύπωση- ενώ στην περίπτωση που επιλέγεται (αγορές-πωλήσεις) τότε θα συμπεριλαμβάνει μόνο ποσότητες και αξίες αγορών-πωλήσεων αντίστοιχα. Με τον τρόπο μπορούν να εξαιρεθούν ποσότητες ενδοδιακινίσεων και λοιπών κινήσεων.


20110411-1155-2-471
Σχετικά έγγραφα στα παραστατικά παραγωγής
Προστέθηκαν τα σχετικά έγγραφα στα παραστατικά παραγωγής.

20110413-1155-2-482
Φίλτρο σαιζόν στην εργασία δημιουργίας barcode
Προστέθηκε σαν φίλτρο η σαιζόν στην εργασία δημιουργίας barcode.

20110413-1155-2-486
SAREMA DI50/EJ ως ταμειακή μηχανή & φορολογικός εκτυπωτής
Υποστήριξη SAREMA DI50/EJ ως ταμειακή μηχανή & φορολογικός εκτυπωτής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110401-1155-1-417
QlikView Cash flow
Εκτελώντας το qlick view Cash flow στην ανάλυση αξιογράφων στις κινήσεις των εισπρακτέων αξιογράφων δεν ενημερωνόταν η στήλη εισπράξεις αλλά η στήλη πληρωμές.

20110407-1155-1-459
Εκτύπωση φόρμας λιανικής σε βάση Oracle
Εάν η φόρμα περιείχε το πεδίο SALDOC.DUEPAY (Ανεξόφλητο), εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20110408-1155-1-464
Μήνυμα σφάλματος στον υπολογισμό μισθοδοσίας
Κατά τον υπολογισμό Μισθοδοσίας με Μεταβολή Δεδομένων Bonus, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20110411-1155-1-465
Καταστάσεις έργων
Στο menu επιλογών η εργασία [Καταστάσεις έργων] είχε δηλωθεί ως επεξεργασία πίνακα και όχι αρχείου.

20110411-1155-1-466
Κατηγορίες έργων
Στο menu επιλογών η εργασία [Κατηγορίες έργων] είχε δηλωθεί ως επεξεργασία πίνακα και όχι αρχείου.

20110411-1155-1-468
Access Violation σε εκτυπώσεις
Υπό συνθήκες, εμφανιζόταν access violation κατά την εκτέλεση εκτυπώσεων σε client. Το πρόβλημα διορθωνόταν με επανεκκίνηση του Application Server.

20110411-1155-1-470
Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων
Εάν υπήρχε Επιδότηση Εργατικής εισφοράς, εμφανιζόταν λανθασμένα και στη γραμμή επικουρικών ταμείων.

20110412-1155-1-472
Ημερολογίου εισπράξεων πελατών
Εάν στα φίλτρα είχε προστεθεί η Γεωγραφική ζώνη, εμφανιζόταν μήνυμα ‘SODTYPE is not a valid integer’.

20110412-1155-1-475
Τηλεφωνικά κέντρα / PBX monitor
Διορθώθηκε το PbxMonitor.exe

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10222

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101216-1155-2-1493
Σελίδα Taxis
Προσαρμογή νέου μηχανισμού ηλεκτρονίκης υποβολής εντύπων στο Taxis Net.gr. Αφορά Φ2-Φ1-Ε3.

20110401-1155-2-418
Κωδικός ανεύρεσης με παρτίδα
Προστέθηκε στις επιλογές του κωδικού ανεύρεσης η αναζήτηση με 'Κωδικό παρτίδας'. Θα επιστραφεί στη γραμμή του παραστατικού το πρώτο είδος και η αντίστοιχη παρτίδα με βάση τον κωδικό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110329-1155-1-386
Καταχώρηση παραστατικού με είδη με SN με paste from clipboard
Κατά το paste from clipboard εάν η συμπλήρωση του είδους γινόταν πριν τη συμπλήρωση του serial number, δεν γέμιζε η επιλογή του SN τον πίνακα με τα SN της γραμμής.

20110404-1155-1-427
Aυτόματος μετασχηματισμός με αυτόματη είσπραξη χειρόγραφη
Εάν σε μια σειρά είχε δηλωθεί σειρά αυτόματου μετασχηματισμού, η οποία είχε αυτόματη είσπραξη με χειρόγραφη σειρά, εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν έχετε συμπληρώσει τον κωδικό του παραστατικού'.

20110405-1155-1-441
Επιλογή προκαταβολής σε Λιανικές πωλήσεις
Δεν λειτουργούσε η επιλογή μιας μόνο παραγγελίας σε αποδείξεις λιανικής.

20110407-1155-1-454
Σε αντιστοίχηση γραμμής συμψηφισμών πελατών δεν κλείνει η ανοιχτή αξία της (opntamnt)
Κατά τη διαγραφή της αντιστοίχισης γραμμής συμψηφισμού, δεν ενημερωνόταν το optamnt του παραστατικού που είχε αντιστοιχισθεί.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10221

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110401-2165-2-25
Live update 499-504
Βελτίωση της μετάβασης μέσω live update σε έκδοση 499.10197 ή 504.10221.