Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10291

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111228-1155-1-1392
Λάθος ημερομηνία υποβολής εντύπου Φ2 στο taxis
Με την αλλαγή του taxisnet που δόθηκε η δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων προηγούμενων μηνών, γινόταν υποβολή του τρέχοντος μηνός σε λάθος ημερομηνία.

20111222-1155-1-1382

Ημερ. εισαγωγής (insdate) νέου χρήστη
Κατά τη δημιουργία νέου χρήστη (πίνακας USERS) το πεδίο Ημερ. εισαγωγής (insdate) δεν έπαιρνε τιμή.

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10290

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111125-1155-1-1269
Στατιστική Αξία Intrastat
Λάθος στατιστική αξία στην εκτύπωση αφίξεων intrastat όταν υπήρχε πιστωτικό τιμολόγιο σε αναλυτικό φάκελο κοστολόγησης.

20111205-1155-1-1310
On/Off: Συγχρονισμοί
Διορθώθηκαν προβλήματα στους συγχρονισμούς της τοπικής και της κεντρικής βάσης. Κατά την ενημέρωση της τοπικής βάσης εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "η βάση χρησιμοποιείται ήδη".

20111220-1155-1-1372
sql monitor από τον client
Δεν δούλευε το sql monitor από τον client (client/server, Azure)

20111220-1155-7-1373
AZURE - Δημιουργία κωδ. παρτίδας απο γραμμές παρ/κου
Σε περιβάλλον AZURE, κατά τη δημιουργία κωδ. παρτίδας απο γραμμές παρ/κου με δήλωση της ημ/νίας λήξης παρουσιαζόταν μήνυμα: invalid date.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10288

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111125-1155-2-1270
Λειτουργία proxy σε φορολογικούςς μηχανισμός τύπου Β
Στους φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Β που συνδέονται σε δίκτυο δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης από πολλούς υπολογιστές, μέσω της λειτουργίας proxy.

20111208-1155-2-1332
Βελτίωση χρόνου εκτέλεσης εκτυπώσεων
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτέλεσης των εκτυπώσεων: Τρέχοντα υπόλοιπα αποθήκης, Ισοζύγιο αποθήκης, Μηνιαίο κατάσταση αποθήκης, Μηνιαίο κατάσταση αποθήκης ανά ΑΧ , Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών, Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών ανά ΑΧ, Βιβλιο αποτίμησης κατά ΔΛΠ, Βιβλίο Απογραφών, Βιβλίο Απογραφών ανά ΑΧ.

20111212-2165-2-194
Αλλαγή συγχρονισμού off βάσης
Η off βάση δημιουργείται εξαρχής πλέον με διαγραφή των πινάκων της και όχι με DROP DATABASE.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111125-1155-1-1272
New prototype κενό στις πωλήσεις
Η επιλογή από prototype στις πωλήσεις γενικά δεν λειτουργούσε.

20111205-1155-1-1309
Σφάλμα κατά την νέα εγγραφή από phototype στα είδη
Στο αρχειο ειδων εμφανιζόταν το μήνυμα 'ΙΤΕΜ:Dataset not in edit or insert mode' όταν γινόταν επιλογή από prototype.

20111214-1155-1-1353
Σφάλμα κατά την επιλογή Σειράς σε παραστατικά πωλήσεων/λιανικής
Εμφανιζόταν σφάλμα "το παραστατικό δεν μπορεί να μεταβληθεί", κατά την καταχώριση παραστατικού με σειρά η οποία έχει απαγόρευση στη μεταβολή εκτυπωμένου παραστατικού, και πελάτη με τιμολογιακή πολιτική.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10287

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111123-1155-2-1255
Επαναυπολογισμός σε εκτυπωμένα παραστατικά.
Η εργασία λαμβάνει υπ' όψιν και την παράμετρο για τη μεταβολή εκτυπωμένου που βρίσκεται στη σειρά.

20111130-1155-2-1291
Νέα κίνηση Ηφαιστος
902-Επιστροφή πετρελαίου κίνησης για θέρμανση (με τον υψηλό συντελεστή Ε.Φ.Κ) από τελικό καταναλωτή (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ του ΑΡΘΡΟΥ 1 της Υπουργικής Απόφασης).

20111205-1155-1-1312
Paste από excel και έλεγχος ανά γραμμή
Προστέθηκε στις Επιλογές συστήματος->Ρυθμίσεις, η παράμετρος 'Disable fast paste from clipboard', που ενεργοποιεί τον μηχανισμό που υπήρχε στις παλιότερες εκδόσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111130-1155-1-1295
Σφάλμα στην αντιγραφή εταιρείας (πλήρης αντιγραφή)
Μόλις ολοκληρωνόταν η αντιγραφή εμφάνιζε σφάλμα Ole Error: 80040E14. The index 'CUSTMASTER_CUSTMASTER01' is dependent on column 'CUSTMASTER01'

20111201-1155-1-1297
Ταμείο εξοφλητικού παραστατικού είσπραξης
Όταν ο χρήστης επιλέγει διαφορετικό ταμείο στην είσπραξη, τότε γίνεται η καταχώρηση αυτού του ταμείου.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10286

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111121-1155-1-1240
Excel import σε multilingual εκδόσεις
Διορθώθηκε δυσλειτουργία του excel import σε πολυγλωσσικές εκδόσεις.

20111124-1155-1-1263
Σενάρια ροών
Αποκαταστάθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής σε σενάρια ροών όταν περιλαμβάνονται διαιρέσεις με πεδίο που έχει δεκαδικά.

20111129-1155-1-1288
Είδος με SN και έλεγχος κατά την τιμολόγηση
Διορθώθηκε η συμπεριφορά ώστε να λαμβάνεται υπ' όψιν και η παραμετροποίηση του τύπου του παραστατικού για τον έλεγχο ύπαρξης SN.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10285

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100210-1155-1-131
Φόρμες εκτύπωσης
Υποστηρίζεται πλέον η συμβολοσειρά [!PXS:αριθμός] και σε σταθμούς εργασίας με λειτουργικό σύστημα Windows 7.

20110301-1155-2-276
Azure: Δεν αποθηκεύει τον τελευταίο χρήστη που έχει κάνει Login
Σε περιβάλλον Αzure προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης του τελευταίου χρήστη, που έχει κάνει Login σε συγκεκριμένο σταθμό εργασίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100809-1155-1-983
Εξαγωγή εκτύπωση σε Excel
Κατά την εξαγωγή εκτύπωσης Καρτέλλας πελάτη σε Excel δεν γινόταν σωστά η στοίχιση των τίτλων.

20100930-1155-1-1170
Καθυστέρηση εκτέλεσης QV σεναρίων
Βελτιώθηκαν τα script και gui τμήματα των σεναρίων, ώστε να ανταπεξέρχονται σε μεγαλύτερο όγκο δεδομένων. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Απαιτείται χειροκίνητη ανανέωση των σεναρίων (αρχεία .qvw) εαν υπάρχουν παλαιότερα στο folder της έκδοσης.

20110126-1155-1-85
Δύο φορές επιλέγεται το button <Νέα>
Όταν επιλέγεται στα παραστατικά δύο φορές το button <Νέα> χάνεται στη σειρά η επιλογή του βέλους της drop down λίστας.

20110902-1155-1-875
Πρόβλημα στην απαγόρευση hyperlinks
Δεν φορτώνονται σωστά τα δικαιώματα απαγόρευσης χρήσης hyperlink κατά την αλλαγή χρήστη από τη status bar.

20111031-1155-1-1159
Λειτουργία on/off
Σε εγκατάσταση off line δεν εμφανιζόταν το flag της παραμετροποίησης του off line κατά το login, έπρεπε να επιλεχθεί εκ νέου η σύνδεση ώστε να πραγματοποιηθεί ανανέωση.

20111107-1155-1-1195
Ιστορικό Αγορών - Πωλήσεων σε παραστατικό με υπηρεσίες
Εάν, σε παραστατικό το οποίο κινείται υπηρεσία, γνόταν κλήση με δεξί κλικ του ιστορικού Αγορών - Πωλήσεων, εμφανιζόταν μήνυμα ''Μήνυμα VFINHIST: Field 'MTRLOT' not found''.

20111107-1155-1-1196
Ενημέρωση τιμών πώλησης όταν ο τύπος έχει αυτόματη κάλυψη
Δεν γινόταν σωστά η ενημέρωση των τιμών πώλησης όταν ο τύπος είχε αυτόματη κάλυψη.

20111115-1155-1-1221
Σφάλμα κατά την επιλογή είδους στα δελτία παραγωγής
Κατά την επιλογή είδους στα δελτία παραγωγής εμφανιζόταν system error [ Access violation at address 0624DC03 in module 'findoc.bpl'].

20111116-2165-1-186
On/Off λειτουργία
Δεν γινόταν εγκατάσταση της database function fnSOGetLinePend και του database VIEW VSOCASH κατά τον συγχρονισμό της offline βάσης σε εγκατάσταση onoff.

20111118-2165-1-187
Φάκελοι Υπηρεσιών
Στους φακέλους υπηρεσιών εμφανιζόταν μήνυμα Field: ITELINES.X_PRICER03 not found.

20111122-1155-1-1247
Στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών αγορών δεν επιλέγεται το πεδίο "Τιμή ΜΜ1"
Στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών αγορών δεν μπορούσε να γίνει επιλογή του πεδίου "Τιμή ΜΜ1".

20111122-2165-1-188
Φάκελοι Υπηρεσιών
Στους φακέλους υπηρεσιών εμφανιζόταν μήνυμα Field: ITELINES.X_MTRMANFCTR not found.

20111122-2165-1-189
Φόρμες εκτύπωσης εγκαταστάσεων
Στις φόρμες εκτύπωσης εγκαταστάσεων δεν εμφανιζόταν το "+" στο υποκατάστημα πελάτη.

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10282

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110114-1155-2-48
Υποχρεωτική ενότητα στην Εκτέλεση και Ακύρωση ενημέρωσης Eσόδων-Eξόδων
Το φίλτρο ενότητα έγινε υποχρεωτικό στις εργασίες Εκτέλεση ενημέρωσης εσόδων εξόδων από παραστατικά και Ακύρωση ενημέρωσης.

20110902-1155-2-879
Ανενεργοί χρήστες - Δικαιώματα χρηστών
Οταν ένας χρήστης (ή μια ομαδα) τεθεί ως μή ενεργός δεν εμφανίζεται διαθέσιμος κατά την επιλογή δικαιωμάτων σε εργασίες κτλ.

20110922-1155-2-945
Ταμειακή Μηχανή/Φορολογικός Εκτυπωτής DL-90
Προστέθηκε η Ταμειακή Μηχανή/Φορολογικός Εκτυπωτής DL-90 στις αντίστοιχες λίστες υποστηριζόμενων μηχανών

20111003-1155-2-1008
Εκτύπωση ευρετηρίου ''Υπόλοιπα πελατών''
Κατά την εκτύπωση του default ευρετηρίου ''Υπόλοιπα πελατών'' σε φυσικό εκτυπωτή το μέγεθος των στηλών Τηλ.1 και Τηλ.2 δεν ήταν επαρκές.

20111026-1155-2-1144
Έναρξη κλεισίματος Ταμείου
Η έναρξη του ταμείου της επόμενης μέρας ξεκινάει με τα πραγματικά + έναρξη ταμείου και όχι με το ποσό της καταμέτρησης.

20111101-2165-2-185
Είδος με SN και συμπεριφορά κατά την καταχώρηση με barcode
Αν το είδος παρακολουθείται με 'SN (Ελεγχος)' γίνεται ο έλεγχος για την καταχώρηση του SN και κατά την καταχώρηση γραμμής παραστατικού (πχ με χρήση barcode) και όχι μόνο με την καταχώρηση του παραστατικού.

20111102-1155-2-1182
Χειρισμός αξιόγραφων σε παραστατικά αντιλογισμών εισπράξεων
Σε περίπτωση που στο αντιλογιστικό δεν έχουν οριστεί κινήσεις αξιογράφων, η συμπεριφορά είναι παρόμοια με την τωρινή, δηλ. καταχωρείται γραμμή μετρητών στο χρημ. λογαριασμό του αξιογράφου.

20111103-1155-2-1188
Αρχείο Ήφαιστος
Προστέθηκε διάλογος στην εργασία 'Εξαγωγή παραστατικών' και έχει δύο επιλογές:1=Όλα, όπου εξάγει όλα τα παραστατικά, 2=Μόνο αυτά που δεν έχουν εξαχθεί.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101115-1155-1-1363
Δικαιώματα χρήστη σε σχεδιασμό ευρετηρίου
Ενώ κάποιος χρήστης δεν είχε δικαιώματα σχεδιασμού ευρετήριου (προσθήκη στήλης - αφαίρεση - αποθήκευση ευρετηρίου), αυτό δεν ίσχυε όταν η κλήση του ευρετηρίου γινόταν μέσω command line με custom=0.

20110223-1155-1-241
Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής
Δεν εμφανιζόταν οι διαχωριστικές γραμμές σε όλο το πλάτος της σελίδας.

20110413-1155-1-481
Εκτύπωση σε excel από grid
Υπό συνθήκες σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας, δεν γινόταν εκτύπωση σε excel στα πλέγματα εργασίας.

20110802-1155-1-847
Ευρετήριο πωλήσεων - προβολή
Αν σε ευρετήριο πωλήσεων χωρίς να υπάρχουν καταχωρημένα παραστατικά γινόταν αλλαγή προβολής, τότε άνοιγε το τελευταίο παραστατικό που έχει προβληθεί.

20110817-1155-1-857
Απενεργοποίηση της επιλογής 'Αυτόματη εκτέλεση΄ σε αυρετηρια οταν δεν υπάρχει πεδίο προς ομαδοποίηση
Απενεργοποιήθηκε η επιλογή 'Αυτόματη εκτέλεση΄ σε ευρετήρια όταν δεν υπάρχει πεδίο προς ομαδοποίηση.

20111004-1155-1-1012
Προμηθευτής που συγχρονίζει πελάτη
Δεν μπορούσε να γίνει μεταβολή της εγγραφής προμηθευτή που είχε προκύψει από συγχρονισμό πελάτη.

20111010-1155-1-1048
Αποτύπωση οθονών σε βασική ανάλυση οθόνης
Εάν υπάρχε η ελάχιστη απαιτούμενη ανάλυση οθόνης δεν εμφανιζόταν όλα τα πεδία σε κάποιες οθόνες.

20111017-1155-1-1105
Paste from clipboard σε γραμμές παραστατικών
Εάν υπήρχε ο κωδικός ανεύρεσης στις στήλες γραμμών παραστατικών δεν γινόταν το paste from clipboard.

20111021-1155-1-1125
Εισαγωγή πεδίου Ημέρες πληρωμής στις στήλες γραμμών υπηρεσιών
Προστέθηκε το πεδίο στις στήλες των γραμμών υπηρεσιών στα παραστατικά πωλήσεων - αγορών.

20111027-1155-1-1154
Υπολογισμός κρατήσεων σε επίδομα αδειας
Διορθώθηκε ο υπολογισμός κρατήσεων σε επίδομα αδειας.

20111027-1155-1-1156
Access Violation σε Paste from clipboard σε παραστατικά πωλήσεων
Εμφανιζόταν Access Violation κατά το Paste from Clipboard σε παραστατικά πωλήσεων με σχεδιασμό στηλών.

20111027-1155-1-1158
Paste from clipboard και νέα παρτίδα
Όταν γινόταν paste from clipboard και το πεδίο 'Κωδικός νέας παρτίδας' βρισκόταν σε ενδιάμεση στήλη, εμφανιζόταν access violation.

20111031-1155-1-1161
Eξαγωγή σε excel
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους εάν γινόταν εξαγωγή αλφαριθμητικών δεδομένων που περιείχαν το χαρακτήρα '='.

20111031-1155-1-1166
Κινήσεις ABC
Απενεργοποιήθηκε η δυνατότητα διαγραφής εγγραφών σε ευρετήριο κινήσεων ABC.

20111101-1155-1-1178
Καταχώρηση εγγραφών μέσω s1 outlook connector
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην καταχώρηση κωδικού παραστατικών ενεργειών μέσω S1 Outlook connector.

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10281

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110620-1155-2-727
Στήλες ευρετηρίων επιχειρησιακών παραστατικών
Υποστηρίζεται πλέον το set as default αναζήτηση στα επιχειρησιακά παραστατικά.

20111018-1155-2-1107
Αρχείο "ΗΦΑΙΣΤΟΣ"
Προστέθηκε η κίνηση 901 στη λίστα με τις κινήσεις, στην εκτύπωση της αναλυτικής κατάστασης ΠΘ και στην εξαγωγή του αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ.Η συμπεριφορά είναι ίδια με την κίνηση 201.

20111027-1155-2-1152
Έμμεση καρτέλα έργων
Εμφανίζονται πλέον τα αποτελέσματα στην έμμεση καρτέλα που καλείται σε γραμμές παραστατικών.

20111101-1155-2-1171
Συνοπτική και αναλυτική κατάσταση λογιστικής συν/νων
Προστέθηκαν διάλογοι σειρών και τύπων στις αντίστοιχες εκτυπώσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111018-1155-1-1108
Ακύρωση ενημέρωσης Εσόδων - Εξόδων
Η εκτέλεση της εργασίας "Ακύρωση ενημέρωσης" διέγραφε τις εγγραφές εσόδων - εξόδων σε όλες τις εταιρείες της βάσης.

20111021-1155-1-1128
Σενάρια ροών και import script
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής ώστε και στις 2 περιπτώσεις χρήσης του import script (σενάριο ροών και objinfos) η συμπεριφορά να είναι η ίδια.

20111031-1155-2-1168
Ακύρωση παραστατικών με κινήσεις ABC
Κατά την ακύρωση του παραστατικού (manual, αντιλογισμό, αναίρεση κινήσεων) δεν γινόταν διαγραφή των κινήσεων ABC.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10280

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111013-1155-2-1080
ON_ITELINES_BEFOREDELETE και συμπύκνωση γραμμών
Εγινε αλλαγή ώστε το Delete που γίνεται κατά τη συμπύκνωση να μην ενεργοποιεί τα script events και για τα υπόλοιπα delete να ενεργοποιούνται και το Before και το After event.

20111017-1155-2-1104
Εκτύπωση - Αρνητικά υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά
Προστέθηκαν τα φίλτρα Περιγραφή είδους και Ομάδα είδους.

20111021-1155-1-1124
Κωδικός ανεύρεσης
Εγινε τροποποίηση ώστε να μπορεί να γίνει ταυτόχρονη χρήση και εναλλακτικών κωδικών και barcodes ειδικών χαρακτηριστικών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110928-1155-1-979
Πεδίο χειριστής σε δημιουργία ενέργειας
Δεν συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο χειριστής στην ενέργεια που δημιουργείται από το Button μέσα από την ευκαιρία πώλησης.

20110930-1155-1-1003
Σχεδιασμός στηλών σε Έσοδα έξοδα
Σε τεχνικές εταιρείες με έσοδα-έξοδα, δεν φορτωνόταν σωστά οι στήλες γραμμών όταν επιλεγόταν διαφορετικές σειρές παραστατικών.

20111005-1155-1-1023
Φάκελοι Υπηρεσιών
Εμφανιζόταν access violation κατά την αντιγραφή από τελευταία σε φάκελο υπηρεσιών με ανταλλακτικά.

20111006-1155-1-1033
Εκτύπωση ''Ποσότητες κατα χαρακτηριστικά''
Εμφανιζόταν μήνυμα "Incorrect syntax..." κατά την επιλογή ανάλυσης χαρακτηριστικών στις ποσότητες "Υπόλοιπα ανά εταιρεία" σε στοιχεία είδους που προβάλλονται από την εκτύπωση.

20111007-1155-1-1037
Copy from buffer σε είδη
Τροποποιήθηκε η διαδικασία, ώστε να έρχονται και οι μονάδες μέτρησης Αγορών και Πωλήσεων του αρχικού είδους.

20111007-1155-1-1043
Μήνυμα λάθους με Fast Entry
Δεν λειτουργούσε η επιλογή fast entry. Κατά την εκτέλεση paste from clipboard εμφανιζόταν μήνυμα "Access violation".

20111010-1155-1-1047
Στήλες γραμμών σε τύπους παραστατικών
Κατά την επιλογή τύπου παραστατικού χωρίς σχεδιασμό στηλών αμέσως μετά την καταχώρηση παραστατικού με σχεδιαζόμενες στήλες, η εφαρμογή διατηρούσε τις ιδιότητες των πεδίων των στηλών (π.χ Read-only) του προηγούμενου τύπου.

20111014-1155-1-1094
Copy from buffer παραστατικών και αξία ΚΕΠΥΟ
Τροποποιήθηκε η συμπεριφορά του προγράμματος, ώστε στο copy from buffer να μην αντιγράφονται τα πεδία του παραστατικού που σχετίζονται με τη χειρόγραφη ενημέρωση του ΚΕΠΥΟ.

20111019-1155-1-1110
Paste from Clipboard
Κατά το ''paste from clipboard'' σε παραστατικό εσόδου ή εξόδου, εμφανιζόταν Access Violation.

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10279

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090224-1155-2-253
Παραγωγή κωδικών EAN
Στη εργασία για την παραγωγή εναλλακτικών κωδικών προστέθηκε παράμετρος με την οποία ο εναλλακτικός κωδικος έχει σαν πρώτα ψηφία ότι υπάρχει μέσα στο πεδίο COUNTRY.EANCODE που βρίσκεται στο πεδίο χώρα προέλευσης στο αρχείο ειδών.

20110629-1155-2-770
Γέφυρες σύνδεσης με Λογιστική
Προστέθηκε resolver με την ποσότητα γραμμής και την ποσότητα τρίτου (από τη σχετική ένδειξη στα είδη).

20111010-2165-2-179
Προσθήκη συνάρτησης
Προστέθηκε συνάρτηση που επιτρέπει να γίνει refresh ένας memory table σε java script.

20111010-2165-2-180
Προσθήκη συνάρτησης
Προσθήκη συνάρτησης για την ενημέρωση των controls των προβολών.

20111011-1155-2-1068
Αντιστοίχιση λιανικής
Γίνεται πλέον αντιστοίχιση της απόδειξης λιανικής με την προκαταβολή και την είσπραξη της εξόφλησης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100317-1155-1-288
Α/Χ σε default σειρά
Εάν είχε δηλωθεί αριθμός σειράς σε προβολή παραστατικού (λιανικής), δεν λειτουργούσε η πρόταση Α/Χ με βάση την παραμετροποίηση της σειράς (προτεινόταν ο πρώτος Α/Χ που υπήρχε στο υποκατάστημα).

20100607-1155-1-686
Custom σε οθόνη Χρήστη
Κατά την εναλλαγή προβολής εμφανιζόταν το password του χρήστη.

20111006-1155-1-1031
ΕΦΚ και Παρτίδες
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής ώστε να επιμερίζεται ο ΕΦΚ σε όλες τις γραμμές, σε είδη με παρτίδες που αναλώνονται αυτόματα βάσει FIFO.

20111010-1155-1-1045
Focus στο πεδίο password
Δεν γινόταν focus στο πεδίο password κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

20111011-1155-1-1075
Εισφορές ΑΠΔ
Ενσωματώθηκε ο επιμερισμός εισφορών ΑΔΠ σε περίοδο που έχει πολλαπλές αποδοχές (τυποι αποδοχών) με τα νέα ποσοστά ΙΚΑ.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10278

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110105-1155-1-15
Προτεινόμενοι εκτυπωτές windows
Εάν στη σειρά παραστατικών δεν υπάρχει προτεινόμενος εκτυπωτής, προτείνεται ο default εκτυπωτής του σταθμού εργασίας.

20110927-1155-2-972
Κλείσιμο Ταμείου
Στην εργασία του κλεισίματος ταμείου ενημερώνεται η διαφορά με το ποσό της καταμέτρησης - της έναρξης.

20110928-1155-2-981
Ανάλυση γραμμών χρεωπιστώσεων ανα μισθολογικό στοιχείου πληρωτέου
Προστέθηκε ανάλυση χρεωπιστώσεων ανά μισθολογικό στοιχείο πληρωτέου.

20110929-1155-2-987
Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου
Βελτιώθηκε ο χρόνος παραγωγής του αρχείου Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100922-1155-1-1137
Πρότυπα Δεδομένα με ημερ/κό διάστημα
Εάν είχαν ορισθεί πρότυπα δεδομένα φίλτρων με Ημερομηνιακό διάστημα, η εφαρμογή αγνοούσε την έως ημερομηνία.

20101027-1155-1-1279
Απενεργοποίηση Φορμών Εκτύπωσης μετά από αλλαγή Προβολής
Γινόταν απενεργοποίηση των φορμών εκτύπωσης μετά από αλλαγή προβολής σε Πελάτες.

20110902-1155-1-875
Πρόβλημα στην απαγόρευση hyperlinks
Δεν φορτώνονται σωστά τα δικαιώματα απαγόρευσης χρήσης hyperlink κατά την αλλαγή χρήστη από τη status bar.

20110912-1155-1-897
Μήνυμα σε προσθήκη στήλης στο ευρετήριο πελατών
Όταν στο ευρετήριο πελατών γινόταν προσθήκη στήλης με δεξι κλικ και η στήλη αφορούσε πεδίο βαθύτερου επιπέδου (οικονομικη εικονα,extra πεδια ), εμφανιζόταν μήνυμα ότι δεν βρέθηκε το πεδίο.

20110914-1155-1-913
Εκτυπώσεις Καρτέλας Πελατών
Εάν γινόταν εκτύπωση σε Excel της Καρτέλας πελάτη, οι υπέρτιτλοι "Προοδευτικά" και "Υπόλοιπο" δεν στοιχιζόταν σωστά.

20110915-1155-1-915
Δεκαδικά ποσοτήτων σε εκτύπωση σε Excel
Εκτύππωνόταν η ποσότητα σε όλες τις γραμμές με τα δεκαδικά της πρώτης γραμμής.

20110927-1155-1-973
Εκτυπώσεις Intrastat - Φορολογικές Προδιαγραφές Ρουμανίας
Φορολογικές προδιαγραφές Ρουμανίας. Οι εκτυπώσεις Intrastat περιλαμβάναν και τιμολόγια προμηθευτών που η χώρα είναι ίδια με της εταιρείας.

20110928-1155-1-980
Τίτλοι στηλών στις εκτυπώσεις
Δεν εμφανιζόταν σωστά οι τίτλοι των πεδίων και συγκεκριμένα, όταν ο τίτλος ήταν μεγαλύτερος από το πλάτος της στήλης, γινόταν υπερκάλυψη του τίτλου της επόμενης στήλης.

20110929-2165-1-178
Default σειρά λιανικής και τρόποι εξόφλησης
Όταν άνοιγε η οθόνη της λιανικής (default πελάτης και σειρά λιανικής) το σύστημα δεν εμφάνιζε τα tab για αξιόγραφα και vouchers, αλλά μόνο το tab για κάρτες. Μόλις γινόταν επιλογή της σειράς (την ίδια σειρά) τότε εμφανιζόταν.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10277

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110728-1155-2-843
Παραστατικά αποθήκης και σχετικά έγγραφα
Τα σχετικά έγγραφα προστέθηκαν στις επιλογές των σχετικών εργασιών στα παραστατικά αποθήκης.

20110826-1155-2-864
Μεταβολή εξόφλησης από μεταβολή παραστατικού
Τροποποιήθηκε, ώστε η μεταβολή της εξόφλησης να γίνεται μόνο όταν υπάρχει Τρόπος εξόφλησης > Αυτόματα(Ναί) και Σειρά εξόφλησης για τον τρόπο πληρωμής.

20110916-1155-2-918
Φίλτρα στην Παραγγελία Ελλείψεων
Προστέθηκαν στα φίλτρα της εργασίας το Μοντέλο, η Μάρκα και Ημερομηνία εισαγωγής. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης της εργασίας μόνο για είδη με συμπληρωμένα τα όρια αναπαραγγελίας.

20110916-1155-2-919
Υπολογισμός ποσότητας στην Παραγγελία Ελλείψεων
Προστέθηκε δυνατότητα στρογγυλοποίησης των ποσοτήτων στη μονάδα που θα επιλέξει ο χρήστης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110322-1155-1-360
Ομαδοποίηση και σύνολα σε εκτυπώσεις
Εάν σε κάποια στήλη εκτύπωσης είχαν επιλεγεί να εμφανίζονται σύνολα ομαδοποίησης, τότε εμφανιζόταν για όλες τις στήλες.

20110913-1155-1-905
Ακύρωση πιστωτικού έκπτωσης με είδη με χαρακτηριστικά
Δεν μπορούσε να γίνει αντιλογισμός πιστωτικού έκπτωσης εάν υπήρχαν γραμμές ειδών με ανάλυση χαρακτηριστικών. Εμφανιζόταν μήνυμα ότι πρέπει να συμπληρωθεί η ανάλυση ποσότητας.

20110914-1155-1-914
Κωδικός ανεύρεσης στα δελτία ανάλωσης παραγωγής
Δεν λειτουργούσε το πεδίο Κωδικός ανεύρεσης στις στήλες των δελτίων ανάλωσης / παραγωγής.

20110915-1155-1-916
Αναδρομικά εισφορών σε αρχείο ΤΣΜΕΔΕ
Εάν σε κανονική περίοδο υπήρχαν αναδρομικά εισφορών, δεν εμφανιζόταν στα σύνολα του πεδίου 30 του αρχείου ΤΣΜΕΔΕ.

20110920-1155-1-927
Σχεδιασμός Database view
Κατά το σχεδιασμό Database view εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν έχει ορισθεί primary Key constraint στον πίνακα".

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10276

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110722-1155-2-835
Τίτλοι πεδίων σε ελεύθερες εκτυπώσεις
Δεν εκτυπωνόταν σωστά οι τίτλοι των πεδίων σε ελεύθερη εκτύπωση όταν γινόταν wrapping του κειμένου λόγω μικρού μεγέθους της στήλης.

20110831-1155-1-869
Εδικές Συναλλαγές Πελατών
Εμφανιζόταν μήνυμα 'field VATVAL can not be modified' κατά τη διαγραφή της πρώτης γραμμής.

20110908-1155-1-893
Serial number σε παραστατικά παραγωγής
Εάν υπήρχε αναλούμενο είδος με serial number στην πρώτη γραμμή προδιαγραφής παραγωγής, δεν άνοιγε ο πίνακας με τα serial number.

20110908-1155-1-894
Εισαγωγή ASCII αρχείου ΚΕΠΥΟ σε Saas
Δεν γινόταν η εισαγωγή αρχείου ΚΕΠΥΟ (ASCII) σε εγκαταστάσεις SaaS.

20110913-1155-1-906
Ιστορικό πωλήσεων είδους
Δεν εμφανιζόταν το ιστορικό πωλήσεων ειδών που δεν είχαν παρακολούθηση παρτίδας.

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10262

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110721-1155-2-831
Νέα Περιοδική Δήλωση ΠΟΛ.1149/14.7.2011
Προσαρμόστηκαν τα νέα έντυπα Φ2 Β΄Κατηγορίας & Γ΄Κατηγορίας βάσει Π.Ο.Λ 1149/ 14.7.2011

20110721-1155-2-832
Δυνατότητα επέμβασης στην στήλη Διαφορά Ποσοστών Συμμετοχής
Προσαρμογή εντύπου Περαίωσης ώστε να αλλοιώνεται το ποσοστό μετακύλισης της διαφοράς των κλασμάτων πωλήσεων / κόστος πωληθέντων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110628-1155-1-768
Εκτύπωση Ανεξόφλητα παραστατικά
Δεν εμφανιζόταν σωστά τα σύνολα με φίλτρο [Σύνολα ανά πωλητή].

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Version 312.505.10261

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110714-1155-1-822
Φόρος μισθωτών Υπηρεσιών για έκτακτα ποσά με αφορολόγητο όριο 8000€
Σε περίπτωση υπολογισμού μισθοδοσίας με έκτακτα ποσά για εργαζόμενο που έχει αφορολόγητο όριο στα 8000€, ο φόρος εκτάκτων αποδοχών δεν υπολογιζόταν.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10260

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110711-1155-1-807
Ρυθμίσεις draft εκτυπωτών
Δεν φαινόταν οι ρυθμίσεις των draft εκτυπωτών στις Ρυθμίσεις Συστήματος.

20110711-1155-1-808
Εξόφληση παραστατικών
Εγινε τροποποίηση της προδιαγραφής, ώστε το συνδεδεμένο ταμειακό παραστατικό να μεταβάλεται αυτόματα, μόνο όταν η σχετική παράμετρος στη σειρά πώλησης είναι 'Αυτόματα'.

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10259

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110708-1155-1-805
Πιθανότητα Λανθασμένου υπολογισμού ΦΜΥ κατά τον Δοκιμαστικό υπολογισμό μισθοδοσίας
Στην εργασία Μεταβολή Δεδομένων περιόδου και ειδικότερα στον Δοκιμαστικό υπολογισμό, δεν υπολογιζόταν σωστά η ηλικία του εργαζόμενου με αποτέλεσμα τον, κατά περίπτωση, λανθασμένο υπολογισμό ΦΜΥ.

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10258

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110707-1155-1-801
Πρόβλημα με εμφάνιση ελληνικών
Προέκυπτε πρόβλημα εμφάνισης χαρακτήρων σε μηχανήματα με λειτουργικό Windows 7, τα οποία δεν είχαν ελληνικό system locale.

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10257

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20080429-1155-2-702
Ρυθμίσεις εκτυπωτών (Draft Print)
Εμφανίζονται πλέον προτεινόμενες με την επιλογή του εκτυπωτή.

20110127-1155-2-92
Έλεγχος ημερομηνιών στις πράξεις αξιογράφων
Προστέθηκε ο έλεγχος αξιογράφου και στην αλλαγή ημερομηνίας.

20110510-1155-2-558
Δυνατότητα εξαίρεσης του ΕΦΚ κατά τον υπολογισμό πιστωτικών έκπτωσης
Προστέθηκε στην εργασία "Υπολογισμός Πιστωτικών" διάλογος για την συμμετοχή ή όχι του ΕΦΚ.

20110613-1155-2-700
Ανάλυση πωλήσεων / παραγγελιών κατά είδος,
Προστέθηκε ως φίλτρο το υποκατάστημα πελάτη στην ανάλυση πωλήσεων / παραγγελιών κατά είδος που εμφανίζεται στις σχετικές εργασίες των πελατών.

20110614-1155-2-706
Μήνυμα αντιστοιχίσεων σε παραγγελίες πωλήσεων
Δεν εμφανίζεται το μύνημα όταν το παραστατικό δε δημιουργεί ή καλύπτει απαιτήσεις (π.χ παραγγελίες).

20110614-1155-2-708
Πρόσημο αξίας ΦΠΑ στο Ημερολόγιο αποθήκης
Προστέθηκαν τα πεδία: "Αξία ΦΠΑ Εισαγωγών" και "Αξία ΦΠΑ Εξαγωγών". Στο σχεδιασμό της εκτύπωσης θα πρέπει να επιλεγεί και το πεδίο "Αξία ΦΠΑ"

20110615-1155-2-710
Ενδεικτικό κόστος σε default ευρετήριο γραμμών προδιαγραφών παραγωγής
Προστέθηκε ο πεδίο ενδεικτικό κόστος σε default ευρετήρια γραμμών προδιαγραφών παραγωγής όπως υπάρχει και στις γραμμές των κοστολογικών στοιχείων.

20110616-1155-2-713
Κλείσιμο ταμείου
Προτείνεται το τελευταίο καταχωρημένο κλείσιμο του συγκεκριμένου υποκαταστήματος και ταμείου.

20110617-1155-2-721
Έξοδα σε ξένο νόμισμα
Με βάση την παράμετρο για τις τιμές [Μεταβολή τιμής από ισοτιμία], επεκτάθηκε η ο επαναϋπολογισμός μετά από μεταβολή νομίσματος και για τα έξοδα με τρόπο υπολογισμού 'Δίνεται κατά την τιμολόγηση'. Σημειώστε, ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν εφαρμόζεται σε έξοδα με τύπο υπολογισμού που στηρίζεται πάνω στην Αξία επιβάρυνσης..

20110621-1155-2-734
Φόρμες εκτύπωσης για Παραστατικά συνθεσης
Προστέθηκε στη λίστα με τα διαθέσιμα πεδία το mtrlines.sotype ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης (φίλτρου) μόνο των γραμμών του παραστατικού συνθεσης.

20110621-2165-2-160
Μεταβολές τιμολογίου και αυτόματη είσπραξη
Εγινε αλλαγή της προδιαγραφής ώστε να ενημερώνεται με τη νέα αξία και το εξοφλητικό παραστατικό. Η ενημέρωση γίνεται μόνο όταν η εξόφληση περιλαμβάνει μετρητά ή κάρτα.

20110621-2165-2-161
Μηνύματα σε μεταβολή τιμολογίου με αυτόματη είσπραξη
Εγινε αλλαγή, ώστε το σχετικό μύνημα να εμφανίζεται μία φορά και όχι σε κάθε μεταβολή.

20110623-1155-2-746
Καρτέλα είδους
Η αξία υπολοίπου εμφανίζεται πλέον ως το αποτέλεσμα της ποσότητας επί της τιμής κόστους.

20110629-1155-2-770
Γέφυρες σύνδεσης με Λογιστική
Προστέθηκε resolver με την ποσότητα γραμμής και την ποσότητα τρίτου (από τη σχετική ένδειξη στα είδη).

20110705-2165-2-165
Crystal reports
Υπήρχε πρόβλημα στις παραμέτρους των subreport.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100826-1155-1-1012
Prototype στο αρχείο ειδών με χρωμα μέγεθος
Δεν άνοιγε ο επιλογέας εάν γινόταν η καταχώρηση μέσω prototype με συμπληρωμένους τύπους χαρακτηριστικών.

20101029-1155-1-1280
Έλεγχος υπολοίπου και εξόφληση παραστατικού πωλήσεων
Εγινε αλλαγή της προδιαγραφής ώστε, σε περίπτωση μεταβολής στοιχείου γραμμής σε παραστατικό, να ενημερώνεται με τη νέα αξία και το εξοφλητικό παραστατικό. Η ενημέρωση γίνεται μόνο όταν η εξόφληση περιλαμβάνει μετρητά ή κάρτα.

20110601-1155-1-659
Καρτέλα έργων (γραμμές)
Εμφανιζόταν λάθος περιγραφή κίνησης στην καρτέλα έργων (γραμμές) εάν υπήρχαν ειδικές συναλλαγές πιστωτών.

20110608-1155-1-684
Έμμεση καρτέλα λογαριασμών λογιστικής
Εάν τα φίλτρα ημερομηνίας ήταν [Οριζόμενες Ημερομηνίες] τότε δεν εμφανιζόταν σωστά αποτελέσματα.

20110617-1155-1-718
Υπόλοιπα ανά ΑΧ για τρέχον έτος και τρέχων μήνα
Δεν λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση Αποθήκης Υπόλοιπα ανά Α/Χ.

20110630-1155-1-778
Ελεύθερες εκτυπώσεις και φίλτρα ημερομηνιών
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα των ημερομηνιών στις ελεύθερες εκτυπώσεις.

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Έκδοση 312.505.10256

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110506-1155-2-545
#[CUSTOMER.EMAIL]# και αποστολή email
Εμφανιζόταν access violation εάν η παράμετρος #[CUSTOMER.EMAIL]# συμπληρωνόταν στο πεδίο BCC'.

20110610-1155-2-697
Δυνατότητα εκτύπωσης ''Μη κινηθέντα είδη''
Προστέθηκε το ευρετήριο "Μη κινηθέντα είδη" στο αρχείο ειδών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110421-2165-1-33
Access Violation αντί για συντακτικό σφάλμα σε ODBC connections queries
Όταν υπήρχε συντακτικό λάθος σε query το οποίο στελνόταν σε ODBC connection μέσω Import Script, αντί για το λάθος επέστρεφε Access Violation.

20110517-1155-1-595
Έντυπο Ε3
Εμφανιζόταν μήνυμα "USRGENERAL:FIELD 302 NOTFOUND" κατά τον υπολογισμό.

20110526-1155-1-634
Φυσική Απογραφή σε είδη με serial number
Κατά την καταχώριση παραστατικού 'Φυσικής Απογραφής'(ITENATDOC) σε είδη με serial number, με την καταχώρηση του serial number στη γραμμή εμφανιζόταν μήνυμα Access Violation.

20110526-1155-1-639
Aλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ σε copy from buffer
Κατά το Copy from buffer, στο νέο παραστατικό, αν δεν είναι συμπληρωμένος ο πελάτης, αντιγράφεται το νόμισμα και το καθεστώς ΦΠΑ από το αρχικό.

20110609-1155-1-688
Πρόβλημα κατά την εξαγωγή import scripts σε αρχείο XXF
Εμφανιζόταν μηνύματα σφάλματος κατά την εξαγωγή εγγραφών import scripts σε αρχείο XXF.

20110609-1155-1-693
Access violation κατά το άνοιγμα επιλογής
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Παραστατικά] (TRDFCTDOC) στην Ενεχυρίαση τιμολογιών εμφανιζόταν access violation.

20110613-2165-2-158
Αυτόματες εισπράξεις και εγγκεκριμένα ή μη παραστατικά
Εάν κατά τη μεταβολή του παραστατικού γινόταν και η έγκρισή του, σε περίπτωση που υπήρχε παραστατικό εξόφλησης μη εγκεκριμένο, δεν μετατρεπόταν σε εγκεκριμένο.

20110614-1155-1-705
Πρόβλημα σε αντιστοιχίσεις παραστατικών
Δεν λειτουργούσε η αντιστοίχηση παραστατικών. Εμφανιζόταν σφάλμα OPNFINDOC: Field 'FXDIFF' not found.

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Έκδοση 312.504.10231

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110530-1155-1-645
Εκτύπωση Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα
Σε περίπτωση που η εκτέλεση της εκτύπωσης γινόταν με χρήση πρότυπων δεδομένων, εμφανιζόταν μήνυμα 'Field Sointeger2 cannot be modified'.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10230

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100429-1155-1-472
Αριθμός Στατιστικής υπηρεσίας_BGBULSTAT
Δεν λειτουργούσε ο έλεγχος μοναδικότητας/εγκυρότητας στον Αριθμός Στατιστικής υπηρεσίας_BGBULSTAT.

20110518-1155-1-603
Εισαγωγή ASCII αρχείου ΚΕΠΥΟ
Κάτω από συνθήκες κατά την εισαγωγή αρχείου ΚΕΠΥΟ χωρίς να έχουν προηγηθεί μεταβολές, η εργασία δεν ολοκληρωνόταν με μήνυμα: Σφάλμα! Ανεπιτυχής εισαγωγή στοιχείων.

20110520-1155-1-615
Παραστατικό πωλήσεων σε παραστατικό Αγορών
Όταν στις γραμμές στηλών, του παραστατικού πώλησης συμμετείχε σαν στήλη το πεδίο Παρατηρήσεις (Comments1), και συγκεκριμένα όταν υπήρχε ο χαρακτήρας '(' σε αυτό, τότε, κατα τον μετασχηματισμό σε παραστατικό Αγορών και επιλέγοντας 'Στην Οθόνη', εμφανιζόταν το μήνυμα '.CRTQANAL:' is not a valid integer value for field FINDOCS'.

20110524-1155-1-623
Button σε προβολή με X.QUICKVIEW
Δεν λειτουργούσε η X.QUICKVIEW που είχε ορισθεί σε button προβολής.

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10229

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110128-1155-2-102
Παράμετροι Λογιστικής
Στις Γενικές παραμέτρους της λογιστικής, οι αντισυμβαλλόμενοι συναλλαγματικών διαφορών δεν εμφανίζονται στις Ελληνικές εγκαταστάσεις.

20110516-1155-2-590
Πρόταση προδιαγραφής από τις εντολές παραγωγής.
Στο ευρετηρίο εντολών εμφανιζόταν με δεξί κλικ η τελευταία και όχι η κύρια προδιαγραφή του είδους ως προτεινόμενη.

20110516-2165-2-149
DATASET function ISNULL
Η DATASET function ISNULL χρησιμοποιεί πλέον ως παράμετρο το όνομα του πεδίου και όχι το ID.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110510-1155-1-559
Εμβάσματα και συναλλαγή σε τρίτο νόμισμα
Εμφανιζόταν λάθος αξία σε νόμισμα προμηθευτή στα εμβάσματα με τρίτο νόμισμα (διαφορετικό από αυτό του λογαριασμού/τοπικό).

20110511-1155-1-572
Τιμές κατά προμηθευτή
Σε συγκεκριμένα serial number εγκαταστάσεων δεν εμφανιζόταν το grid Στοιχεία ανά προμηθευτή μετά από αναβάθμιση σε εκδόσεις της σειράς 312.

20110511-1155-1-573
Εγκρίσεις και Πιστωτικός έλεγχος πελατών
Δεν λειτουργούσαν σωστά οι εγκρίσεις των πιστωτικών ελέγχων σε περιβάλλον client/server.

20110512-1155-1-577
Οριστική Δήλωση
Δεν εμφανιζόταν το σχήμα όταν η ημερομηνία [Εως] είχε τιμή διαφορετική από 31/12.

20110512-1155-1-581
Aξία έκπτωσης πωλήσεων
Υπήρχε πρόβλημα στην καταχώρηση της κίνησης είδους για τα παρ. λιανικής που στον τύπο τους είχαν Λιανική=[Με ΦΠΑ, αποφορ] -μεταφερόταν λανθασμένα η έκπτωση στην κίνηση. Η διόρθωση για τα παλαιότερα απαιτεί update του παραστατικού.

20110516-1155-1-589
Φίλτρα σε ελεύθερη εκτύπωση crystal report
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα σε ελεύθερες εκτυπώσεις τύπου crystal report.

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10228

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110505-2165-2-37
Σχεδιασμός στηλών παραστατικών αποθήκης

Στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών αποθήκης είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία ομάδα και εμπορική κατηγορία μέσα από το είδος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101221-1155-1-1523
Αλλαγή εταιρείας από status bar
Κατά την εναλλαγή εταιρείας ή ημερομηνίας από το status bar (περισσότερες από μια φορές), έκλεινε η εφαρμογή.

20110111-1155-1-32
Status bar - Αλλαγή εταιρείας
Εφόσον δεν υπήρχε χρήση ανοιγμένη σε εταιρεία και η αλλαγή εταιρείας γινόταν από το status bar τότε, έκλεινε η εφαρμογή χωρίς να εμφανίσει σχετικό μήνυμα.

Ισοζύγιο λογιστικής
Δεν αποτυπωνόταν τα δεδομένα στις στήλες των πινάκων (Extra στοιχεία λογαριασμών) στην εκτύπωση.
20110511-1155-1-562

Εκτύπωση Ανεξόφλητα Παραστατικά
Εάν στα φίλτρα είχαν επιλεγεί ανάλυση αξιογράφων και ζώνη ομαδοποίησης εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Έκδοση 312.504.10226

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110504-1155-2-535
Έντυπα Λογιστικής
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Φ.01.010 του έτους 2011.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110404-1155-1-430
Qlik view σε oracle
Δεν λειτουργούσε η ενημέρωση σε βάσεις oracle.

20110420-1155-1-499
Συνοπτική μισθοδοτική κατασταση
Στη στήλη αποδοχές αδείας εμφανιζόταν και οι μικτές αποδοχές.

20110429-1155-7-520
Qlik view πωλήσεων
Δεν γινόταν σωστά η ταξινόμηση των μηνών κατά την εφαρμογή του σχετικού φίλτρου.

20110502-1155-1-525
Qlikview Ανάλυση πωλήσεων
Αλλαγή σεναρίου qlikview Ανάλυση πωλήσεων ώστε να καταγράφει γραμμές (παραστατικών) για είδη - υπηρεσίες χωρίς υπολογισμό τιμών κόστους.

20110502-2165-1-34
Υπολογισμός αποσβέσεων
Κατά τον υπολογισμό των αποσβέσεων δε λαμβάνονταν υπόψιν υπό συνθήκες τα δεκαδικά τιμών της εταιρίας.

20110504-1155-1-533
Οικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων
Δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός ανοιχτού υπολοίπου στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων.

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10225

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110401-1155-1-421
Ισοζύγιο λογιστικής
Εάν είχε προστεθεί ο extra πίνακας 2 των λογαριασμών σαν φίλτρο στην εκτύπωση Ισοζυγίου εμφανίζοταν μήνυμα 'ACNCHEMA is not a valid integer value' στην επιλογή του φίλτρου.

20110421-2165-1-32
Access Violation κατά την εκτέλεση Import Script που έστελνε queries σε connection σε ODBC.
Εμαφανιζόταν Access Violation κατά την εκτέλεση Import Script που έστελνε queries σε connection σε ODBC.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10223

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110414-1155-2-488
Εφαρμογή ειδικών συντελεστών Φ.Ε
Εφαρμογή επί του εντύπου Ε5 ειδικών μειωμένων συντελεστών που χρησιμοποιούνται π.χ σε Παραμεθόριες Περιοχές.

20110414-1155-2-489
Ενδεικτικός υπολογισμός περαίωσης επί του εντύπου Ε3
Ενδεικτικός υπολογισμός διαφοράς Φ.Π.Α που προκύπτει από την διαφορά των ακαθαρίστων εσόδων σε σχέση με τα έσοδα από τα βιβλία.

 
20110414-2165-2-31
Ηλεκτρονική υποβολή E3 στο taxis net
Εναρμόνιση μεταφοράς πεδίων με το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής E3 στο taxis net.

 
20110224-1155-2-250
Μηνιαία Κατάσταση Αποθήκης
Προστέθηκε φίλτρο η Λογιστική Κατηγορία Ειδών, το οποίο λειτουργεί και στα σύνολα των κινηθέντων και των μη κινηθέντων.


20110407-1155-2-456
Μηνιαία Κατάσταση Αποθήκης 
Προστέθηκε το φίλτρο (Εισαγωγές-Εξαγωγές) ή (Αγορές-Πωλήσεις) στις Μηνιαίες Καταστάσεις αποθήκης συμπεριλαμβανομένων και αυτών κατά κωδικό συσχέτισης. Με την επιλογή του φίλτρου (εισαγωγές-εξαγωγές) απεικονίζονται οι ποσότητες και αξίες εισαγωγών και εξαγωγών -όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα η εκτύπωση- ενώ στην περίπτωση που επιλέγεται (αγορές-πωλήσεις) τότε θα συμπεριλαμβάνει μόνο ποσότητες και αξίες αγορών-πωλήσεων αντίστοιχα. Με τον τρόπο μπορούν να εξαιρεθούν ποσότητες ενδοδιακινίσεων και λοιπών κινήσεων.


20110411-1155-2-471
Σχετικά έγγραφα στα παραστατικά παραγωγής
Προστέθηκαν τα σχετικά έγγραφα στα παραστατικά παραγωγής.

20110413-1155-2-482
Φίλτρο σαιζόν στην εργασία δημιουργίας barcode
Προστέθηκε σαν φίλτρο η σαιζόν στην εργασία δημιουργίας barcode.

20110413-1155-2-486
SAREMA DI50/EJ ως ταμειακή μηχανή & φορολογικός εκτυπωτής
Υποστήριξη SAREMA DI50/EJ ως ταμειακή μηχανή & φορολογικός εκτυπωτής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110401-1155-1-417
QlikView Cash flow
Εκτελώντας το qlick view Cash flow στην ανάλυση αξιογράφων στις κινήσεις των εισπρακτέων αξιογράφων δεν ενημερωνόταν η στήλη εισπράξεις αλλά η στήλη πληρωμές.

20110407-1155-1-459
Εκτύπωση φόρμας λιανικής σε βάση Oracle
Εάν η φόρμα περιείχε το πεδίο SALDOC.DUEPAY (Ανεξόφλητο), εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20110408-1155-1-464
Μήνυμα σφάλματος στον υπολογισμό μισθοδοσίας
Κατά τον υπολογισμό Μισθοδοσίας με Μεταβολή Δεδομένων Bonus, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20110411-1155-1-465
Καταστάσεις έργων
Στο menu επιλογών η εργασία [Καταστάσεις έργων] είχε δηλωθεί ως επεξεργασία πίνακα και όχι αρχείου.

20110411-1155-1-466
Κατηγορίες έργων
Στο menu επιλογών η εργασία [Κατηγορίες έργων] είχε δηλωθεί ως επεξεργασία πίνακα και όχι αρχείου.

20110411-1155-1-468
Access Violation σε εκτυπώσεις
Υπό συνθήκες, εμφανιζόταν access violation κατά την εκτέλεση εκτυπώσεων σε client. Το πρόβλημα διορθωνόταν με επανεκκίνηση του Application Server.

20110411-1155-1-470
Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων
Εάν υπήρχε Επιδότηση Εργατικής εισφοράς, εμφανιζόταν λανθασμένα και στη γραμμή επικουρικών ταμείων.

20110412-1155-1-472
Ημερολογίου εισπράξεων πελατών
Εάν στα φίλτρα είχε προστεθεί η Γεωγραφική ζώνη, εμφανιζόταν μήνυμα ‘SODTYPE is not a valid integer’.

20110412-1155-1-475
Τηλεφωνικά κέντρα / PBX monitor
Διορθώθηκε το PbxMonitor.exe

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10222

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101216-1155-2-1493
Σελίδα Taxis
Προσαρμογή νέου μηχανισμού ηλεκτρονίκης υποβολής εντύπων στο Taxis Net.gr. Αφορά Φ2-Φ1-Ε3.

20110401-1155-2-418
Κωδικός ανεύρεσης με παρτίδα
Προστέθηκε στις επιλογές του κωδικού ανεύρεσης η αναζήτηση με 'Κωδικό παρτίδας'. Θα επιστραφεί στη γραμμή του παραστατικού το πρώτο είδος και η αντίστοιχη παρτίδα με βάση τον κωδικό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110329-1155-1-386
Καταχώρηση παραστατικού με είδη με SN με paste from clipboard
Κατά το paste from clipboard εάν η συμπλήρωση του είδους γινόταν πριν τη συμπλήρωση του serial number, δεν γέμιζε η επιλογή του SN τον πίνακα με τα SN της γραμμής.

20110404-1155-1-427
Aυτόματος μετασχηματισμός με αυτόματη είσπραξη χειρόγραφη
Εάν σε μια σειρά είχε δηλωθεί σειρά αυτόματου μετασχηματισμού, η οποία είχε αυτόματη είσπραξη με χειρόγραφη σειρά, εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν έχετε συμπληρώσει τον κωδικό του παραστατικού'.

20110405-1155-1-441
Επιλογή προκαταβολής σε Λιανικές πωλήσεις
Δεν λειτουργούσε η επιλογή μιας μόνο παραγγελίας σε αποδείξεις λιανικής.

20110407-1155-1-454
Σε αντιστοίχηση γραμμής συμψηφισμών πελατών δεν κλείνει η ανοιχτή αξία της (opntamnt)
Κατά τη διαγραφή της αντιστοίχισης γραμμής συμψηφισμού, δεν ενημερωνόταν το optamnt του παραστατικού που είχε αντιστοιχισθεί.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Έκδοση 312.504.10221

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110401-2165-2-25
Live update 499-504
Βελτίωση της μετάβασης μέσω live update σε έκδοση 499.10197 ή 504.10221.

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Έκδοση 312.504.10220

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα  έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της εγκατάστασης πριν προχωρήσετε σε αναβάθμιση.


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110329-1155-2-387
Μισθοδοσία
Άλλαξε ο τύπος πεδίου SOFORMULA3 στον πίνακα FUNDLNS για την κάλυψη παραμετροποίησης στη μισθοδοσία (προγράμματα ΟΑΕΔ).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110329-1155-1-388
Crystal reports
Εμφανιζόταν μήνυμα Invalid index σε εκτυπώσεις Crystal με subreport.

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Έκδοση 312.503.10215

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110216-1155-1-213
Οριζόντια ανάλυση στη στατιστική πωλήσεων
Δεν λειτουργούσε η οριζόντια ανάλυση με τον τρόπο πληρωμής παραστατικού στη στατιστική πωλήσεων.

20110316-1155-1-326
Διαθεσιμότητα παρτίδων
Σε περίπτωση που υπήρχε δέσμευση παρτίδων δεν εμφανιζόταν σωστά η διαθεσιμότητα (εργασία που προβάλλεται με δεξί κλικ στις γραμμές παραστατικών).

20110317-1155-1-332
Παραστατικό Λιανικής
Ενημερώθηκε ο driver της HITEC458 ώστε να καλύπτει διαδοχικές εκπτώσεις στην ίδια γραμμή (τις αθροίζει (ποσό) σε μία).

20110318-1155-1-339
Σχεδιασμός προβολών
Διορθώθηκαν θέματα που προέκυπταν κατά το σχεδιασμό προβολών.1. Κατά τη διαγραφή όλων των tabs σε σχεδιαζόμενη προβολή, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους 2. Εάν είχε προστεθεί νέα σελίδα με πεδία και στη συνέχεια γινόταν διαγραφή σε συγκεκριμένα tabs (π.χ Βασικά στοιχεία & Επικοινωνία στο αρχείο πελατών), εμφανιζόταν στην νέα σελίδα πεδία από άλλο tab που δεν έχει προσθέσει ο χρήστης.

20110321-1155-1-348
On / off λειτουργία και είδη mtrtouch
Έγινε μεταβολή του αρχείου OffUpd.ini διότι δεν ενημερωνόταν οι ομάδες των ειδών mtrtouch κατά το συγχρονισμό της τοπικής βάσης.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Έκδοση 312.503.10214

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101209-1155-2-1468
Σελίδα Taxis
Είναι πλέον διαθέσιμη η ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Φ1.

20110304-1155-2-290
Μεταβολή παραστατικών εμβασμάτων
Όταν μεταβάλλεται η αξία μιας γραμμής σε έμβασμα, διαγράφονται οι προγενέστερες αντιστοιχήσεις. Προσοχή, η διαγραφή θα γίνεται αυτόματα χωρίς προβολή σχετικού μηνύματος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100902-1155-1-1038
Ενημέρωση πεδίου [Ημερομηνία εισαγωγής] άρθρων λογιστικής
Δεν ενημερωνόταν η ώρα στο πεδίο [ημερομηνία εισαγωγής] στα άρθρα λογιστικής, όταν η εγγραφή γινόταν με copy from buffer.

20110310-1155-1-304
Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής
Μετά την ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής, δεν ενημερωνόταν τα οικονομικά στοιχεία των λογαριασμών αναλυτικής. Το πρόβλημα διορθωνόταν με reupdate κινήσεων.

20110310-1155-1-307
Μεταβολή Δεδομενων Κέντρων Κόστους
Η εφαρμογή επέτρεπε την μεταβολή των κέντρων κόστους σε υπολογισμένη μισθοδοσία χωρίς να προβάλλεται σχετικό μήνυμα.

20110310-1155-1-308
Δεκαδικά τιμών στην επιλογή σύμβασης από παραστατικά
Εμφανιζόταν τα δεκαδικά των αξιών αντί για τα δεκαδικά των τιμών.

20110310-2165-1-19
Φόρμες παραστατικών σε crystal reports
Σε φόρμες παραστατικών σε crystal reports που είχαν σχεδιαστεί με command δεν "έφευγαν" οι παράμετροι στο query.

20110311-1155-1-311
Εργασία ελλείψεων - αναγκών
Κατά την επιλογή του Α/Χ στα στοιχεία δημιουργημένων παραγγελιών, εμφανιζόταν μήνυμα 'Invalid colum name whouse'.

20110311-1155-2-313
Μαζική επιλογή προκαταβολών λιανικής
Δεν δούλευε σωστά η πολλαπλή επιλογή προκαταβολών.

20110314-1155-1-316
Μετασχηματισμοί παραστατικών με έξοδα
Αν το έξοδο ακολουθούσε Φ.Π.Α της γραμμής χωρίς να επιβαρύνει τις γραμμές τότε κατά το μετασχηματισμό χωρίς να επιλεχθεί μεταφορά εξόδου, η καθαρή αξία του τελικού παραστατικού εμπεριείχε την αξία εξόδου.

20110314-1155-1-320
Αριθμοδείκτες συναλλασσομένων (χρήσης)
Ο υπολογισμός της μέσης ηλικίας υπολοίπου χρήσης γινόταν με βάση το συνολικό υπόλοιπο του συναλλασσόμενου (και όχι μόνο το ανεξόφλητο χρήσης).

20110315-1155-1-323
Μήνυμα σφάλματος σε κωδικό παραστατικού ειδικών συναλλαγών
Κατά την εισαγωγή παραστατικού ειδικών συναλλαγών με χειρόγραφη σειρά, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος μόλις γινόταν μετακίνηση από το πεδίο κωδικός, εάν η εταιρεία είχε στις παραμέτρους Φορολογικές προδιαγραφές Βουλγαρίας.

20110315-1155-1-324
Λάθος αποτύπωση αξίας ξένου νομίσματος στην καρτέλα του χρηματικού λογαριασμού
Δεν ενημερωνόταν σωστά η αξία σε ξένο νόμισμα στις κινήσεις χρηματικών λογαριασμών που προέκυπταν από εμβάσματα προμηθευτών.

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Έκδοση 312.503.10213

Διορθώσεις σφαλμάτων

20081010-1155-1-1475
Μη απαγόρευση καταχώρησης αξιογράφου σε παραστατικό
Προστέθηκε στις παραμέτρους αξιογράφων, παράμετρος για το αν θα γίνεται έλεγχος υπολοίπου του αξιογράφου. Η default τιμή είναι να γίνεται ο έλεγχος.

20110224-1155-1-251
Πρόβλημα οθόνης σε touch retail
Μετά την συμπλήρωση 9-10 γραμμών ειδών σε οθόνη Touch Retail, εμφανιζόταν πρόβλημα στην οθόνη.

20110302-1155-1-282
Tιμολογιακές πολιτικές χωρίς ημερομηνία λήξης με κλιμάκωση κατά ποσότητα και εφαρμογή έκπτωσης
Υπήρχε πρόβλημα στην αναζήτηση τιμών στο cache των τιμ. πολιτικών. με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν σωστά οι τιμολογιακές πολιτικές με κλιμάκωση κατά ποσότητα και εφαρμογή έκπτωσης.

20110302-1155-1-283
Ενημέρωση του finpayterms με συναλλαγματικές διαφορές
Η εφαρμογή δημιουργούσε finpayterms και για τα παραστατικά συν. διαφορών.

20110304-1155-1-289
Συμμετοχή ΦΠΑ στο κόστος
Εγινε η τροποποίηση ώστε να επηρεάζονται μόνο τα είδη και όχι γραμμές υπηρεσιών ή παγίων.