Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10647

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130429-1155-2-1794
Option 'Print' in EDITOPTIONS
Προστέθηκαν στις παραμέτρους EDITOPTIONS οι εξής: NOPRINTFORM για την απενεργοποίηση των φορμών, NOPRINTBROWSER για την απενεργοποίηση της εκτύπωσης του ευρετηρίου και NOPRINTLABEL για τις ετικέτες.

20150611-1155-2-2011
ICS ELEGANT ΙΙ
Πιστοποιήθηκε η μηχανή ics elegant II ως φορολογικός εκτυπωτής.

20150708-1155-7-2311
Φίλτρο ενεργoύ είδους στα Αρνητικά Υπόλοιπα
Προστέθηκε φίλτρο για ενεργά είδη στην εκτύπωση "Αρνητικά υπόλοιπα".

20150714-1155-2-2350
Ε3 αγροτικές δραστηριότητες
Ενημερώνεται πλέον σωστά το κέρδος βάσει λογιστικού προσδιορισμού στις αγροτικές δραστηριότητες (πεδίο 562).

20150715-1155-2-2362
Ημερομηνία Υποβολής στα έντυπα ΦΠΑ
Στη διαδικασία υπολογισμού του έντυπου ΦΠΑ, ενημερώνει πάντα την ημερομηνία υποβολής με την τρέχουσα ημερομηνία, αν είναι κενό το αντίστοιχο πεδίο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150609-1155-1-1946
ΑΠΔ - Διαγραφή εργαζομένου
Ενημερώνονται πλέον σωστά τα σύνολα της ΑΠΔ μετά από διαγραφή εργαζόμενου στο αρχείο.

20150626-1155-7-2192
Γέφυρα εσόδων-εξόδων
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η γέφυρα εσόδων εξόδων από τις Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών (εμφανιζόταν μήνυμα: Field TRDR not found).

20150713-1155-7-2336
Περιοδική Φ2 - Κλείδωμα ημερομηνιών εσόδων εξόδων
Λειτουργεί πλέον σωστά το κλείδωμα ημερομηνιών κατά την εκτύπωση του εντύπου Φ2 από έσοδα έξοδα.

20150714-1155-1-2340
Περιοδική Φ2
Λειτουργεί πλέον σωστά η εκτύπωση του εντύπου Φ2 από έσοδα-έξοδα στη χειροκίνητη μεταβολή μετά την 1η καταχώριση.

20150714-1155-7-2344
Έντυπο περιοδικής και ποσά κάτω των 30 ευρώ
Μεταφέρεται πλέον στη δήλωση Φ2 εσόδων/εξόδων στο πεδίο 483, ποσό ΦΠΑ κάτω των 30 ευρώ από την προηγούμενη περίοδο.

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10646

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150610-1155-2-1985
Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε2
Υλοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου Ε2 με τις προδιαγραφές του 2015.

20150624-1155-2-2165
Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου αναμόρφωσης
Υλοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου αναμόρφωσης με τις προδιαγραφές του 2015.

20150625-2165-2-11
Έλεγχος ΑΦΜ παραστατικών
Εμφανίζεται πλέον και η τιμή ένδειξης του ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150527-1155-1-1785
Προσθήκη συμμετεχόντων σε συνάντηση
Σε συνάντηση που έχει προέλθει από φάκελο υπηρεσιών, δεν χάνονται πλέον οι επιπρόσθετοι συμμετέχοντες μετά την καταχώρηση. Παραμένουν και οι ενέργειες των συμμετεχόντων και προστίθενται και αυτές στο φάκελο.

20150623-1155-1-2148
Ισοζύγιο λογιστικής χρεωπιστώσεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, αποτυπώνονταν σωστά αποτελέσματα μόνο για τις κινήσεις της 1ης περιόδου.

20150626-1155-1-2215
Έκπτωση σε mercato
Σε περίπτωση έκπτωσης σε ταμειακή Mercato net τότε στο παραστατικό πώλησης δεν εμφανιζόταν σωστά η αξία έκπτωσης.

20150701-1155-1-2243
Αυτόματη σύνδεση offline
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα μενού χρηστών κατά την διαδικασία online-offline.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10645

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150625-1155-7-2179
Έντυπο Ν
Διορθώθηκε η ενημέρωση του κωδ.029 "Κέρδη Φορολογικού έτους" από τον κωδ.024"Σύνολο Κερδών".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150623-1155-1-2140
Επανυπολογισμός παραστατικών
Ο επανυπολογισμός παραστατικού με δεξί κλικ στο ευρετήριο, λειτουργεί πλέον όπως η αντίστοιχη σχετική εργασία του παρ/κου.

20150629-1155-7-2219
Ομαδοποίηση βάσει ΑΦΜ στην VIES
Βελτιώθηκε η ομαδοποίηση βάσει ΑΦΜ συναλλασομένου στην εκτύπωση "VIES - ενδοκοινοτικές αποκτήσεων".