Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10280

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111013-1155-2-1080
ON_ITELINES_BEFOREDELETE και συμπύκνωση γραμμών
Εγινε αλλαγή ώστε το Delete που γίνεται κατά τη συμπύκνωση να μην ενεργοποιεί τα script events και για τα υπόλοιπα delete να ενεργοποιούνται και το Before και το After event.

20111017-1155-2-1104
Εκτύπωση - Αρνητικά υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά
Προστέθηκαν τα φίλτρα Περιγραφή είδους και Ομάδα είδους.

20111021-1155-1-1124
Κωδικός ανεύρεσης
Εγινε τροποποίηση ώστε να μπορεί να γίνει ταυτόχρονη χρήση και εναλλακτικών κωδικών και barcodes ειδικών χαρακτηριστικών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110928-1155-1-979
Πεδίο χειριστής σε δημιουργία ενέργειας
Δεν συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο χειριστής στην ενέργεια που δημιουργείται από το Button μέσα από την ευκαιρία πώλησης.

20110930-1155-1-1003
Σχεδιασμός στηλών σε Έσοδα έξοδα
Σε τεχνικές εταιρείες με έσοδα-έξοδα, δεν φορτωνόταν σωστά οι στήλες γραμμών όταν επιλεγόταν διαφορετικές σειρές παραστατικών.

20111005-1155-1-1023
Φάκελοι Υπηρεσιών
Εμφανιζόταν access violation κατά την αντιγραφή από τελευταία σε φάκελο υπηρεσιών με ανταλλακτικά.

20111006-1155-1-1033
Εκτύπωση ''Ποσότητες κατα χαρακτηριστικά''
Εμφανιζόταν μήνυμα "Incorrect syntax..." κατά την επιλογή ανάλυσης χαρακτηριστικών στις ποσότητες "Υπόλοιπα ανά εταιρεία" σε στοιχεία είδους που προβάλλονται από την εκτύπωση.

20111007-1155-1-1037
Copy from buffer σε είδη
Τροποποιήθηκε η διαδικασία, ώστε να έρχονται και οι μονάδες μέτρησης Αγορών και Πωλήσεων του αρχικού είδους.

20111007-1155-1-1043
Μήνυμα λάθους με Fast Entry
Δεν λειτουργούσε η επιλογή fast entry. Κατά την εκτέλεση paste from clipboard εμφανιζόταν μήνυμα "Access violation".

20111010-1155-1-1047
Στήλες γραμμών σε τύπους παραστατικών
Κατά την επιλογή τύπου παραστατικού χωρίς σχεδιασμό στηλών αμέσως μετά την καταχώρηση παραστατικού με σχεδιαζόμενες στήλες, η εφαρμογή διατηρούσε τις ιδιότητες των πεδίων των στηλών (π.χ Read-only) του προηγούμενου τύπου.

20111014-1155-1-1094
Copy from buffer παραστατικών και αξία ΚΕΠΥΟ
Τροποποιήθηκε η συμπεριφορά του προγράμματος, ώστε στο copy from buffer να μην αντιγράφονται τα πεδία του παραστατικού που σχετίζονται με τη χειρόγραφη ενημέρωση του ΚΕΠΥΟ.

20111019-1155-1-1110
Paste from Clipboard
Κατά το ''paste from clipboard'' σε παραστατικό εσόδου ή εξόδου, εμφανιζόταν Access Violation.

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10279

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090224-1155-2-253
Παραγωγή κωδικών EAN
Στη εργασία για την παραγωγή εναλλακτικών κωδικών προστέθηκε παράμετρος με την οποία ο εναλλακτικός κωδικος έχει σαν πρώτα ψηφία ότι υπάρχει μέσα στο πεδίο COUNTRY.EANCODE που βρίσκεται στο πεδίο χώρα προέλευσης στο αρχείο ειδών.

20110629-1155-2-770
Γέφυρες σύνδεσης με Λογιστική
Προστέθηκε resolver με την ποσότητα γραμμής και την ποσότητα τρίτου (από τη σχετική ένδειξη στα είδη).

20111010-2165-2-179
Προσθήκη συνάρτησης
Προστέθηκε συνάρτηση που επιτρέπει να γίνει refresh ένας memory table σε java script.

20111010-2165-2-180
Προσθήκη συνάρτησης
Προσθήκη συνάρτησης για την ενημέρωση των controls των προβολών.

20111011-1155-2-1068
Αντιστοίχιση λιανικής
Γίνεται πλέον αντιστοίχιση της απόδειξης λιανικής με την προκαταβολή και την είσπραξη της εξόφλησης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100317-1155-1-288
Α/Χ σε default σειρά
Εάν είχε δηλωθεί αριθμός σειράς σε προβολή παραστατικού (λιανικής), δεν λειτουργούσε η πρόταση Α/Χ με βάση την παραμετροποίηση της σειράς (προτεινόταν ο πρώτος Α/Χ που υπήρχε στο υποκατάστημα).

20100607-1155-1-686
Custom σε οθόνη Χρήστη
Κατά την εναλλαγή προβολής εμφανιζόταν το password του χρήστη.

20111006-1155-1-1031
ΕΦΚ και Παρτίδες
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής ώστε να επιμερίζεται ο ΕΦΚ σε όλες τις γραμμές, σε είδη με παρτίδες που αναλώνονται αυτόματα βάσει FIFO.

20111010-1155-1-1045
Focus στο πεδίο password
Δεν γινόταν focus στο πεδίο password κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

20111011-1155-1-1075
Εισφορές ΑΠΔ
Ενσωματώθηκε ο επιμερισμός εισφορών ΑΔΠ σε περίοδο που έχει πολλαπλές αποδοχές (τυποι αποδοχών) με τα νέα ποσοστά ΙΚΑ.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10278

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110105-1155-1-15
Προτεινόμενοι εκτυπωτές windows
Εάν στη σειρά παραστατικών δεν υπάρχει προτεινόμενος εκτυπωτής, προτείνεται ο default εκτυπωτής του σταθμού εργασίας.

20110927-1155-2-972
Κλείσιμο Ταμείου
Στην εργασία του κλεισίματος ταμείου ενημερώνεται η διαφορά με το ποσό της καταμέτρησης - της έναρξης.

20110928-1155-2-981
Ανάλυση γραμμών χρεωπιστώσεων ανα μισθολογικό στοιχείου πληρωτέου
Προστέθηκε ανάλυση χρεωπιστώσεων ανά μισθολογικό στοιχείο πληρωτέου.

20110929-1155-2-987
Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου
Βελτιώθηκε ο χρόνος παραγωγής του αρχείου Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100922-1155-1-1137
Πρότυπα Δεδομένα με ημερ/κό διάστημα
Εάν είχαν ορισθεί πρότυπα δεδομένα φίλτρων με Ημερομηνιακό διάστημα, η εφαρμογή αγνοούσε την έως ημερομηνία.

20101027-1155-1-1279
Απενεργοποίηση Φορμών Εκτύπωσης μετά από αλλαγή Προβολής
Γινόταν απενεργοποίηση των φορμών εκτύπωσης μετά από αλλαγή προβολής σε Πελάτες.

20110902-1155-1-875
Πρόβλημα στην απαγόρευση hyperlinks
Δεν φορτώνονται σωστά τα δικαιώματα απαγόρευσης χρήσης hyperlink κατά την αλλαγή χρήστη από τη status bar.

20110912-1155-1-897
Μήνυμα σε προσθήκη στήλης στο ευρετήριο πελατών
Όταν στο ευρετήριο πελατών γινόταν προσθήκη στήλης με δεξι κλικ και η στήλη αφορούσε πεδίο βαθύτερου επιπέδου (οικονομικη εικονα,extra πεδια ), εμφανιζόταν μήνυμα ότι δεν βρέθηκε το πεδίο.

20110914-1155-1-913
Εκτυπώσεις Καρτέλας Πελατών
Εάν γινόταν εκτύπωση σε Excel της Καρτέλας πελάτη, οι υπέρτιτλοι "Προοδευτικά" και "Υπόλοιπο" δεν στοιχιζόταν σωστά.

20110915-1155-1-915
Δεκαδικά ποσοτήτων σε εκτύπωση σε Excel
Εκτύππωνόταν η ποσότητα σε όλες τις γραμμές με τα δεκαδικά της πρώτης γραμμής.

20110927-1155-1-973
Εκτυπώσεις Intrastat - Φορολογικές Προδιαγραφές Ρουμανίας
Φορολογικές προδιαγραφές Ρουμανίας. Οι εκτυπώσεις Intrastat περιλαμβάναν και τιμολόγια προμηθευτών που η χώρα είναι ίδια με της εταιρείας.

20110928-1155-1-980
Τίτλοι στηλών στις εκτυπώσεις
Δεν εμφανιζόταν σωστά οι τίτλοι των πεδίων και συγκεκριμένα, όταν ο τίτλος ήταν μεγαλύτερος από το πλάτος της στήλης, γινόταν υπερκάλυψη του τίτλου της επόμενης στήλης.

20110929-2165-1-178
Default σειρά λιανικής και τρόποι εξόφλησης
Όταν άνοιγε η οθόνη της λιανικής (default πελάτης και σειρά λιανικής) το σύστημα δεν εμφάνιζε τα tab για αξιόγραφα και vouchers, αλλά μόνο το tab για κάρτες. Μόλις γινόταν επιλογή της σειράς (την ίδια σειρά) τότε εμφανιζόταν.