Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10286

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111121-1155-1-1240
Excel import σε multilingual εκδόσεις
Διορθώθηκε δυσλειτουργία του excel import σε πολυγλωσσικές εκδόσεις.

20111124-1155-1-1263
Σενάρια ροών
Αποκαταστάθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής σε σενάρια ροών όταν περιλαμβάνονται διαιρέσεις με πεδίο που έχει δεκαδικά.

20111129-1155-1-1288
Είδος με SN και έλεγχος κατά την τιμολόγηση
Διορθώθηκε η συμπεριφορά ώστε να λαμβάνεται υπ' όψιν και η παραμετροποίηση του τύπου του παραστατικού για τον έλεγχο ύπαρξης SN.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10285

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100210-1155-1-131
Φόρμες εκτύπωσης
Υποστηρίζεται πλέον η συμβολοσειρά [!PXS:αριθμός] και σε σταθμούς εργασίας με λειτουργικό σύστημα Windows 7.

20110301-1155-2-276
Azure: Δεν αποθηκεύει τον τελευταίο χρήστη που έχει κάνει Login
Σε περιβάλλον Αzure προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης του τελευταίου χρήστη, που έχει κάνει Login σε συγκεκριμένο σταθμό εργασίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100809-1155-1-983
Εξαγωγή εκτύπωση σε Excel
Κατά την εξαγωγή εκτύπωσης Καρτέλλας πελάτη σε Excel δεν γινόταν σωστά η στοίχιση των τίτλων.

20100930-1155-1-1170
Καθυστέρηση εκτέλεσης QV σεναρίων
Βελτιώθηκαν τα script και gui τμήματα των σεναρίων, ώστε να ανταπεξέρχονται σε μεγαλύτερο όγκο δεδομένων. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Απαιτείται χειροκίνητη ανανέωση των σεναρίων (αρχεία .qvw) εαν υπάρχουν παλαιότερα στο folder της έκδοσης.

20110126-1155-1-85
Δύο φορές επιλέγεται το button <Νέα>
Όταν επιλέγεται στα παραστατικά δύο φορές το button <Νέα> χάνεται στη σειρά η επιλογή του βέλους της drop down λίστας.

20110902-1155-1-875
Πρόβλημα στην απαγόρευση hyperlinks
Δεν φορτώνονται σωστά τα δικαιώματα απαγόρευσης χρήσης hyperlink κατά την αλλαγή χρήστη από τη status bar.

20111031-1155-1-1159
Λειτουργία on/off
Σε εγκατάσταση off line δεν εμφανιζόταν το flag της παραμετροποίησης του off line κατά το login, έπρεπε να επιλεχθεί εκ νέου η σύνδεση ώστε να πραγματοποιηθεί ανανέωση.

20111107-1155-1-1195
Ιστορικό Αγορών - Πωλήσεων σε παραστατικό με υπηρεσίες
Εάν, σε παραστατικό το οποίο κινείται υπηρεσία, γνόταν κλήση με δεξί κλικ του ιστορικού Αγορών - Πωλήσεων, εμφανιζόταν μήνυμα ''Μήνυμα VFINHIST: Field 'MTRLOT' not found''.

20111107-1155-1-1196
Ενημέρωση τιμών πώλησης όταν ο τύπος έχει αυτόματη κάλυψη
Δεν γινόταν σωστά η ενημέρωση των τιμών πώλησης όταν ο τύπος είχε αυτόματη κάλυψη.

20111115-1155-1-1221
Σφάλμα κατά την επιλογή είδους στα δελτία παραγωγής
Κατά την επιλογή είδους στα δελτία παραγωγής εμφανιζόταν system error [ Access violation at address 0624DC03 in module 'findoc.bpl'].

20111116-2165-1-186
On/Off λειτουργία
Δεν γινόταν εγκατάσταση της database function fnSOGetLinePend και του database VIEW VSOCASH κατά τον συγχρονισμό της offline βάσης σε εγκατάσταση onoff.

20111118-2165-1-187
Φάκελοι Υπηρεσιών
Στους φακέλους υπηρεσιών εμφανιζόταν μήνυμα Field: ITELINES.X_PRICER03 not found.

20111122-1155-1-1247
Στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών αγορών δεν επιλέγεται το πεδίο "Τιμή ΜΜ1"
Στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών αγορών δεν μπορούσε να γίνει επιλογή του πεδίου "Τιμή ΜΜ1".

20111122-2165-1-188
Φάκελοι Υπηρεσιών
Στους φακέλους υπηρεσιών εμφανιζόταν μήνυμα Field: ITELINES.X_MTRMANFCTR not found.

20111122-2165-1-189
Φόρμες εκτύπωσης εγκαταστάσεων
Στις φόρμες εκτύπωσης εγκαταστάσεων δεν εμφανιζόταν το "+" στο υποκατάστημα πελάτη.

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10282

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110114-1155-2-48
Υποχρεωτική ενότητα στην Εκτέλεση και Ακύρωση ενημέρωσης Eσόδων-Eξόδων
Το φίλτρο ενότητα έγινε υποχρεωτικό στις εργασίες Εκτέλεση ενημέρωσης εσόδων εξόδων από παραστατικά και Ακύρωση ενημέρωσης.

20110902-1155-2-879
Ανενεργοί χρήστες - Δικαιώματα χρηστών
Οταν ένας χρήστης (ή μια ομαδα) τεθεί ως μή ενεργός δεν εμφανίζεται διαθέσιμος κατά την επιλογή δικαιωμάτων σε εργασίες κτλ.

20110922-1155-2-945
Ταμειακή Μηχανή/Φορολογικός Εκτυπωτής DL-90
Προστέθηκε η Ταμειακή Μηχανή/Φορολογικός Εκτυπωτής DL-90 στις αντίστοιχες λίστες υποστηριζόμενων μηχανών

20111003-1155-2-1008
Εκτύπωση ευρετηρίου ''Υπόλοιπα πελατών''
Κατά την εκτύπωση του default ευρετηρίου ''Υπόλοιπα πελατών'' σε φυσικό εκτυπωτή το μέγεθος των στηλών Τηλ.1 και Τηλ.2 δεν ήταν επαρκές.

20111026-1155-2-1144
Έναρξη κλεισίματος Ταμείου
Η έναρξη του ταμείου της επόμενης μέρας ξεκινάει με τα πραγματικά + έναρξη ταμείου και όχι με το ποσό της καταμέτρησης.

20111101-2165-2-185
Είδος με SN και συμπεριφορά κατά την καταχώρηση με barcode
Αν το είδος παρακολουθείται με 'SN (Ελεγχος)' γίνεται ο έλεγχος για την καταχώρηση του SN και κατά την καταχώρηση γραμμής παραστατικού (πχ με χρήση barcode) και όχι μόνο με την καταχώρηση του παραστατικού.

20111102-1155-2-1182
Χειρισμός αξιόγραφων σε παραστατικά αντιλογισμών εισπράξεων
Σε περίπτωση που στο αντιλογιστικό δεν έχουν οριστεί κινήσεις αξιογράφων, η συμπεριφορά είναι παρόμοια με την τωρινή, δηλ. καταχωρείται γραμμή μετρητών στο χρημ. λογαριασμό του αξιογράφου.

20111103-1155-2-1188
Αρχείο Ήφαιστος
Προστέθηκε διάλογος στην εργασία 'Εξαγωγή παραστατικών' και έχει δύο επιλογές:1=Όλα, όπου εξάγει όλα τα παραστατικά, 2=Μόνο αυτά που δεν έχουν εξαχθεί.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101115-1155-1-1363
Δικαιώματα χρήστη σε σχεδιασμό ευρετηρίου
Ενώ κάποιος χρήστης δεν είχε δικαιώματα σχεδιασμού ευρετήριου (προσθήκη στήλης - αφαίρεση - αποθήκευση ευρετηρίου), αυτό δεν ίσχυε όταν η κλήση του ευρετηρίου γινόταν μέσω command line με custom=0.

20110223-1155-1-241
Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής
Δεν εμφανιζόταν οι διαχωριστικές γραμμές σε όλο το πλάτος της σελίδας.

20110413-1155-1-481
Εκτύπωση σε excel από grid
Υπό συνθήκες σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας, δεν γινόταν εκτύπωση σε excel στα πλέγματα εργασίας.

20110802-1155-1-847
Ευρετήριο πωλήσεων - προβολή
Αν σε ευρετήριο πωλήσεων χωρίς να υπάρχουν καταχωρημένα παραστατικά γινόταν αλλαγή προβολής, τότε άνοιγε το τελευταίο παραστατικό που έχει προβληθεί.

20110817-1155-1-857
Απενεργοποίηση της επιλογής 'Αυτόματη εκτέλεση΄ σε αυρετηρια οταν δεν υπάρχει πεδίο προς ομαδοποίηση
Απενεργοποιήθηκε η επιλογή 'Αυτόματη εκτέλεση΄ σε ευρετήρια όταν δεν υπάρχει πεδίο προς ομαδοποίηση.

20111004-1155-1-1012
Προμηθευτής που συγχρονίζει πελάτη
Δεν μπορούσε να γίνει μεταβολή της εγγραφής προμηθευτή που είχε προκύψει από συγχρονισμό πελάτη.

20111010-1155-1-1048
Αποτύπωση οθονών σε βασική ανάλυση οθόνης
Εάν υπάρχε η ελάχιστη απαιτούμενη ανάλυση οθόνης δεν εμφανιζόταν όλα τα πεδία σε κάποιες οθόνες.

20111017-1155-1-1105
Paste from clipboard σε γραμμές παραστατικών
Εάν υπήρχε ο κωδικός ανεύρεσης στις στήλες γραμμών παραστατικών δεν γινόταν το paste from clipboard.

20111021-1155-1-1125
Εισαγωγή πεδίου Ημέρες πληρωμής στις στήλες γραμμών υπηρεσιών
Προστέθηκε το πεδίο στις στήλες των γραμμών υπηρεσιών στα παραστατικά πωλήσεων - αγορών.

20111027-1155-1-1154
Υπολογισμός κρατήσεων σε επίδομα αδειας
Διορθώθηκε ο υπολογισμός κρατήσεων σε επίδομα αδειας.

20111027-1155-1-1156
Access Violation σε Paste from clipboard σε παραστατικά πωλήσεων
Εμφανιζόταν Access Violation κατά το Paste from Clipboard σε παραστατικά πωλήσεων με σχεδιασμό στηλών.

20111027-1155-1-1158
Paste from clipboard και νέα παρτίδα
Όταν γινόταν paste from clipboard και το πεδίο 'Κωδικός νέας παρτίδας' βρισκόταν σε ενδιάμεση στήλη, εμφανιζόταν access violation.

20111031-1155-1-1161
Eξαγωγή σε excel
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους εάν γινόταν εξαγωγή αλφαριθμητικών δεδομένων που περιείχαν το χαρακτήρα '='.

20111031-1155-1-1166
Κινήσεις ABC
Απενεργοποιήθηκε η δυνατότητα διαγραφής εγγραφών σε ευρετήριο κινήσεων ABC.

20111101-1155-1-1178
Καταχώρηση εγγραφών μέσω s1 outlook connector
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην καταχώρηση κωδικού παραστατικών ενεργειών μέσω S1 Outlook connector.

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10281

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110620-1155-2-727
Στήλες ευρετηρίων επιχειρησιακών παραστατικών
Υποστηρίζεται πλέον το set as default αναζήτηση στα επιχειρησιακά παραστατικά.

20111018-1155-2-1107
Αρχείο "ΗΦΑΙΣΤΟΣ"
Προστέθηκε η κίνηση 901 στη λίστα με τις κινήσεις, στην εκτύπωση της αναλυτικής κατάστασης ΠΘ και στην εξαγωγή του αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ.Η συμπεριφορά είναι ίδια με την κίνηση 201.

20111027-1155-2-1152
Έμμεση καρτέλα έργων
Εμφανίζονται πλέον τα αποτελέσματα στην έμμεση καρτέλα που καλείται σε γραμμές παραστατικών.

20111101-1155-2-1171
Συνοπτική και αναλυτική κατάσταση λογιστικής συν/νων
Προστέθηκαν διάλογοι σειρών και τύπων στις αντίστοιχες εκτυπώσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111018-1155-1-1108
Ακύρωση ενημέρωσης Εσόδων - Εξόδων
Η εκτέλεση της εργασίας "Ακύρωση ενημέρωσης" διέγραφε τις εγγραφές εσόδων - εξόδων σε όλες τις εταιρείες της βάσης.

20111021-1155-1-1128
Σενάρια ροών και import script
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής ώστε και στις 2 περιπτώσεις χρήσης του import script (σενάριο ροών και objinfos) η συμπεριφορά να είναι η ίδια.

20111031-1155-2-1168
Ακύρωση παραστατικών με κινήσεις ABC
Κατά την ακύρωση του παραστατικού (manual, αντιλογισμό, αναίρεση κινήσεων) δεν γινόταν διαγραφή των κινήσεων ABC.