Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Έκδοση 4.00.515.10731

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160517-1155-2-1752
Έντυπο Ν - Ερωτήσεις Υπολογισμών
Άλλαξαν οι περιγραφές των προκαταβολών φόρων ("επαγωγή σε") στις ερωτήσεις υπολογισμών του έντυπου Ν.

20160519-1155-2-1780
Οδηγίες Φ2
Εμφανίζονται πρώτα οι οδηγίες SoftOne και μετά οι οδηγίες ΓΓΠΣ, στα πεδία της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

20160330-1155-2-1157
Φορολογικός μηχανισμός τύπου β Κύπρου
Πιστοποιήθηκε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου β datasign για προδιαγραφές Κύπρου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150706-1155-7-2289
Αντιγραφή ειδών σε άλλη εταιρεία
Όταν είχε δηλωθεί να γίνεται αντιγραφή ειδών σε άλλη εταιρεία και η σύνδεση ήταν client server, τότε κατά την εισαγωγή ή την μεταβολή είδους εμφανιζόταν μήνυμα υπέρβασης ορίου του αριθμού των χρηστών.

20160304-1155-7-778
Σφάλμα στο pbx monitor
Μετά από παραμετροποίηση στους σταθμούς εργασίας για το Pbx monitor εμφανιζόταν σφάλμα access violation at adress 002e0f46. write of adress 009009f8.

20160513-1155-1-1717
Office 365
Εμφανιζόταν σφάλμα "could not convert variant type null into type integer" κατά την ενημέρωση από office 365 προς softone.

20160516-1155-7-1736
Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων-Β Κατηγορίας
Σε εταιρείες που είχαν μόνο έσοδα έξοδα δεν εμφανίζονταν στα add ons οι λογιστικές εκτυπώσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα κατεβάσουν την εκτύπωση προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων.

20160517-1155-1-1751
Έντυπο Ν - Ποσοστό Φόρου
Σε περίπτωση που μετά του αρχικό υπολογισμό γινόταν αλλαγή σε πεδίο του έντυπου Ν, πχ στο πεδίο 455, μεταβαλλόταν το ποσοστό του φόρου που αναλογεί (πεδίο 004).

20160519-1155-7-1781
Αποσβέσεις Παγίων βάσει ΕΛΠ
H υπολ. αξία παγίων βάσει ΕΛΠ υπολογίζεται πλέον ανά μονάδα, όπως συμβαίνει και στις φορολογικές αποσβέσεις.

20160519-1155-7-1783
Μορφή ημερομηνίας σε Ηλεκτρονική Αποστολή Ε3
Δεν επηρεάζεται πλέον η μορφή ημερομηνιών κατά την ηλεκτρονική αποστολή στο taxis της δήλωσης Ε3 από τις ρυθμίσεις των παραμέτρων της εκάστοτε εγκατάστασης.

20160525-1155-7-1838
CITIZEN FISCAL
Δεν δημιουργούνταν αρχεία Α.txt και B.txt.

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

Έκδοση 4.00.515.10730

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141211-1155-2-4553
Πιστωτικά έκπτωσης
Στα πεδία εφαρμογής των πιστωτικών έκπτωσης προστέθηκε και η παράμετρος [ποσότητα * αξία].

20160512-1155-2-1700
Φορολογική αναμόρφωση δαπανών
Στους λογαριασμούς λογιστικής, στο tab φορολογική αναμόρφωση, ο αντικριζόμενος λογαριασμός, καθώς και ο λογαριασμός στο μοντέλο, μπορούν πλέον να επιλεχθούν από όλους τους λογαριασμούς και όχι μόνο από εκείνους με τύπο λογαριασμού ''τάξεως''.

20160514-1155-2-1716
Αποτελέσματα πολύ μικρών οντοτήτων
Στην εκτύπωση "Αποτελέσματα πολύ μικρών οντοτήτων", προστέθηκε σαν φίλτρο ο φόρος εισοδήματος περιόδου και προηγούμενης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160512-1155-1-1696
Αγορά παγίου
Σε αγορές παγίων με τη ρύθμιση ένα προς ένα με την οντότητα, εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο Συντ. τακτικών".

20160512-1155-1-1701
Αρχείο ΕΤΕΑΠΕΠ
Στη δημιουργία αρχείου του ταμείου ΤΕΑΠΕΠ, εφόσον υπάρχει γραμμή με κωδικό απασχόλησης 10 τότε η αντίστοιχη γραμμή του αρχείου 3 στην μορφή ημερομηνίας εμφανίζει ΥΥΥΥ-ΜΜ.

20160516-1155-1-1723
Αξία ABC σε κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης
Δεν ενημερωνόταν σωστά η αξία ABC κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης όταν ο τρόπος ενημέρωσης γινόταν από τις γραμμές των παραστατικών.

20160516-1155-1-1729
Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.)-Αποτελέσματα κατ΄ είδος
Στην εκτύπωση Λογιστικά Πρότυπα-Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.)-Αποτελέσματα κατ΄ είδος, με δήλωση του φίλτρου μεταβολών αποθεμάτων περιόδου, άλλαζε η περιγραφή σε κόστος πωληθέντων.

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Έκδοση 4.00.515.10729

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160505-1155-2-1619
Μετονομασία resolver γεφυρών
Ενημερώθηκαν οι ονομασίες των resolver των γεφυρών λογιστικής που αφορούν τα Ε.Λ.Π-Δ.Λ.Π.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150526-1155-7-1770
Σιωπηλή λειτουργία φορολογικού τύπου β
Προστέθηκε flag όπου εφόσον τσεκαριστεί δεν εμφανίζεται το παράθυρο του φορολογικού οπότε και δε χάνεται το focus εφόσον είναι Modal παράθυρο.

20160504-1155-1-1609
Έντυπα ΥΕΚΑ - Επώνυμο Πατρός
Στα αρχεία xml του ΥΕΚΑ, το πεδίο επώνυμο πατρός ενημερώνεται ανεξάρτητα από το επώνυμο του εργαζομένου.

20160505-1155-7-1610
Υπολογισμός τιμών κόστους
Σε κάποιες περιπτώσεις εγκαταστάσεων με πολλές εταιρείες, εμφανίζονταν καθυστερήσεις στον υπολογισμό τιμών κόστους.

20160509-1155-1-1650
Στοιχεία οντότητας παγίου
Εμφανίζονται πλέον προς επιλογή τα πεδία 'Λογ.κατηγ.' , 'Εμπορ.κατηγ.' , 'Μ.Μ.' και 'Φ.Π.Α.' στα στοιχεία οντότητας παγίων κατά την καταχώριση παραστατικών παγίων με ενεργοποιημένη την παράμετρο 'ένα προς ένα με οντότητα'.

20160509-1155-7-1639
Αρνητικά Υπόλοιπα Αποθήκης
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν σφάλμα σχετικά με τον τύπο του πεδίου LOTCODE στην εκτύπωση αρνητικών υπολοίπων.

20160510-1155-7-1659
Υπόλοιπα ανά Α.Χ
Ο τρόπος υπολογισμού αξίας υπολοίπου δεν επηρεάζει πλέον τα υπόλοιπα ανά ΑΧ.

20160511-1155-1-1676
Αλλαγή ταμείου όταν γίνεται ακύρωση παραστατικού είσπραξης.
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικού εισπράξεων πελατών, δημιουργείται πλέον ακυρωτικό παραστατικό με υποκατάστημα και ταμείο ίδια με τις αρχικές τιμές του ακυρωμένου παραστατικού.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Έκδοση 4.00.515.10728

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160419-1155-1-1451
Φάκελοι εισαγωγών - κλείσιμο
Προστέθηκε η δυνατότητα κατά το κλείσιμο φακέλων κοστολόγησης εισαγωγών, το παραστατικό κλεισίματος να δέχεται περισσότερους από 2000 χαρακτήρες στις παρατηρήσεις.

20160421-1155-2-1492
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου - κοστολογικά στοιχεία
Στο Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου προστέθηκε φίλτρο για την εμφάνιση κοστολογικών στοιχείων με μηδενική αξία.

20160427-1155-2-1579
Πιστοποίηση proline cosmos b
Πιστοποίηση proline cosmos b ως φορολογικός εκτυπωτής.

20160428-1155-2-1581
ΦΠΑ δαπανών περιοδικής δήλωσης
Προστέθηκε ερώτηση κατά τον υπολογισμό του εντύπου Φ2, εάν θα πραγματοποιείται έλεγχος στα ΦΠΑ των δαπανών, στα Β' κατηγορίας βιβλία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160415-1155-1-1412
Καταχώρηση λιανικής πώλησης και Quick view εικόνας
Σε καταχώρηση λιανικής πώλησης εάν υπήρχε ανοικτό Quick view εικόνας εμφάνιζε σφάλμα.

20160415-1155-1-1418
Προβολή Οντότητας Παγίων
Στα παραστατικά παγίων δεν εμφανίζονταν η σωστή προβολή οντοτήτων.

20160425-1155-1-1528
Εκτύπωση εντύπου νομικών προσώπων
Κατά την εκτύπωση του εντύπου νομικών προσώπων δεν εμφανιζόταν η σελίδα.

20160425-1155-1-1538
Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών με παρτίδες
Στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών εάν υπήρχε συνθήκη παρτίδας, τότε κατά την επιλογή της εμφάνιζε σφάλμα.

20160425-1155-1-1542
Παραστατικά Λιανικής και υποχρεωτικά πεδία
Σε παραστατικά λιανικής αν δεν είχαν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία της προβολής δεν σε άφηνε να επιλέξεις είδος στη γραμμή.

20160427-1155-1-1561
Εκτύπωση Υπόλοιπα ανά ΑΧ
Εάν σε βάση δεδομένων με πολλές εταιρείες χρησιμοποιούνταν κοινά είδη για τις εταιρείες, τότε υπό περιπτώσεις στην εκτύπωση "Υπόλοιπα ανά ΑΧ" εμφανίζονταν δύο φορές κάποιο είδος.