Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10468

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130702-1155-2-2564
Αλλαγές Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
Αλλαγές Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ βάσει ΠΟΛ 1129:
1.514 Προσαύξηση λόγω δόσεων (πραγματοποιείται πράξη χ1 %).
2.Καταβολή χρεωστικού υπολοίπου 511.
3.521 Ποσό που καταβάλλεται με την δήλωση.
4.Λεκτικό κάτω από τον 513.


20131007-1155-1-3596
Διαχείριση μητρότητας από την εφαρμογή
Προστέθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης των ημερών αδείας ή απουσίας λόγω μητρότητας. Για την υλοποίηση προστέθηκαν νέα μισθολογικά στοιχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα στην καρτέλα [Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες]

20131021-2165-2-24
QLIKVIEW login χρήση
Προστέθηκε η μεταβλητή FISCPRDLOGIN η οποία επιστέφει την login χρήση.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130919-1155-1-3390
Αναγγελία πρόσληψης
Εμφανιζόταν σφάλμα 'invalid pointer operation' κατά την υποβολή Αναγγελίας πρόσληψης σε windows xp.

20131002-1155-1-3534
Κλήσεις υπηρεσιών & copy from buffer
Μετά την καταχώριση εγγραφής κλήσεων υπηρεσιών που είχε προέλθει από copy from buffer διπλασιάζονταν οι γραμμές των ειδών και των υπηρεσιών που είχαν επιλεχθεί στην κλήση.

20131007-1155-1-3593
Παράμετροι σύνδεσης βάσης για crystal
Σε clientServer περιβάλλον με χρήση της εντολής /sxco στο shortcut του client δεν ενημερώνονταν σωστά οι παράμετροι σύνδεσης της βάσης για τα crystal reports.

20131007-1155-1-3595
Υπολογισμός Ασφαλιστικού ταμείου ΙΚΑ
Προέκυπτε διαφορά 0.01€ λόγω στρογγυλοποίησης στον υπολογισμό ταμείου ΙΚΑ.

20131018-1155-1-3747
Υποβολή αρχείου ΑΠΔ
Βελτίωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής της ΑΠΔ. Κατά την διαδικασία υποβολής του αρχείου της ΑΠΔ, μέσω της εφαρμογής, η διαδικασία δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί διότι άνοιγε popup παράθυρο με session του Internet explorer και απαιτούσε εκ νέου την καταχώρηση κωδικών πρόσβασης. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα επανασύνδεσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας με εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής.

20131021-2165-1-25
Qlikview - πεδίο με τιμή null
Κατά την ενημέρωση των δεδομένων, αν κάποιο πεδίο μιας εγγραφής είχε τιμή null ή κενό, τότε το συγκεκριμένο πεδίο έπαιρνε την τιμή της προηγούμενης εγγραφής.

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10467

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130917-1155-7-3371
Outlook Connector
O default ορισμός κατεύθυνσης email από το outlook connector ενημερώνεται πλέον βάσει του τύπου ενέργειας του Softone και όχι βάσει των στοιχείων του email από το outlook.

20130920-1155-2-3418
Υλοποίηση Εντύπου Ε8 με αυτόματο upload των εργαζομένων
Προσθήκη του εντύπου των υπερωριών, με αυτόματη διαδικασία upload των εργαζομένων

20130927-1155-1-3485
Προκαθορισμένα φίλτρα στις ελεύθερες εκτυπώσεις
Τα προκαθορισμένα φίλτρα του διαλόγου των ελεύθερων εκτυπώσεων είναι ενεργά και κατά την εκτέλεση από γραμμή εντολής του λειτουργικού συστήματος.

20131002-1155-2-3542
Έλεγχος ημ/νίας αποχώρησης εφόσον δηλωθεί ημ/νία καταγγελίας
Προσθήκη απαγορευτικού ελέγχου συμπλήρωσης ημερομηνίας αποχώρησης σε περίπτωση που δηλωθεί ημερομηνία καταγγελίας.

20131003-1155-1-3549
Ιστορικό αγορών
Στο ιστορικό αγορών εμφανίζεται πλέον και ο τρόπος πληρωμής του παραστατικού.

20131003-1155-7-3547
IBAN λογαριασμού
Προστέθηκε συνάρτηση ελέγχου της ορθότητας IBAN λογαριασμού. (function CheckIBAN(IBAN: string): Integer; (Επιστρέφει 1 -> Σωστό, 0 -> Λάθος)

20131009-1155-7-3614
Παραστατικά αποθήκης και γέφυρες Γ.Λ.
Στη γέφυρα λογιστικής παραστατικών αποθήκης δόθηκε η δυνατότητα επιλογής από τις γραμμές κοστολόγησης>Γραμμή παραστατικού αγοράς/πώλησης των πεδίων: κωδικού και λογαριασμού των πινάκων UFTBL01 και UFTBL02 καθώς και των πεδίων NUM01 έως και NUM04 των γραμμών παραστατικού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130522-1155-1-2045
Εξαγωγή grid χαρακτηριστικών σε excel
Στην εξαγωγή σε excel του grid της ανάλυσης των ποσοτήτων ανά χαρακτηριστικό της γραμμής παραστατικού δεν εμφανίζονταν οι τίτλοι των πεδίων.

20130822-1155-7-3111
Εκτύπωση σε excel
Μεγάλωσε το ύψος των γραμμών του αρχείου excel, ώστε να είναι πιο εύκολα αναγνώσιμο.

20130905-1155-1-3250
Μετασχηματισμός παραστατικών
Εφόσον τα επιλεγμένα παραστατικά έχουν οριστεί στα στοιχεία μετασχηματισμού τους ότι μετασχηματίζονται σε διαφορετικές σειρές, στο διάλογο του μετασχηματισμού δεν μπορεί να επιλεγεί καμία σειρά.

20131001-1155-1-3524
Import αξιών ΦΠΑ
Αγνοούνταν οι αλλαγές στις αξίες ΦΠΑ κατά την εισαγωγή παραστατικών πωλήσεων με import script.

20131003-1155-1-3558
Αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό
Κατά την αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό παρέμενε ανοιχτός ο επιλογέας.

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10466

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131001-1155-2-3530
Συνάρτηση μισθοδοσίας για την αποχώρηση με προειδοποίηση
Δημιουργία νέας συνάρτησης για την εύρεση της ημερομηνίας αποχώρησης του εργαζόμενου όταν η ημερομηνία καταγγελίας είναι συμπληρωμένη και είναι μικρότερη από την ημερομηνία υπολογισμού της τρέχουσας περιόδου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130823-1155-1-3124
Εικόνα Είδους σε Ετικέτα
Εμφανιζόταν σφάλμα σε ετικέτα με εικόνα είδους που είχε δηλωθεί να έχει κενές γραμμές στο πάνω μέρος της σελίδας.

20130918-1155-1-3386
Αντιγραφής κατάσταση σε Κλήσεις υπηρεσιών
Με 'Αντιγραφή από τελευταία' στην εισαγωγή κλήσεων υπηρεσιών μεταφερόταν και η κατάσταση.

20130919-1155-7-3405
Σχεδιασμός ευρετηρίων συναντήσεων
Δεν εμφανίζονταν διαθέσιμα πεδία κατά το σχεδιασμό ευρετηρίου συναντήσεων.

20130930-1155-1-3503
Επιλογή στις γραμμές παραστατικών
Δεν άνοιγε ο επιλογέας κατά την εισαγωγή κωδικού ή περιγραφής είδους στις γραμμές παραστατικών με * και enter, αλλά ούτε και γινόταν επιλογή του είδους με ακριβή πληκτρολόγηση του κωδικού.

20130930-1155-1-3506
Σύνολο μετρητών / αξιογράφων
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αναλυτική εκτύπωση σε excel του ευρετηρίου ''σύνολο μετρητών / αξιογράφων'' όταν είχε πραγματοποιηθεί ομαδοποίηση.

20130930-1155-7-3501
Socket error
Σε περιπτώσεις προβληματικής δικτυακής επικοινωνίας εμφανιζόταν σφάλμα Socket Error 10054.

20131001-1155-1-3518
Paste from clipboard
Όταν στις ρυθμίσεις είχε οριστεί "Disable fast paste from clipboard", τότε δεν λειτουργούσε σωστά το paste from clipboard (δεν εισάγονταν τα πεδία που προκύπτουν από επιλογέα).