Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Εκδοση 312.508.10333

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120613-1155-7-1185
Σφάλμα σε συγχρονισμό τοπικής βάσης
Διορθώθηκαν σφάλματα στο συγχρονισμό της τοπικής βάσης για off-line λειτουργία, σχετικά με τη σύνδεση client-server και την έκδοση της βάσης.

20120622-1155-1-1270
Λεκτικά αντί των δεδομένων σε Φόρμα WORD
Σε φορμα word για εισπράξεις αντί να τυπωνει τα δεδομένα, τύπωνε τα λεκτικά των πεδιων.

20120626-1155-2-1300
Φύση συναλλαγής και τρόπος αποστολής intrastat στην ακύρωση με αντιλογισμό
Αντιγράφονται πλέον τα πεδία Φύση συναλλαγής και Τρόπος αποστολής intrastat στο ακυρωτικό παραστατικό που προκύπτει κατά την ακύρωση με αντιλογισμό.

20120608-1155-7-1133
Pbxmonitor/Αναγνώριση-Interface not supported
To pbx monitor ύστερα από κάποιο διάστημα αποτύχαινε να κάνει αναγνώριση κλήσεων και εμφάνιζε μήνυμα "Interface not supported".

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Εκδοση 312.508.10332

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111014-1155-2-1097
Εκτύπωση Ε3 σε χαρτί Α3
Μπορεί να εκτυπωθεί το Ε3 σε χαρτί Α3 (μπροστά -πίσω).

20120611-1155-7-1158
Eκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών με διαχωρισμό καταβαλόμενων και μη
Προστέθηκε εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών που διαχωρίζει τους μισθούς που καταβλήθηκαν και αυτούς που δεν καταβλήθηκαν (λόγω αδυναμίας,πτώχευσης κ.ο.κ.).
Θα πρέπει να προστεθούν οι νέες φόρμες αποδοχών (1010,1013,1014) απο την κοινή περιοχή.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20120524-1155-1-980
Διπλή διαχωριστική σε φόρμες office
Κατά την εκτύπωση απόδειξης πληρωμής & είσπραξης σε word ή excel με φόρμα που περιείχε διπλή διαχωριστική γραμμή(παύλες), παρουσιαζόταν σφάλμα ole error 800A03EC, και η εκτύπωση δεν ολοκληρωνόταν.

20120608-1155-7-1139
Εκτύπωση φόρμας σε word
Σε εκτύπωση με φόρμα word σε XP, και παραστατικά που έχουν περισσότερες από μία γραμμές, τυπωνόταν μόνο η πρώτη γραμμή και στην συνέχεια τα λεκτικά των στηλών.

20120612-1155-7-1166
OnOff: Συγχρονισμός τοπικής εγκατάστασης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το συγχρονισμό τοπικής εγκατάστασης.

20120619-1155-1-1226
Azure: Σφάλμα στη δημιουργία εξωτερικών αρχείων λογιστικής
Σε περιβάλλον azure, η δημιουργία εξωτερικών αρχείων λογιστικής, εμφάνιζε σφάλμα: "δεν έχετε συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία: ενότητες όνομα αρχείου".

20120620-1155-1-1236
Λάθος αποτύπωση τοπικού νομίσματος σε άρθρο
Το άρθρο που προέκυπτε από το παραστατικό κλεισίματος φακέλου εισαγωγών, αποτύπωνε λάθος τοπικό νόμισμα.

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Εκδοση 312.508.10331

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120607-1155-7-1113
Αρχείο Εθνικής Τράπεζας
Προσαρμόστηκε το αρχείο μισθοδοσίας για την Εθνική Τράπεζα στις τρέχουσες προδιαγραφές.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120607-1155-1-1118
Ημερομηνίες διακανονισμού στον μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών
Στο μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών, οι ημερομηνίες διακανονισμού υπολογίζονταν βάσει της ημερομηνίας του αρχικού και οχι της ημερομηνίας του νέου παραστατικού.

20120608-1155-1-1138
Γέφυρες λογιστικής
Λάθος αποτύπωση ΦΠΑ σε γέφυρες λογιστικής σε Azure.
Δεν έβλεπε την αλλαγή στον πίνακα του ΦΠΑ.

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Εκδοση 312.508.10330

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120514-1155-7-870
Πρόβλημα Εκτύπωσης (FIELD '' HAS NO DATASET)
Οταν είχαν δηλωθεί στο σχεδιασμό εκτύπωσης περισσότερα από 6 τοπικά πεδία sql field, εμφανιζόταν error: FIELD '' HAS NO DATASET

20120521-1155-1-944
Ιστορικό πωλήσεων-αγορών υπηρεσιών
Δεν λειτουργούσε και εμφάνιζε σφάλμα access violation.

20120525-1155-7-1019
Συγχρονισμός offline βάσης
Οταν γινόταν συγχρονισμός από την κεντρική βάση εμφάνιζε σφάλμα.