Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Έκδοση 312.503.10211

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110209-1155-2-184
Έντυπο Εκκαθαριστικής Δήλωσης
Προστέθηκε το νέο έντυπο Εκκαθαριστικής δήλωσης Β' & Γ΄κατηγορίας.

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Έκδοση 312.503.10210

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110209-1155-2-183
Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης
Oλοκληρώθηκε η Ενημέρωση Υπολογισμού & Υποβολής των νέων περιοδικών δηλώσεων. Οι δηλωσεις αφορούν τις περιοδικές για την Οικονομική Χρήση 2011.

20051118-1155-2-225
Φορολογική Αναμόρφωση σε Μισθοδοσία
Υποστηρίζονται τα παρακάτω: 1. Εισαγωγή Μέσων στην καρτέλλα των εργαζομένων, 2.Υπολογισμός Αξίας Μετά Μείωσης λόγω Παλαιότητας στα μέσα και 3.Υπολογισμός Φορολογητέας Τεκμαρτής Αξία στις Εγγραφές μέσων του εργαζομένου.

20101221-2165-2-78
Τύπος υπολογισμού στο υπόδειγμα εσόδων/εξόδων
Προστέθηκε η δυνατότητα στο υπόδειγμα παραστατικού εσόδων/εξόδων να δηλώνεται ο τύπος υπολογισμού, όπως ισχύει στα άρθρα Γενικής Λογιστικής.

20110120-1155-1-65
Αλλαγή αιτιολογίας γραμμής
Προστέθηκε παράμετρος στην Εταιρία με όνομα 'Συμπεριφορά αιτιολογίας' και τιμές 'Μεταφορά header στο detail', που είναι ισοδύναμη με τη σημερινή συμπεριφορά και 'Διατήρηση τιμής detail', που είναι η συμπεριφορά που ζητήθηκε, δηλ. να διατηρείται η τιμή της αιτιολογίας στις γραμμές οταν υπάρχει.

20110120-1155-2-63
Παρατηρήσεις - Πλήθος χαρακτήρων
Ελέγχεται πλέον το μέγεθος του πεδίου, λαμβάνοντας υπόψη και τους μη εμφανίσιμους χαρακτήρες (αλλαγές γραμμών κλπ).

20110126-2165-2-4
Αναδιοργάνωση της οθόνης μέσων
Ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση των πεδίων στις οθόνες μέσων.

20110128-1155-2-101
Ημερολόγιο τμήματος και αλλαγή ημερομηνιών
Παραμένει πλέον στον επιλεγμένο χρήστη.

20110203-1155-2-151
Κατάσταση επιχορηγουμένων μισθωτών υπέρ ΟΑΕΔ
Προστέθηκε η σχετική επιλογή στο menu.

20110208-1155-2-171
Διαχείριση παρτίδας σε παραστατικά σύνθεσης/αποσύνθεσης
Προστέθηκαν όλες οι παράμετροι που αφορούν στη διαχείριση παρτίδας στους τύπους των παραστατικών σύνθεσης αντίστοιχα με αυτές των αγορών / πωλήσεων.

20110211-2165-2-13
ΟΑΕΔ Έντυπο Β
Προστέθηκε το ΟΑΕΔ Έντυπο Β Επιχορηγήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100309-1155-1-251
Διαγραφή ανωτεροβάθμιων λογ/σμων
Δεν επιτρέπεται πλέον η διαγραφή ανωτεροβάθμιων λογαριασμών σε εταιρεία η οποία έχει κοινό λογιστικό σχέδιο με άλλη εταιρεία και δεν έχει μορφή κωδικού στις παραμέτρους λογιστικής, όταν έχουν κινηθεί οι κατωτεροβαθμιοί τους .

20100825-1155-1-1008
Λάθος where στην ανάπτυξη γραμμών με custlines
Έτρεχε λάθος query σε ευρετήριο custfindoc με ανάπτυξη γραμμών custlines.

20101005-1155-1-1189
Editor στον πίνακα TRDTRN
Είχε μεταβληθεί ο editor του πίνακα με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν σωστά custom προβολές / εκτυπώσεις.

20101118-1155-1-1388
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα σε Τοπικό νόμισμα
Η κίνηση της συναλλαγματικής διαφοράς, δεν αποτυπωνόταν στον πίνακα Finpayterms.

20101118-1155-1-1395
Custom προβολή με button
Κάτω από προϋποθέσεις δεν εμφανιζόταν custom προβολές στον custfindoc.

20101213-1155-1-1479
Editor SERIES στο custfindoc
Δεν αποθηκευόταν ο editor στο πεδίο SERIES.

20101215-1155-1-1489
Λογιστική κατηγορία είδους
Η λογιστική κατηγορία του είδους συμπλήρωνε τους λογαριασμούς εσόδων εξοδων του είδους με 70 και 2000 ανεξάρτητα με το τι είχε ορισθεί στην λογιστική κατηγορία.

20101228-1155-1-1555
[MTL1MAT17MACN1]
Στα έσοδα έξοδα ο [Κωδικός λογιστικής κατηγορίας] [MTL1MAT17MACN1] διάβαζε τη σύντμηση της λογιστικής κατηγορίας και όχι τον κωδικό της λογιστικής κατηγορίας.

20110125-1155-1-79
Πλήρη αντιγραφή εταιρείας
Σε πλήρη αντιγραφή εταιρείας, γινόταν αντιγραφή του πίνακα υπολοίπων ανά χαρακτηριστικό (CDIMFINDATA).

20110201-1155-1-126
Παραστατικά ειδικών συναλλαγών χρημ.λογαριασμών - αντιστοίχιση με Έσοδα Έξοδα
Δεν λειτουργούσε η προβολή του παραστατικού Εσόδων/Εξόδων στις σχετικές εργασίες παραστατικών ειδικών χρηματικών συναλλαγών.

20110202-1155-1-129
Λάθος απεικόνιση στοιχείων σε Κινήσεις έργου (Header)
Η αξία εξόδων από κινήσεις header έργου που ενημερωνόταν από παραστατικό αγοράς εμφανιζόταν με λάθος πρόσημο.

20110202-1155-1-130
Επιλογή S1 Import, S1 Scripts σε WIndows XP
Εμαφνιζόταν σφάλμα κατά την επιλογή S1 Import, S1 Scripts σε λειτουργικό Windows XP.

20110202-1155-1-132
Eκτύπωσης CashFlow σε βάση δεδομένων Oracle
Στην εκτύπωση Cashflow, με ζώνη ομαδοποίησης εμφανιζόταν σφάλμα could not convert variant of type (null) into type (double).

20110207-1155-1-160
Είδη Touch και ομάδες
Στην συμπλήρωση ομάδας στα είδη TOUCH εμφανιζόταν μήνυμα .

20110207-1155-1-162
Προϋπολογισμοί λογιστικής - Διαγραφή
Δεν γινόταν σωστά η ενημέρωση των πραγματικών στοιχείων προϋπολογισμών με παρακολουθούμενο μέγεθος "Υπόλοιπο" εάν κατά την μεταβολή των δεδομένων προέκυπτε μηδενικό υπόλοιπο.

20110208-1155-1-165
Custom administration - Μήνυμα ελέγχου κατά τη δημιουργία ccc πεδίων με το ίδιο όνομα
Δεν εμφανιζόταν μήνυμα ελέγχου κατά τη δημιουργία ccc πεδίων με το ίδιο όνομα , στον ίδιο πίνακα εάν δεν είχε προηγηθεί καταχώρηση.

20110208-1155-1-166
Custom administration - Διαγραφή ccc πεδίων
Δεν γινόταν ενεργοποίηση της καταχώρησης κατά τη διαγραφή ccc πεδίου σε εγγραφή custom.

20110208-1155-1-168
Μήνυμα 'Connection closed gracefully' στο Database Designer
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά το κλείσιμο του tab αμέσως μετά από νέα εγγραφή.

20110208-1155-1-178
Εκτύπωση Ισοζυγίου
Δεν εκτυπωνόταν σωστά ο τίτλος της εκτύπωσης, όταν είχε επιλεγεί "Εκτύπωση σε δύο γραμμές".

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

'Εκδοση 312.502.10209

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20091012-1155-2-1068
Συναλλακτική κίνηση υποκαταστήματος πελάτη
Προστέθηκε φίλτρο υποκ/τος συν/νου στην "Συναλλακτική κίνηση" συναλλασσομένου.

20100423-1155-2-430
Γέφυρα Εσόδων-Εξόδων στα Παραστατικά Χρηματικών Λογ/σμών
Προστέθηκε η δυνατότητα σε ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών και ταμειακές χρηματικών λογαριασμών.


20101216-1155-7-1498
Χειροκίνητη κάλυψη εκκρεμοτήτων και απαγόρευση επιλογής του ιδίου τύπου παραστατικού
Δε μπορεί πια να επιλεγεί ο ίδιος τύπος παραστατικού για κάλυψη.

20101223-1155-2-1540
Παράμετρος πιστωτικών έκπτωσης στην ενότητα των υπηρεσιών
Είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο CALCONCREDIT αναφέρεται στα πιστωτικά έκπτωσης και στην ενότητα των υπηρεσιών, όπως αντίστοιχα υπάρχει στην ενότητα της αποθήκης στο tab <Πωλήσεις>.

20110103-1155-2-1
Εκτύπωση "Εισφ. Ασφαλιστικών Ταμείων"
Στην Εκτύπωση "Εισφ. Ασφαλιστικών Ταμείων" προστέθηκε ως φίλτρο και το πεδίο Τμήμα.

20110124-1155-2-76
Συνάρτηση η οποία να επιστρέφει το Log In Τμήμα
Δημιουργήθηκε η συνάρτηση UserDepartment η οποία επιστρέφει το τμήμα του χρήστη που κάνει login στην εφαρμογή.

20110125-1155-2-78
Έναρξη παγίων ανά Υποκατάστημα με φιλτράρισμα από το Υποκατάστημα της οντότητας (assopen)
Προστέθηκε φίλτρο "Υποκαταστήματος " στην εργασία έναρξη παγίων. Επιλέγει μόνο τις οντότητες του υποκαταστήματος επιλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ! η σειρά επιλογής πρέπει να έχει το σωστό υποκατάστημα ή να έχετε κάνει login με το υποκαταστημα που θέλετε να ενημερώσετε.

20110126-1155-2-91
Υποκατάστημα πελάτη σε κάλυψη εκκρεμοτήτων από γραμμές
Προστέθηκε επιλογή για τη μέθοδο κάλυψης πάνω στη σχετική οθόνη. Default τιμή αυτή που έχει οριστεί στον τύπο του παραστατικού.

20110126-2165-2-3
2η μονάδα μέτρησης στις υπηρείες
Προστέθηκε η 2η μονάδα μέτρησης και στις υπηρεσίες

20110126-2165-2-4
Αναδιοργάνωση της οθόνης υπηρεσιών
Ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση των πεδίων στις οθόνες υπηρεσιών.


20110128-1155-2-109
Ευρετήρια σε Draft Entries
Προστέθηκαν οι σχετικές στήλες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101216-1155-1-1495
Rate mode και Εκτυπώσεις Intrastat
Οταν το ratemode στην εταιρεία είχε την τιμή 1, τότε δεν υπολογιζόταν σωστά η αξία του Τιμολογίου στις εκτυπώσεις Intrastat.

20110104-1155-1-6
Δημιουργία νέας εταιρείας
Εάν η επωνυμία είχε περισσότερους από 60 χαρακτήρες, εμφανιζόταν μήνυμα 'string or binary data could not be truncated'

20110112-1155-1-43
Πεδίο [Εκκρεμή αξιόγραφα εταιρείας]
Το πράσινο πεδίο [Εκκρεμή αξιόγραφα (εταιρείας)] στο ευρετήριο των προμηθευτών δεν επέστρεφε το σωστό αποτέλεσμα. Εμφάνιζε τα αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία μας όσο και τα αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί από το ίδιο τον συναλλασόμενο.

20110126-1155-1-87
Εμφάνιση κειμένου στα ημερολόγια του CRM
Στο σχεδιασμό του ημερολογίου (ομαδικού ή προσωπικού) κατά την επιλογή των πεδίων που αποτυπώνονται στο ημερολόγιο, το πεδίο του Υποκαταστήματος ήταν διαθέσιμο μόνο το id και όχι η περιγραφή του υποκ/ματος συναλ/νου .

20110126-2165-1-5
Crystal Reports
Αποκαταστάθηκε πρόβλημα στις παραμέτρους του αρχείου Crystal Report (.rpt) που προέκυπτε όταν οι παράμετροι βρίσκονται σε AdoCommand.

20110127-1155-1-93
Λάθος συνολική αξία σε μετασχηματισμό
Εάν είχε γίνει άρση εκκρεμότητας σε μια γραμμή παραστατικού, στη συνέχεια μετασχηματισμός και το τελικό παραστατικό έχει on line σύνδεση με έσοδα - έξοδα τότε η συνολική αξία υπολογιζόταν λάθος.

20110127-1155-1-98
Μεταβολή αξίας ΦΠΑ σε παραστατικό αγοράς
Εάν γινόταν μεταβολή της αξίας ΦΠΑ σε παραστατικά όπου στον τύπο έχει επιλεχθεί "Μεταφορά ΦΠΑ στο κόστος", δεν ενημερωνόταν σωστά η κίνηση αποθήκης.

20110128-1155-1-108
Φόρμες με background
Δεν εκτυπωνόταν σωστά οι φόρμες εκτύπωσης με εικόνα background.

20110131-1155-1-112
Διαφορά στην αξία ΦΠΑ των γραμμών και στην ανάλυση ΦΠΑ
Κατά την δεύτερη καταχώρηση παραστατικών εσόδων / εξόδων, εάν δεν επιλεχθούν ομοειδής εγγραφές, εμφανιζόταν μήνυμα '' Υπάρχει διαφορά στην αξία ΦΠΑ των γραμμών και στην ανάλυση ΦΠΑ''.