Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10624

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140307-1155-1-914
Εμφάνιση ενεργειών σε Ομαδικό Ημερολόγιο
Σε Ομαδικό Ημερολόγιο εργάσιμης εβδομάδας δεν εμφανίζονταν οι ενέργειες των ημερών της επόμενης εβδομάδας, όταν η ανάλυση της οθόνης επέτρεπε την εμφάνισή τους.

20140922-1155-1-3495
1ο κελί σε δήλωση χαρακτηριστικών
Κατά την καταχώριση ποσότητας με ανάλυση χαρακτηριστικών χανόταν η τιμή στο πρώτο κελί όταν η εισαγωγή γινόταν με πληκτρολόγηση του Enter.

20150119-1155-7-219
Κωδικός ΑΧ και Υπόλοιπα είδους ανά παρτίδα
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν σφάλμα "Duplicate name OPNWH## in TFieldDefs".

20150120-1155-1-235
Κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων Ε2
Δεν λειτουργούσε η εισαγωγή δεδομένων από προηγούμενο έτος, κατά τον υπολογισμό του εντύπου.

20150120-1155-1-239
Φ2 Γενικής Λογιστικής
Όταν οι λογαριασμοί ΦΠΑ δεν είναι συνδεδεμένοι με μεταβλητές, η διαφορά αποτυπώνεται πλέον στα προστιθέμενα/αφαιρούμενα ποσά.

20150121-1155-7-252
Μάσκα κωδικού sn
Δεν λειτουργούσε σωστά η δημιουργία κωδικών SN όταν είχε δηλωθεί μάσκα κωδικού SN στα στοιχεία είδους που περιείχε σταθερούς χαρακτήρες.

20150123-1155-7-297
Παραστατικά σύνθεσης
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την καταχώριση παραστατικού σύνθεσης.

20150126-1155-7-321
Πρόβλημα εξαγωγής σε excel
Εμφανιζόταν σφάλμα σε εξαγωγή σε excel από ευρετήριο που εμφάνιζε ημερομηνίες.

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10623

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140321-1155-2-1197
Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ
Προστέθηκε επιλογή στην κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ, ώστε να εμφανίζονται οι καρτέλες εργαζομένων ανάλογα με την τιμή του πεδίου  'μισθοδοτείται'.

20141231-1155-2-4735
Έκδοση αξιόγραφου εταιρείας
Κατά την έκδοση αξιόγραφου που ο εκδότης είναι Εταιρεία (εμείς) συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία Όνομα, Διεύθυνση ΑΦΜ, Τηλέφωνο από τα στοιχεία της εταιρείας.

20150115-1155-2-165
ΑΠΔ - 2η Συμπληρωματική
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας 2ης Συμπληρωματικής ΑΠΔ.

20150115-1155-2-174
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Προστέθηκαν σαν φίλτρα επιλογής η σεζόν και η κατάσταση του παραστατικού πώλησης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121017-1155-1-2245
Έντυπα Οικοδομών
Μετά τη δημιουργία λογιστικού σημειώματος, οι γενικές δαπάνες στα έντυπα προυπολογιστικό και απολογιστικό κόστος, ενημερώνονται πλέον με την καθαρή αξία χωρίς το ΦΠΑ.

20121017-1155-1-2246
Έντυπα Οικοδομών
Μετά τη δημιουργία λογιστικού σημειώματος το ΦΠΑ ενημερώνει πλέον το κατασκευαστικό κόστος στα πληροφοριακά στοιχεία ανάλογα με την στήλη βιβλίου που υπάρχει στην γραμμή και το είδος δαπάνης.

20141117-1155-7-4170
Απολογιστικό κόστος οικοδομής
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται λανθασμένες τιμές στο συνολικό κόστος οικοδομής.

20141126-1155-7-4324
Μήνυμα πιστωτικού ελέγχου
Εμφανιζόταν σφάλμα σε καταχώριση παραστατικού με χρήση πιστωτικού ελέγχου με έκφραση που χρησιμοποιούσε το πεδίο OPNMONTHS.

20141202-1155-7-4400
Σύνολα στο Απολογ.κόστος οικοδομής
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα σύνολα Α,Β και Α+Β στο έντυπο 'Απολογ.κόστος οικοδομής'.

20141205-1155-1-4471
Απολογιστικό κόστος οικοδομής
Είναι σωστός πλέον ο υπολογισμός δαπανών και ΦΠΑ στο έντυπο του Απολογιστικού κόστους οικοδομής.

20141215-1155-7-4581
Εxcel import σε γραμμές παρ/κου
Εμφανιζόταν σφάλμα "Cannot focus a disabled or invisible window" μετά από excel import σε γραμμές παραστατικού.

20150102-1155-7-6
Στατιστική έργων (PRJCSHEETS) και Fifo price
Σε περίπτωση που έχει ορισθεί μέθοδος αποτίμησης διαφορετική από τις: "Πρότυπο κόστος","Ετήσια Μέση Σταθμική","Μηνιαία Μέση","Τριμηνιαία Μέση","Τελευταία Αγοράς","Κυλιόμενη Μέση","Μέση FIFO","Μέση LIFO" και "Τιμή ρευστοποίησης", επιλέγεται για τα δεδομένα του dashboard σαν μέθοδος αποτίμησης το "Πρότυπο κόστος". Αυτό ισχύει για όλα τα dashboards.

20150113-1155-1-124
ΑΠΔ -Έκτακτη περίοδος
Ο υπολογισμός της ΑΠΔ δεν ολοκληρωνόταν, αν είχε γίνει υπολογισμός μισθοδοσίας σε έκτακτη περίοδο στην οποία δεν υπήρχε υπολογισμένο ταμείο ΙΚΑ.

20150113-1155-1-126
ΤΣΜΕΔΕ - Δώρο Χριστουγέννων
Διορθώθηκε η γραμμογράφηση αρχείου ΤΣΜΕΔΕ ως προς την ένδειξη περιόδου Δώρου Χριστουγέννων.

20150114-1155-1-153
ΑΠΔ - έκτακτη περίοδος χωρίς ασφαλιστικές εισφορές
Δεν ολοκληρωνόταν η εργασία υπολογισμού ΑΠΔ, όταν υπήρχε έκτακτη περίοδος που δεν είχε υπολογισμένες εισφορές ΙΚΑ (πχ αποζημίωση απόλυσης).

20150115-1155-1-159
Κλήσεις Υπηρεσιών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην επιλογή των σχετικών παραστατικών στο ευρετήριο κλήσεων υπηρεσιών.

20150115-1155-7-158
Παραστατικά σύνθεσης
Η αλλαγή της ποσότητας του σύνθετου είδους, προκαλούσε αλλαγή των ποσοτήτων των γραμμών(συντιθέμενα είδη), χωρίς να ενημερώνονται σωστά οι αξίες.

20150115-1155-7-163
Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ.
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν σφάλμα σε επιτηδευματίες με πολλαπλούς ΚΑΔ.

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10622

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141205-1155-7-4467
Παραμετροποιήσιμο delay σε οθόνη πελάτη
Δόθηκε η δυνατότητα παραμετροποίησης του delay της οθόνης μέχρι την επόμενη απόδειξη πελάτη στον driver Toshiba Fiscal LCD.

20141229-1155-2-4712
Νέα Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ
Ενσωματώθηκε η Νέα Περιοδική δήλωση που ισχύει από 1-1-2015.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120314-1155-1-300
X.SYS.LANGEXT
Ενημερώνεται πλέον σωστά η τιμή της μεταβλητής X.SYS.LANGEXT.

20140606-1155-7-2306
Άρθρα με αντιγραφή από τελευταία
Σε εισαγωγή άρθρων με 'αντιγραφή από τελευταία', δεν γινόταν αντιγραφή της αρχικής ημερομηνίας όταν το πεδίο ημερομηνία ήταν κενό.

20141217-1155-1-4622
Υπηρεσίες & είδη
Εμφανιζόταν σφάλμα list index out of bounds σε καταχώριση παραστατικών πώλησης με τιμολογιακές πολιτικές, σε κάποιες περιπτώσεις που δηλωνόταν πρώτα υπηρεσία και μετά είδος.

20150109-1155-1-74
Αυστηρή τιμή από Set Group
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορούσε να δηλωθεί η παράμετρος αποθήκης: Αυστηρή τιμή από Set Group.

20150109-1155-1-80
Ε3 πεδίο ειδικότητα
Το πεδίο ειδικότητα στο Ε3.xml συμπληρώνεται πλέον με την τιμή του πεδίου Ειδικότητα Σ.ΕΠ.Ε του πίνακα Ειδικότητα στα Λοιπά στοιχεία εργαζομένου (όταν αυτό δεν είναι κενό), ή με την τιμή του μισθολογικού στοιχείου 2050 (Ειδικότητα Ι.Κ.Α.).

20150109-1155-1-93
Αριθμός μητρώου ταμείου
Στο αρχείο εργαζομένων, στην οθόνη [Εισαγωγή στοιχείων ταμείων], γινόταν λανθασμένη ενημέρωση στις γραμμές των ταμείων, όταν ο αριθμός μητρώου ήταν κενός.

20150109-1155-7-60
Ανάλυση γραμμών σε ευρετήριο άρθρων
Λειτουργούν πλέον σωστά τα ευρετήρια άρθρων που έχουν δηλωθεί να έχουν ανάλυση γραμμών.

20150112-1155-7-98
Τελευταία τιμή αγοράς
Η εργασία reupdate υπολογίζει πλέον σωστά την τελευταία τιμή αγοράς είδους για το οποίο είχε καταχωρηθεί παραστατικό αγοράς που μετά διαγράφτηκε.

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10621

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131211-1155-2-4421
Σετ στο σχεδιασμό στηλών
Ο κωδικός και η περιγραφή του σετ είναι διαθέσιμα πλέον στο σχεδιασμό στηλών των παραστατικών πωλήσεων.

20131211-1155-7-4417
link στο πεδίο SPCS
Ενεργοποιήθηκε το link SPCS στα παραστατικά πωλήσεων. Παραπέμπει στο αντίστοιχο set.

20140110-1155-2-109
Ημερομηνία εισαγωγής στο xco
Δόθηκε η δυνατότητα δήλωσης της ημερομηνίας εισαγωγής στο αρχείο σύνδεσης. Αρκεί να δηλωθεί στο section [LOGIN] η παράμετρος LOGINDATE.

20140429-1155-7-1770
Ομαδικές προσλήψεις και απολύσεις στο ΣΕΠΕ
Δόθηκε η δυνατότητα παραγωγής αρχείου xml και υποβολής του στο ΣΕΠΕ για ομαδική πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων (έντυπο Ε3 στο ΣΕΠΕ).

20141124-1155-2-4270
Υπόλοιπο είδους και υπόλοιπο παρτίδων
Προστέθηκε η εκτύπωση "Υπόλοιπα είδους ανά παρτίδα" στις Παρτίδες στην Αποθήκη.

20141128-1155-7-4355
ΙΚΑ - Εγκύκλιος ένταξης ΤΑΠΙΤ στην ΑΠΔ
Εναρμόνιση της εφαρμογής και προσαρμογή της Α.Π.Δ στην διαχείριση πολλαπλών ΚΑΔ - Ειδικοτήτων - Κ.Π.Κ ανά εργαζόμενο για την ενσωμάτωση του ΤΑΠΙΤ στην Α.Π.Δ

20141218-1155-2-4644
Νομικές μορφές εταιρειών
Προστέθηκε χαρακτηρισμός για Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

20141218-1155-7-4633
Συνθήκη σε πιστωτικό έλεγχο
Προστέθηκαν συνθήκες πιστωτικών ελέγχων για "Ημέρα του μήνα" και "Διαφορά ημέρας παραστατικού από ημέρας αρχαιότερου ανεξόφλητου παραστατικού".

20141224-1155-7-4705
SUBVAL και VATVAL στη λιανική
Δόθηκε η δυνατότητα μεταβολής των αξιών ΦΠΑ του παραστατικού λιανικής σε αντιστοιχία με τα παραστατικά χονδρικής.

20141231-1155-7-4736
Αξία έκπτωσης 2 σε γέφυρα λογιστικής
Είναι διαθέσιμη, πλέον, η αξία έκπτωσης 2 (DISC2VAL) του παραστατικού στην γέφυρα λογιστικής παραστατικών πωλήσεων και λιανικής [FTR35].

20150105-1155-2-14
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης μείωση 30%
Από 01/01/2015 οι συντελεστές για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώνονται κατά 30% .

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140929-1155-7-3572
Παραστατικά με είδη σε χρώμα μέγεθος
Βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία ανοίγματος παραστατικού αποθήκης με είδη σε χρώμα-μέγεθος, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε περιβάλλον azure.

20141010-1155-7-3787
Ρυθμίσεις offline για touch screen
Σε λειτουργία σε touch screen με παράμετρο FORCEOFFLINE=1, δεν λειτουργούσε σωστά ο συγχρονισμός της τοπικής με την κεντρική βάση.

20141103-1155-1-3991
Printing cancelation
Σε ακύρωση εκτύπωσης σε email εμφανιζόταν λανθασμένα το παράθυρο του Outlook.

20141125-1155-1-4283
Λάθος login χρήση
Σε περιβάλλον azure, μετά από δημιουργία νέας χρήσης σε άλλη εταιρεία παρουσιάζονταν περιπτώσεις που μπορούσε να γίνει login σε άλλη εταιρεία με λανθασμένα στοιχεία χρήσης.

20141211-1155-7-4538
hyperlinks σε προβολές
Εμφανιζόταν σφάλμα σε προβολές οθόνης που είχαν προστεθεί οι σχετικές εργασίες με τη μορφή hyperlink.

20141218-1155-1-4642
Παραστατικό παραγγελίας σε εντολή παραγωγής
Σε μετασχηματισμό παραστατικού παραγγελίας σε εντολή παραγωγής εμφανιζόταν σφάλμα Access violation στο αρχείο FinDoc.bpl.

20141219-1155-7-4657
Υπολειμματική αξία με μοντέλα ABC
Εμφανιζόταν λανθασμένη υπολειμματική αξία σε κάποιες περιπτώσεις μεταβολής επιμερισμού με μοντέλα ABC ανά γραμμή παραστατικού.

20141223-1155-1-4675
Χρήστης σε offline
Προστέθηκε η δυνατότητα να ορίζονται δικαιώματα για την εργασία 'Συγχρονισμός τοπικής εγκατάστασης'.

20141223-1155-1-4686
Εκτυπώσεις μισθοδοσίας
Στις εκτυπώσεις μισθοδοσίας που χρησιμοποιούν χρήση και περίοδο ως φίλτρα, τα Μ.Σ ημερομηνιακού διαστήματος δεν λάμβαναν υπόψη την χρήση και περίοδο παρά μόνο το ημερομηνιακό διάστημα.

20141230-1155-7-4734
Μεταφορά σε εντολή παραγωγής
Εμφανιζόταν σφάλμα σε μεταφορά σε εντολή παραγωγής από γραμμή παραστατικού πωλήσεων με είδος με τύπο παραγόμενο.