Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11311

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180403-1155-2-2172
Πεδία στα οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού εμφάνισης συγκεκριμένων πεδίων στην προβολή 'οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας'. Η επιλογή των πεδίων γίνεται στις γενικές παραμέτρους εργαζομένων και το πεδίο "Οικονομικά στοιχεία περιόδου εργαζομένων'.

20181212-1155-2-6435
Άδεια στην καρτέλα εργαζομένου
Στην καταχώρηση αδειών, εμφανίζεται πλέον η περιγραφή της άδειας.

20200219-1155-2-682
Υποβολή αρχείου JL10
Δόθηκε δυνατότητα ετήσιας υποβολής του αρχείου JL10 επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190221-1155-1-586
Υπενθυμίσεις σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν η σχετική ενέργεια της υπενθύμισης, εφόσον είχε δημιουργηθεί από κλήση.

20190401-1155-2-1028
Ημερομηνία λήξης στα 'Υπόλοιπα είδους ανά παρτίδα'
Στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα είδους ανά παρτίδα'', η ημερομηνία λήξης της παρτίδας, δεν επέστρεφε αποτελέσματα.

20190403-1155-1-1071
FOCUSFIELD σε παραστατικά πωλήσεων
Στο Series 5 UI, η συνάρτηση FOCUSFIELD σε custom προβολή, δεν έκανε FOCUS στο επιθυμητό πεδίο.

20190424-1155-1-1337
Εισαγωγή εργαζόμενου με XXF
Κατά την εισαγωγή εργαζομένου με xxf αρχείο εμφανιζόταν σφάλμα: "Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής. Το πεδίο "Εταιρεία" υπάρχει ήδη στο αρχείο." παρόλο που χρησιμοποιούμε την επιλογή Μεταβολές ΝΑΙ.

20190430-1155-1-1363
Αντιγραφή δραστηριοτήτων έργων
Κατά το copy from buffer έργων, δεν αντιγράφονταν τα στοιχεία δραστηριοτήτων.

20190529-1155-1-1629
Ανενεργός πελάτης/προμηθευτής σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, μπορούσε να επιλεχθεί ανενεργός πελάτης σε παραστατικό είσπραξης.

20190618-1155-1-1878
Εναλλακτικές Τιμές ΧΜ
Κατά την επιλογή από πρότυπο παραστατικού, δεν ενημερωνόταν η τιμή του είδους στις γραμμές, εφόσον υπήρχαν τιμές ανά χρώμα / μέγεθος.

20190903-1155-1-2709
Ετικέτα advanced στα επιχειρησιακά παραστατικά (CUSTFINDOC)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση επιχειρησιακού παραστατικού (CUSTFINDOC).

20200116-1155-1-164
Αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιγραφή εταιρείας.

20200122-1155-1-270
ΑΧ και Θέση αποθήκευσης στις γραμμές παραστατικών
Στις παραμέτρους αποθήκης στο tab "Ιδιότητες" στο panel "Έλεγχοι γραμμής παραστατικών" προστέθηκε η παράμετρος "Προτεινόμενοι Α.Χ." με τιμές "βάσει στοιχείων είδους" και "βάσει στοιχείων είδους/παραστατικού".
Αν η επιλογή είναι "βάσει στοιχείων είδους" θα γίνει Locate στον πίνακα MTRDEFWHS στο υποκατάστημα και στην ενότητα και θα γεμίσει ο ΑΧ και η θέση αποθήκευσης στη γραμμή. (Ό,τι ακριβώς γινόταν και πριν).
Αν η επιλογή είναι "βάσει στοιχείων είδους/παραστατικού" θα γίνει Locate στον πίνακα MTRDEFWHS στο υποκατάστημα, στην ενότητα και στον ΑΧ της γραμμής και αν βρεθεί θέση αποθήκευσης, τότε θα γεμίσει η θέση αποθήκευσης στη γραμμή.


20200122-1155-1-278
Σφάλμα στη δημιουργία αρχείου ΑΠΔ
Στο αρχείο ΑΠΔ πλέον γίνεται σωστά locate μπαίνοντας μέσα στην εγγραφή.

20200129-1155-1-389
Δημιουργία αρχείου ΕΔΟΕΑΠ
Πλέον ολοκληρώνεται σωστά η δημιουργία αρχείου ΕΔΟΕΑΠ.

20200131-1155-1-438
Διαβίβαση Καταστάσεων ΤΤΕ
Σε εγκαταστάσεις Azure, δεν ήταν δυνατός ο υπολογισμός στη ''Διαβίβαση καταστάσεων σε ΤτΕ''.

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11310

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190419-1155-1-1289
Συμβάσεις
Προστέθηκαν οι εκπτώσεις των γραμμών στην επιλογή σύμβασης, μέσω των εργασιών.

20191022-1155-2-3347
Εισπρακτέα/Πληρωτέα Αξιόγραφα σε Οικονομικά Στοιχεία Πελάτη
Στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενων, στα εκκρεμή αξιόγραφα, εμφανίζονται πλέον με μείον (-) τα πληρωτέα αξιόγραφα.

20191230-1155-2-4179
Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών/ανενεργές οντότητες
Στη Διατύπωση των πολιτικών, προστέθηκε η ''Επιλογή ανενεργών'' η οποία δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής ανενεργών οντοτήτων στα Δεδομένα πολιτικών.

20200113-1155-2-95
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο ''Ιστορικό μετασχηματισμών'', είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία ''Χρήστης εισαγωγής'', ''Χρήστης τελευταίας μεταβολής'' & ''Χρήστης έγκρισης''.

20200120-1155-1-219
BU σε ανεξόφλητα παραστατικά και ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών
Δόθηκε δυνατότητα κλειδώματος του φίλτρου business unit διακανονισμών στις εκτυπώσεις: "Ανεξόφλητα Παραστατικά" , "Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα" & "Καρτέλα πελατών" ανά Business Unit του πελάτη.

20200210-1155-2-538
Sncode2 σε στήλες σύνθεσης
Προστέθηκε στις διαθέσιμες στήλες παραστατικών σύνθεσης, το Sn είδους.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181108-1155-1-6069
Εκτύπωση δικαιωμάτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ''εκτέλεση'' της ''Εκτύπωσης δικαιωμάτων'' χρηστών.

20181206-1155-1-6386
Φίλτρο not like σε ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το φιλτράρισμα ευρετηρίου με φίλτρο ''not like''.

20181207-1155-1-6394
Τιμές Ανά ΧΜ σε ξένο νόμισμα
Σε είδος το οποίο έχει τιμές ανά χρώμα / μέγεθος, δεν γινόταν ορθά η πράξη της ισοτιμίας κατά την επιλογή του σε παραστατικό με ξένο νόμισμα.

20181221-1155-1-6546
Έναρξη στις Γενικές ενέργειες
Στις Γενικές ενέργειες CRM, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο ''Έναρξη'', ύστερα από αλλαγή ημερομηνίας.

20190123-1155-1-204
AUTOLOCATE σε Νέο UI
Στο Series 5 UI, η XCMD δεν έκανε AUTOLOCATE.

20190208-1155-1-428
Ευρετήριο στελεχών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο στελεχών, κατά τη προσθήκη πεδίου από τα ''Αναλυτικά στοιχεία προσώπων''.

20190212-1155-1-452
Input ποσότητας ειδών
Σε παραστατικά αγορών ή πωλήσεων, σε περίπτωση που υπήρχε μόνο μία γραμμή είδους, κατά το input ποσότητας δεν ενημερωνόταν η γραμμή με την ποσότητα του input, αλλά με την προτεινόμενη ποσότητα του είδους.

20190320-1155-1-887
Ετικέτα advanced με φίλτρο στο MasterData
Σε ετικέτα (advanced) όπου στο MasterData είχε οριστεί φίλτρο, εκτύπωνε μία κενή ετικέτα.

20190417-1155-1-1270
Τελεία με ελληνικό αριθμητικό πληκτρολόγιο σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, στoυς selectors, κατά την αναζήτηση από το αριθμητικό πληκτρολόγιο κι εφόσον το πληκτρολόγιο ήταν στα Ελληνικά, δεν εφαρμοζόταν η γενική παράμετρος ''Numbers dot in strings''.

20190613-1155-1-1836
Χρωματικές Ζώνες
Στο Series 5 UI, δεν εμφανίζονταν οι χρωματικές ζώνες εφόσον είχαν οριστεί σαν default selector.

20191105-1155-1-3552
Υποδιαστολή στην τιμή συμφωνίας
Στο Series 5 UI, στις Τιμές συμφωνίας κατά προμηθευτή των ειδών, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη υποδιαστολής.

20191108-1155-1-3626
Συγκεντρωτικό βιβλίο εναλλακτικών αποσβέσεων
Δεν ενημερώνονταν οι αξίες κέρδους / Ζημιάς στο βιβλίο εναλλακτικών αποσβέσεων.

20191115-1155-1-3724
SetProperty-Αλλαγή ονόματος πεδίου
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν αλλαγή του caption σε custom πεδίο μέσω της SetProperty, σε σχεδιαζόμενη προβολή.

20191128-1155-1-3868
Μηχανογραφημένες επιταγές σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν ενημερωνόταν ο χρηματικός λογαριασμός του αξιόγραφου σε μηχανογραφημένες επιταγές.

20191213-1155-1-4045
Αυτόματη εισαγωγή υποκαταστήματος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση με unicode πεδία, κατά τη δημιουργία συναλλασσόμενου με αυτόματη δημιουργία υποκαταστήματος.

20191223-1155-1-4163
Καταχώρηση παραστατικού παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς παγίου, από την ενότητα των αγορών, έχοντας ενεργοποιήσει τη παράμετρο χρήσης τιμολογιακών πολιτικών, στον τύπο του παραστατικού.

20200117-1155-1-203
Ευρετήριο στατιστικής πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σχεδιασμό της ''Στατιστικής πωλήσεων'' προσθέτοντας το πεδίο ''Εταιρεία'' στις στήλες και στα φίλτρα.

20200121-1155-1-241
Εκτύπωση παραστατικού παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα (Procedure "SPCANAL" not Found) που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση παραστατικού από τους φακέλους εντολών παραγωγής.

20200121-1155-1-246
Αξία φακέλου εξαγωγών
Σε περίπτωση συμμετοχής παραστατικού σε φάκελο εξαγωγών (μέσω των εργασιών), δεν ενημερωνόταν η αξία τιμολογίου του φακέλου.

20200124-1155-1-333
Κινήσεις Πελατών στην προβολή
Σε σχεδιαζόμενη προβολή συναλλασσόμενων, έχοντας προσθέσει το πεδίο ''Κινήσεις'', δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα.

20200128-1155-1-366
Φάκελοι υπηρεσιών
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη μεταβολή φακέλου υπηρεσιών, ο φάκελος εμφανιζόταν ως μερικώς μετασχηματισμένος.

20200128-1155-1-372
Εκτέλεση ενημέρωσης από εμπορικό
Κατά την ''Εκτέλεση ενημέρωσης'' Λογιστικής από εμπορική διαχείριση, δεν εμφανίζοταν τα στάδια εκτέλεσης, καθώς και τα αποτελέσματα.

20200130-1155-1-405
Χρήση εσωτερικού υπολ.φύλλου
Στο ισοζύγιο λογιστικής, έχοντας ενεργοποιήσει τη παράμετρο ''Χρήση εσωτερικού υπολογιστικού φύλλου'', κατά την εκτύπωση σε excel, οι στήλες στο header της εκτύπωσης, είχαν μετακινηθεί κατά μία θέση.

20200204-1155-1-476
Έντυπο Ε3
Δεν ενημερώνονταν ορθά τα σύνολα των κωδικών 560 & 561 του εντύπου Ε3, ύστερα από manual αλλαγή.

20200205-1155-1-482
Σύνθεση και Serial numbers
Σε παραστατικό σύνθεσης, δεν εμφανίζονταν τα διαθέσιμα serial numbers στις γραμμές των ειδών.

20200205-1155-1-487
Προγραμματισμός πληρωμών προμηθευτών
Στο ''Προγραμματισμό πληρωμών'', δεν εμφανίζονταν οι σειρές πληρωμών του προμηθευτή, κατά την επιλογή του link ''Σειρά (προμηθευτών)''.

20200205-1155-1-489
Είδος σε Magellan απο το Retail Pro
Διορθώθηκε το σκανάρισμα barcode ειδών σε ζυγιστική Magellan από το Retail Pro. Το διορθωμένο dll βρίσκεται στη κοινή περιοχή ''Ζυγιστικές-Scales''.

20200210-1155-1-546
Τοπικά πεδία σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση τοπικών πεδίων σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο.

20200210-1155-1-551
Ημερολόγια Crm
Αυξήθηκε η περιοχή των παρατηρήσεων, στο hint, στα ημερολόγια.

20200211-1155-1-570
Υπόλοιπα ανά Α.Χ. (κάθετα)
Οι εκτυπώσεις ''Υπόλοιπα ανά Α.Χ. (κάθετα)'' & "Υπόλοιπα παρτίδων ανά Α.Χ. (κάθετα)", δεν εμφάνιζαν αποτελέσματα σε περίπτωση που το είδος είχε κίνηση μόνο στην περίοδο απογραφής.

20200212-1155-1-590
Πράξη στο πεδίο Ισοτιμία
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η πράξη, στο πεδίο ''Ισοτιμία'' (π.χ. =10*0,24).

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11309

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190920-1155-2-2910
Έντυπο Ε3.5 για πρακτική (ΟΑΕΔ)
Προστέθηκε στην εφαρμογή το έντυπο αναγγελίας έναρξης σπουδαστών πρακτικής άσκησης Ε3.5.

20191213-1155-2-4058
Δημιουργία Ε4 - Πίνακας προσωπικού(Ομαδικές υποβολές)
Νέα εργασία δημιουργία Ε4 - Πίνακας προσωπικού (Ομαδικές υποβολές).
Η νέα εργασία, εκτός από τις ερωτήσεις της υπάρχουσας εργασίας για το Ε4, περιλαμβάνει τα εξής:
-Αριθμός Ανδρών
-Αριθμός Γυναικών
-Αριθμός Ανήλικων
-Σύνολο
-Παρατηρήσεις
Επίσης περιλαμβάνει Ερώτηση για το path του αρχείου pdf προκειμένου να ενσωματωθεί στο xml.


20191217-1155-1-4086
Ανάλυση εκκρεμοτήτων ανά ΑΧ
Στα ''στοιχεία ποσοτήτων'' στα Οικονομικά στοιχεία ειδών, πραγματοποιείται πλέον φιλτράρισμα της ανάλυσης εκκρεμοτήτων βάσει του αποθηκευτικού χώρου που έχει δοθεί στα φίλτρα υπολογισμού.

20191220-1155-2-4149
Μεταβολή ποσότητας σε είδος εγγυοδοσίας
Δεν επιτρέπεται πλέον η αλλαγή ποσότητας στα είδη εγγυοδοσίας, στις γραμμές παραστατικού.

20191220-1155-2-4153
Αλλαγή είδους γραμμής με εγγυοδοσία
Κατά τη μεταβολή είδους το οποίο έχει ανάλυση εγγυοδοσίας, στις γραμμές παραστατικού, πλέον διαγράφονται και τα είδη εγγυοδοσίας που συνδέονται με αυτό το είδος.

20200121-1155-2-228
Πρόταση δωροεπιταγής με SN ανεξαρτήτως ΑΧ
Όταν το είδος είναι δωροεπιταγή, ο selector στα παραστατικά εμφανίζει πλέον όλα τα Serial numbers, ανεξαρτήτως αποθηκευτικού χώρου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191112-1155-1-3657
File type 9
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 9, ενημερώνονταν λανθασμένα τα πεδία ''Έκδοση / λήψη'', καθώς και ο ''Κωδικός κίνησης''.

20191119-1155-2-3752
Είδος εγγυοδοσίας κατά το μετασχηματισμό
Κατά τον μερικό μετασχηματισμό παραστατικού, το οποίο είχε είδη εγγυοδοσίας, δεν ενημερώνονταν ορθά οι ανεκτέλεστες ποσότητες.

20191210-1155-1-4002
Τιμολογιακές πολιτικές στα είδη εγγυοδοσίας
Δεν εφαρμόζονταν ορθά, τιμολογιακές πολιτικές στα είδη εγγυοδοσίας.

20200102-1155-1-4
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου - Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου'' σε βάση Oracle.

20200117-1155-1-186
XModule.InsertControl
Κατά την αλλαγή panel σε Dialog Object με χρήση της XModule.InsertControl δεν εμφανιζόταν η DLL form του .net.

20200117-1155-1-202
Νέα εγγραφή στα Ταμεία εργαζόμενου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή νέα εγγραφή στο grid Ταμεία εργαζόμενου της μισθοδοσίας.

20200121-1155-1-245
Σφάλμα στην δημιουργία του Ε8
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε σφάλμα κατά την δημιουργία του αρχείου Ε8 μισθοδοσίας.

20200122-1155-1-254
Δημιουργία αρχείου Ε8.xml
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη δημιουργία αρχείου Ε8.xml με επιλογή σειράς ενεργειών.

20200122-1155-1-272
Σχεδιασμός οικονομικών στοιχείων
Διορθώθηκε σφάλμα ("Argument out of range") που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό προβολής στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενων.

20200123-1155-1-298
Ανάλυση αντιστοιχίσεων (Μ.Χ.Α.) - Πελάτης
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη μετάβαση από την Ανάλυση αντιστοιχίσεων (Μ.Χ.Α.) - Πελάτη στη λίστα πελατών, όταν δεν είχε δηλωθεί ημερομηνιακό διάστημα. Πλέον, ενημερώνονται πάντα οι ημερομηνίες με τις τιμές του τρέχοντα μήνα.