Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Έκδοση 311.496.10118

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100315-1155-2-277
Εκτυπωτικά με κωδικους συσχέτισης 
Προστέθηκαν τα αντίστοιχα φίλτρα -όσα εμφανιζόταν και στις υπόλοιπες εκτυπώσεις- στις εκτυπώσεις με κωδικούς συσχέτισης


20100319-1155-2-308
Ομαδοποίηση Καρτέλας κατά κωδικό συσχέτισης 
Προστέθηκε δυνατότητα ομαδοποίησης κινήσεων κατά ημερομηνία και κωδικό

Διορθώσεις σφαλμάτων

 
20100319-1155-1-307
Καρτέλα κατά κωδικό συσχέτισης 
Προστέθηκε δυνατότητα ταξινόμησης κατά ημερομηνία κίνησης


20100330-1155-1-332
Λάθος αξία Φ.Π.Α. σε τοπικό νόμισμα στον πίνακα FINDOC στις ειδικές συναλλαγές πελατών

Στις ειδικές συναλλαγές πελατών εάν το παραστατικό ήταν σε άλλο νόμισμα από αυτό της εταιρίας και  η σειρά ήταν  χειρόγραφη, σε περίπτωση μεταβολής της αξίας Φ.Π.Α. στον πίνακα VATANAL δεν ενημερωνόταν σωστά η συγκεντρωτική αξία Φ.Π.Α. σε τοπικό νόμισμα στον πίνακα FINDOC.

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Έκδοση 311.496.10117

Διορθώσεις σφαλμάτων

Αρχείο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Έκδοση 311.496.10116

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090915-1155-2-951
Αρνητικά υπόλοιπα ανά κωδικό συσχέτισης
Προστέθηκε δυνατότητα oμαδοποίησης και φιλτραρίσματος με τον κωδικό συσχέτισης στις εκτυπώσεις [Αρνητικά υπόλοιπα].20091125-1155-2-1339
Μετασχηματισμός παραστατικών
Το πεδίο Num01, εφόσον προστεθεί στις στήλες γραμμών, μεταφέρεται κατά το μετασχηματισμό παραταστικών.


20100305-1155-2-237
Ειδικό panel λιανικής
Προστέθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιείται το ειδικό panel  σε custom οθόνη πωλήσεων χονδρικής.


20100309-1155-2-248
Δεύτερη έκπτωση στις υπηρεσίες
Ενεργοποιήθηκε η δεύτερη έκπτωση στις υπηρεσίες


20100315-1155-1-271
Πρόταση παραγγελιών και ανενεργοί πελάτες
Στην εργασία πρότασης εξυπηρέτησης παραγγελιών προστέθηκε δυνατότητα εξαίρεσης πελατών που είναι ανενεργοί.


20100315-1155-2-275
Πεδίο επιλογής παραστατικού στους συμψηφισμούς 

Αφαιρέθηκε το πεδίο επιλογής παραστατικού στις γραμμές των παραστατικών συψηφισμών πελατών με προμηθευτές.20070927-1155-2-785
Αριθμός Τέκνων σε εκτύπωση ΦΜΥ
Η εφαρμογή πλέον υπολογίζει αυτόματα τον αριθμό με βάση τα σχετικά πρόσωπα που υπάρχουν στον εργαζόμενο.


Διορθώσεις σφαλμάτων
20100322-1155-1-314
Έλεγχος υπολοίπου γραμμής σε Client server
Εάν υπήρχε έλεγχος υπολοίπου γραμμής τύπου ερώτηση σε τύπο παραστατικού, τότε δεν γινόταν η καταχώρηση του παραστατικού σε client/server.


20100318-2165-1-15
XXF αρχείο από τις κατηγορίες ΦΠΑ
Κατά την εξαγωγή αρχείου XXF από τις κατηγορίες ΦΠΑ και εάν η βάση περιείχε περισσότερες από μία εταιρείες, η εισαγωγή του αρχείου XXF σε άλλη βάση αποτύγχανε με μήνυμα: "Το πεδίο 'Τύπος' υπάρχει ήδη".


20100208-1155-1-121
Φόρμα εκτύπωσης παραστατικού σε Excel
Εάν υπήρχε ανοιχτό παράθυρο excel,έκλεινε κατά την εκτύπωση του παραστικού.


20100218-1155-1-146
Δικαιώματα χρηστών σε περισσότερα από ένα Υποκαταστήματα
Κατά το login ο χρήστης μπορούσε να επιλέξει υποκαταστημάτα που δεν είχαν ορισθεί στα δικαιώματά του.


20100303-1155-1-205
Ευρετήριο αναζήτησης σε CustMaster
Δε λειτουργούσε σωστά το ευρετήριο.


20100311-1155-1-261
Τρίτο χαρακτηριστικό και πίνακας με πολλές στήλες
Εάν το τρίτο χαρακτηριστικό σε είδος είχε παραπάνω από 10 στήλες δεν ζωγραφιζόταν σωστά ο πίνακας καταχώρησης ποσοτήτων στις γραμμές παραστατικών


20100316-1155-1-283
Event με αλλαγή τιμής πεδίου
Δε λειτουργούσε το event στην αλλαγή τιμής ενός πεδίου όταν μεταβαλλόταν ο editor με την συνάρτηση X.SETFIELDEDITOR


20100316-1155-1-284
Ευρετήριο ειδικών συμβάσεων
Στο default ευρετήριο των Ειδικών Συμβάσεων είχε απενεργοποιηθεί το φίλτρο Πελάτης.


20100316-1155-1-286
Μετασχηματισμός σε χειρόγραφα παραστατικά πωλησεων
Διορθώθηκαν θέματα στο μετασχηματισμό χειρόγραφων παραστατικών που αφορούσαν την μεταφορά του Φ.Π.Α στην περίπτωση που υπήρχαν έξοδα ή κατά το μετασχηματισμό σε παραστατικά αγοράς.


20100317-1155-1-289
Φορολογικός εκτυπωτής EPSON 210/950
Εμφανιζόταν μήνυμα "Cannot access field sodrawer as type boolean".


20100318-1155-1-294
Γέφυρα  με resolver Σχέση  Εργασίας  PRV1EMP8EMPA1OCT2
Η γέφυρα με resolver "Σχέση  Εργασίας"  PRV1EMP8EMPA1OCT2 διπλασίαζε  τα  ποσά.


20100318-1155-1-298
Γέφυρα ABC δαπανών με Υποκατάστημα
Κατά τη μεταβολή γέφυρας ΑBC στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών εμφανιζόταν μήνυμα Field branch not found.


20100319-1155-1-303
Μετασχηματισμοί παραστατικών
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης (μαζικά όχι οθόνη) δεν ενημερωνόταν σωστά το καθεστώς ΦΠΑ του προμηθευτή στο τελικό παραστατικό (ενώ είχε "Απαλλάσεται" εμφανιζόταν με "Κανονικό")Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Έκδοση 311.496.10115

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100204-1155-1-112
Παρτίδα στη Λιανική μέσω προκαταβολής
Κατά την επιλογή προκαταβολής/παραγγελίας σε απόδειξη λιανικής μεταφέρεται και η παρτίδα του είδους που υπάρχει στο αρχικό παραστατικό.


20100205-1155-2-115
Διατήρηση εκπτώσεων κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης 
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε πώλησης, προστέθηκε δυνατότητα μεταφοράς και των εκπτώσεων του αρχικού παραστατικού με σχετική παράμετρο.

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Έκδοση 311.496.10114

Μεταβολή / Προσθήκες προδιαγραφών
20100222-1155-2-157
Συσκευασίες στις στήλες των εντολών παραγωγής
Προστέθηκε διαχείριση συσκευασίας (πεδία, λειτουργικότητα) στις στήλες γραμμών των εντολών παραγωγής.


20100301-1155-2-197
Γραμμές προσφοράς στη σύμβαση
Η σύμβαση που δημιουργείται από προσφορά  μεταφέρει μόνο τα είδη που στις γραμμές της προσφοράς έχουν την ένδειξη Ναι στο πεδίο [Νίκη].

20100312-1155-2-264
Επιλογέας custom εργασιών
Αντικαταστάθηκε ο επιλογέας της εργασίας Import. Ο νέος επιλογέας σχεδιάστηκε από την αρχή και συγχωνεύει τις εργασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης των εργασιών data import. Ο επιλογέας αυτός (σε επόμενες εκδόσεις και σταδιακά) θα χρησιμοποιηθεί για την ενοποίηση του interface διαχείρισης Ευρετηρίων (browsers), Εκτυπώσεων, Προβολών, Line Reports (Σχεδιαζομένων εκτυπώσεων), Template Reports (Ελευθέρων εκτυπώσεων), Alerts κλπ.

 
Διόρθωση σφαλμάτων
20100309-2165-1-13
Πρόβλημα σε ενημέρωση λογιστικής
Προέκυπτε ασυμφωνία ανάμεσα στο άρθρο και το παραστατικό πώλησης σε ορισμένες περιπτώσεις όταν είχε μεταβληθεί η υποκείμενη αξία ή το ποσό του ΦΠΑ από το χρήστη.


20100225-1155-1-179
Δικαιώματα χρηστών
Κατά τη μεταβολή δικαιωμάτων χρηστών σε σχεδιασμό προβολής  και επιλογή "Αποθήκευση", δεν εμφανιζόταν οι μεταβολές εάν δεν γινόταν επανείσοδος στην εφαρμογή.


20100304-1155-1-220
Copy from buffer στον πίνακα ΦΠΑ
Με copy from buffer στον πίνακα φπα από βοηθητικοί πίνακες εμφανιζόταν μήνυμα <Το πεδίο τύπος υπάρχει ήδη στο αρχείο


20100309-1155-1-242
Αντιστοιχισθέντα - μη αντιστοιχισθέντα παραστατικά
Στην εκτύπωση Αντιστοιχισθέντα - μη αντιστοιχισθέντα παραστατικά όταν επιλέγεται ο διάλογος μη αντιστοιχισθέντα 'ναι' και ενότητα εμφανιζόταν μήνυμα λάθους.


20100309-1155-1-245
Μετασχηματισμοί παραστατικών
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού χειρόγραφης σειράς για το οποίο είχε προηγηθεί μερικώς μετασχηματισμός, δεν μεταφερόταν σωστά η αξία ΦΠΑ.


20100310-1155-1-253
Πίνακας συντελεστών ΦΠΑ 

Σε ορισμένα Serial Number εγκαταστάσεων δεν εμφανιζόταν ο πίνακας συντελεστών ΦΠΑ.

20100309-1155-1-243
Πρόβλημα στην καταχώρηση του πεδίου παρατηρήσεις
Εάν συμπληρωνόταν το πεδίο [Παρατηρήσεις] σε εγγραφή και στη συνέχεια γινόταν αλλαγή του tab, τότε κατά την αποθήκευση της εγγραφής, δεν γινόταν καταχώρηση των παρατηρήσεων.


20100311-1155-1-257
Εκτυπώσεις πελατών
Δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο έργου στην εκτύπωση καρτέλλας πελατών


20100311-1155-1-259
Ερώτηση εκτύπωσης στα παραστατικά πωλήσεων από photo
Όταν γινόταν καταχώρηση παραστατικού με χρήση photo, δεν εμφανιζόταν η ερώτηση για την εκτύπωση του παραστατικού.

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Έκδοση 311.496.10113

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών

Μεταβολή συντελεστών Φ.Π.Α
Προστέθηκε εργασία για τη μεταβολή των συντελεστών Φ.Π.Α. Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για την μετάβαση στους νέους συντελεστές.


20100301-1155-2-198
Τοπικά πεδία και σύνολα σε μεταφορά
Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής "από μεταφοράς" συνόλων σε τοπικά υπολογιζόμενα πεδία.20100304-1155-1-222 
Εκτυπώσεις
Δυνατότητα καθορισμού orientation εκτυπώσεων με παράμετρο στο σχεδιασμό.


Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100129-2165-1-5
ΕXCEL processes στο task bar
Οταν επιλέγουμε στα grid των παραστατικών εκτυπωση σε excel, το συγκεκριμένο instance του excel μένει ανοιχτό όταν κλείσουμε το excel.


20091105-1155-1-1216
Μη ανανέωση preview οθόνης σε εκτυπώσεις
Εάν κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης και ενώ ακόμη εκτελείται, γινόταν επιλογή της τελευταίας σελίδας, τότε ακόμη και όταν ολοκληρωνόταν η εκτύπωση δεν ανανεωνόταν το preview στην οθόνη


20100115-1155-1-29
Εκτύπωση παραστατικών

Εάν στο παράθυρο εκτύπωσης παραστατικών, εμφανιζόταν κενό το πεδίο φόρμας και ο χρήστης πίεζε [ENTER] εμφανιζόταν Application Error και έκλεινε η εφαρμογή.

20100120-1155-1-52
Λάθος editor στο UTBL02
Διορθώθηκε ο editor του πεδίου UTBL02 σε παραστατικά


20100128-1155-1-88
Menu επιλογών
Προστέθηκε η "Κατάσταση προσφορών" των αγορών που δεν υπήρχε στο menu


20100201-1155-1-95
Τοπικά πεδία σε φόρμα
Εάν μία φόρμα έχει τοπικά πεδία, γίνει μία αλλαγή και καταχώρηση τότε εάν στη συνέχεια ανοίξουμε μία άλλη φόρμα με τοπικά πεδία θα εμφανιστούν τα τοπικά πεδία της προηγούμενης στο παράθυρο επιλογής πεδίων (όχι στο παράθυρο σχεδιασμού τοπικών πεδίων)


20100209-1155-1-126
Εκτύπωση του grid [Στοιχεία ανάλυσης εκκρεμοτήτων]
Στην προβολή οικονομικών στοιχείων στο tab στοιχεία ποσοτήτων στο zoom της γραμμής των εκκρεμοτήτων και στο tab συγκεντρωτικά ανά συναλλασσόμενο δεν λειτουργούσε η εκτύπωση απο το grid


20100223-1155-1-160
Χρωματικές ζώνες
Δεν λειτουργούσαν οι χρωματικές ζώνες


20100303-1155-1-212
ITELINES: dataset not in edit or insert mode
Το μήνυμα εμφανιζόταν κατά την επιλογή ημερομηνίας από το control ημερολογία σε πεδίο ημερομηνίας με Date-Time editor.


20100303-1155-1-214
Εμβάσματα
Δεν λειτουργούσε σωστά ο selector χρηματικού λογαριασμού στα εμβάσματα.


20100304-1155-1-217
Τρέχον υπόλοιπο στις εισπράξεις
Δεν ενημερωνόταν σωστά το τρέχον υπόλοιπο συναλλασσόμενου σε ταμειακά παραστατικά.


20100304-1155-1-218
Εισπράκτορας σε παραστατικά εισπράξεων
Δεν προτεινόταν ο εισπράκτορας του πελάτη σε ταμειακά παραστατικά.


20100304-1155-1-220
Copy from buffer στον πίνακα ΦΠΑ
Με copy from buffer στον πίνακα φπα από βοηθητικοί πίνακες εμφανιζόταν μήνυμα [Το πεδίο τύπος υπάρχει ήδη στο αρχείο].

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Έκδοση 311.496.10112

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090930-1155-2-1026
Στατιστικές και στατιστικές παραγγελιών 
Σε όλες τις στατιστικές αγορών -πωλήσεων και τις αντίστοιχες παραγγελιών προστέθηκε διάλογος εμφάνισης "Ποσότητα-Αξία" ή "Ποσότητα" ή "Αξία"


20091127-1155-2-1345
Υπενθυμίσεις
Προστέθηκαν υπενθυμίσεις στο πρόγραμμα σε popup παράθυρο. Οι υπενθυμίσεις μπορούν να δημιουργηθούν είτε μέσα από κάποια ενέργεια είτε από ALERT σε οποιοδήποτε object της εφαρμογής. Οι επιλογές στο σχετικό παράθυρο είναι 'Διαγραφή/Διαγραφή όλων' - 'Αναβολή/Αναβολή όλων' για συγκεκριμένο διάστημα - 'Ανανέωση'. Αν μιά ενέργεια ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί η σχετική υπενθύμιση δεν εμφανίζεται στο popup παράθυρο. Η οθονη των υπενθυμίσεων εμφανίζεται από την αντίστοιχη επιλογή στο menu ων εργαλείων τη εφαρμογής. Αν στο menu των ρυθμίσεων ενεργοποιηθούν οι υπενθυμίσεις, η popup οθόνη εμφανίζεται κατά το login και σε τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον υπάρχει κάποια νέα υπενθύμιση. Τέλος υπάρχει και browser υπενθυμίσεων στον οποίο εμφανίζονται όλες οι υπενθυμίσεις, εκτελεσμένες ή μή.


20100124-1155-2-68
Αδυναμία Ελέγχου ανύπαρκτου ή λάθος ΑΦΜ
Προστέθηκε ο έλεγχος και στην αλλαγή της σειράς του παραστατικού.


20100224-1155-2-163
Προσαρμογή ΦΠΑ (DEKLAR.TXT)
Μετατροπή του αρχείου DEKLAR.TXT σύμφωνα με τις εξελίξεις της νομοθεσίας ΦΠΑ στη Βουλγαρία. Αφορά μόνο εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία.


20100226-1155-2-184
Κατάργηση εργασίας [Αλλαγή κωδικού Φ.Π.Α.]
Καταργήθηκε η εργασία [Αλλαγή κωδικού Φ.Π.Α. ] (ChangeVat)


20100302-2165-2-11
Προσθήκη συμπεριφοράς στις 'Όμοιες γραμμές' 
Προστέθηκε η επιλογή "Απαγόρευση" στην παράμετρο "Όμοιες γραμμές στους τύπους των παραστατικών


20100218-1155-7-147
Κλείδωμα αλλαγής κατάστασης κίνησης είδους σε παρτίδες για τα κινηθέντα είδη
Απαιτείται πλέον ο χρήστης να είναι Administrator και SOUNLOCK=1 για να μεταβάλλει την παρακολούθηση του είδους σε παρτίδες εάν το είδος έχει κινηθεί.
 
Διορθώσεις σφαλμάτων


20091214-1155-1-1484
Σχετικές Εργασίες σε Ευρετήρια
Στα Ευρετήρια όλων των κυκλωμάτων δε λειτουργούσαν οι εργασίες του button Σχετικές Εργασίες.


20100114-1155-1-22
Μη αποθήκευση μεταβολών σε εργασίες του folder menu
Δεν αποθηκευόταν  οι μεταβολές στα command lines των εργασιών του folder menu.


20100222-1155-1-155
Στρογγυλοποιήσεις αρνητικών ποσών
Άλλαξε ο τρόπος στρογγυλοποίησης αρνητικών ποσών στα έντυπα Φ1, Φ2.


20100223-1155-1-160
Χρωματικές ζώνες
Δεν λειτουργούσαν οι χρωματικές ζώνες


20100224-1155-1-164
XML INTRASTAT (Βουλγαρία)
Διαφορές λόγω στρογγυλοποιήσεων σε XML Intrastat . Αφορά μόνο εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία.


20100224-1155-1-171
Παραγωγή είδους με παρτίδες
Εάν στην παραμετροποίηση είχε επιλεχθεί σαν Ημερομηνία Ανάλωσης η Ημερομηνία Λήξης της παρτίδας , κατά την καταχώριση παραστατικών παραγωγής εμφανιζόταν μήνυμα 'MTRLOT.INPDATE' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause.


20100225-1155-1-176
Στρογγυλοποιήσεις αξίας INTRASTAT
Σε περίπτωση που υπήρχαν εκπτώσεις στις γραμμές των παραστατικών, εμφανιζόταν διαφορές στρογγυλοποίησης στην αξία INTRASTAT του παραστατικού.


20100225-1155-1-180
Πρόβλημα με την διαδικασία αντικατάστασης στο σετ ειδών
Υπήρχε πρόβλημα με μύνημα λάθους κατά τη διαδικασία της αντικατάστασης, η οποία δεν ολοκληρωνόταν, με αποτέλεσμα να μην διαγράφεται το συντιθέμενο είδος στο παραστατικό.


20100301-1155-1-194 
Υπολογισμός ισοτιμιών σε παραστατικό είσπραξης
Εάν, κατά την εισαγωγή νέου παραστατικού, γινόταν μεταβολή ημερομηνίας σε παραστατικό χωρίς επιλογή συναλλασσομένου τότε η ισοτιμία συναλλασσομένου παραστατικού παρέμενε 0.