Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

Έκδοση 6.00.622.11531

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20221219-1155-2-7407
Ημερολόγιο Εργασίας- Προγραμματισμός εργασίας
Στο δεξί κλικ του ημερολογίου εργασίας βελτιστοποιήθηκε η καταχώριση ενεργειών. Εμφανίζονται διακριτά οι σειρές εργασίας, μη εργασίας, ρεπό και χρόνου απασχόλησης εκτός ωραρίου με βάση τις σειρές που έχουν οριστεί στις παραμέτρους στελεχών. Ειδικά στην εργασία εργασίας επιτρέπεται στην εύρεση ωραρίου η ταξινόμηση ωραρίων με κωδικό ή περιγραφή με κλικ στην αντίστοιχη στήλη. Εφόσον έχουν δημιουργηθεί επιπλέον σειρές εργασίας αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δεξί κλικ του ημερολογίου εργασίας στην επιλογή Λοιπές ενέργειες εργαζόμενου. Η επιλογή για όλους έχει μεταφερθεί εσωτερικά στην κάθε επιλογή σειράς.

20230310-1155-2-1660
Υποκαταστήματα Συναλλασσόμενων / Εmail λογιστηρίου
Προστέθηκε το email λογιστηρίου στα υποκαταστήματα συναλλασσόμενων.

20230321-1155-3-1882
Δημιουργία αρχείου αμοιβών
Προστέθηκε η παρακράτηση φόρου 20% (ISEXPN=9) στο αρχείο αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας.

20230324-1155-2-1963
Εξοδολόγια / Πληρωμές
Δόθηκε δυνατότητα redirection των ''πληρωμών'' στα εξοδολόγια.

20230328-1155-2-2021
Κινήσεις ΕΡΓΑΝΗ Προς έλεγχο (4)
Στο ευρετήριο Μη υποβληθείσες κινήσεις και Monitor Εργανη (Υποβολή κινήσεων) εξαιρούνται πλέον αυτές που έχουν status Προς έλεγχο (4).

20230406-1155-2-2224
Monitor εργασίας / Εξαγωγή σε excel
Στην εργασία monitor εργασίας προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής σε excel του πίνακα Ανάλυση ανά εργαζόμενο και του πίνακα Ανάλυση εργασίας. Η ανάλυση εργασίας εξάγεται σε excel για τον εργαζόμενο που έχετε επιλέξει στην αριστερή πλευρά του παραθύρου.

20230407-1155-2-2259
Προσθήκη functions / IncHour & IncMinute
Προστέθηκαν οι συναρτήσεις IncHour & IncMinute

20230412-1155-1-2356
Εξυπηρέτηση παραγγελιών
Στην εργασία ''Εξυπηρέτηση παραγγελιών'' προστέθηκε το φίλτρο '' Νόμισμα συναλλαγής''.

20230413-1155-2-2386
Αντιγραφή Εταιρείας / Προσθήκη Α.Φ.Μ.
Προστέθηκε η δήλωση του Α.Φ.Μ. της νέας εταιρείας στην αντιγραφή εταιρείας.

20230419-1155-2-2435
Εκτυπώσεις / Προσθήκη φίλτρων
Στις εκτυπώσεις Αναλυτικό Ισοζύγιο, Ισοζύγιο κινήσεων, Ισοζύγιο, Ισοζύγιο υποκαταστημάτων, Ισοζύγιο αθροιστών, Ισοζύγιο νομισμάτων, Συγκεντρωτικό ισοζύγιο και Συγκεντρωτική καρτέλα, προστέθηκαν στα φίλτρα η ''Λογιστική Κατηγορία'', η ''Εμπορική Κατηγορία'', η ''Επαγγελματική Κατηγορία'' & η ''Τιμολογιακή Κατηγορία''.

20230421-1155-2-2507
Παράμετροι CRM / Διαθεσιμότητα χειριστή
Στις παραμέτρους CRM προστέθηκε η τιμή ''Συμμετοχή κενών ημερ/νιών λήξης'' στη διαθεσιμότητα χειριστή.

20230421-1155-2-2517
Επιβεβαίωση ακύρωσης σε Master object
Στις γενικές παραμέτρους (Ρυθμίσεις) προστέθηκε η ''Επιβεβαίωση ακύρωσης σε Master object''.

20230424-1155-2-2525
Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε3
Είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3 στην ΑΑΔΕ.

20230424-1155-2-2538
Σύνδεση εγγραφών MyData
Στη σύνδεση εγγραφών MyData εμφανίζονται πλέον με κόκκινο πλαίσιο σε περίπτωση ασυμφωνίας, η καθαρή αξία και το Φ.Π.Α.

20230425-1155-2-2570
Δημιουργία εταιρείας / Κινήσεις αξιογράφων
Κατά τη δημιουργία εταιρείας μεταφέρονται πλέον οι κινήσεις των αξιογράφων.

20230426-1155-2-2607
Μετασχηματισμός γραμμών σε παραστατικό αγοράς
Στο διάλογο των μετασχηματισμών πωλήσεων σε αγορές και το αντίστροφο, προστέθηκε η ποσότητα μετασχηματισμού με τιμές ''Ποσότητα - αγορασθέντα'' & ''Ανεκτέλεστα''. Επιπλέον, προστέθηκε στο grid των ειδών η στήλη 'Ανεκτέλεστα'.

20230426-1155-2-2612
Μαζικός Μετασχηματισμός / Τρόπος Πληρωμής
Στον διάλογο του μετασχηματισμού προστέθηκε στις νέες τιμές ο τρόπος πληρωμής.

20230426-1155-2-2614
Φόρμες εκτύπωσης / Παρατηρήσεις άρθρου 45
Στις φόρμες εκτύπωσης προστέθηκε το πεδίο ''Παρατηρήσεις 'Άρθρου 45''.

20230426-1155-2-2627
Ιστορικότητα σχέσης εργασίας
Κατά την διαγραφή γραμμής στα Εργασιακά στοιχεία > Ιστορικότητα σχέσης εργασίας > Σύμβαση δεν επιτρέπεται η διαγραφή όταν έχει υπολογιστεί μισθοδοσία με ημερομηνία μεταγενέστερης της έναρξης σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται μήνυμα Δεν μπορεί να γίνει διαγραφή της σύμβασης. Υπάρχει υπολογισμένη μισθοδοσία μετά τις ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧ (ημερομηνία έναρξης της σύμβασης).

20230426-1155-2-2631
Υπολογιζόμενα (πράσινα) πεδία παραστατικών / Εμφάνιση δεκαδικών
Τα υπολογιζόμενα ''πράσινα'' πεδία των αγορών, πωλήσεων & συναλλασσόμενων εμφανίζονται πλέον με δεκαδικά στις αξίες.

20230427-1155-1-2662
Ομάδες Εταιρειών / Παραστατικά Σύνθεσης
Σε Ομάδες εταιρειών, δημιουργούνται πλέον στη σωστή εταιρεία παραστατικά σύνθεσης από παραστατικά πώλησης.

20230427-1155-2-2641
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα προμηθευτών / Εφαρμογή αντιστοιχίσεων
Στην εκτύπωση Ενηλικιωμένα υπόλοιπα προμηθευτών προστέθηκαν οι επιλογές ''Ναι, όχι & έως ημερομηνία αναφοράς'' στην εφαρμογή αντιστοιχίσεων.

20230502-1155-2-2732
Πελάτες / Παραγγελίες κατ' είδος
Στην εκτύπωση ''Παραγγελίες κατ' είδος'' προστέθηκε στα φίλτρα η ομάδα των πελατών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20230330-1155-1-2056
Ομάδα εταιρειών / Υποψήφιος πελάτης
Σε εταιρεία ομάδας δεν μπορούσε να επιλεχθεί σε παραστατικό πελάτης ο οποίος δεν ήταν υποψήφιος στην εταιρεία ομάδας αλλά στη κύρια.

20230406-1155-1-2222
Διατήρηση τρόπου πληρωμής σε τριγωνικές
Στο διάλογο του μετασχηματισμού παραστατικών, προστέθηκε η ''Διατήρηση τρόπου πληρωμής σε τριγωνικές''.

20230407-1155-1-2240
Δεδομένα εμπορικής διαχείρισης / Βusiness unit Παγίων
Στα Δεδομένα εμπορικής διαχείρισης δεν ενημερωνόταν τα business unit παγίων από παραστατικά αποσβέσεων.

20230407-1155-1-2261
Αντιγραφή Ειδών σε Εταιρείες / Κωδικοί προμηθευτών
Κατά την αντιγραφή ειδών σε άλλες εταιρείες, δεν αντιγράφονταν οι κωδικοί προμηθευτών.

20230420-1155-1-2466
Παραστατικό πώλησης / Δημιουργία Παραστατικού παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής από παραστατικό πώλησης.

20230420-1155-1-2472
Στοιχεία Συναλλασσόμενων / Έλεγχος ΑΦΜ
Ο έλεγχος στοιχείων ΑΦΜ Vies δεν ενημέρωνε το πεδίο ''Έλεγχος ΑΦΜ'' στα στοιχεία των συναλλασσόμενων.

20230424-1155-1-2541
Απόδοση πωλητών / Δεκαδικά ψηφία
Στο Dashboard ''Απόδοση πωλητών'' δεν εμφανίζονταν δεκαδικά ψηφία.

20230426-1155-1-2621
Παραγγελίες ελλείψεων / Κατάσταση SOSMALLINT4
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' προστέθηκε το πεδίο ''Κατάσταση SOSMALLINT4'' με τιμές ''Ενεργά'', ''Ανενεργά'' & ''Όλα''.

20230426-1155-1-2629
Έντυπα Φ4 & Φ5 / Ημερολογιακή περίοδος
Στα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων & παραδόσεων δεν ενημερωνόταν ορθά η ημερολογιακή περίοδος.

20230426-1155-1-2630
Υπολογισμό Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον υπολογισμό της Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Απαιτείται ενημέρωση των Add-ons.

20230428-1155-1-2669
Office365 emails
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας Office365 emails από client.

20230428-1155-1-2682
Mydata / Έξοδο Λογιστικού Σημειώματος
Δεν ενημερωνόταν ορθά το έξοδο κατά τη δημιουργία λογιστικού σημειώματος σε περίπτωση δημιουργίας 2 διαφορετικών παραστατικών χονδρικής & λιανικής.

20230428-1155-1-2691
Μετασχηματισμός Παραστατικών / Τρόπος πληρωμής
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών δεν μεταφερόταν ο τρόπος πληρωμής.

20230502-1155-1-2720
Εμφάνιση Ευρετηρίου / Pivot Analysis
Δεν συμπεριφερόταν ορθά η επιλογή Pivot Analysis ευρετηρίου.

20230502-1155-1-2735
S1P.Round / Ορθό αποτέλεσμα
H function S1P.Round εμφανίζει πλέον ορθό αποτέλεσμα.

20230502-1155-1-2739
Εκτύπωση Παραστατικού / Word
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση παραστατικού με φόρμα Word.

20230502-1155-1-2743
Ευρετήριο / Φίλτρο εξαίρεσης σε αριθμητικό πεδίο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή φίλτρου εξαίρεσης αριθμητικού πεδίου σε ευρετήριο.

20230502-1155-1-2746
Ευρετήριο / Fast report preview
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε Fast report.

20230503-1155-1-2783
Τιμολογιακή πολιτική / Συνδυαστική κλιμάκωση
Δεν εφαρμοζόταν ορθά η συνδυαστική κλιμάκωση σε τιμολογιακή πολιτική.

20230503-1155-1-2804
Ευρετήρια / Ακύρωση μεταβολών Παραστατικού
Διορθώθηκε λάθος μήνυμα που εμφανιζόταν σε ευρετήρια για ακύρωση μεταβολών παραστατικού.

20230504-1155-1-2821
Φασεολόγιο / Σύντμηση
Στο ''Φασεολόγιο'' εντολής παραγωγής δεν εμφανιζόταν η σύντμηση.

20230504-1155-1-2841
Αποδοχές άδειας σε Ε11
Η εφαρμογή χρήσης ορίου 25 ημερών στο Ε11 λαμβάνει υπόψην της και τις ημέρες και αποδοχές του ΜΣ [3492 Ημέρες άδειας εκ μεταφοράς] που έχουν υπολογιστεί έως 31/3 της επόμενης χρήσης απο αυτήν που επιλέγεται στο αντίστοιχο πεδίο της εργασιας.

20230504-1155-1-2850
Παραστατικα με Δώρο / Επανυπολογισμός
Κατά τον επανυπολογισμό παραστατικού χανόταν η έκπτωση δώρου, σε τιμολογιακή πολιτική συνόλου.

20230504-1155-3-2831
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ / Αξίες
Σε κάποια πεδία της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ δεν εμφανίζονταν ορθά οι αξίες.

20230505-1155-1-2885
Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε3 Φυσικών προσώπων
Δεν ολοκληρωνόταν η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων.

20230508-1155-1-2921
Στήλες παραστατικών / Περιγραφή 2 Παγίου
Είναι πλέον διαθέσιμη στις στήλες γραμμών η περιγραφή 2 των παγίων.

20230508-1155-1-2923
Υποδείγματα email / Τοπικά πεδία
Δεν αποθηκεύονταν τα τοπικά πεδία στα υποδείγματα email.

20230508-1155-1-2927
Καρτέλα έργων / Από μεταφοράς υπόλοιπα
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα από μεταφοράς υπόλοιπα των έργων, σε περίπτωση επιλογής του flag εξόδων που δεν επιβαρύνουν τις γραμμές, μέσω των ερωτήσεων.

20230508-1155-3-2928
S1 Designer / Άνοιγμα custom object
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά το άνοιγμα custom object στον S1 Designer.

20230509-1155-1-2956
ΑΠΔ σε εργαζόμενο με επαναπρόσληψη
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην απεικόνιση ημερομηνιών στην ΑΠΔ σε περίπτωση επαναπρόσληψης στον ίδιο και υπολογισμού 2 τακτικών μισθολογικών περιόδων. Προτείνεται η ημερομηνία υπολογισμού της τακτικής μισθολογικής περιόδου να είναι η ημερομηνία αποχώρησης σε περίπτωση όπου ο εργαζόμενος αποχωρεί εντός του μήνα.

20230509-1155-1-2960
Έμμεση προβολή ποσοτήτων στοιχείων ανά Α.Χ
Δεν εμφανίζονταν τα στοιχεία ανά Α.Χ. των ειδών, σε περίπτωση που στη περιγραφή υπήρχαν αγκύλες.

20230509-1155-1-2965
Ανοικτά Παραστατικά / Οντότητα
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η ορθή οντότητα που είχε οριστεί στους τύπους των ανοιχτών παραστατικών.

20230512-1155-1-3057
Ημερομηνία intrastat / εκτελωνισμού
Στο 2008 UI δεν εμφανιζόταν η ημερομηνία Intrastat / Εκτελωνισμού στα παραστατικά ειδικών συναλλαγών.

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Έκδοση 6.00.622.11530

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

120230105-1155-2-90
Νύχτες-αργίες στον προγραμματισμός εργασίας
Προστέθηκε στην εκτύπωση Ανάλυσης χρόνου εργασίας η ερώτηση 'Ανάλυση τύπων χρόνου'. Σε περίπτωση επιλογής ναι οι υπάρχοντες τύποι χρόνου αναλύονται περαιτέρω. Πχ. Η Εργασία αναλύεται σε Εργασία ημέρας , Εργασία νύχτας , Εργασία αργίας , Εργασία νύχτας αργίας.

20220322-1155-2-1684
Series 6 UI / Αναδίπλωση τίτλων στηλών πλέγματος
Στο Series 6 UI προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους η ''Αναδίπλωση τίτλων στηλών πλέγματος'' όπου δίνεται δυνατότητα αναδίπλωσης περιγραφών.

20220527-1155-2-3232
Μοντέλο χρόνου απασχόλησης στο αρχείο εργαζομένων
Προστέθηκε στην καρτέλα Εργασιακά στοιχεία του εργαζόμενου το πεδίο Μοντέλο χρόνου εργασίας (μισθολογικό στοιχείο 2161). Εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο αυτό κατά τον υπολογισμό των τύπων χρόνου στις ενέργειες υπερισχύει αυτό έναντι του μοντέλου χρόνου εργασίας που υπάρχει μέσα στο δηλωμένο ωράριο εργασίας.

20220720-1155-2-4434
Αλλαγή μισθολογικού στοιχείου / Υπολογισμός προϋπηρεσίας
Δόθηκε η δυνατότητα "Υπολογισμού προϋπηρεσίας" με διάφορους τρόπους μέσα από τη "φόρμα αλλαγής μισθολογικού στοιχείου"

20221031-1155-2-6263
Ε5 / Ομαδικές υποβολές (XML) - Έντυπα ΔΥΠΑ (XAD)
-Ε5 από Ομαδικές υποβολές (XML)
Όταν επιλεγεί ένας εργαζόμενος είτε από τα φίλτρα της εργασίας είτε από τον browser των εργαζομένων, σαν προτεινόμενη ημερομηνία αναφοράς έρχεται η max(finaldate)/ημερομηνία αποχώρησής του.
-Ε5 απο ΕΝΤΥΠΑ ΔΥΠΑ (XAD)
Αφαιρέθηκε από τα ερωτήματα του υπολογισμού αυτό της ημερομηνίας, καθώς η μηχανή βρίσκει την
max(finaldate)/ημερομηνία αποχώρησής του εργαζομένου και μαζεύει όλη την πληροφορία για να συμπληρωθεί το έντυπο με βάση αυτήν την ημερομηνία.


20221201-1155-2-7048
Ενέργειες εργαζομένων / Έλεγχος διπλών ενεργειών
Προστέθηκε το ευρετήριο στις ενέργειες εργαζομένων 'Έλεγχος διπλών ενεργειών' το οποίο φέρνει τις διπλές ενέργειες εργασίας, ρεπό και μη εργασίας με κοινή ημερομηνία έναρξης οι οποίες έχουν κατάσταση προς έναρξη ,σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκε. Αγνοούνται οι ακυρωμένες.

20221220-1155-2-7423
Εκτύπωση Στατιστική αδειών / Νέο Object
Δημιουργήθηκε το object : EMPL_LEAVE_REP_OBJ
Το Object πρέπει να δηλωθεί στο μενού ως "επεξεργασία αρχείου"
To νέο Object είναι το : EMPL_LEAVE_OBJ
το οποίο για τον υπολογισμό χρησιμοποιεί πράσινα πεδία και όχι κόκκινα όπως το προηγούμενο


20230119-1155-2-407
Ανάλυση χρόνου εργασίας
Προστέθηκε στην εκτύπωση Ανάλυσης χρόνου εργασίας η ερώτηση 'Ανάλυση τύπων χρόνου' . Σε περίπτωση επιλογής ναι οι υπάρχοντες τύποι χρόνου αναλύονται περαιτέρω. Πχ. Η Εργασία αναλύεται σε Εργασία ημέρας , Εργασία νύχτας , Εργασία αργίας , Εργασία νύχτας αργίας.

20230120-1155-2-444
Υπολογισμός προϋπηρεσίας
Σε νέα καρτέλα στα Εργασιακά στοιχεία, στα πεδία προυπηρεσίας, στην ιστορικότητα του κάθε πεδίου προστέθηκε η επιλογή Υπολογισμός προϋπηρεσίας με τρεις διαθέσιμους τρόπους : Βάσει ενσήμων, Βάσει χρόνου, Βάσει ημερομηνίας.

20230217-1155-2-1151
Παραστατικά / Επανυπολογισμός Εξόφλησης
Στο μήνυμα ‘Υπάρχει διαφορά μεταξύ συνόλου παραστατικού και εξόφλησης. Να συνεχιστεί η καταχώρηση;’ , εκτός από τις επιλογές Ναι/Όχι που υπήρχαν μέχρι τώρα, προστέθηκε μία ακόμα επιλογή: 'Ναι, με επαναϋπολογισμό' η οποία αν επιλεχθεί, θα επαναϋπολογιστεί η εξόφληση με βάση τις αλλαγές που έγιναν στο αρχικό παραστατικό και θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η καταχώρηση.

20230228-1155-2-1378
Μισθοδοσία / Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Στο μενου της μισθοδοσίας στις εργασίες περιόδου προστέθηκε μία νεα επιλογή με τίτλο <<Ηλεκτρονικές υπηρεσίες>> όπου απο εκεί ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το link των εξής υπηρεσιών:
1)ΕΦΚΑ ΑΠΔ
2)ΕΦΚΑ ΑΠΔ ΤΕΚΑ
3)ΕΦΚΑ ΑΠΔ Δημοσίου
4)ΕΡΓΑΝΗ
Τα χρώματα του μενού είναι responsive με το επιλεγμένο skin του προγράμματος.
Να εξεταστεί ποιες σε ποιες άλλες υπηρεσίες υπάρχει η ανάγκη να συνδέεται ο χρήστης ώστε να προστεθούν με μελλοντικό ticket.

20230306-1155-2-1518
Ωράρια στο monitor εργασίας
Στο monitor εργασίας προστέθηκαν στήλες που εμφανίζουν τις ώρες σε επίπεδο ημέρας και εβδομάδας. Σε περίπτωση παραβίασης εμφανίζεται το σύμβολο ! στην αντίστοιχη ημέρα όπου υπάρχει η υπέρβαση καθώς και στο σύνολο των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα.
Επιπλέον το σύμβολο τροποποίησης των στοιχείων είναι πλέον το σύμβολο * και εμφανίζεται σε όσες ημέρες υπάρχουν ήδη καταχωρημένες ενέργειες και γίνει τροποποίηση από τον χρήστη.
Για να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες ενδείξεις θα πρέπεια αφού γίνει η αλλαγή ο χρήστης να μετακινηθεί σε επόμενη γραμμή.


20230307-1155-2-1571
ΛΑΕΚ / Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Στις Εταιρείες στο Μητρώο προστέθηκε μία νέα σελίδα με τους κωδικούς ΛΑΕΚ. Εκεί συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί.
Στο μενού της μισθοδοσίας στις εργασίες περιόδου προστέθηκε μία νεα επιλογή με τίτλο <<Ηλεκτρονικές υπηρεσίες>> όπου απο εκεί ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το link του site του ΛΑΕΚ.
Συμπληρώνονται αυτόματα οι κωδικοί εισόδου και ο χρήστης καλείται απλά να συμπληρώσει τον κωδικό επιβεβαιώσης για την είσοδο στο Site.
Σημ: Δεν έχει γίνει τεστ με πραγματικούς κωδικούς καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμοι για να δοθούν στην παραγωγή.

20230313-1155-2-1673
Ευρετήρια Εργαζομένων / Συνάρτηση FGetPayPrdFlds
Προστέθηκε στα τοπικά πεδία -> Διαθέσιμες συναρτήσεις -> Εφαρμογής -> Μισθοδοσίας η συνάρτηση FGetPayPrdFlds η οποία δέχεται σαν παράμετρους την μισθολογική χρήση την περίοδο και το όνομα του πεδίου του πίνακα Μισθολογικές περίοδοι (PAYPRD) και επιστρέφει την τιμη του πεδίου. Πχ. FGetPayPrdFlds(FiscPrdPay,PayPeriod,'FROMDATE')

20230313-1155-2-1692
Μισθοδοσία / Πρότυπες λίστες μισθολογικών στοιχείων
Προστέθηκε η επιλογή "Πρότυπες λίστες μισθολογικών στοιχείων" στις ρυθμίσεις μισθοδοσίας.
Στις σχεδιαζόμενες μισθοδοτικές καταστάσεις προστέθηκε στις ερωτήσεις η δυνατότητα επιλογής "Πρότυπης λίστας μισθολογικών στοιχείων"


20230313-1155-2-1695
Πελάτες / Ενημέρωση γεωγραφικών συντεταγμένων
Προστέθηκε η εργασία ''Ενημέρωση γεωγραφικών συντεταγμένων '' στο δεξί κλικ των πελατών.

20230317-1155-2-1829
SoftOne.Lib.dll / Μέθοδοι για SetParam και DeleteParam
Προστέθηκαν οι μέθοδοι για SetParam & DeleteParam στη SoftOne.Lib.dll για χρήση από .net.

20230321-1155-2-1884
Παραστατικά από δελτία / Υποκατάστημα και Α.Χ
Στην εργασία παραγωγής ''Παραστατικά από δελτία'' προστέθηκαν στα φίλτρα το υποκατάστημα και ο Α.Χ.

20230322-1155-2-1930
Υπόλοιπα Συναλλασσόμενων / Χρήστης με ελεγχόμενη πρόσβαση
Χρήστης με περιορισμένη πρόσβαση σε συγκεκριμένες εταιρείες δεν βλέπει πλέον τα υπόλοιπα συναλλασσόμενων όλων των εταιρειών στα στοιχεία ανά εταιρεία, μέσω των σχετικών εργασιών.

20230324-1155-2-1971
Ε-mail σε B.A.M. / Επισύναψη περισσοτέρων του ενός αρχείων
Δόθηκε η δυνατότητα επισύναψης περισσοτέρων του ενός αρχείων σε βήμα αποστολής e-mail σε B.A.M.

20230324-1155-2-1987
Γέφυρα Ειδικών συναλλαγών / Λογιστική κατηγορία χρεοπίστωσης
Προστέθηκαν οι resolvers της Λογιστικής κατηγορίας χρεοπίστωσης.

20230327-1155-2-1998
Ευρετήριο αποχώρησης
Στο ευρετήριο αποχώρησης: προστέθηκε η στήλη "Νέα αποχώρηση (ωροάδεια)" και "Νέα αποχώρηση (υπερωρία)".

20230327-1155-2-2000
Οbject αδειών εργαζομένων HR / Μobilephone & Εmail
Στο object Αδειών εργαζομένων HR [SOPRSNLEAVE], προστέθηκαν στα διαθέσιμα πεδία το Μobilephone(X_MOBILEPHONE) και το Εmail (X_EMAIL).

20230329-1155-2-2050
Ε-mail μέσω B.A.M. / Παραμετρικό e-mail account
Σε σενάριο B.A.M προστέθηκε button που επιτρέπει την εισαγωγή μεταβλητής στο πεδίο του λογαριασμού του αποστολέα (Αποστολή email / {X}).

20230330-1155-2-2071
Επιτρέπεται εισαγόμενη τιμή
Στα μισθολογικά στοιχεία περιόδου το πεδίο Επιτρέπεται εισαγόμενη τιμή εμφανίζεται πλέον κλειδωμένο. Η ενημέρωση της τιμής του πεδίου θα πραγματοποιείται μέσω της εργασίας συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας.

20230330-1155-2-2076
Set ειδών / Γραμμές Αναλούμενων
Προστέθηκαν όλες οι επιλογές του τύπου (SPCLINETYPE) στις γραμμές των αναλούμενων στα set ειδών, όπως είναι και στις γραμμές των παραστατικών.

20230331-1155-2-2107
Νέο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2022
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα Ε3 φορολογικού έτους 2022, στη Γενική λογιστική και στα Έσοδα έξοδα.

20230403-1155-1-2148
Αντιγραφή Εταιρείας / Προδιαγραφές & Set Ειδών
Κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας μεταφέρονται πλέον οι προδιαγραφές & Set ειδών. Το ίδιο και κατά την αντιγραφή παραμέτρων επιλέγοντας το table ''SPCS'.

20230403-1155-2-2124
Έντυπο Κατάστασης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Κατάστασης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας Ε2 φορολογικού έτους 2022, στη Γενική λογιστική και στα Έσοδα έξοδα.

20230403-1155-2-2129
Έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης στη Γενική λογιστική και στα Έσοδα έξοδα.

20230403-1155-2-2140
Συγκεντρωτικό βιβλίο / Υποκατάστημα οντοτήτων
Προστέθηκε στο Συγκεντρωτικό βιβλίο λογιστικών προτύπων παγίων φίλτρο με το υποκατάστημα οντοτήτων.

20230404-1155-1-2159
Σχεδιασμός Προβολής / Εισαγωγή εικόνας
Δόθηκε δυνατότητα στο σχεδιασμό προβολής / Διάταξη / δεξί κλικ σε περιοχή, η προσθήκη εικόνας.

20230405-1155-2-2192
Αυτόματη εγγραφή διαλλείματος
Σε περίπτωση αυτόματης εγγραφής διαλλείματος στο ωράριο εργαζομένου, αρχικά γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ορισμένη ώρα έναρξης διαλείμματος στις γραμμές του ωραρίου η οποία περιέχεται στο διάστημα από έως το οποίο έχει έρθει από το αρχείο excel.Σε περίπτωση σπαστού ωραρίου γίνεται έλεγχος και στα δύο διαστήματα. Εάν δεν ανιχνευθεί ώρα έναρξης διαλείμματος τότε το διάλλειμα ξεκινάει μετά από 4 ώρες από την έναρξη εργασίας και τελειώνει μετά από τα ορισμένα λεπτά διαλλείματος(ΠΧ. Για εργασία 09:00 – 17:00 και 30 λεπτά διάλειμμα έχουμε διάλλειμα 13:00 – 13:30). Σε περίπτωση μη ανίχνευσης σε σπαστό ωράριο το διάλλειμα μπαίνει στο μεγαλύτερο διάστημα, η στο πρώτο διάστημα αν τα διαστήματα είναι ίσα, και ξεκινά στο μισό του διαστήματος(ΠΧ. Για εργασία 08:00-12:00 και 16:00-20:00 και 30 λεπτά διαλλείματος τότε έχουμε διάλλειμα 10:00 – 10:30 ).Σε περίπτωση που το ωράριο του εργαζομένου έχει διάλειμμα εκτός ωραρίου τότε το διάλειμμα προστίθεται στο έως του διαστήματος που θα ανιχνευθεί.

20230406-1155-2-2233
B.A.M. Run Time / Web Call
Δόθηκε δυνατότητα στο B.A.M. Run Time όταν είναι web call να μπορεί να γίνει copy το url.

20230411-1155-2-2322
S1 Retail Designer / Αλλαγή εισπράκτορα
Στον S1 Retail Designer προστέθηκε νέα λειτουργία ''Αλλαγή εισπράκτορα''.

20230411-1155-2-2338
Υπογραφή στην φόρμα μισθοδοσίας
Προστέθηκε η δυνατότητα στα έγγραφα του εργαζόμενου μέσω εικόνας να είναι διαθέσιμη η υπογραφή του εργαζόμενου. Αφού γίνει η εισαγωγή του αρχείου εικόνας, με δεξί κλικ στις ιδιότητες στο πεδίο Ειδική κατηγορία θα πρέπει να επιλεγεί η τιμή Υπογραφή εργαζομένου. Αντίστοιχα στην παραμετροποίηση advanced φόρμας εκτύπωσης θα πρέπει να προστεθεί ένα Picture Object και στα Properties στο FileLink να οριστεί η τιμή [PRSNIN."SOSIGNFILE"].

20230427-1155-2-2666
Refresh button
Προστέθηκε στη γραμμή εργασιών ευρετηρίων, κουμπί ανανέωσης των εμφανιζόμενων στοιχείων. Προκαλεί την εκ νέου αναζήτηση στη βάση δεδομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20230110-1155-1-152
Κανόνες πιστωτικών έκπτωσης / Τιμή ανά ΜΜ (Συνθηκών κλιμάκωσης)
Στο ''Πεδίο 1'' διατύπωσης κανόνων πιστωτικών έκπτωσης, προστέθηκε η ''Τιμή ανά ΜΜ (Συνθηκών κλιμάκωσης)''.

20230117-1155-1-302
Έλεγχος αλληλοκάλυψης ημερομηνιακών διαστημάτων
Ο έλεγχος αλληλοκάλυψης ημερομηνιακών διαστημάτων λειτουργεί στο tab Άδειες και σε περίπτωση όπου καταχωρηθεί σε νέα γραμμή άδεια με επικαλυπτόμενο διάστημα πριν γίνει η καταχώριση της αλλαγής στην καρτέλα του εργαζόμενου.

20230223-1155-3-1314
Αρχείο Αμοιβών / Ελληνικοί χαρακτήρες
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζονταν ορθά οι Ελληνικοί χαρακτήρες στη δημιουργία αρχείου αμοιβών JL10.

20230228-1155-1-1369
Τιμολογιακή πολιτική και Συνδυαστική Κλιμάκωση
Διορθώθηκε σφάλμα στην αναίρεση έκπτωσης τιμολογιακής πολιτικής με συνδυαστική κλιμάκωση.

20230307-1155-1-1553
Έλεγχος προσελεύσεων
Στο ergani monitor στην καρτέλα Έλεγχος προσελεύσεων για στελέχη που έχουν δηλωμένη άδεια εμφανίζει εκείνα των οποίων η άδεια είναι σε κατάσταση Ακυρώθηκε. Για όσους η άδεια τους είναι σε Κατάσταση προς έναρξη, σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκε δεν τους εμφανίζει στην λίστα με όσους αναμένονται να προσέλθουν.

20230308-1155-1-1597
Αποσβέσεις παγίων
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπολογίζονταν ορθά αποσβέσεις παγίων.

20230313-1155-1-1682
Υπολογισμός μισθοδοσίας αποζημίωσης
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στον υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης.

20230320-1155-1-1848
Έντυπο Ε3
1.Διορθώθηκε ο αριθμός των παραρτημάτων.
2.Έγινε αντιστοίχιση των νομικών μορφών της ΑΑΔΕ(s1 StringList) με τις αντίστοιχες του ΕΡΓΑΝΗ.
Τα παραπάνω διορθώθηκαν στο σχεδιασμού του Εντύπου αλλά να γνωρίζετε πως έρχονται προσυμπληρωμένα και readonly στο upload του Εντύπου(περιβάλλον ΕΡΓΑΝΗ).
Διορθώθηκε το checkbox Ορισμένου/Αορίστου και επιλέγεται σωστά τόσο σε παλιά όσο και σε νέα καρτέλα.
Το πεδίο "Εργοδοτική Οργάνωση" δεν υπάρχει στο s1 και ο χρήστης πρέπει να το συμπληρώσει με το χέρι μέσα απο το Εντυπο.Εφόσον συμπληρωθεί, συμπληρώνεται ορθά και κατά το upload του Εντύπου.
Τέλος όσο αφορά το σχεδιαστικό κομμάτι θα εκτιμηθεί σε μελλοντικό χρόνο.


20230321-1155-1-1889
myDATA / Ενδοκοινοτικά και Πάγια
Κατά την αγορά παγίου με κωδικό myDATA 14.1 ο χαρακτηρισμός του VAT γίνεται πλέον με 362.

20230323-1155-1-1948
Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων / Συμμετοχή πωληθέντων/καταστραφέντων παγίων
Στο συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων δεν συμπεριφερόταν ορθά η επιλογή ''Όχι σε προηγούμενη χρήση'' στο φίλτρο ''Συμμετοχή πωληθέντων/καταστραφέντων παγίων.

20230324-1155-1-1975
Υπολογισμός επιδόματος αδείας / Περίοδος
Σε περίπτωση επιλογής υπολογισμού επιδόματος αδείας το πεδίο περίοδος γίνεται υποχρεωτικό.

20230324-1155-1-1984
Fast report από Eυρετήριο / Εκτύπωση φίλτρων
Διορθώθηκε θέμα με την εκτύπωση των φίλτρων σε Fast Report από ευρετήριο.

20230327-1155-1-1996
Διαβίβαση σύνοψης / Γραμμή Περιβαλλοντικού τέλους
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαβίβαση σύνοψης με γραμμή Περιβαλλοντικού τέλους.

20230328-1155-1-2020
Εμπορικές κατηγορίες / Ιεραρχία
Δεν εφαρμοζόταν ορθά η Ιεραρχία στις εμπορικές κατηγορίες υπηρεσιών, χρεοπιστώσεων & παγίων.

20230328-1155-1-2025
Ε4 Πίνακα προσωπικού / Απεικόνιση Συνόλου
Αποκαταστάθηκε στον Ε4 Πίνακα προσωπικού με ομαδική υποβολή η απεικόνιση του πλήθους ανδρών, γυναικών, ανηλίκων και σύνολο σε πολυεταιρική εγκατάσταση.

20230329-1155-1-2034
Εγγραφή στελέχους
Αποκαταστάθηκε η είσοδος σε ευρετήριο στελεχών όπου υπό συνθήκες εμφανίζονταν μήνυμα λάθους.

20230329-1155-1-2047
Ευρετήριο προσελεύσεων
Πλέον για τον έλεγχο των αδειών στο ευρετήριο έλεγχος προσελεύσεων και στο αντίστοιχο tab του ΕΡΓΑΝΗ monitor ελέγχεται το πεδίο Έγκριση να έχει τιμή Ναι και η κατασταση της αδειας να είναι είτε Προς εναρξη, είτε σε εξέλιξη, είτε Ολοκληρώθηκε.

20230330-1155-1-2070
myDATA / Σύνδεση εγγραφών σε Τιμολόγιο και Πιστωτικό ίδιας ημέρας
Σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν λάθος σύνδεση εγγραφών σε περίπτωση τιμολογίου και πιστωτικού την ίδια ημέρα.

20230331-1155-1-2093
Δημιουργία Ε11 / Ομαδοποίηση με βάση το ΑΦΜ
Προστέθηκε στην εργασία δημιουργίας του Ε11 το flag 'Ομαδοποίηση με βάση το ΑΦΜ' με default τιμή NAI το οποίο όταν είναι ενεργό συγχωνεύει τις γραμμές με το ίδιο ΑΦΜ.

20230331-1155-1-2105
Γενική Λογιστική / Έλεγχος ΑΦΜ VIES
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στον έλεγχο ΑΦΜ Vies από τoυς λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής.

20230401-1155-1-2117
Ενέργειες εργαζομένων - ωράριο εργασίας
Στις ενέργειες εργαζομένων για ωράριο εργασίας που αφορά ημέρες με διακεκομμένο ωράριο και ημέρες με συνεχές ωράριο το διάλειμμα να λαμβάνεται υπόψη μόνο για τις ημέρες όπου υπάρχει συνεχές ωράριο.

20230403-1155-1-2134
Παραστατικά / Έλεγχος αποθέματος ανά Χαρακτηριστικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού, σε περίπτωση που στον τύπο υπήρχε έλεγχος αποθέματος ανά χαρακτηριστικό.

20230403-1155-1-2143
URL εικόνας / Credentials λογαριασμού
Δεν αποθηκεύονταν τα credentials λογαριασμού κατά τη προσθήκη URL μέσω Dropbox.

20230404-1155-1-2169
Διαβίβαση χαρακτηρισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά τη διαβίβαση χαρακτηρισμών.

20230404-1155-1-2182
Στοιχεία ΓΓΠΣ / Στοιχεία Οντοτήτων
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερώνονταν ορθά τα στοιχεία οντοτήτων κατά τον έλεγχο στοιχείων ΑΦΜ.

20230404-1155-1-2185
E5.xml / Κωδικός ειδικότητας ΣΕΠΕ
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία όπου στο αρχείο E5.xml δεν εμφανίζονταν ο κωδικός ειδικότητας ΣΕΠΕ σε πολυεταιρική εγκατάσταση.

20230406-1155-1-2215
Συναντήσεις CRM / Επιλογή σύμβασης
Στις συναντήσεις CRM ενημερώνεται πλέον η Σύμβαση, όπως γίνεται και στο εμπορικό.

20230407-1155-1-2251
2008 UI / Παράμετροι Συναλλασσομένων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή των παραμέτρων συναλλασσόμενων στο 2008 UI.

20230407-1155-1-2253
2008 UI / Παράμετροι Αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή των παραμέτρων αποθήκης στο 2008 UI.

20230407-1155-1-2254
Έλεγχος στοιχείων ΑΜΚΑ
Αποκατάσταθηκε η σύνδεση με τον ΕΦΚΑ κατά την εκτέλεση της εργασίας Έλεγχος στοιχείων Α.Μ.Κ.Α.

20230410-1155-1-2273
Ε5 XML / Επώνυμο πατρός & μητρός
Διορθώθηκε το θέμα που εμφανιζόταν κατά την παραγωγή αρχείου XML για το Ε5 στο Επώνυμο πατρός, όπου μέχρι τώρα έφερνε το Επώνυμο του Εργαζομένου.
Επίσης, διορθώθηκε το Επώνυμο μητρός, το οποίο μέχρι τώρα ερχόταν κενό.


20230410-1155-1-2282
CusChequeBalanceDate / SQL εντολή
H συνάρτηση CusChequeBalanceDate εμφανίζει πλέον ορθά αποτελέσματα και σαν SQL εντολή.

20230410-1155-1-2284
Τιμολόγιο παροχής / Παροχή υπηρεσιών τρίτων χωρών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαβίβαση παραστατικού με κωδικό 2.3 Τιμολόγιο παροχής / Παροχή υπηρεσιών τρίτων χωρών.

20230410-1155-1-2287
Αντιλογισμός κοστολόγησης παραγωγής
Δεν ολοκληρωνόταν η εργασία ''Αντιλογισμός κόστος παραγωγής''.

20230410-1155-1-2291
Διαβίβαση Παραστατικού με διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαβίβαση παραστατικού με διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ άρθρου 14.

20230411-1155-1-2321
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Σε απ' ευθείας καταχώρηση λογιστικού σημειώματος από τις καταστάσεις τεχνικών εταιρειών, δεν εμφανιζόταν στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών.

20230411-1155-1-2323
Εκτύπωση με 2 Ενότητες / Ορισμός αύξουσας αρίθμησης
Σε custom εκτύπωση με 2 ενότητες η αύξουσα αρίθμηση δεν εφαρμοζόταν ορθά ανά ενότητα.

20230411-1155-1-2329
Ευρετήριο με Ομαδοποίηση και 2 Ενότητες / Φιλτράρισμα Ειδών
Διορθώθηκε θέμα στο φιλτράρισμα των ειδών σε ευρετήριο με ομαδοποίηση και δύο ενότητες.

20230412-1155-1-2348
Προσθήκη URL με Embedded browser
Δεν μπορούσε να γίνει προσθήκη URL με Embedded browser. Απαιτείται ενημέρωση των Add-ons.

20230418-1155-1-2392
Είδη / Επιπλέον χαρακτηριστικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη φόρτωση χαρακτηριστικών στα επιπλέον χαρακτηριστικά ειδών.

20230418-1155-1-2402
Παραστατικό είσπραξης από Παραστατικό πώλησης / Πιστωτικός έλεγχος
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν δημιουργούνταν παραστατικό είσπραξης έμμεσα από παραστατικό πώλησης, όταν υπήρχε πιστωτικός έλεγχος.

20230419-1155-1-2411
file type 14 - σύνολα ανά ημέρα
Κατά τη δημιουργία εξωτερικού αρχείου File type 14 εσόδων εξόδων εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα συνόλων ανά ημέρα, ενώ δεν είχε οριστεί στον τύπο.

20230419-1155-1-2427
Ομάδες Εταιρειών / Kάρτα Bonus
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή κάρτας Bonus σε παραστατικό λιανικής πώλησης σε ομάδες εταιρειών.

20230420-1155-1-2474
myDATA 15.1 / Τύπος Χαρακτηρισμού
Σε εγγραφή myDATA με Πρώτες ύλες & υλικά (Βιομηχανία) και κωδικό myDATA 15.1, ο χαρακτηρισμός ενημερώνεται πλέον με τιμή Ε3_202_002.

20230421-1155-1-2482
Monitor εργασίας - ώρα 00:00 ή 24:00
Στο monitor εργασίας όταν το ωράριο που επιλέγω σε μια ημερομηνία έχει τιμή Ναι στο πεδίο Αυτόματη εγγραφή διαλείμματος τότε στο monitor εργασίας δέχεται πλέον στο Από ώρα και Έως ώρα του διαλείμματος την τιμή 00:00. Αντίστοιχα ανεξαρτήτως της τιμης του πεδίου Αυτόματη εγγραφή διαλείμματος του ωραρίου δέχεται την τιμή 00:00 στα πεδία από ώρα και έως ώρα για την κανονική εργασία.

20230421-1155-1-2501
Δημιουργία αρχείου Αμοιβών Λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία αρχείου αμοιβών Λογιστικής. 

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Έκδοση 6.00.622.11529

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20221021-1155-2-6046
Μισθοδοτική ανά περίοδο
Στην εκτύπωση Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο προστέθηκε σαν φίλτρο το πεδίο παράρτημα ΕΦΚΑ εργοδότη.

20221219-1155-2-7377
Ενεργές ειδικότητες ΣΣΕ
Στις Ειδικότητες ΣΣΕ προστέθηκε πεδίο Ενεργή.

20230208-1155-2-861
"Γεωγραφικό πλάτος" και "Γεωγραφικό μήκος" (WORKTIMEAUDIT)
Μέσα στις κινήσεις προσέλευσης - αποχώρησης στο tab Λοιπά στοιχεία προστέθηκαν τα πεδία Γεωγραφικό πλάτος και Γεωγραφικό μήκος.

20230208-1155-2-862
Κινήσεις προσέλευσης-αποχώρησης - Εμφάνιση σε χάρτη
Στο δεξί κλικ των κινήσεων προσέλευσης και αποχώρησης προστέθηκε η επιλογή Εμφάνιση σε χάρτη.

20230210-1155-2-917
ΜΜ(Τ) σε σχετικές εργασίες Ειδών - Πελατών - Προμηθευτών
Προστέθηκε η Μ.Μ.(Τ) στις εκκρεμείς παραγγελίες αγορών & πωλήσεων ειδών, στις εκκρεμείς προσφορές, παραγγελίες & εκκρεμή δελτία πελατών & προμηθευτών.
Προστέθηκε η Μ.Μ στις εκκρεμείς προσφορές, παραγγελίες & εκκρεμή δελτία πελατών & προμηθευτών.


20230215-1155-2-1077
Κλείδωμα ενεργειών και αδειών
Προστέθηκε η δυνατότητα κλειδώματος ενεργειών και αδειών. Η ημερομηνία μετά από την οποία δεν επιτρέπονται διαγραφές ή μεταβολές καταχωρείται στο μενού παραμέτρων > HR & Μισθοδοσία > Κλείδωμα ημερομηνιών. Στην προσπάθεια μεταβολής ή διαγραφής συγκεκριμένης ενέργειας ή άδειας για ημερομηνία που είναι κλειδωμένη εμφανίζεται σχετικό μήνυμα ''Ημερομηνία εκτός των επιτρεπτών ορίων''

20230217-1155-2-1147
Λογιστική κατηγορία Ειδών / Έκπτωση ΦΠΑ εισροών
Προστέθηκε το δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α εισροών στις λογιστικές κατηγορίες των ειδών, με ταυτόχρονη ενημέρωση του αντίστοιχου πεδίου στα είδη.

20230220-1155-2-1207
Παραβίασης ελέγχων ΕΡΓΑΝΗ
Σε περίπτωση παραβίασης ελέγχων ΕΡΓΑΝΗ επιτρέπεται η καταχώριση κινήσεων προσέλευσης αλλά δεν αποστέλλονται αυτόματα ακόμη και σε On line επιλογή υποβολών αλλά παραμένουν σε Κατάσταση Προς έλεγχο (βρέθηκε σφάλμα).
Συνιστάται στους ελέγχους ΕΡΓΑΝΗ να είναι ενεργοποιημένες με τιμή Ναι τουλάχιστον οι επιλογές Έλεγχος ημερολογίου εργασίας και Έλεγχος συμβατότητας ωραρίου


20230221-1155-2-1231
location στα τσεκ ιν των εργαζομένων
Εφόσον από το myworkplace έχει ενεργοποιηθεί η εμφάνιση και καταγραφή τοποθεσίας, κατά το checkin μέσα στην κίνηση προσέλευσης στο tab Λοιπά στοιχεία εμφανίζονται τα στοιχεία της τοποθεσίας στα πεδία Γεωγραφικό πλάτος και Γεωγραφικό μήκος. Αντίστοιχα με δεξί κλικ στην κίνηση στην επιλογή Εμφάνιση χάρτη εμφανίζεται στο χάρτη η αντίστοιχη τοποθεσία.

20230221-1155-2-1238
Timeline Πελάτη / Υποκατάστημα
Προστέθηκε στα φίλτρα του Timeline, το υποκατάστημα συναλλασσόμενου.

20230223-1155-2-1309
Προκαταβολές στο αρχείο εργαζομένων
Δημιουργήθηκε το Object EMPLBROWSER.Με παράμετρο SOPAYTYPE=24 ανοίγει τις προκαταβολές και δίνει δυνατότητα επιλογής εργαζομένου και καταχώρησης.Με παράμετρο SOPAYTYPE=7 ανοίγει τις άδειες με αντίστοιχη δυνατότητα.

20230223-1155-2-1313
Κωδ.είδους / Αύξηση χαρακτήρων
Το μέγεθος του πεδίου ''MTRSUPCODE, Εναλλακτικοί κωδικοί προμηθευτών'' αυξήθηκε σε 50 χαρακτήρες.

20230223-1155-2-1317
Προσθήκη πεδίου αντ' αυτού στον πίνακα [WORKTIMEAUDIT]
Στις κινήσεις προσέλευσης - αποχώρησης στο tab Λοιπά στοιχεία προστέθηκε στο πεδίο Στέλεχος καταχώρισης.

20230224-1155-2-1333
Ελεύθερες εκτυπώσεις /Προσθήκη buttons
Στις ελεύθερες εκτυπώσεις προστέθηκαν τα buttons Print, save, Export to PDF & Find. Τα buttons προστέθηκαν και στο δεξί κλικ.

20230228-1155-2-1375
Μαζική μεταβολή δεδομένων
Προστέθηκε η δυνατότητα στην εργασία Μαζική μεταβολή δεδομένων επιλέγοντας έναν εργαζόμενο και κάνοντας κλικ στην επιλογή Μεταβολή δεδομένων περιόδου να ανοίγει σε νέο παράθυρο η ατομική μεταβολή δεδομένων του επιλεγμένου εργαζόμενου.

20230301-1155-2-1397
Εναλλακτικές συσκευασίες / Aύξηση μεγέθους
Το μέγεθος του πεδίου ''MTRPACK.ΝΑΜΕ, Εναλλακτικές συσκευασίες'' αυξήθηκε σε 128 χαρακτήρες.

20230301-1155-2-1415
Αποζημίωση ιδίου μέσου
Εφόσον στο μισθολογικό στοιχείο περιόδου [3219-Αποζημίωση χρήσης και συντήρησης ιδίου μέσου] οριστεί ότι επιτρέπεται εισαγόμενη τιμή, τότε στην προβολή αποτελεσμάτων του μήνα, στο tab Σύμβαση ενεργοποιείται η δυνατότητα μεταβολής του πεδίου όπου στην στήλη Νέα τιμή ο χρήστης μπορεί να ορίσει αυτή του επιθυμεί. Επιλέγοντας Καταχώριση πραγματοποιείται ο επαναυπολογισμός της μισθολογικής περιόδου.

20230301-1155-2-1417
Monitor εργασίας
Στην εργασία monitor εργασίας προστέθηκε σαν φίλτρο το πεδίο Ειδικότητα.

20230302-1155-2-1449
Μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας
Προστέθηκε η δυνατότητα μέσω της προβολής αποτελεσμάτων να μπορεί ο χρήστης να μεταβάλει μισθολογικά στοιχεία περιόδου τα οποία είτε είναι εισαγόμενα είτε είναι υπολογιζόμενα και έχει οριστεί ότι επιτρέπεται γι αυτά εισαγόμενη τιμή. Τα πεδία αυτά εμφανίζονται με πράσινο χρωματισμό. Ο χρήστης ορίζει την επιθυμητή τιμή στην στήλη Νέα τιμή και κατά την καταχώριση πραγματοποιείται αυτόματα ο επαναυπολογισμός.

20230302-1155-2-1476
Καταγραφή υποβολής χρόνου εργασίας
Πλέον γίνεται καταγραφή και από το Softone (σε περίπτωση υποβολής μέσω webservice).Η καταγραφή γίνεται μόνο για υποβολές παραγωγικού περιβάλλοντος.Για να γίνει καταγραφή σε μη παραγωγικό περιβάλλον(περιπτώσεις test) πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο object η παράμετρος [TESTUPD=1]

20230303-1155-3-1497
Αρχείο μαζικών πληρωμών Sepa / Τράπεζα Οptima
Στις διαθέσιμες τράπεζες καθώς και στη δημιουργία αρχείου SEPA, προστέθηκε η τράπεζα ''Optima''.

20230308-1155-1-1591
Ενημέρωση τιμής συμφωνίας προμηθευτή
Δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης συμφωνιών στα παραστατικά αγορών για είδη με τύπο 'Εγγύηση'.

20230308-1155-2-1595
Υποστήριξη Microsoft modern authentication
Υποστηρίζεται πλέον μέσω της εργασίας Office365 emails η εισαγωγή email από λογαριασμούς Microsoft 365.

20230309-1155-2-1621
Καρτέλα πελάτη ανά BU
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες ανά Business Unit προστέθηκε στις διαθέσιμες στήλες μέσω σχεδιασμού ευρετηρίου, το πεδίο ''Απαίτηση, FINPAYTERMS''

20230309-1155-2-1624
Υπόλοιπο συναλλασσόμενων BU
Υλοποιήθηκαν οι παρακάτω συναρτήσεις οι οποίες αποτυπώνουν το υπόλοιπο των συναλλασσόμενων για συγκεκριμένα business unit. CusBalanceBU (Πελάτες), SupBalanceBU (Προμηθευτές), CreBalanceBU (Πιστωτές), DebBalanceBU (Χρεώστες)

20230310-1155-2-1648
Μεταφορά Υπενθύμισης σε Επανάληψη ενέργειας
Κατά την επανάληψη ενέργειας μεταφέρεται πλέον και η υπενθύμιση τις αρχικής.

20230313-1155-2-1672
Έλεγχος υπολοίπου ανά παρτίδα
Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί ο ειδικός έλεγχος παρτίδας στον τύπο παραστατικού, στο σχετικό μήνυμα ελέγχου υπολοίπου εμφανίζεται πλέον και ο κωδικός παρτίδας.

20230313-1155-2-1685
Επαφή που ανήκει σε παραπάνω από μία εταιρείες
Κατά την επιλογή επαφής που ανήκει σε περισσότερους από έναν συναλλασσόμενους π.χ. σε κλήση και στη συνέχεια επιλογή πελάτη, ο selector πλέον εμφανίζει τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με αυτήν την επαφή.

20230314-1155-2-1709
Κωδικός αναζήτησης / Αύξηση μεγέθους
Αυξήθηκε σε 50 χαρακτήρες το πεδίο ''SCODE, Κωδικός αναζήτησης'' του πίνακα MTRLINES.

20230314-1155-2-1734
Επεξεργασία παραστατικών / business unit
Κατά την επεξεργασία παραστατικών, μεταφέρεται πλέον το business unit των γραμμών.

20230314-1155-2-1738
MyWorkPlace - Ωράρια ανά οργανωτικές μονάδες
Στις οργανωτικές μονάδες προστέθηκε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής ωραρίων εργασίας.

20230316-1155-2-1804
Γενικές παράμετροι / html editor
Προστέθηκαν στις γενικές παραμέτρους των χρηστών, οι παράμετροι ''Default font html editor'' & ''Default size html editor''.

20230320-1155-2-1847
Επαναφορά τρέχουσας μισθολογικής περιόδου
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας λύση σχέσης εργασίας επανέρχεται σαν τρέχουσα μισθολογική περίοδος η default τακτική με βάση την login ημερομηνία.

20230321-1155-2-1869
XSendWebSMS με παράμετρο e-mail account
Προστέθηκε παράμετρος με τον webaccount για την εντολή ''XSendWebSMS ''
X.CALLPUBLISHED('SysRequest.XSendWebSMS', '6999999999', 'SMS from web service',0,0,100);


20230321-1155-3-1882
'Παρακράτηση φόρου 20% δικηγόρων ( ΠΟΛ. 1026/2012 )'
Στη Δημιουργία αρχείου αμοιβών (Επιχειρηματικής δραστηριότητας) περιλαμβάνεται πλέον και η τιμή ''ISEXPN=9, Παρακράτηση φόρου 20% δικηγόρων ( ΠΟΛ. 1026/2012 )''.

20230321-1155-3-1896
Πάγια - Χαρακτηρισμός Ε3_882_002
Κατά την αγορά παγίου με category 2_7 και κωδικούς myDATA 3.1, 13.1, 13.2, 13.31, 15.1 ενημερώνεται ο χαρακτηρισμός με τιμή Ε3_882_002.

20230323-1155-2-1942
Εγγραφές MyDATA / Detail πίνακες
Δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν να προστεθούν σε detail band οι detail πίνακες του MYDATAHEADER.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20230124-1155-3-522
Λογαριασμοί Outlook 365 / Εισαγωγή Εmail
Δημιουργήθηκε νέα εργασία για εισαγωγή email από λογαριασμούς Outlook 365

20230213-1155-1-982
Κινήσεις προσεύλευσης-αποχώρησης σε Oracle
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του ευρετηρίου [Κινήσεις προσέλευσης-αποχώρησης] σε εγκατάσταση oracle.

20230215-1155-1-1060
ΑΠΔ_Οικοδομοτέχνες - έκτακτη αμοιβή bonus
Το ποσό bonus σπάει αναλογικά με βάση τις ημέρες ασφάλισης της ανάλυσης οικοδομοτεχνικού έργου. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θέμα στην ΑΠΔ θα το δούμε εκ νέου.

20230215-1155-1-1092
Υπολογισμός λύσης σχέσης σε δεύτερη τακτική περίοδο
Πλέον στην σελίδα εισαγόμενα στοιχεία αν έχει συμπληρωθεί ημερομηνία αποχώρησης για τον εργαζόμενο εμφανίζεται η τακτική περίοδος που αφορά την ημερομηνία αποχώρησης με δυνατότητα επιλογής άλλης τακτικής περιόδου εφόσον η περίοδος περιέχει την ημερομηνία αποχώρησης.

20230216-1155-1-1132
Υπολογισμός δικαιώματος άδειας
Κατά την καταχώριση νέου τύπου άδειας για κατηγορία Κανονική άδεια, στον τύπο υπολογισμού όσον αφορά την εβδομαδιαία απασχόληση λαμβάνεται υπόψη η τιμή του μισθολογικού στοιχείου [2027 - Ημέρες απασχόλησης / εβδομάδα]

20230220-1155-1-1184
Παραγωγή - παραστατικά από Δελτία
Διορθώθηκε θέμα στην εργασία δημιουργίας παραστατικών παραγωγής από δελτία.

20230220-1155-1-1198
Καταχώριση δικαιώματος αδείας
Πλέον ενημερώνεται η ημερομηνία δικαιώματος κατά τον υπολογισμό καταχώρησης δικαιώματος αδείας.

20230222-1155-1-1255
Αρχείο αμοιβών σε θερινή χρήση
Δεν υπολογιζόταν ορθά το αρχείο αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε θερινή χρήση.

20230222-1155-1-1271
Ενέργειες CRM / Διαθεσιμότητα χειριστή
Διορθώθηκε θέμα στον έλεγχο διαθεσιμότητας χειριστή στις ενέργειες CRM.

20230223-1155-1-1297
Στατιστική αδειών
Βελτιστοποιήθηκε η εμφάνιση των ημερών για δικαίωμα από μεταφορά στην εκτύπωση Στατιστική αδειών. Η εφαρμογή εμφανίζει αυτόματα την τιμή Δικαίωμα από μεταφορά με βάση την αφαίρεση Δικαίωμα προηγ. έτους - Ληφθείσες στο προηγούμενο έτος. Εφόσον ο χρήστης δεν επιθυμεί την μεταφορά υπολοίπου θα πρέπει να καταχωρήσει στο προς μεταφορά έτος κίνηση άδειας με Δικαίωμα από προηγούμενο έτος και διάρκεια 0.

20230223-1155-3-1302
Ειδικές προμηθευτών / Εισαγωγή Τρίτης Χώρας
Σε εισαγωγή τρίτης χώρας με 14.4 οι χαρακτηρισμοί τόσο της πλασματικής όσο και της πραγματικής αξίας, ενημερώνονται με VAT 366.

20230228-1155-1-1372
Eπαναπρόσληψη για σύμβαση ορισμένου χρόνου
Έχει αποκατασταθεί η επαναπρόσληψη για σύμβαση ορισμένου χρόνου όταν εκ παραδρομής δεν συμπληρωνόταν εξαρχής το πεδίο Λήξη σύμβασης.

20230228-1155-1-1373
Σφάλμα Oracle σε εκτύπωση φόρμας invoice configurator
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση φόρμας με τύπο E-Invoice Configurator με βάση Oracle.

20230228-1155-1-1385
Κλήσεις CRM / Επαγγελματική κατηγορία Συναλλασσόμενων
Σε ευρετήριο κλήσεων CRM δεν εμφανιζόταν η ορθή επαγγελματική κατηγορία των συναλλασσόμενων.

20230301-1155-1-1407
Monitor εργασίας
Στην εργασία monitor εργασίας εμφανίζονται και εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν απασχοληθεί εντός του διαστήματος που ορίζεται στα φίλτρα. πχ ορίζοντας στα φίλτρα από και έως ημερομηνία 1/1-31/1 εμφανίζει και εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί ή έχουν αποχωρήσει εντός του επιλεγμένου διαστήματος.

20230302-1155-1-1473
executeReport / Orientation Εκτύπωσης pdf
Διορθώθηκε θέμα με το orientation εκτύπωσης που παράγεται σε pdf με χρήση της executeReport.

20230303-1155-1-1479
Aγορά σε πώληση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά τη μεταφορά παραστατικού αγοράς σε πώληση.

20230303-1155-1-1488
Εξαγωγή αρχείου για union - file type 15
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''Εκτέλεση'' της εργασίας ''Λογιστικής από εμπορική διαχείριση (Δημιουργία εξωτερικών αρχείων)'' με είδος αρχείου File type 15.

20230303-1155-1-1492
Ευκαιρίες πώλησης / Αντιγραφή & ακύρωση Προσφοράς
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιγραφή ή ακύρωση προσφοράς μέσω ευκαιριών πώλησης.

20230306-1155-1-1525
Εκτύπωση βιβλίου εσόδων-εξόδων
Κατά την εκτύπωση του βιβλίου εσόδων εξόδων σε Fast report, δεν εκτυπώνονταν ορθά τα σύνολα.

20230306-1155-1-1540
Retail Pro / Διαθέσιμες δωροεπιταγές
Στο Retail Pro προστέθηκε button στην οθόνη πληρωμής για την εμφάνιση των διαθέσιμων δωροεπιταγών.

20230307-1155-1-1574
Οργάνωση Χρόνου Εργασίας-Άδειες
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση ημερών αδειών στο έντυπο Οργάνωση χρόνου εργασίας - Άδειες σε περίπτωση πολυ-εταιρικής εγκατάστασης

20230308-1155-1-1582
Έλεγχος προσέλευσης
Στο ευρετήριο έλεγχος προσελεύσεων ελέγχονται οι εγκεκριμένες άδειες που έχουν καταχωρηθεί στο μενού HR > Άδειες

20230308-1155-1-1588
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζονταν ορθά οι αξίες στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών, σε περίπτωση λογιστικού σημειώματος.

20230308-1155-1-1610
Μεταφορά αδειών από HR
Πλέον λαμβάνεται υπόψιν αυστηρά ο αριθμός αδειών από μεταφορά που είναι συμπληρωμένος στο πεδίο 'Διάρκεια (από μεταφορά)' της άδειας.

20230309-1155-1-1611
Διπλή κίνηση προσέλευσης
Βελτιστοποιήθηκε η εμφάνιση σφάλματος Προσοχή! Δεν μπορεί να καταχωρηθεί διπλή κίνηση προσέλευσης. Πλέον εμφανίζεται εφόσον η προηγούμενη κίνηση είναι σε κατάσταση Υποβληθείσα.

20230309-1155-1-1626
Επιλογή τράπεζας Piraeus4all
Βελτιστοποιήθηκε η επιλογή τράπεζας στο αρχείο πληρωμών SEPA όταν αυτή έχει επιλογή στο αρχείο τράπεζας την τιμή Piraeus4all

20230309-1155-1-1627
Tasks / Εμφάνιση στον χάρτη
Δεν άνοιγε το Soft1 Map κατά την εμφάνιση σε χάρτη, Task

20230310-1155-1-1656
Μισθολογικό στοιχείο περιόδου 3146
'Οταν στο μισθολογικό στοιχείο 3146-Αποδοχές αδείας έχω ορίσει ότι επιτρέπεται εισαγόμενη τιμή και έχω συμπληρώσει μια τιμή στην μεταβολή περιόδου στην καρτέλα Υπολογιζόμενα κατά τον επαναυπολογιμό εμφανίζει ορθά αποτελέσματα. Εναλλακτικά έχει προστεθεί η δυνατότητα απευθείας από την προβολή αποτελεσμάτων η τιμή του μισθολογικού στοιχείου 3146 να απηρεαζεται από τον χρήστη και με επιλογή Καταχώριση να εκτελείταιι και ο επαναυπολογισμός της μισθολογικής περιόδου.

20230310-1155-1-1661
Κωδικός παρτίδας / Αύξηση μεγέθους
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου ''CRLOTCODE, κωδικός νέας παρτίδας'' στις γραμμές παραστατικών σε 50 χαρακτήρες.

20230313-1155-1-1683
Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας
Στον υπολογισμό λύσης σχέσης εργασίας αποκαταστάθηκε η ενημέρωση σε εισαγόμενα πεδία ημερών και αποδοχών για Επίδομα αδείας, Δώρα, Αποζημίωση αδείας και Αποζημίωση απόλυσης.

20230316-1155-1-1776
SEPA - γραμμογράφηση Piraeus4all
Αποκαταστάθηκε η απεικόνιση του αρχείου SEPA πληρωμής μισθοδοσίας μέσω τράπεζας για τράπεζα με γραμμογράφηση Piraeus4all

20230316-1155-1-1780
Παραστατικό παραγωγής / Δημιουργία Serial Number
Διορθώθηκε θέμα στη δημιουργία serial number από τα παραστατικά παραγωγής.

20230316-1155-1-1805
Υπολογισμός Λύσης σχέσης εργασίας
Αποκαταστάθηκε η αυτόματη συμπλήρωση μισθολογικής περιόδου Δώρου, στον υπολογισμό λύσης σχέσης εργασίας στο tab Εισαγόμενα στοιχεία, όπου υπό συνθήκες το πεδίο έρχονταν κενό και δεν επέτρεπε τη δυνατότητα συμπλήρωσης από τον χρήστη.

20230317-1155-1-1815
Κινήσεις αποχώρησης
Αποκαταστάθηκε η ενημέρωση του πεδίου ημερομηνία αναφοράς στις κινήσεις αποχώρησης.

20230320-1155-1-1841
Έλεγχος τήρησης ωραρίου
Στον έλεγχο τήρησης ωραρίου και στην αντίστοιχη ενότητα του monitor εργασίας απεικονίζονται μόνο κινήσεις οι οποίες έχουν κατάσταση Υποβληθείσα.

20230320-1155-1-1844
Υποβολή εντύπων / URL εικόνας
Έχοντας την επιλογή ''Embedded browser'' στο πεδίο ''Υποβολή εντύπων'', δεν μπορούσε να γίνει προσθήκη εικόνας URL. Απαιτείται ενημέρωση Soft1 Add-ons.

Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Έκδοση 6.00.622.11528

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20221211-1155-2-7224
Λύση σχέσης εργασίας / Υπολογισμός Δώρου
Πλέον στα εισαγόμενα στοιχεία αν έχει συμπληρωθεί η ημερομηνία αποχώρησης και έχει επιλεγεί υπολογισμός δώρου έρχεται στον πίνακα το πεδίο Περίοδος ΔΠ/ΔΧ με συμπληρωμένη την ανάλογη περίοδο δώρου σε σχέση με την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζομένου(Δώρο Χριστουγέννων η δώρο Πάσχα). Αν ο εργαζόμενος έχει ήδη υπολογισμένη περίοδο δώρου τότε το πεδίο έρχεται κενό και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ο ίδιος ποια περίοδο δώρου θα υπολογιστεί κατά την εκτέλεση της εργασίας για τον εργαζόμενο.

20221213-1155-2-7256
Αρχείο SEPA - ομαδοποίηση εργαζόμενων
Στην δημιουργία αρχείου πληρωμών SEPA προστέθηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης εργαζομένων. Η ομαδοποίηση πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ και τον IBAN εργαζομένου.

20221215-1155-2-7345
Μητρώο - ΤΠΤΕ ΕΦΚΑ και ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ
Στις Εταιρείες, στη σελίδα Μητρώο-->ΕΦΚΑ προστέθηκε κουμπί που κάνει λήψη των ΤΠΤΕ Εφκα και ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ. Όταν η λήψη ολοκληρώνεται βγαίνει ενημερωτικό μήνυμα περί ολοκλήρωσης της λήψης.

20230113-1155-2-253
Μεταφορά αδειών από HR
Προστέθηκε η δυνατότητα της μεταφοράς αδειών από HR και σε εγκαταστάσεις που δεν έχουν ενεργό το module της μισθοδοσίας.

20230121-1155-2-480
Τιμολογιακές Πολιτικές Σε Πολυεταιρικό Μοντέλο
Στις παραμέτρους πελατών / Προμηθευτών προστέθηκε στη καρτέλα ''Εταιρίες και συγχρονισμοί'' το flag ''Υπερεταιρική χρήση'' όπου με την επιλογή του, δίνεται δυνατότητα εφαρμογής κοινών τιμολογιακών πολιτικών στις εταιρείες ομάδας. Προϋπόθεση είναι να επιλεχθεί σε όλες τις εταιρείες ομάδας.

20230123-1155-2-475
Σχετικά πρόσωπα - Φύλο & Ημερ.γέννησης
Στη καρτέλα στελέχους, στα Λοιπά στοιχεία, στα Σχετικά πρόσωπα στην default προβολή του προγράμματος, προστέθηκαν οι στήλες [Φύλο] και [Ημερ.γέννησης].

20230123-1155-2-486
Αγορές - Συνδεδεμένες οντότητες
Προστέθηκε το flag ''Συνδεδεμένη οντότητα'' στους συναλλασσόμενους.

20230124-1155-2-513
Ευρετήρια ωραρίων
Προστέθηκαν στον σχεδιασμό ευρετηρίου των ωραρίων οι στήλες Ημέρες τηλεργασίας, Ημέρες ρεπό και Ημέρες μη εργασίας

20230125-1155-2-554
Κάλυψη εκκρεμοτήτων - PACKCODE1 & PACKCODE2
Κατά την κάλυψη εκκρεμοτήτων γραμμών παραστατικού, ενημερώνονται πλέον και τα πεδία ''PACKCODE1'' Κωδικός κιβωτίου & ''PACKCODE2'' Κωδικός παλέτας των γραμμών.

20230126-1155-2-586
Ευρετήρια εργαζομένων - ταμεία
Στον σχεδιασμό ευρετηρίου εργαζομένων προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης πεδίων που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία εργαζόμενου (EMPFUND) όπως Κ.Α.Δ, Ειδικότητα Ε.Φ.Κ.Α, Ειδική περίπτωση ασφάλισης ,Κ.Π.Κ.

20230130-1155-2-645
Λίστα Στελεχών & Εργαζομένων - Ηλικία
Προστέθηκε η ηλικία στη λίστα στελεχών, εργαζομένων καθώς και στις αντίστοιχες καρτέλες.

20230131-1155-2-671
Υπόλοιπα αδειών
Η εκτύπωση Υπόλοιπα αδειών είναι πλέον διαθέσιμη στο δεξί κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων στην επιλογή Εκτυπώσεις μισθοδοσίας

Εσωτερική ενημέρωση
Η εν λόγω εκτύπωση τρέχει απο το δεξί κλικ των εργαζομένων,από το μενου των εκτυπώσεων καθώς και από την "Οθόνη πληροφόρησης" (HR).
Ελέγχθηκε και στις τρεις εκδοχές.


20230131-1155-2-672
Άδειες - καταχώριση ωροαδειών
ροστέθηκε στην εργασία Εισαγωγή της σελίδας Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες η δυνατότητα καταχώρισης ωρωαδειών σε πολλαπλές ημέρες αυτόματα. Ο χρήστης στην επιλογή Εισαγωγή επιλέγει είδος Ωροάδεια, συμπληρώνει το διάστημα Από ημερ/νία, Έως ημερ/νία, Από ώρα, Έως ώρα καθώς και το είδος ωροάδειας και κάνοντας κλικ στο ΟΚ η εφαρμογή εισάγει μαζικά ανά ημέρα τις ωροάδειες στις αντίστοιχες ημέρες λαμβάνοντας υπόψη το ωράριο εργασίας του εργαζόμενου αν είναι σταθερού ωραρίου ή τις δημιουργημένες ενέργειες αν είναι μεταβαλλόμενου ωραρίου.

20230131-1155-2-686
Επόμενος κωδικός αυτόματα
Με την χρήση της παραμέτρου GETNEXTCODE=1 στο object κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής συμπληρώνεται αυτόματα ο επόμενος κωδικός.

20230131-1155-2-687
Στοχοθέτηση - Ερωτήσεις
Στην στοχοθέτηση το πεδίο Ερωτήσεις είναι πλέον υποχρεωτικό.

20230131-1155-2-688
Στοχοθέτηση - βαρύτητα
Στην στοχοθέτηση εμφανίζεται πλέον η στήλη Βαρύτητα.

20230202-1155-2-767
Τιμολόγηση Φακέλου υπηρεσιών
Δόθηκε δυνατότητα δημιουργίας παραστατικών ανά πελάτη, μέσω της εργασίας ''Αποστολή σε πελάτη'' φακέλων υπηρεσιών.

20230207-1155-2-848
Γεωγραφική ζώνη με σύντμηση
Στον selector της αναζήτησης γεωγραφικής ζώνης, προστέθηκε και η σύντμηση.

20230213-1155-2-955
Ισοζύγιο χαρακτηριστικών - Μάρκα
Στην εκτύπωση ''Ισοζύγιο χαρακτηριστικών'' προστέθηκε στα φίλτρα η ''Μάρκα''.

20230213-1155-2-962
Παραστατικά εμβασμάτων - Μεταβολή σε άλλη χρήση
Στους τύπους των παραστατικών εμβασμάτων προστέθηκε η ''Μεταβολή σε άλλη χρήση''.

20230215-1155-1-1056
Επανάληψη ενέργειας & Υπενθυμίσεις
Στις παραμέτρους CRM προστέθηκε η ''Υπενθύμιση σε συνέχεια'' ενέργειας. Σε περίπτωση που σε κάποια ενέργεια έχει επιλεχθεί το αντίστοιχο πεδίο, μεταφέρεται στη νέα.

20230217-1155-2-1167
Εξόφληση ειδικής συναλλαγής - Αιτιολογία 2
Κατά την αυτόματη εξόφληση παραστατικού ειδικής συναλλαγής, μεταφέρεται πλέον και η αιτιολογία 2.

20230217-1155-2-1179
Συγκεντρωτικό Ισοζύγιο Πελατών - Λογ. Κατηγορία Συναλλασόμενου
Στην εκτύπωση ''Συγκεντρωτικο ισοζύγιο'' πελατών προστέθηκε στις διαθέσιμες στήλες (Μέσω σχεδιασμού) η λογιστική κατηγορία συναλλασσόμενου.

20230220-1155-2-1204
Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)
Στις γραμμές των παραστατικών εμβασμάτων που δημιουργούνται μέσω της εργασίας ''Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)'', μεταφέρονται πλέον το έργο, το Business unit και η σύμβαση από τα αρχικά παραστατικά.

20230224-1155-2-1353
Κινήσεις λογιστικής - Αιτιολογία άρθρου
Στις κινήσεις φορολογικής και λογιστικής βάσης λογαριασμών λογιστικής προστέθηκαν οι αιτιολογίες των άρθρων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20220817-1155-1-4775
Πρατήρια - Επανέκδοση με αντιλογισμό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις κατά την επανέκδοση με αντιλογισμό παραστατικού, σε περίπτωση πρατηρίου όπου δινόταν ο αριθμός αυτοκινήτου manual κι όχι από την καρτέλα του πελάτη.

20221123-1155-1-6798
Aναπόσβεστη αξία παγίου
Δεν εμφανιζόταν ορθά η αναπόσβεστη αξία παγίου που είχε αποσβεστεί πλήρως και πωληθεί σε επόμενη χρήση.

20221209-1155-1-7197
Στατιστική Αποθήκης (VMTRSTAT) - Ενδοδιακίνηση
Στη στατιστική αποθήκης δεν εμφανιζόταν το ορθό υποκατάστημα σε περίπτωση ενδοδιακίνησης παραστατικών.

20221229-1155-1-7597
Δελτία ανάλωσης - Ποσότητες Παραστατικών
Ενημερώνονται οι ποσότητες των παραστατικών που θα δημιουργηθούν αναλογικά όπως παλιότερα σε περίπτωση που έχουμε μεγαλύτερες ποσότητες στα δελτία ανάλωσης σε σχέση με τις ποσότητες βάσει προδιαγραφών (υπερανάλωση).

20230119-1155-1-411
Λογιστικό σημείωμα σε τεχνική εταιρεία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση ειδικής συναλλαγής με χρεοπίστωση έξοδο και λογιστικό σημείωμα στις γραμμές.

20230120-1155-1-441
Τύπος Άδειας - Φορέας Στέλεχος
Σε περίπτωση άλλης επιλογής εκτός από ''ΣΤΕΛΕΧΟΣ'' δεν σε αφήνει να επιλέξεις στέλεχος.

20230123-1155-1-471
Επισύναψη σε μήνυμα
Κατά την επιλογή ''Επισύναψη σε μήνυμα'', πλέον συμπληρώνονται μόνο οι επιλεγμένες τιμές και όχι οι προηγούμενες.

20230123-1155-1-479
Έντυπο Ε3 - Τύπος απασχόλησης
Στο έντυπο Ε3 ο τύπος απασχόλησης ενημερώνεται πλέον ορθά τόσο σε παλιά όσο και σε νέα καρτέλα εργαζομένου.
Η θέση ευθύνης ενημερώνεται ορθά από την τιμή του ΜΣ 2156.Αν δεν είναι είναι καθόλου συμπληρωμένο τότε κατά τον υπολογισμό το αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ενημερώνεται με "ΟΧΙ".
Τέλος έγινε διάκριση ανάμεσα σε παλιά και νέα καρτέλα όσο αφορά το checkbox "Αναλαμβάνει 1η φορά μισθωτός".
Στην παλιά καρτέλα γίνεται έλεγχος στο πεδίο EMPLOYEE.PRVSERVICE και για τιμή ίση με το μηδέν τσεκάρεται το "NAI" και για κάθε άλλη τιμή μεγαλύτερη του 0 τσεκάρεται το "OXI".
Στη νέα καρτέλα ο έλεγχος γίνεται στο πεδίο EMPISACTIVE.SOSMALLINT2 και το checkbox λαμβάνει τιμή αντίστοιχη του πεδίου.
Επεκτάθηκε ο έλεγχος και για null ττιμές στο PRVSERVICE.


20230127-1155-1-598
Συναρτήσεις μισθοδοσίας
Στις συναρτήσεις μισθοδοσίας οι οποίες φέρνουν δεδομένα από τον πίνακα PRDVAL πλέον εξαιρούνται οι εγγραφές που έχουν CALCID=-1.

20230130-1155-1-663
Αρχείο SEPA Κύπρου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία αρχείου SEPA τράπεζας Κύπρου.

20230131-1155-1-692
Στόχοι στελεχών
Στην καρτέλα στελέχους στο υποσέλιδο Στόχοι προστέθηκαν οι στήλες Ερώτηση, Βαρύτητα και Βήμα.

20230201-1155-1-710
Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας
Αποκατάσταθηκε μήνυμα ''Η εταιρεία υπάρχει ήδη στο αρχείο'' το οποίο εμφανίζονταν στην εργασία υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας όταν εντός του μήνα αποχώρησης υπήρχε και κανονική άδεια και ήδη γίνει υπολογισμός τακτικής μισθοδοσίας πριν την εκτέλεση της λύσης σχέσης εργασίας.

20230202-1155-1-745
Διασυνοριακές πωλήσεις
Σε εταιρεία με προδιαγραφές Κύπρου δεν προτεινόταν ο ορθός συντελεστής ΦΠΑ στις γραμμές παραστατικού πώλησης, βάσει συντελεστή χώρας.

20230202-1155-1-765
Δικαιώματα χρηστών
Στις κεντρικές λειτουργίες των χρηστών προστέθηκε το δικαίωμα ''Εκτυπώσεις - χωρίς δικαίωμα redirection''.

20230203-1155-1-778
Φόρμας εκτύπωσης - συνάρτηση SPELL
Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SPELL σε τοπικό πεδίο φόρμας εκτύπωσης, δεν εμφανιζόταν ορθά το τελικό ''ς''.

20230206-1155-1-820
Τιμή συμφωνίας ανά Χ/Μ
Κατά την αναζήτηση είδους σε παραστατικό με βάση τον εναλλακτικό κωδικό και τιμή συμφωνίας ανά χρώμα / μέγεθος, δεν συμπληρωνόταν η ορθή τιμή συμφωνίας.

20230209-1155-1-904
Οργάνωση χρόνου εργασίας
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση αδειών στο αντίστοιχο έντυπο Οργάνωση χρόνου εργασίας - άδειες οι οποίες ήταν καταχωρημένες στην τελευταία ημέρα του μήνα πχ 31/1

20230209-1155-1-909
Έλεγχος Αποθέματος σε Ομιλικό περιβάλλον
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν συμπεριφερόταν ορθά ο έλεγχος αποθεμάτων σε ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που γινόταν καταχώρηση παραστατικού σε εταιρεία ομάδας μέσα από την κύρια.

20230210-1155-1-914
Ομάδες εταιρειών - Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Mηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής'' με φίλτρο τη σαιζόν, σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20230213-1155-1-953
Series 2008 UI - Επόμενη & Προηγούμενη εγγραφή
Στο series 2008 UI σε περίπτωση μεταβολής μίας εγγραφής δεν συμπεριφέρονταν ορθά οι επιλογές ''Επόμενη'' & ''Προηγούμενη εγγραφή''.

20230213-1155-1-956
Επαναλαμβανόμενες ομοειδείς εγγραφές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικά εσόδων / εξόδων εφόσον είχε επιλεχθεί η τιμή ''ΝΑΙ'' στις επαναλαμβανόμενες ομοειδής εγγραφές.

20230213-1155-1-958
Αρχικοποίηση ομάδων στελεχών καταγραφών κινήσεων ΕΡΓΑΝΗ
Αποκατάσταθηκε σφάλμα που εμφανίζοταν στην εργασία [Αρχικοποίηση ομάδων στελεχών καταγραφών κινήσεων ΕΡΓΑΝΗ].

20230213-1155-1-966
Είδος με υποχρεωτική χρήση Serial Number
Δεν γινόταν ορθός έλεγχος κατά την καταχώρηση παραστατικού sε είδος με SN ''Ναι (Υποχρεωτικά)''.

20230213-1155-1-976
Απόδοση πωλητών - Φιλτράρισμα
Στην εκτύπωση ''Απόδοση πωλητών'' (CRM / Πωλήσεις) δεν γινόταν ορθό φιλτράρισμα με βάση την περιγραφή πωλητών.

20230213-1155-1-995
Πρόταση ημερών αδείας
Βελτιστοποιήθηκε η πρόταση ημερών αδείας σε περίπτωση εγκατάστασης με πολλαπλά ημερολόγια αργιών.

20230214-1155-1-1003
Ωράρια με διάλειμμα εκτός ωραρίου
Αποκαταστάθηκε η απεικόνιση της ανάλυσης ωραρίου μέσω του monitor εργασίας για ωράρια που περιέχουν διάλειμμα εκτός ωραρίου και έχουν τιμή Ναι στο πεδίο Αυτόματη εγγραφή διαλείμματος. Επίσης στο monitor εργασίας στον πίνακα ανάλυσης εργασίας προστέθηκαν στο δεξί κλικ της κάθε γραμμής οι επιλογές Εμφάνιση/απόκρυψη 2ου διαστήματος και Εμφάνιση/Απόκρυψη διαλείμματος

20230214-1155-1-1014
Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες
Προστέθηκε η δυνατότητα, όταν διαγράφεται από τα ειδικά ημερομηνιακά διαστήματα η γραμμή που αφορά άδεια κυοφορίας/λοχείας να διαγράφονται και τα αντίστοιχα διαστήματα από ασθένειες και απουσίες καθώς και η αντίστοιχη επιδότηση μητρότητας. Ισχύει μόνο όταν τα διαστήματα καταχωρούνται από τώρα και στο εξής μέσω της εργασίας Εισαγωγή της σελίδας Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες.

20230214-1155-1-1033
Παραστατικά - Διαμόρφωση ποσότητας
Δεν εφαρμοζόταν ορθά η διαμόρφωση ποσότητας που είχε επιλεχθεί στους τύπους των παραστατικών.

20230214-1155-1-1048
Διπλές εγγραφές εργαζομένων σε MyErgani
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία όπου υπό συνθήκες εμφανίζονταν ο ίδιος εργαζόμενος διπλή φορά στον έλεγχο προσελεύσεων.

20230215-1155-1-1055
Αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων - Παρτίδα
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν συμπεριφερόταν ορθά ο τύπος αυτόματης κάλυψης παραστατικού, εφόσον στο παραστατικό κάλυψης δεν υπήρχε παρτίδα στις γραμμές.

20230215-1155-1-1068
Mydata - Εγγραφή Μισθοδοσίας / Άρθρο λογιστικής
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερώνονταν ορθά οι εγγραφές myDATA ύστερα από ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από μισθοδοσία.

20230216-1155-1-1121
Παραγγελίες ελλείψεων - Είδη με Χ/Μ
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, δεν αναλύονταν ορθά σε κάποιες περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά των ειδών στα παραγόμενα παραστατικά.

20230216-1155-1-1124
Μη εγκεριμένο Παραστατικό - Serial Number
Σε μη εγκεκριμένο παραστατικό, γινόταν κίνηση serial number είδους.

20230216-1155-1-1127
Παραστατικό αγοράς - Λογιστικό σημείωμα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την επιλογή λογιστικού σημειώματος σε γραμμές παραστατικού.

20230216-1155-1-1135
Φάκελοι Υπηρεσιών - Έργα
Κατά την αποστολή σε πελάτη φακέλων υπηρεσιών δεν μεταφέρονταν ορθά τα έργα στις γραμμές.

20230217-1155-1-1165
Υποβολή αρχείου ΑΚΑ-ΕΔΟΕΑΠ
Υλοποιήθηκε η υποβολή του αρχείου ΕΔΟΕΑΠ (Α.Κ.Α.), εργασία η οποίο από την αλλαγή(Μάιος 2018) του site της συγκεκριμενης δηλωτικής υποχρέωσης δεν υποστηριζόταν από την εφαρμογή.
Η δημιουργία περιόδων και όλα τα άλλα βήματα της υποβολής είναι παρόμοια χειριστικά με τις υπόλοιπες ΑΠΔ.
Ο χρήστης πρέπει επιπρόσθετα πριν την οριστική υποβολή να τροφοδοτήσει τα απαραίτητα πεδία "Τζίρος" και "Εισφορές επί του τζίρου" στη φόρμα "Καταχώριση τζίρου".


20230220-1155-1-1188
Αξία εξόδων Φακέλων εισαγωγών
Δεν εμφανιζόταν ορθά η αξία των εξόδων στο ευρετήριο φακέλων κοστολόγησης, σε περίπτωση που ειδική συναλλαγή ήταν συνδεδεμένη με περισσότερους του ενός φακέλου.

20230220-1155-1-1197
Λανθασμένη υποβολή CHECK IN/CHECK OUT
Έχει πλέον αποκατασταθεί η υποβολή κινήσεων check in/check out στην σωστή εταιρεία για εγκατάσταση με πολλές εταιρειες.

20230220-1155-1-1206
Εκτύπωση φόρμας μισθοδοσίας με ερωτήσεις
Στην επιλογή εκτύπωση φόρμας με παραμέτρους, βελτιστοποιήθηκε η αποθήκευση της φόρμας στην προκαθορισμένη διαδρομή όταν επιλέγεται η Συγκεντρωτική εκτυπωση και η φόρμα είναι εσωτερική

20230221-1155-1-1218
Αρχείο απογραφής - Εβδομαδιαία απασχόληση
Στη δήλωση μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης το πεδίο της εβδομαδιαίας απασχόλησης συμπληρώνεται πλέον με βάση την παρακάτω ακολουθία ελέγχων.
1)Γίνεται έλεγχος για το ΜΣ 1040 του εργαζομένου.Εαν αυτό είναι διάφορο του 5 ή 6 τότε
2)Γίνεται έλεγχος για το ΜΣ 1040 στις Εταιρικές τιμές.Εαν αυτό είναι διάφορο του 5 ή 6 τότε
3)Γίνεται έλεγχος για το ΜΣ 1040 στις Τιμές Στοιχείου.Εαν αυτό είναι διάφορο του 5 ή 6 τότε
4)Βάζουμε την τιμή 5.


20230221-1155-1-1248
Ε3 - Ημέρες απασχόλησης
Ο κόμβος συμπληρώνετα βάσει της παρακάτω ακολουίας ελέγχων.
1)Γίνεται έλεγχος για το ΜΣ 1040 του εργαζομένου.Εαν αυτό είναι διάφορο του 5 ή 6 τότε
2)Γίνεται έλεγχος για το ΜΣ 1040 στις Εταιρικές τιμές.Εαν αυτό είναι διάφορο του 5 ή 6 τότε
3)Γίνεται έλεγχος για το ΜΣ 1040 στις Τιμές Στοιχείου.Εαν αυτό είναι διάφορο του 5 ή 6 τότε
4)Βάζουμε την τιμή 5.


20230222-1155-1-1251
Ονομαστική τιμή - Επιλογή Ειδών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή ειδών σε παραστατικό, εφόσον ο πελάτης είχε τιμολογιακή κατηγορία με Ονομαστική τιμή στη ζώνη τιμών.

20230222-1155-1-1268
Γραμμές παραστατικού - Υπόλοιπα ανά Α.Χ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την επιλογή ''Υπόλοιπα ανά Α.Χ.'' στις γραμμές παραστατικών.

20230223-1155-1-1291
Oracle - Δημιουργίας web λογαριασμού
Εμφανιζόταν σφάλμα σε oracle βάση κατά την δημιουργία ή μεταβολή web λογαριασμού.

20230223-1155-1-1306
Έλεγχος στοιχείων ΑΜΚΑ
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της εργασίας Έλεγχος στοιχείων Α.Μ.Κ.Α.

20230225-1155-1-1355
Εφαρμογή ωραρίου εργαζόμενου
Αποκαταστάθηκε η δημιουργία ενεργειών μέσω του monitor εργασίας στην επιλογή Εφαρμογή ωραρίου εργαζομένου για τις ημέρες που είναι ΡΕΠΟ ή Μη εργασία.

20230301-1155-1-1406
Ενημέρωση μισθοδοσίας από ημερολόγιο
Κατά την ενημέρωση μισθοδοσίας από ημερολόγιο για εργαζόμενους μεταβαλλόμενου ωραρίου η εφαρμογή δεν δημιουργεί επιπλέον ενέργειες από όσες υπάρχουν ήδη για τον μήνα υπολογισμού.