Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11436

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210407-1155-2-1757
Νέα εκτύπωση με στοιχεία Αδειών/Ασθενειών/Απουσιών από το αρχείο εργαζομένων
Στα ευρετήρια στα Στοιχεία στελεχών - Πρόσωπο έχουν προστεθεί οι πίνακες "Αδειες εργαζόμενου", "Ασθένειες εργαζόμενου" και "Απουσίες εργαζόμενου"

20210429-1155-2-2255
Δημιουργία χρήσης μισθοδοσίας ταυτόχρανο με τη δημιουργία χρήσης λογιστικής
Κατά τη δημιουργία νέας λογιστικής χρήσης πλέον δημιουργείται αυτόματα και η νέα χρήση μισθοδοσίας

20210526-1155-1-2641
Δημιουργία Εγγραφών myDATA Τρίτων Χωρών
Πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση για την κάλυψη συναλλαγών τρίτων χωρών στα myDATA σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ διασάφισης.

20210602-1155-2-2792
Περιοδική ΦΠΑ εσόδων εξόδων ανα μήνα
Πλέον επιτρέπει η δήλωση στη μεταβλητή 312 ανά μήνα για τα απλογραφικά βιβλία.

20210616-1155-2-3074
HR/ Νέο Combobox
Προστέθηκε combobox με caption 'Τόπος εργασίας' και τιμές:
1.Eντός
2.Εκτός
3.Τηλεργασία
Είναι διαθέσιμο και στο σχεδιασμό του ευρετηρίου.


20210616-1155-2-3076
HR/ Νέο Combobox (Σειρά)
Προστέθηκε combobox με caption"Τόπος εργασίας" και τιμές:
1.Εντός
2.Εκτός
3.Τηλεργασία
Γίνεται visible όταν επιλεγεί σειρά.


20210618-1155-2-3138
Ευρετήριο με το ελαχιστο όριο ανα ΧΜ στα ειδη
Προστέθηκαν στις διαθέσιμες συναρτήσεις οι 'FItemCDimLimMin', 'FItemCDimLimMax' & 'FItemCDimReorder', που επιστρέφουν αντίστοιχα το ελάχιστο όριο ασφαλείας, το μέγιστο όριο και το όριο ανά παραγγελία.

20210623-1155-2-3178
Έλεγχος φυσικής απογραφής ανά παρτίδα
Προστέθηκε το checkbox 'Φυσική απογραφή σε επίπεδο παρτίδας' το οποίο δείχνει την καταμέτρηση φυσικής απογραφής σε επίπεδο παρτίδας. Επιπλέον, προστέθηκε το checkbox 'Είδη με μηδενική ποσότητα' καθώς και τα φίλτρα 'Σειρά', 'Τύπος', Από κωδικό παραστατικού', 'Έως κωδικό παραστατικού', 'Α.Χ' καταμέτρησης', 'Ομάδα', 'Κατασκευαστής', 'Εμπορική κατηγορία', 'Λογιστική κατηγορία'.

20210625-1155-2-3242
Προσθήκη πεδίου MTRLINES (γραμμή συναλλαγής) στον virtual πίνακα FPRJLNS στην προβολή κινήσεις έργου (γραμμές)
Στον virtual πίνακα FPRJLNS προστέθηκε το πεδίο MTRLINES (γραμμή συναλλαγής). Εμφανίζεται επιπλέον στις εκτυπώσεις 'Καρτέλα έργου', 'Κινήσεις έργου (header)', 'Κινήσεις έργου (γραμμές)' και 'Καρτέλα έργου ανά δραστηριότητα'.


20210625-1155-3-3232
UPDDATE παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν γινόταν σωστή ενημέρωση του πεδίου Τελ ημερομηνία μεταβολής (UPDDATE) στα παραστατικά αποθήκης με έμμεση καταχώρηση (Παραστατικό κλεισιματος φακέλου κοστολόγησης, Παραστατικό ενημέρωσης φυσικής απογραφής)

20210630-1155-2-3304
Παραγγελίες ελλείψεων/ Νέα Φίλτρα
Στην εργασία 'Παραγγελίες ελλείψεων' από τις αγορές, προστέθηκαν τα φίλτρα: 'Κατάσταση (Δεσμευμένα)', 'Τρόπος πληρωμής (Δεσμευμένα)' & 'Τρόπος αποστολής (Δεσμευμένα)'.

20210701-1155-2-3337
Εκτύπωση αδειών με εύρος ημερομηνιών
Προστέθηκε στο HR, στις Άδειες, νέο ευρετήριο με περιγραφή Άδειες (Εύρος ημερομηνίων) και τα αντίστοιχα φίλτρα.

20210702-1155-2-3363
Παραστατικά Πωλήσεων/ Ταμειακή μηχανή
Στα Παραστατικά χονδρικής (με συμπεριφορά 131 & 181) συμπληρώνεται αυτόματα πλέον η Ταμειακή μηχανή που έχει οριστεί στο ταμείο.

20210705-1155-2-3388
Έκδοση τιμολογίων δόσεων με ημερομηνία αντί ημερ. καταβολής
Στην εργασία 'Έκδοση τιμολογίων δόσεων', στα φίλτρα της εργασίας, το 'Ημερολογιακό διάστημα' μετονομάστηκε σε 'Ημερολογιακό διάστημα καταβολής'. Προστέθηκε το 'Ημερολογιακό διάστημα δόσης'.
Στα στοιχεία των Παραστατικών η 'Ημερομηνία βάσει δόσεων' μετονομάστηκε σε 'Ημερομηνία' με τιμές (Τρέχουσα, Καταβολής & Δόσης). Προστέθηκε και η 'Μεταφορά πωλητή'.


20210708-1155-1-3466
Αυτόματη αναλυση set στα set υπηρεσιών κατα τον μετασχηματισμό.
Προστέθηκαν τα πεδία:
"Αυτ.ανάλυση Set υπηρεσιών",(AUTOSRVSPCGPS) και "Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών",(AUTOSRVREPLGPS) στον τύπο παραστατικού σε αγορές και πωλήσεις, (panel "Group sets,serial numbers").
Έχουν την ίδια λειτουργικότητα με τα πεδία "Αυτ.ανάλυση Set ειδών",(AUTOSPCGPS) και "Αυτ.αντικατάσταση Set ειδών",(AUTOREPLGPS).

Αναλυτικότερα:

Η επιλογή «Αυτόματη ανάλυση set» σημαίνει πως ενώ σε αρχικό παραστατικό έχει καταχωρηθεί το set, όταν μετασχηματιστεί σε παραστατικό που έχει την παραπάνω επιλογή θα γίνει αντικατάσταση του/των set. Η συγκεκριμένη επιλογή δε λαμβάνει υπόψη της Backorder (εκκρεμότητες).

Η επιλογή "Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών" απαιτείται για την αντικατάσταση μιας υπηρεσίας από τα συστατικά της όταν κληθεί στις γραμμές παραστατικού. Θα πρέπει ταυτόχρονα να ισχύουν κι οι παρακάτω συνθήκες:
να έχει συσχετισθεί η υπηρεσία με την προδιαγραφή σύνθεσης βάσει της οποίας συντίθεται (Σελίδα <Βασικά στοιχεία> υπηρεσίας–>panel "Group sets/προτεινόμενες ποσότητες"
->πεδίο "Set υπηρεσιών") και να έχει ενεργοποιηθεί κατά περίπτωση η παράμετρος "Αντικατάσταση στις αγορές/πωλήσεις".

Το πεδίο "Αυτ.αντικατάσταση Set υπηρεσιών",(AUTOSRVREPLGPS) έχει default τιμή 1 ώστε να έχει την ίδια συμπεριφορά με πριν.


20210709-1155-2-3479
Επιλογή πεδίων συμβάσεων σε φόρμες εκτύπωσης (Link to CNTR)
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής όλων των πεδίων του πίνακα των συμβάσεων σε φόρμες εκτύπωσης.

20210714-1155-2-3542
Εργασία Μεταφορά σε -> Παραστατικό Αγοράς
Στην εργασία Μετασχηματισμού από την ενότητα Πωλήσεων στην ενότητα των αγορών (Δεξι-κλικ Μεταφορά σε > Παραστατικό αγοράς) πλέον μεταφέρεται και το πεδίο 'Εγκατάσταση'.

20210715-1155-2-3558
Προσθήκη πεδίου Εμπορική Κατηγορία (MTRCATEGORY) στο σχεδιασμό στηλών παραστατικού
Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής των πεδίων 'Εμπορική Κατηγορία'(MtrCategory), 'Ομάδα'(MtrGroup), 'Κατασκευαστής'(MtrManfctr), 'Λογιστική Κατηγορία'(MtrAcn), 'Μάρκα'(MtrMark), 'Μοντέλο'(MtrModel) στις στήλες γραμμών του τύπου των φακέλων υπηρεσιών.

20210716-1155-2-3589
Αρχείο ΣΕΠΑ για Τράπεζα Citibank
Κατά τη δημιουργία του αρχείου Citibank SEPA ενημερώνεται πλέον και το πεδίο Purpose Code (Purp) με την ένδειξη SALA

20210408-1155-2-1761
Retail Pro & Περιγραφές στηλών
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην ενότητα του Retail Pro με την οποία είναι πλέον εφικτή η προσθήκη κεφαλίδας στο τμήμα ειδών. Η επιλογή γίνεται στο Retail Designer και συγκεκριμένα στον σχεδιασμό grid.

20210421-1155-2-2062
Στη λίστα αναμονών να υπάρχει η συνολική καθαρή αξία του παραστατικού σε αναμονή.
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην ενότητα του Retail Pro και συγκεκριμένα στην λίστα αναμονών όπου πλέον διατηρείται το πεδίο Καθαρή αξία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210323-1155-1-1443
Import Script - μήνυμα στην αλλαγή bonus card στην λιανική
Διορθώθηκε η συμπεριφορά των import script που χρησιμοποιούσαν WARNINGS:OFF και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν απέκλειε όλα τα Warnings.

20210419-1155-1-1996
Διπλά άρθρα Αναλυτικής
Κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή (άρθρου) Γενικής λογιστικής η οποία περιείχε ανάλυση αναλυτικής, σε περίπτωση που στο άρθρο της Αναλυτικής λογιστικής γινόταν αλλαγή λογαριασμού, δημιουργούνταν 2 άρθρα.

20210517-1155-1-2474
Ιδιος Φορολογικός αριθμός σε Παραστατικά προς έγκριση
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν ορθά ο φορολογικός αριθμός Παραστατικών, ύστερα από έγκριση.

20210603-1155-2-2828
Fast Report Preview/ Ευρετήριο
Επιλέγοντας 'Fast report preview' σε ομαδοποιημένο ευρετήριο Fast report ειδών και ενώ είχε επιλεχθεί 'σε νέο παράθυρο' κάποιων τιμών, δεν εκτυπώνονταν στο preview οι συγκεκριμένες εγγραφές.

20210604-1155-1-2854
Αυτόματη καταχώριση κωδικού σε νέο κύκλο σεμιναρίων
Προστέθηκαν στις παραμέτρους στελεχών οι παράμετροι:
1. Αυτόματη πρόταση κωδικού κύκλων σεμιναρίων
2. Διαχωριστικό κύκλων σεμιναρίων.


20210623-1155-1-3172
Οικονομικά στοιχεία ειδών με Χ/Μ
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία των ειδών με παρακολούθηση σε χρώμα μέγεθος και είχαν ανενεργά χαρακτηριστικά.

20210624-1155-1-3210
Προγραμματισμός εργασίας - Πολυεταιρικό μοντέλο
Βελτιστοποιήθηκε η απεικόνιση σε Ενέργειες που έχουν προέλθει από Προγραμματισμό εργασίας σε εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν σε πολυεταιρική εγκατάσταση

20210624-1155-1-3218
Extra πεδία ειδών στις γραμμές προδιαγραφών
Διορθώθηκε το θέμα που αφορούσε στη μη αποθήκευση των έξτρα πεδίων γραμμών Α' υλών σε προβολή προδιαγραφής.

20210629-1155-1-3287
Λάθος δεδομένα στην εργασία "Μαζική μεταβολή ανάλυσης χρόνου" [RCALCWACTLINES]
Διορθώθηκε σφάλμα το οποίο εμφανίζονταν στην εργασία "Μαζική μεταβολή ανάλυσης χρόνου".

20210702-1155-1-3351
MRP - Μήνυμα στην Εκτέλεση προγραμματισμού
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατα την εκτέλεση προγραμματισμού MRP.

20210702-1155-1-3357
Θέμα με ποσ. είδους που συμμετέχει σε τιμολογιακή πολιτικη στο Retail Pro
Κατά την αναζήτηση είδους στο Retail Pro, δεν εμφανιζόταν η ορθή του ποσότητα, σε περίπτωση που συμμετείχε σε τιμολογιακή πολιτική.

20210705-1155-1-3376
File type 14 - Εξαγωγή καθαρής αξίας ΜΥΦ
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε σε συμπεριφορά κατα την οποία δεν γίνονταν εξαγωγή της καθαρής αξίας ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ στο παραγόμενο XML του file type 14 όταν αφορούσε Παραστατικά Αγορών.

20210705-1155-1-3382
Εξόφληση Τιμολογίων (ενεχυρίαση) - πιστωτικά με ποσό 0
Στην εργασία 'Εξόφληση τιμολογίων' από την ενεχυρίαση, εμφανιζόταν προς εξόφληση Πιστωτικό Παραστατικό με μηδενική αξία.

20210705-1155-1-3393
Επιλογή αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο στην εφαρμογή
Έχοντας ορίσει σε εργασία στο menu SALDOC[AUTOEXEC=2] και στις Ιδιότητες 'Αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο στην εφαρμογή' & 'Δεν επιτρέπεται κλείσιμο της εργασίας' δεν άνοιγε η εργασία κατά το relogin στην εφαρμογή.

20210706-1155-1-3422
Ταυτοποίηση χρήστη/ Αποστολή SMS
Διορθώθηκε θέμα κατα το οποίο δεν γινόταν αποστολή SMS για 2 Factor Authentication σε κάποιες περιπτώσεις.

20210707-1155-1-3428
Σφάλμα στην Εισαγωγή Gdata Ε.Ε. από Atlantis - 'Δεν έχει οριστεί ειδικός λογαριασμός Φ.Π.Α. στον λογαριασμό 'Πωλ. Εμπορευμ. 17% Χονδρικώς'.
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε Παραστατικό εξόδων όταν ο προμηθευτής είχε μειωμένο ΦΠΑ και το Παραστατικό είχε υπόδειγμα Παραστατικού.

20210707-1155-1-3433
Κατάσταση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων
Στην 'Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων', ο αθροιστής 'Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)' ενημερώνεται πλέον από τον τύπο λογαριασμού εσόδου ή εξόδου. Σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί τόκοι σε λογαριασμό με τύπο 'Εσόδων', τότε εμφανίζονται με θετικό πρόσημο. Αν έχουν καταχωρηθεί τόκοι σε λογαριασμό με τύπο 'Εξόδων', τότε εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο.

20210707-1155-1-3437
Υπολογισμός πόντων σε καταχώριση παραστατικού
Διορθώθηκε θέμα κατά το οποίο δε γινόταν υπολογισμός πόντων σε κάρτες bonus κατα την καταχώριση του Παραστατικού.

20210708-1155-1-3444
Μήνυμα σφάλματος στις Πωλήσεις κατ' είδος
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στις 'Πωλήσεις κατ' είδος' πελάτη, επιλέγοντας εμπορική κατηγορία ή ομάδα, μέσα από Παραστατικό.

20210708-1155-1-3468
Έλεγχος μοναδικότητας ΑΜΚΑ με προειδοποίηση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζονταν στην αντιγραφή εργαζομένου με το ίδιο ΑΜΚΑ.

20210709-1155-1-3472
Ανάλυση ανά συντελεστή ΦΠΑ
Στην εκτύπωση 'Ανάλυση ανά συντελεστή Φ.Π.Α.' των εσόδων εξόδων, δεν εμφανιζόταν ορθά η φορολογητέα αξία.

20210709-1155-1-3480
Φόρμα εκτύπωσης σετ ειδών - εκτύπωση των χαρακτηριστικών
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατά την οποία δε γίνονταν εκτύπωση των χαρακτηριστικών από συνθετικά ενός σετ που έχουν δηλωθεί στον 'Συνδυασμό χαρακτηριστικών'. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί φίλτρο == στον σχεδιασμό της φόρμας εκτύπωσης.

20210712-1155-1-3491
Γενική Λογιστική/ File Type 14
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε τη συμπεριφορά στο file type 14 κατά την οποία δεν παραγόταν ορθά τιμή για το πεδίο 'msign'. Το πεδίο 'MTYPE' ενημερώνεται από τη σειρά εξαγωγής στο σχεδιασμό της γέφυρας.

20210712-1155-1-3498
Παραγωγή/ Δελτία αναλώσεων
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν όταν γινόταν εισαγωγή δελτίων αναλώσεων από εντολή στην οποία είχαν προστεθεί είδη εκτός της προδιαγραφής.

20210712-1155-1-3500
Εκτύπωση ευρετηρίου/ Ανάλυση γραμμών σε 2η μπάντα
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν όταν πραγματοποιούνταν εκτύπωση ευρετηρίου σε Excel όταν το ευρετήριο είχε ανάλυση γραμμών σε 2η μπάντα.

20210712-1155-1-3502
Ole Error: 80040E14. Incorrect syntax near 'XXXXX' σε έλεγχο Γ.Γ.Π.Σ.
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν στην εργασία Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ. όταν υπήρχε ειδικός χαρακτήρας στο πεδίο της ΔΟΥ.

20210712-1155-1-3504
Λογιστικές ενημερώσεις/ Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml)
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την 'εκτέλεση' της εργασίας 'Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml)', σε περίπτωση που δεν είχε συμπληρωθεί διεθνής κωδικός στο νόμισμα.

20210712-1155-1-3507
Μετασχηματισμός φακέλων υπηρεσιών και μη χρεώσιμες υπηρεσίες
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατα την οποία δεν πραγματοποιούνταν σωστή μεταφορά χρεώσιμων/μη χρεώσιμων υπηρεσιών από φάκελο υπηρεσιών σε Παραστατικό υπηρεσιών-ανταλ/κών.

20210713-1155-1-3522
Καρτέλα πελάτη/ Εργασίες Χρήστη στη sidebar
Διορθώθηκε θέμα που αφορούσε στη συμπεριφορά κατα την οποία δεν εμφανίζονταν σωστά αποτελέσματα σε εκτύπωση καρτέλας πελάτη όταν αυτή χρησιμοποιούνταν από τις εργασίες Χρήστη και γίνονταν εναλλαγή πελατών έχοντας επιλέξει συγκεκριμένη προβολή.

20210714-1155-1-3529
Θέμα με έλεγχο ΑΦΜ με δεξί κλίκ απο ευρετήριο
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εργασίας Έλεγχος ΓΓΠΣ όταν αυτή εκτελούνταν απο ευρετήριο πελατών και σε ορισμένες περιπτώσεις επέστρεφε λανθασμένη τιμή σε συγκεκριμένο πεδίο.

20210715-1155-1-3561
Filetype 14 από ειδικές πιστωτών για Β κατηγορίας
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή του file type 14 Ε.Ε. όταν συμπεριλαμβάνονταν η ενότητα Ειδικές πιστωτών.

20210716-1155-1-3580
Παραγωγή - Εργασία Παραστατικά βάσει ελλείψεων / αναγκών - σφάλμα 'Field 'sovarchar17' not found'
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή στοιχείων Παραστατικών, στους αυτοματισμούς παραγωγής, στην εργασία 'Παραστατικά βάσει ελλείψεων/αναγκών'. Επιπρόσθετα, προστέθηκαν τα φίλτρα: 'Κατάσταση (Δεσμευμένα)', 'Τρόπος πληρωμής (Δεσμευμένα)' & 'Τρόπος αποστολής (Δεσμευμένα)'.

20210716-1155-1-3591
Μήνυμα σε υποβολή Ε4
Διορθώθηκε σφάλμα το οποίο εμφανίζονταν στην εργασία υποβολής Ε4 συμπληρωματικού ωραρίου.

20210706-1155-1-3423
Διαφορά 0,01 € στο τοπικό νόμισμα ανάμεσα σε παραστατικό ειδικών συναλλαγών προμηθευτών και της αυτόματης εξόφλησης του.
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε διαφορά ενος λεπτού ανάμεσα σε παραστατικό ειδικής συναλλαγής προμηθευτή και παραστατικό πληρωμής προμηθευτή, όταν το τελευταίο προερχόταν απο αυτόματη εξόφληση και ο προμηθευτής είχε ξένο νόμισμα με ισοτιμία 4 δεκαδικών.

20210709-1155-1-3486
Quick view εικόνα είδους σε παραστατικό μετά το σκανάρισμα είδους στο νέο interface
Διορθώθηκε συμπεριφορά κατα την οποία δεν εμφανίζονταν η εικόνα του είδους απο Quick View στις γραμμές παραστατικών όταν υπήρχε χρήση της παραμέτρου "Χρήση BarCode" σε Series 5 UI. 

20210720-1155-3-3634
File type 14 και εμβάσματα πελατών
Διορθώθηκε θέμα το οποίο εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή του file type 14 όταν συμπεριλαμβάνονταν η ενότητα 'Εμβάσματα Πελατών'. 

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11435

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210414-1155-2-1905
Συνολικής αξία στο Βιβλίο Οικοδομών
Στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών, προστέθηκε η στήλη της συνολικής αξίας (Καθαρή+ΦΠΑ) Μ.Δ.Ε.

20210506-1155-2-2292
Στοιχεία στελεχών
Στην εκτύπωση 'Στοιχεία στελεχών' προστέθηκε νέο κριτήριο για την επιλογή οργανωτικής μονάδας.

20210614-1155-2-3038
Νέο έντυπο Νομικών προσώπων (Ν)
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων & οντοτήτων.

20210616-1155-2-3069
Υποβολή εντύπου Νομικών προσώπων
Ενσωματώθηκε η διαδικασία υποβολής στην Γ.Γ.Π.Σ. της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων & οντοτήτων.

20210622-1155-2-3158
Σύνδεση εγγραφών myDATA
Στην εργασία 'Σύνδεση εγγραφών' Ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, προστέθηκε το φίλτρο Α.Φ.Μ.

20210628-1155-2-3264
Καταμέτρηση καρτών στο κλείσιμο ταμείου (Retail Pro)
Στο κλείσιμο ταμείου στο Retail Pro, εμφανίζεται πλέον η καταμέτρηση των καρτών.

20210628-1155-2-3265
File type 14 - πεδίο MTYPE
Κατά την εξαγωγή αρχείου file type 14, το πεδίο 'MTYPE' ενημερώνεται πλέον από τη σειρά εξαγωγής που έχει οριστεί στο setup των γεφυρών.

20210701-1155-1-3333
Μετασχηματισμός ειδικές προμηθευτών
Στο μετασχηματισμό Παραστατικών ειδικής συναλλαγής, μεταφέρονται πλέον τα πεδία 'Σύμβαση', 'Business unit', 'Ημερομηνία Παραστατικού', 'Ημερομηνία παραλαβής' από το Header & 'Σύμβαση', 'Business unit', 'Παρατηρήσεις', 'ΝΑΙ/ΟΧΙ', 'Πίνακες 1&2' από τις γραμμές Παραστατικού.

20210701-1155-7-3349
Δημιουργία Περιόδων για Κυπριακή Μισθοδοσία
Κατά την δημιουργία της χρήσης μισθοδοσίας αν οι φορολογικές προδιαγραφές της εταιρίας είναι <Κύπρος>, τότε οι περίοδοι μισθοδοσίας περιλαμβάνουν 13 περιόδους (January έως December και 13th Salary).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210311-1155-1-1259
Ακυρωμένο παραστατικό σε ευρετήριο
Κατά την αναίρεση κινήσεων Παραστατικού από ομαδοποιημένο ευρετήριο, εξακολουθούσε να εμφανίζεται προς 'Ακύρωση' το επιλεγμένο Παραστατικό.

20210419-1155-1-2005
Αναζήτηση με κωδικό προμηθευτή σε ομάδες εταιρειών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν γινόταν ανεύρεση ειδών στις γραμμές Παραστατικού μέσω του κωδικού ανεύρεσης, σε περίπτωση που το είδος ήταν ανενεργό στη κύρια εταιρεία.

20210607-1155-1-2893
Εισηγητές σε κύκλους σεμιναρίων
Στους κύκλους σεμιναρίων [SEMCYCLE], ελέγχονται οι εισηγητές [SEMLEADER] να μην είναι υποψήφιοι.
Επίσης ο ίδιος έλεγχος (ο εισηγητής να μην μπορεί να είναι υποψήφιος) μπήκε εκτός από τους κύκλους σεμιναρίων και στα σεμινάρια.


20210617-1155-1-3109
Ενημέρωση στοιχείων στο έντυπο Ε5
Προστέθηκε στα πρόσωπα εκπροσώπων εταιρείας το πεδίο ιδιότητα και σε περίπτωση που είναι συμπληρωμένο εμφανίζεται στο έντυπο Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης

20210618-1155-2-3136
Ανενεργά χρώματα σε καταχώριση Παραστατικού παραγωγής
Σε Παραστατικό παραγωγής, σε περίπτωση ανενεργού χαρακτηριστικού στις Α'/ Βοηθητικές ύλες, δεν εμφανίζεται πλέον στην ανάλυση των χαρακτηριστικών.

20210618-1155-2-3139
Ανενεργά χαρακτηριστικά στην αντιστοίχιση με συνδυασμό
Σε προδιαγραφή όπου είχε συμπληρωθεί είδος στις Α'/Βοηθητικές ύλες με ανενεργό χαρακτηριστικό, κατά τον συνδυασμό χαρακτηριστικών (δεξί κλικ), εμφάνιζε και το ανενεργό.

20210623-1155-1-3188
Γενική Λογιστική/ Δημιουργία Συναλλασσόμενου
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία συναλλασσόμενου με ταυτόχρονη δημιουργία λογαριασμού λογιστικής.

20210624-1155-1-3221
Έναρξη Παγίων/ Λογιστικές αποσβέσεις
Κατά την 'εκτέλεση' της εργασίας 'Έναρξη παγίων', δεν ενημερωνόταν ορθά η υπολειμματική αξία των λογιστικών αποσβέσεων.

20210629-1155-1-3283
File type 14
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή File type 14.

20210630-1155-1-3314
Υπόδειγμα άρθρου
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή υποδείγματος λογιστικής.

20210702-1155-1-3362
file type 14
Στην εξαγωγή του File type 14, τα δεκαδικά χωρίζονται πλέον με ','.

20210705-1155-1-3377
Ομάδες εταιρειών
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση ειδών στις γραμμές Παραστατικών, στη στήλη κωδικού ανεύρεσης, σε ομάδες εταιρειών σε εταιρεία εκτός της κύριας.


Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11434

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210630-1155-2-3322
Αλλαγές για έκδοση 1.0.3 myDATA
1. Προστέθηκε νέο πεδίο (fuelInvoice – ένδειξη παραστατικού καυσίμων) (έγκυρο μόνο για παρόχους)
2. Προστέθηκαν οι κατηγορίες αιτιών εξαίρεσης Φ.Π.Α
3. Προστέθηκαν οι κατηγορίες παρακρατούμενων φόρων
4. Προστέθηκαν οι κατηγορίες λοιπών φόρων
5. Προστέθηκαν οι κατηγορίες χαρτοσήμου
6. Προστέθηκαν οι κατηγορίες τελών

20200929-1155-2-3691
Εξοδολόγια/ Timeline
Στα Εξοδολόγια προστέθηκε το Timeline μέσω των σχετικών εργασιών.

20210222-1155-2-928
MRP με ημερομηνία φόρτωσης
Στις παραμέτρους της παραγωγής, προστέθηκε η ημερομηνία προγραμματισμού MRP, που δέχεται τις τιμές 'Ημερομηνία παράδοσης' ή 'Ημερομηνία φόρτωσης.

20210304-1155-2-1143
Κείμενο ενημερώσεων σε RichText
Στο module των ενημερώσεων, το κείμενο (πεδίο REMARKS) υποστηρίζει RichText για να μπορούμε να βάζουμε hyperlinks, εντονα γράμματα πλάγια κλπ.
Επίσης, είναι διαθέσιμη η function GetHTMLFromField που επιστρέφει τα δεδομένα του πεδίου και
είναι published στο Object SOHRANNOUNCE.
Δεν απαιτείται καμμία παράμετρος αλλά πρέπει να γίνει locate στο object με το SOACTION.


20210412-1155-2-1862
Αρχείο για χρηματικά εντάλματα πληρωμής
Πραγματοποιείται ο έλεγχος ορθότητας του αρχείου χρησιμοποιώντας το psp-2.3-forXep.xsd

20210427-1155-2-2200
Χρωματική ζώνη ανά σειρά - Myworkplace
Στις παραμέτρους στελεχών στη σελίδα του myworkplace προστέθηκε το πεδίο CLRVLS2 (Χρωματική ζώνη (ανά σειρά)).
Στη σελίδα του myworkplace μεταφέρθηκε (και εκεί) και το πεδίο Χρωματική ζώνη που υπήρχε ήδη και υπονοείται ότι είναι ανά ωράριο για τη σειρά εργασίας.


20210507-1155-2-2330
Υπολογισμός αναδρομικών τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης
Προστέθηκε η δυνατότητα κατά τον υπολογισμό αναδρομικών τα οποία αφορούν πάνω από 1 έτη τα ποσά τρέχοντος έτους να απεικονίζονται σε μισθολογικό στοιχείο (3045 - Αναδρομικές αποδοχές προηγ.μηνών ιδίου έτους) ενώ τα ποσά αναδρομικών των προηγούμενων χρήσεων να απεικονίζονται σε ξεχωριστό μισθολογικό στοιχείο (3031 - Αναδρομικές αποδοχές προηγουμένων ετών)

20210517-1155-2-2476
"Αναλυτική περιγραφή" σε απάντηση
Προστέθηκε το πεδίο "Αναλυτική περιγραφή" στις γραμμές του σετ απαντήσεων.

20210519-1155-2-2519
Εκτυπώσεις Αποθήκης/ Πλάτος πεδίων
Στις Εκτυπώσεις Αποθήκης, 'Καρτέλες ειδών','Τρέχοντα υπόλοιπα', 'Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ.' & 'Βιβλίο απογραφών', επιλέγοντας την 'Ανάλυση χαρακτηριστικών' εμφανίζεται και το πλάτος πεδίων.

20210524-1155-2-2591
Παρτίδες στις γραμμές Δελτίων ανάλωσης
Προστέθηκε η 'Επιλογή παρτίδων' στο δεξί κλικ των γραμμών Δελτίων ανάλωσης.

20210524-1155-2-2594
Νέο έντυπο E3
Είναι διαθέσιμο το νέο έντυπο Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (E3). Για την ενημέρωση των νέων μεταβλητών θα πρέπει να 'εκτελέσετε' την εργασία 'Ενημέρωση μεταβλητών' και να τις συνδέσετε με τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

20210524-1155-2-2599
Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων
Στην Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων [SOHRPRINTFORMLOG], είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία:
1) Χρήση [WHOUSE]
2) Περίοδος [LDSTATUS]
3) Είδος εκτύπωσης [PRJCLEAD]
4) Φόρμα [SOISO1]


20210525-1155-2-2611
Γραμμογράφηση file type 7
Υλοποιήθηκε η γραμμογράφηση για το File type 14 εσόδων εξόδων & Γενικής λογιστικής, μέσω XML αρχείων.

20210525-1155-2-2678
Άδειες εργαζόμενου [Από μεταφορά]
Προστέθηκε η ένδειξη [Από μεταφορά] στην υποκαρτέλα Άδειες του εργαζόμενου, ώστε να μπορεί α χρήστης να ελέγχει τις εγγραφές που εξαντλούν το δικαίωμα από προηγούμενες χρήσεις.
Επίσης στην συνάρτηση ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ, προστέθηκε μια ακόμα παράμετρος ώστε να επιστρέφει τις άδειες που έχουν την ένδειξη [Από μεταφορά].


20210527-1155-2-2650
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων
Aντικαταστάθηκε από drop box το παλιό flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων'. Οι επιλογές είναι τρεις (3):
OXI.
OXI ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.
ΝΑΙ.
Επιπρόσθετα διορθώθηκε δυσλειτουργία κατά την οποία εφόσον είχε επιλεγεί να ΜΗΝ συμμετέχουν στην εκτύπωση τα πωληθέντα πάγια και ταυτόχρονα είχε επιλεγεί το flag 'Αναλυτικά', εμφανιζόταν η detail band και για τα πωληθέντα.


20210528-1155-2-2704
Υποκ/μα στις αντιστοιχίσεις
Προστέθηκε το υποκατάστημα των Παραστατικών στην εργασία 'Αντιστοίχιση ανεξόφλητων' συναλλασσόμενων στα Παραστατικά κάλυψης & δημιουργίας απαιτήσεων.

20210531-1155-2-2745
Λύση σχέσης εργασίας
Προστέθηκε η δυνατότητα στην εργασία Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας να επιλέγει ο χρήστης ξεχωριστή μισθολογική περίοδο για την Αποζημίωση αδείας και αντίστοιχα ξεχωριστή μισθολογική περίοδο για την Αποζημίωση απόλυσης. Σε αντίθετη περίπτωση υπολογίζονται στην κανονική περίοδο του μήνα αποχώρησης.

20210531-1155-2-2748
myDATA - Ειδική διαχείριση 39α
Τα Παραστατικά με ειδική διαχείριση 39α, ενημερώνονται πλέον με τύπο χαρακτηρισμού 2102003 Ε3_102_003 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (άρθρου 39α) & VAT_366 - Λοιπές πράξεις λήπτη.

20210601-1155-2-2756
Φορολογικός αριθμός και σειρά στο αρχείο gdata.xml
Ενημερώνεται ορθά πλέον ο φορολογικός αριθμός κι η φορολογική σειρά στις εργασίες Εξαγωγής κινήσεων (GData) Γενικής λογιστικής & εσόδων εξόδων.

20210601-1155-2-2773
Draft Entries - Timeline
Στην ενότητα 'Υποψήφιοι και Draft Entries' προστέθηκε το Timeline μέσω των σχετικών εργασιών.

20210602-1155-2-2794
Φάκελος εντολών παραγωγής από πωλήσεις
Δόθηκε δυνατότητα κατά τη μεταφορά παραστατικού πώλησης σε Φάκελο εντολής παραγωγής, η δημιουργία του φακέλου χωρίς προδιαγραφή στις γραμμές των ειδών.

20210603-1155-2-2814
Συμβάσεις σε προμηθευτές
Στις σχετικές εργασίες των προμηθευτών & Χρηματικών λογαριασμών, εμφανίζονται πλέον οι συμβάσεις τους.

20210604-1155-1-2845
Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερ/νία
Στην εκτύπωση ''Υποχρεώσεις σε δοθείσα ημερομηνία'' προστέθηκαν ο κωδικός & η περιγραφή του έργου.

20210604-1155-2-2836
Κωδικός στους κύκλους σεμιναρίων
Προστέθηκε η στήλη κωδικός [CODE] στους κύκλους σεμιναρίων [SEMCYCLE].

20210604-1155-2-2849
Timeline στο C.R.M.
Στο timeline των ενεργειών εμφανίζεται πλέον η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της ενέργειας.

20210604-1155-2-2856
POS - Ingenico
Υλοποίηση νέων τερματικών πληρωμών POS για την Εθνική τράπεζα και συγκεκριμένα των μοντέλων:
1. Ingenico ICT220
2. Ingenico Desk3200
3. Ingenico Desk3500


20210604-1155-2-2857
POS Six Payments
Υλοποίηση νέων τερματικών πληρωμών POS για την τράπεζα Κύπρου και συγκεκριμένα των μοντέλων:
PAX S800, PAX Q80, PAX Q30, PAX S920


20210604-1155-2-2862
Αιτήματα εργαζομένων
Προστέθηκαν τα πεδία Χρονόμετρο [STOPWATCH] και Διάρκεια [DURATION] στα Αιτήματα εργαζομένων [SOPRSNREQ] και είναι διαθέσιμα στο σχεδιασμό ευρετηρίου. Επίσης προστέθηκε το "χρονόμετρο" στο interface στη σελίδα "Λοιπά στοιχεία".

20210607-1155-2-2873
File type 9
Δόθηκε δυνατότητα κατά την εξαγωγή file type 9 αρχείου, να γίνεται χρήση του Default πελάτη λιανικής.

20210608-1155-2-2923
Γέφυρες παγίων
Προστέθηκε στις γέφυρες Παραστατικών αποσβέσεων παγίων, το Business Unit των οντοτήτων.

20210610-1155-2-2966
Χάρτης εγκαταστάσεων
Δόθηκε δυνατότητα 'Εμφάνισης σε χάρτη' των εγκαταστάσεων, βάσει γεωγραφικού σημείου.

20210611-1155-1-3016
Παράθυρο υπενθυμίσεων σε ελαχιστοποίηση
Κατά την επιλογή των υπενθυμίσεων και ελαχιστοποίηση του παραθύρου, δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία στο πρόγραμμα.

20210614-1155-2-3028
Ε12 Απογραφική αναγγελία οικοδομοτεχνικών έργων
Βελτιστοποιήθηκε στο έντυπο Ε12 Απογραφική αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομοτεχνικά έργα, η απεικόνιση των εργαζομένων οι οποίοι στην ανάλυση ημερών/φάσης έχουν ημέρες εργασίας για το επιλεγμένο έργο τον επιλεγμένο μήνα/μισθολογική περίοδο με τις αντίστοιχες ημέρες αλλά και όσων συμμετέχουν στο έργο βάση μισθολογικού στοιχείου για περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται η ανάλυση στην καρτέλα του εργαζόμενου.

20210615-1155-2-3059
Μισθολογικό στοιχείο για εργαζόμενους Ιδιωτικού ή Δημοσίου
Προστέθηκε κριτήριο στην εργασία Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ για το αν θα συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι δημόσιου τομέα για τις περιπτώσεις όπου ο υπολογισμός κρατήσεων γίνεται με τα ποσοστά ασφάλισης δημοσίου τομέα αλλά το αρχείο της Α.Π.Δ θα πρέπει να αποσταλεί σαν κοινή επιχείρηση με 3ψηφιο τύπο αποδοχών.

20210616-1155-2-3066
Ταξινόμηση σε προβολή πελατών
Στις ''Πωλήσεις κατ' είδος'' μέσω των σχετικών εργασιών πελατών, δεν γινόταν ορθό order των ειδών.

20210616-1155-2-3087
Εκκρεμότητα εγγραφών - myDATA Live
Δόθηκε δυνατότητα στο myDATA Live, εμφάνισης των εγγραφών 'Όλες', 'Μόνο με εκκρεμότητα' & 'Χωρίς εκκρεμότητα'.

20210622-1155-2-3161
Ανεξόφλητα παραστατικά - εμφάνιση ενηλικίωσης
Στις εκτυπώσεις ''Ανεξόφλητα παραστατικά'' και ''Ανεξόφλητα παραστατικά ανά B.U.'' των συναλλασσόμενων, προστέθηκε το φίλτρο ''Εμφάνιση'' όπου δέχεται τις τιμές ''Από αρχαιότερο σε νεότερο'' ή ''Από νεότερο σε αρχαιότερο''.

20210623-1155-2-3184
Retail pro - πληρωμές προμηθευτών
Στο Retail pro, δεν συμπληρωνόταν ο προμηθευτής που είχε οριστεί σε custom προβολή στο default value του πεδίου TRDR στις πληρωμές.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210209-1155-1-665
Επιστροφή παγίου
Σε περίπτωση επιστροφής παγίου, δεν άνοιγε ορθά ο selector ''Συναλλαγή link'' στις γραμμές των παραστατικών παγίων, για τη σύνδεση του πιστωτικού με το αρχικό παραστατικό.

20210311-1155-1-1265
S1QView.exe
Δεν ήταν δυνατή η ''εκτέλεση'' Qlikview σε windows 7 64-bit.

20210316-1155-1-1298
Τέλος Πλαστικής Σακούλας
Δεν εφαρμοζόταν η τιμολογιακή πολιτική που είχε οριστεί σε είδος με τύπο 'Τέλος πλαστικής σακούλας'.

20210322-1155-1-1430
Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.
Βελτιστοποιήθηκε η εκτύπωση Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ ως προς την απεικόνιση των Μελών ή/και Διαχειριστών ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ.

20210428-1155-1-2214
Κατάσταση Αναστολής Σύμβασης για Δώρο Πάσχα 2021
Βελτιστοποιήθηκε η εκτύπωση Κατάσταση αναστολής σύμβασης εργασίας όσον αφορά την απεικόνιση των αποδοχών Δώρου Πάσχα αναστολής 2021.

20210506-1155-1-2304
Custom Object / Πίνακας whousebin
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ετικέτας σε custom object.

20210513-1155-1-2439
Δωροεπιταγή σε επιστροφή λιανικής
Κατά το μετασχηματισμό λιανικής πώλησης σε Παραστατικό επιστροφής, δεν προτείνεται πλέον δωροεπιταγή.

20210517-1155-1-2473
Απαντήσεις αξιολογήσεων στελεχών
Διορθώθηκε η αντιγραφή από προηγούμενο στις απαντήσεις αξιολογήσεων στελεχών.

20210519-1155-1-2526
Εκτέλεση του Soft1Sales.qvw
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle κατά την ενημέρωση της Ανάλυσης πωλήσεων (Qlik vies). Για την ορθή ενημέρωση, πρέπει να γίνει εκ νέου ενημέρωση των qlikview αρχείων, μέσω των add-ons.

20210525-1155-1-2640
Ανάλυση εισφορών με τύπο ταμείου 998
Τα ταμεία 998 κάνουν μια γραμμή με insmode4. Εάν έχουν συμπληρωμένο το CALCELM τότε αυτό θα ενημερώσει το RLCALCELM στη γραμμή με insmode4.

20210531-1155-1-2730
Γενικές ενέργειες σαν σχετική εργασία πελάτη
Δεν εμφανίζονταν ορθά αποτελέσματα, σε custom προβολή ενεργειών, μέσω των σχετικών εργασιών πελατών.

20210531-1155-3-2746
Σύνδεση εγγραφών - εγγυοδοσία
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τη σύνδεση εγγραφών myDATA σε περίπτωση που η κατηγορία χαρακτηρισμού ήταν 2.95 ή 1.95 και δεν υπήρχε τύπος χαρακτηρισμού.

20210601-1155-1-2767
Έλεγχος υπολοίπου-παρτίδας-θέσης
Δεν γινόταν ορθά ο έλεγχος αποθέματος στις γραμμές παραστατικού, ανά θέση αποθήκευσης και παρτίδα.

20210601-1155-1-2769
Διάταξη απαλλαγής σε λογιστική κατηγορία
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώριση νέου συναλλασσόμενου στον οποίο είχε συμπληρωθεί λογιστική κατηγορία με διάταξη απαλλαγής.

20210602-1155-1-2788
Συνέχεια ενέργειας σε άλλη ενότητα
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή ενότητας (Πελάτη-Προμηθευτή) στη συνέχεια ενέργειας.

20210602-1155-1-2793
Custom προβολή στο RetailPro
Στο Retail pro, δεν γινόταν ορθά η ανάθεση τιμής σε custom προβολή.

20210603-1155-1-2804
Ευρετήριο άρθρων λογιστικής
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκευόταν το δικαίωμα 'Set as default' χρήστη σε ευρετήριο.

20210604-1155-1-2838
Προδιαγραφές Sum Πεδίου στο Grid
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή σε excel, custom προβολής Προδιαγραφών, έχοντας ορίσει στις ιδιότητες του grid στο Fields with Totals το QTY2.

20210604-1155-1-2843
Αναζήτηση ζυγιζόμενου είδους
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στα Δελτία ανάλωσης, κατά την αναζήτηση είδους με κωδικό ανεύρεσης.

20210608-1155-1-2925
Διαχείριση ΑΠΔ Δημοσίου
Βελτιστοποιήθηκε η εμφάνιση της εργασίας Διαχείριση Α.Π.Δ Δημοσίου για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

20210609-1155-1-2936
Έσοδα - Έξοδα/ Παρακράτηση φόρου (File Type7)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή file type 7 αρχείου εσόδων εξόδων σε Παραστατικά με έξοδα 'Κρατήσεις ελευθέριων επαγγελμάτων'.

20210609-1155-1-2937
Εκτύπωση παραστατικού σε email
Κατά την εκτύπωση Παραστατικού, δεν εμφανίζονταν σε κάποιες περιπτώσεις οι ρυθμίσεις Email.

20210610-1155-1-2958
Στήλες γραμμών στη λιανική
Δεν αποθηκεύονταν ορθά οι στήλες γραμμών υπηρεσιών σε Παραστατικά λιανικής.

20210610-1155-1-2970
Πρότυπα Δεδομένα σε υπολογισμό τιμών κόστους
Κατά την επιλογή αποθηκευμένου πρότυπου δεδομένου στην εργασία 'Υπολογισμός τιμών κόστους', δεν συμπληρώνονταν ορθά όλες οι τιμές, βάσει πρότυπου.

20210610-1155-1-2973
Εκτυπωτές
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν ολόκληρη η περιγραφή του εκτυπωτή, κατά τη μαζική εκτύπωση Παραστατικών.

20210610-1155-1-2979
Δημιουργία εντύπου Ε5
Βελτιστοποιήθηκε ο υπολογισμός του Ε5 - Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.

20210611-1155-1-2999
Μεταφορά έργου γραμμών σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού στο οποίο υπήρχε έργο στο header και όχι στις γραμμές κι έχοντας επιλέξει τη ''Μεταφορά στοιχείων έργου'' στο διάλογο του μετασχηματισμού, μεταφέρονται πλέον οι τιμές όπως ήταν στο αρχικό παραστατικό.

20210614-1155-1-3045
Τελευταία τιμή αγοράς στα οικονομικά στοιχεία
Δεν ενημερωνόταν ορθά η τελευταία τιμή αγοράς, στα οικονομικά στοιχεία του είδους.

20210616-1155-1-3075
Διαγραφή Παραστατικού με ΜΑΡΚ
Κατά τη διαγραφή Παραστατικού το οποίο έχει M.A.R.K, εμφανίζεται πλέον απαγορευτικό μήνυμα 'Προσοχή! Η εγγραφή έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ. Δεν μπορεί να διαγραφεί!'.

20210616-1155-1-3077
ΦΠΑ επιβάρυνσης σε παραστατικό μηδενικής αξίας
Δεν υπολογιζόταν ορθά το ΦΠΑ της επιβάρυνσης (Έξοδο) σε περίπτωση που τα είδη στις γραμμές δεν είχαν αξία και η επιβάρυνση ακολουθούσε το ΦΠΑ της γραμμής.

20210618-1155-1-3134
Λύση σχέσης εργασίας
Βελτιστοποιήθηκε στην εργασία Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας η πρόταση ημερών εργασίας του μήνα αποχώρησης καθώς και ο υπολογισμός ημερών ΔΧ κατά την αποχώρηση είτε με ημερολογιακό είτε με ασφαλιστικό υπολογισμό.

20210622-1155-1-3148
Γενική λογιστική/ Resolvers εξόδων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε γέφυρα Παραστατικών με Γενική λογιστική, έχοντας ορίσει resolvers εξόδων.

20210623-1155-1-3170
Πρότυπο κόστος είδους
Κατά την προσθήκη τιμής στο πεδίο ''Πρότυπο κόστος'' είδους και εφόσον εμφανιζόταν το μήνυμα ''Υπάρχουν καταχωρημένες τιμές σε κάποιες περιόδους. Να αλλαχθούν;'' στην επιλογή ''ΝΑΙ'' δεν άλλαζαν οι τιμές για όλες τις περιόδους.

20210624-1155-1-3202
Υπολογισμός ΑΠΔ - oracle
Βελτιστοποιήθηκε ο υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ για τις εγκαταστάσεις Oracle.

20210624-1155-1-3220
Αρχείο πληρωμών SEPA - 2008 UI
Εμφανίζεται πλέον σωστά η Αιτιολογία στην εργασία Δημιουργία αρχείου πληρωμών SEPA για χρήστες του UI Έκδοση 2008.

20210625-1155-1-3238
Αρχείο ΦΜΥ - Oracle
Βελτιστοποιήθηκε ο υπολογισμός αρχείου Φ.Μ.Υ σε εγκαταστάσεις Oracle.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11433

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210122-1155-2-340
Παραστατικό ετικετών γραμμών/ Δοτή ποσότητα
Στην εργασία δημιουργίας Παραστατικού ετικετών γραμμών, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής δοτής ποσότητας.

20210421-1155-2-2068
Κατάλογος εταιρείας [MyWorkPlace]
Στις παραμέτρους MyWorkPlace (Παράμετροι στελεχών), προστέθηκε η επιλογή για ευρετήριο στελεχών με την ονομασία 'Κατάλογος εταιρείας'.

20210421-1155-2-2076
Επανεκκίνηση βήματος B.A.M.
Δόθηκε δυνατότητα επανεκκίνησης ενός βήματος B.A.M, το οποίο είχε αποτύχει.

20210427-1155-2-2191
Σειρά αιτήματος μεταβολής
Προστέθηκε στις παραμέτρους στελεχών στη σελίδα MyWorkPlace το πεδίο "Σειρά αιτήματος μεταβολής".

20210506-1155-2-2290
Dashboard [DSBHRCUSNAIRE]
Στο dashboard [DSBHRCUSNAIRE], το μοντέλο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό και ο κύκλος είναι πολλαπλής επιλογής.

20210506-1155-2-2291
Εκτύπωση αδειών
Εμφανίζει μόνο τα στελέχη που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας.

20210510-1155-2-2360
"Έγκριση" στις άδειες
Το πεδίο "Έγκριση" [LDSTATUS] στις άδειες [SOPRSNLEAVE], είναι πλέον διαθέσιμο στα ευρετήρια.

20210518-1155-2-2493
Ερώτημα δημιουργίας εναλλακτικών
Στις παραμέτρους αποθήκης, στην Αυτόματη παραγωγή ΕΑΝ, προστέθηκαν οι επιλογές: 'Όχι', 'Ναι (με επιβεβαίωση)', 'Ναι (χωρίς επιβεβαίωση)'.

20210518-1155-2-2495
Αντιγραφή παραγγελίας
Δόθηκε δυνατότητα αντιγραφής παραγγελίας, στις ευκαιρίες πώλησης.

20210520-1155-2-2546
Extra πεδία ειδών στις γραμμές προδιαγραφών
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης των extra πεδίων (MTREXTRA) στις προδιαγραφές παραγωγής, μέσω σχεδιασμού προβολής.

20210520-1155-2-2549
Αιτιολογία στο Ιστορικό πωλήσεων
Στο ιστορικό αγορών & πωλήσεων των ειδών, προστέθηκαν στο πλέγμα η Αιτιολογία & Αιτιολογία 2.

20210520-1155-2-2550
Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών και πωλήσεων
Στις εκκρεμείς παραγγελίες αγορών & πωλήσεων μέσω των σχετικών εργασιών ειδών, δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης του υποκαταστήματος συναλλασσόμενου με προσθήκη στήλης στο πλέγμα.

20210524-1155-2-2575
Νέο έντυπο 'Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης'
Είναι διαθέσιμο το νέο έντυπο 'Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης'. Για την ενημέρωση των νέων μεταβλητών θα πρέπει να 'εκτελέσετε' την εργασία 'Ενημέρωση μεταβλητών' και να τις συνδέσετε με τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

20210524-1155-2-2585
Συναρτήσεις FItemCDim...
Στις συναρτήσεις FItemCDimOpn, FItemCDimImp, FItemCDimExp, FItemCDimRem, FItemCDimSal, FItemCDimPur, FItemCDimRestMode, FItemCDimOrdered, FItemCDimReserved, FItemCDimOtherRest, FItemCDimBalImp, FItemCDimBalExp, FItemCDimSumBalImp, FItemCDimSumBalExp προστέθηκε στο τέλος προαιρετική παράμετρος που εφόσον έχει τιμή 1 δηλώνει ότι αντί για το LINENUM του πίνακα CDIMLINES θα χρησιμοποιηθεί το πεδίο CDIMLINES. Αυτό θα διευκολύνει τη χρήση τους ως SQL εντολών σε ευρετήρια.

20210526-1155-1-2631
Εγγραφές myData σε ομάδα εταιρειών
Σε εγκαταστάσεις με ομάδες εταιρειών, στο ευρετήριο 'Εγγραφές' Ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, εμφανίζονταν οι εγγραφές όλων των εταιρειών.

20210528-1155-2-2712
Αναζήτηση παραστατικού με FINDOC - Retail pro
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα αναζήτησης παραστατικού με το πεδίο ''Συναλλαγή'' Findoc.

20210531-1155-2-2738
Παράμετροι MyWorkplace - Ευρετήριο Παρουσιολογίου
Προστέθηκε πεδίο στις Παραμέτρους MyWorkplace για την επιλογή ευρετηρίου Παρουσιολογίου. (ευρετήρια της Στατιστικής ενεργειών)

20210601-1155-1-2758
Αυτόματη ανάλυση σε επεξεργασία
Προστέθηκε στον διάλογο της επεξεργασίας παραστατικού (PROCESSDLG) η παράμετρος 'Ανάλυση Set βάσει τύπου' με προεπιλεγμένη τιμή 0. Όταν έχει επιλεγεί η παράμετρος αυτή και εφόσον είναι επιλεγμένη και η παράμετρος 'Αυτ.ανάλυση Set ειδών' στον τύπο του παραστατικού , τότε γίνεται ανάλυση του set στο τελικό παραστατικό που θα δημιουργηθεί, αλλιώς έρχεται στις γραμμές το set όπως είναι στο αρχικό παραστατικό. Επιπλέον, για να γίνει η ανάλυση του set πρέπει στον διάλογο της επεξεργασίας στη συμπύκνωση γραμμών να υπάρχει η επιλογή 'Καμία'.

20210601-1155-7-2772
Έξοδα με καθεστώς ΦΠΑ παραστατικού
Στις επιβαρύνσεις προστέθηκε το πεδίο ''Ακολουθεί καθεστώς ΦΠΑ''. Σε περίπτωση αλλαγής καθεστώτος ΦΠΑ παραστατικού π.χ. από κανονικό σε μειωμένο, θα ακολουθήσει και το έξοδο.

20210604-1155-2-2839
Κωδικοί αποδοχών ΕΦΚΑ
Ενημέρωση οι κωδικοί αποδοχών ΕΦΚΑ για Δώρο Πασχα Αναστολής και Συνεργασίας 2021.

20210608-1155-2-2911
ΑΠΔ - WAGECODE 123
Στα διαθέσιμα πεδία του ευρετηρίου ΑΠΔ για ημέρες ασφάλισης, αποδοχές, εισφορές και καταβληθείσες εισφορές λαμβάνεται πλέον υπόψη και ο WAGECODE 123 για Αναστολή Δώρου Πάσχα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210326-1155-1-1513
Ποσότητες ανά ΑΧ (Αναλυτικά Στοιχεία Είδους)
Το πεδίο ποσότητα πωλήσεων χρήσης από τα αναλυτικά στοιχείων ειδών μέσω σχεδιασμό ευρετηρίου, δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα.

20210415-1155-1-1934
Επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν ορθή επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος στα φίλτρα.

20210415-1155-1-1944
Κινήσεις πελατών Γ/Λ
Οι κινήσεις πελατών Γ/Λ μέσω των σχετικών εργασιών, εμφανίζονται μόνο όταν η κατηγορία βιβλίων της εταιρείας είναι Γ'.

20210423-1155-1-2129
Καταχώρηση προσφοράς παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα στην καταχώριση προσφοράς παγίου, όταν είχε δηλωθεί ότι τα πάγια είναι "Ένα προς ένα με οντότητα".

20210505-1155-1-2278
Εκτύπωση παραστατικού
Εφόσον δεν έχει οριστεί εκτυπωτής στη σειρά παραστατικού ή στο σταθμό εργασίας, εμφανίζεται σαν προτεινόμενος ο default εκτυπωτής των windows κατά την εκτύπωση παραστατικού.

20210512-1155-1-2403
Έκπτωση1 στο μετασχηματισμό Αγορών
Κατά το μετασχηματισμό Παραστατικού όπου στη Διατήρηση τιμών είχε επιλεχθεί η τιμή 'Όχι', στο μετασχηματισμένο Παραστατικό συμπληρωνόταν στις γραμμές η έκπτωση του είδους.

20210513-1155-1-2440
Λανθασμένος υπολογισμός αδείας
Διορθώθηκε σφάλμα στη μεταβολή εγκεκριμένης άδειας εργαζόμενου που ήταν 1 ημέρα μικρότερη από το δικαίωμά του.

20210513-1155-1-2446
Υπόλοιπο στα οικονομικά στοιχεία ποσοτήτων
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν άνοιγε το hyperlink του είδους με παρακολούθηση σε χρώμα / μέγεθος από τα οικονομικά στοιχεία / στοιχεία ποσοτήτων / Υπόλοιπο.

20210517-1155-1-2465
Απεικόνιση του Οργανογράμματος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν όταν στελέχη που ανήκαν σε διαφορετικές οργανωτικές μονάδες είχαν τον ίδιο κωδικό θέσης εργασίας.

20210517-1155-1-2471
Προϋπολογισμοί Πωλήσεων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό ευρετηρίου στους Προϋπολογισμούς πωλήσεων.

20210517-1155-1-2477
BAM email body με Τούρκικους χαρακτήρες
Στο Body ενός βήματος BAM, δεν αποθηκεύονταν ορθά κάποιοι Τούρκικοι χαρακτήρες.

20210518-1155-1-2491
Καρτέλα χρεοπιστώσεων
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν επιλέγοντας κινήσεις χρεοπιστώσεων.

20210518-1155-1-2496
Σκοπός διακίνησης σε παραγγελία από προσφορά
Στις ευκαιρίες πώλησης, δεν μεταφερόταν ο σκοπός διακίνησης κατά τη δημιουργία παραγγελίας από προσφορά.

20210520-1155-1-2544
Προβολή με ποχρεωτικό πεδίο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις ευκαιρίες πώλησης κατά την επιλογή εγγραφής, σε περίπτωση που στην προβολή είχε οριστεί υποχρεωτικό πεδίο.

20210520-1155-1-2547
Τιμολογιακή πολιτική σε είδη εγγυοδοσίας
Δεν εφαρμοζόταν ορθά τιμολογιακή πολιτική όπου η εφαρμογή της ήταν μόνο σε είδη με εγγυοδοσία.

20210520-1155-1-2552
Διαβίβαση ακυρωμένης σύνοψης
Σε περίπτωση που η εγγραφή myDATA είχε δημιουργηθεί από άρθρο λογιστικής και γινόταν ακύρωση αρχικού παραστατικού (εμπορικού), τότε δεν πραγματοποιούνταν ορθός χαρακτηρισμός της εγγραφής myDATA.

20210521-1155-1-2555
Υπόλοιπο παρτίδων από μεταφορά
Δεν εμφανιζόταν ορθά το από μεταφοράς υπόλοιπο παρτίδων, μέσω των σχετικών εργασιών / κινήσεις ειδών.

20210521-1155-1-2572
Ποσότητα 2 στο συγκεντρωτικό ισοζύγιο κινήσεων αποθήκης
Διορθώθηκε η τιμή της ποσότητας 2 απογραφής στο συγκεντρωτικό ισοζύγιο κινήσεων αποθήκης.

20210524-1155-1-2592
Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. - Σύνολα Ανά Ημέρα
''Εκτελώντας'' την εργασία ''Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData.xml)'' δεν δημιουργούνταν ορθά το παραγόμενο XML αρχείο, σε περίπτωση που είχε οριστεί ''Σύνολα ανά ημέρα'' σε γέφυρα.

20210526-1155-1-2624
Εργασία Παραγγελίες Ελλείψεων - Quick Views
Στο Series 5 UI, δεν ενημερωνόταν ορθά το Quick Views στις Παραγγελίες ελλείψεων, στην καρτέλα 'Είδη προς παραγγελία', κατά την αλλαγή γραμμής ειδών.

20210526-1155-1-2638
Καθορισμός δικαιωμάτων στο κουμπί Αλλαγή σειράς
Στο S1 Retail Designer δεν εφαρμόζονταν ορθά τα δικαιώματα στο button αλλαγή σειράς.

20210527-1155-1-2677
Αποστολή email χωρίς θέμα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή email χωρίς θέμα.

20210531-1155-1-2750
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Δεν γινόταν ορθή αντιστοίχιση παραστατικών (Κάλυψη-Δημιουργία), στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων, μέσω των σχετικών εργασιών συναλλασσόμενων.

20210531-1155-1-2744
Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας
Σε εγκατάσταση client-server εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας.

20210608-1155-1-2932
ΑΠΔ - απεικόνιση εισφορών
Διορθώθηκε η απεικόνιση εισφορών στην ΑΠΔ για ΔΠ 2021 με Αναστολή, Αναστολή και Συνεργασία και πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Τρίτη, 25 Μαΐου 2021

Έκδοση 5.00.521.11431

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200122-1155-2-271
Ισοζύγιο ανά θέση αποθήκευσης
Στην εκτύπωση αποθήκης 'Ισοζύγιο ανά θέση αποθήκευσης' προστέθηκε η επιλογή 'Μόνο θέσεις αποθήκευσης με κινήσεις'.

20210119-1155-2-231
Κλείσιμο Ταμείου (πιστωτικές κάρτες)
Στο ''Κλείσιμο ταμείου'' προστέθηκε η ''Ανάλυση καρτών'' με δεξί κλικ στη γραμμή των πιστωτικών καρτών, στην Ανάλυση του ταμείου.

20210222-1155-2-917
Εκτέλεση προτάσεων MRP
Στην εκτέλεση προτάσεων MRP είναι πλέον διαθέσιμη προς μεταβολή η ημερομηνία παράδοσης, η οποία μεταφέρεται στις γραμμές του Παραστατικού αγοράς.

20210222-1155-2-936
CRM & Διαθεσιμότητα χειριστή σε Ομάδες εταιρειών
Ο έλεγχος διαθεσιμότητας καθώς κι η εργασία "Διαθέσιμες ώρες" στις συναντήσεις στην ενότητα του CRM ενεργοποιείται πλέον σε επίπεδο ομάδας εταιρειών.
Οι αλλαγές αυτές ισχύουν και για τη διαθεσιμότητα χειριστή και για τη διαθεσιμότητα μέσου.

20210421-1155-2-2059
Τϊτλοι ελεύθερων πεδίων Υποψήφιων
Προστέθηκε νέα σελίδα στις παραμέτρους στελεχών για τίτλους πεδίων υποψηφίων [PRSNCANDIDATE].

20210423-1155-2-2134
Μήνυμα συγχρονισμού εγγραφών - Retail Pro
Στο Retail pro δεν εμφανιζόταν το σχετικό μήνυμα ενημέρωσης της online βάσης, σε περίπτωση που κάποιο υποκατάστημα είχε συνδεθεί σε offline mode λόγω διακοπής της σύνδεσης με τον server.

20210428-1155-2-2215
Διάταξη απαλλαγής στη Λογιστική κατηγορία
Προστέθηκε η Διάταξη απαλλαγής στις λογιστικές κατηγορίες των συναλλασσόμενων.

20210429-1155-2-2252
Παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' προστέθηκε το πεδίο ''Κατάσταση'' στα στοιχεία παραγγελιών.

20210429-1155-2-2258
Περίοδος μισθοδοσίας νέου χρήστη
Κατά τη δημιουργία ενός νέου USER, καταχωρείται αυτόματα σαν τρέχουσα μισθολογική περίοδος του, αυτή που αντιστοιχεί στην LOGIN ημερομηνία.

20210505-1155-2-2271
MRP - Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
Στην Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του MRP, κατά τη δημιουργία Παραστατικού αγοράς λαμβάνεται πλέον υπόψιν η ημερομηνία παράδοσης του πλάνου.

20210507-1155-2-2314
Εικόνα ειδών σε Στατιστικές
Στις στατιστικές εκτυπώσεις, είναι πλέον διαθέσιμη η εικόνα των ειδών.

20210510-1155-2-2342
Έλεγχος απόθεματος παρτίδας ανά θέση/ράφι
Προσθήκη συνδιαστικού ελέγχου ( Γραμμής + Συνόλου) Είδους- Αχ-Θέση-Παρτίδα
Προσθήκη πεδίων "Υπόλοιπο Α.Χ., Θέσης, παρτίδας" , "Αναμενόμενα Α.Χ., Θέσης, παρτίδας" ,"Δεσμευμένα Α.Χ., Θέσης, παρτίδας" σε πωλήσεις (χονδρική ,λιανική), αγορές αποθήκη, παραστατικά σύνδεσης, φυσική απογραφή , παραστατικά αποθήκης

20210511-1155-2-2413
Εγγραφές οχημάτων εργαζομένων στο JL10
Στην εργασία δημιουργίας του αρχείου JL10, λαμβάνονται υπόψη οι εγγραφές των Μέσων από το αρχείο εργαζομένων και συγκεκριμένα το άθροισμα της στήλης [Φορολογητέα τεκμαρτή αξία] για την επιλεγμένη χρήση. Η εγγραφή που δημιουργείται έχει κωδικό 15.

20210511-1155-2-2414
Βεβαίωση αποδοχών στο JL10
Εάν μια εγγραφή χαρακτηριστεί ως "Βεβαίωση αποδοχών" εκτελείται έλεγχος και ζητά επιβεβαίωση από το χρήστη. Σε θετική απάντηση. αποχαρακτηρίζει τις άλλες εγγραφές.

20210513-1155-1-2449
Παραστατικά Σύνθεσης/ Τεχνικός κωδικός
Είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο 'Τεχνικός κωδικός' στις γραμμές των Παραστατικών σύνθεσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191017-1155-1-3294
Εικόνα είδους από dropbox
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η εικόνα του είδους, ενώ είχε πραγματοποιηθεί σύνδεση URL μέσω Dropbox.

20201231-1155-2-5361
Ομάδες Εταιρειών - Επαφές
Διορθώθηκε η επιλογή συναλλασσόμενων στη καρτέλα ''Εταιρείες/Πρόσωπα'' κατά τη δημιουργία νέας επαφής σε εταιρεία ομάδας.

20210217-1155-1-843
Καταχώριση απόδειξης (Retail Pro)
Στο Retail pro, κατά την καταχώρηση απόδειξης μέσω του button "Πληρωμή", δεν εμφανίζονταν τα είδη.

20210413-1155-1-1878
Πρόταση εξυπηρέτησης/ Ανάλυση Υπoκαταστημάτων
Στην πρόταση εξυπηρέτησης δεν γινόταν ορθή κατανομή ποσότητας, σε περίπτωση που ο συναλλασσόμενος είχε διαφορετικά υποκαταστήματα με διαφορετική επίδοση.

20210422-1155-1-2092
Δημιουργία εταιρείας ομάδας
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη δημιουργία εταιρείας ομάδας.

20210422-1155-1-2102
Αιτιολογία γραμμών παραστατικού απόσβεσης
Ενημερώνεται η αιτιολογία στις γραμμές του παραγόμενου Παραστατικού απόσβεσης από την εργασία 'Υπολογισμός αποσβέσεων'.

20210428-1155-1-2217
Οικονομικά στοιχεία παγίου με πιστωτικό
Δεν υπολογιζόταν ορθά η ποσότητα πιστωτικού παραστατικού παγίου στα οικονομικά του στοιχεία.

20210428-1155-1-2231
Κλείσιμο μή ενεργών ημερομηνιών
Κατά το κλείσιμο μη ενεργών ημερομηνιών στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών, δεν ''έκλειναν'' οι ημερομηνίες στη κλιμάκωση \ Δώρα.

20210428-1155-1-2236
Μήνυμα σε καταχώρηση σχ. εγγράφων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη URL στα έγγραφα / παρατηρήσεις.

20210428-1155-1-2240
Πιστωτικά έκπτωσης σε client/server
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπολογίζονταν πιστωτικά έκπτωσης σε περιβάλλον client/server.

20210505-1155-1-2272
Προοδ.Τζίρος σε Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία Συναλλασσομένων
Δεν εμφανιζόταν ορθά ο προοδευτικός τζίρος των συναλλασσόμενων στα οικονομικά στοιχεία / συγκριτικά.

20210505-1155-1-2279
Μεταβολή εγγυοδοσίας σε μετασχηματισμό
Κατά τη μεταβολή ποσότητας ειδών με εγγυοδοσία στην εργασία του μετασχηματισμού, δε γινόταν η ενημέρωση στην υπάρχουσα ανάλυση της εγγυοδοσίας.

20210506-1155-1-2284
Επαναφορά απόδειξης - Retail pro
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στο Retail pro, κατά την επαναφορά απόδειξης η οποία ήταν σε αναμονή και περιείχε είδη με χρώμα μέγεθος.

20210506-1155-1-2298
Στατιστική Πωλήσεων/Οριζόντια ανάλυση
Σε Series 5, διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση στατιστικής πωλήσεων, κατά την οριζόντια ανάλυση τοπικού πεδίου.

20210507-1155-1-2324
Αρχείο ΕΑΠ - περίοδος αναδρομικών
Δεν εμφανίζονταν ποσά για περίοδο αναδρομικών (ΜΣ 3045) κατά τη δημιουργία του αρχείου ΕΑΠ.

20210511-1155-1-2375
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων Παραστατικών
Στην εργασία 'Αντιστοίχιση ανεξόφλητων' Παραστατικών μέσω των σχετικών εργασιών, δεν εμφανίζονταν τα προς αντιστοίχιση Παραστατικά, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί στα φίλτρα το υποκατάστημα συναλλασσόμενου.

20210511-1155-1-2390
Ανακατεύθυνση σε υποκατάστημα προμηθευτή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyperlink υποκατάστημα, στις τιμές αγοράς κατά προμηθευτή, στα στοιχεία των ειδών.

20210512-1155-1-2402
Δαπάνη αξίας φπα σε φάκελο κοστολόγησης
Δεν μπορούσε να επιλεχθεί μέσα από φάκελο κοστολόγησης Παραστατικό ειδικής συναλλαγής, όπου ο τύπος της χρεοπίστωσης είχε 'Μόνο ΦΠΑ'.

20210513-1155-1-2434
Ανακατεύθυνση σε προτεινόμενη σειρά κλεισίματος
Δεν γινόταν ορθά η ανακατεύθυνση, κατά την επιλογή του hyperlink της σειράς στους σταθμούς εργασίας.