Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Έκδοση 6.00.622.11526

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20221123-1155-2-6791
Αλλαγή Μεγέθους πεδίων Εγγυήσεων
Αυξήθηκαν τα πεδία Address σε 100 χαρακτήρες, Name σε128 χαρακτήρες & Name2 σε 128 χαρακτήρες, στον πίνακα GUARANTY (Εγγυήσεις).

20221213-1155-2-7268
Νέος φορέας σεμιναρίων - εκπαιδευτικός
Όταν δημιουργείται νέος φορέας μέσα από το σεμινάριο με δεξί κλικ > Νέα εγγραφή στο λεκτικό φορέας στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται το πεδίο κατηγορία έχει προτεινόμενη τιμή Εκπαιδευτικός φορέας. Επίσης αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση του νέου φορέα αυτός εμφανίζεται αυτόματα σαν φορέας στο προς καταχώριση σεμινάριο.

20221214-1155-2-7298
Email Υποκαταστήματος
Προστέθηκε το email στα υποκαταστήματα των εταιρειών.

20221221-1155-2-7474
Monitor εργασίας - κατηγορία 'Όλοι'
Στην εργασία monitor εργασίας όταν επιλεγεί η κατηγορία "Όλοι", εξαιρούνται όσοι έχουν τύπο σύμβασης Μέλος ΔΣ, Αμειβόμενος με ΔΠΥ, Αμειβόμενος με τίτλο κτήσης και Μέλος ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ.

20221230-1155-2-7624
Δυνατότητα αντικατάστασης αρχείου
Προστέθηκε στις παραμέτρους των χρηστών η Αντικατάσταση υπάρχοντος αρχείου με τιμές ''Όχι'', ''Ναι (Αυτόματα)'' & ''Με ερώτηση (Ναι)'' για τα αποθηκευμένα αρχεία στη βάση.

20230104-1155-2-65
F5 στον Database explorer
Δόθηκε δυνατότητα ''εκτέλεσης'' εντολών με χρήση του πλήκτρου F5 στον Database explorer.

20230104-1155-2-71
Ενδοδιακίνηση σε είδος με προτεινόμενο ΑΧ
Προστέθηκε flag στις Παραμέτρους Αποθήκης ειδικά για την πρόταση Α.Χ. σε παραστατικά με συμπεριφορά Εσωτερική Διακίνηση.

20230105-1155-2-98
Απενεργοποίηση τιμολογιακής πολιτικής
Δεν εφαρμόζεται πλέον ανενεργή τιμολογιακή πολιτική.

20230109-1155-2-125
Αρχεία εικόνων jpeg
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης αρχείων εικόνων τύπου jpeg.

20230117-1155-2-311
Εκτυπώσεις σε παραστατικά εσόδων-εξόδων
Στις σειρές παραστατικών εσόδων εξόδων προστέθηκε το panel ''Εκτύπωση'' (Τρόπος, εκτυπωτής, φόρμα) κτλ.

20230119-1155-3-394
Ζυγιστική με Opos driver
Στη κοινή περιοχή / Ζυγιστικές-Scales, προστέθηκε το S1DIGIDS.dll για ζυγιστική με opos driver.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20220204-1155-1-657
Έλεγχος αλληλοκάλυψης διαστημάτων αδείας
Ενσωματώθηκε παράμετρος στις παραμέτρους στελεχών (Έλεγχος αλληλοκάλυψης διαστημάτων(HR)) με τιμές : κανένας έλεγχος, προειδοποίηση , απαγόρευση και default τιμή απαγόρευση.Εξαιρούνται οι ακυρωμένες άδειες.

20221205-1155-1-7083
Προσαύξηση τιμής λιανικής σε είδος με 3 χαρακτηριστικά
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν αποθηκεύονταν ορθά οι τιμές ειδών κατά την προσαύξηση κατά χαρακτηριστικό.

20221206-1155-1-7130
Ενημέρωση συν\νων αρθρων απο λογαριασμούς ΓΛ
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ενημέρωση συν/μένων άρθρων από λογαριασμούς Γ.Λ'', σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν ορθή ενημέρωση του πεδίου 'Ενότητα συναλλασσόμενου'.

20221213-1155-1-7257
Περιγραφές πεδίων στα ωράρια
Στα ωράρια εργασίας στις Ημέρες εμφανίζονται ολοκληρωμένα πλέον οι περιγραφές των πεδίων Ημέρες ρεπό, Ημέρες μη εργασίας, Ημέρες τηλεργασίας.

20221216-1155-1-7349
Check out
Ολοκληρώνεται πλέον, η διαδικασία του check out όταν αυτό πραγματοποιείται μετά την προγραμματισμένη αποχώρηση

20221219-1155-1-7396
Καταχώρηση έργου σε εταιρεία ομάδας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την καταχώρηση νέου έργου σε εταιρεία ομάδας με αντιγραφή στις υπόλοιπες.

20221221-1155-3-7476
Περιοδική\Χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
Δόθηκε δυνατότητα να ορίζεται σε επίπεδο διάταξης απαλλαγής το δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α.

20221222-1155-1-7529
Έλεγχος προσεύλευσης ΕΡΓΑΝΗ
Στον έλεγχο προσελεύσεων δεν εμφανίζονται διαθέσιμοι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν ενέργειες Ρεπό ή Μη εργασία.

20221230-1155-1-7627
Αναλυτική περιγραφή στόχων
Στο μενού εργασιών >HR & Μισθοδοσία > HR > Στόχοι έχει προστεθεί η στήλη Αναλυτική περιγραφή(ΝΑΜΕ1).

20230109-1155-1-113
Μετασχηματισμός από ευρετήριο με ανάπτυξη γραμμών
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού με περισσότερα του ενός είδη μέσω των σχετικών εργασιών και ευρετήριο με ανάπτυξη γραμμών, στο μετασχηματισμένο παραστατικό δεν συμπληρώνονταν όλες οι γραμμές των ειδών.

20230110-1155-1-148
Καταχώριση άρθρου αναλυτικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώριση άρθρου αναλυτικής λογιστικής, έχοντας ενεργοποιήσει τον καθαρισμό οθόνης κατόπιν καταχώρισης από τις γενικές παραμέτρους.

20230110-1155-1-153
Αντιγραφή άρθρου από το 2022
Κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή άρθρου γενικής λογιστικής, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο φορολογικός αριθμός.

20230111-1155-1-176
Χρωματική παλέτα Dark σε fast Report Ευρετηρίου
Δεν εμφανιζόταν ορθά τα δεδομένα (Export settings) pdt σε fast report ευρετηρίου.

20230111-1155-1-186
Redirect σε λογ/σμο εξόδων απο ειδικές προμηθευτών
Δεν εμφανιζόταν ορθά ο λογαριασμός εσόδου ή εξόδου στις γραμμές ειδικών συναλλαγών, κατά την προβολή του.

20230112-1155-1-207
Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων
Στη Μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων δεν εμφανίζονταν τα σύνολα υποκαταστημάτων.

20230116-1155-1-279
Εκτύπωση Ευρετηρίου σε Spreadsheet file
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι Ελληνικοί χαρακτήρες κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε Spreadsheet file.

20230116-1155-1-288
Εκτύπωση σε web browser
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι Ελληνικοί χαρακτήρες κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε web browser.

20230117-1155-1-300
Εκτύπωση παραστατικών σε html
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι Ελληνικοί χαρακτήρες κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε Html file.

20230117-1155-1-301
Αξία πιστωτικής κάρτας σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού λιανικής πώλησης με πιστωτική κάρτα, δεν ενημερωνόταν ορθά η αξία των καρτών.

20230117-1155-1-336
Πολυγλωσσική διαχείριση σε λογαριασμούς λογιστικής
Δεν εμφανιζόταν η επιλογή των μεταφράσεων στην περιγραφή των λογαριασμών λογιστικής.

20230117-1155-7-309
Password χρηστών 2008 UI
Δεν εμφανίζονταν τα στοιχεία ταυτοποίησης χρηστών στο 2008 UI.

20230118-1155-1-343
Εκτύπωση ευρετηρίου σε document file
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι Ελληνικοί χαρακτήρες κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε Document file.

20230118-1155-1-360
Θέμα με μορφή ημερομηνίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα Στελέχη & στους εργαζόμενους, έχοντας επιλέξει στις γενικές παραμέτρους τη μορφή ημερομηνιών “Τρι 23/09/2003”.

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Έκδοση 6.00.622.11525

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210112-1155-2-131
Επιπλέον ημέρες ασφάλισης σε εκ περιτροπής εργαζόμενους
Σε περίπτωση εργαζόμενου όπου το ΜΣ 1152 έχει τιμή διαφορετική του 0 και ο εργαζόμενος το ΜΣ 2019-Μειωμένες ημέρες απασχόλησης Ναι και εργάζεται πάνω από 2ημέρες με πλήρες ωράριο οι ασφαλιστικές ημέρες είναι προσαυξημένες επί 1,2.

20210210-1155-2-676
Ταξινόμηση στην εκτύπωση βεβαίωση εργοδότη
Στην εκτύπωση Βεβαίωση εργοδότη προστέθηκε η δυνατότητα ταξινόμησης των εργαζομένων με διαθέσιμες τις ακόλουθες επιλογές : Κωδικός, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.

20221003-1155-2-5607
Γέφυρα ΕσόδωνΕξόδων μισθοδοαίας
Στο μενού παραμέτρων > HR & Μισθοδοσία > Παράμετροι προστέθηκε στην καρτέλα Γενικές > Γέφυρα εσόδων - εξόδων η δυνατότητα επιλογής προμηθευτή. Αν επιλεγεί προμηθευτής κατά την ενημέρωση εγγραφής εξόδου από μιαθοδοσία χρησιμοποιείται ο επιλεγμένος σε αντίθετη περίπτωση η εγγραφή καταχωρείται χωρίς προμηθευτή.

20221018-1155-2-5955
Εξαίρεση αδείας εποχιακών
Στην εκτύπωση Ετήσιες μονάδες εργασίας προστέθηκε φίλτρο Εξαίρεση ημερών αποζημίωσης αδείας εποχιακών με προτεινόμενη τιμή το Ναι.

20221108-1155-2-6423
Νέος σχεδιασμός εντύπου Ε3
Πραγματοποιήθηκε εκ νέου ο σχεδιασμός του εντύπου Ε3 Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης με προσθήκη νέων πεδίων στον πίνακα Ε που αφορούν το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

20221109-1155-1-6465
Παραμετροποίηση για τον υπολογισμό αδείας
Στους τύπους αδείας, στον τύπο υπολογισμού έχει προστεθεί η δυνατότητα παραμετροποίησης των πινάκων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αδείας.

20221111-1155-2-6534
Προαιρετικά και υποχρεωτικά πεδία στελεχών
Στο μενού παραμέτρων > C.R.M > Στελέχη-επαφές > Παράμετροι στελεχών στα προαιρετικά και υποχρεωτικά πεδία προστέθηκε η δυνατότητα να εμφανίζονται τα μισθολογικά στοιχεία εργαζόμενου καθώς και τα μισθολογικά στοιχεία γενικής χρήσης.

20221115-1155-2-6625
Ημερομηνία αποστολής σε εγγραφή myDATA
Προστέθηκε το πεδίο ''Έναρξη αποστολής'' στις εγγραφές myDATA.

20221118-1155-2-6700
Εκκρεμείς Παραγγελίες Σε Retail Pro
Προστέθηκε στον S1 Retail Designer η λειτουργία ''Εκκρεμή παραστατικά''.

20221122-1155-2-6768
Νέος εκπαιδευτικός φορέας
Όταν δημιουργούμε έναν νέο φορέα μέσα από το σεμινάριο (επιλέγοντας το λεκτικό Φορέας) το πεδίο κατηγορία έρχεται αυτόματα με την τιμή εκπαιδευτικός φορέας.

20221123-1155-2-6792
Πρόγραμμα εργασίας
Προστέθηκε το φίλτρο "Παράρτημα ΕΦΚΑ εργοδότη" στο "Ημερολόγιο εργασίας" και στην εκτύπωση "Πρόγραμμα εργασίας". Στο "Πρόγραμμα εργασίας" εφαρμόσθηκε το φίλτρο μόνο στις εγγραφές που έχουν σειρά με Υποενότητα "Ενέργειες εργαζομένων".

20221124-1155-2-6864
Έλεγχος ωραρίου
Προστέθηκαν οι παράμετροι :
• Έλεγχος συμβατότητας ωραρίου
• Λεπτά πριν την προγραμματισμένη προσέλευση Default 0
• Λεπτά μετά την προγραμματισμένη αποχώρηση Default 120
Οι παρακάτω έλεγχοι :
• Πρόωρης προσέλευσης
• Ευέλικτης προσέλευσης
• Απαγόρευσης διπλής προσέλευσης
• Απαγόρευσης διπλής αποχώρησης
• Προ υπάρχουσας προσέλευσης πριν την καταχώρηση αποχώρησης
λαμβάνουν χώρα στο διάστημα του ωραρίου-ενέργειας -/+ τις παραπάνω παραμέτρους
πχ. Για λεπτά πριν την προγραμματισμένη προσέλευση 60 , λεπτά μετά την προγραμματισμένη αποχώρηση 240 και ωράριο 09:00 – 17:00 οι έλεγχοι θα λαμβάνουν χώρα στο διάστημα 08:00 – 21:00. Εάν έχει επιλεγεί έλεγχος συμβατότητας ωραρίου ΝΑΙ τότε εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα σε καταχωρήσεις εκτός του παραπάνω διαστήματος(Πχ. Αποχώρηση 21:15). Προσοχή σε περίπτωση που έχει επιλεγεί έλεγχος συμβατότητα ωραρίου ΟΧΙ καταχωρήσεις εκτός του διαστήματος διαφεύγουν των παραπάνω ελέγχων.

20221129-1155-2-6960
Ημερολόγιο εργασίας
Στο ημερολόγιο εργασίας με δεξί κλικ προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης ενέργειας καθώς και επανάληψη ενέργειας με συγκεκριμένη περιοδικότητα.

20221130-1155-2-6989
Ψηφιακή οργάνωση χρόνου
Σε περίπτωση όπου για τον εργαζόμενο έχει επιλεγεί στην ψηφιακή οργάνωση χρόνου η τιμή Ναι τότε στα έντυπα Ε3, Ε4 Ετήσιος/Αρχικός και Ε4 Τροποποιητικός αποδοχών δεν εμφανίζεται τιμή στα πεδία:
1. ΏΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2. Αρχείο Εντύπου Αρχείο(pdf) (Ε3)

20221201-1155-2-7029
Έργα σε παραστατικά αγορών
Ενημερώνεται πλέον το timeline των έργων σε περίπτωση που συμμετέχει σε γραμμές παραστατικού.

20221201-1155-2-7034
Έντυπο Ε3 - ωράριο
Στο έντυπο Ε3 εφόσον ο εργαζόμενος έχει επιλεγμένη την τιμή Ναι στο πεδίο ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας δεν απεικονίζεται πλέον ωράριο στο πεδίο ''Ώρες έναρξης & λήξης εργασίας.

20221202-1155-2-7082
Έλεγχος ώρας έναρξης διαλείμματος
Στο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται έλεγχος σε περίπτωση όπου η έναρξη διαλείμματος εκ παραδρομής είναι εκτός του διαστήματος ωραρίου που περιγράφεται στην γραμμή.

20221206-1155-2-7118
Συνάρτηση μισθοδοσίας [ΤΙΜΗ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ]
Επεκτάθηκε η συνάρτηση 'ΤΙΜΗ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ' ώστε όταν το μισθολογικό στοιχείο εργαζόμενου σε συγκεκριμένη ημερομηνία υπολογισμού δεν έχει τιμή να επιστρέφει την τιμή -1. Αφορά το φύλλο υπολογισμού.

20221206-1155-2-7126
ΦΠΑ στα Ανεξόφλητα Παραστατικά
Προστέθηκε στα διαθέσιμα πεδία στηλών της εκτύπωσης ''Ανεξόφλητα Παραστατικά'' η αξία Φ.Π.Α.

20221208-1155-2-7167
Αντιγραφή ωραρίων σε άλλες εταιρείες
Έχει προστεθεί στα ωράρια εργασίας στο δεξί κλικ η εργασία [Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες] ώστε να γίνεται αντιγραφή του ωραρίου στις εταιρείες που θα επιλέξει ο χρήστης. Αν επιλεγεί το πεδίο "Μεταβολές", σε περίπτωση που το ωράριο εργασίας υπάρχει στην εταιρεία προορισμού, αντικαθίσταται.

20221208-1155-2-7170
Πολλαπλή αναζήτηση στο retail pro
Στον S1 Retail Designer προστέθηκε η επιλογή ''Κεντρική αναζήτηση'' στα ευρετήρια πελατών & ειδών.

20221213-1155-2-7259
ΕΡΓΑΝΗ Monitor - εκτύπωση
Προστέθηκε η επιλογή εκτύπωση στο δεξί κλικ των grid του ΕΡΓΑΝΗ Monitor.

20221213-1155-2-7267
Παραμετροποίηση υπολογισμών
Στις παραμέτρους μισθοδοσίας προστέθηκε νέα παράμετρος με περιγραφή Παραμετροποίηση υπολογισμών και διαθέσιμες τιμές παραμετροποίηση 2005 και παραμετροποίηση 2022. Ο χρήστης που έχει μεταφερθεί σε νέα καρτέλα εργαζόμενου και επιθυμεί να λειτουργεί με την παλαιά παραμετροποίηση υπολογισμών θα επιλέξει την τιμή παραμετροποίηση 2005 ή και το αντίστροφο.

20221213-1155-2-7273
Εισφορές βάσει τεκμαρτών
Προστέθηκε η δυνατότητα να υπολογίζονται οι εισφορές επί τεκμαρτών αποδοχών χωρίς να υπάρχει συμπληρωμένο το ΜΣ 2017-Ασφαλιστική κλάση για τις περιπτώσεις όπου το ημερομίσθιο του μήνα είναι χαμηλότερο από 11,06. Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/2018.

20221215-1155-3-7323
Αποκλίσεις 2021-διπλές εγγραφές
Στην εργασία ''Αποκλίσεις διαβίβασης 2021'' προστέθηκε ερώτηση ''Εγγραφές E.R.P. με τιμές: ''Εμπορικό & Λογιστική - Έσοδα / Έξοδα'', ''Μόνο Εμπορικό'', ''Μόνο Λογιστική - Έσοδα / Έξοδα''.

20221216-1155-2-7347
Κίνηση εργαζόμενου σε τηλεργασία
Σε περίπτωση καταχώρησης κίνησης εργαζόμενου με σταθερό ωράριο εάν δεν υπάρχει ενέργεια εργασίας (σε περίπτωση που υπάρχει ενέργεια λαμβάνεται υπόψιν ο τόπος εργασίας της ενέργειας) και η ημέρα της κίνησης είναι δηλωμένη στις ημέρες τηλεργασίας του ωραρίου τότε εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα.

20221220-1155-2-7419
Κινήσεις έργου (γραμμές)
Στις κινήσεις έργου (γραμμές) μέσω των σχετικών εργασιών προστέθηκαν στα διαθέσιμα πεδία στηλών ο τύπος παραστατικού, η ποσότητα και η μονάδα μέτρησης.

20221220-1155-2-7431
Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας στον Ε4
Σε περίπτωση που ο εργαζομένος έχει ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας και εφόσον πρόκειται για Ε4 ΕΤΗΣΙΟ/ΑΡΧΙΚΟ ή Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (τιμές 1 και 4 στο είδος κατάστηασης) τότε ο κόμβος του xml ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ -ΔΙΑΚΟΠΗΣ συμπληρώνεται με κενό.

20221220-1155-2-7457
Υποβολή Μεταβαλλόμενου ωραρίου
Στην υποβολή του xml της ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας-Μεταβαλλόμενο/τροποποποιούμενο ανά ημέρα δεν συμπεριλαμβάνονται ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη αποσταλεί και έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου.

20221222-1155-2-7525
Εξυπηρέτηση Παραγγελιών
Στην εργασία ''Εξυπηρέτηση παραγγελιών'' όταν το πεδίο ''Επίδοση'' του πελάτη είναι κενό, γίνεται πρόταση βάση ημερομηνιών FIFO.

20221227-1155-2-7560
Μεταφορά αρίθμησης σειρών
Στην εργασία αυτόματης Δημιουργίας χρήσης, προστέθηκε η μεταφορά αρίθμησης σειρών.

20221229-1155-2-7605
Αφαλιστικές εισφορές βάσει Ν. 4997/2022
Ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή οι αλλαγές που αφορούν τη «Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών Εργοδότη και Εργαζομένου» από 1/1/2023 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.4997/2022. Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο καταργείται ο διαχωρισμός των ασφαλιστικών εισφορών ανάμεσα σε πλήρως και μερικώς/εκ περιτροπής απασχολούμενους και θα ισχύουν και στην μειωμένη απασχόληση τα μειωμένα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών της πλήρους.

20230102-1155-2-12
Εντολές Παραγωγής άλλης Χρήσης
Προστέθηκε το Flag ''Μεταβολή σε άλλη χρήση'' στους τύπους εντολών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200331-1155-3-1235
Query timeout στο αναλυτικό καθολικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Αναλυτικό καθολικό της λογιστικής, σε περίπτωση που είχε δοθεί η τιμή ''Ναι, μόνο με από μεταφοράς υπόλοιπα'' στο πεδίο ''Λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στο διάστημα αυτό''.

20221017-1155-1-5922
Error σε δημιουργία συμβάσεων
Κατά τη δημιουργία νέας σύμβασης από παραστατικό που έχει δημιουργήσει ήδη σύμβαση, εμφανίζεται πλέον μήνυμα ''Τα παραστατικά: ΧΧΧΧΧ έχουν ήδη σύμβαση.''

20221121-1155-1-6736
Σφάλμα Κοστολόγησης Παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας κοστολόγησης παραγωγής, όταν κύριο και συμπαράγωγο ήταν το ίδιο είδος με διαφορετική παρτίδα.

20221122-1155-1-6759
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας
Προστέθηκε η ερώτηση "Αναγκαστικός συγχρονισμός" και το πεδίο "Έλεγχος αρχείου δεδομένων" μετονομάστηκε σε "Λήψη αρχείου δεδομένων"

20221128-1155-1-6934
Αναδρομικά σε δικηγόρους
Αποκαταστάθηκε η απεικόνιση ποσών από κρατήσεις πρόνοιας και επικουρικής σε περίπτωση υπολογισμού αναδρομικών αποδοχών σε εργαζόμενο δικηγόρο όπου εμφανίζονταν λανθασμένα αρνητικές τιμές.

20221129-1155-1-6955
Καθυστέρηση σε custom ευρετήριο πελατών
Βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' custom ευρετηρίων τα οποία αντλούσαν δεδομένα από τον πίνακα VMTRSTAT.

20221129-1155-1-6978
Παραστατικό Παγίων - αξία ΦΠΑ γραμμής
Δεν μπορούσε να αλλάξει η αξία ΦΠΑ στις γραμμές παραστατικού παγίου, όταν ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος πάγια ένα προς ένα με οντότητα.

20221130-1155-1-7005
Ημερομηνία αποχώρησης μεταγενέστερη της ημερομηνίας συστήματος
Όταν ο εργαζόμενος έχει ημερομηνία αποχώρησης μεταγενέστερης της ημερομηνιας συστήματος, τα πεδία Ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας και κάρτα εργασίας ενημερώνονται με Ναι.

20221202-1155-1-7065
Έλεγχος ευέλικτης προσέλευσης
Σε συνδυασμό με τον έλεγχο των παραμέτρων στελεχών και των λεπτών ευέλικτης προσέλευσης εφόσον η κίνηση προσέλευσης γίνεται σε χρόνο που ξεπερνά τα λεπτά ευέλικτης προσέλευσης εμφανίζεται σχετικό απαγορευτικό μήνυμα Προσοχή! Δεν μπορεί να καταχωρηθεί κίνηση προσέλευσης μετά τις ΗΗ:ΜΜ.

20221205-1155-1-7091
Ανακυκλωσιμα υλικά - Διάταξη απαλλαγής
Σε παραστατικό όπου συμμετέχει είδος ''Απαλλασσόμενο άρθρου 39 ΦΠΑ (Ανακυκλώσιμα υλικά)'' η διάταξη απαλλαγής πλέον είναι η 16 - Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ.

20221205-1155-1-7094
Αρχείο Sepa ΕΤΕ
Στη Δημιουργία αρχείου SEPA προστέθηκε η επιλογή "Διακριτά αρχεία ανά ημ/νία" ώστε να παράγονται διαφορετικά αρχεία ανά ημ/νία ώστε στο κάθε αρχείο να υπάρχει μόνο μια φορά τα στοιχεία της Εταιρείας (debtor).

20221206-1155-1-7130
Ενημέρωση συν\νων αρθρων απο λογαριασμούς ΓΛ
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας Ενημέρωση συν/μένων άρθρων από λογαριασμούς Γ.Λ, σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν ορθή ενημέρωση του πεδίου ''Ενότητα συναλλασσομενου''.

20221207-1155-1-7140
Δυναμικές λίστες σε Tasks
Δεν αποθηκεύονταν δυναμικές λίστες στην ενότητα του CRM.

20221207-1155-1-7148
Ομάδες Εταιρειών - Μήκος κωδικού παραστατικού στις πωλήσεις ανά εταιρεία
Σε περιβάλλον client / server σε ομάδες εταιρειών, δεν ενημερωνόταν ορθά το μήκος κωδικού παραστατικού, βάσει της παραμετροποίησης.

20221208-1155-1-7177
Ενημέρωση ΥΕΚΑ
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία όπου υπό συνθήκες η επιλογή Ενημέρωση Υ.Ε.Κ.Α μέσω των εντύπων Δ.ΥΠ.Α δεν άνοιγε αυτόματα την αντίστοιχη σελίδα του ΠΣ Εργάνη.

20221208-1155-1-7182
Ωροάδειες 31/12
Αποκαταστάθηκε η εμφάνιση ωροαδειών για την 31/12 - ενώ καταχωρούνταν στον εργαζόμενο μετά την αποθήκευση της εγγραφής εξαφανίζονταν.

20221208-1155-1-7190
Ομάδες Εταιριών - Ιστορικό Αγορών
Σε ομάδες εταιρειών δεν εμφανίζονταν τα δεδομένα στις στήλες Α.Χ. & υποκατάστημα του ιστορικού αγορών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20221208-1155-1-7191
Ομάδες Εταιριών -Ιστορικό Αγορών
Σε ομάδες εταιρειών δεν εμφάνιζαν ορθά δεδομένα τα φίλτρα Α.Χ. & υποκατάστημα στο ιστορικό αγορών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20221209-1155-2-7207
Τακτοποιητικές εγγραφές με αρνητικό πρόσημο αξιών
Στην εκτύπωση έλεγχος χαρακτηρισμών myDATA δεν εμφανιζόταν ορθά εγγραφή 1703 με αρνητικό πρόσημο αξιών.

20221212-1155-1-7226
Δικαίωμα άδειας με πρόσληψη 01/12/2022
Σε εργαζόμενο με ημερομηνία πρόσληψης 01/12/2022, δεν υπολογιζόταν δικαίωμα αδείας για την κανονική άδεια.

20221212-1155-1-7240
MyData - Σύνδεση παραστατικών
Σε βάση Oracle δεν γινόταν σύνδεση εγγραφών σε κάποιες περιπτώσεις.

20221212-1155-3-7231
Φορολογικός αντιπρόσωπος - Intrastat & VIES
Στην εκτύπωση & στη δημιουργία αρχείου ενδοενωσιακών εξαγωγών δεν συμπληρωνόταν το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου που ήταν συμπληρωμένο στις τριγωνικές συναλλαγές, αλλά του παραστατικού.

20221213-1155-1-7261
Έλεγχος ένταξης στο Τ.Ε.Κ.Α.
Αποκαταστάθηκε η εκτέλεση της εργασίας Έλεγχος στοιχείων στο Τ.Ε.Κ.Α.

20221213-1155-1-7270
Καρτέλα δανείων εργαζομένου
Αποκαταστάθηκε η απεικόνιση των δόσεων δανείων εργαζόμενου στην εκτύπωση Καρτέλες δανείων.

20221215-1155-1-7322
Επικόλληση ενέργειας στο ημερολόγιο εργασίας
Στο ημερολόγιο εργασίας κατά την αντιγραφή μιας ενέργειας και την επικόλλησή της σε περισσότερες της μιας συνεχόμενες ημέρες πλέον δημιουργείται ξεχωριστή ενέργεια για την κάθε ημέρα στην οποία γίνεται η επικόλληση.

20221215-1155-1-7340
Έσοδα-έξοδα - Μηνιαία κατάσταση εσόδων - εξόδων -νέα
Στις θεωρημένες εκτυπώσεις των εσόδων εξόδων δεν εμφανιζόταν η ''Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων New''.

20221216-1155-1-7353
Εξόφληση λιανικής από μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού λιανικής με συμπληρωμένη πληρωμή, δεν δημιουργούνταν το παραστατικό είσπραξης.

20221216-1155-1-7365
Καρτέλα των εργαζομένων για μη τακτική περίοδο
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία όπου δεν άνοιγε η καρτέλα εργαζομένων όταν η επιλεγμένη μισθολογική περίοδος ήταν η 14 Δώρο Χριστουγέννων ή οποιαδήποτε άλλη που δεν ήταν χαρακτηρισμένη ως Κανονική.

20221220-1155-1-7443
Κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης.

20221220-1155-1-7445
Αυτόματη υποβολή του Μεταβαλλόμενου ωραρίου
Η αυτόματη υποβολή του μεταβαλλόμενου ωραρίου αποστέλει και τις ενέργειες που αφορούν ΡΕΠΟ, Μη εργασία και Τηλεργασία.

20221220-1155-1-7454
Στοιχεία υποβολής οργάνωσης χρόνου εργασίας
Στις ενέργειες προστέθηκε νέο tab Στοιχεία υποβολής οργάνωσης χρόνου εργασίας στο οποίο εμφανίζονται τα εξής:
Κλειδί υποβολής, Ημερομηνία υποβολής και Αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής. Αφορούν την αυτόματη υποοβολή κινήσεων χρόνου εργασίας μεταβλητού ωραρίου που πραγματοποιείται μέσω web service προς το ΕΡΓΑΝΗ.


20221220-1155-1-7455
Αυτόματη υποβολή χρόνου εργασίας μεταβλητού ωραρίου
Κατά την αυτόματη υποβολή του μεταβαλλόμενου χρόνου εργασίας λαμβάνεται υπόψην μόνο η ενέργεια που έχει καταχωρηθεί τη δεδομένη στιγμή και όχι το σύνολο των ενεργειών του ίδιου εργαζόμενου για την ίδια ημέρα.

20221221-1155-1-7483
Συσκευασία στην φυσική απογραφή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό φυσικής απογραφής κατά την αναζήτηση είδους με κωδικό ανεύρεσης.

20221222-1155-1-7516
Πιστωτικά Έκπτωσης Αγορών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον ''Υπολογισμό πιστωτικών'' (Δεξί κλικ σε παραστατικό αγοράς), εφόσον στον κανόνα είχε δοθεί "Τιμή ανά ΜΜ" στο πεδίο εφαρμογής και στο πεδίο κλιμάκωσης "κλιμάκωση κατά αξία".

20221227-1155-1-7563
Φάκελοι Κοστολόγησης
Στους φακέλους κοστολόγησης εμφανίζεται πλέον απαγορευτικό μήνυμα σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία κόστους στα παραστατικά εξόδων.

20221227-1155-1-7570
Μεταφορά έργου από φάκελο υπηρεσιών
Κατά την ''Αποστολή σε πελάτη'' από φάκελο υπηρεσιών, δεν μεταφερόταν το έργο.

20221227-1155-1-7572
Ισοζύγιο από Υπηρεσίες
Δεν εμφανιζόταν ορθά η αξία εξαγωγών στην εκτύπωση ισοζύγιο υπηρεσιών.

20221227-1155-1-7580
Καταμερισμός χρόνου ενεργειών
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στον καταμερισμό τύπων χρόνου σε ενέργεια με χρόνο διαλείμματος εκτός ωραρίου και συγχώνευση με ενέργεια χρόνου απασχόλησης εκτός ωραρίου. Δεν αλλοιώνεται πλέον ο χρόνος της εργασίας ημέρας της αρχικής κίνησης.

20221230-1155-1-7612
Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. GData -xml
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Εξαγωγή κινήσεων Γ.Λ. (GData.xml)'' σε περίπτωση που παραστατικό ενημέρωνε περισσότερα του ενός άρθρα λογιστικής.

20230102-1155-1-20
Διαγραφή είδους με συσχέτιση
Σε περίπτωση που κάποιο είδος έχει συμπληρωθεί στα πεδία ''Αντικαθίσταται από" & "Συσχέτισης", κατά τη διαγραφή του εμφανίζεται πλέον σχετικό μήνυμα: Δεν μπορεί να γίνει διαγραφή. Υπάρχουν αναφορές στο αρχείο "Ειδών" στα πεδία "Αντικαθίσταται από" ή "Συσχέτισης".

20230104-1155-1-49
Μετασχηματισμός σε Λιανική
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού λιανικής πώλησης με τρόπο πληρωμής μετρητά, δεν γινόταν η καταχώρηση του παραστατικού είσπραξης.

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

Έκδοση 6.00.622.11524

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171026-1155-2-4652
UserName / Password για το ΙΚΑ
Στις Εταιρείες – Μητρώο – Ε.Φ.Κ.Α έχει προστεθεί η σελίδα Κωδικοί ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί μπορούν να ανατεθούν στους χρήστες της εφαρμογής κωδικοί ΕΡΓΑΝΗ συμβαδίζοντας με την δυνατότητα που δίνει το ΙΚΑ για δημιουργία ξεχωριστών χρηστών για τις υπηρεσίες ΕΡΓΑΝΗ. Αν τα πεδία είναι συμπληρωμένα για τον εκάστοτε χρήστη τότε χρησιμοποιούνται αυτοί οι κωδικοί στις διάφορες υποβολές αλλιώς χρησιμοποιούνται οι κωδικοί της εταιρείας.

20220705-1155-2-4087
WEB λογαριασμοί-μήνυμα ολοκλήρωσης
Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης web λογαριασμού εμφανίζεται σχετικό μήνυμα ολοκλήρωσης με αναγραφή των επιλεγμένων στελεχών για τα οποία ολοκληρώθηκε η εργασία.

20220928-1155-2-5498
Εξόφληση τιμολογίων
Στην εργασία 'Εξόφληση τιμολογίων'' προστέθηκε στο πεδίο ''εργασία'' η ''Πρόταση ποσού και ημερομηνίας εξόφλησης''.

20221020-1155-2-6009
Μισθολογικά στοιχεία γενικής χρήσης στο στέλεχος
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης του μισθολογικού στοιχείου γενικής χρήσης στα στελέχη. Όταν επιλεγεί, εμφανίζεται στα προς επιλογή πεδία στο πεδίο Παραμετρικά στοιχεία στις Παραμέτρους στελεχών.

20221030-1155-2-6225
Άδειες στην καρτέλα του εργαζόμενου
Δόθηκε η δυνατότητα προβολής στην καρτέλα του εργαζόμενου στο tab Άδειες
-του δικαιώματος κανονικής αδείας
-των ληφθεισών ημερών αδείας και
-του υπολοίπου κανονικής αδείας.


20221102-1155-2-6301
Προβολή άρθρου μισθοδοσίας με γέφυρα εσόδων-εξόδων
Για επιχειρήσεις Β κατηγορίας προστέθηκε στο μενού εργασιών> χρηματοοικονομική διαχείριση>περιοδικές εργασίες>λογιστικές ενημερώσεις>εσόδων εξόδων από μισθοδοσία η προβολή Έλεγχος εσόδων-εξόδων. Επιπρόσθετα στο δεξί κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων προστέθηκαν στις εργασίες λογιστικής οι επιλογές Προβολή παραστατικών γέφυρας Εσ./Εξ., Εξαγωγή ενημέρωσης Εσ./Εξ. σε αρχείο και Ενημέρωση παραστατικών Εσ./Εξ.

20221102-1155-2-6327
Διάλειμμα ωραρίου εργασίας
Στο ωράριο εργασίας προστέθηκε το πεδίο Διακεκομμένο ωράριο. Το πεδίο θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή Ναι εφόσον στον πίνακα Ώρες λειτουργίας περιγράφεται σπαστό ωράριο απασχόλησης (σε ίδια ημέρα εργασίας 2 διαφορετικά ωράρια).

20221108-1155-2-6435
Μεταφορά στις Ωροάδειες
Κατά την μεταφορά τύπου αδείας σε ώρες από το HR προς την μισθοδοσία, αυτές μεταφέρονται στο tab Ωροάδειες.

20221109-1155-2-6471
Φόρμες κύκλων σεμιναρίων
Στις φόρμες εκτύπωσης HR προστέθηκε νέα επιλογή για δημιουργία φορμών κύκλων σεμιναρίων.

20221124-1155-2-6859
Απουσία στα ευρετήρια προσέλευσης του MyErgani
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει εγκεκριμένη άδεια ή ασθένεια ή άλλη απουσία εμφανίζεται στα ευρετήρια του MyErgani, εφόσον έχει πρόγραμμα εργασίας για την ημερομηνία αναφοράς. Στο ευρετήριο να προστέθηκε στήλη με την ένδειξη της Απουσίας.

20221125-1155-2-6869
Κινήσεις σύμβασης
Δόθηκε δυνατότητα προβολής των κινήσεων σύμβασης από header & γραμμές παραστατικού.

20221128-1155-2-6943
Ειδικά επιδόματα στο ευρετήριο
Στο σχεδιασμό ευρετηρίου στην επιλογή Ενότητες > Στοιχεία στελεχών, προστέθηκαν τα Ειδικά επιδόματα εργαζομένου.

20221129-1155-2-6968
Αυτόματη εισαγωγή και υπολογισμός μισθολογικών περιόδων
Δεν εκτελείται υπολογισμός δώρων και επιδομάτων σε όσους το πεδίο rcrdid έχει τιμή 4,5,6,7,8.

20221129-1155-2-6973
Μέγεθος πεδίου Μορφή στα barcode Αποθήκης
Αυξήθηκε το μέγεθος των πεδίων "Μορφή" (ITEPPRMS.SRSPFORM, 1 έως 10) Barcode ζυγίσεων / Ειδικού τύπου σε 40 χαρακτήρες.

20221129-1155-2-6975
Timeline έργου με φάκελο υπηρεσιών
Εμφανίζεται πλέον στο timeline των έργων φάκελος υπηρεσιών, χωρίς να είναι συμπληρωμένα Ανταλλακτικά, Υπηρεσίες ή Ενέργειες.

20221201-1155-2-7027
Λιανική - Απαγ. αρνητικού πληρωτέου
Στις λοιπές παραμέτρους πωλήσεων, προστέθηκε η παράμετρος ''Απαγόρευση αρνητικού & μεγαλύτερου της συναλλαγής'' στον έλεγχο πληρωτέου.

20221202-1155-2-7061
Μέγεθος λογαριασμού Λογιστικής
Τα πεδία ''Κωδικός'' & ''Εναλλακτικός κωδικός'' Λογιστικής, αυξήθηκαν σε 30 χαρακτήρες.

20221206-1155-2-7129
Οργάνωση χρόνου εργασίας-ακυρωμένες ενέργειες
Στην οργάνωση χρόνου εργασίας μεταβαλλόμενο δεν εμφανίζονται ενέργειες που έχουν ενδειξη Ακυρώθηκε.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20220727-1155-1-4572
Μισθοδοσίας για ταμείο ΤΣΕΑΠΓΣΟ
Αποκαταστάθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας σε εργαζόμενο με ταμείο ΤΣΕΑΠΓΣΟ.

20220728-1155-1-4608
Αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ σε παραστατικό
Σε κάποιες περιπτώσεις κατά την αλλαγή σειράς σε παραστατικό κι ενώ ο χρήστης επέλεγε ''Όχι'' στην ερώτηση ''Να γίνει ξανά υπολογισμός τιμών κι εκπτώσεων'', άλλαζε το ΦΠΑ στις γραμμές του παραστατικού.

20221006-1155-1-5686
Έγγαμοι/άγαμοι στη βεβαίωση εργοδότη
Προστέθηκε έλεγχος για την εμφάνιση της γραμμής ΑΓΑΜΟΣ/ΕΓΓΑΜΟΣ ώστε αν ικανοποιείται η συνθήκη το ΜΣ 2004 να είναι 102 ΚΑΙ να είναι συμπληρωμένο το όνομα της συζύγου τότε η γραμμή να εμφανίζεται διαφορετικά όχι.

20221104-1155-3-6373
SEPA ALPHA BANK για προμηθευτές εξωτερικού
Στη ''Δημιουργία αρχείου SEPA'' προστέθηκε η επιλογή "Προμηθευτές εξωτερικού". Με την επιλογή ''ΝΑΙ'' παράγεται το αρχείο με λατινικούς χαρακτήρες και προστίθεται το νόμισμα στις ενότητες και .

20221111-1155-1-6552
Περιγραφή απουσίας στο σχεδιασμό ευρετηρίου
Στο σχεδιασμό ευρετηρίου στην επιλογή Απουσίες εργαζόμενου προστέθηκε στο είδος απουσίας>μισθολογικά στοιχεία μεταξύ των άλλων και η περιγραφή του μισθ. στοιχείου απουσίας.

20221111-1155-1-6553
Περιγραφή ασθένειας στο ευρετήριο
Στο σχεδιασμό ευρετηρίου στην επιλογή Ασθένειες εργαζόμενου προστέθηκε στο είδος ασθένειας>μισθολογικά στοιχεία μεταξύ των άλλων και η περιγραφή του μισθ. στοιχείου ασθένειας.

20221114-1155-1-6563
Ημερολόγιο εργασίας
Στο ημερολόγιο εργασίας για τις σειρές Εργασία, Μη εργασία, Ρεπό, ΧΑΕΩ δημιουργείται μια ξεχωριστή ενέργεια για κάθε ημέρα.

20221115-1155-1-6621
Μικτές αποδοχές στο έντυπο Ε7
Στο έντυπο Ε7 αποκαταστάθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν σχετικά με την ενημέρωση του πεδίου Σύνολο μικτών αποδοχών (ΜΣ 3252) σε περίπτωση που είχαν υπολογιστεί παραπάνω από μια μισθοδοσίες.

20221115-1155-1-6630
Περίοδος στα παραστατικά τίτλων κτήσης
Στην επιλογή παραστατικά τίτλων κτήσης, στο πεδίο επιλογή περιόδου εμφανίζονται διαθέσιμες μόνο οι μισθολογικές περίοδοι οι οποίες έχουν είδος περιόδου Κανονική.

20221116-1155-1-6658
Αποκλίσεις 2021-εγγραφή ανοίγματος Ισολογισμού
Στις ''Αποκλίσεις διαβίβασης 2021'' myDATA, εμφανίζονταν λανθασμένα και οι εγγραφές ανοίγματος χρήσης Λογιστικής.

20221117-1155-1-6690
Άδεια κυοφορίας/λοχείας για πρόσληψη σε δίσεκτο έτος
Αποκαταστάθηκε σφάλμα σε εργαζόμενη με πρόσληψη σε δίσεκτο έτος όταν δηλωνόταν άδεια κυοφορίας/λοχείας.

20221122-1155-1-6777
Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από εμπορικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ακύρωση ενημέρωσης λογιστικών άρθρων από παραστατικά εμπορικής διαχείρισης.

20221123-1155-1-6795
Εργασία Φ.Π.Α.
Σε Windows 11 με χρήση /usewebview2 δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' η αυτοματοποιημένη εργασία αλλαγής συντελεστών Φ.Π.Α, από το portal της εφαρμογής.

20221123-1155-1-6802
Φόρμες εκτύπωσης
Δεν εμφανιζόταν ορθά ο τύπος φόρμας σε ευρετήριο φορμών εκτύπωσης.

20221123-1155-1-6817
Υπολογισμός αρχείου ΦΜΥ - ORACLE
Αποκαταστάθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν σε βάση oracle κατά την δημιουργία αρχείου ΦΜΥ.

20221124-1155-1-6821
Συνέχεια ενέργειας
Σε ήδη υπάρχουσα ενέργεια εκτελώντας την εργασία Συνέχεια προτείνεται σαν έναρξη και λήξη η ημερομηνία της αρχικής ενέργειας.

20221124-1155-1-6830
Εξόφληση στις ειδικές συναλλαγές
Δεν εμφανιζόταν η εξόφληση στα παραστατικά ειδικών συναλλαγών πελατών & χρεωστών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20221124-1155-1-6831
Επιλογή SN χωρίς έλεγχο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε εγκαταστάσεις Azure, κατά την επιλογή είδους με παρακολούθηση σε Serial number σε παραστατικό.

20221124-1155-1-6842
Αποκλίσεις 2021-κωδ.MyData 13.1
Παραστατικά με κωδικό myDATA 13.1 δεν εμφανίζονται πλέον στις Αποκλίσεις διαβίβασης 2021.

20221124-1155-1-6854
Αντιγραφή εργαζομένου
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην δημιουργία εργαζόμενου με αντιγραφή από ήδη υπάρχοντα.

20221124-1155-1-6856
Τεχνικός κωδικός σε παραστατικά φυσικής απογραφής
Δεν εμφανιζόταν η στήλη ''Τεχνικός κωδικός'' σε παραστατικά φυσικής απογραφής.

20221125-1155-1-6870
Διατήρηση τρόπου αποστολής σε μετασχηματισμό με τριγωνικές
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού, μεταφέρονται πλέον στο μετασχηματισμένο παραστατικό τα στοιχεία του συναλλασσόμενου στην παράδοση - Μεταφορά από τις τριγωνικές συναλλαγές (Εφόσον υπάρχουν).

20221125-1155-1-6878
myDATA_Σύγκριση δεδομένων
Στη σύγκριση δεδομένων myDATA δεν εμφανιζόταν Πιστωτικό τιμολόγιο 5.2 με Διαβίβαση εγγραφής.

20221125-1155-1-6883
Εισηγητής στους κύκλους σεμιναρίων
Διορθώθηκε σφάλμα στην επιλογή "Μενού εργασιών > H.R.&Μισθοδοσία > HR > Προσόντα > Κύκλοι σεμιναρίων", όταν γινόταν ανακατεύθυνση στο hyperlink εισηγητής.

20221125-1155-1-6901
Μετασχηματισμός παραστατικών με είδη και υπηρεσίες
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού με είδη & υπηρεσίες, εφόσον το μετασχηματισμένο είχε μόνο είδη, ενημερωνόταν με το σύνολο των γραμμών.

20221125-1155-1-6903
Ωροάδειες στην αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Από την καρτέλα των ωροαδειών οι ώρες μεταφέρονται σωστά στα αντίστοιχα μισθολογικά στοιχεία ωρών απουσίας της μεταβολής περιόδου.

20221125-1155-1-6914
Ανανέωση Σύμβασης - Συμφωνημένος μισθός
Στην ανανέωση σύμβασης το πεδίο "Συμφωνημένος μισθός" εμφανίζεται ορθά κλειδωμένο στις παλιές τιμές.

20221125-1155-1-6915
Περίοδος προβολής αποτελεσμάτων
Αποκαταστάθηκε η απεικόνιση της σωστής μισθολογικής περιόδου στην προβολή αποτελεσμάτων.

20221128-1155-3-6933
Παραστατικά πώλησης με σύνθεση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού πώλησης με αυτόματη σύνθεση / αποσύνθεση ειδών με Serial number.

20221128-1155-3-6947
Σφάλμα στη λήψη συνόψεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη λήψη συνόψεων, σε περίπτωση που το πεδίο VEHICLENUMBER είχε περισσότερους από 10 χαρακτήρες.

20221129-1155-3-6984
Αποκλίσεις διαβίβασης 2021 - ακυρωμένες
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερωνόταν ορθά η κατάσταση εγγραφών myDATA σαν ''Ακυρωμένη'' κατά τη λήψη συνόψεων.

20221201-1155-1-7038
Μεταφορά αδειών από HR
Η εργασία [Μεταφορά αδειών από HR] σέβεται τις ημέρες που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση αδείας και μεταφέρει στο payroll στην καρτέλα του εργαζομένου την πληροφορία αυτή.

20221201-1155-1-7040
Template σε σχεδιασμό Βιβλίου Αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό βιβλίου αποθήκης με αποθηκευμένο template.

20221201-1155-1-7054
«Προσθήκη στο μενού» από το Custom Administration
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την Προσθήκη στο menu cst από τον Custom Administration.

20221202-1155-1-7071
Πολλαπλή επιλογή sn σε παραστατικό πώλησης
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερώνονταν όλες οι γραμμές του grid των Serial number κατά την πολλαπλή επιλογή τους σε παραστατικό.

20221202-1155-1-7072
Αποκλίσεις 2021-μεταβατικοί λογ/σμοι
Στις Αποκλίσεις διαβίβασης 2021 δεν εμφανίζονταν εγγραφές του λογαριασμού 36* από άρθρα λογιστικής.

20221207-1155-1-7155
Προσθήκη URL με Embedded browser
Κατά την προσθήκη URL με Embedded browser δεν μπορούσε να φορτωθεί το αρχείο. Απαιτείται ενημέρωση των Add-ons.

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Έκδοση 6.00.622.11523

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20220808-1155-2-4742
Μεταφορά αδειών από HR
Αφού ολοκληρωθεί η εργασία μεταφορά αδειών από HR στα αποτελέσματα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα για την ολοκλήρωση της εργασίας.

20220811-1155-2-4762
Retail Pro - Κλείσιμο ταμείου
S1 Retail Designer προστέθηκε στο κουμπί ''Κλείσιμο ταμείου'' το Flag ''Εμφάνιση πραγματικών'' για το κλείσιμο ταμείου.

20220912-1155-2-5107
Αρχείο SEPA ALPHA BANK
Κατά τη δημιουργία αρχείου SEPA ALPHA BANK, σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένο το BIC του λογαριασμού, τότε δεν συμπεριλαμβάνεται και στο XML.

20220913-1155-2-5159
Κλείσιμο Ταμείου - Χρήστες Εγγραφών
Το μήκος του πεδίου ''Χρήστες εγγραφών'' (CALCUSERS) στο κλείσιμο ταμείου αυξήθηκε σε 256 χαρακτήρες.

20220916-1155-2-5233
Αποζημίωση άδειας
Προστέθηκε στις άδειες που έχουν στην επιλογή δικαίωμα την τιμή Ναι απο προηγούμενο έτος το πεδίο Ημέρες αποζημίωσης αδείας. Ο αριθμός των ημερών που καταχωρούνται στο συγκεκριμένο πεδίο αφαιρούνται από υπόλοιπο εκ μεταφοράς.

20220919-1155-2-5267
Εναλλακτική κωδικοί
Δόθηκε η δυνατότητα στις γραμμές ειδών στα Παραστατικά αποθήκης, σύνθεσης, παραγωγής, Προδιαγραφές, Εντολές & δελτία ανάλωσης παραγωγής, να εμφανίζεται η επιλογή των Εναλλακτικών ειδών, επιλέγοντας δεξί κλικ στις γραμμές.

20220923-1155-2-5395
Υπολογισμός Λύσης Σχέσης Εργασίας
Στην εργασία υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας προστέθηκε η ερώτηση ''Ενημέρωση του πεδίου μισθοδοτείται με τιμή Ναι/Όχι''. Λαμβάνεται αυτόματα η τιμή όχι σε περίπτωση όπου ο χρήστης επιλέξει τον υπολογισμό του Επιδόματος αδείας με την αντίστοιχη περίοδο και τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων. Επίσης σε περίπτωση όπου η ημερομηνία αποχώρησης είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας συστήματος τότε το πεδίο Ενεργός παραμένει Ναι και ο χρήστης όταν παρέλθει η ημερομηνία μπορεί να τροποποιήσει μαζικά το πεδίο ενεργός σε Όχι από το δεξί κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων>μαζικές ενημερώσεις>Στοιχείων εργαζομένου.

20220923-1155-2-5416
Ευρετήριο εγγραφών myData
Στα διαθέσιμα πεδία των εγγραφών myDATA προστέθηκε η Καθαρή αξία συναλλαγής εμπορικής διαχείρισης.

20221003-1155-2-5610
Διαχείριση Αδειών σε ημέρες και ώρες
Στους τύπους αδείας στο πεδίο μονάδα μέτρησης χρόνου προστέθηκε η επιλογή Ημέρες/'Ωρες.
Στο S1 κατά την καταχώρηση άδειας όταν επιλεγεί ο συγκεκριμένος τύπος αδείας ενεργοποιείται ένα επιπλέον πεδίο Μονάδα μέτρησης χρόνου με διαθέσιμες τιμές Ημέρες και Ώρες ώστε να επιλέξει ο χρήστης μια από τις 2 τιμές.


20221007-1155-2-5716
Επικαιροποίηση Ε3.3 (Αναγγελία πρακτικής άσκησης)
Υλοποιήθηκε η επικαιροποίηση του ΕΝΤΥΠΟΥ "Ε3.3 Αναγγελία πρακτικής άσκησης".
Το νέο έντυπο ACNDOCS.84 βρίσκεται στο μενού με τα νέα έντυπα και το παλιό Ε3.2 (ACNDOCS.64) μπήκε στα παλιά έντυπα του μενού.
Το έντυπο έχει πλέον επικαιροποιημένη μορφή (πεδία) σύμφωνα με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Γίνεται αυτόματος έλεγχος ειδικότητας, ΑΦΜ φορέα κατάρτισης, στοιχείων Παραρτήματος , Υπευθύνου εργοδότη.


20221010-1155-1-5769
:X.SYS σε Φίλτρα Κανόνα ροής
Δόθηκε δυνατότητα στα φίλτρα κανόνα ροής η χρήση του '':X.SYS''.

20221012-1155-2-5818
Εγκύκλιος 33/11-10-2022 του e-ΕΦΚΑ
Ενσωματώθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές που αφορούν την εγκύκλιο 33/11-10-2022 του e-ΕΦΚΑ σχετικά με Ασφάλιση των αμειβόμενων με ΠαραστατικάΠαρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης – πρώην Αποδείξεις ΕπαγγελματικήςΔαπάνης)

20221014-1155-2-5902
Αποστολή αποδείξεων μισθοδοσίας μέσω Email
Πλέον στην επιλογή εκτύπωση φόρμας με παραμέτρους με επιλογή εκτυπωτή την τιμή E-mail (πχ. για περιπτώσεις αποδείξεων μισθοδοσίας με e-mail) εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης της εργασίας στο αντίστοιχο hyperlink.

20221018-1155-2-5961
Τμήματα ΦΠΑ σε φορολογικό μηχανισμό τύπου Β
Κατά την προσθήκη ή μεταβολή ΦΠΑ, εμφανίζεται πλέον μήνυμα: ΠΡΟΣΟΧΗ! Υποχρεωτική τιμή στο πεδίο 'Τμήμα'.

20221018-1155-3-5954
Συναλλαγή στις συμβάσεις
Το πεδίο ''Συναλλαγή'' στα επιπλέον στοιχεία της σύμβασης, ενημερώνεται με το παραστατικό από το οποίο προήλθε.

20221019-1155-2-5980
Αύξηση μεγέθους SERIESPAY
Το πεδίο SERIESPAY του πίνακα SERIES αυξήθηκε σε 2000 χαρακτήρες.

20221019-1155-2-6002
ΜΣ 3003 - Ώρες απουσίας σε Ωροάδειες
Πλέον γίνεται migration των ωρών απουσίας και μεταφέρονται από το tab Απουσίες στο tab Ωροάδειες. Μεταφέρονται οι ώρες απουσίας των default μισθολογικών στοιχείων περιόδου ενώ δεν μεταφέρονται οι ώρες απουσίας των custom μισθολογικών στοιχείων.

20221020-1155-2-6039
Χρώμα background πλέγματος - Retail Pro
Στον S1 Retail Designer προστέθηκε το χρώμα στη περιοχή του πλέγματος.

20221021-1155-2-6055
Υπολογισμός λύσης σχέσης εργασίας
Κατά τον υπολογισμό λύσης σχέσης εργασίας αν έχει προσυμπληρωθει στην καρτέλα του εργαζόμενου ημερομηνία αποχώρησης πχ 21/102022 και ημερομηνία καταγγελίας πχ 21/8/2022 για την περίπτωση καταγγελίας με προειδοποίηση ενημερώνεται αυτόματα το ΜΣ 3341 με τον αριθμό μηνών προειδοποίησης ο οποίος προκύπτει με την διαφορά ανάμεσα στις δυο ημερομηνίες.

20221024-1155-2-6079
MyWorkplace - κατάλογος υφισταμένων
Στο μενού παραμέτρων > C.R.M > Στελέχη - Επαφές > Παράμετροι στελεχών στην καρτέλα MyWorkplace προστέθηκε ο κατάλογος υφισταμένων.

20221025-1155-2-6118
Δημιουργία σύμβασης
Στην εργασία δημιουργίας συμβάσεων από browser παραστατικών προστέθηκαν ''Αποτελέσματα'' με τις συμβάσεις που δημιουργήθηκαν.

20221025-1155-2-6148
Button πληρωμής πιστωτών
Στις λειτουργίες του S1 Retail Designer, προστέθηκε το button ''Πληρωμή πιστωτή''.

20221026-1155-2-6183
Καταχώρηση ωροαδειών
Κατά την καταχώρηση ωροαδειών αν ο χρήστης δεν συμπληρώσει τα πεδία από ώρα και έως ώρα η εφαρμογή εμφανίζει απαγορευτικό μήνυμα λάθους Δεν έχετε συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία:
Από ώρα
Έως ώρα


20221026-1155-2-6187
S1 Designer - SQL Query CREATE TABLE
Δόθηκε δυνατότητα προβολής του SQL CREATE TABLE στον S1 Designer στους πίνακες που είναι οριζόμενοι από τον χρήστη με δεξί κλικ.

20221026-1155-2-6188
S1 Designer - Export/Import Excel
Δόθηκε δυνατότητα εισαγωγής - εξαγωγής Excel στον S1 Designer στους πίνακες που είναι οριζόμενοι από τον χρήστη με δεξί κλικ.

20221026-1155-2-6190
Ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας
Στα στελέχη στην σελίδα Απασχόληση > Εργασιακά στοιχεία στο grid των στοιχείων πρόσληψης προστέθηκαν τα πεδία ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας (SOSMALLINT5) και κάρτα εργασίας (SOSMALLINT4).

20221031-1155-2-6243
Μηνύματα χρήστη
Στα μηνύματα της εφαρμογής εμφανίζονται πλέον και τα απεσταλμένα.

20221031-1155-2-6253
Ε3 - Έναρξη εργασίας
Στο έντυπο Ε3 ενημερώνεται ορθά το πεδίο Ώρα έναρξης εργασίας (κατά την πρώτη ημέρα πρόσληψης) (EMPISACTIVE.SODATE2) με μορφή ώρας την ΗΗ:ΜΜ

20221031-1155-2-6254
Οργάνωση χρόνου εργασίας
Η επιλογή είδους ενημέρωσης "Ημερολόγιο ΕΡΓΑΝΗ" μετονομάστηκε "Οργάνωση χρόνου εργασίας". Με επιλογή προγραμματισμού από χρήστη, για κατηγορία εργαζομένων μεταβλητού ωραρίου και είδος ενημέρωσης "Οργάνωση χρόνου εργασίας" (πρώην "Ημερολόγιο ΕΡΓΑΝΗ" ) εμφανίζονται στο grid οι στήλες ημέρες ρεπό, μη εργασία, τηλεργασία όπως ακριβώς είναι στο ωράριο και έχουν προτεραιότητα σε σχέση με το ωράριο. Ο προγραμματισμός εργασίας προστέθηκε και στο δεξί κλικ των εργαζόμενων.

20221101-1155-2-6279
Ημερολόγιο ΕΡΓΑΝΗ
Στο ημερολόγιο ΕΡΓΑΝΗ του myERGANI Live, μετριούνται ορθά οι ώρες απασχόλησης με βάση την ώρα προσέλευσης και την ώρα αποχώρησης είτε σε απλό είτε σε σπαστό ωράριο. Σε σπαστό όμως ωράριο δεν λειτουργούν ορθά οι κινήσεις προσέλευσης καθώς η κίνηση πχ προσέλευσης του 1ου διαστήματος ενημερώνει σαν προσέλευση και το 2ο διάστημα.

20221102-1155-2-6292
Οργάνωση χρόνου εργασίας
Στην οργάνωση χρόνου εργασίας για σταθερό και μεταβαλλόμενο/τροποποιούμενο ανά ημέρα μεταβλήθηκε η απεικόνιση στην καρτέλα με τα αναλυτικά στοιχεία. Εμφανίζονται στον πίνακα Εργαζόμενοι οι εργαζόμενοι προς υποβολή, στον πίνακα στοιχεία οργάνωσης χρόνου εργασίας απεικονίζονται αναλυτικά οι ημέρες-ημερομηνίες και στην ανάλυση χρόνου εμφανίζεται αναλυτικά το δηλωθέν ωράριο απασχόλησης ανά ημέρα-ημερομηνία

20221102-1155-2-6295
Retail - Εκτέλεση ευρετηρίου
S1 Retail Designer στις λειτουργίες τύπου ευρετηρίου προστέθηκε η '''Αυτόματη εκτέλεση''.

20221102-1155-2-6310
Ενέργεια πελάτη
Δόθηκε δυνατότητα καταχώρησης ενέργειας μέσω των σχετικών εργασιών πελατών.

20221103-1155-2-6338
Ε5 - Επιδόθηκε με εξώδικη δήλωση
Στο έντυπο Ε5, στον υπολογισμό δεν εμφανίζεται πλέον το πεδίο επιδόθηκε με εξώδικη δήλωση. Ο χρήστης ή θα πρέπει να το έχει συμπληρώσει από τον εργαζόμενο ώστε να αντληθεί αυτόματα ή απευθείας επάνω στο έντυπο.

20221103-1155-2-6348
Κωδ.είδους προμηθευτή
Το μήκος του πεδίου ''Κωδικός είδους προμηθευτή'' (MTRSUPCODE) αυξήθηκε σε 50 χαρακτήρες.

20221103-1155-2-6356
Ειδικές Συναλλαγές και Μετασχηματισμός
Προστέθηκε στα παραστατικά ειδικών συναλλαγών το ''Μετασχηματίστηκε σε'' & ''Προήλθε από'' μέσω των σχετικών εργασιών.

20221103-1155-2-6366
PRSNINSTATS - Παρουσιολόγιο
Η επιλογή Στατιστικά ενεργειών PRSNINSTATS (μενού εργασιών > HR & Μισθοδοσία > Διαχείριση ενεργειών) μετονομάστηκε σε Παρουσιολόγιο, στις ιδιότητες της επιλογής ο τύπος εργασίας άλλαξε σε Επεξεργασία αρχείου και η ονομασία της λίστας είναι πλέον Παρουσιολόγιο.

20221103-1155-2-6368
Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης
Τα πεδία του εντύπου Ε5 "Επιδόθηκε με εξώδικη δήλωση" και "Ημερομηνία επίδοσης" πλέον συμπληρώνονται μέσα από την καρτέλα του εργαζομένου, αφού αυτά προστέθηκαν τόσο σε παλιά όσο και σε νέα καρτέλα.
Εφόσον ο χρήστης θέλει να συμπληρώσει κάτι διαφορετικό στο έντυπο σε σχέση με την ήδη υπάρχουσα πληροφορία στον εργαζόμενο μπορεί να το κάνει μέσα από το έντυπο.
Τα εν λόγω πεδία κατά το upload του εντύπου συμπληρώνονται ορθά με βάση το έντυπο.


20221104-1155-2-6375
Μέσα εργαζομένου
Στον σχεδιασμό ευρετηρίου στα Μέσα εργαζομένου στην επιλογή Πόροι προστέθηκε η δυνατότητα άντλησης των πεδίων κωδικός και περιγραφή του κάθε μέσου.

20221104-1155-2-6379
Πεδία σε φόρμες εκτύπωσης
Δόθηκε δυνατότητα ανάπτυξης σε φόρμες εκτύπωσης των πεδίων ''Υποκατάστημα 2 '' (MTRDOC.BRANCHSEC),
''Αποθηκευτικός χώρος'' (MTRDOC.WHOUSE) &
''Αποθηκευτικός χώρος 2'' (MTRDOC.WHOUSESEC).


20221104-1155-2-6381
Μέγεθος αλφαριθμητικών πεδίων
Όλα τα τοπικά αλφαριθμητικά πεδία ανεξαρτήτως τύπου δημιουργούνται με μέγεθος 1024.

20221104-1155-2-6382
Δικαίωμα στις λεπτομέρειες γραμμής - Retail Pro
Στον S1 Retail Designer προστέθηκε το δικαίωμα ''Λεπτομέρειες γραμμής''.

20221107-1155-2-6395
Προϋπολογισμοί πωλήσεων - πίνακες 1-5 των στελεχών
Στις διαστάσεις των Προϋπολογισμών πωλήσεων προστέθηκαν οι Πίνακες 1 έως 5 των στελεχών.

20221107-1155-2-6396
Τιμολογιακή Κατηγορία Υποκ/τος Πελάτη
Στις συνθήκες των τιμολογιακών πολιτικών, προστέθηκε η ''Τιμολογιακή Κατηγορία Υποκ/τος Πελάτη''.

20221107-1155-2-6409
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - ευρετήριο στελεχών
Στο δεξί κλικ του ευρετηρίου στελεχών προστέθηκε η επιλογή ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με διαθέσιμα τα ακόλουθα έντυπα: Ε8 αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης, Οργάνωση χρονου εργασίας Σταθερό και Μεταβαλλόμενο/Τροποποιούμενο ανά ημέρα, Οργάνωση χρόνου εργασίας άδειες και Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης.

20221108-1155-1-6430
Φάκελοι Εντολών Παραγωγής
Στους φακέλους εντολών προστέθηκε το ''Ιστορικό μετασχηματισμών'' μέσω των σχετικών εργασιών.

20221108-1155-2-6427
Συγχρονισμός ειδών - Κατηγορία mydata
Στις παραμέτρους ειδών & υπηρεσιών, στις εξαιρέσεις πεδίων αντιγραφής σε εταιρείες, προστέθηκε η επιλογή ''myDATA σε μεταβολή''.

20221109-1155-2-6451
Υπολογισμός ασφαλιστικών ταμείων
Στα ασφαλιστικά ταμεία με διπλό αριστερό κλικ σε υπάρχουσα εγγραφή μετονομάστκε η επιλογή Ασφαλίσιμες αποδοχές σε Μεταβλητές υπολογισμού και προστέθηκαν 2 νέες μεταβλητές ΟΡΙΟ_ΠΑΛΑΙΟΙ και ΟΡΙΟ_ΝΕΟΙ.

20221109-1155-2-6452
Υπολογισμός μισθοδοσίας
Έχουν προστεθούν νέες συναρτήσεις διαθέσιμες στα ομαδοποιημένα φύλλα υπολογισμού με σκοπό την υλοποίηση των αλλαγών της εγκυκλίου 33/2022 του e-ΕΦΚΑ για τους αμειβόμενους με τίτλους κτήσης.

20221110-1155-2-6502
Προγραμματισμός πληρωμών
Στις στήλες ''Ανεξόφλητα Προμηθευτών & Πιστωτών'' του Προγραμματισμού πληρωμών από τα εμβάσματα, μεταφέρονται οι παρατηρήσεις που υπάρχουν στο grid ''Τραπεζικοί λογαριασμοί'' των συναλλασσόμενων.

20221114-1155-2-6557
Υποκατάστημα Πελάτη στις Εγγυήσεις
Κατά τη δημιουργία εγγύησης από παραστατικό πώλησης, δεν μεταφερόταν το υποκατάστημα του πελάτη στην εγγύηση.

20221114-1155-2-6565
Αποκλίσεις Διαβίβασης 2021
Στην εργασία ''Αποκλίσεις διαβίβασης 2021'' δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον παραστατικά με κωδικό myDATA 13.1.

20221114-1155-2-6591
Ε5.xml - επιδόθηκε με εξώδικη δήλωση
Στις Ομαδικές υποβολές και συγκεκριμένα στο Ε5(xml) πλέον το φίλτρο που αφορά την επίδοση με εξώδικη απόφαση καθώς και η ημερομηνία επίδοσης δουλεύουν ως εξής:
Είτε μέσα από την εργασία, είτε μέσα από τον browser εφόσον ο χρήστης επιλέξει έναν εργαζόμενο και αυτός έχει στην καρτέλα του συμπληρωμένα τα εν λόγω πεδία τότε γίνεται έλεγχος με βάση την ημερομηνία αναφοράς και αν αυτή είναι μεγαλύτερη ή ίση της ημερομηνίας επίδοσης τότε το flag γίνεται non visible και κατά τη εκτέλεση οι αντίστοιχοι κόμβοι του xml συμπληρώνονται βάσει της καρτέλας του εργαζομένου.
Αν ο χρήστης αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς και αυτή είναι μικρότερη της ημερομηνίας επίδοσης τότε το φίλτρο ξαναγίνεται visible και οι κόμβοι του xml ενημερώνονται με βάση τις επιλογές του χρήστη.
Σε παραπάνω από έναν εργαζομένους είτε μέσα απο την εργασία είτε μέσα από τον browser το φίλτρο παραμένει εμφανές και οι κόμβοι του xml συμπληρώνονται με βάση αυτό και την ημερομηνία που δίνει ο χρήστης, υπερισχύοντας της επί μέρους πληροφορίας που έχει ο κάθε εργαζόμενος στην καρτέλα του.

20221115-1155-2-6600
Αιτιολογία στο μετασχηματισμό ειδικών συναλλαγών
Στον μετασχηματισμό ειδικής συναλλαγής, μεταφέρεται πλέον η τιμή του πεδίου ''Αιτιολογία''.

20221115-1155-2-6627
Κινήσεις σύμβασης
Δόθηκε δυνατότητα redirection στο παραστατικό, από κινήσεις σύμβασης.

20221116-1155-2-6651
Μαζικές ενημερώσεις στελεχών
Στο δεξί του ευρετηρίου στελεχών (προσοχή μόνο στο στελεχών) στις μαζικές ενημερώσεις > στοιχείων εργαζόμενου/στελέχους δεν είναι πλέον διαθέσιμα στη λίστα τα πεδία τράπεζα, μισθοδοτείται, λογιστική κατηγορία.

20221116-1155-2-6660
Mαζική Δημιουργία SN σε παραστατικά λιανικής
Δόθηκε δυνατότητα μαζικής δημιουργίας Serial numbers από παραστατικά λιανικής πώλησης επιλέγοντας δεξί κλικ στις γραμμές ''Δημιουργία Serial number'' στο grid.

20221121-1155-2-6719
Λοιπές χρεώσεις υπηρεσιών στους τύπους καυσίμων
Προστέθηκε στον τύπο καυσίμου των ειδών, η τιμή ''Λοιπές χρεώσεις υπηρεσιών ( καυσίμων- διυλιστηρίων )''.
Επιπλέον προστέθηκε το πεδίο "Τύπος καυσίμου" στο αρχείο Υπηρεσιών.


20221122-1155-7-6770
Προσθήκη πεδίων GLN (Global Location Number)
Προστέθηκαν νέα πεδία για την καταχώρηση των αριθμών GLN (Global Location Number) σε:
- Συναλλασσόμενους
- Υποκαταστήματα συναλλασσόμενων
- Εταιρεία
- Υποκαταστήματα εταιρείας
- Αποθηκευτικοί χώροι

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200929-1155-1-3696
Ημερομηνίες ΑΠΔ - τίτλοι κτήσης
Οι ημερομηνίες της ΑΠΔ για τίτλους κτήσης απεικονίζονται ορθά με βάση τα ασφαλιστικά που έχουν προκύψει από τον υπολογισμό του πίνακα παραστατικά τίτλων κτήσης.

20220526-1155-1-3203
Αρχείο ενδοενωσιακών εισαγωγών/εξαγωγών σε Oracle
Βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' των εργασιών ''Δημιουργία αρχείου ενδοενωσιακών εισαγωγών / εξαγωγών'' σε βάση Oracle.

20221006-1155-1-5675
Κινήσεις προσέλευσης - σπαστό ωράριο
Σε εργαζόμενο με σπαστό ωράριο στις κινήσεις προσέλευσης - αποχώρησης η κάθε κίνηση καταγράφεται στην γραμμή απασχόλησης που αφορά.

20221010-1155-1-5735
Εκτύπωση φόρμας - Αυτόματη δημιουργία φακέλου
Αποκαταστάθηκε η δημιουργία του φακέλου αρχειοθέτησης όταν είναι επιλεγμένη στην φόρμα εκτύπωσης η τιμή Αυτόματη δημιουργία αρχείου.

20221010-1155-1-5738
Αυτόματη δρομολόγηση και Αυτόματη δημιουργία αρχείου
Αποκαταστάθηκε η δημιουργία του φακέλου αρχειοθέτησης όταν είναι επιλεγμένη στην φόρμα εκτύπωσης η τιμή αυτόματη δρομολόγηση.

20221010-1155-3-5768
Διαφορά ενός λεπτού σε φάκελο κοστολόγησης
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν συμφωνούσε το σύνολο των εξόδων με τον επιμερισμό σε παραστατικό αποθήκης, κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης.

20221017-1155-1-5936
Ε5 Οικειοθελούς Αποχώρησης
Κατά την δημιουργία του εντύπου Ε5 το πεδίο αφορά συνταξιοδότηση ενημερώνεται πλέον με την τιμή ΝΑΙ σε περίπτωση όπου στον εργαζόμενο έχει επιλεγεί σαν αιτία λήξης η Συνταξιοδότηση.

20221019-1155-1-5999
Στατιστική αδειών
Στην εκτύπωση στατιστική αδειών συμπεριλαμβάνονται και άδειες που αφορούν την επιλεγμένη ημερομηνία αναφοράς.

20221021-1155-1-6065
Ενημέρωσης στοιχείων παραστατικού mydata
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε χρήστη με δικαιώματα ''εκτέλεσης'' της εργασίας ''Ενημέρωση στοιχείων myDATA παραστατικού''.

20221021-1155-1-6067
Παράρτημα ΕΦΚΑ: έλεγχος κοινότητας
Στα παραρτήματα ΕΦΚΑ εργοδότη αφού επιλεγεί μια τιμή στο πεδίο Δήμος έπειτα στο πεδίο Κοινότητα εμφανίζονται διαθέσιμες προς επιλογή μόνο οι κοινότητες που ανήκουν στον συγκεκριμένο δήμο με κωδικό τα 4 πρώτα ψηφία του δήμου.

20221025-1155-1-6139
Ε7 - επώνυμο πατρός
Ενημερώνεται πλέον ορθά το επώνυμο πατρός στο έντυπο Ε7. Επίσης αν δεν έχει συμπληρωθεί η ημερομηνία αποχώρησης το πεδίο εμφανίζεται κενό.

20221025-1155-1-6152
Αρχείο SEPA
Στο αρχείο SEPA όταν το πληρωτέο ποσό είναι αριθμός χωρίς δεκαδικά πχ 1000 πλέον εμφανίζεται με 2 δεκαδικά ψηφία 1000,00.

20221026-1155-1-6164
Σετ ειδών και υπηρεσιών σε φακέλους υπηρεσιών
Δεν ήταν δυνατή η συμπλήρωση ίδιας υπηρεσίας σε φακέλους υπηρεσιών, όταν η υπηρεσία είχε set.

20221027-1155-1-6218
ΑΠΔ - Μέλος ΔΣ
Σε περίπτωση όπου στην μεταβολή περιόδου έχει οριστεί ποσό στο ΜΣ 3220 με αντίστοιχες ημερομηνίες στην ανάλυση ημερομηνιών, η δημιουργία αρχείου ΑΠΔ απεικονίζει τις ημερομηνίες της ανάλυσης ημερομηνιών και δεν δείχνει το από/έως της μισθολογικής περιόδου.

20221027-1155-1-6220
Υπολογισμός αποζημίωσης
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία σε υπολογισμό μισθοδοσίας αποζημίωσης αδείας εποχιακού που συνέβαινε υπό προϋποθέσεις.

20221027-1155-1-6223
Ευρετήριο εργαζομένων - ΜΣ 2156
Εφόσον σε ευρετήριο εργαζομένων κληθεί σαν πεδίο το ΜΣ εργαζόμενου 2156-Θέση εποπτείας-διεύθυνσης εμφανίζεται ορθά η περιγραφή της τιμής του μισθολογικοί στοιχείου.

20221031-1155-1-6235
Προσθήκη Url από σχετικά έγγραφα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη URL εικόνας με έκδοση Chrome 107.0.5304.88. Απαιτείται ενημέρωση των Add-ons.

20221031-1155-1-6251
Μydata live
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά το άνοιγμα του myDATA Live.

20221101-1155-1-6274
SOPRSN.GQTY: 2 ακόμα δεκαδικά
Προστέθηκαν δύο δεκαδικά στο πεδίο SOPRSN.GQTY των ευρετήριων "Απουσίες ημέρας" και "Άδειες (Εύρος ημερομηνιών)"

20221101-1155-1-6282
ΑΠΔ με ποσό bonus στο 3029
Αποκαταστάθηκε στην ΑΠΔ η απεικόνιση των ημερομηνιών σε περιπτώσεις όπου έχει οριστεί σε μισθολογικό στοιχείο περιόδου στην ανάλυση ημερομηνιών συγκεκριμένο διάστημα από και έως είτε σε κανονική περίοδο είτε σε περίοδο τύπου bonus-έκτακτες.

20221101-1155-1-6283
Ε7 - επώνυμο μητρός
Κατά την δημιουργία του Ε7 , στο xml αρχείο αποκαταστάθηκε η ενημέρωση του πεδίου επώνυμο μητρός.

20221102-1155-1-6293
Ημ/νια πρόσληψης 29/02 δίσεκτου έτους
Αποκαστάθηκε σφάλμα σε εργαζόμενο με πρόσληψη 29/2 δίσεκτου έτους.

20221103-1155-1-6353
ΕΡΓΑΝΗ - αριθμός διαβατηρίου
Αποκαταστάθηκε η απεικόνιση του αριθμού διαβατηρίου στα xml αρχεία των εντύπων ΕΡΓΑΝΗ όταν ο τύπος (IDENTITYTYPE) είναι το Διαβατήριο.

20221103-1155-1-6354
ΕΡΓΑΝΗ - αριθμός διαβατηρίου
Αποκαταστάθηκε η απεικόνιση του αριθμού διαβατηρίου στα xad αρχεία των εντύπων ΕΡΓΑΝΗ όταν ο τύπος (IDENTITYTYPE) είναι το Διαβατήριο.

20221103-1155-1-6359
Διασυνοριακές πωλήσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή σειράς όπου στον τύπο είχε οριστεί ''Διασυνοριακές e-πωλήσεις'' στις ειδικές περιπτώσεις και στις επιβαρύνσεις είχε επιλεχθεί ομάδα.

20221103-1155-1-6369
Καρτέλα εργαζόμενου - Ωροάδειες
Στην καρτέλα εργαζόμενου στην σελίδα [Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες] στο υποσέλιδο Ωροάδειες, στο είδος άδειας εμφανίζονται διαθέσιμα όσα μισθολογικά στοιχεία περιόδου έχουν σαν αθροιστή ή αθροιστή χρήστη 36 ή 66. Για να προστεθούν τα νέα μισθολογικά στοιχεία ωροαδειών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην εφαρμογή απαιτείται να εκτελεστεί η εργασία συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας.

20221103-1155-3-6339
Δημιουργία λογιστικού σημειώματος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη δημιουργία λογιστικού σημειώματος.

20221104-1155-1-6380
Στοιχεία προϋπολογισμών - επωνυμία πωλητή
Στα στοιχεία προϋπολογισμών με διάσταση τον Πωλητή παραστατικού, εμφανίζεται πλέον το όνομα και το επώνυμο.

20221107-1155-1-6415
Αποκλίσεις 2021
Στην εργασία ''Αποκλίσεις διαβίβασης 2021'' στις στήλες ERP, εμφανίζονταν και τα δελτία.

20221108-1155-1-6442
Δήλωση οργάνωσης χρόνου εργασίας
Στο έντυπο δήλωσης οργάνωσης χρόνου εργασίας μεταβαλλόμενο το παράρτημα ΕΦΚΑ στις εγγραφές ενημερώνεται από το παράρτημα ΕΦΚΑ της κάθε ενέργειας και όχι από την καρτέλα του εργαζόμενου.

20221108-1155-3-6446
Αποκλίσεις 2021
Διαβιβάζεται πλέον εγγραφή myDATA με σειρά ΑΠΟΚΛ. 2021 και τύπο απόκλισης 3 - Διαβίβαση απόκλισης από λήπτη σε test περιβάλλον.

20221109-1155-1-6462
Καθαρή/Μικτή Μάζα από παραστατικό πώλησης
Δεν ενημερώνονταν ορθά τα πεδία ''Μάζα'' & ''Μικτή μάζα'' στις γραμμές, κατά τη μεταφορά σε παραστατικού αγοράς από παραστατικό πώλησης.

20221109-1155-2-6455
Μετάφραση custom πεδίων
Δόθηκε δυνατότητα μετάφρασης custom πεδίου (CCC) σε πίνακες μέσω του translation id. Στο συγκεκριμένο πεδίο προτείνονται τιμές μεγαλύτερες της 1000.

20221110-1155-1-6489
CusChequeBalanceUDate - ακύρωση είσπραξης αξιογράφου
Η συνάρτηση ''CusChequeBalanceUDate'' δεν εμφάνιζε ορθό αποτέλεσμα όταν υπήρχε κίνηση ακύρωσης είσπραξης αξιογράφου.

20221110-1155-1-6497
MyData - βάση Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη σύνδεση εγγραφών myDATA σε βάση Oracle.

20221111-1155-1-6518
Ακύρωση λογιστικής - ORACLE
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την Ακύρωση ενημέρωσης εγγραφών λογιστικής από εμπορική διαχείριση, σε βάση Oracle.

20221111-1155-1-6519
Αντιγραφή ωραρίου
Αποκαταστάθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν στην αντιγραφή ωραρίου. Πλέον κατά την αντιγραφή ωραρίου σε νέο τα πεδία κωδικός και Περιγραφή έρχονται κενά ώστε να το συμπληρώσει ο χρήστης.

20221111-1155-1-6527
Οργάνωση χρόνου εργασίας - μεταβαλλόμενο ωράριο
Στην οργάνωση χρόνου εργασίας για μεταβαλλόμενο ωράριο από ενέργεια που περιγράφει και το διάλειμμα σε ξεχωριστή γραμμή εμφανίζεται σαν ώρα από η ώρα που ξεκινά η εργασία από την 1η γραμμή και σαν ώρα έως η ώρα που λήγει το ωράριο στην τελευταία γραμμή.

20221111-1155-1-6529
Οργάνωση χρόνου εργασίας
Στην οργάνωση χρόνου εργασίας-Μεταβαλλόμενο/τροποποιούμενο ανά ημέρα πλέον απεικονίζονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες που αφορούν Εργασία, Μη εργασία, ΡΕΠΟ. Ο χρήστης θα επιλέγει από την λίστα την σειρά εργασίας αλλά η εφαρμογή θα εμφανίζει για το επιλεγμένο διάστημα όλες τις ενέργειες που αφορούν εργασία, μη εργασία και ρεπό.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στις παραμέτρους στελεχών να έχουν συνδεθεί οι αντίστοιχες σειρές στα πεδία σειρά ωραρίου, σειρά ΡΕΠΟ, σειρά μη εργασίας.

20221111-1155-1-6548
Υποκ/μα συνεργάτη σε Τριγωνικές Συναλλαγές
Το hyperlink ''Υποκατάστημα συνεργάτη'' στο tab ''Παράδοση διακίνηση'' παραστατικού, δεν έκανε ορθό redirection.

20221115-1155-1-6596
Πρότυπα δεδομένα - αρχείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Δεν συμπληρώνονταν ορθά όλες οι τιμές πρότυπου δεδομένου στην εργασία ''Παραγωγή αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ''.

20221115-1155-1-6614
Αρση εκκρεμότητας σε γραμμές με serial number
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Άρση εκρεμμοτήτων'' παραστατικού με είδη με Serial number.

20221116-1155-1-6662
Αποκλίσεις 2021
Στις Αποκλίσεις διαβίβασης 2021 εμφανίζονται εγγραφές εφόσον επηρεάζουν τον τζίρο του συναλλασσόμενου στη κίνηση.