Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Εκδοση 312.507.10295

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110524-1155-2-626
QuickView εικόνας
Δημιουργία Συνάρτησης για Quick view που φέρνει την εικόνα του είδους (η επέκταση της συνάρτησης X.QUICKVIEW)

20120127-1155-2-107
Γραμμές δωροεπιταγών σε ευρετήριο πωλήσεων
Μπορεί να γίνει ανάπτυξη με γραμμές δωροεπιταγών σε ευρετήριο πωλήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111130-1155-1-1290
Φόρμα word με είδη με εικόνες
Σε φόρμες word με εικονα ειδους (IMAGE:$MTRLINES.MTRL;0) εμφανιζόταν πρόβλημα όταν κάποια είδη δεν είχαν φωτογραφιες, με συνέπεια τη διακοπή του προγράμματος.

20120103-1155-7-11
Σφάλμα κατά την αντιγραφή εταιρείας με ΧΜ
Στο τέλος της εργασίας 'πλήρης αντιγραφή εταιρείας΄, με είδη με χαρακτηριστικά (χρώμα-μέγεθος) εμφάνιζε σφάλμα Ole error: 80004005. Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows = , ! ... or when the subquery is used as an expression.

20120123-1155-1-86
Azure: Σφάλμα κατά την καταχώρηση υπενθύμισης σε ενέργεια
Κατά την καταχώρηση υπενθύμισης σε ενέργεια εμφάνιζε σφάλμα xxxx is not a valid date and time.

20120123-2165-1-6
ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ SN ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Η εργασία ενημέρωσης της φυσικής απογραφής δεν διόρθωνε κάποια SN που φαινόταν να υπάρχουν στην αποθήκη, αλλά δεν βρέθηκαν στην φυσική απογραφή.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Εκδοση 312.507.10294

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120118-1155-2-67
Βελτίωση υπολογισμού fifo/lifo τιμών κόστους
Βελτίωση στο χρόνο εκτέλεσης της εργασίας τιμών κόστους με μέθοδο αποτίμησης fifo /lifo.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110126-1155-1-83
Αποτύπωση ημερομηνιών σε excel-Πωλήσεις κατά πελάτη
Δεν αποτυπωνόταν σωστά οι ημερομηνίες στο excel κατά την επιλογή της εκτύπωσης 'Πωλήσεις κατά πελάτη' με φίλτρα στην περίοδο ανάλυσης ημέρες και 1.

20111209-1155-1-1338
Τίτλοι στηλών σε ε EXCEL
Οταν γινόταν εκτύπωση σε excel οι τίτλοι των στηλών μετατοπίζονταν μια στήλη προς τα δεξιά.

20120112-1155-1-38
Έλεγχος υπολοίπου σε παραστατικό με Χ/Μ
Σε παραστατικό με έλεγχο υπολοίπου (απαγόρευση) στη γραμμή και ανά χαρακτηριστικό, εμφάνιζε λανθασμένο σφάλμα για υπέρβαση υπολοίπου, ακόμα και με διαγραφή ή διόρθωση του είδους.

20120112-1155-1-39
Σφάλμα access violation κατά την καταχώρηση του είδους
Κατά την καταχώρηση είδους εμφανιζόταν μήνυμα access violation, όταν ήταν ενεργή η παράμετρος "αντιγραφή σε άλλες εταιρείες". Το σφάλμα εμφανιζόταν σε περιβάλλον azure.

20120118-1155-1-66
Αντιλογισμός κοστολόγησης παραγωγής χωρίς την ύπαρξη άρθρων λογιστικής
Η εργασία αντιλογισμού κοστολόγησης παραγωγής "κόλλαγε" όταν δεν υπήρχαν άρθρα λογιστικής.

20120119-1155-1-72
Καθυστέρηση - Paste fron clipboard - Παρτίδες
Βελτιώθηκε η απόκριση του προγράμματος κατά την εκτέλεση paste from Clipboard στις γραμμές παραστατικού και έχοντας σαν στήλες: Κωδικό, παρτίδα, και ποσότητα.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

'Εκδοση 312.507.10293

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120110-1155-2-26
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Υπολογισμός της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στη Μισθοδοσία. Σχετική προσθήκη στις εκτυπώσεις και στα οικονομικά στοιχεία εργαζομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111229-1155-1-1395
Azure-Πωλήσεις κατά πελάτη-Ημερομηνίες σε excel
Στις Πωλήσεις κατά πελάτη στις Στατιστικές εκτυπώσεις πωλήσεων, με περίοδο ανάλυσης (ημέρες), οι ημερομηνίες στις στήλες εμφανίζονταν με πρώτο τον μήνα και μετά την ημερομηνία, π.χ. 12/27/2011.
20120104-1155-1-13
φορμα crystal σε azure
Σε φόρμες crystal σε περιβάλλον azure δεν εμφανίζονταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες.

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Έκδοση 312.507.10292

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111014-1155-2-1096
Προσθήκη μηνύματος στις εργασίες Reupdate συναλλασσομένων
Στις εργασίες Reupdate των συναλλασσομένων προστέθηκε μήνυμα ότι αν γίνεται reupdate σε προγενέστερη χρήση θα πρέπει μετά να πραγματοποιείται reupdate και στην τρέχουσα.

20120104-1155-2-14
Νέες φορολογικές κλίμακες και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης
Προσαρμογή της εφαρμογής στις νέες φορολογικές κλίμακες που ισχύουν από 01/01/2012 για την παρακράτηση φόρου και την έκτακτη εισφοράς αλληλεγγύης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111209-1155-1-1340
Μήνυμα λάθους (ACNUPDTMP) κατά την οριστικοποίηση άρθρων
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους ''ACNUPDTMP ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ'' κατά την οριστικοποίηση άρθρων λογιστικής, όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτόματο κλείδωμα ημερομηνιών και υπάρχει ήδη κλείδωμα που έχει γίνει manual.

20111221-1155-1-1375
Ακύρωση άρθρων Κοστολόγησης και κόστος είδους
Κατά την εργασία της ακύρωσης κοστολόγησης (εμπορικής/βιομηχανικής), σε κάποιες περιπτώσεις η διαγραφή των άρθρων ενημέρωνε λανθασμένα τα υπόλοιπα των λογαριασμών της Αναλυτικής λογιστικής. Αυτό είχε σαν συνέπεια να δημιουργείται ένα μόνιμα αυξανόμενο λάθος σε κάθε επόμενη κοστολόγηση παραγωγής.

20120104-1155-2-12
Ανάλυση ΧΜ εκκρεμοτήτων στα στοιχεία ανα ΑΧ
Στα στοιχεία ειδών ανα Αποθ.Χώρο, αν δεν υπάρχει υπόλοιπο στο είδος δεν άνοιγε η ανάλυση χρώματος-μεγέθους των εκκρεμοτήτων.