Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Εκδοση 312.510.10398

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130131-1155-2-494
Εκτύπωση [Κατάσταση Ελέγχου ΦΜΥ]
Στην εκτύπωση [Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ] προστέθηκε στήλη για την εμφάνιση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης. Αναμένονται περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την Οριστική Δήλωση ΦΜΥ.

20130131-1155-2-505
Βελτιστοποίηση χρόνου ανεύρεσης
Εφόσον επιλεχθεί η παράμετρος από ρυθμίσεις εφαρμογής "Αυτόματο άνοιγμα επιλογέων κατά την πληκτρολόγηση" τότε οι υπολογισμοί γίνονται από 3 χαρακτήρες και πάνω, επίσης έχει βελτιστοποιηθεί η ταχύτητα ανεύρεσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130130-1155-1-452
Μετάβαση με enter
Σε παραστατικό πώλησης, μετά την επιλογή σειράς και enter πήγαινε στο πεδίο τύπος αντί για την ημερομηνία.

20130130-1155-1-463
Έντυπο Αναγγελίας πρόσληψης
Στο έντυπο Αναγγελία πρόσληψης εμφανιζόταν στο πεδίο όνομα το επώνυμο του εργαζομένου και στο πεδίο επώνυμο το όνομα του εργαζομένου.

20130130-1155-7-460
Πεδίο ΜΜ1 σε φόρμα εκτύπωσης
Σε εσωτερική φόρμα εκτύπωσης, το πεδίο MTRLINES.MTRL_MTRL_MTRUNIT1 στο επαναλαμβανόμενο μέρος τύπωνε ??.

20130131-1155-1-493
Βαθμίδες Αναλυτικού ισοζύγιου Γεν.Λογ.
Στο Αναλυτικό ισοζύγιο Γεν.Λογ. στο φίλτρο βαθμού λογ/μου εμφανίζονταν 10 βαθμίδες.

20130131-1155-1-508
Μείωση εισφορών 50% λόγω μητρότητας
Εκ παραδρομής, το ποσό της μείωσης κατά 50% των εισφορών λόγω μητρότητας προστίθεται στο πληρωτέο 2 φορές. Για την διόρθωση του υπολογισμού προστέθηκε παράμετρος (ΜΣ:1146) που δηλώνετε αν θέλετε να αυξάνει το Φορολογητέο εισόδημα ή το Πληρωτέο ποσό.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Εκδοση 312.510.10397

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111208-1155-2-1326
Ταξινόμηση σε μορφή pivot
Σε ευρετήρια που αποτυπώσουμε με μορφή pivot, μπορούμε πλέον να κάνουμε ταξινόμηση στα αριθμητικά πεδία.

20120521-1155-2-943
Pivot Browsers με ανάλυση ποσοστών επί του συνόλου
Στα Pivot που υπάρχουν μέσα στους Browsers υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης ποσοστών επί του συνόλου (όπως στα Dashboards).

20130108-1155-2-68
Υπόλοιπα παρτίδων ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση <Υπόλοιπα παρτίδων ανά ΑΧ> δόθηκε η δυνατότητα οριζόντιας ανάπτυξης κατά ΑΧ όπως την εκτύπωση των υπολοίπων ειδών ανά ΑΧ.

20130116-1155-7-180
Αυτόματη εκτύπωση είσπραξης από καταχώρηση τιμολογίου
Προστέθηκε παράμετρος για την εκτύπωση εξοφλητικού σε πωλήσεις και αγορές. Αν είναι 'Ναί΄, θα εκτυπωθεί και το εξοφλητικό ταμειακό παραστατικό αμέσως μετά το αρχικό παραστατικό. Η 2η εκτύπωση δεν γίνεται όταν η εκτύπωση του παραστατικού δίνεται από το ευρετήριο ή μαζικά.

20130123-1155-2-313
Εμφάνιση ημερομηνιών κλιμάκωσης σε πιστωτικά έκπτωσης & τιμολογιακές πολιτικές
Εμφανίζονται πλέον οι ημερομηνίες κλιμάκωσης στις συνθήκες πιστωτικών έκπτωσης & τιμολογιακών πολιτικών.

20130129-1155-2-430
Νέα ανώτατα όρια των παλαιών ασφαλισμένων
Σύμφωνα με την Φ.80000/27047/1800 γνωστοποίηση διατάξεων του νόμου 4093/2012 προς όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, από 01/01/2013 εναρμονίζεται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών ασφαλισμένων με εκείνες των νέων ασφαλισμένων.

20130129-1155-2-432
Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του κλάδου Ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με τις τελευταίες διευκρινήσεις του ΤΣΜΕΔΕ, η Ειδική προσαύξηση των νέων ασφαλισμένων υπολογίζεται με βάση την κατάταξή τους σε ασφαλιστική κλάση. Η κατάταξη αυτή μπορεί να γίνει μόνο από το ΤΣΜΕΔΕ και όχι με απλό υπολογισμό τριετίας από την ένταξη στον κλάδο. Κατόπιν τούτου για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνο το μισθολογικό στοιχείο [2109-Ασφαλιστική κλάση ΤΣΜΕΔΕ]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130121-1155-7-254
Προτεινόμενη τιμή ερωτήσεων σε ελεύθερες εκτυπώσεις
Αν δηλωνόταν προτεινόμενη τιμή στις ερωτήσεις μιας ελεύθερης εκτύπωσης, λειτουργούσε κατά την πρώτη εκτέλεση μόνο, και αν γινόταν προσπάθεια αποθήκευσης του σχεδιασμού ξανά, εμφανιζόταν μήνυμα Control '' has not parent window.

20130122-1155-7-292
Ανεξόφλητα Παραστατικά Πελατών
Αν γινόταν εκτέλεση της εκτύπωσης Ανεξόφλητα παραστατικά με την επιλογή Ενηλικίωση με βάση την: Ημερομηνία διακανονισμών - αξιόγραφων, γινόταν λανθασμένα η ημερομηνιακή ταξινόμηση.

20130124-1155-1-323
Κινήσεις αξιογράφων
Εμφανιζόταν σφάλμα Field ''cheque'' not found στις κινήσεις αξιογράφων από σχετικές εργασίες.

20130124-1155-1-334
Τρόπος ανάλωσης παρτίδας σε παραστατικά παραγωγής
Σε παραστατικό παραγωγής με αναλούμενα τα οποία παρακολουθούνται σε παρτίδες κατά την καταχώρηση του παραστατικού συμπληρωνόταν η παρτίδα (fifo) ενώ στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί τρόπος ανάλωσης παρτίδων "Από χρήστη".

20130124-1155-1-346
Πεδίο ΦΠΑ σε εκτύπωση φόρμας
Σε εκτύπωση με φόρμα εκτύπωσης το πεδίο περιγραφή ΦΠΑ: MTRLINES.VAT_VAT_NAME, εμφανιζόταν με ερωτηματικά.

20130124-1155-7-332
Συνέχεια ενέργειας από ημερολόγιο crm
Κατά την συνέχεια ενέργειας πάνω στο ημερολόγιο του CRM εμφανιζόταν access violation στο crm.bpl

20130125-1155-1-382
Μη εφαρμογή φίλτρων σε εκτυπώσεις html view
Σε εκτύπωση με μορφή "html view", η εκ νέου αλλαγή των φίλτρων δεν εφαρμοζόταν.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Εκδοση 312.510.10396

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130125-1155-2-381
Αποζημίωση απόλυσης >= 17 χρόνια υπηρεσίας
Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης για εργαζόμενους που την 12/11/2012, είχαν περισσότερα από 17 χρόνια υπηρεσίας:
Για την εφαρμογή του ανώτατου ορίου των 2000€, λαμβάνεται υπόψη και η προσαύξηση της αποζημίωσης λόγω Επιδόματος αδείας και δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων.


20130125-1155-2-383
ΦΜΥ 2013
Προσαρμογή της εφαρμογής μισθοδοσίας για τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών υπηρεσιών σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1010/25.1.2013

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130125-1155-1-380
Οριακή ημερομηνία αναφοράς
Διόρθωση κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας: [Γενικές παράμετροι] - Η οριακή ημερομηνία αναφοράς, που θα έπρεπε να σταματά την εξέλιξη της Συλλογικής συμβάσης εργασίας, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Εκδοση 312.510.10395

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121219-2165-2-98
Μηδενικές τιμές στο αρχείο κωδικών ταμειακής
Στο αρχείο κωδικών ταμειακής μεταφέρονται και οι κωδικοί με μηδενικές τιμές με σκοπό την εισαγωγή τιμής από την ταμειακή.

20130117-1155-7-226
Πιστωτικά έκπτωσης με επιλογή παραστατικών
Η εργασία των πιστωτικων εκπτωσης, μπορεί να εκτελεστεί πλέον από τον browser 
(1;Πιστωτικά έκπτωσης=CULCTMPCREDIT)

20130122-1155-2-287
Ελεγχος ημερομηνίας ένταξης εργαζόμενου ΤΣΜΕΔΕ
Προστέθηκε ελέγχος στην ημερομηνία ένταξης του εργαζόμενου στον κλάδο ασφάλισης [Ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ]. Κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας η εφαρμογή ελέγχει αν η ημερομηνία ένταξης στον συγκεκριμένο κλάδο είναι μεταγενέστερη από την 01/01/2007 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του κλάδου)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121205-1155-7-2728
Email server connection και remote server
Κατά τη λειτουργία remote server, εμφανιζόταν διακοπή της σύνδεσης με τον email server και δεν επανερχόταν αυτόματα.

20130114-1155-1-150
Yπολογισμός ενηλικιωμένων υπολοίπων
Σε κάποιες περιπτώσεις, γινόταν λάθος υπολογισμός ενηλικιωμένων υπολοίπων πελατών.

20130115-1155-7-169
ΦΠΑ γραμμής με ΕΦΚ και δημοτικό φόρο
Σε παραστατικά με 2 έξοδα (ΕΦΚ και δημοτικό φόρο), υπολογιζόταν λάθος η αξία ΦΠΑ της γραμμής.

20130117-2165-1-5
Ετος με 4 ψηφία
Στην καταχώριση ημερομηνίας δεν γινόταν αποδεκτή εισαγωγή έτους με 4 ψηφία.

20130118-1155-7-245
Μήνυμα σε φόρμα με runsql
Εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος σε εκτύπωση φόρμας με τοπικά πεδία με runsql.

20130122-1155-1-279
Σύνολο αθροίσματος σε Ε7
Το σύνολο της στήλης αθροίσματος δεν συμφωνούσε με το σύνολο της στήλης φόρου.

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Εκδοση 312.510.10394

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20080407-1155-2-565
Ζώνες ομαδοποίησης - οριζόντια ανάλυση - περιορισμός στηλών
Στην οριζόντια ανάλυση που προκύπτει από ζώνες ομαδοποίησης, μπορούν πλέον να εφαρμοστούν μέχρι 100 στήλες.

20080717-1155-2-1189
Στοιχεία ΔΛΠ στον ASSOPEN
Στα δεδομένα έναρξης παγίων (ASSOPEN) έχουν προστεθεί τα στοιχεία αποσβέσεων κατά Δ.Λ.Π.

20090218-1155-2-221
Προηγούμενο υπόλοιπο πελάτη- φόρμες ειδικών συναλλαγών
Στις φόρμες εκτύπωσης ειδικών συναλλαγών προστέθηκαν τα πεδία για προηγούμενο υπόλοιπο συναλλασσόμενου.

20100324-1155-2-323
Οριζόμενος πίνακας σε φόρμα excel-word
Προστέθηκε σχετική επιλογή και στο popup που εμφανίζεται με δεξί click και για τις φόρμες excel - word.

20110908-1155-2-892
Διαθέσιμος κωδικός SN
Κατά την δημιουργία sn σε είδος με συγκεκριμένη μορφή κωδικού sn, προτείνεται πλέον ο επόμενος διαθέσιμος αριθμός με βάση τη μάσκα.

20111116-1155-2-1228
Επιλογή Ευκαιρίας πώλησης μέσα από πελάτη
Μέσα από τις σχετικές εργασίες του πελάτη εμφανίζονται και οι Ευκαιρίες πώλησης που έχουν δημιουργηθεί γι΄αυτόν.

20111209-1155-2-1341
Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου πελατών και προμηθευτών
Στην εκτύπωση Αναλυτικό Ισοζύγιο πελατών/προμηθευτών προστέθηκαν επιπλέον τα φίλτρα :
Πελάτες/προμηθευτές που δεν κινήθηκαν, Πελάτες/Προμηθευτές με υπόλοιπο, Απογραφή με μορφή υπολοίπου.


20111212-1155-2-1342
Excel Impot - Πρώτη οφέλιμη γραμμή
Αυξήθηκε το μήκος του πεδίου

20120113-1155-2-41
Λογιστική κατηγορία είδους στις στήλες γραμμών
Στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών είναι διαθέσιμη η λογιστική κατηγορία του είδους.Προστέθηκε σε πωλήσεις, λιανική , αγορές , αποθήκη.

20120315-1155-2-311
Emails: προσθήκη των εργασιών αποστολής - απάντησης - προώθησης -επισύναψης στην προβολή του email.
Στην προβολή του email εμφανίζονται όλες οι εργασίες αποστολής - απάντησης - προώθησης -επισύναψης.

20120320-1155-2-362
Νέα εκτύπωση -pivot "Κινήσεις ανά χαρακτηριστικό" στις Γενικές εκτυπώσεις αποθήκης.
Δημιουργήθηκε νέα εκτύπωση -pivot "Κινήσεις ανά χαρακτηριστικό" στις Γενικές εκτυπώσεις αποθήκης.

20120321-1155-2-372
Χρηματικοί λογαριασμοί
Στις ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών , σε λογαριασμό που κινείται σε ξένο νόμισμα ,προσθέτοντας την ισοτιμία του παραστατικού αλλάζει αυτόματα την ισοτιμία συναλλαγής

20120420-1155-2-621
Αποτύπωση κινήσεων σε τοπικό νόμισμα
Στις στατιστικές εκτυπώσεις "Ανάλυση πελατών ανά είδος" και "Ανάλυση προμηθευτών ανά είδος" προστέθηκε φίλτρο σχετικά με την αποτύπωση των αξιών (νόμισμα συναλλαγής - τοπικό νόμισμα)

20120420-1155-2-622
Υπολογισμός αποσβέσεων παγίων
Στην εργασία Υπολογισμού αποσβέσεων παγίων (& Υπολ.αποσβέσεων κατά Δ.Λ.Π.) προστέθηκε φίλτρο για την ημερομηνία με την οποία θα καταχωρηθεί το παραστατικό των αποσβέσεων.

20120516-1155-2-906
Έλεγχος στην ποσότητα sn στα αναλούμενα σε παραστατικά παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής πραγματοποιείται έλεγχος στα αναλούμενα ως προς τη ποσότητα SN.

20120619-1155-1-1224
Selector μεταφορικών μέσων σε παραστατικά αγορών
Στα παραστατικά αγορών το πεδίο "Αρ.μεταφορικού μέσου" είναι πλέον selector.

20120620-1155-2-1238
καρτέλες με αναλυση αξιογράφων-ακυρωτικά
Στην εκτύπωση "Καρτέλες με ανάλυση αξιογράφων" συναλλασσομένων προστέθηκε το φίλτρο "Ακυρωμένα - Ακυρωτικά: Ναι/Όχι"

20120621-1155-2-1249
Δυνατότητα default εμφάνισης υπογραφής σε emails βάσει γενικών ρυθμίσεων χρήστη
Προστέθηκε δυνατότητα εμφάνισης υπογραφής βάσει των γενικών ρυθμίσεων του χρήστη (Παράμετροι -Ενέργειες & CRM - Παράμετροι -CRM entries -Παράμετροι ανά χρήστη).
20120625-1155-2-1282
Business unit στις εγγραφές της λογιστικής
Στις εγγραφές λογιστικής προστέθηκε το πεδίο Business unit χωρίς όμως να δημιουργεί επιπλέον ενημέρωση

20120710-1155-7-1451
Μεταβολή τιμής από ισοτιμία
Στις παραμέτρους αγορών προστέθηκε η παράμετρος "Μεταβολή τιμής από ισοτιμία" (αντίστοιχα με αυτή των πωλήσεων)

20120717-1155-2-1526
Χώρα υποκαταστηματος διαφορετική απο το κεντρικό
Αν στο υποκατάστημα της εταιρείας έχει δηλωθεί διαφορετική χώρα από αυτή του κεντρικού τότε κατά τη δημιουργία πελάτη από το υποκατάστημα προτείνεται η χώρα του υποκαταστήματος.

20120718-1155-2-1534
Κέντρα κόστους
Προστέθηκε πεδίο 2ης περιγραφής.

20120723-1155-7-1582
Φίλτρα σε Cash Flow
Προστέθηκαν φίλτρα για τράπεζα κατάθεσης και κατάσταση αξιογράφων στην παρουσίαση τηα Ταμειακής ροής.

20120802-1155-2-1679
Εκτύπωση λίστα δώρου - αιτιολογία παραστατικών
Στην εκτύπωση Λίστας δώρου προστέθηκαν τα πεδία αιτιολογίας παραστατικών (εμφανίζονται με σχεδιασμό της εκτύπωσης).

20120808-1155-1-1722
Εκτύπωση Ελέγχου Εσόδων Εξόδων "Φ.Π.Α. ανά λογ.φόρων"
Στην εκτύπωση ελέγχου Φ.Π.Α. ανά λογ.φόρων, στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί το φίλτρο [λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στο διάστημα] εμφανίζει από μεταφοράς υπόλοιπα.

20120822-2165-2-73
Διεθνείς λογιστικές εκτυπώσεις
Δημιουργήθηκαν οι εκτυπώσεις: Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (Profit and Loss), Κατάσταση Λογιστικής (Balance Sheet) και Ισοζύγιο Λογιστικής (Trial Balance) στις Οικονομικές αναφορές Λογιστικής

20120830-1155-2-1782
Afora to pedio CUSTOMER.ADDRESS
Αυξήθηκε το πεδίο "Διεύθυνση" των συναλλασσομένων από 50 σε 100 χαρακτήρες.

20120831-1155-2-1801
Μέγεθος πεδίου Α.Φ.Μ.
Αυξήθηκε το πεδίο Α.Φ.Μ (εταιρείας, προσώπων, συναλλασσομένων, αξιογράφων, draft entries) σε 19 χαρακτήρες.

20120906-1155-2-1830
Ταμειακή ροή: τράπεζα κατάθεσης
Στην Ταμειακή ροή προστέθηκε φίλτρο της τράπεζας κατάθεσης.

20120910-1155-2-1862
Εκτύπωση Πρόγραμμα Εργασίας
Στην εκτύπωση "Πρόγραμμα εργασίας" στα Στοιχεία επιχείρησης εμφανίζονται τα στοιχεία του υποκαταστήματος της εταιρείας.

20120910-1155-2-1863
Εκτύπωση πρόγραμμα εργασίας
Στην εκτύπωση Πρόγραμμα εργασίας προστέθηκε φίλτρο για τον ορισμό του πλάτους των πεδίων ημερών.

20120910-1155-2-1864
Βαρδιολόγιο -Ωράριο εργασίας
Προστέθηκε η στήλη υποκατάστημα στον πίνακα των Ωραρίων Εργασίας.

20120910-1155-2-1867
Εργασία Δημιουργίας φακέλων υπηρεσιών
Στην εργασία δημιουργίας φακέλων υπηρεσιών προστέθηκε ως φίλτρο για την επιλογή παραστατικών το ημερολογιακό διάστημα καταχώρησης του παραστατικού και ο τύπς των παραστατικών παραστατικών

20120912-1155-2-1899
Εεργασία Παραγωγή ελλείψεων - αναγκών
Η εργασία Παραγωγή ελλείψεων /αναγκών δημιουργεί πλέον και Εντολές παραγωγής.

20120912-1155-7-1898
Επιλογή και πρόταση παρτίδων στα παραστατικά παραγωγής
Στους τύπους των παραστατικών παραγωγής έχει προστεθεί ο τρόπος επιλογής και πρότασης παρτίδων.

20120917-1155-2-1922
Εκτύπωση "Εκκρεμή Παραστατικά"
Στην εκτύπωση εκκρεμή παραστατικά (αγορών /πωλήσεων) έχουν προστεθεί στο σχεδιασμό της τα πεδία Αξία έκπτωσης και τιμή.

20120918-1155-7-1941
Αρχείο ΤΑΥΣΙΤ
Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής εγγραφών μισθοδοσίας σε αρχείο για το ταμείο ΤΑΥΣΙΤ.

20120921-1155-2-1980
Εργασία αντιγραφής φόρμας εκτύπωσης (απόδειξη πληρωμής από πρότυπη εταιρία σε άλλες εταιρίες της εγκατάστασης)
Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής φορμών εκτύπωσης από επιλεγμένη εταιρεία σε άλλες τις ίδιας βάσης.
Η εργασία είναι διαθέσιμη από το browser των εγγραφών των φορμών εκτύπωσης της κάθε ενότητας.


20120921-1155-2-1981
Προσθήκη πεδίων Ομαδοποίησης και ταξινόμησης στον πίνακα CALCELM
Προστέθηκαν πεδία Ομαδοποίησης και ταξινόμησης στον πίνακα Μισθολογικών στοιχείων. Τα πεδία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή εκτύπωσης απόδειξης πληρωμής είτε σε crystal είτε σε εσωτερική φόρμα με χρήση παλλαπλών Οριζόμενων πινάκων

20120921-1155-2-1982
Προσθήκη πεδίου [Σύνδεση με λογιστική] στον πίνακα CALCELM και optimazation στους resolvers της μισθοδοσίας
Προστέθηκε η παράμετρος [Σύνδεση με λογιστική] ανά μισθολογικό στοιχείο περιόδου ανά εργαζόμενο. Εφόσον επιλέξετε τη συγκεκριμένη παράμετρο σε μισθολογικά στοιχεία, τότε αυτά θα εμφανίζονται κατά την αναζήτηση των διαθέσιμων resolver μέσα από τις γέφυρες μισθοδοσίας.
Παράλληλα δημιουργήθηκε η εργασία [Αρχικοποίηση μισθολογικών στοιχείων για σύνδεση λογιστικής] η οποία επαναφέρει τις προτεινόμενες από τη Soft1 τιμές στο πεδίο [Σύνδεση με λογιστική].


20120921-1155-2-1983
Αλλαγή προδιαγραφής στο αρχείο εισφορών ΤΑΥΣΙΤ
Η εφαρμογή παράγει τόσα αρχεία όσα είναι και οι κωδικοί απασχόλησης για τον επιλεγμένο μήνα.

20120925-1155-2-2000
Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες
Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής γέφυρας λογιστικής από επιλεγμένη εταιρείας σε άλλες τις ίδιας βάσης.
Η εργασία είναι διαθέσιμη από το browser των εγγραφών σύνδεσης με λογιστική της κάθε ενότητας.


20120925-1155-2-2002
Χαρακτήρες ΔΟΥ.
Το πεδίο Δ.Ο.Υ. έχει αυξηθεί σε χαρακτήρες.

20120925-1155-7-1999
Κατάσταση αξιογράφων στην ταμειακή ροή
Στην ταμειακή ροή προστέθηκε στα φίλτρα και η κατάσταση των αξιογράφων.

20120928-2165-2-78
Ιδιότητες εικόνας είδους
Προστέθηκε η δυνατότητα προβολής των ιδιοτήτων εικόνας είδους και αλλαγής του μεγέθους της.

20121002-1155-2-2076
Απαιτήσεις αναλώσεων βάσει εντολών με συνυπολογισμό υπολοίπου και εκκρεμοτήτων ά υλών
Στην εκτύπωση Απαιτήσεις αναλώσεων βάσει εντολών γίνεται συνυπολογισμός του υπολοίπου και των εκκρεμοτήτων των Α Υλών.

20121002-2165-2-80
Δημιουργία κυκλώματος Factoring Επιταγών
Δημιουργία κύκλωμα Factoring Επιταγών

20121003-1155-2-2091
Ταξινόμηση, Ομαδοποίηση, Pack πεδίων σε φόρμα εκτύπωσης Excel
Σε φόρμες εκτύπωσης Excel προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού πεδίων ταξινόμησης στον πίνακα επαναλαμβανόμενου μέρους.
Θα πρέπει το πεδίο με το hyperlink '{>' που δηλωνει την έναρξη του επαναλαμβανόμενου τμήματος να έχει εισαχθεί στο excel πριν από τα hyperlnk που δηλώνουν τα κανονικά πεδία του επαναλαμβανόμενου τμήματος.


20121005-1155-2-2126
Προσθήκη [Συνέχεια] στις Ενέργειες εργαζομένων για το Ημερολόγιο εργασίας
Στις ενέργειες εργαζομένων (browser) προστέθηκε η Συνέχεια και το Ιστορικό ενεργειών.
Επιπλέον προστέθηκε το φίλτρο "Κατάσταση" στο Ημερολόγιο εργασίας


20121008-1155-2-2153
Διάσταση Κέντρου κόστους σε προυπολογισμό ABC
Στους προϋπολογισμούς ABC έχει συμπεριληφθεί και η διάσταση του κέντρου κόστους

20121008-1155-2-2154
Προυπολογισμοί δαπανών σε κέντρα κόστους, στελέχη και κατηγορία χρεοπίστωσης
Στους προυπολογισμούς δαπανών προστέθηκαν στις διαστάσεις η κατηγορία χρεοπίστωσης, το κέντρο κόστους και τα στελέχη

20121009-1155-2-2163
Διαφορετικός τρόπος ανάλωσης παρτίδων ανά κύκλωμα
Προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού διαφορετικού τρόπου ανάλωσης παρτίδων ανά κύκλωμα (παράμετροι πωλήσεων - παραγωγής)

20121010-1155-2-2176
Προσθήκη πεδίων/στηλών στο Προήλθε από - Μετασχηματίστηκε σε των παραστατικών
Στις σχετικές εργασίες των παραστατικών πωλήσεων -αγορών, στην πληροφορία "Προήλθε από" - "Μετασχηματίστηκε σε" έχει προστεθεί και ο κωδικός και η επωνυμία του συναλλασσόμενου.

20121015-2165-2-82
Παράμετρος SelRecs
Η παράμετρος SelRecs υποστηρίζει πλέον πίνακες όπου το primary key έχει παραπάνω από 2 πεδία

20121018-1155-2-2258
Εκτύπωση Υπόλοιπα αδειών
Στην εκτύπωση Υπόλοιπα αδειών της μισθοδοσίας προστέθηκε το φίλτρο του τύπου αδείας.

20121019-1155-1-2268
Ενημέρωση Αρθρων λογιστικής
Η ακύρωση γίνεται πλέον με βάση την ημερομηνία των παραστατικών και δόθηκε η δυνατότητα επιλογής τύπων.

20121023-1155-2-2294
Δημιουργία xml αρχείου "Πρωσωπικού" και upload στην υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε
Δημιουργία xml αρχείου "Υπερωριακής εργασίας" και upload στο TAXIS

20121024-1155-2-2324
Remote server και παραμετρικό τοπικό πεδίο
Προστέθηκε η δυνατότητα σε εντολή που εκτελείται από remote server να περάσω παραμετρικά με τοπικό πεδίο το filename. Το κείμενο της συνάρτησης πρέπει να ξεκινά με ^. Π.χ.
FILENAME=^if(1=1,'c:\ok.txt','c:\notok.txt')


20121026-1155-2-2345
Μητρώο μη φυσικών προσώπων
Στο Μητρώο μη φυσικών προσώπων προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων σε λογαριασμό λογιστικής χωρίς την απαραίτητη καταχώρηση συναλλασσομένου. Η εργασία εμφανίζεται πλέον στο menu Παράμετροι - Εταιρείες.

20121029-1155-2-2358
Υπολογισμός διαστάσεων
Μεταφέρονται πλέον οι διαστάσεις στις γραμμές πάντα, ανεξαρτήτου flag "Υπολογισμού"
Εαν το flag "Υπολογισμού" είναι Ναι υπολογίζει και την ποσότητα !


20121102-2165-2-87
Υποστήριξη του QlikView 11
Στην έκδοση 312.510, άλλαξε η version του QlikView που υποστηρίζεται σε 11.

20121102-2165-2-88
Καταγραφή εκτυπώσεων παραστατικών - ενεργειών
Στις σειρές προστέθηκε παράμετρος για το αν θα καταγράφεται η εκτύπωση η όχι. Σε περίπτωση που επιλεγεί 'Ναι', η εκτύπωση φόρμας δημιουργεί μια εγγραφή στο αρχείο SOAUDITPRN, όπου φαίνεται η ώρα της εκτύπωσης, η φόρμα που χρησιμοποιήθηκε και ο αύξων αριθμός της.

20121108-1155-1-2462
Φυλλα μερισμού
Στην εκτύπωση Φύλλα μερισμού γεν.λογαριασμών και Φύλλα μερισμού αναλ.λογαριασμών προστέθηκε το φίλτρο "Detail μόνο οι κινούμενοι λογαριασμοί" το οποίο εμφανίζει το κινούμενο λογαριασμό μόνο.

20121108-1155-2-2448
Κλείσιμο ταμείου
Στην εργασία "Κλείσιμο ταμείου" προστέθηκε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής χρηστών (για την περίπτωση όπου δεν υπάρχουν βάρδιες).

20121112-1155-2-2497
Ταμειακή ροή , χρεωστικοί προμηθευτές & πιστωτικοί πελάτες
Στην ταμειακή ροή εμφανίζονται και οι πιστωτικοί πελάτες και χρεωστικοί προμηθευτές.

20121113-1155-2-2512
Πεδίο Σαιζόν σε μετασχηματισμό παραστατικού
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού μεταφέρεται πλέον και το πεδίο σαιζόν που επιλέγεται στις γραμμές του παραστατικού.

20121114-1155-2-2524
Στην εκτύπωση καρτέλα έργου να είναι διαθέσιμοι και οι τυποι παραστατικών ειδικών συναλλαγών χρηματικών λογ/μων
Στην εκτύπωση καρτέλα έργου είναι πλέον διαθέσιμοι και οι τύποι παραστατικών ειδικών συναλλαγών.

20121114-1155-7-2521
Παραστατικό λιανικής πώλησης σε παραστατικό αγοράς
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας παραστατικού αγοράς από παραστατικό λιανικής πώλησης.

20121123-1155-2-2618
Εκτύπωση παραστατικών από μαζικό μετασχηματισμό
Στο διάλογο του μαζικού μετασχηματισμού που εκτελείτε από τον browser των παραστατικών, προστέθηκε η επιλογή <Εκτύπωση παραστατικών> με την οποία –μετά την εκτέλεση της εργασίας μετασχηματισμού- ξεκινά η εκτύπωση των παραστατικών.
Στο διάλογο που εμφανίζεται για την επιλογή εκτυπωτή, μπορούν να επιλεχθούν μόνο οι εκτυπωτές του συστήματος.


20121123-1155-7-2613
Στις θεωρημένες εκτυπώσεις Παγίων προστέθηκε το φίλτρο "Επόμενος αριθμός σελίδας"
Προστέθηκε το φίλτρο "Επόμενος αριθμός σελίδας" στις εξής εκτυπώσεις Παγίων: Συγκεντρωτικό βιβλίο, Συγκεντρωτικό βιβλίο (εναλλ. αποσβ.) και Εκτυπώσεις Δ.Λ.Π.: Σγκεντρωτικό βιβλίο.

20121128-1155-1-2656
Διαμόρφωση ποσότητας βάση ποσοστού σε είδος που παρακολουθείται σε χρώμα μέγεθος με διαφορετική τιμή ανά χαρακτηριστικό
Αυτή ήταν η default συμπεριφορά του προγράμματος. Εγινε αλλαγή ώστε για τη 'Διαμόρφωση τιμής βάση ποσοστού' και για τη 'Διαμόρφωση τιμής βάση αξίας' να συνυπολογίζεται και η διαβάθμιση τιμής της χονδρικής και της λιανικής τιμής του είδους.

20121129-1155-2-2674
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στα παραστατικά προστέθηκε η επιλογή του Ιστορικού μετασχηματισμών (από Σχετικές εργασίες παραστατικού)

20121227-1155-7-2945
στοιχεία γραμμής στην λιανική.
Με διπλό κλικ στην γραμμή της προβολής της λιανικής εμφανίζονται τα popup στοιχεία γραμμής όπως στα παραστατικά πωλήσεων.

20130104-1155-2-31
Νέες εισφορές ΤΣΜΕΔΕ που ισχύουν από 01/01/2013
Προσαρμογή εφαρμογής στις νέες εισφορές ΤΣΜΕΔΕ που ισχύουν από 01/01/2013.
Προσοχή!!! Αλλαγή προδιαγραφής στην Ειδική προσαύξηση. Κριτήριο της έκπτωσης (στα 70% της τρέχουσας), είναι μόνο η ημερομηνία ένταξης στο συγκεκριμένο κλάδο και όχι και/ή το 35 έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου


20130109-1155-2-85
Προσθήκη οριακής ημερομηνίας στην Συλλογική σύμβαση εργασίας (Φύλλο υπολογισμού) ανά εργαζόμενο
Νέα απαίτηση: Ζητήθηκε η δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας με χρήση οριακής ημερομηνίας ανά εργαζόμενο. Η νέα απαίτηση καλύπτεται μέσω της προσθήκης νέου πεδίου [Οριακή Ημερομηνία] στην γραμμή του φύλλου υπολογισμού στις [Λεπτομέρειες πρόσληψης] που εμφανίζονται στο tab [Πρόσληψη/Σύμβαση]. Με την χρήση της νέας δυνατότητας, μπορείτε να υπολογίζετε μισθοδοσία για διαφορετικούς εργαζόμενους με την ίδια σύμβαση αλλά διαφορετική ημερομηνία ισχύος της σύμβασης

20130109-2165-2-1
Ανενεργά χαρακτηριστικά
Δεν επιτρέπεται πλέον να γίνει ανενεργό χαρακτηριστικό του είδους που χρησιμοποιείται σε ενεργούς εναλλακτικούς κωδικούς.

20130110-1155-2-98
ηλεκτρονική υποβολη του Ε7 οριστικής ΦΜΥ
Προστέθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε7 (Οριστική Δήλωση ΦΜΥ)

20130111-1155-2-125
Συγκριτικά στοιχεία πελατών
Στα οικονομικά στοιχεία πελατών, στα συγκριτικά στοιχεία, προστέθηκαν δύο επιπλέον πεδία: το ένα εμφανίζει την διαφορά μεταξύ των χρήσεων σε αξία τζίρου και το δεύτερο εμφανίζει την απόκλιση τζίρου μεταξύ των χρήσεων σε ποσοστό.

20130111-1155-2-151
Μετατροπή ημερομίσθιου σε μισθό
Για εργαζόμενο, που βάσει ειδικότητας αμοίβεται με ημερομίσθιο, κατά την μετατροπή της σχέσης εργασίας από ημερομίσθιο σε μισθωτό, ο προσδιορισμός του μηνιαίου μισθού, μπορεί να γίνεται με βάση τα 26 ημερομίσθια και όχι τα 25 (προεπιλογή). Η δυνατότητα αυτή δίνεται με την κατάλληλη καταχώριση (πχ 26) στο μισθολογικό στοιχείο γενικής χρήσης [1145-Συντελεστής μετατροπής ημερομισθίου σε μισθό]

20130114-2165-2-2
Ορισμός μοναδικότητας νέου κωδικού παρτίδας
Προστέθηκε παράμετρος στις γενικές παραμέτρους αποθήκης όπου ορίζεται η μοναδικότητα κατά τη δημιουργία νέου κωδικού παρτίδων.

20110916-1155-1-920
Παραγγελία Ελλείψεων
Το Παραστατικό Παραγελίας που προκύπτει απο την Παραγγελία Ελλείψεων έχει πλέον υπολογισμένα σύνολα.

20110930-1155-1-1006
Παραγγελίες ελλείψεων αναγκών αγορών με χρώμα μέγεθος
Στην εργασία παραγγελίες ελλείψεων αναγκών αγορών αν έχω είδος με χρώμα μέγεθος στα είδη προς παραγγελία ανοίγει πλέον και την ανάλυση των χαρακτηριστικών.

20120201-1155-2-130
QlikOCX.ocx
Υποστηρίζεται πλέον η έκδοση 11 του QlikView.

20120209-1155-2-168
Στήλες γραμμών παραστατικών αποθήκης
Στις στήλες γραμμών των παραστατικών αποθήκης μπορείς να επιλεχθεί πλέον και το μοντέλο του είδους.

20120213-1155-2-176
Πεδία των μεταβλητών εντύπων
Μεγάλωσαν τα πεδία (drop down menu) περιοδική, εκκαθαριστική και Ε3 στους λογαριασμούς εσόδων εξόδων, λογιστικής και αναμόρφωσης, ώστε να εμφανίζεται η πλήρης περιγραφή της μεταβλητής.20120320-1155-1-358
Kίνηση παγίου χωρίς οντότητα!
Δεν μπορεί πλέον να καταχωριστεί κίνηση παγίου χωρίς οντότητα.

20120926-1155-1-2019
Αναλυτικό Ισοζύγιο λογιστικής
Στο αναλυτικό ισοζύγιο ο προτεινόμενος βαθμός είναι ο 1ος που είναι υποχρεωτικός για την εκτύπωση ισοζυγίου.

20121005-1155-2-2131
Έντυπα ανά PRSN
Δόθηκε η δυνατότητα να καταχωρούνται πολλαπλά φορολογικά έντυπα (xad) ανά εργαζόμενο.

20121128-2165-2-94
Hμερομηνιακό διάστημα στο βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Προστέθηκε φίλτρο ημερομηνιακού διαστήματος στο βιβλίο παραγωγής κοστολογίου,
στο συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου και
στο βιβλίο παραγωγής κοστολογίου με κωδικό συσχέτισης.


20121206-2165-2-97
Ταχύτητα εκτυπώσεων
Βελτιώθηκε σημαντικά η ταχύτητα στις παρακάτω εκτυπώσεις:
Αντιστοιχισθέντα μη Αντιστοιχισθέντα παραστατικά (πελατών, προμηθευτών,χρεωστών,πιστωτών)
Συναλλακτική κίνηση (πελατών, προμηθευτών,χρεωστών,πιστωτών)
Εκκρεμη Παραστατικά (Αγορών ,πωλήσεων,πελατών ,προμηθευτών)
Διακανονισμοί αγορών και πωλήσεων
Κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών
Ημερολόγια εισπράξεων και πληρωμών
Ανεξόφλητα παραστατικα(πελατών,προμηθευτών,χρεωστών,πιστωτών)
Κατάσταση παραστατικών εσόδων και εξόδων
Ισοζύγιο εσόδων-εξόδων
Καρτέλα αξιογράφων
Ημερολόγιο αξιογράφων
Καρτέλες υπηρεσιών
Αναλυτικό ισοζύγιο υπηρεσιών
Βιβλίο αποθήκευσης πελατών
Καρτέλες δανείων
Κατάσταση τραπεζών


20121217-1155-2-2846
Resolvers παγίων λογιστικής
Εγιναν διαθέσιμοι οι λογαριασμοί των αποσβέσεων και αποσβεσθέντων στις γέφυρες λογιστικής από τις γραμμές αποσβέσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101122-1155-1-1400
Σχεδιασμός εκτύπωσης
Στο Σχεδιασμός εκτύπωσης άλλαζαν τα λεκτικά του module στο Tab: Ορισμός εκτύπωσης. Η διόρθωση αφορά μόνο νέους σχεδιασμούς.

20110308-1155-1-295
Χρήστες
Κατά το copy from buffer χρήστη, εμφανιζόταν σφάλμα ότι δεν μπορεί να καταχωρηθεί ο νέος user και δεν έσβηναν οι εγγραφές στο tab "Λειτουργίες".

20111026-1155-1-1142
Κενό αρχείο σε αποστολή φόρμας word με email
Κατά την αποστολή φόρμας word με email και μορφοποίηση word το συνημμένο αρχείο ήταν κενό.

20111117-1155-1-1230
Μήνυμα "θα καταχωρηθεί η εγγραφή (Ναι /Όχι /Ακύρωση) κατά την επιλογή "Νέα" σε μη καταχωρημένο παραστατικό.
Επαναφορά της προηγούμενης συμπεριφοράς.

20120104-1155-1-13
φορμα crystal σε azure
Σε φόρμες crystal σε περιβάλλον azure δεν εμφανίζονταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες.

20120127-1155-1-112
Υποχρεωτικά πεδία σε Ελεύθερη εκτύπωση
Αν σε ελεύθερη εκτύπωση οριζόταν ένα φίλτρο σαν υποχρεωτικο αποκλειόταν η εισαγωγή στον σχεδιασμό της.

20120327-1155-1-412
Πώληση Πρατηρίων
Δεν αντιγράφεται πλέον το πεδίο Π.Θ. στο τιμολόγιο που προκύπτει από μετασχηματισμό του δελτίου αποστολής που έχει συμπληρωμένο το πεδίο κίνηση Π.Θ.

20120515-1155-7-889
Qlikview Αναλυση πωλήσεων
Κατά την εκτέλεση του QV Ανάλυση Πωλήσεων από client και ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων, εμφανιζότατν μια κενή γραμμή στα σύνολα.

20120613-1155-1-1169
Set χρεοπιστώσεων
Έγινε αλλαγή ώστε να μην έρχεται από το set η χρεωπίστωση που δεν είναι ενεργή.

20120613-1155-1-1179
Φίλτρα του Qlik View- 'Ανάλυση Πωλήσεων'
Σε client / server εγκατάσταση δεν λειτουργούσε σωστά τα φίλτρα του Qlik View- 'Ανάλυση Πωλήσεων'.
20120614-1155-1-1191
Μηνύματα Σημειωματάριου σε Oracle
Σε Oracle, όταν στο Σημειωματάριο επιλεγόταν 'Αποστολή'->χρήστη εμφανίζόταν μήνυμα σφάλματος.

20120622-1155-1-1269
Διαγραφή λογιστικού σχεδίου
Κατά την διαγραφή λογιστικού σχεδίου εμφανίζόταν μήνυμα σφάλματος . Σε εκ νέου εκτέλεση της εργασίας ολοκληρωνόταν κανονικά.

20120718-1155-1-1531
Δύο σχεδιαζόμενες σε μια ελεύθερη
Σε ελεύθερη εκτύπωση που αποτελείται από δύο σχεδιαζόμενες, εμφανιζόταν μια γραμμή με λεκτικά της εκτύπωσης, όταν γινόταν αντιμετάθεση των σχεδιαζόμενων.

20120720-1155-2-1577
Διαστάσεις από αγορά σε πώληση
Αν από ένα παραστατικό αγοράς με διαστάσεις γινόταν μετασχηματισμός σε παραστατικό πώλησης, δεν μεταφέρονταν οι διαστάσεις.

20120802-1155-1-1683
E-mail φόρμας excel 2007
Κατά την αποστολή με e-mail παραστατικού με φόρμα excel 2007 εμφανιζόταν κενό το excel.

20120830-1155-1-1784
Δημιουργία της τοπικής βάσης offline
Αν στον πίνακα cstinfo υπήρχαν εγγραφές με null στο πεδίο NAME αποτύχαινε η μεταφορά του πίνακα cstinfo.

20120904-1155-1-1813
Τρέχοντα υπόλοιπα παρτίδων
Στο διάλογο της εκτύπωσης Τρέχοντα υπόλοιπα παρτίδων με δεξί κλικ στον κωδικό για κλήση των κωδικών που υπάρχουν στην μνήμη εμφανιζόταν σφάλμα ole error the column prefix 'A'does not match with a table name or alias name used in this query'
ή 'The multi-part identifier A.MTRL could not be bound'.


20120910-1155-1-1869
Διαγραφή εταιρείας
Δεν ολοκληρωνόταν σωστά η εργασία διαγραφής εταιρείας.

20121003-1155-1-2102
Λάθος απεικόνιση στοιχείων σε Κινήσεις έργου (Header)
Στις κινήσεις του έργου (Header) από έμβασμα πελάτη με έργο σε header και γραμμές, εμφανιζόταν η αξία κ από τις γραμμές κ από το Header με Θετικό κ Αρνητικό πρόσημο με το αποτέλεσμα να είναι μηδέν.

20121018-1155-1-2253
Αύξουσα αρίθμηση στην προβολή κινήσεων ειδών
Αυξήθηκε το μέγεθος της αύξουσας αρίθμησης του πλέγματος στην προβολή κινήσεων ειδών,

20121204-1155-1-2706
Τοπικά πεδία σε ευρετήσρια αναζήτησης
Σε ευρετήρια αναζήτησης με τοπικά πεδία εμφανίζονταν μηνύματα σφάλματος.

20121205-1155-7-2727
Remote server-Εξαγωγή αρχείου
Κατά την εκτέλεση εργασίας δημιουργίας αρχείου από τον remote server, δημιουργείται πάντα αρχείο (κενό όταν δεν υπάρχουν εγγραφές).

20121205-1155-7-2729
Παραγγελίες ελλείψεων
Στο παραστατικό που δημιουργούσε η εκτέλεση της εργασίας 'Παραγγελίες ελλείψεων' δεν εμφανιζόταν τιμή στο πεδίο αξία στις γραμμές του παραστατικού και τα σύνολα ήταν μηδενικά.

20121211-1155-1-2781
Δικαιώματα εκτύπωσης S1 metafile
Σε χρήστη που δεν έχει δικαιώματα εκτύπωσης δεν επιτρέπεται να εξάγει αρχείο soft1 metafile.

20121219-1155-1-2902
Μηδενικές ποσότητες σε ανάλυση χαρακτηριστικών
Δεν επιτρέπεται πλέον η εισαγωγή μη υπαρκτών χαρακτηριστικών στους εναλλακτικούς κωδικούς ειδών.

20130103-1155-1-17
Συγχρονισμός βάσης από xdt
Κατά τη δημιουργία νέας βάσης από xdt εμφανιζόταν σφάλμα συγχρονισμού.

20130104-1155-7-35
Αναζήτηση με '?'
Δεν λειτουργούσε σωστά η αναζήτηση με μάσκα του κωδικού σε συγκεκριμένη θέση με την χρήση του συμβόλου "?".

20130107-1155-1-52
Εικόνα Εταιρίας σε landscape
Η εκτύπωση της εικόνας εταιρίας σε landscape μορφή, εμφάνιζε σαν αποτέλεσμα κενή σελίδα.
20130109-1155-1-81
Υποκατάστημα οντότητας παγίου
Σε εγκατάσταση που δεν έχει αγοράσει υποκαταστήματα, εμφανιζόταν μήνυμα "πρέπει να συμπληρωθεί το υποκατάστημα", κατά την καταχώρηση οντότητας παγίου.

20130109-1155-1-87
Eπαναλαμβανόμενη εκτύπωση άρθρων μισθοδοσίας
Σε περίπτωση εκτέλεσης της εκτύπωσης άρθρων μισθοδοσίας από την προβολή περισσότερες από 1 φορές, ενώ την 1η φορά η εκτύπωση επέστρεφε αποτελέσματα, στις επόμενες δεν επέστρεφε τίποτα, χωρίς να έχει γίνει η παραμικρή μεταβολή στα φίλτρα της εκτύπωσης, και χωρίς εμφάνιση μηνύματος [Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση]

20130110-1155-7-100
Reudate αποθήκης και Τελευταία τιμή αγοράς
Εάν γινόταν reupdate αποθήκης για έναν κωδικό αποθήκης, υπολογιζόταν σωστά η τελευταία τιμή αγοράς αλλά εάν γινόταν reupdate για όλους τους κωδικούς ήταν λάθος ο υπολογισμός.

20130111-1155-1-124
Πιστωτικά με κλιμάκωσης κατα καθαρή αξία
Αν είχε δηλωθεί σε κανόνα πιστωτικών έκπτωσης πεδίο κλιμάκωσης κατά καθαρή αξία ο υπολογισμός των πιστωτικών έκπτωσης εμφάνιζε μήνυμα λάθους 'Invalid column name LNETLINEVAL'.

20101103-1155-1-1315
Σφάλμα σε εκτέλεση εργασιών (client/server)
Σε κάποιες εργασίες (εκτέλεση μετασχηματισμών, ακύρωση ενημέρωσης εσόδων-εξόδων) με διάλογο με υποχρεωτικά φίλτρα που δεν είχαν συμπληρωθεί, εμφανιζόταν σφάλμα σε περιβάλλον client-server.

20110622-1155-1-736
Πιστωτικός έλεγχος με ερώτηση σε client/server
Διορθώθηκε πρόβλημα στη μεταφορά μηνυμάτων από τον SERVER στον CLIENT, οταν εκτελείται batch εργασία που δημιουργεί άλλα object που προκαλούν τη δημιουργία μηνυμάτων, πχ στο μαζιμό μετασχηματισμό παραστατικών με πιστωτικό έλεγχο με ερώτηση.

20111118-1155-1-1237
Στη μεταβολή του παραστατικού ενημερώνει εκ νέου τις τιμές ανά χρώμα μέγεθος
Μετά από μεταβολή παραστατικού που χρησιμοποιεί τιμή προμηθευτή, που έχει γίνει αλλαγή τιμής ανά προμηθευτή στο είδος, μεταβάλλονταν οι τιμές ανά χαρακτηριστικό στις γραμμές του.

20120123-1155-1-83
Διαγραφή αποθηκευτικού χώρου
Μετά από διαγραφή όλων των παραστατικών που αφορούν έναν αποθηκευτικό χώρο, δεν επιτρεπόταν η διαγραφή του χώρου.

20120402-1155-1-448
Δημιουργία είδους από hyperlink
Στα παραστατικά μετά πό προσπάθεια δημιουργίας νέου είδους από hyperlink, και στη συνέχεια ακύρωση, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους Selector record not found! (Table=ITEM, KeyValue=0).

20120409-1155-1-529
Επιλεγμένη γραμμή στο print preview
Σε print preview εκτύπωσης δεν φωτίζόταν η γραμμή που επιλέγεται αλλά η από κάτω.

20120410-1155-1-543
Μητρώο μη φυσικών προσώπων και ενημερώσεις πεδίων
Κατά την αυτόματη καταχώρηση των στοιχείων μέσω της εργασίας 'Μητρώο μη φυσικών προσώπων' δεν ενημερώνονταν το πεδίο της ΔΟΥ και το τηλέφωνο.

20120419-1155-1-602
Ετικέτες στις σειρές παραστατικών
Δεν επιτρέπεται πλέον να επιλεγεί φόρμα ετικέτας σε σειρά παραστατικού.

20120614-1155-1-1189
Eλεύθερες εκτυπώσεις Crystal και oracle
Σε ελεύθερες εκτυπώσεις Crystal σε oracle εμφανιζόταν σφάλμα 'Invalid index'.
20120718-2165-1-67
Inherited Table σε Database View
Ενεργοποιήθηκε η επιλογή Inherited Table σε Database View στον Database Designer (όπως και στους πίνακες).

20120801-1155-1-1674
Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Η εκτύπωση Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου σε oracle εμφάνιζε σφάλμα: ORA-01795: maximum number of expressions in a list is 1000.

20120806-1155-7-1707
Επιλογή ανενεργού πελάτη στο δεξι κλικ
Δεν επιτρέπεται πλέον η καταχώριση παραστατικού μέσω της προβολής ανενεργού πελάτη, ούτε εμφανίζεται σε επόμενες επιλογές με δεξί κλικ.

20120810-1155-1-1730
Ανεξόφλητα παραστατικά συναλλασσομένων
Μετά από έμμεση καταχώριση πελάτη σε παραστατικό και αναζήτηση στη συνέχεια των ανεξόφλητων παραστατικών του, εμφανιζόταν access violation.

20120817-1155-1-1740
Καταχώρηση αγοράς παγίου
Κατά την καταχώρηση αγοράς παγίου από τις αγορές, σε περίπτωση όπου είχε καταχωρηθεί δεύτερη φορά ο ίδιος κωδικός οντότητας παγίου σε δεύτερη γραμμή και διαγραφεί η γραμμή, εμφανιζόταν σφάλμα ότι ο κωδικός οντότητας υπάρχει ήδη.

20120920-1155-1-1961
copy from buffer στα κύκλωμα λιανικής
Σε "copy from buffer" στη λιανική, εμφανιζόταν μήνυμα ότι το παρ/κο έχει μηδενική αξία και ότι δεν έχει καμία γραμμή και το ποσό πληρωμής αντιγραφόταν στο πεδίο Κάρτες αντί για τα Μετρητά.

20121004-1155-7-2109
Συνάρτηση GLAgedRemain
Η συνάρτηση GLAgedRemain δεν επέστρεφε κανένα αποτέλεσμα.

20121010-1155-7-2174
Συνολική αξία προβλέψεων
Δεν ενημερωνόταν σωστά η συνολική αξία πρόβλεψης του φακέλου κοστολόγησης.

20121025-1155-1-2333
Ταμειακή ροή
Η αφαίρεση των "Διακανονισμών πελατών /προμηθευτών /πιστωτών" από την ταμειακή ροή, προκαλούσε λανθασμένο υπολογισμό των 'από μεταφορά' συνόλων.

20121029-1155-7-2357
Χρήστες CRM
Διορθώθηκε η διαχείριση χρηστών CRM.

20121105-1155-7-2427
Σύμβαση από σχετικές εργασίες παραστατικού
Στις γραμμές της σύμβασης που είχε επιλεγεί από σχετικές εργασίες παραστατικού πωλήσεων γινόταν λάθος redirection στους πελάτες.

20121106-1155-1-2429
Oracle και Offline βάση
Όταν η κεντρική βάση είναι σε oracle δεν ολοκληρωνόταν η εξαγωγή αρχείου για τη δημιουργία της offline βάσης.

20121107-1155-1-2438
Εμμεση δημιουργία λογαριασμού λογιστικής
Κατά την αυτόματη δημιουργία λογ/μου λογιστικής μέσω της καταχώρησης συναλλασσομένου κλείδωναν τα ελεύθερα πεδία πινάκων του λογ/μου και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

20121109-1155-1-2480
Αλλαγή σειράς ccc πεδίων.
Μετά από καταχώριση custom πίνακα άλλαζε η σειρά εμφάνισης των ccc πεδίων που είχαν δημιουργηθεί μέσα στον πίνακα.

20121112-1155-1-2489
InsDate σε Soemail
Δεν υπήρχε προκαθορισμένη τιμή στο πεδίο InsDate του Object Soemail.

20121112-1155-1-2496
Κλείσιμο ταμείου: Αναίρεση
Μετά από υπολογισμό ταμείου, μεταφορά πραγματικών σε καταμέτρηση και μετά αναίρεση κινήσεων, εμφανιζόταν σφάλμα.

20121122-1155-7-2596
Ανάλυση χαρακτηριστικών στις κινήσεις ειδών
Λειτουργεί σωστά η Ανάλυση χαρακτηριστικών με δεξί κλικ στις κινήσεις ειδών από σχετικές εργασίες ειδών.

20121207-1155-7-2750
Σχεδίαση Προβολής Ιστορικού Αγορών
Ενεργοποιήθηκε η στήλη 'Παρτίδα' στο ιστορικό αγορών.

20130111-1155-1-129
MAXOPNDAYS στους κανόνες πιστωτικών ελέγχων
Η συνάρτηση MAXOPNDAYS στους πιστωτικούς ελέγχους υπολογίζει ημέρες ανεξόφλητων παραστατικών μόνο αν ο πελάτης έχει χρεωστικό υπόλοιπο.

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Εκδοση 312.509.10377

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121221-1155-2-2928
Νομοθετημένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων
Προσθήκη νέας σύμβασης με τα κατώτατα νομοθετημένα όρια μισθών και ημερομισθίων.(Φύλλο υπολογισμού: [285 - ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ)])

20121231-1155-2-2969
Επιλογές login section σε Azure
Σε περιβάλλον azure, λειτουργούν τα HIDEXPLORER=1,
HIDEBAR=1. Αρκεί να δηλωθούν στο Section [Login] στο Params.cfg.


20130104-1155-2-33
Νέες κλίμακες ΦΜΥ 2013
Προσαρμογή εφαρμογής στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ισχύει για το 2013

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121224-1155-1-2939
MLVATLINES: Taxation Lows --> Ρουμανίας
Η εργασία MLVATLINES εμφανίζεται και για τις Φορολογικές προδιαγραφές Ρουμανίας.

20130104-1155-1-30
Εισφορές λόγω μητρότητας και υπολογισμός ΦΜΥ
Το ποσό της επιδότησης εισφορών του κλάδου σύνταξης λόγω μητρότητας αυξάνει το φορολογητέο εισόδημα, και έτσι συμμετέχει στον υπολογισμό του ΦΜΥ ως εισόδημα.