Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Έκδοση 312.510.10406

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130314-1155-2-1228
Αποσβέσεις παγίων βάσει ΔΛΠ
Δόθηκε η δυνατότητα αυτόνομης καταχώρισης παραστατικού απόσβεσης παγίου, βάσει ΔΛΠ.

20130319-1155-2-1266
Σειρά παραγγελιών στις απαιτήσεις αναλώσεων
Στην εκτύπωση παραγωγής 'Απαιτήσεις αναλώσεων από παραγγελίες αναλυτικά' προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένης σειράς.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120320-1155-1-355
Παραστατικά παγίων και στήλες γραμμών με τοπικά πεδία
Κατά την καταχώριση παγίων σε παραστατικά αγορών που στις στήλες γραμμών είχαν τοπικά πεδία ή πεδία από δεύτερη ανάλυση εμφανιζόταν μήνυμα ότι δεν υπάρχει το πεδίο αγορά/προσθήκη.

20130221-1155-1-905
Εξαγωγή αρχείου λογιστικής type 2
Κατά την εξαγωγή αρχείου για λογιστική σε file type 2 εμφανιζόταν σφάλμα όταν τα άρθρα είχαν κενά σχόλια γραμμής.

20130314-1155-1-1233
Συγχρονισμός τοπικής βάσης
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν πραγματοποιούνταν συγχρονισμός τοπικής βάσης.

20130319-1155-7-1263
Αριθμός στοιχείων διπλοτύπου στο Έντυπο Ε7
Στο έντυπο Ε7, στην στήλη Αριθμός στοιχείων διπλοτύπου γινόταν υπολογισμός συνόλων που μπορούσαν να αλλάξουν από το χρήστη.

20130320-1155-1-1283
Error σε καταχώρηση είδους - δεν βρέθηκε ο license manager
Σε Azure, σε καταχώρηση είδους με αντιγραφή σε λοιπές εταιρείες, εμφανιζόταν σφάλμα ότι δεν βρέθηκε ο license manager.

20130322-1155-7-1311
Ενημέρωση Φυσικής Απογραφής με χαρακτηριστικά
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ''ενημέρωση φυσικής απογραφής'' εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος:
mtrnatqtys: Παραβίαση αυτόματης αρίθμησης στη βάση δεδομένων για το αρχείο ''προσωρινός πίνακας ειδών (απογραφής)''

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Εκδοση 312.510.10405

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130219-1155-2-854
ΚΑΔ σε έντυπο Ε3
Το έντυπο Ε3 ενημερώνεται πλέον με τον κωδικό ΚΑΔ, που έχει δηλωθεί στα στοιχεία της εταιρείας.

20130314-1155-2-1231
Έντυπα Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ.
Βελτιώθηκε ο υπολογισμός και η διαδικασία υποβολής εντύπων ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130226-1155-1-959
Κατάσταση αναμόρφωσης εσόδων - εξόδων
Τα ποσά για τα ΕΙΧ εμφανίζονταν με αρνητικά πρόσημα στην κατάσταση αναμόρφωσης εσόδων-εξόδων.

20130228-1155-7-1008
Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής
Δεν λειτουργούσε σωστά η ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από εμπορική διαχείριση, όταν ο σχεδιασμός της γέφυρας ήταν να γίνονται σύνολα ανά ημέρα.

20130305-1155-1-1089
Κοινή και αυστηρή Αρίθμηση σειρών
Σε σειρές με κοινή και αυστηρή αρίθμηση αποτύγχανε ο έλεγχος καταχώρισης επόμενης αρίθμησης σε προγενέστερη ημ/νία.

20130306-1155-1-1110
Cache -Azure
Οι μεταβολές των τύπων παραστατικών και των business unit δεν ήταν διαθέσιμες στους άλλους azure clients παρά μόνο μετά από διαγραφή του cache.

20130307-1155-1-1129
Διόρθωση editor πεδίου Τιμολ.κατηγορία είδους στους προϋπολογισμούς πωλήσεων
Αν στους προϋπολογισμούς πωλήσεων επιλεγόταν διάσταση Τιμολ.κατηγορία είδους, τότε στα στοιχεία προϋπολογισμού δεν λειτουργούσε σωστά ο editor του πεδίου.

20130308-1155-1-1147
Πρόγραμμα εργασίας και στοιχεία εταιρείας
Αν η login εταιρεία ήταν διαφορετική της πρώτης διαθέσιμης, στην εκτύπωση Πρόγραμμα εργασίας (WRK_HOURS_CAL) εμφανίζονταν στα Στοιχεία επιχείρησης τα στοιχεία της 1ης διαθέσιμης εταιρείας και όχι της login εταιρείας.

20130308-1155-1-1150
Kλήση τοπικού πεδίου σε τίτλο πεδίου στις στήλες γραμμών ευρετηρίου
Δεν λειτουργούσε η κλήση τοπικού πεδίου σε τίτλο πεδίου στις στήλες γραμμών ευρετηρίου. (πχ ευρετήριο αρχείου ειδών με προσθήκη μπάντας ανάλυσης υπολοίπου ανά χρώμα μέγεθος και ΑΧ)

20130308-1155-1-1161
Κατάσταση εργαζομένων
Εμφανίζονταν αγγλικοί χαρακτήρες και όχι τα ονόματα των αντίστοιχων πεδίων στα αποτελέσματα της εργασίας Αρχείο->Κατάστασης εργαζομένων (δεξί κλικ στο ευρετήριο εργαζομένων).

20130312-1155-1-1186
Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός που εμφάνιζε script error και ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα μεταβολής του πεδίου 'Ποσό ολογράφως',

20130312-1155-7-1194
Είδη με χαρακτηριστικά και εναλλακτική συσκευασία
Σε είδη με ανάλυση σε χαρακτηριστικά, επιτρέπεται πλέον η καταχώριση εναλλακτικών κωδικών χωρίς χαρακτηριστικά εφόσον αυτά έχουν δηλωθεί στη σχετική συσκευασία.

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Έκδοση 312.510.10404

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130124-1155-7-321
Αποσβέσεις και ημερομηνία πώλησης
Προστέθηκε επιλογή στις παραμέτρους των παγίων, ώστε να λαμβάνεται υπόψιν και η ημέρα πώλησης παγίου στον υπολογισμό των αποσβέσεών του.

20130227-1155-7-996
Λήξη και valeur στην Ταμειακή Ροή
Αν δηλωθεί στην Ταμειακή Ροή 'μεταφορά σε επόμενη εργάσιμη', μεταφέρεται πλέον πρώτα η λήξη σε επόμενη εργάσιμη και μετά υπολογίζεται το valeur.

20130228-1155-2-1020
Offline ενημέρωση κεντρικού
Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης της κεντρικής εγκατάσταση από κατάσταση offline.Επιπλέον στο log του συγχρονισμού από το κεντρικό προς το offline προστέθηκε εγγραφή για το χρόνο έναρξης και το χρόνο λήξης. Ακόμη κατά την ενημέρωση του κεντρικού δημιουργείται log αρχείο στο οποίο καταγράφεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της εργασίας.

20130304-1155-2-1053
Pivot Tables - Excel Export
Κατά την εξαγωγή ενός pivot table σε excel γίνεται εξαγωγή μόνο του πίνακα με τα data, και πλέον τα αριθμητικά πεδία εμφανίζονται σαν αριθμοί.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130129-1155-1-415
Εσωτερική φόρμα με εικόνα background
Σε windows 7, δεν εκτυπώνονταν σωστά οι εσωτερικές φόρμες παραστατικών που είχαν εικόνα background και εικόνα είδους ταυτόχρονα.

20130221-1155-1-892
Πωλήσεις παγίων
Σε πώληση παγίου, και εταιρεία που έχει δηλωθεί παρακολούθηση παγίων ένα προς ένα, δεν συμπληρωνόταν η οντότητα της γραμμής.

20130225-1155-7-933
S1 Designer-στήλες οριζομένων πινάκων
Σε δημιουργία οριζόμενων πινάκων από τον χρήστη, τα πεδία τους άλλαζαν θέση κατά την αποθήκευση. Επιπλέον προστέθηκε στους οριζόμενους από την χρήστη πίνακες, η δυνατότητα για αλλαγή της θέσης των πεδίων (μετακίνηση επάνω / κάτω με δεξί click).

20130228-1155-1-1007
Οριζόμενος πίνακας σε εσωτερική φόρμα
Κατά την ολοκλήρωση της καταχώρισης οριζόμενου πίνακα σε εσωτερική φόρμα εμφανιζόταν σφάλμα.

20130228-1155-7-1009
Κατάσταση ενεργειών
Στην εκτύπωση Κατάσταση ενεργειών(ACT_STM) το φίλτρο "Σειρά" δεν λάμβανε υπόψιν του τον κωδικό της σειράς, αλλά τον τύπο των καταχωρημένων παραστατικών.

20130228-1155-7-1014
Πωλήσεις κατά υποκ/μα πελάτη
Στην εκτύπωση Πωλήσεις κατά υποκ/μα πελάτη(STAT_SAL_WH) όταν δηλωνόταν τιμή στα φίλτρα του είδους εμφανιζόταν σφάλμα "OLE error incorrect syntax near keyword AND".

20130301-1155-1-1028
Cash flow - Ταμειακή Ροή
Κατά την επιλογή συγκεκριμένων κατηγοριών χαρτοφυλακίων στην Ταμειακή Ροή, έφερνε στην ανάλυση και αξιόγραφα που δεν ανήκουν στις κατηγορίες αυτές.

20130304-1155-1-1066
Αντιγραφή πελατών σε λοιπές εταιρίες
Σε Azure περιβάλλον δεν λειτουργούσε η αντιγραφή πελατών σε λοιπές εταιρίες.

20130305-1155-7-1078
Πιστωτικά Εκπτωσης
Κατά την εκτέλεση της εργασίας υπολογισμός πιστωτικών έκπτωσης αγορών και πωλήσεων σε ORACLE παρουσιαζόταν μήνυμα σφάλματος.