Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Εκδοση 312.508.10329

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120523-1155-2-963
Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής
Στα έντυπα Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στις επιμέρους ιδιοκτησίες του έργου ότι το διαμέρισμα είναι ''αντιπαροχή'', τότε αποτυπώνεται χωρίς παρονομαστή, και αναφέρει "κτίσματα".

20120523-1155-2-964
Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής
Στα έντυπα Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής δεν εμφανίζεται το κλάσμα στα ποσοστά συμμετοχής του οικοπέδου, εάν δεν υπάρχει επιμέρους ιδιοκτησία.

20120523-1155-2-965
Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής
Στα έντυπα Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής τα γενικά σύνολα εμφανίζονται με μορφή κλάσματος.

20120525-1155-2-999
Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής
Τα ποσοστά των επί μέρους ιδιοκτησιών αποτυπώνονται πάντα με 2 δεκαδικά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120502-1155-1-739
Εντυπο Ε3 Β' κατηγορίας
Δεν γινόταν πράξη στον πίνακα ΣΤ' στην δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε3 στο πεδίο 521 εάν προερχόταν από υπολογισμό.

20120524-1155-1-985
Νέος λογαριασμός σε άρθρο αναλυτικής
Όταν γινόταν εισαγωγή νέας γραμμής σε μεταβολή άρθρου αναλυτικής που προέρχεται από γενική λογιστική δεν ενημερωνόταν το πεδίο 'ACNTRN.ACNTSEC', με αποτέλεσμα να μην αποτυπωνονται σωστά τα Φύλλα Μερισμού.

20120528-1155-1-1016
Ιστορικό πωλήσεων & αγορών υπηρεσιών
Δεν λειτουργούσε το ιστορικό πωλήσεων & αγορών υπηρεσιών.

20120529-1155-1-1024
Εκτύπωση φόρμας με εικόνα ενότητας
Φόρμα η οποία είχε εικόνα ενότητας στο header και στο footer, δεν εκτύπωνε τα δεδομένα της φόρμας, παρά μόνο την εικόνα, εκτός και αν η εικόνα δεν καταλάμβανε την πρώτη γραμμή της ενότητας.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Εκδοση 312.508.10328

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111111-1155-2-1209
Εντυπα Οικοδομών
Στα έντυπα Οικοδομών Απολογιστικό - προυπολογιστικό κόστος οικοδομής, μετά τον υπολογισμό του εντύπου, στα ποσοστά συμμετοχής, στο κλάσμα \1000 μπορεί να επέμβει ο χρήστης και να το αλλάξει σε διαφορετικό (\). π.χ \420. περίπτωση όπου το κτίσμα παραμένει στον οικοπεδούχο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120403-1155-1-464
Δημιουργία εξωτερικών αρχείων --> Εσόδων εξόδων
Στη Δημιουργία εξωτερικών αρχείων --> Εσόδων εξόδων από εμπ. διαχείριση, με μεταφορά στον client εμφανιζόταν access violation και σε αντίθετη περίπτωση list index out of bounds.

20120424-1155-7-663
Εξαγωγή ενημέρωσης λογιστικής σε αρχείο
Κατά την εξαγωγή ενημέρωσης λογιστικής σε αρχείο εμφάνιζε σφάλμα access violation.

20120509-1155-7-810
Σχεδιασμός στηλων σε προβολή από σενάριο
Κατά την προβολή παραστατικού μέσω σεναρίου δεν εφαρμοζόταν ο σχεδιασμός στηλών.

20120511-1155-1-858
Μετασχηματισμός γραμμών
Δεν λειτουργούσε σωστά ο μετασχηματισμός γραμμών: εμφανιζόταν η οθόνη διαλόγου αλλά με εκτέλεση δεν δημιουργούσε παραστατικά.

20120515-1155-1-895
Portal σε αγγλικό Azure
Με login σε αγγλικό περιβάλλον Azure το portal εμφανιζόταν στα Ελληνικά.
20120502-1155-7-731


Εκκαθαριστική ΦΠΑ
Στην Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ διορθώθηκε το μέγεθος του πεδίου ΑΦΜ, στα στοιχεία εκπροσώπου της εταιρίας και δόθηκε η δυνατότητα να συμπληρώνεται αυτόματα.

20120510-1155-1-844
Έντυπο Ε3 Γ' κατηγορίας βιβλίων
Διορθώθηκε η αποτύπωση του πεδίου 186 στην περίπτωση που ενημερώνεται από λογαριασμό με πιστωτικό υπόλοιπο.

20120514-1155-1-881
Ηλεκτρονική υποβολή Ε5 και πεδίο πινακα Α
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή Ε5 στο taxis δεν συμπληρωνόταν στον πίνακα Α το πεδίο του ονόματος αλλά στην θέση του ερχόταν αριθμητικό ποσό απο άλλο πεδίο.

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Εκδοση 312.508.10327

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20060720-1155-2-1211
Μικτή αξία στη γραμμή αγορών
Προστέθηκε και στα παραστατικά αγοράς το πεδίο που υπάρχει στα παραστατικά πώλησης.

20110923-1155-2-950
On/Off σε συνεργασία με azure
Λειτουργία on/off σε περιβάλλον azure.

20120403-1155-2-468
Online υπολογισμός τελευταίας τιμής αγοράς
Σε βάση με επιλεγμένο τον online υπολογισμο τιμής και μέθοδο αποτίμησης τελευταίας τιμής αγοράς, η καταχώριση Δελτίου Αποστολής-Τιμολόγιου Αγοράς για είδος με πολλές κινήσεις, καθυστερούσε υπερβολικά.

20120427-1155-2-721
Νεο email - Παραλήπτες
Εγινε αλλαγή της συμπεριφοράς του προγράμματος, ώστε κατα την επιλογή Πελάτη, Υποκ. πελάτη, προσώπου πελάτη, να συμπληρώνεται το πεδίο 'Προς' μόνο αν είναι κενό.

20120503-2165-2-49
"Μεταβολή σε άλλη χρήση" στα επιχειρησιακά παραστατικά
Προστέθηκε η παράμετρος UPDFISCPRD η οποία με τιμή 1 επιτρέπει τη μεταβολή παραστατικών σε άλλη χρήση.

20120504-2165-2-50
Παράμετρος SELRECS
Σε browser με ανάπτυξη γραμμών η παράμετρος SELRECS επιστρέφει και τα id των γραμμών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111122-1155-1-1249
ΕΦΚ και fifo Παρτίδες
Σε περίπτωση όπου στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί "fifo αυτόματη", με 2 είδη με Ε.Φ.Κ στο παραστατικό και έκπτωση 1 στις γραμμές και στα 2 είδη, τότε άλλαζε η συνολική αξία του παραστατικού μετά την καταχώρηση.

20111130-1155-1-1296
Λάθος αξίες συνόλων κατά τη μεταβολή παραστικού
Εγινε αλλαγή, ώστε όταν μιά εγγραφή είναι σε κατάσταση μεταβολής, να μην μπορεί να εκτυπωθεί.

20120327-1155-7-417
Input ποσότητας ειδών σε παραστατικά πώλησης
Σε πολλαπλή επιλογή ειδών σε παραστατικό πώλησης με input, εμφανιζόταν error, όταν δεν υπήρχε διαθέσιμο υπόλοιπο.

20120405-1155-7-513
Ημερομηνία εξόφλησης παραστατικών
Επιτρέπεται η αυτόματη εξόφληση παραστατικών σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή του τιμολογίου.
20120410-1155-7-541
Εντολή σε Παραγωγή (ΣΕ ORACLE)
Σε βάση Oracle, όταν από μία εντολή παραγωγής δημιουργούσαμε παραστατικά παραγωγής, τότε δεν μπορούσε να γίνει προβολή της εντολής, ούτε και μεταβολή του παραστατικού παραγωγής.

20120423-1155-1-634
Ειδ. Συναλλαγές Πιστωτων
Σε καταχώριση παραστατικού ειδικών συναλλαγών πιστωτών με γέφυρα Εσόδων-Εξόδων με online ενημέρωση, διορθώθηκε να προβάλεται σωστά το παραστατικό όταν επιλέξουμε Σχετικές εργασίες/Αντιστοίχιση με Εσοδα-Εξοδα.

20120427-1155-1-716
Διακινήσεις μεταξύ ΑΧ όταν το υπόλοιπο <=των ορίων
Όταν το υπόλοιπο ήταν μέσα στα όρια, στα προς αποστολή έφερνε όλη την ποσότητα του υπολοίπου.

20120504-1155-7-762
Access violation σε εργασία της μισθοδοσίας
Όταν γινόταν μεταβολή σε detail πίνακα των εργαζόμενων στο δεξί κλικ (εκτέλεση εργασίας απο ευρετήριο εργαζομένων) εμφανιζόταν access violation.20120510-1155-1-835
Σφάλμα Invalid column name 'SOTYPE'
Αν η έκδοση ήταν προγενέστερη της 311.499 τότε εμφανιζόταν σφάλμα Invalid column name 'SOTYPE' αντί του μηνύματος για συγχρονισμό σε 311.499.