Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10607

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20080116-1155-2-61
Φίλτρο επιλογής χρήσης - περιόδου μισθοδοσίας στις εκτυπώσεις
Προστέθηκε φίλτρο επιλογής χρήσης και περιόδου στις παρακάτω εκτυπώσεις:
Μισθοδοτική κατάσταση (συνοπτική)
Μισθοδοτική κατάσταση (αναλυτική)
Σχεδιαζόμενη μισθοδοτική κατάσταση
Εισφορές ασφ. Ταμείων
Κατάσταση τραπεζών
Αναλυτική κατάσταση υπέρ ΟΑΕΔ
Κέντρα κόστους συνοπτικά
Κέντρα κόστους αναλυτικά


20080211-1155-2-179
Προσθήκη ανάλυσης χαρακτηριστικών στη Διαθεσιμότητα είδους
Στη <Διαθεσιμότητα> του είδους (Σχετικές εργασίες – Διαθεσιμότητα) προστέθηκαν οι επιλογές [Διαθέσιμα] και [Νέα διαθέσιμα] με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να δει την αντίστοιχη ανάλυση χαρακτηριστικών. Τα νέα διαθέσιμα ενεργοποιούνται εφόσον στα παραστατικά έχει συμπληρωθεί ημερομηνία παράδοσης.

20110923-1155-2-957
Υπόλοιπα ανά είδος, ΑΧ και serial number
Προστέθηκε στην εφαρμογή η εκτύπωση "Υπόλοιπα SN ανά Α.Χ".

20130802-1155-7-3003
Επιπλέον εκπτώσεις σε είδη αποθήκης
Στα είδη αποθήκης προστέθηκαν επιπλέον δύο πεδία εκπτώσεων (όσες και οι εκπτώσεις των γραμμών παραστατικών).

20131025-1155-7-3837
Κλείσιμο ταμείου
Σε κλείσιμο ταμείου, η 'Μεταφορά πραγματικών σε καταμέτρηση' συμπεριλαμβάνει και το ποσό 'έναρξης ταμείου'.

20131204-1155-2-4337
Αλλαγή τιμών πώλησης - υπολογισμός για εναλλακτικές τιμές
Στην εργασία Αλλαγής τιμών πώλησης, στα στοιχεία υπολογισμού εναλλακτικών τιμών προστέθηκε η επιλογή υπολογισμού βάσει [Τελ. τιμής αγοράς συνήθη προμηθευτή και υφισταμένων αξιών - markup τιμολ. κατηγορίας ειδών].

20131211-1155-2-4423
Μετασχηματισμός γραμμών σε αγορές
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής μεταφοράς/μετασχηματισμού σε παραστατικό αφοράς από ευρετήριο πώλησης με ανάπτυξη γραμμών ειδών.

20140306-1155-1-888
Προειδοποίηση στις γραμμές των Πωλήσεων
Το πεδίο <Προειδοποίηση> του είδους είναι πλέον διαθέσιμο προς επιλογή σαν στήλη (από σχεδιασμό στηλών) στα παραστατικά Πωλήσεων σαν ITELINES.MTRL_ITEM_WARNING.

20140306-1155-2-884
Λογιστική κατηγορία συναλλασσομένων - επιλογή ΜΥΦ
Στη λογιστική κατηγορία συναλλασσομένων προστέθηκε η επιλογή υποβολής στοιχείων ΜΥΦ.

20140318-1155-7-1109
Αύξηση μεγέθους πεδίου "Παραστατικό" εκτύπωσεων
Αυξήθηκε το μέγεθος σε χαρακτήρες του πεδίου "Παραστατικό" που εμφανίζεται σε εκτυπώσεις.

20140328-1155-2-1318
Ημερολόγιο εργασίας
Τα πεδία των ενεργειών που θα εμφανίζονται στα γενικά ημερολόγια δηλώνονται πλέον στις γενικές παραμέτρους.

20140328-1155-7-1314
Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες Σειρών - Τύπων - Στηλών
Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής Τύπων – Σειρών και στηλών παραστατικών από επιλεγμένη εταιρεία σε άλλες της ίδιας βάσης. Η εργασία είναι διαθέσιμη στον browser των εγγραφών (δεξί κλικ). Η αντιγραφή πρέπει να πραγματοποιείται διαδοχικά δηλ. πρώτα οι τύποι παραστατικών και κατόπιν αντιγραφή των Σειρών όπως επίσης θα πρέπει να υπάρχει κοινή παραμετροποίηση των κινήσεων στις εταιρείες.

20140328-1155-7-1315
Βελτίωση σε ταχύτητα εκτέλεσης ευρετηρίου πελατών με χρήση πεδίου "Τζίρος πωλήσεων (χρήσης)"
Σε περίπτωση χρήσης του πεδίου "Τζίρος πωλήσεων (χρήσης)" σε ευρετήριο πελατών πραγματοποιήθηκε αλλαγή για ταχύτερη εκτέλεση του ευρετηρίου.

20140402-1155-2-1408
Serial number ανά Α.Χ
Προστέθηκε προβολή στις σχετικές εργασίες των ειδών που εμφανίζει τα διαθέσιμα serial number ανά Α.Χ.

20140428-1155-7-1746
Αλλαγή μεγέθους πεδίου εναλλακτικού κωδικού
Άλλαξε το μέγεθος του πεδίου εναλλακτικού κωδικού σε 50 χαρακτήρες.

20140519-1155-7-2016
Μεταφορά σε παραστατικό αγοράς
Στην μεταφορά παραστατικών πώλησης με καταχωρημένες υπηρεσίες σε παραστατικό αγοράς μεταφέρεται και το έργο του παραστατικού.

20140604-1155-2-2264
Πεδία "έκδοση" και "παραλαβή" αξιογράφου στο σχεδιασμό στηλών
Στις εισπράξεις – πληρωμές υπάρχει η δυνατότητα επιλογής στο σχεδιασμό στηλών των πεδίων "έκδοση" και "παραλαβή" του αξιόγραφου.

20140604-1155-2-2265
Συναλλακτική κίνηση έργου και στοιχεία συναλλασσομένου
Στη συναλλακτική κίνηση έργου προστέθηκαν οι στήλες "Κωδικός" - "Περιγραφή" συναλλασσομένου.

20140604-1155-2-2266
Υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη - πεδίο χρήστη εισαγωγής
Στις Υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη προστέθηκε στο ευρετήριο το πεδίο "χρήστης εισαγωγής".

20140610-1155-7-2326
Λογιστικές εγγραφές έναρξης
Προστέθηκε διάλογος στην εργασία 'Λογιστικές εγγραφές έναρξης' για επιλογή ΚΒΣ ή ΔΛΠ.

20140619-1155-2-2468
Δημιουργία Εταιρείας
Στη δημιουργία νέας εταιρείας ο κωδικός υποκαταστήματος και Αποθηκευτικού χώρου παίρνει την αρίθμηση 1000 όπως και η πρότυπη εταιρεία.

20140702-1155-7-2663
Ευρετήριο Λιανικής - μεταφορά σε παραστατικά αγοράς
Στο ευρετήριο Λιανικής προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς σε παραστατικά αγοράς και κατά την επιλογή περισσότερων του ενός παραστατικών.

20140702-1155-7-2681
Αλλαγή μεγέθους πεδίου κωδικού SN σε SNLINES
Στον SNLINES οι χαρακτήρες του κωδικού SN έγιναν 50.

20140716-1155-2-2856
Πωλητής στις γραμμές των παραστατικών αποθήκης
Είναι εφικτή πλέον η επιλογή πωλητή στις γραμμές των παραστατικών αποθήκης, καθώς και εγκατάστασης στo header.

20140717-1155-7-2879
Δημιουργία Sn στα παραστατικά σύνθεσης
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας SN στο header των παραστατικών σύνθεσης.

20140722-1155-2-2928
Εγκατάσταση-φάκελοι υπηρεσιών
Προστέθηκε επιλογή στις σχετικές εργασίες της εγκατάστασης, που εμφανίζει τους σχετικούς φακέλους υπηρεσιών.

20140828-1155-7-3223
"Χρήστης" και "Ημερ." εισαγωγής και τελευταίας μεταβολής
Οι εγγραφές λογαριασμών γενικής λογιστικής που δημιουργούνται αυτόματα μέσω της καταχώρισης προμηθευτών έχουν πλέον ενημερωμένα τα πεδία χρήστης και ημερομηνία εισαγωγής καθώς και χρήστης και ημερομηνία τελευταίας μεταβολής.

20140915-2165-2-44
Ημερολόγια - Παραμετρικός ορισμός πλάτους στηλών - Αποθήκευση παραμέτρων
Στις παραμέτρους Ημερολογίου (δεξί κλικ επί του ημερολογίου) προστέθηκε η παράμετρος "Day Width", η οποία καθορίζει το πλάτος στήλης ημέρας σε pixels όταν η μορφή ημερολογίου είναι “Μήνας”. Αντίστοιχα, προστέθηκε το πεδίο "Πλάτος στήλης ημέρας" στις παραμέτρους CRM όπως και το πεδίο "Χρήστες/σελίδα" το οποίο αντιστοιχεί στην παράμετρο Resources του ημερολογίου. Επιπλέον στις παραμέτρους στελεχών, στο ημερολόγιο εργαζομένων προστέθηκαν τα πεδία "Πλάτος στήλης ημέρας" και "Εργαζόμενοι/σελ.".

20140915-2165-2-45
Χρωματική ζώνη
Στις παραμέτρους C.R.M. προστέθηκε η παράμετρος "Πεδίο εφαρμογής" στην ενότητα της χρωματικής ζώνης. Η χρωματική ζώνη είναι παραμετροποιήσιμη και μπορεί να οριστεί εκτός από το χαρακτηρισμό και με άλλα πεδία.

20140918-1155-2-3450
Ομαδικό Ημερολόγιο - Επιλογή τμημάτων
Στο Ομαδικό και Προσωπικό Ημερολόγιο προστέθηκε η επιλογή πολλαπλών τμημάτων.

20140924-1155-2-3515
Σετ ειδών με παρακολούθηση σε SN
Κατά την σύνθεση Σετ είδους ,που παρακολουθείται σε sn υποχρεωτικά και αυτό και τα αναλούμενα του, να φέρνει την πρόταση ποσοτήτων των αναλουμένων και εκ των υστέρων να βγάζει μήνυμα για την υποχρεωτικό ορισμό των SN.

20141007-1155-2-3676
Νομική Μορφή ΑΒΕΕ
Στις επιλογές Νομικών Μορφών μιας εταιρείας (Νέα Εταιρεία) και στα στοιχεία Συναλλασσομένου (Νέος Πελάτης), προστέθηκε η μορφή ΑΒΕΕ.

20141022-1155-2-3880
Ημερολόγιο πωλήσεων / αγορών παγίων
Προστέθηκε ο συναλλασσόμενος στις εκτυπώσεις Ημερολόγιο πωλήσεων - Ημερολόγιο αγορών παγίων.

20141022-1155-2-3885
Εκτυπώσεις παγίων - Ομάδες οντοτήτων
Προστέθηκαν τα φίλτρα
Λογιστική κατηγορία, Εμπορική κατηγορία,
Ομάδα σε όλες τις εκτυπώσεις παγίων.


20141022-1155-7-3869
Έλεγχος ΑΦΜ και ενημέρωση στοιχείων από ΓΓΠΣ
Ενημερώνεται το πεδίο
JOBTYPETRD (Επάγγελμα) από την κύρια δραστηριότητα από τα στοιχεία της ΓΓΠΣ.

20141029-1155-2-3949
Δημιουργία αρχείου αμοιβών / export σε αρχείο
Προσθήκη εργασίας εξαγωγής σε αρχείο των δεδομένων της εργασίας "Δημιουργία αρχείου αμοιβών".

20141030-1155-2-3958
Δημιουργία αρχείων XML για το Υ.Ε.Κ.Α.
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας αρχείων xml. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο ευρετήριο του αρχείου εργαζομένων με δεξί κλικ για έναν ή περισσότερους επιλεγμένους εργαζόμενους και προς το παρόν καλύπτει τα έντυπα:
E4 - Πίνακας προσωπικού
E3 - Ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης
E7 - Λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου


Διορθώσεις σφαλμάτων

20110112-1155-1-38
Ανενεργή Εταιρία
Ελέγχεται πλέον σωστά η είσοδος χρήστη σε ανενεργή εταιρεία.

20130722-1155-7-2837
SN και ακυρωμένα παραστατικά
Εμφανίζονται πλέον στις εκτυπώσεις Καρτέλα SN ανά είδος και Καρτέλα SN, τα SN που έχουν δηλωθεί σε παραστατικά που έχουν ακυρωθεί με αντιλογισμό.

20130724-1155-1-2883
Συνήθης προμηθευτής στα πάγια
Προστέθηκε το πεδίο 'Συνήθης προμηθευτής' στα πάγια.

20130926-1155-7-3474
Backup από client
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία "Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου" από client.

20131202-1155-7-4293
Διαγραφή παραστατικού σε Offline
Δεν επιτρέπεται πλέον η διαγραφή εκτυπωμένου παραστατικού σε offline περιβάλλον, εφόσον έχει γίνει η αντίστοιχη ρύθμιση στην κεντρική εγκατάσταση.

20140221-1155-1-654
Εναλλακτικές αποσβέσεις
Προστέθηκε διάλογος για επιλογή "Λογιστικών" ή "Εναλλακτικών" κατά τη δημιουργία παραστατικών αποσβέσεων.

20140317-1155-7-1074
Κλείσιμο ταμείου
Στις πράξεις χρημ. λογαριασμών όταν η συμπεριφορά είναι κατάθεση ή επιστροφή ανάληψης τότε το πρόσημο στο κλείσιμο ταμείου είναι αρνητικό ενώ στην ανάληψη και την επιστροφή κατάθεσης είναι θετικό.

20140415-1155-1-1613
Σχετικές εργασίες σε προβολή
Λειτουργούν πλέον σωστά οι σχετικές εργασίες που προστίθενται σαν hyperlink στους σχεδιασμούς προβολής.

20140415-1155-7-1619
business unit σε σειρά
Όταν έχει δηλωθεί Business Unit στις παραμέτρους των σειρών εμβασμάτων και συμψηφισμών, συμπληρώνεται πλέον αυτόματα στο παραστατικό.

20140428-1155-1-1744
Παρτίδα χωρίς υπόλοιπο
Σε ήδη καταχωρημένα παραστατικά, δεν γινόταν σωστά το redirection σε παρτίδες που δεν είχαν τρέχον υπόλοιπο.

20140507-1155-7-1855
Τιμή χονδρικής παρτίδας
Μετά από μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης με παρτίδες προτεινόταν η χονδρική τιμή του είδους και όχι της αντίστοιχης παρτίδας.

20140507-1155-7-1861
Τοπικό πεδίο τύπου ΚΕΙΜΕΝΟ
Υποστηρίζονται πλέον και στις ελεύθερες εκτυπώσεις τα τοπικά υπολογιζόμενα πεδία τύπου ΚΕΙΜΕΝΟ.

20140612-1155-1-2356
CRM Συναντήσεις και ημερολόγιο
Δεν εμφανίζονταν συναντήσεις που αφορούσαν χρονικές στιγμές εκτός του διαστήματος που προβαλλόταν στην οθόνη.

20140616-1155-7-2418
Αρνητικού υπολοίπου στο ταμείο
Βελτιώθηκε η συμπεριφορά των εργασιών ταμείου, ώστε να μην εμφανίζονται "εικονικά" αρνητικά υπόλοιπα.

20140703-1155-7-2704
printform σε άλλο connection
Σε κλήση της printform από παραστατικό πώλησης με δρομολόγηση φόρμας με σήμανση σε άλλο connection (xco με άλλη βάση), δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο sosign του mtrdoc.

20140707-1155-7-2728
Αιτιολογία 2 στα άρθρα
Σε κάποιες εγκαταστάσεις, δεν εμφανιζόταν σωστά το πεδίο 'Αιτιολογία 2' στα άρθρα λογιστικής.

20140728-1155-1-3006
Ανεξόφλητα παραστατικά
Στην επιλογή 'ανεξόφλητα παραστατικά' των σχετικών εργασιών του πελάτη δεν γινόταν σωστή επιλογή του τρόπου αντιστοίχισης που είχε δηλωθεί στον πελάτη.

20141013-1155-1-3762
Ανενεργή Χρήση
Κατά την είσοδο στο πρόγραμμα γίνεται πλέον σωστά ο έλεγχος σε ανενεργές χρήσεις.

20141016-1155-7-3818
Συναλλακτική κίνηση έργου
Σε περίπτωση έκπτωσης μόνο στο σύνολο του παραστατικού εμφανίζονταν διαφορετικές αξίες στις κινήσεις header του έργου και στη συναλλακτική κίνηση έργου.

20141022-1155-1-3886
Πιστωτικά έκπτωσης και παρ/κα χρεοπιστώσεων
Εμφανίζεται πλέον στα αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης η αξία που προέρχεται από χρεοπίστωση.

20141023-1155-7-3894
Καρτέλα έργων
Διορθώθηκε το σφάλμα 'Ambigious column name PRJC' που εμφανιζόταν κάποιες φορές στην εκτύπωση καρτέλας έργων.

20141023-1155-7-3901
Φπα ανά λογαριασμό φόρων
Στην εκτύπωση 'ΦΠΑ ανά λογαριασμό φόρων (στα έσοδα έξοδα) εμφανίζονται πλέον σωστά τα από μεταφορά σύνολα σε LocalExecution.

20141024-1155-1-3914
Εκτύπωση Συνοπτικά Κοστολόγια(Φάκελοι Εισαγωγών)
Είναι διαθέσιμο πλέον το πεδίο id φακέλου στις εκτυπώσεις συνοπτικών κοστολογίων, στην ενότητα ανάλυση ανά είδος.

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10535

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141017-1155-2-3831
Έντυπο Μ6
Μπορούν πλέον να δηλωθούν περισσότερες από 5 δραστηριότητες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141016-1155-1-3824
Αποζημίωση αδείας σε εποχιακή απασχόληση
Δεν υπολογίζονταν ασφαλιστικές κρατήσεις σε εποχιακά απασχολούμενο εργαζόμενο εάν δινόταν αποζημίωση αδείας σε έξτρα περίοδο .

20141017-1155-7-3838
Χαρακτηριστικά σε παραστατικό παραγωγής
Κατά την επιλογή προδιαγραφής με χαρακτηριστικά ειδών σε παραστατικό παραγωγής εμφανιζόταν σφάλμα για την επιλογή των χαρακτηριστικών και δεν ενημερώνονταν οι γραμμές με το είδος.

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10534

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140922-1155-2-3488
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Γίνεται σωστότερα ο υπολογισμός προστίμων.

20140926-1155-2-3544
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Η Αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή μισθωτών υπηρεσιών, ενημερώνει πλέον το πεδίο ¨ποσό φόρου¨.

20140926-1155-2-3545
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Η Αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή Εμπορ.Επιχ.-Ελευθ. Επαγγέλματα, ενημερώνει πλέον το πεδίο ¨ακαθάριστες αμοιβές¨.

20140926-1155-2-3546
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή τροποποιητικής δήλωσης.

20140926-1155-2-3552
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Γίνεται πλέον υπολογισμός ΟΓΑ Χαρτοσήμου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141003-1155-1-3637
Εμβάσματα και Ανάλυση πελατών-προμηθευτών
Στα dashboard Ανάλυση πελατών και Ανάλυση προμηθευτών δεν αποτυπώνονταν σωστά οι εισπράξεις/πληρωμές που προέρχονταν από εμβάσματα.

20141009-1155-1-3721
Υπολογισμός τοπικών πεδίων
Υπολογίζονται πλέον σωστά τα τοπικά πεδία στην 1η γραμμή στο "Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων".

20141010-1155-1-3736
Αρχείο ΤΕΑΥΕΚ
α) Στην γραμμή του συγκεντρωτικού record φέρνει πλέον τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ εργοδότη και όχι των Α.Μ του ταμείου.
β) όταν αλλάζει ημερομηνία υποβολής δεν μεταβάλλεται πλέον η ονομασία του αρχείου.


20141010-1155-1-3739
#$SOSOURCE
Μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί το #$SOSOURCE σαν editor σε τοπικό πεδίο.

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10533

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141003-1155-7-3639
Γραμμογράφηση ΤΣΠΕΑΘ
Ενσωμάτωση γραμμογράφησης αρχείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) στα επικουρικά ταμεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

141006-1155-1-3661
Πολλαπλή επιλογή ακεραίων
Γίνεται σωστά πλέον η πολλαπλή επιλογή από πίνακα στη μνήμη με κλειδί που έχει τύπο ακέραιου.

20140609-1155-7-2316
Citizen Fiscal-ΑΔΗΜΕ
Ο Citizen Fiscal-ΑΔΗΜΕ δεν δημιουργούσε σωστά τα αρχεία a.txt στον φάκελλο signs.

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10532

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140812-1155-2-3164
Νέος driver για ταμειακή RBS MERCATO NET
Η RBS MERCATO NET λειτουργεί πλέον σαν ταμειακή με Online σύνδεση με τον driver τύπου ELIO Web.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140903-1155-1-3278
Email με λογαριασμό outlook.com
Σε κάποιες περιπτώσεις (SMTP port 587), εμφανιζόταν αδυναμία αποστολής - λήψης email μέσω λογαριασμού outlook.com.

20140918-1155-7-3446
Είδη εγγυοδοσίας χωρίς ΜΥΦ
Με επανενημέρωση(reupdate) διορθώνονται πλέον εγγραφές που αφορούν είδη εγγυοδοσίας χωρίς αξία ΜΥΦ που λανθασμένα εμφανίζονταν στις καταστάσεις ΜΥΦ.

20140918-1155-7-3451
Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ)
Διορθώθηκε η γραμμογράφηση αρχείου ΤΑΤΤΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές.