Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008

What's new 14/7/08 - 18/7/08

Διορθώσεις σφαλμάτων

1209
Προβλέψεις αγορών/ πωλήσεων σε Oracle
Κατά την εκτέλεση της εργασίας προβλέψεων αγορών / πωλήσεων σε βάση Oracle, εμφανιζόταν το μήνυμα 'ORA-00905: missing keyword'

1193
Πρόβλημα σε μετασχηματισμό παραστατικού
Κάτω από ειδικές συνθήκες (πολλές γραμμές παραστατικού & χρήση serial number) δεν μπορούσε να γίνει μετασχηματισμός παραστατικού.

1161
Set as default
Δε λειτουργούσε ο μηχανισμός set as default, εάν επιλεγόταν "Ναι" στο μήνυμα "Για όλους τους χρήστες".

1196
Επιλογέας παρτίδας σε παραστατικό με κριτήρια επιλογής παρτίδων
Εάν σε τύπο παραστατικού έχει επιλεγεί Υπόλοιπο>0 στην επιλογή παρτίδας, αυτό δεν εφαρμoζόταν σε παρτίδες που έχουν εισαχθεί σε προηγούμενη χρήση

1184
Σφάλμα Access violation κατά την ενεργοποίηση σύμβασης προγράμματος
Κατά την ενεργοποίηση σύμβασης, εμφανιζόταν μήνυμα access violation.

1149
Λάθος απεικόνιση υπολοίπων σε καρτέλα (πελατών, προμηθευτών,λογιστικής)
Στην καρτέλα πελάτη, εμφανιζόταν διαφορετικό αποτελέσμα σε περίπτωση που προκαθορισμένο ημερομηνιακό διάστημα, οριζόταν από ημερομηνίες.

1155
Eκτύπωση σε email παραστατικού είσπραξης
Δε λειτουργούσε ο μηχανισμός αποστολής e-mail σε πελάτη στα παραστατικά εισπράξεων.

1130
Τελευταία Τιμή πώλησης ανά πελάτη
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της νέας τιμής [Τελ.κιν.πωλησης πελάτη] του πεδίου "Χρησιμοποιεί τιμή" στους τύπους παραστατικών πωλήσεων. Συγκεκριμένα, όσοι τύποι παραστατικών έχουν στο σχεδιασμό τους τη συγκεριμένη τιμή, τότε προτείνεται η τιμή του τελευταίου καταχωρημένου παραστατικού του συγκεκριμένου πελάτη, το οποίο στον τύπο του έχει κίνηση αποθήκης που επηρεάζει τιμή πώλησης.

1086
Αναζήτηση υποδείγματος άρθρου με πληκτρολόγιση μέρους του κωδικού του
Κατά την αναζήτηση υποδείγματος άρθρου με πληκτρολόγιση μέρους του κωδικού του, εμφανιζόταν μήνυμα "incorect syntax near the keyword and".

1101
MTRLINES.PRICE σε φόρμες excel και 4 δεκαδικά
Δεν λειτουργούσαν σωστά οι φόρμες εκτύπωσης παραστατικών σε excel σε τιμές με περισσότερα από δύο δεκαδικά και αξία μεγαλύτερη του 1.

461
Φόρμες εκτύπωσης λιανικής
Στις φόρμες εκτύπωσης παραστατικών λιανικής προστέθηκεί πεδίο για "Ανεξόφλητο" και ''προκαταβολή''

1181
Ενημέρωση αξίας εξόδων σε ταμειακά παραστατικά
Εάν σε ταμειακό παραστατικό συμπληρωθεί αξία εξόδου στον πίνακα ανάλυσης εξόδων χωρίς να γίνει μετακίνηση σε κάτω γραμμή, δεν εμφανιζόταν η αξία εξόδου στο παραστατικό.

1142
Μισθοδοτικές Καταστάσεις
Στην Συνοπτικη Μισθοδοτική κατάσταση η στήλη με τις αποδοχές ασθενείας δεν εμφάνιζε αποτελέσματα. Στην Αναλυτική Μισθοδοτική Κατάσταση δεν υπήρχε στήλη με αποδοχές έκτακτων ποσών.

1089
Μύνημα Αποτυχία αλλαγής κωδικού
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία αλλαγής password χρήστη

1079
Αποτυχία αποθήκευσης read-only σε ημερομηνιακό πεδίο ευρετηρίου
Εάν κάποιο προτεινόμενο ημερομηνιακό διάστημα είχε οριστεί ως read-only σε φίλτρο ευρετηρίου, ήταν δυνατόν να μεταβληθεί κατά την εκτέλεση του ευρετηρίου .

975
Κωδικοποίηση σε χρωματικές ζώνες
Οι χρωματικές ζώνες δεν λειτουργούσαν εάν ο κωδικός τους ήταν διαφορετικός από 1 έως 9.

971
Πρόβλημα στο Live Update
Διορθώθηκε το μήνημα 'Error 18 on InternetOpen' που εμφανιζόταν, κατά την ακύρωση της εργασίας Live Update

923
Στοιχεία πιστωτικών έκπτωσης -εξαγωγή σε xls
Κατά την εκτύπωση του grid κλιμάκωσης στοιχείων πιστωτικών έκπτωσης σε excel, οι αξίες εμφανιζόταν στρογγυλοποιημένες σε ακέραιο.

1212
Ισοζύγιο εσόδων εξόδων πληρωμών εισπράξεων
Στα ισοζύγια των έργων (Εσόδων-Εξόδων-πληρωμών-εισπράξεων) εαν δεν επιλέξουμε στα φίλτρα (ΝΑΙ) δεν εμφανίζονται τα στοιχεία επί των εκτυπώσεων
1) Έργα που δεν κινήθηκαν στην περίοδο
2) Έργα με μηδενική συνολική αξία

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2008

What's new 7/7/08 - 11/7/08

Στο συμπιεσμένο αρχείο zip της έκδοσης που δημοσιεύθηκε σήμερα 11/7/08 στην κοινή περιοχή
περιλαμβάνεται νέο αρχείο qlickview Cash Flow [CashFlow_S1.qvw], το οποίο δεν ενημερώνεται με τη διαδικασίας Live Update.

Επίλυση σφαλμάτων

Μύνημα σφάλματος κατά το σχεδιασμό εκτυπώσεων
Κατά το σχεδιασμό συγκεκριμένων εκτυπώσεων π.χ Καρτέλλα είδους εμφανιζόταν μήνυμα "Προσοχή! Δεν έχουν ορισθεί πεδία στηλών"


Πρόβλημα σε σχεδιαζόμενες προβολές κάτω από ειδικές συνθήκες
Επιλύθηκε θέμα το οποίο κάτω από ειδικές συνθήκες μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα λειτουργίας σε σχεδιαζόμενες προβολές

Ειδικά Barcode ειδών αποθήκης
Εάν στη μορφή κωδικού των ειδικών barcode ειδών υπήρχαν οι χαρακτήρες %, δεν γινόταν σωστά η ανάγνωση του barcode.

Πρόβλημα στον συγχρονισμό σε oracle
Κατά το συγχρονισμού βάσεων Oracle (10.02.0.0.0) εμφανιζόταν μήνυμα ότι υπάρχει χρήστης συνδεδεμένος στη βάση και ο συγχρονισμός δε μπορούσε να εκτελεστεί.

Εισαγωγή Στοιχείων ΙΚΑ
Στην καταχώρηση εργαζομένου και στην 'Εισαγωγή Στοιχείων ΙΚΑ', αλλαζοντας τον Βασικό ΚΑΔ με κάποιον από τους εναλλακτικους ΚΑΔ εταιρείας, εμφανιζόταν οι ειδικότητες ΙΚΑ με τα ανίιστοιχα πακέτα κάλυψης του Βασικού ΚΑΔ, αντί να εμφανίζει τις ειδικότητες με τα Πακέτα Κάλυψης του εναλλακτικού ΚΑΔ.

Εκτυπώσεις ενηλικιωμένων υπολοίπων χρηματικών λογαριασμών / χρεωστών / πιστωτών
Εάν στις γενικές παραμέτρους των χρηματικών λογαριασμών είχε οριστεί προτεινόμενη ζώνη ενηλικίωσης, οποία είχε απενεργοποιηθεί εκ των υστέρων, τότε οποιαδήποτε ζώνη ενηλικίωσης και να επιλεγόταν στο φίλτρο της εκτύπωσης από τις ενεργές ζώνες, εμφανιζόταν μήνυμα :Δεν έχετε συμπληρώσει 'Ζώνη ενηλικίωσης@

Αγορές σε Ξένο νόμισμα και μικτός τρόπος πληρωμής σε cash flow
Οι αξίες παραστατικών που είχαν καταχωρηθεί σε ξένο νόμισμα και υπήρχε ανάλυση διακανονισμού, δεν εμφανιζόταν σωστά στην εκτύπωση cash flow.

Μετακίνηση σε εγγραφές εκτυπώσεων
Κατά την εκτέλεση εκτύπωσης και μετακίνηση πρώτα στην τελευταία σελίδα, σε όλες τις υπόλοιπες τις σελίδες δεν λειτουργούσε σωστά η μετακίνηση με ποντίκι ή πληκτρολόγιο.

Σχεδιασμός εκτύπωσης αναλυτικού ισοζυγίου
Εάν στα φίλτρα αναλυτικού ισοζυγίου είχε επιλεγεί "από σε μεταφορά πρωτοβαθμίων", τότε όλες οι στήλες στοιχιζόταν δεξιά.

Εργασία Υπολογισμου Καθαρών από την Μεταβολή Δεδομένων Περιόδου
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Υπολογισμός Καθαρών] από τη Μεταβολή Δεδομένων Περιόδου εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος "0.0 is not a valid timestamp".

Αυτόματη εκτέλεση εργασίας με διάλογο ημερομηνίας
Εάν είχε δημιουργηθεί νέα εργασία στο menu π.χ. Εκτύπωση και επιλεχθεί 'Αυτόματη εκτέλεση κατά την είσοδο", τότε στο φίλτρο ημερομηνιών προτεινότανι ως "από ημερομηνία" η DD/M/1900