Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

What's new 08.05.09-21.05.09

Μεταβολές/ Προσθήκες προδιαγραφών

20090511-1155-2-591 Επιμερισμός προβλέψεων σε κέντρα κόστους
Κατά τον υπολογισμό των προβλέψεων μισθοδοσίας, ελέγχεται ο πίνακας PRDCOSTSNTR, για την περίπτωση που ο χρήστης έχει μεταβάλλει τα κέντρα κόστους της κανονικής μισθοδοσίας σε μια τακτική περίοδο, ώστε η κατανομή της πρόβλεψης να γίνεται σε αυτά τα κέντρα κόστους.

20090513-1155-1-599 Ακύρωση Άρθρων ανάλυσης
Προστέθηκε επιλογή στο διάλογο της εργασίας για να αγνοείται η παράμετρος 'Αυτόματη αναλ. άρθρων'


Διορθώσεις σφαλμάτων


20081010-1155-1-1471 Στοιχεία ανά προμηθευτή -τελ.τιμή αγοράς σε είδος
Εάν κάποιο είδος είχε χαρακτηριστεί ως "εγγυοδοσία", τότε κατά την αγορά του και ενώ στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί ότι χρησιμοποιεί τελ.τιμή αγοράς προμηθευτή, δεν ενημερωνόταν το grid στοιχεία ανά προμηθευτή με την τιμή αγοράς.

20090402-1155-2-447 Εκτύπωση Αρχείων XPR από έκδοση παλαιότερη της 209
Δεν διαβαζόταν από τις εκδόσεις 209 & 310 τα XPR αρχεία που είχαν εξαχθεί από παλαιότερες της 209 εκδόσεις

20090410-1155-1-482 Πρόβλημα στο control χρόνου
Σε περίπτωση που άλλαζε ο χρόνος με χρήση του button και του menu ωρών που εμφανίζει, δεν αποθηκευόταν η αλλαγή.

20090427-1155-1-533 Οθόνες εργασίας
Εάν επιλεγόταν ακύρωση σε κάποια εργασία, ο δείκτης του ποντικιού άλλαζε και δεν μπορούσε να κλείσει η οθόνη.

20090507-1155-1-572 Πρόβλημα σε αντιστοίχιση παραστατικών
Σε περίπτωση αντιστοίχησης παραστατικών με διαφορετικά νομίσματα - τοπικό / συναλλασσομένου - εμφανιζόταν λάθος ακάλυπτη αξία (τοπικού νομίσματος αντί νομίσματος συναλλασσομένου).

20090518-1155-1-615 Σενάρια μεταφοράς -Open Item
Διορθώθηκε πρόβλημα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή εγγραφών Opitem με χρήση σεναριών μεταφοράς.Το θέμα εμφανιζόταν διότι δεν ενημερωνόταν η ημερομηνία μεταβολής στον OPITEM κατά την αντιστοίχηση- ημερομηνία εισαγωγής στον opitem δεν υπάρχει άρα δεν πρέπει να συμπληρώνεται. Θα λειτουργεί σωστά η εξαγωγή για τις εγγραφές που έχουν αντιστοιχισθεί με τη έκδοση που περιέχει τη διόρθωση και μετά (όχι τις προγενέστερες)

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

What's new 30.04.09 - 07.05.09

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090506-1155-2-567 Αρχειοθέτηση εκτυπώσεων εξωτερικών φορμών
Προστέθηκε δυνατότητα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης σε εξωτερικές φόρμες της εφαρμογής.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20090305-1155-1-315 Ευρετήριο πελατών με τριπλή μπάντα
Δε λειτουργούσε το redirection σε Έργα - Εγκαταστάσεις σε ευρετήριο πελατών με 3 ζώνες

20090406-1155-1-461 Εξαγωγή ενημέρωσης εσόδων/εξόδων σε αρχείο
Διορθώθηκε ο μηχανισμός ενημέρωσης παραστατικών εσόδων/εξόδων από αρχείο ενημέρωσης Softone ώστε να υποστηρίζεται και σε client /server περιβάλλον.

20090407-1155-1-473 Access Violation σε υπερεταιρική εκτέλεση εκτύπωσης
Κατά την επιλογή πολυεταιρικής εκτύπωσης του Ευρετηρίου πελατών, προβαλλόταν access violation ενώ τα δεδομένα εμφανιζόταν.

20090415-1155-1-502 Χρώμα σε γραμμή λιανικής
Σε παραστατικά λιανικής με στήλες χρώματος-μεγέθους, δεν ανανεωνόταν ο κωδικός χρώματος-μεγέθους κατά την εναλλαγή παραστατικών

20090424-1155-1-525 Import xxf αρχείου άρθρων Λογιστικής σε περιβάλλον Client/Server
Διορθώθηκε ο μηχανισμός ενημέρωσης άρθρων Λογιστικής από αρχείο ενημέρωσης Softone ώστε να υποστηρίζεται και σε client /server περιβάλλον.

20090427-1155-1-532 Συμπεριφορά cursor σε λιανική
Όταν ο κερσορας του ποντικιού βρισκόταν πάνω στο tab του παραθύρου (είτε στην καρτέλα του παραθύρου είτε σε οποιαδήποτε άλλη - ακόμη και στον κενό χώρο που υπάρχει εκεί - ) , τότε η συμπεριφορά του πλήκτρου ENTER μεταβαλλόταν και λειτουργούσε ως πλήκτρο για [Επόμενη Ζώνη Πεδίων].

20090429-1155-1-549 Ενημέρωση ειδών από μια εταιρεία σε άλλες εταιρείες
Σε περίπτωση που ο κωδικός είδους είχε χρησιμοποιηθεί και ως κωδικός σχετικού του είδους, τότε κατά τη μεταβολή του "κόλλαγε' η εφαρμογή και εμφανιζόταν μήνυμα "Timeout expired".

20090430-1155-1-555 Εκτύπωση αρνητικά υπόλοιπα
Διορθώθηκε το φίλτρο ημερομηνίας στην εκτύπωση αποθήκης [Αρνητικά υπόλοιπα]