Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11317

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200414-1155-2-1402
Μαζική Ενεργοποίηση σύμβασης στο αρχείο εργαζόμενων
Στο δεξί κλικ του ευρετηρίου του αρχείου εργαζομένων προστέθηκε νέα εργασία "Ενεργοποίηση σύμβασης". Η εργασία δίνει την δυνατότητα ενεργοποίησης εκ νέου συμβάσεων που έχουν τεθεί σε αναστολή.

20200504-1155-2-1573
Ενεργοποίηση υποβολής εντύπων Ε4.1, Ε4.2, Ε4.3, Ε4.4
Ενεργοποίηση υποβολής εντύπων Ε4.1, Ε4.2, Ε4.3, Ε4.4, τόσο μέσω της κανονικής υποβολής όσο και μέσω των ομαδικών υποβολών.

20190121-1155-2-148
Αριθμός 01-04 σε γέφυρες παγίων
Στις γέφυρες λογιστικής από την ενότητα των παραστατικών παγίων, προστέθηκαν οι resolvers: αριθμός 1 έως 4 των γραμμών.

20190418-1155-2-1283
Έλεγχος αποθέματος σε ομάδες ΑΧ
Στον τύπο των παραστατικών, στην καρτέλα ''Απόθεμα'', ο έλεγχος αποθέματος δέχεται πλέον τιμές: ''Σε επίπεδο είδους'', ''Σε επίπεδο είδους - Α.Χ'' & ''Σε επίπεδο είδους - Ομάδας Α.Χ''.

20200331-1155-2-1232
Προϋπολ./Απολογιστικό Κόστος Οικοδομής
Στα έντυπα Προυπολογιστικό & Απολογιστικό κόστος οικοδομής, οι όροφοι στις επιμέρους ιδιοκτησίες, εμφανίζονται πλέον με την περιγραφή τους.

20200331-1155-2-1233
Διαγραφή Πιστωτικών
Στην εργασία ''Διαγραφή πιστωτικών'' προστέθηκε φίλτρο για τον κωδικό παραστατικού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160805-1155-1-2733
Παραστατικά εσόδων/εξόδων
Σε εγκαταστάσεις Azure, βελτιώθηκε ο χρόνος καταχώρησης παραστατικών εσόδων / εξόδων, τα οποία χρησιμοποιούσαν υπόδειγμα.

20161201-1155-7-4045
Αναλυτικό Καθολικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Αναλυτικό Καθολικό'' από την ενότητα της Γενικής λογιστικής, έχοντας προσθέσει τις ''Κινήσεις'' στον ορισμό ενοτήτων κι έχοντας προσθέσει φίλτρο τον ''Τύπο''.

20170427-1155-1-1861
Alert σε προκαταβολή λιανικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή προκαταβολής / παραγγελίας στην ενότητα της λιανικής πώλησης, εφόσον υπήρχε alert με συνθήκη ενότητας. Πλέον μπορεί να οριστεί η συνθήκη SALDOC.X.FPRMS =XXXX

20170510-1155-1-2080
Απαγόρευση υπέρβασης έκπτωσης
Κατά την καταχώρηση παραστατικού, με είδος το οποίο είχε διαστάσεις κι απαγόρευση μέγιστης έκπτωσης, ενώ δεν υπήρχε έκπτωση στο παραστατικό, εμφάνιζε σχετικό σφάλμα.

20180725-1155-1-4670
Ομαδοποίηση με ημερομηνία σε ευρετήριο
Έχοντας ορίσει στις ρυθμίσεις, μορφή ημερομηνιών=23/09/03, τότε δεν γινόταν ομαδοποίηση σε ευρετήριο με την ημερομηνία του παραστατικού.

20190215-1155-1-516
Εκτύπωση πωλήσεις κατά πελάτη με πεδίο ταξινόμησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Πωλήσεις κατά πελάτη'', έχοντας προσθέσει το πεδίο ''Τζίρος πωλήσεων (χρήσης), σαν στήλη και ταξινόμηση.

20190617-1155-1-1867
Ευρετήριο με οριζόντια διάταξη
Σε custom ευρετήριο πωλήσεων με οριζόντια ανάλυση, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή της γεωγραφικής ζώνης του πελάτη.

20190820-1155-1-2610
Στατιστική αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην Στατιστική αποθήκης, κατά την επιλογή σειράς ή τύπου, εφόσον είχαν προστεθεί τα αντίστοιχα φίλτρα.

20200316-1155-1-1061
Βιβλίο Κοστολογίου οικοδομών
Στο βιβλίο Κοστολογίου οικοδομών, δεν εμφανίζονταν τα πιστωτικά με αρνητικό πρόσημο, εφόσον υπήρχε λογιστικό σημείωμα.

20200316-1155-1-1062
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Στην εκτύπωση ''Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών'' δεν εμφανιζόταν η αιτιολογία του λογιστικού σημειώματος.

20200324-1155-1-1156
Εκτύπωση σε excel για subform
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση σε excel από Virtual εντός subform. Επιπλέον στον S1Designer στο Script του Object προστέθηκε button ελέγχου της Java script. Για να λειτουργήσει πρέπει να είναι αποθηκευμένο το Object.

20200330-1155-1-1213
ABC κατανομή χωρίς επανυπολογισμό και επιλογή μοντέλου
Ενεργοποιήθηκε η επιλογή μοντέλου για την τιμή της παραμέτρου <<Ανά διάσταση χωρίς επανυπολογισμό συγκεντρωτικών>>.

20200401-1155-1-1247
Επιλογή είδους (Retail pro)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Retail pro, κατά την επιλογή ειδών, εφόσον είχαν οριστεί σαν θέματα, τα 5 & 6.

20200401-1155-3-1253
Λογαριασμός γραμμών πράξεων χρηματικών λογαριασμών
Όταν το αξιόγραφο έχει ως κάτοχο κάποιον χρηματικό λογαριασμό, τότε δεν επιστρέφεται ο λογαριασμός του ταμείου αλλά ο λογαριασμός κάτοχος του αξιόγραφου. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιστρέφεται ο λογαριασμός του ταμείου.

20200402-1155-3-1274
Μέση ηλικία υπολοίπου σε πιστωτικό έλεγχο
Σε πιστωτικό έλεγχο πελάτη, με έκφραση ελέγχου ''Μέση ηλικία υπολοίπου'', κατά την εμφάνιση του ελέγχου στην οθόνη του παραστατικού, η αξία δεν συμφωνούσε με την μέση ηλικία του πελάτη, στα οικονομικά του στοιχεία.

20200403-1155-1-1286
Αντιγραφή από τελευταία σε παρ/κό πώλησης
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ''αντιγραφή από τελευταία'' δεν αντιγραφόταν η τιμή του αρχικού παραστατικού.

20200403-1155-1-1290
Νέο αξιόγραφο σε υπάρχον παραστατικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη συμπλήρωση νέου αξιόγραφου σε ήδη καταχωρημένο παραστατικό.

20200408-1155-1-1339
Κέρσορας κατά την πληρωμή (Retail Pro)
Στο Retail pro, κατά την επιλογή πληρωμής, ο κέρσορας είναι πλέον στα μετρητά.

20200408-1155-1-1341
Καταχώρηση και μεταβολή έργου σε ομάδες εταιρειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, κατά τη νέα εγγραφή ή μεταβολή έργου, σε περίπτωση που στις παραμέτρους έργων ήταν επιλεγμένα τα ''Εισαγωγή σε όλες'' & ''Μεταφορά σε όλες''.

20200409-1155-3-1357
Reupdate ΜΥΦ (Εμπορικό)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εργασία ''ReUpdate στοιχείων (Εμπορικό)'' στις καταστάσεις ΜΥΦ, εφόσον είχε επιλεχθεί το φίλτρο ''Μεταφορά καθεστώς από συναλλασσόμενο''.

20200414-1155-1-1405
Τίτλος πελάτη από στοιχεία ΓΓΠΣ
Δεν συμπληρωνόταν ο ''Τίτλος'' κατά την νέα καταχώρηση συναλλασσόμενου, ''εκτελώντας'' την εργασία Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ.

20200415-1155-1-1418
Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων παγίων, επιλέγοντας το φίλτρο ''Αναλυτικά''.

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11316

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170920-1155-7-3984
Active browser και Σύνολα
Κατά την αναζήτηση με Active browser σε ευρετήριο το οποίο περιεχέι στήλες οι οποίες έχουν σύνολα, ενημερώνονται πλέον και οι τιμές των συνόλων βάσει της αναζήτησης.

20181010-1155-2-5696
Φίλτρο σε ΑΠΔ
Στην εκτύπωση της ΑΠΔ προστέθηκε ως φίλτρο ο Α.Μ.Α. του ΙΚΑ.

20181129-1155-2-6311
Επιλογή Σειρών κατά τον μετασχηματισμό
Κατά την διαδικασία ''εκτέλεσης'' μετασχηματισμού παραστατικών, στην οθόνη καταχώρησης του προς δημιουργία παραστατικού, εμφανίζονται πλέον μόνο οι διαθέσιμες σειρές βάσει παραμετροποίησης.

20190122-1155-2-175
Συγχρονισμός office 365 ή google apps
Δόθηκε δυνατότητα στα ημερολόγια και στις εργασίες, στα office 365 & google apps, να γίνεται αυτόματος συγχρονισμός από το Soft1, χωρίς να ζητούνται συνεχώς τα στοιχεία σύνδεσης του εκάστοτε χειριστή.

20190719-1155-2-2348
Τύπος σε Ενημέρωση/ Ακύρωση ΓΛ- Εσόδων/ Εξόδων
Στις εργασίες ''Εκτέλεση ενημέρωσης (λογιστικής από εμπορική διαχείριση)'', ''Εκτέλεση ενημέρωσης (εσόδων εξόδων από εμπορική διαχείριση)'' & ''Ακύρωση ενημέρωσης (εσόδων εξόδων από εμπορική διαχείριση)'', προστέθηκε φίλτρο με τον τύπο των παραστατικών.

20190920-1155-2-2911
Προσθήκη εντύπων Ε.12, Ε3.4
Προστέθηκαν τα έντυπα Ε.12, Ε3.4 που αναφέρονται στην απόφαση 40331/Δ1.13521/2019.

20191017-1155-2-3314
Κωδικός αμοιβής
Κατά την επιλογή κωδικού αμοιβής σε συναλλασσόμενο, εμφανίζονται πλέον στον selector μόνο οι τιμές SOPRSNTYPE=1, που αναφέρονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

20191023-1155-1-3369
Ημέρες αδείας σε εξαήμερη εργασία
Δεν λαμβανόταν υπόψη το Σάββατο στον υπολογισμό αδειών. Θα πρέπει όμως στο ωράριο να αναφέρονται οι ημέρες εργασίας. Η εφαρμογή ελέγχει μόνο το ωράριο (και όχι το εάν είναι μισθωτός/ημερομίσθιος) ή/και τι τιμή έχει το ΜΣ 2027.

20191101-1155-1-3507
Πάγια - Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων
Στο Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων παγίων, δεν γινόταν ορθό φιλτράρισμα, σε περίπτωση που στις ερωτήσεις (φίλτρα) της εκτύπωσης, συμπληρωνόταν ο κωδικός οντότητας του παγίου.

20191218-1155-2-4119
Τζίρος συναλλασσόμενου εσόδων/εξόδων
Ενημερώνεται πλέον ο τζίρος πελατών / προμηθευτών, μέσω των παραστατικών εσόδων / εξόδων.

20200114-1155-2-109
Μηδενικές γραμμές σε γέφυρες εσόδων-εξόδων
Προστέθηκε στις γέφυρες εσόδων εξόδων το flag ''Μηδενικές γραμμές'', ώστε να δημιουργείται παραστατικό χωρίς αξία.

20200114-1155-2-120
Autologin στο Soft1 Retail Pro
Δόθηκε δυνατότητα autologin στο soft1 retail pro ορίζοντας τα στοιχεία του χρήστη στο xco.
Η εφαρμογή διαβάζει πρώτα το αρχείο params.cfg και ψάχνει να βρει το section LOGIN και εκεί αν βρει την παράμετρο GO=1 τότε κάνει αυτόματα login. Αν δεν βρει το αρχείο params.cfg τότε ψάχνει στο αρχείο .xco το section LOGIN κι αν εκεί βρεί την παράμετρο GO=1 τότε κάνει και πάλι autologin.


20200115-1155-2-148
Ημερολογιακά διαστήματα στη Μεταβολή περιόδου
Όταν καταχωρούνται ημερολογιακά διαστήματα τα οποία περιλαμβάνουν ημερομηνίες επόμενης χρήσης, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα ότι η επόμενη μισθολογική χρήση δεν έχει ανοιχθεί.

20200117-1155-2-184
Υπολογισμένες Αποδοχές Αδείας σε Ε11
Δόθηκε η δυνατότητα στο E11, να έρχονται με επιλογή του χρήστη οι πραγματικές καταβληθείσες αποδοχές αδείας σε περίπτωση που τις έχει υπολογίσει.

20200121-1155-2-238
Έντυπο Ε11
Προστέθηκε ερώτηση στην παραγωγή του αρχείου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας ) σχετικά με το αν στην στήλη Αποδοχές θα συμπεριλαμβάνονται και οι αποδοχές μη ληφθείσας άδειας ή αποζημίωσης άδειας.

20200128-1155-2-357
Συναλλασσόμενος σε στέλεχος
Η επιλογή του συναλλασσόμενου στα στελέχη, ενημερώνεται βάσει της ενότητας που έχει επιλεχθεί στις παραμέτρους στελεχών, στο πεδίο ''Ενότητα εργαζομένων''.

20200211-1155-2-575
Εισφορές τύπου ταμείου ΕΙΣΦ_ΤΥΠΟΥ
Προστέθηκε η συνάρτηση μισθοδοσίας ΕΙΣΦ_ΤΥΠΟΥ';'Εισφορές τύπου ταμείου(Τύπος ταμείου,είδος εισφ.) (είδος: 1=εργαζ.,2=εργοδ.)

20200218-1155-2-668
Ενημέρωση πολυεταιρικών δεδομένων
Σε ομάδες εταιρειών, δόθηκε δυνατότητα εξαίρεσης αντιγραφής σε εταιρείες ομάδων, των παρακάτω:
-Παράμετροι ειδών: Εμπορική κατηγορία, ομάδα, business unit
-Παράμετροι συναλλασσόμενων: Επαγγελματική κατηγορία, Εμπορική κατηγορία, business unit
-Παράμετροι χρεοπιστώσεων: Εμπορική κατηγορία, business unit
-Παράμετροι υπηρεσιών: Εμπορική κατηγορία, ομάδα, business unit
-Παράμετροι στελεχών, παράμετροι έργων, παράμετροι επαφών


20200224-1155-2-750
GDATA από Μισθοδοσία
Στην εργασία <Δημιουργία εξωτερικών αρχείων> - <Λογιστικής από Μισθοδοσία> προστέθηκε η επιλογή file type 11 (gdata)

20200224-1155-2-752
XXF στα Σεμινάρια και Κύκλους σεμιναρίων
Εξάγονται πλέον τα ''Σεμινάρια'' & οι ''Κύκλοι σεμιναρίων'' σε xxf αρχεία.

20200228-1155-2-852
Υποβολή ΑΠΔ
Για τους ημερομίσθιους εργαζόμενους το ημερομίσθιο θα γίνεται 0 και στους κωδ. ΙΚΑ δώρων και επιδόματος.

20200228-1155-7-849
Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2019
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2019.

20200326-1155-2-1176
Αναστολή σύμβασης εργασίας
Αρχείο εργαζομένων - Στοιχεία πρόσληψης
1. Αλλαγή του τίτλου του πεδίου Αιτία αποχώρησης σε Αιτία Λήξης.
2. Προσθήκη νέας επιλογής στην λίστα Αιτία λήξης : Αναστολή σύμβασης
3. Προσθήκη νέου πεδίου Αριθμός πρωτοκόλλου Λήξης
4. Δημιουργία φόρμας εργαζόμενου με τα στοιχεία Ημερομηνία και Αριθμός πρωτοκόλλου αναστολής
5. Δημιουργία εργασίας στο δεξί κλικ του αρχείου εργαζόμενων με τον γενικότερο τίτλο Μαζική λήξη συμβάσεων, η οποία θα δέχεται σαν ερωτήσεις την [Ημερομηνία λήξης] και [Αιτία λήξης] και για τους επιλεγμένους εργαζόμενους αν έχουν Εγγραφή στα Στοιχεία πρόσληψης χωρίς ημερομηνία λήξης συμπληρωμένη, τότε θα κάνουν Update την εγγραφή βάζοντας Ημερομηνία και Αιτία Λήξης αυτά που δήλωσε ο χρήστης στις ερωτήσεις στης εργασίας.


20200327-1155-2-1187
Resolver ποσότητας στη λογιστική 
Στις γέφυρες λογιστικής, προστέθηκαν οι resolver ποσότητα γραμμής ειδών (Δώρο, Εγγυοδοσία, Εγγύηση, Πλαστική σακούλα).

20200330-1155-2-1202
Συνήθης προμηθευτής σε στατιστικές
Στις στατιστικές εκτυπώσεις ''Εικόνα αγορών & πωλήσεων χρήσης'', καθώς και ''Συγκριτική εικόνα αγορών & πωλήσεων χρήσης'', προστέθηκε το φίλτρο ''Συνήθης προμηθευτής'' των ειδών.

20200403-1155-2-1288
Προσθήκη τιμής [Απουσία]
Στο detail των ενεργειών εργαζομένων (WACTLINES.WLINETYPE) προστέθηκε η τιμή [Απουσία]. Οι εγγραφές που έχουν τον χαρακτηρισμό [Απουσία] εξαιρούνται από την καταμέτρηση του χρόνου εργασίας , όπως συμβαίνει και με τις γραμμές με τον χαρακτηρισμό διάλειμμα.

20200406-1155-2-1296
Γέφυρα λογιστικής μισθοδοσίας - κωδικός Κ.Κ.
Προστέθηκε στην αιτιολογία της γέφυρας λογιστικής της μισθοδοσίας ο κωδικός κέντρου κόστους.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161024-1155-7-3455
Μεταφορά τιμών κατά την κάλυψη εκκρεμοτήτων
Κατά την κάλυψη εκκρεμοτήτων σε γραμμές παραστατικών, επιλέγοντας μεταφορά τιμών, δεν ενημερώνονταν ορθά οι εκπτώσεις του παραστατικού, σε περίπτωση που στο αρχικό παραστατικό δεν υπήρχαν εκπτώσεις, αλλά υπήρχαν στα σταθερά στοιχεία των ειδών.

20170531-1155-1-2484
Αντιγραφή σειρών σε άλλες εταιρείες
Κατά την αντιγραφή σειρών σε άλλες εταιρείες, εμφανίζονται πλέον τυχόν σφάλματα στα στάδια εκτέλεσης.

20171219-1155-1-5549
Τιμή ανά χαρακτηριστικό σε παραστατικό αποθήκης
Σε παραστατικό αποθήκης που χρησιμοποιούσε τιμή χονδρικής, δεν συμπληρωνόταν η τιμή ανά χαρακτηριστικό στις γραμμές των ειδών.

20171219-1155-7-5547
Δικαιώματα export σε excel από pivot
Χρήστης που δεν είχε δικαίωμα σε export, μπορούσε να εκτυπώσει από pivot.

20180620-1155-1-3946
Πρότυπα δεδομένα και default τιμές
Σε custom σχεδιασμό της εκτύπωσης ''Υπόλοιπα ανά Α.Χ.'' όπου είχαν δοθεί default τιμές στα φίλτρα και είχαν αποθηκευτεί στα πρότυπα δεδομένα, δεν εμφανίζονταν κατά την επιλογή πρότυπων δεδομένων.

20181116-1155-1-6177
Επανεκτύπωση παραστατικού
Σε περίπτωση που είχε οριστεί ''απαγόρευση'' στο πεδίο ''επανεκτύπωση παραστατικού'' στη σειρά, ήταν δυνατή η επανεκτύπωση από τον browser.

20181129-1155-1-6310
Editable Custom πεδίο
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η επιλογή τιμής, σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο παρτίδων με CCC πεδίο στον πίνακα των παρτίδων το οποίο είχε editor SUPPLIER και η στήλη είχε γίνει editable.

20190306-1155-1-749
Τίτλος πεδίου με συνάρτηση
Δεν λειτουργούσε ορθά, σχεδιαζόμενο ευρετήριο με τοπικά πεδία, όπου στο τίτλο του πεδίου υπήρχε συνάρτηση με τοπικό πεδίο.

20190402-1155-1-1035
Καθυστέρηση σε σχεδιασμό advanced report
Στις ελεύθερες εκτυπώσεις που περιελάμβαναν σχεδιασμό με advanced form βελτιώθηκε σημαντικά η ταχύτητα όταν ο χειριστής επέλεγε ''Σχεδιασμό'' και η εκτύπωση είχε σχεδιαστεί για σημαντικά μεγάλο όγκο δεδομένων.

20190402-1155-1-10469
Φόρμες
Στις φόρμες εκτύπωσης, με Τύπο , όταν γινόταν διαγραφή κάποιου πεδίο από το grid, δεν γινόταν ενεργοποίηση του κουμπιού Καταχώριση.

20190418-1155-1-1280
Πώληση σε Υποψήφιο πελάτη
Υποψήφιος πελάτης, μπορούσε να επιλεχθεί σε παραστατικό πώλησης, μέσω των σχετικών εργασιών του πελάτη.

20190613-1155-1-1826
Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Στις γενικές ρυθμίσεις της εφαρμογής, στη καρτέλα ''Πληκτρολόγιο'', προστέθηκαν οι "'Συντομεύσεις object''.

20190705-1155-1-2135
Δικαιώματα στηλών παραστατικού
Χρήστης που δεν έχει δικαιώματα στο σχεδιασμό στηλών, δεν μπορεί πλέον να κάνει αποθήκευση στις στήλες γραμμών παραστατικού.

20190722-1155-1-2371
Σχεδιασμός Ελεύθερης εκτύπωσης (advanced)
Βελτιώθηκε ο χρόνος σχεδιασμού ελεύθερης εκτύπωσης advanced. Εκτελείται πλέον η εντολή ''SELECT TOP 1''.

20190729-1155-3-2452
Μεταβολές με Open browser
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή παραστατικών εισπράξεων / πληρωμών, μέσω του open browser.

20190806-1155-1-2555
Quick view στα tasks
Custom προβολή από τα tasks του CRM με quick view, δεν άνοιγε από το προσωπικό ημερολόγιο του χρήστη.

20190807-1155-1-2561
Συντομεύσεις πληκτρολογίου για σχετικές εργασίες
Δόθηκε η δυνατότητα συντομεύσεων πληκτρολογίου για τις σχετικές εργασίες.
Για παράδειγμα, για να εμφανιστεί το ιστορικό πωλήσεων του είδους από παραστατικό πώλησης, θα πρέπει αρχικά να οριστεί στις γενικές ρυθμίσεις / Πληκτρολόγιο / Συντομεύσεις objects η εργασία ''Σχετική εργασία οθόνης (Relative Job)'', το πεδίο ''ITELINES.X_NAME'', η εργασία ''ITEMHISTSAL'' και ο συνδυασμός πλήκτρων.


20190920-1155-1-2928
Προγραμματισμός πληρωμών
Διορθώθηκε σφάλμα σε μήνυμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα), σε περίπτωση που είχε αλλάξει η αρίθμηση στη σειρά του παραστατικού.

20190927-1155-1-3019
Ελεύθερη εκτύπωση advanced
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ελεύθερη εκτύπωση advanced, σε περίπτωση που υπήρχαν 2 queries στα properties.

20191009-1155-1-3193
Διαγραφή Είδους
Κατά την εισαγωγή είδους χωρίς επαρκές υπόλοιπο σε παραστατικό, δεν μπορούσε να γίνει διαγραφή του. επιλέγοντας διαγραφή από το σχετικό εικονίδιο στο πλέγμα εργασιών

20191011-1155-1-3246
Εκτύπωση με ερώτηση (Retail Pro)
Στο Retail Pro, δεν εμφανιζόταν η επιλογή φόρμας κατά την εκτύπωση παραστατικού, σε περίπτωση που ο τρόπος ήταν με ερώτηση.

20191018-1155-1-3322
CreateObj σε προβολή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε σχεδιαζόμενη προβολή, μέσω της συνάρτησης CREATEOBJ.

20191029-1155-1-3433
Δημιουργία αρχείου SEPA
Κατά τη δημιουργία αρχείου SEPA για την ενότητα των χρεωστών, εμφανιζόταν μήνυμα ''Δεν βρέθηκαν δεδομένα''.

20191029-1155-1-3438
Υπολογισμός ορίων ασφαλείας
Η εργασία υπολογισμού των ορίων ασφαλείας δεν λάμβανε υπόψιν την τελευταία ημερομηνία του διαστήματος που δηλωνόταν.

20191030-1155-1-3459
Καταχώρηση παγίου χωρίς οντότητα
Κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς παγίου, σε περίπτωση που συμπληρωνόταν πρώτα το πάγιο στις γραμμές και στη συνέχεια η σειρά και ο προμηθευτής, δεν γινόταν έλεγχος οντότητας.

20191111-1155-1-3633
ΦΠΑ στο ημερολόγιο αγορών παγίων
Στο ημερολόγιο αγορών παγίων, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του ΦΠΑ, όταν δηλωνόταν η σχετική στήλη με σχεδιασμό εκτύπωσης.

20191112-1155-1-3659
Ανενεργό Ωράριο
Όταν ένα ωράριο είναι ανενεργό δεν εμφανίζεται διαθέσιμο πλέον ούτε στο δεξί κλικ του εργαζόμενου-->Ημερολόγιο εργασίας.

20191112-1155-1-3661
Πρόγραμμα εργασίας
Στο πρόγραμμα εργασίας εμφανίζονται και σειρές CRM. Επιπρόσθετα, αν το Check Box "Μόνο εργαζόμενοι με ενέργειες είχε την τιμή Όχι εμφάνιζε το μήνυμα Incorrect syntax near %d.

20191202-1155-3-3887
Εκκρεμή αξιόγραφα στα οικονομικά στοιχεία
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν συμφωνούσαν τα οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενων με τις εκτυπώσεις ''ενηλικιωμένα υπόλοιπα'' & ''ενηλικιωμένα αξιόγραφα'' όσον αφορά τα εκκρεμή αξιόγραφα.

20191205-1155-1-3963
Πολυεταιρικό - Προγραμματισμός εργασίας
Αν ο ίδιος κωδικός ωραρίου αντιστοιχούσε σε διαφορετικό ωράριο στην μητρική εταιρεία και σε διαφορετικό ωράριο στην θυγατρική τότε με την εκτέλεση του προγραμματισμού εργασίας έρχονταν στην ενέργεια και τα δύο ωράρια.

20191205-1155-1-3964
Ημερολόγια εργασίας
Σε εταιρεία εγκατάστασης με ομάδα εταιρειών εμφανίζονταν στο ημερολόγιο όλα τα ωράρια από όλες τις εταιρείες της ομάδας και όχι μόνο τα ωράρια της login εταιρείας.

20191213-1155-1-4050
Εμφάνιση συνόλων σε grid
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις κινήσεις πελατών μέσω των σχετικών εργασιών, κατά την επιλογή ''Προβολή συνόλων σε επιλεγμένα κελιά'' και επιλέγοντας επόμενο πελάτη.

20191216-1155-1-4073
Ομάδες εταιρειών και Συμβάσεις
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, το φίλτρο συναλλασσόμενος στις συμβάσεις δεν φίλτραρε ορθά, βάσει οντότητας.

20191230-1155-1-4183
Συντόμευση για default xco
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν θέτοντας τη συντόμευση /xco:name.xco (όπου name, το όνομα της σύνδεσης), στο target μέσα από τα properties της συντόμευσης.

20200120-1155-1-208
Εταιρείες και συγχρονισμοί
Στις παραμέτρους της αποθήκης, στην καρτέλα ''Εταιρείες και συγχρονισμοί'', δεν μπορούσαν να δοθούν τιμές εξαίρεσης της εμπορικής κατηγορίας.

20200120-1155-1-217
Εκτύπωση σε φορολογικό εκτυπωτή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση παραστατικού σε φορολογικό εκτυπωτή.

20200121-1155-1-250
Πεδίο f_syntaxh του E6XP.xml
Στο πεδίο f_syntaxh του E6XP.xml, όταν δεν είχε συμπληρωθεί το ΜΣ 3037 στην μεταβολή περιόδου, αντλούσε σαν τιμή το ποσό του ΜΣ 2029 αντί για 0.

20200122-1155-1-266
Μαζική μεταβολή δεδομένων
Στο Interface 2008, εμφανιζόταν σφάλμα στην μαζική μεταβολή δεδομένων εργαζομένων.

20200124-1155-1-319
Στήλη υποκατάστημα στο Βιβλίο εσόδων εξόδων
Στο βιβλίο εσόδων εξόδων, δεν εμφανιζόταν η στήλη με το υποκατάστημα των κινήσεων.

20200124-1155-1-321
Ε3.xml διπλές γραμμές
Όταν υπήρχαν περισσότερες από μία γραμμές στο E3.xml, εμφανιζόταν σφάλμα στην υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ.

20200124-1155-1-329
Παραστατικό Ετικετών
Κατά την εκτύπωση ετικετών από ευρετήριο ειδών μέσω της εργασίας ''Παραστατικό ετικετών'', δεν εκτυπώνονταν οι ετικέτες όταν ο εκτυπωτής ήταν pdf.

20200127-1155-1-347
Εκτύπωση σε cash machine
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση παραστατικού λιανικής σε cash machine.

20200128-1155-1-381
Κίνηση λογαριασμού έσοδα έξοδα
Στις καρτέλες λογαριασμών εσόδων / εξόδων, τα πιστωτικά εμφανίζονταν με θετικό πρόσημο.

20200129-1155-1-395
Εκτυπωτής παραστατικών σταθμού εργασίας
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν εκτύπωση παραστατικού, με τον εκτυπωτή που ήταν δηλωμένος στο σταθμό εργασίας.

20200131-1155-1-422
Υποβολή Ε4 τροποποιητικού αποδοχών
Το πεδίο παρατηρήσεις εντύπου(αριστερή πλευρά) αφορά το πεδίο παρατηρήσεις στην ιστοσελίδα του Υ.Ε.Κ.Α στην υποβολή της κατάστασης, και όχι το πεδίο παρατηρήσεις των εργαζομένων στο XML. Άλλαξε ονομασία σε
παρατηρήσεις κατάστασης. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις στο XML κατά την επιλογή του είδους "Τροποποιητικός αποδοχών" ενεργοποιείται πλέον το πεδίο παρατηρήσεις στα δεξιά της οθόνης όπως συμβαίνει και
κατά την επιλογή του είδους "Συμπληρωματικός ωραρίου" και εκεί μπορούν να συμπληρωθούν παρατηρήσεις έτσι ώστε να ενημερώνεται όπως πρέπει η καρτέλα και το XML. Επιδιορθώθηκε και το σφάλμα που αφορά την ημερομηνία τροποποίησης.


20200203-1155-1-461
Απεικόνιση ασφαλιστικών εισφορών
Δεν ενημερώνονταν σωστά οι ασφαλιστικές εισφορές σε εργαζόμενο με επιδότηση εισφορών από μείωση κλάδου κύριας σύνταξης. Σημειώνεται ότι πρέπει στα λοιπά ΜΣ εργαζομένου στον σχετικό τύπο ταμείου να υπάρχουν τα ΜΣ 3181,3337.

20200206-1155-1-498
Set as default σε προβολές
Δεν αποθηκεύονταν όλες οι custom προβολές set as default σε χρήστη.

20200206-1155-1-505
Εκτυπωτής παραστατικών (Σειρών - Σταθμού εργασίας)
Σε εγκατάσταση Azure, σε περίπτωση που έχει οριστεί εκτυπωτής παραστατικών στο σταθμό εργασίας κι όχι στη σειρά, εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ερώτηση, ενώ ο τρόπος ήταν αυτόματα.

20200206-1155-1-509
Εξοδολόγια
Στα ''Εξοδολόγια'' προστέθηκαν στα διαθέσιμα πεδία (ευρετηρίου), τα πεδία ''Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών'', ''Σύνολο δαπανών'' & ''Σύνολο πληρωμών''.

20200207-1155-1-529
Προβολή μετά από μετασχηματισμό
Κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού παραστατικών, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζονταν ορθά τα πεδία του header και του footer.

20200217-1155-1-640
Πολυεταιρική εκτύπωση
Σε χρήστες που δεν είχαν ενεργοποιημένη τη παράμετρο ''Administrator'', δεν εμφανιζόταν η επιλογή πολυεταιρικής ''εκτέλεσης'' εκτυπώσεων.

20200218-1155-1-675
Δημιουργία αρχείου Ε11 από excel
Στην καρτέλα στοιχεία στον πίνακα "Στοιχεία Εργαζομένου", προστέθηκε το πεδίο "ΑΑ Παραρτήματος" που γεμίζει κατά την εκτέλεση και υποδεικνύει σε πιο παράρτημα ανήκει ο κάθε εργαζόμενος ώστε κατά την αντιγραφή από το clipboard να επανέρχεται αυτή η πληροφορία και να γίνεται σωστός εντοπισμός των εργαζομένων κάθε παραρτήματος με συνέπεια να δημιουργείται σωστά το αρχείο XML.

20200219-1155-1-686
Στοιχεία Εταιρείας στο αρχείο ΑΠΔ
Για να φαίνονται τα στοιχεία εταιρείας και στο παλιό interface έγιναν κάποιες μικρές αλλαγές στον σχεδιασμό. Συγκεκριμένα πλέον δεν υπάρχει ο τίτλος 'Γενικά Στοιχεία' και δεν είναι expandable οι σελίδες των στοιχείων.

20200219-1155-1-694
Ελεύθερες Εκτυπώσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή τοπικών πεδίων σε ελεύθερη εκτύπωση.

20200227-1155-1-803
Δημιουργία του Ε4
Εμφανιζόταν σφάλμα αν δεν είχε επιλεγεί περίοδος στο έντυπο Ε4.

20200227-1155-1-822
Pivot σε σχεδιασμό ευρετηρίου
Στο Series 5 UI, κατά το σχεδιασμό ευρετηρίου, ενώ είχε οριστεί στον ορισμό εκτύπωσης το ''Force Pivot'', δεν εφαρμοζόταν.

20200227-1155-1-827
Ευρετήριο με τη συνάρτηση "ΤoLang"
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση ειδών σε παραστατικό, σε χρήστη με default selector αναζήτησης ευρετήριο με σχεδιασμό που χρησιμοποιούσε τη συνάρτηση Tolang.

20200227-1155-1-828
Δεκαδικά στο βιβλίο αδειών
Η στρογγυλοποίηση των ημερών δεν ακολουθούσε τα δεκαδικά που τυπώνονταν στο βιβλίο αδειών.

20200304-1155-1-910
Ημερολόγιο μέσων ως εργασία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, ορίζοντας στο menu εργασιών μία νέα εργασία σαν επεξεργασία αρχείου και εντολή RSRCCLDR.

20200309-1155-3-970
Άρθρο με κενή ημερομηνία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή της σειράς, σε σχεδιαζόμενη προβολή άρθρων λογιστικής, εφόσον είχε αφαιρεθεί το Default value της ημερομηνίας.

20200311-1155-1-1013
Ενέργειες CRM
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη συνέχεια ενέργειας.

20200311-1155-1-998
Εκτύπωση φόρμας σε E-mail
Στο Series 5 UI, κατά την εκτύπωση φόρμας σε E-mail από ευρετήριο πελατών, επιλέγοντας '' Ίδιες επιλογές για όλα'' εμφανιζόταν η επιλογή φόρμας, τόσες φορές όσα και τα E-mail αποστολής.

20200317-1155-1-1089
Αύξηση αξίας παγίου μετά από ολική απόσβεση
Δεν υπολογίζονταν λογιστικές αποσβέσεις παγίων, που είχαν αποσβεστεί πλήρως και στη συνέχεια γινόταν αύξηση αξίας.

20200326-1155-1-1164
Οικ.Στοιχεία Είδους σε Ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν ενημερώνονταν ορθά οι ποσότητες και οι τιμές, στα οικονομικά στοιχεία ειδών και συγκεκριμένα στα στοιχεία περιόδων, σε περίπτωση που το είδος είχε μία κίνηση στην περίοδο.

20200326-1155-1-1165
Import Excel - (=) σε φίλτρο
Σε excel import, δεν λειτουργούσε το ''='' σε φίλτρο εγγραφών, π.χ. imp('d')=1410

20200326-1155-1-1170
Δημιουργία φακέλου υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την δημιουργία φακέλου υπηρεσιών, από παραστατικό πώλησης με σύνδεση client/server.

20200330-1155-1-1206
Αριθμός πρωτοκόλλου λήξης
Δεν εμφανιζόταν το πεδίο Αριθμός πρωτοκόλλου λήξης στο δεξί κλικ του εργαζομένου>Λήξη Σύμβασης στο UI Softone 2008.

20200330-1155-1-1216
Εκτύπωση Υπογραφής
Κατά την εκτύπωση παραστατικού πώλησης (καταχωρημένο από το s360), δεν εκτυπωνόταν η υπογραφή πελάτη (από τα σχετικά έγγραφα), όταν ήταν αποθηκευμένη στo one drive.

20200331-1155-1-1234
Advanced JavaScript Editor
Δεν διαγραφόταν φάκελος από τον Advanced JavaScript Editor.

20200401-1155-1-1238
Δημιουργία Σύμβασης από Ευκαιρία Πώλησης
Δεν εμφανιζόταν το button ''Σε Σύμβαση'' στη καρτέλα ''Προσφορές'' Ευκαιριών πώλησης.

20200401-1155-1-1240
Εμφάνιση Πληκτρολογίου (Retail Pro)
Σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί η παράμετρος ''Εμφάνιση πληκτρολογίου'' από την Ομάδα παραμέτρων σταθμού εργασίας, δεν εμφανίζεται πλέον κατά το login στο Retail Pro. Η παραπάνω συμπεριφορά θα εφαρμοστεί κατά το πρώτο re-login.

20200401-1155-1-1244
Move Up/Down σε String List
Στον database designer όταν υπήρχαν αποθηκευμένα περισσότερα από ένα String List, δεν λειτουργούσαν τα "Move Up" και "Move Down".

20200401-1155-1-1246
Μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε error στην εργασία μισθοδοσίας 'Μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου' στο interface 2008.

20200401-1155-1-1257
Δεκαδικά έκπτωσης στη λιανική
Δεν εμφανιζόταν ορθά τα δεκαδικά της τιμής του πεδίου ''Έκπτωση %'' σε παραστατικό λιανικής πώλησης.

20200401-1155-1-1258
Καρτέλες υποκαταστημάτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Καρτέλες υποκαταστημάτων'' πελατών, σε περίπτωση που το φίλτρο ''Ακυρωμένα-Ακυρωτικά'' ήταν ''Όχι''.

20200402-1155-1-1282
Εκτύπωση από Active Browser
Στο Series 5 UI, φιλτράροντας τα δεδομένα ενός ευρετηρίου μέσω του active browser, κατά την εκτύπωση σε excel, εκτυπώνονταν όλες οι εγγραφές.

20200403-1155-1-1287
Καταχώριση κλήσης με συμμετέχοντα
Kατά την καταχώρηση κλήσης με συμμετέχοντες, ήταν υποχρεωτικός ο πόρος.

20200406-1155-1-1295
Πρότυπα δεδομένα στην Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή πρότυπων δεδομένων στην εκτύπωση ''Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών''.

20200407-1155-1-1304
Πρότυπο εισπράξεων και πληρωμών με αξιόγραφο
Σε αποθηκευμένο πρότυπο εισπράξεων και πληρωμών με αξιόγραφο, δεν αποθηκευόταν το αξιόγραφο κατά την καταχώρηση του παραστατικού.

20200408-1155-1-1328
Μετασχηματισμός από ιστορικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού, που είχε επιλεχθεί από το ιστορικό μετασχηματισμών της προβολής παραστατικών.