Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Έκδοση 4.00.512.10526

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140806-1155-2-3127
Αρχείο μισθοδοσίας Αlpha bank για web banking
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας αρχείου μισθοδοσίας της τράπεζας Alpha Bank με γραμμογράφηση για την υπηρεσία Web Banking.

20140818-1155-7-3177
Τράπεζα Πειραιώς γραμμογράφηση αρχείου μισθοδοσίας
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου μισθοδοσίας της Τράπεζας Πειραιώς με γραμμογράφηση σύμφωνα με προδιαγραφές SEPA.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140807-1155-7-3141
Αρχείο Μισθοδοσίας (Με συνημμένα)
Η συγκεντρωτική εγγραφή του αρχείου μισθοδοσίας Εθνικής τράπεζας είναι πλέον στην 1η γραμμή και όχι στην τελευταία.