Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008

What's new 17/5/08 - 19/06/08

Κατά την περίοδο αυτή προετοιμάζεται η κυκλοφορία της νέας σειράς εκδόσεων 209.
Βλέπε σχετικές προδιαγραφές στο http://www.softone.gr/knowbase/WebHelp/10593.html

Εν τω μεταξύ, στην έκδοση 208 οι εξελίξεις αφορούσαν επιγραμματικά στα εξής θέματα:
 • Θέματα ζητημάτων remote execution εκτυπώσεων
 • Θέματα customizations με υβριδικές τεχνολογίες και .net
 • Θέματα διεθνών εκδόσεων (σε συναλλαγματικές διαφορές και ξένο νόμισμα)
 • Θέματα διάστάσεων εττικετών σε σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις
 • Αποθήκη, θέματα εισαγωγής προτύπου κόστους από excel
 • Αποθήκη, θέματα προβολής πολυσέλιδων ισοζυγίων σε οθόνη
 • Μισθοδοσία, θέματα ασφαλιστικών ταμείων και ΤΣΜΕΔΕ
 • Μισθοδοσία, θέματα ΑΠΔ
 • Μισθοδοσία, προσθήκη συναρτήσεων ημερομηνιακού τύπου
 • Γενική Λογιστική, θέματα ΔΛΠ
 • Παραγωγή, θέματα Κοστολόγησης
 • Παραγωγή, θέματα επιλογής SN σε προδιαγραφές
 • Εγκαταστάσεις, θέματα redirections
 • Αξιόγραφα, θέματα μαζικής δημιουργίας και σχέσης με χρηματικούς λογαριασμούς
 • Αξιόγραφα, θέματα συμπεριφοράς ανεξοφλήτων
 • Cash flow, θέματα εμφάνισης ημερομηνιών και γραφημάτων
 • Τιμολογιακές πολιτικές, θέματα επιλογής "συνεργάτη παραστατικού"