Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11324

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180924-1155-7-5339
Κινήσεις λογαριασμού σε υπόδειγμα άρθρου
Στα υποδείγματα άρθρων λογιστικής, δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης κινήσεων φορολογικής & λογιστικής βάσης λογαριασμών.

20181105-1155-1-6013
Ανακατεύθυνση σε λογαριασμό γραμμών
Στις ειδικές συναλλαγές, επιλέγοντας το πεδίο ''Λογαριασμός'' LINLINES.ACNMSK, στις γραμμές, δεν εμφάνιζε τα στοιχεία του συγκεκριμένου λογαριασμού, αλλά το ευρετήριο.

20200116-1155-2-172
Από μεταφοράς υπόλοιπα σε ημερολόγιο πωλήσεων
Στα ημερολόγια αγορών & πωλήσεων, προστέθηκε η ''Από μεταφοράς ημερομηνία''. Σε περίπτωση που δοθεί π.χ. στο ημερολογιακό διάστημα από 01/02 έως 28/02 με ημερομηνία από μεταφοράς 01/01, θα αποτυπωθούν τα από μεταφοράς υπόλοιπα των συναλλασσόμενων του Ιανουαρίου.

20200127-1155-2-340
Ανάλυση set από πώληση σε αγορά
Κατά τη μεταφορά παραστατικού πώλησης σε αγορά, δεν γινόταν αυτόματη ανάλυση του set.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190516-1155-1-1501
Δικαιώματα σε μάρκες ειδών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον καθορισμό δικαιωμάτων στις μάρκες των ειδών.

20191106-1155-1-3584
Δικαιώματα Γεωγραφικών ζωνών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο καθορισμό δικαιωμάτων Γεωγραφικών ζωνών συναλλασσόμενων.

20200124-1155-1-324
Ευρετήριο φακέλων υπηρεσιών με ανάπτυξη γραμμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο φακέλων υπηρεσιών με ανάπτυξη γραμμών και ενεργοποιημένη την παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master-Detail'' στις ρυθμίσεις.

20200211-1155-1-563
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Στο έντυπο ''Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου'' δεν γινόταν ορθό άθροισμα του φόρου 20%.

20200421-1155-1-1449
Ομαδοποίηση με μάζα/όγκο σε φόρμα
Δεν γινόταν ομαδοποίηση για τα πεδία ''Μάζα'' WEIGHT και ''Όγκος'' VOLUME, του πίνακα MTRLINES σε φόρμες εκτύπωσης.

20200520-1155-1-1813
Ειδικός φόρος κατανάλωσης και μετασχηματισμός
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού χωρίς μεταφορά εξόδων, όταν στο παραστατικό υπήρχε έξοδο Ε.Φ.Κ, δεν μεταφερόταν η αξία των γραμμών.

20200611-1155-1-2190
Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν καθυστέρηση στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ.

20200611-1155-1-2203
Έντυπο ΥΕΚΑ Ε11.1 (παλιό Interface)
Στο UI 2008, εμφανίζονται πλέον οι σωστές επιλογές για το έντυπο ΥΕΚΑ Ε11.1 Απολογιστικό έντυπο αδειών ειδικού σκοπού.

20200615-1155-1-2259
Εκτύπωση Report με χρήση Windows Scheduler
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση που ''εκτελούνταν'' μέσω Windows Scheduler, δεν λάμβανε ορθά τις ρυθμίσεις της εκτύπωσης.

20200617-1155-1-2294
Subform στο retail pro
Δεν ολοκληρωνόταν το άνοιγμα subform στο retail pro.

20200617-1155-1-2300
Δωροεπιταγή στο Retail Pro
Κατά το σκανάρισμα δωροεπιταγής στο Retail Pro, εμφανιζόταν μία κενή γραμμή.

20200617-1155-1-2310
Ψηφιακή υπογραφή με Printform
Δεν ενημερωνόταν το πεδίο MTRDOC.SOSIGNB κατά την εκτέλεση PrintForm (SBSL - Import Script) μέσω scheduler.

20200622-1155-3-2393
Αριθμός μεταφορικού μέσου σε εκτυπώσεις intrastat
Στις εκτυπώσεις intrastat (Αφίξεων - Αποστολών), δεν πραγματοποιείται πλέον ομαδοποίηση με τον αριθμό του μεταφορικού μέσου.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11323

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200624-1155-2-2429
Δώρο Πάσχα 2020 - Διαχείριση αναλογίας αναστολής σύμβασης εργαζομένων
Προσαρμογή εφαρμογής για την διαχείριση και τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα διαστήματα αναστολής εργασίας. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να κατεβάσετε από τον σύνδεσμο Υπολογισμός Δώρου Πάσχα 2020

20200624-1155-2-2430

Πρόγραμμα Συν-Εργασία - Διαχείριση και υπολογισμός μισθοδοσίας εντός προγράμματος Συν-Εργασία
Προσαρμογή εφαρμογής για την διαχείριση και τον υπολογισμό της μισθοδοσίας εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Συν-Εργασία.

20181015-1155-2-5784
Κατάσταση ωρών Εργασίας (Ημερομηνία Πρόσληψης)
Στην εκτύπωση Κατάσταση ωρών εργασίας (Μισθοδοσία - Εκτυπώσεις - Γενικός έλεγχος) σε περίπτωση εργαζόμενου με Μετατροπή ή Ανανέωση σύμβασης, η στήλη Ημερομηνία Πρόσληψης ενημερώνεται από την πρώτη ημερομηνία από την Εισαγωγή στοιχείων πρόσληψης.

20200529-1155-2-2000
Παρατηρήσεις γραμμής σε καρτέλα έργου
Προστέθηκε το πεδίο ''Παρατηρήσεις'' στην ενότητα ''Έργα από γραμμές παραστατικών'', στην εκτύπωση Καρτέλες έργων.

20200603-1155-2-2076
Αρχείο E11.1
Προστέθηκε νέο xml αρχείο E11.1 για την υποβολή των αδειών Ειδικού σκοπού.

20200603-1155-2-2079
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΗΜ_ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Προστέθηκε συνάρτηση μισθοδοσίας που επιστρέφει την ημερομηνία αναστολής, με την λογική που λειτουργεί η συνάρτηση ΗΜ_ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (την πιο πρόσφατη εγγραφή στην ημερομηνία υπολογισμού).

20200603-1155-2-2085
Κατάσταση Επιλογής ειδών
Στην εκτύπωση πωλήσεων ''Κατάσταση επιλογής ειδών'' προστέθηκαν στα διαθέσιμα φίλτρα σειρών & τύπων, παραστατικά με συμπεριφορά Λιανικών πωλήσεων.

20200611-1155-2-2196
Resolver Ειδικότητας εργαζόμενου
Στην γέφυρα λογιστικής μισθοδοσίας προστέθηκε resolver για την περιγραφή της Ειδικότητας του εργαζόμενου στην αιτιολογία.

20200611-1155-2-2197
Resolver Business unit εργαζόμενου
Στην γέφυρα λογιστικής μισθοδοσίας προστέθηκε resolver για την περιγραφή του Business unit του εργαζόμενου στην αιτιολογία.

20200612-1155-1-2240
Μεταφορά εγκατάστασης στον μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού, δεν μεταφερόταν στο μετασχηματισμένο η εγκατάσταση, σε περίπτωση που υπήρχε μόνο στις γραμμές του παραστατικού κι όχι στο header.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191023-1155-1-3371
Φόρμα με html σε email
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση παραστατικού, με φόρμα η οποία είχε αυτόματη δρομολόγηση και στο formula body τοπικό πεδίο Html κι ο πελάτης δεν είχε email στην καρτέλα του.

20191211-1155-1-4027
Ε3-Σύνολο Εξόδων
Στο έντυπο Ε3, σε περίπτωση που επιλεχθεί το check ''Σύνολα εξόδων'' του πίνακα Ζ, πραγματοποιείται επιμερισμός δαπανών με βάση τα σύνολα πωλήσεων. Αν δεν επιλεγεί το flag, δεν πραγματοποιείται πλέον καμία ενέργεια.

20200221-1155-1-726
Πάγια - στρογγυλοποίηση αποσβέσεων ΕΛΠ
Σε Πάγιο με φορολογικές & λογιστικές αποσβέσεις, με ίδιο συντελεστή και ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων, δεν συμφωνούσαν οι αποσβέσεις χρήσης.

20200409-1155-3-1350
Ετήσια μέση σταθμική στην απογραφή
Χρησιμοποιώντας σαν μέθοδο αποτίμησης την ''Ετήσια μέση σταθμική τιμή'', στα είδη που δεν εμφανίζουν τιμολογηθείσες ποσότητες και αξίες στην περίοδο ή σε προηγούμενες περιόδους, (εκτός της απογραφής), μεταφέρεται στις περιόδους η τιμή κόστους της απογραφής.

20200514-1155-1-1736
Καθυστέρηση στη διαγραφή γραμμών
Βελτιώθηκε ο χρόνος διαγραφής γραμμών, κατά το μετασχηματισμό παραστατικού ή στο copy from buffer, σε παραστατικό με πολλές γραμμές.

20200514-1155-1-1739
Scanner και Retail Pro
Δεν εκτελούνταν ορθά το σκανάρισμα των ειδών στις γραμμές παραστατικών, με scanner Magellan datalogic 3300 HSI σε εγκατάσταση Azure, στο Retail pro.

20200514-1155-1-1742
Αιτιολογία γραμμών ειδικών συναλλαγών χρημ.λογαριασμών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στις γραμμές των Ειδικών χρηματικών λογαριασμών, δεν εμφανιζόταν η σωστή αιτιολογία (αποθηκευμένη στο buffer), επιλέγοντας δεξί κλικ στο φακό του πεδίου COMMENTS.

20200518-1155-1-1783
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού
Στην ενημέρωση δαπανών εμπορικού δεν έρχονται σωστά οι δαπάνες ταμείων - προστίθενταν οι εισφορές της εταιρείας με τις εισφορές λόγω αναστολής.

20200519-1155-2-1798
Περιοδική Φ2 \ Κλείδωμα ημερομηνιών
Κατά την εκτύπωση της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στα έσοδα έξοδα, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα κλειδωμάτων ημερομηνιών.

20200522-1155-1-1879
Ποσότητα είδους φακέλου
Κατά την αποστολή σε πελάτη από ευρετήριο φακέλων υπηρεσιών, γινόταν στρογγυλοποίηση των δεκαδικών της ποσότητας.

20200526-1155-1-1925
Κανόνας ροής σε BAM
Κανόνας ροής από custom object σε τελική οντότητα SALDOC, δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' από ΒΑΜ.

20200527-1155-1-1950
Βιβλίο Κοστολογίου οικοδομών
Στην εκτύπωση ''Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών'' δεν εμφανίζονταν ορθά τα σύνολα, σε περίπτωση που υπήρχε πιστωτικό παραστατικό.

20200527-1155-1-1952
Σήμανση εργασιών
Στη ''Σήμανση εργασιών'', κατά την επιλογή ''ΝΑΙ'' στη μεταβολή κάποιας εργασίας, ενεργοποιούνταν η Εισαγωγή και η μεταβολή.

20200528-1155-1-1978
Διαγραφή πλήρως μετασχηματισμένου παραστατικού
Σε σύνδεση client/server ήταν δυνατή η διαγραφή πλήρως μετασχηματισμένου παραστατικού.

20200528-1155-1-1982
Ατομικές καταστάσεις γεν.λογιστικής
Στις Ατομικές καταστάσεις της Γενικής λογιστικής, δεν εμφανιζόταν ο τίτλος της εκτύπωσης.

20200529-1155-1-2011
Επιμερισμός Επιδότησης σε ΑΠΔ
Σε δημιουργία ΑΠΔ για εργαζόμενο με επιδότηση <25 στον οποίο είχε δοθεί 3068 Λοιπές έκτακτες αποδοχές φορ. με κλίμακα και ήταν σε αναστολή,
δεν γινόταν σωστά ο επιμερισμός τις επιδότησης στις αποδοχές.

20200529-1155-1-2015
Ισοζύγιο Πελατών και Προμηθευτών με ΞΝ
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν αποτυπωνόταν ορθά το υπόλοιπο πελάτη στο ισοζύγιο, σε περίπτωση που είχε μόνο υπόλοιπο εξ απογραφής.

20200529-1155-2-2001
Καρτέλα serial numbers (SLINES_STM)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Καρτέλα serial numbers'' κατά την επιλογή αποθηκευτικού χώρου.

20200601-1155-1-2034
Σήμανση σε παραστατικό σε αγγλική έκδοση
Κατά την εκτύπωση παραστατικού με advanced εσωτερική φόρμα, το παραστατικό δεν λάμβανε σήμανση ψηφιακής υπογραφής τύπου Β, όταν είχε γίνει είσοδος με Αγγλική γλώσσα.

20200603-1155-1-2089
Επανάληψη ενέργειας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Προσωπικό ημερολόγιο, κατά την επανάληψη ενέργειας.

20200604-1155-1-2096
Εξαγωγή file type 7
Στο UI Softone 2008, κατά την εξαγωγή αρχείου file type 7, εσόδων εξόδων & Γενικής λογιστικής, δεν εμφανιζόταν το φίλτρο ΝΑΙ/ΟΧΙ στον default πελάτη λιανικής.

20200605-1155-1-2109
Ημερομηνιακά διαστήματα αναστολής
Εμφανιζόταν σφάλμα στην καταχώριση των Ημερομηνιακών διαστημάτων αναστολής στο tab Ειδικά ημερομηνιακά διαστήματα.

20200608-1155-1-2126
Order by σε ευρετήριο
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εκτελούνταν το ''order by'' της ταξινόμησης σε ήδη αποθηκευμένο ευρετήριο.

20200608-1155-1-2128
Φόρμα Excel
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εκτύπωση παραστατικού με φόρμα excel, δεν εμφανιζόταν ορθά το design της φόρμας, σε περίπτωση που ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος ''Χρήση εσωτερικού υπολογιστικού φύλλου''.

20200609-1155-1-2142
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα προηγούμενου έτους
Πελάτης με πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης και αντιστοίχιση υπολοίπου με παραστατικά τρέχουσας, συνυπολόγιζε τις αντιστοιχίσεις στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα'' με ημερομηνία αναφοράς ''προηγούμενου έτους'', και εφαρμογή αντιστοιχίσεων ''Έως ημερομηνία αναφοράς''.

20200609-1155-1-2143
Αυτόματο άνοιγμα εργασίας
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την είσοδο στην εφαρμογή στο UI 2008 και εφόσον είχε οριστεί αυτόματο άνοιγμα σε εργασία, άνοιγε 2 φορές.

20200612-1155-1-2233
Εκτύπωση με Φόρμα excel
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν εκτύπωση παραστατικού με φόρμα excel σε φυσικό εκτυπωτή.

20200615-1155-1-2253
Επισυναπτόμενη εικόνα σε e-mail
Δεν εμφανιζόταν η συνημμένη εικόνα σε e-mail, επιλέγοντας double click.

20200615-1155-1-2255
Χαρακτηρισμοί στα εξοδολόγια
Στα εξοδολόγια, σε περίπτωση που κάποιος χαρακτηρισμός είχε επιλεγμένα όλα τα modules δεν μπορούσε να επιλεχθεί. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον η τιμή 6 ''Εξοδολόγια εργαζομένων''.

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11322

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191031-1155-1-3483
Φόρμα excel με εσωτερικό υπολ. φύλλο
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εκτύπωση παραστατικού σε φόρμα excel και έχοντας ενεργοποιήσει την παράμετρο'' Χρήση εσωτερικού υπολογιστικού φύλλου'', δεν εκτυπώνονταν όλες οι γραμμές του παραστατικού.

20200528-1155-1-1991
Κατάσταση ΦΜΥ- Αθροιστής 60
Δεν αθροιζόταν ο αθροιστής 60 στις κρατήσεις στην κατάσταση ΦΜΥ (εκτύπωση) και το αρχείο JL10.

20200601-1155-1-2045
Ανάλυση εισφορών με αναστολή σύμβασης
Διορθώθηκε η ανάλυση εισφορών στην περίπτωση εργαζόμενου με αναστολή σύμβασης και δεύτερου κωδικού πακέτων κάλυψης.

20200601-1155-1-2047
Τύπος ταυτότητας
Ο τύπος ταυτότητας ($IDENTITYTYPE) εμφάνιζε τιμές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην λίστα του ΕΡΓΑΝΗ.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11321

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160413-1155-7-1374
Ημερολόγιο Λογιστικής
Στα οριζόμενα ημερολόγια λογιστικής, στις ειδικές ερωτήσεις, προστέθηκαν φίλτρα επιλογής λογαριασμού, για την εμφάνιση των κινήσεων του λογαριασμού αυτού, με τους λογαριασμούς που συμμετέχουν στο άρθρο.

20191002-1155-2-3081
Γρήγορη πληρωμή με πιστωτική κάρτα
Στο S1 Retail Designer, στις λοιπές παραμέτρους, προστέθηκε παράμετρος που αφορά τη Γρήγορη πληρωμή. Το πεδίο δέχεται τις τιμές ''Μετρητά, Κάρτα, Μετρητά & κάρτα''.

20191211-1155-1-4017
Επαφή στο μετασχηματισμό
Μεταφέρεται πλέον το πεδίο επαφή (MTRDOC.TRDPRSN) κατά το μετασχηματισμό και την ακύρωση με αντιλογισμό.

20200114-1155-2-106
Υπόλοιπα παρτίδων ανά Α.Χ. (κάθετα)
Στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα παρτίδων ανά Α.Χ. (κάθετα)'', προστέθηκε η ημερομηνία λήξης της παρτίδας.

20200331-1155-2-1220
Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων παγίων
Στο ''Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων παγίων'' στην ανάλυση των οντοτήτων, προστέθηκαν οι στήλες των αποσβέσεων απογραφής & χρήσης.

20200331-1155-2-1222
Fifo αντιστοίχιση
Στην εργασία ''FiFo αντιστοίχιση'', προστέθηκε το φίλτρο ''Τρόπος πληρωμής''.

20200511-1155-2-1679
Μεταφορά λογ/σμού στον μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού, μεταφέρεται στο μετασχηματισμένο παραστατικό πλέον, το πεδίο ''Λογαριασμός'' στα λοιπά στοιχεία του παραστατικού.

20200520-1155-2-1818
Κρατήσεις με αθροιστή 60
Στο αρχείο JL10 και στην εκτύπωση Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ, στη στήλη Κρατήσεις προστίθεται και η αξία των μισθολογικών στοιχείων περιόδου που έχουν τον αθροιστή 60.

20200529-1155-2-2007
Κωδικός λογιστικής χαρτοφυλακίου
Στις γέφυρες σύνδεσης των Πράξεων χρηματικών λογαριασμών, προστέθηκε ο resolver [TFL1BIL16FOLDER2] ''Κωδικός λογιστικής χαρτοφυλακίου''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161018-1155-1-3379
Σύνδεση φακέλου κοστολόγησης με έξοδα
Σε περίπτωση που ειδική συναλλαγή ήταν συνδεδεμένη με φάκελο κοστολόγησης, κατά τη σύνδεση της με διαφορετικό φάκελο, η αξία του εξόδου παρέμενε στο ευρετήριο.

20190326-1155-3-936
Import εσόδων/εξόδων και ΜΥΦ
Παραστατικό εσόδων ή εξόδων, το οποίο είχε εισαχθεί με xxf από διαφορετική βάση, δεν ενημέρωνε τα στοιχεία ΜΥΦ.

20190502-1155-1-1378
Φόρμες συμβάσεων
Κατά την εκτύπωση σύμβασης, εκτυπώνονταν οι γραμμές όλων των συμβάσεων.

20190521-1155-1-1548
Μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου
Διορθώθηκε σφάλμα στην εργασία μαζικής μεταβολής δεδομένων περιόδου του κυκλώματος μισθοδοσίας.

20190531-1155-1-1658
Hyperlink ειδών σε εικόνα αγορών / πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyperlink των ειδών, στην εικόνα & συγκριτική εικόνα, αγορών & πωλήσεων.

20191009-1155-1-3189
Έκδοση Επιταγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις πληρωμές προμηθευτών κατά την καταχώρηση του παραστατικού, σε περίπτωση που η διεύθυνση του προμηθευτή ήταν μεγαλύτερη από 30 χαρακτήρες.

20191113-1155-1-3680
Μεταβολή τιμής από ισοτιμία
Διορθώθηκε σφάλμα ''Υπέρβαση της μέγιστης έκπτωσης για το είδος'' που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αλλαγή νομίσματος σε καταχωρημένο παραστατικό.

20191210-1155-1-3992
Serial numbers - αλλαγή ΑΧ σε παραστατικά
Κατά την αλλαγή αποθηκευτικού χώρου σε παραστατικό, με είδη τα οποία παρακολουθούνται σε serial number, δεν πραγματοποιούνταν έλεγχος διαθεσιμότητας ανά Α.Χ.
Στις παραμέτρους αποθήκης στο tab "Ιδιότητες" στο panel "Serial numbers" προστέθηκε η παράμετρος "Διαγραφή SNs σε αλλαγή Α.Χ." η οποία προκαλεί διαγραφή των γραμμών serial numbers κατά την αλλαγή Α.Χ. header παραστατικού.


20200211-1155-1-571
Φάκελοι κοστολόγησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την σύνδεση ειδικής συναλλαγής με φάκελο κοστολόγησης, κατά την επιλογή κατηγορίας κόστους.

20200309-1155-3-972
Κανόνας Ροής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' σεναρίου ροής από συμβάσεις σε παραστατικό πώλησης.

20200408-1155-1-1343
Απεικόνιση οργανογράμματος σε επίπεδο θέσης εργασίας
α) Οι κόμβοι των οργανωτικών μονάδων εμφανίζονται πλέον με τετράγωνο.
β) Η θέση εργασίας που είναι η θέση του προϊστάμενου εμφανίζεται κάτω αριστερά από τη σχετική οργανωτική μονάδα.


20200415-1155-1-1429
Φίλτρα ημερομηνιών στις ενέργειες
Σε ευρετήριο ενεργειών, σε περίπτωση που είχε οριστεί ''κλειδωμένο'' το πεδίο ''Έναρξη'', τότε δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα.

20200427-1155-1-1512
Εκτύπωση καρτέλας σε excel
Κατά την εκτύπωση καρτέλας σε excel, δεν εκτυπωνόταν το παραστατικό και η σειρά της πρώτης κίνησης, εφόσον ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος ''Χρήση εσωτερικού υπολογιστικού φύλλου''.

20200428-1155-2-1519
Μεταβλητές Φ2 σε εξαγωγή σε excel
Κατά την εκτύπωση σε excel σχεδιαζόμενης εκτύπωσης ισοζυγίου λογιστικής, δεν εμφανίζονταν ορθά οι μεταβλητές της στήλης ''Περιοδική''.

20200505-1155-1-1584
Είδος με προτεινόμενες θέσεις αποθήκευσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer είδους με προτεινόμενες θέσεις αποθήκευσης.

20200505-1155-1-1593
Πρότυπα Δεδομένα με IBAN - Εμβάσματα
Κατά την επιλογή αποθηκευμένου πρότυπου δεδομένου από την ενότητα των εμβασμάτων πιστωτών, δεν ενημερωνόταν ορθά το IBAN στις στήλες γραμμών.

20200506-1155-1-1606
Υπόλοιπα Παρτίδων ανά Α.Χ. (Κάθετα)
Σε κάποιες περιπτώσεις στην εκτύπωση "Υπόλοιπα Παρτίδων ανά Α.Χ. (Κάθετα)", εμφανίζονταν και τελωνειακές παρτίδες.

20200506-1155-1-1612
Ποσότητες σε αγορά από πώληση
Κατά τη μεταφορά παραστατικού πώλησης σε αγορά, με είδη όπου έχουν ''Αμφίδρομη τη πρώτη φορά'' στις μονάδες μέτρησης, η ποσότητα που μεταφέρεται, είναι η ποσότητα των γραμμών.

20200506-1155-1-1619
Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων'', από την ενότητα των εσόδων εξόδων, σε περίπτωση που ο application server εκτελούνταν στα services.

20200508-1155-1-1661
Advanced JavaScript Editor
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το run function, στον Advanced JavaScript Editor.

20200508-1155-1-1662
Έντυπο Φ2 - κωδικός (401)
Κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, δεν συμπληρωνόταν ο κωδικός 401, ενώ υπήρχε πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιόδου.

20200511-1155-1-1685
Import open browser
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά το import open browser.

20200511-1155-1-1688
Στρογγυλοποίηση στο έντυπο ΦΠΑ Φ2
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, έχοντας επιλέξει από το menu, στρογγυλοποίηση τιμών.

20200511-1155-1-1689
Date format με "Χρήση εσωτερικού υπολ. φύλλου"
Έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο ''Χρήση εσωτερικού υπολογιστικού φύλλου'', κατά την εκτύπωση σε excel, τα πεδία ημερομηνίας δεν είχαν ορθό format.

20200511-1155-1-1690
Υπηρεσία άρθρου 39α
Κατά την αποστολή στοιχείων συναλλαγής στην υπηρεσία άρθρου 39α εμφανιζόταν μήνυμα:
Αποτυχία αποστολής δεδομένων στην υπηρεσία
άρθρου 39α-Δεν απαιτείται κωδικός μιας χρήσης
για την ταυτοποίηση του εκπροσώπου.


20200513-1155-1-1729
Offline -χρήστης συγχρονισμού
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορούσε να επιλεχθεί χρήστης, ως υπεύθυνος συγχρονισμού στις Παραμέτρους Off-Line εγκατάστασης.

20200514-1155-1-1744
ABC - Αξίες
Σε περίπτωση που είχε οριστεί η ''Ανά διάσταση χωρίς επανυπολογισμό συγκεντρωτικών", στον τρόπο κατανομής, στις παραμέτρους ABC, δεν γινόταν ορθή κατανομή των αξιών στις διαστάσεις.

20200515-1155-1-1748
Αύξουσα αρίθμηση ευρετηρίων
Κατά την εναλλαγή ευρετηρίων σε Series 5 UI, εμφανιζόταν αύξουσα αρίθμηση, ενώ δεν είχε οριστεί.

20200515-1155-1-1751
Παραστατικό προέλευσης στις γραμμές αγορών
Στις γραμμές παραστατικών αγορών, έχοντας προσθέσει τη στήλη ''Προέλευση'' (ITELINES.FINDOCS), δεν άνοιγε το παραστατικό προέλευσης.

20200515-1155-1-1779
Διαχείριση εγκρίσεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν η εργασία ''Μαζική έγκριση - απόρριψη παραστατικών''.

20200518-1155-1-1769
SysRequest.ExecuteXScript
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή, χρησιμοποιώντας την SysRequest.ExecuteXScript.

20200518-1155-1-1773
Περιοδική ΦΠΑ
Κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, δεν συμπληρωνόταν η περίοδος υποβολής, και η αρμόδια ΔΟΥ.

20200519-1155-1-1791
Επωνυμία αγοραστή στις στήλες γραμμών
Στις στήλες γραμμών υπηρεσιών & παγίων, της ενότητας των αγορών, είναι πλέον δυνατή η προσθήκη της επωνυμίας του αγοραστή.

20200519-1155-1-1803
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαγραφή αντιστοιχισμένων παραστατικών, στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων.

20200520-1155-1-1812
Φυσική απογραφή
''Εκτελώντας'' την εργασία ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής'' δεν δημιουργούνταν παραστατικά πλεονασμάτων - ελλειμμάτων.

20200520-1155-1-1816
Φόρος αποζημίωσης απόλυσης
Δεν εκτυπωνόταν η αξία του παρακρατούμενου φόρου της αποζημίωσης απόλυσης στην εκτύπωση [Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ].

20200520-1155-3-1809
Ευρετήριο με ODBC
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν καθυστέρηση στα ευρετήρια, όταν ο driver ήταν ODBC.

20200521-1155-1-1848
Φίλτρα σε ημερολόγιο αποθήκης
Στην εκτύπωση ημερολόγιο αποθήκης, προστέθηκαν τα φίλτρα, εμπορική κατηγορία, κατασκευαστής, Μάρκα, Μοντέλο, χώρα προέλευσης & σεζόν.

20200521-1155-1-1849
Εργαζόμενος με Τεκμαρτά και Αναστολή
Σε εργαζόμενο που είχε αναστολή ολόκληρο το μήνα υπολογίζονταν εισφορές στο διπλάσιο ποσό των τεκμαρτών αποδοχών.

20200521-1155-1-1850
Εγγυοδοσία
Δεν αναλυόταν ορθά στις γραμμές παραστατικού, είδος με εγγυοδοσία και σχέση μονάδων.

20200521-1155-3-1856
Περιοδική ΦΠΑ σε oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, σε βάση Oracle.

20200522-1155-1-1861
Serial number σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αποθήκης με διαφορετικό αποθηκευτικό χώρο, δεν γινόταν ορθός έλεγχος διαθεσιμότητας serial number είδους ανά χώρο. Επιπρόσθετα, προστέθηκε στις παραμέτρους αποθήκης, στο panel ''Serial number'' η παράμετρος ''Διαγραφή SNs σε αλλαγή Α.Χ." η οποία διαγράφει τις γραμμές των serial numbers κατά την αλλαγή Α.Χ. header παραστατικού.

20200522-1155-1-1867
Κανόνες Ροών
Κατά τη δημιουργία κανόνα ροής, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν άνοιγε το grid για την ανάθεση τιμών.

20200522-1155-1-1868
Εκτύπωση ομάδων σε excel
Κατά την εκτύπωση σε excel, ομαδοποιημένου ευρετηρίου στατιστικής πωλήσεων, μόνο των ομάδων, δεν εκτυπωνόταν η περιγραφή της ομάδας.

20200522-1155-1-1877
Μεταφορά παρ/κών πώλησης σε παραγωγή
Κατά τη μεταφορά παραστατικών πώλησης σε παραστατικά παραγωγής, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν ορθά ο αποθηκευτικός χώρος.

20200525-1155-1-1891
Ευρετήριο χρημ\κων λογ\σμων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο χρηματικών λογαριασμών, έχοντας προσθέσει το πεδίο ''Υπόλοιπο'' με φθίνουσα ταξινόμηση.

20200525-1155-1-1900
Alert σε Retail pro
Δεν λειτουργούσαν τα alerts στο Retail Pro.

20200525-1155-1-1913
CreateSupportModule σε Import script
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' import script, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση CreateSupportModule.

20200526-1155-1-1929
Φόρμες CRM
Δεν εμφανιζόταν το ορθό SOSOURCE στις φόρμες των σειρών της ενότητας CRM.

20200526-1155-1-1932
Εκτύπωση παραστατικού από ευρετήριο master-detail
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση παραστατικού από ευρετήριο με ανάπτυξη δεύτερης ενότητας, σε περίπτωση που είχε οριστεί η παράμετρος ''Μορφή δέντρου Master-Detail''.

20200526-1155-1-1933
Μεταβολή τιμών από ισοτιμία
Διορθώθηκε λάθος μήνυμα που εμφανιζόταν κατά τη νέα εγγραφή πωλήσεων, έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο "Μεταβολή τιμών από ισοτιμία".

20200526-1155-1-1936
Υποβολή στο Taxis με Chrome
Δεν ολοκληρωνόταν η υποβολή εντύπων στο taxis net, χρησιμοποιώντας Firefox & Chrome.

20200527-1155-1-1946
Έργο στις κινήσεις ειδών
Σε σχεδιαζόμενη προβολή κινήσεων ειδών και πελατών, δεν εμφανιζόταν το έργο των γραμμών.

20200527-1155-1-1956
AGROS - εισαγωγή καλλιεργειών από ΥΠΑΑΤ
Στο Agros, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την εισαγωγή δεδομένων καλλιέργειας από το ΥΠΑΑΤ.

20200528-1155-1-1976
Ίδιο SN σε πολλές γραμμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό φυσικής απογραφής, εφόσον στις γραμμές είχε συμπληρωθεί το ίδιο serial number σε περισσότερες από μία γραμμές ειδών.

20200528-1155-1-1992
Δικαιώματα χρηστών
Στα ''Δικαιώματα χρηστών'' δεν εμφανίζονταν ορθά οι οντότητες, ύστερα από σχετική αναζήτηση.

20200528-1155-1-1993
Γενικά υπολογιζόμενα πεδία
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη διαγραφή ευρετηρίου, διαγράφονταν τα γενικά υπολογιζόμενα πεδία.

20200601-1155-1-2025
Reupdate αξιογράφων (oracle)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το reupdate αξιογράφων, σε βάση Oracle.

20200601-1155-1-2044
Τύπος ταυτότητας
Διορθώθηκε ο τύπος ταυτότητας στα γενικά στοιχεία εργαζομένου.