Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11429

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210419-1155-1-2027
Υποβολή ΑΠΔ
Στην υποβολή ΑΠΔ για εργαζόμενο με το πρόγραμμα 9-100.000 νέων θέσεων εργασίας, από Μάρτιο και έπειτα εμφανίζεται το ποσό επιδότησης με διάσπαση σε ασφαλισμένο και εργοδότη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210423-1155-1-2144
Δώρο Πάσχα
Σε Δώρο Πάσχα τεκμαρτού εργαζόμενου που δεν έχει κανονικό ΔΠ και έχει μόνο Συν-εργασία υπολογίζεται μόνο Τεκμαρτό ΔΠ Συνεργασία.

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11428

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20210114-1155-2-184
Τύπος και κατηγορία χαρακτηρισμού myDATA σε στήλες Παραστατικών
Στις στήλες γραμμών των ειδικών συναλλαγών, προστέθηκαν τα πεδία 'Τυπος χαρακτηρισμού' & 'Κατηγορια χαρακτηρισμού' myDATA.

20210305-1155-2-1163
Αναλυτική εκτύπωση αρχείου ΕΔΟΕΑΠ
Προστέθηκε στο αρχείο ΑΚΑ-ΕΔΟΕΑΠ νέα αναλυτική εκτύπωση αρχείου επικουρικού ταμείου ΕΔΟΕΑΠ όπως η αναλυτική εκτύπωση ΑΠΔ

20210310-1155-2-1232
Απογραφή σε καρτέλα παρτίδων
Στην εκτύπωση 'Καρτέλα παρτίδων', προστέθηκε η απογραφή.

20210311-1155-1-1256
Κόστος σε πολλαπλά έργα από γραμμές παραστατικών
Προστέθηκε στις Καμπάνιες marketing στο tab 'Απολογισμός' ο διάλογος 'Στοιχεία από' με τιμές 'headers Παραστατικών' & 'γραμμές Παραστατικών' για τον υπολογισμό των εσόδων & εξόδων. Ο διάλογος προστέθηκε και στην εκτύπωση 'CRM Απολογισμός marketing'.

20210312-1155-2-1270
Φόρμες επαίνων
Προστέθηκε ενότητα φορμών εκτύπωσης για το νέο object <Έπαινοι> του HR.

20210312-1155-2-1294
Άδειες - Μεταφορά στη μισθοδοσία
Προστέθηκε στο HR η εργασία 'Μεταφορά αδειών από HR' όπως και στο δεξί κλικ στο αρχείο εργαζομένων.

20210323-1155-2-1442
Εξαγωγή ανάλυσης χαρακτηριστικών
Στο Series 5 UI, δόθηκε δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων της ανάλυσης χαρακτηριστικών με δεξί κλικ.

20210329-1155-2-1544
Δημιουργία εναλλακτικών κωδικών (barcode) από παραλαβές
Προστέθηκε η εργασία 'Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ' στο δεξί κλικ των παραστατικών αγορών.

20210405-1155-2-1687
Εργαζομένοι σε αναστολή στο Αρχείο ΦΜΥ
Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των εργαζομένων στο Αρχείο ΦΜΥ, οι οποίοι έχουν τεθεί όλο το μήνα σε αναστολή, με τον κωδικό αμοιβών 1 Τακτικές Αποδοχές και χωρίς την απεικόνιση αποδοχών, εισφορών, φμυ κλπ

20210407-1155-2-1735
Συμβάσεις αλλοδαπών για taxis
Δεν δημιουργούνταν ορθά συμβάσεις συναλλασσόμενων εξωτερικού, για την αποστολή xml αρχείου στο taxis.

20210408-1155-1-1771
Στοιχεία παράδοσης σε μετασχηματισμό
Στο διάλογο του μετασχηματισμού, προστέθηκε η ερώτηση 'Διατήρηση στοιχείων παράδοσης' του αρχικού Παραστατικού.

20210409-1155-2-1795
Κατάσταση λογιστικής
Στην εκτύπωση 'Κατάσταση λογιστικής' των συναλλασσόμενων, προστέθηκε η στήλη ''Παραστατικό''.

20210412-1155-1-1825
Επιλογή πεδίων στο σχεδιασμό στηλών
Στις στήλες γραμμών Παραστατικών πωλήσεων, αγορών, αποθήκης & σύνθεσης, είναι διαθέσιμα πλέον τα πεδία 'Ελάχιστο' & 'Μέγιστο όριο'.

20210414-1155-2-1923
Μισθοδοτική κατάσταση (συνοπτική)
Προστέθηκε η εκτύπωση "Συνοπτική μισθοδοτική κατάσταση".

20210414-1155-2-1924
Σχετικά έγγραφα σε παραστατικά σύνθεσης
Στα Παραστατικά σύνθεσης δόθηκε δυνατότητα σχετικών εγγράφων μέσω των σχετικών εργασιών.

20210415-1155-2-1931
Βιβλίο απογραφών ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση 'Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ.' προστέθηκε η ερώτηση 'Α.Χ. με υπόλοιπο'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210311-1155-1-1264
Μεικτό κέρδος έργου
Δεν υπολογιζόταν ορθά το μεικτό κέρδος στα οικονομικά στοιχεία έργου, σε περίπτωση που στο παραστατικό υπήρχαν μόνο γραμμές υπηρεσιών.

20210322-1155-1-1424
MyData - εγγραφές εξόδων
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν εγγραφή εξόδου στο myDATA live στον tab χαρακτηρισμοί, ενώ δεν θα έπρεπε.

20210330-1155-1-1601
Εγκρίσεις παραστατικών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορούσε χρήστης να μεταβάλει παραστατικό, το οποίο είχε εγκριθεί (από σενάριο έγκρισης).

20210402-1155-1-1671
Τιμοκατάλογοι αγορών
Βελτιώθηκε ο χρόνος καταχώρησης των τιμοκαταλόγων.

20210405-1155-1-1683
Template σε εισπράξεις πελατών
Κατά την επιλογή αποθηκευμένου template στις εισπράξεις πελατών, δεν συμπληρωνόταν ορθά το ταμείο του παραστατικού από το template.

20210405-1155-1-1692
Παρ/κά σύνθεσης αποθήκης
Σε καταχωρημένο Παραστατικό σύνθεσης με επιλεγμένη τη σύνθεση κωδικού Παραστατικού, σε περίπτωση που γινόταν αποεπιλογή της, τότε δεν ήταν δυνατή η μεταβολή του κωδικού Παραστατικού.

20210405-1155-1-1694
Οντότητα σε Παραστατικό παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την συμπλήρωση οντότητας σε Παραστατικό παγίου, σε περίπτωση που στην κίνηση είχε επιλεχθεί η συμμετοχή ΦΠΑ στην αξία κτήσης.

20210406-1155-1-1701
Αρχείο ΕΑΠ
Εφόσον μια κράτηση έχει τιμή '0' δεν απεικονίζεται καθόλου στο αρχείο.

20210406-1155-1-1719
SOCASHCLS - ελεύθερη εκτύπωση
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του selector, σε ελεύθερη εκτύπωση σε πεδίο τύπου ερώτηση με editor τον πίνακα SOCASHCLS.

20210407-1155-1-1731
Φάκελοι υπηρεσιών -Υπόλοιπα ανά ΑΧ
Δεν έκλεινε ορθά το παράθυρο 'Υπόλοιπα ανά Α.Χ.' που επιλεγόταν με δεξί κλικ στις γραμμές των φακέλων υπηρεσιών.

20210407-1155-1-1750
Πρότυπα δεδομένα στην Εκτύπωση Ισοζυγίου
Κατά την επιλογή αποθηκευμένου template στην εκτύπωση ισοζυγίου λογιστικής, δεν αποθηκεύονταν ορθά τα είδη των λογαριασμών στη καρτέλα ''Ειδικές ερωτήσεις''.

20210407-1155-1-1752
Κατάσταση εγγραφής myData
Κατά τη διαγραφή ακυρωτικού Παραστατικού, δεν άλλαζε η κατάσταση του αρχικού παραστατικού σε 'Κανονική' στις εγγραφές myDATA.

20210409-1155-1-1786
Υπόλοιπα ανά ΑΧ
Το φίλτρο 'Έως ημερομηνία' στην εκτύπωση 'Υπόλοιπα ανά Α.Χ.' δεν υπολόγιζε ορθά τη χρήση, σε περίπτωση που είχε δοθεί διαφορετική της login.

20210409-1155-1-1789
Yποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών
Διορθώθηκε η υποβολή ΑΠΔ για εργαζόμενο που είχε ορισθεί στην καρτέλα του ότι εντάσσεται σε οικοδομοτεχνικό έργο στο οποίο έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία user IKA και password IKA του εργολάβου.

20210409-1155-1-1800
Απαιτήσεις Παραγγελιών ανά Χ/Μ
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις παραγγελιών (αναλυτικά)'' από το κύκλωμα της παραγωγής, δεν εμφανίζονταν ορθά τα χαρακτηριστικά των ειδών σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί το σχετικό flag (Ανάλυση χαρακτηριστικών), στις ερωτήσεις.

20210409-1155-1-1812
Άρθρο λογιστικής με λογαριασμό τάξεως
Διορθώθηκε μήνυμα σφάλματος που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση άρθρου λογιστικής, όταν συμμετείχε λογαριασμός τάξεως με συμπληρωμένο ΑΦΜ.

20210412-1155-1-1819
Εκτύπωση παραστατικού με ψηφιακή υπογραφή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση παραστατικού, το οποίο περιείχε ψηφιακή υπογραφή.

20210412-1155-1-1828
Template σε ειδικές συναλλαγές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure & client/server, κατά την επιλογή template.

20210412-1155-1-1841
Ανάλυση ημερών ανά έργο/φάση (οικοδομοτεχνικά)
Στο αρχείο ΑΠΔ δεν ενημερώνονταν σωστά τα ημερομηνιακά διαστήματα που είχαν δηλωθεί για τον εργαζόμενο στην Ανάλυση ημερών ανά έργο/φάση σε οικοδομοτεχνικό έργο.

20210412-1155-1-1842
Υπολογισμός εισφορών με ανώτατο όριο
Οι εισφορές δεν υπολογίζονταν στο ανώτατο όριο αλλά στο σύνολο των αποδοχών.

20210412-1155-1-1843
Στατιστική χρεοπιστώσεων
Δεν εμφανιζόταν ορθά η ομάδα συναλλασσόμενου στη Στατιστική χρεοπιστώσεων.

20210412-1155-1-1861
Αρχείο ΕΑΠ
Στο αρχείο ΕΑΠ το πεδίο period month παίρνει πλέον την τιμή μήνα 1 έως 12 από τον μήνα υπολογισμού της περιόδου.

20210413-1155-1-1867
Ιστορικό πωλήσεων υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο ιστορικό πωλήσεων υπηρεσιών.

20210413-1155-1-1875
Δημιουργία αρχείου ΕΑΠ
Κατά την δημιουργία αρχείου ΕΑΠ εφόσον ο ίδιος εργαζόμενος υπήρχε σε άλλη εταιρεία με ίδιο κωδικό και ίδια σταθερά στοιχεία και έχει υπολογισμένη μισθοδοσία για την ίδια περίοδο εμφανιζόταν 2 φορές μέσα στο αρχείο με τα δεδομένα και της μιας και της άλλης εταιρείας.

20210413-1155-1-1876
Εγκατάσταση γραμμών σε Μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών με υπηρεσίες, δεν μεταφερόταν η εγκατάσταση των γραμμών, στο νέο παραστατικό.

20210413-1155-1-1895
myCustomer σε client/server
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή της 'Υπηρεσίας myCustomer' όταν ο Application Server εκτελούνταν ως Service.

20210414-1155-1-1912
Τριγωνική Πώληση
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν το flag 'Τριγωνική' στην καρτέλα Διεθνείς συναλλαγές των Παραστατικών Πωλήσεων.

20210414-1155-1-1919
Έναρξη αποθήκης
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν στην εργασία 'Έναρξη αποθήκης', έχοντας επιλέξει την 'Προσθήκη απογραφής'.

20210415-1155-1-1950
Δημιουργία αρχείου συμβάσεων
Κατά τη δημιουργία αρχείου συμβάσεων, η εργασία ενημερώνει πλέον το πεδίο 'Al2c1' από το login έτος.

20210416-1155-1-1971
Ανηγμένη τιμή στο Ιστορικό πωλήσεων
Δεν εμφανιζόταν ορθά η ανηγμένη τιμή των ειδών, στο ιστορικό πωλήσεων.

20210416-1155-1-1983
Συνάρτηση ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Δεν επέστρεφε τις ημερομηνίες των μισθολογικών στοιχείων στην περίπτωση χρήσης αθροιστή.

20210419-1155-1-1986
Μαζική αλλαγή τιμών
Κατά τη μαζική αλλαγή τιμών (Δεξί κλικ επί του είδους) σε ευρετήριο ειδών αποθήκης, δεν εμφανιζόταν ορθά οι τιμές των ειδών βάσει παραμετροποίησης.

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11427

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190227-1156-7-24
Ενημέρωση προβλέψεων
Στις εργασίες ''Ενημέρωση προβλέψεων'' αγορών & πωλήσεων, προστέθηκε ο αποθηκευτικός χώρος.

20191022-1155-1-3349
Δρομολόγιο και μεταφορέας ανά εταιρεία
Στα στοιχεία συναλλασσόμενων ανά εταιρεία, προστέθηκαν τα πεδία ''Δρομολόγιο'' & ''Μεταφορέας''.

20200228-1155-2-851
Αλλαγή κατάσταση στις αξιολογήσεις
Όταν ολοκληρώνεται ή ακυρώνεται μια αξιολόγηση ενημερώνεται αντίστοιχα το πεδίο "κατάσταση" στο object "HRCUSNAIRE".

20201021-1155-2-4076
Προμήθειες πωλητών και ανενεργοί κανόνες
Δημιουργήθηκε νέα εργασία ''Διαγραφή ανενεργών προμηθειών'' όπου πραγματοποιείται διαγραφή των προμηθειών πωλητών οι οποίες έχουν ανενεργό κανόνα.

20201119-1155-2-4608
Εξοδολόγιο - Αίτηση εξοδολογίου
Προστέθηκε σενάριο ροής έγκρισης και δυνατότητα καταχώρησης αιτούμενων δαπανών.

20201230-1155-2-5334
Ενημέρωση φυσικής απογραφής
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής'' η τιμή του πεδίου ''Ημερομηνία εισαγωγής,INSDATE'', ενημερώνεται με την ώρα ''εκτέλεσης΄΄ της εργασίας.

20210211-1155-1-718
Δημιουργία Πιστωτικών έκπτωσης
Βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' της εργασίας ''Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης''.

20210216-1155-2-821
Εκτύπωση καρτέλας συν\νου από τη λογιστική
Δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης κινήσεων συναλλασσόμενου, από τις γραμμές άρθρου λογιστικής.

20210226-1155-2-1036
Εκτύπωση φόρμας με ερωτήσεις στα στελέχη
Προστέθηκε η εργασία "Εκτύπωση φόρμας με ερωτήσεις" στο δεξί κλικ του στελέχους(PRSNIN).

20210301-1155-2-1076
Άδεις στο ημερολόγιο εργασίας
Στο ημερολόγιο εργασίας εμφανίζονται και οι άδειες με κατάσταση ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη.

20210304-1155-2-1132
Κέντρα κόστους αναλυτικά και συνοπτικά
Στην εκτύπωση κέντρα κόστους αναλυτικά και συνοπτικά, εμφανίζονται στο τέλος τα Γενικά σύνολα όλων των ΚΚ.

20210310-1155-2-1237
Φίλτρα ευρετηρίου αξιολογήσεων
Προστέθηκαν φίλτρα στο default ευρετήριο αξιολογήσεων για
Αξιολογούμενο, Κύκλο, Μοντέλο, Έναρξη και Λήξη.


20210312-1155-2-1287
Κοινότητα στους υποψήφιους
Το πεδίο κοινότητα [COMMUNITIESM] είναι διαθέσιμο πλέον και στους υποψήφιους [PRSNCANDIDATE].

20210317-1155-2-1331
Ανηγμένη τιμή είδους σε ιστορικό αγορών
Προστέθηκε στα φίλτρα του Ιστορικού αγορών η επιλογή "Ανηγμένη τιμή", που δέχεται τις τιμές ''Ανηγμένη τιμή Τιμολογίου'' & ''Ανηγμένη τιμή Τιμολογίου και έξοδα φακέλου''.

20210317-1155-2-1342
Εκχώρηση ενεχυρίασης
Στην εργασία ''Εκχώρηση αξιογράφων'', προστέθηκε το flag ''Προτεινόμενη τιμή εκχώρησης''.

20210318-1155-1-1363
Ευκαιρίες πώλησης και προσφορά
Στις ευκαιρίες πώλησης κατά την αντιγραφή προσφοράς δεν αντιγράφονταν στην νέα προσφορά οι παρατηρήσεις του παραστατικού.

20210318-1155-2-1371
Έλεγχος ΑΦΜ VIES στην Λογιστική
Ο έλεγχος ''Στοιχεία ΑΦΜ Vies'', προστέθηκε στους λογαριασμούς λογιστικής.

20210319-1155-2-1385
Εξαιρείται από Vies σε αγορές
Προστέθηκε στα παραστατικά αγορών το flag ''Εξαιρείται από Vies'', στη καρτέλα ''Διεθνείς συναλλαγές'', στα δεδομένα intrastat.

20210322-1155-2-1411
Παραμετρικά caption στηλών σε επεξεργασία πίνακα
Εμφανίζονται πλέον τα captions των στηλών ενός πίνακα που είναι παραμετρικά, (π.χ. τα πεδία του πίνακα TRDEXTRA) κατά την επεξεργασία του πίνακα σε επιλογή στο μενού.

20210322-1155-2-1420
Ανάλυση εισφορών σε κέντρα κόστους
Σε περίπτωση που το μισθολογικό στοιχείο αποδοχών (RLCALCELM) της εγγραφής INSMODE = 4 , έχει ανάλυση σε κέντρα κόστους, διαφορετική από την default ανάλυση της περιόδου, τότε το σπάσιμο σε κέντρα κόστους της εγγραφής INSMODE = 4, γίνεται με βάση την ανάλυση του RLCALCELM.

20210323-1155-1-1463
Εγγυοδοσία & έκπτωση στις Αγορές
Στους τύπους των παραστατικών αγορών, προστέθηκε η ''Εγγυοδοσία & έκπτωση'' (Όπως των πωλήσεων), με τιμές ''Συμμετοχή της αξίας άνευ επιμερισμού'', ''Συμμετοχή της αξίας με επιμερισμό'' & ''Άνευ συμμετοχής της αξίας άνευ επιμερισμού''.

20210323-1155-2-1466
Πρότυπα δεδομένα σε email
Κατά την επιλογή πρότυπων δεδομένων σε email, δεν συμπληρωνόνταν το όνομα και θέμα.

20210326-1155-2-1507
Έλεγχος ΑΦΜ στα έντυπα Φ4 & Φ5
Στα έντυπα Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις Φ5 & Ενδοκοινοτικές παραδόσεις Φ4, προστέθηκε έλεγχος του ΑΦΜ, μέσω του button ''Vat number validation''.

20210326-1155-2-1521
Αξιολογήσεις - Κατάσταση ενέργειας
Στις αξιολογήσεις ενημερώνεται πλέον και το πεδίο Κατάσταση(στο header).

20210329-1155-2-1542
Επεξεργασία παραστατικών σε ευρετήριο με ανάλυση γραμμών
Σε ευρετήριο που έχει οριστεί να γίνεται ανάπτυξη με γραμμές ειδών, δόθηκε δυνατότητα επεξεργασίας παραστατικών.

20210329-1155-2-1565
Μεταφορά συμβάσεων σε παραστατικό
Κατά την επιλογή ''Σχετικού παραστατικού'' από Σύμβαση, μεταφέρονται πλέον τα πεδία COMMENTS & COMMENTS1.

20210330-1155-2-1583
Πολυγλωσσικά πεδία
Τα πεδία EMPLOYEE.BIRTHPLACE
και IRSDATA.NAME είναι πλέον πολυγλωσσικά.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20200702-1155-1-2585
Υπολογισμός μικτών από καθαρά
Βελτιώθηκε η λειτουργία της εργασίας "Υπολογισμός μικτών από καθαρά" κατά την εκτέλεση σε Client/Server.

20210211-1155-1-735
''Web page'' στα στοιχεία πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του hyper link ''Web page'' στα στοιχεία πελάτη.

20210218-1155-1-891
Κλείδωμα ημερομηνιών (πολυεταιρικό σχήμα)
Η ''Μεταβολή σε άλλα χρήση'' στους τύπους των παραστατικών, ΄δέχεται πλέον τις τιμές: ''Ναι'', ''Όχι'', ''Ναι με έλεγχο ημερομηνιών''.

20210301-1155-1-1073
Καταχώριση διακιώματος αδείας
Γινόταν διακοπή της λειτουργίας του προγράμματος μετά την εκτέλεση της εργασίας [Καταχώριση διακιώματος αδείας] σε περιβάλλον client server.

20210308-1155-1-1167
Πρόγραμμα Εργασίας
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτέλεσης της εκτύπωσης μισθοδοσίας 'Πρόγραμμα εργασίας'.

20210309-1155-2-1206
Εγγραφές MyData
Κατά τη μεταβολή της ημερομηνίας καταχωρημένου παραστατικού, δεν άλλαζε η αντίστοιχη ημερομηνία στις εγγραφές myDATA.

20210310-1155-1-1230
Καταχώρηση άρθρων λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή γραμμής σε άρθρο λογιστικής, ενώ ο κέρσορας βρισκόταν στη στήλη ΑΦΜ και δεν υπήρχε τιμή στο πεδίο.

20210310-1155-1-1239
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' η εκτύπωση των ειδών, στην εργασία ''Πρόταση εξυπηρέτησης''.

20210316-1155-1-1317
Επανέκδοση με αντιλογισμό
Σε περίπτωση που γινόταν ακύρωση παραστατικού με αντιλογισμό και δεν αποθηκευόταν το παραστατικό, αποθηκευόταν το ακυρωτικό.

20210317-1155-1-1341
Φόρμα Advanced με set με ανάλυση χαρακτηριστικών
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced, δεν εκτυπωνόταν το χρώμα των χαρακτηριστικών, από τον πίνακα VSETGRPQA (ανάλυση set ειδών χαρακτηριστικά).

20210319-1155-1-1391
Ευκαιρίες Πώλησης & Αντιγραφή Προσφοράς
Κατά την αντιγραφή προσφοράς σε ευκαιρία πώλησης, δεν αποθηκευόταν η νέα προσφορά.

20210319-1155-1-1399
Έμβασμα με γέφυρα εσ-εξ και resolver εξόδου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση εμβάσματος με γέφυρα στα έσοδα έξοδα, σε περίπτωση που είχε οριστεί μόνο resolver εξόδων.

20210319-1155-1-1402
Υπολογισμός εισφορών
Γινόταν λανθασμένος υπολογισμός εισφορών σε περίπτωση bonus με διάστημα μεγαλύτερο του μήνα.

20210322-1155-1-1414
Καταχώρηση φυσικής απογραφής με τιμή αντικατάστασης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό φυσικής απογραφής που χρησιμοποιούσε τιμή αντικατάστασης των ειδών.

20210322-1155-1-1427
Tιμές χονδρικής & λιανικής σε είδη με χαρακτηριστικά
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν ορθά η ανάλυση χαρακτηριστικών ειδών, από τις τιμές χονδρικής & λιανικής.

20210322-1155-1-1433
Αντιγραφή από τελευταία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή παραστατικού σύνθεσης, το οποίο είχε δημιουργηθεί έμμεσα από παραστατικό πώλησης.

20210322-1155-1-1435
Παραστατικό πώλησης με παραστατικό σύνθεσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή της ποσότητας σε είδος παραστατικού πώλησης, το οποίο είχε δημιουργήσει παραστατικό σύνθεσης.

20210322-1155-2-1436
Υπολογισμός αναδρομικών σε ήδη υπολογισμένη περίοδο
Σε περίπτωση υπολογισμού αναδρομικών και απόδοσης τους σε ήδη υπολογισμένη περίοδο, εμφανιζόταν σφάλμα όταν στην περίοδο απόδοσης περιλαμβανόταν και κάποιο ποσό πχ bonus με διάστημα αναφοράς που περιλαμβάνεται στις αναδρομικές περίοδους.

20210324-1155-1-1475
Περιγραφή αρχείου CST
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν ορθά η περιγραφή ενός cst αρχείου, ύστερα από την εισαγωγή του σε βάση.

20210324-1155-1-1498
Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων
Στο Συγκεντρωτικό βιβλίο Λογιστικών προτύπων παγίων, προστέθηκε το flag ''Συμμετοχή πωληθέντων παγίων''.

20210324-1155-3-1487
Εκτύπωση Κατάσταση Ελέγχου Παγίου
''Εκτελώντας'' την εκτύπωση ''Κατάσταση ελέγχου παγίων'', δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα.

20210325-1155-1-1502
Υπηρεσίες χωρίς κατηγορία myDATA
Σε είδη, υπηρεσίες και πάγια παραστατικού, τα οποία δεν έχουν κατηγορία myDATA, δεν ενημερώνεται πλέον η κατηγορία χαρακτηρισμού.

20210326-1155-1-1503
Αξία έκπτωσης 1 στις γραμμές υπηρεσιών
Στη καρτέλα των υπηρεσιών σε παραστατικά αγορών, δεν μπορούσε να προστεθεί στις στήλες γραμμών, το πεδίο ''Αξία έκπτωσης 1'' με δεξί κλικ.

20210329-1155-1-1548
Ενημέρωση του εντύπου Ε8 από σειρά ενεργειών
Κατά τη εκτέλεση ενημέρωσης του εντύπου Ε8 με επιλεγμένη σειρά, εμφανίζονταν μόνο γραμμές για τις ενέργειες της επιλεγμένης σειράς.

20210329-1155-1-1560
Ταμείο χωρίς όριο πλαφόν
Αν το ασφαλιστικό ταμείο ήταν χωρίς όριο πλαφόν τότε δεν εμφανιζόταν Μισθολογικό στοιχείο στην ανάλυση εισφορών.

20210329-1155-1-1563
Αντιγραφή εγγραφής από την τελευταία
Κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή παραστατικού ειδικής συναλλαγής, δεν μεταφερόταν ορθά το νόμισμα.

20210330-1155-1-1578
Μεταφορά s/n είδους από φάκελο υπηρεσιών
Κατά την αποστολή φακέλου υπηρεσιών σε πελάτη, δεν μεταφερόταν στις γραμμές το Serial number.

20210330-1155-1-1593
2 κανόνες για την Έκτακτη υπερωρία
Εμφανιζόταν σφάλμα καταχώρισης της ενέργειας στην περίπτωση υπερωρίας που γίνεται έκτακτη υπερωρία (λόγω εξαμήνου), ενώ υπήρχε ήδη έκτακτη υπερωρία στην ενέργεια.

20210331-1155-1-1617
Άδειες - Ημερολόγιο αργιών
Στην καταχώριση αίτησης αδείας δεν λαμβανόταν υπόψη το ημερολόγιο αργιών.

20210331-1155-1-1620
Εξαργύρωση κάρτας Bonus με Δωροεπιταγή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εταιρεία ομάδας εταιρειών (εκτός της κύριας), κατά την εξαργύρωση κάρτας Bonus με έκδοση Δωροεπιταγής.

20210331-1155-1-1623
Αξιολογήσεις - Βαθμολογία
Στο σκορ των αξιολογήσεων λαμβανόταν υπόψη και τα βήματα αξιολόγησης που δεν είχαν καθόλου βαρύτητα.

20210402-1155-1-1647
Στήλες ισοζυγίου λογιστικής
Σε σχεδιασμένη εκτύπωση ισοζυγίου λογιστικής, εμφανίζονταν στήλες οι οποίες δεν ήταν επιλεγμένες προς εμφάνιση, κατά την εκτύπωση.

20210402-1155-1-1665
Oνομασία PDF από αυτόματη αρχειοθέτηση
Δεν εμφανιζόταν ορθά η ονομασία αρχείου pdf το οποίο είχε εκτυπωθεί με φόρμα advanced κατά την εκτύπωση.

20210405-1155-1-1672
Δημιουργία σεναρίου B.A.M.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την καταχώρηση νέου σεναρίου B.A.M.

20210405-1155-1-1677
Νέο βήμα σεναρίου B.A.M.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε νέο βήμα καταχωρημένου σεναρίου B.A.M, κατά το δεξί κλικ στο νέο step.

20210405-1155-1-1678
Μεταβλητές σε B.A.M.
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή μεταβλητών σε σενάριο B.A.M, εφόσον είχε δημιουργηθεί νέα μεταβλητή τύπου ''υπολογισμός''.