Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10193

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101223-1155-2-1536
Εκτύπωση αντιστοιχισθέντα παραστατικά
Προστέθηκε φίλτρο το υποκατάστημα πελάτη στην εκτύπωση 'Αντιστοιχισθέντα παραστατικά'.Αν ο χρήστης επιλέξει πελάτη και υποκατάστημα τότε εφόσον υπάρχει το υποκατάστημα στα αντιστοιχισθέντα παραστατικά ,στη χρεωστική ή στην πιστωτική κίνηση, τότε εμφανίζοντα οι συγκεκριμένες εγγραφές.Το ίδιο συμβαίνει και στα μη αντιστοιχισθέντα.Τα στοιχεία του υποκαταστήματος είναι και στις διαθέσιμες στήλες της εκτύπωσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101216-1155-1-1494
Intrastat - Εκτύπωση αποστολών-Εκτύπωση αφίξεων
Εχοντας στη εταιρεία Φορολογικές προδιαγραφές Ρουμανιας, στις Εκτύπωσεις αποστολών- αφίξεων για το φίλτρο Χώρα εμφανιζόταν ο κωδικός 5 και όχι το το λεκτικό της χώρας.

20101217-1155-1-1501
Γενικές παράμετροι χρηματικών λογαριασμών
Στις γενικές παραμέτρους των χρηματικών λογαριασμών, στα ελεύθερα πεδία, στους τίτλους των πεδίων (αριθμοί), εμφάνιζε ημερομηνία αντί για αριθμό.

20101220-1155-1-1508
Μεταβολή πελάτη παραστατικού
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής όπου κατά την μεταβολή πελάτη παραστατικού με διαγραφή του προηγούμενου δεν γινόταν σωστή στρογγυλοποίηση στα δεκαδικά του νομίσματος.

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10192

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101209-1155-2-1467
Σελίδα Taxis
Αλλαγή του τρόπου αποστολής των εντύπων περιοδικών δηλώσεων λόγω μεταβολών στην σελίδα taxis.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100601-1155-1-648
Παραστατικά σύνθεσης
Εάν η κίνηση του header είχε ορισθεί να ενημερώνει τελευταία τιμή αγοράς, ενημερωνόταν και η τελευταία τιμή αγοράς στα οικονομικά στοιχεία των αναλούμενων κωδικών ακόμη και εάν δεν είχε ορισθεί στην κίνηση γραμμής.

20101101-1155-1-1303
Μετασχηματισμός προσφοράς σε παραγγελία σε ευκαιρίες πώλησης
Λαμβάνεται πλέον υπόψιν το αν ο πελάτης είναι Υποψήφιος και μέσα από την ευκαιρία πώλησης.
20101125-1155-1-1417
Εκτέλεση τοπικού πεδίου (SQL εντολής) σε ευρετήρια και αναζητήσεις
Σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν γινόταν εκτέλεση τοπικού πεδίου τύπου [SQL εντολή] ευρετηρίων που είχαν ορισθεί σε πεδία αναζήτησης.

20101208-1155-1-1461
Διαγραφή αντιστοιχήσεων σε μεταβολή της αιτιολογίας του παραστατικού
Δεν διαγράφονται πλέον οι αντιστοιχίσεις σε περίπτωση μεταβολής των πεδίων [Αιτιολογία] και [Παρατηρήσεις] σε παραστατικά ειδικών συναλλαγών.

20101214-1155-1-1484
Εξαγωγή φακέλου υπηρεσιών με xxf
Δεν γινόταν εισαγωγή των υπηρεσιών από xxf φακέλλου υπηρεσιών.

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10191

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101101-1155-2-1299
Βιβλίο εσόδων/εξόδων & Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων
Η default τιμή του φίλτρου [Στήλες που δεν κινήθηκαν στην περίοδο] είναι πλέον ''Ναί, μόνο με προοδευτική χρεοπίστωση''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101201-1155-1-1426
Script σε οθόνη λιανικής
Δεν γινόταν εκτέλεση script σε οθόνη λιανικής που είχε ορισθεί στο grid πιστωτικών καρτών (VCARDS).

20101203-1155-1-1441
Αλλαγή εταιρείας από status bar
Κατά την αλλαγή εταιρείας από τη status bar, παρέμεναν σε εκκρεμότητα tabs της προηγούμενης εταιρείας.

20101203-1155-1-1442
Ισοζύγιο Κωδικών Συσχέτισης
Δεν λειτουργούσε το φίλτρο Αποθηκευτικού Χώρου στην εκτύπωση όταν είχε επιλεγεί κάποιο από τα υπόλοιπα φίλτρα.

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10190

Διορθώσεις σφαλμάτων

20091110-1155-2-1233
Ενημέρωση αξίας μικτού λογαριασμού από γέφυρα με πολλαπλά άρθρα
Κατά την ενημέρωση αξίας μικτού λογαριασμού με πολλαπλά άρθρα (ΚΒΣ και ΔΛΠ), τα οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού ενημερωνόταν με δύο κινήσεις

20101108-1155-1-1334
Μήνυμα σφάλματος κατά την μεταβολή σε ήδη καταχωρημένο κωδικό επαφών
Κατά τη μεταβολή κωδικού σε ήδη καταχωρημένη επαφή με χρήση μάσκας κωδικού, εμφανιζόταν μήνυμα «Incorrect syntax near the keyword AND».

20101108-1155-1-1337
Μεταβολή σε καταχωρημένο δελτίο εργασίας
Κατά τη μεταβολή καταχωρημένου δελτίου εργασίας εμφανιζόταν το μήνυμα 'Δεν μπορεί να γίνει καταχώρηση,το πεδίο γραμμή συναλλαγής υπάρχει ήδη στο αρχείο'.

20101124-1155-1-1406
Διαφορές στρογγυλοποίησεων σε συναλλαγές εμβασμάτων με έξοδα
Παρουσιάστηκαν διαφορές στρογγυλοποιήσεων μεταξύ της αξίας στο ΤΝ και της αξίας στο ΝΠ σε συναλλαγές εμβασμάτων με έξοδα.

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10189

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090323-1155-2-407
Εκτυπώσεις Ελέγχου
Στην κατάσταση ελέγχου εσόδων - εξόδων προστέθηκε φίλτρο ο τύπος παραστατικών (εσόδων, εξόδων, εσόδων-εξόδων) και στην εκτύπωση ΦΠΑ ανά λογαριασμό φόρων προστέθηκε φίλτρο λογαριασμοί ΦΠΑ εσόδων, εξόδων, εσόδων-εξόδων και Λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στο διάστημα.

20101111-1155-2-1356
Εισπράκτορας - Πωλητής στις γραμμές ταμειακών παραστατικών
Ο κωδικός εισπράκτορα ή/και πωλητή που συμπληρώνεται στην επικεφαλίδα (header) ταμειακού παραστατικού (είσπραξεις πελατών / ανοιχτά παραστατικά / συμψηφισμοί πελατών), προτείνεται αυτόματα και στις γραμμές του παραστατικού εφόσον δεν είναι συμπληρωμένα τα πεδία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101101-1155-1-1304
Καταχώρηση παραστατικών με γέφυρα
Σε βάσεις Oracle, γινόταν καταχώρηση παραστατικού ακόμη και έαν αποτύγχανε η δημιουργία του άρθρου.

20101103-1155-1-1320
Κατάσταση Εισφορών με επιδότηση μητρότητας
Στην "Κατάσταση Εισφορών" σε εργαζόμενο με κύρια και επικουρικη ασφάλιση και επιδότηση μητρότητας, η στήλη της επιδότησης εμφάνιζε λανθασμένα το ΜΣ 3337 και στις 2 γραμμές.

20101104-1155-1-1324
Αναλυτικό καθολικό
Δεν εμφανιζόταν τα από μεταφοράς ποσά (Προοδευτικά και Υπόλοιπο) εάν επιλεγόταν [Όλα] στο φίλτρο [Εγκεκριμένα].

20101109-1155-1-1345
Προμήθεις και εισπράκτορες
Όταν είχαν υπολογιστεί οι προμήθειες των εισπρακτόρων και εκ των υστέρων είχε μεταβληθεί ένα παραστατικό ως προς τον εισπράκτορα , ή διαγραφεί , δεν ενημερωνόταν σωστά οι προμήθειες.

20101109-1155-1-1347
Υπολογισμός αποσβέσεων παγίων
Δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός της υπολλειματικής αξίας σε πάγια μικρής κατά μονάδα αξίας κτήσης (<1).

20101110-1155-1-1349
Υπολογισμός προμηθειών - bonus
Ο selector για τα πρόσωπα στα φίλτρα της εργασίας έφερνε μόνο τους πωλητές.

20101111-1155-1-1352
Προμήθειες πωλητών βάσει εισπραχθέντων πωλήσεων
Δεν υπολογιζόταν προμήθειες πωλητών - εισπρακτόρων βάσει "Εισπραχθέντων πωλήσεων".

20101111-1155-1-1357
Εκτύπωση αφίξεων Intrastat
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης αφίξεων INTRASTAT σε βάσεις Oracle εμφανιζόταν το μήνυμα ORA-00904-ISNULL-invalid identifier.

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10188

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100301-1155-2-200
Βιβλίο Κοστολογίου - Οικοδομών
Η επιλογή του φίλτρου "Από μεταφοράς υπόλοιπα" εμφανίζει τα έργα που έχουν είτε κινήσεις είτε από μεταφοράς υπόλοιπα στην επιλεγμένη περίοδο.

20101102-1155-2-1313
Αρχείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Το αρχείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ περιλαμβάνει πλέον το ΑΦΜ του πελάτη για τις κινήσεις της ομάδας 200 ανεξάρτητα από την ιδιότητά του.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101027-2165-1-57
Έλεγχος ΑΦΜ - Μοναδικότητα κωδικών - Μάσκα κωδικού
Διορθώθηκε η συμπεριφορά ελέγχων ΑΦΜ (μοναδικότητα και ορθότητα) σε νέα εγγραφή.

20101029-1155-1-1287
Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών
Εξαιρούνται πλέον τα δελτία αποστολής που δεν έχουν αξιακή κίνηση από την εκτύπωση.

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10187

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100625-1155-2-805
Πλασματική αξία Υπηρεσιών
Προστέθηκε resolver λογιστικής για την πλασματική αξία υπηρεσιών.

20101022-1155-2-1261
Άρθρα Intrastat σε παραστατικά ειδικών συναλλαγών
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας άρθρων Intrastat από τα παραστατικά ειδικών συναλλαγών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101018-1155-7-1234
Ενημέρωση κόστους πωληθέντων
Προστέθηκε παράμετρος στο διάλογο της εργασίας ενημέρωσης του κόστους πωληθέντων για εφαρμογή δεκαδικών, διότι προέκυπταν διαφορές λόγω στρογγυλοποίησης.

20101019-1155-1-1243
Νέα εγγραφή σε μεταφορικά μέσα
Δεν έχει δηλωθεί σωστά ο τύπος εργασίας στο νέο menu, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη η νέα εγγραφή.

20101020-1155-1-1251
Μετασχηματισμός παραστατικών
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών με δύο εκπτώσεις συνόλου, διαδοχική εφαρμογή και μεταβολή της συνολικής αξίας του αρχικού παραστατικού από το χρήστη, προέκυπταν διαφορές στο τελικό παραστατικό.

20101021-1155-1-1256
Με μεταβολή της συνολικής αξίας του παραστατικού (υπό συνθήκες) δεν εφαρμόζει σωστά τις εκπτώσεις
Κάτω από ειδικές συνθήκες (δύο εκπτώσεις συνόλου, διαδοχική εφαρμογή εκπτώσεων, μεταβολή συνολικής αξίας παραστατικού από το χρήστη), δεν εφαρμοζόταν σωστά οι εκπτώσεις. Τώρα πλέον, μεταβάλλονται και οι δύο εκπτώσεις ώστε να συμφωνούν οι αξίες τόσο στο σύνολο όσο και στις γραμμές.

20101027-1155-1-1275
Διάσταση business unit σε προϋπολογισμούς
Σε περίπτωση που υπήρχαν πολλές εταιρείες στη βάση, τα αποτέλεσματα εμφάνιζαν και τις εγγραφές των υπόλοιπων - πλέον της login- εταιρειών.

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10186

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101012-1155-1-1215
Επεξεργασία παραστατικών (χρώμα μέγεθος)
Όταν υπήρχε διαφορετική τιμή σε είδος με χρώμα μέγεθος, κατά την επεξεργασία παραστατικού και επιλέγοντας στην συμπύκνωση γραμμών ''κατά κωδικό είδους, Α.Χ.'' δεν αποτυπωνόταν σωστά η αξία του είδους στο μετασχηματισμένο παραστατικό.
Πλέον έρχεται η σωστή αξία μετά την επεξεργασία, αλλά δεν διατηρείται η διαφορετική τιμή ανά χρώμα / μέγεθος (εμφανίζεται ο μέσος όρος των τιμών). Για τη διατήρηση τιμών θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται ο μετασχηματισμός είτε επεξεργασία χωρίς συμπύκνωση γραμμών.


20101013-1155-1-1218
Τιμολογιακές πολιτικές και συνδιαστική κλιμάκωση
Κατά τη διαγραφή γραμμής δώρου σε παραστατικά, δεν λειτουργούσε σωστά η τιμολογιακή πολιτική των γραμμών.

20101014-1155-1-1219
Αρχείο  ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
Το αρχείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ παίρνει πλέον τον αριθμό ΔΙΠΕΘΕ του υποκαταστήματος προμηθευτή (εφόσον είναι συμπληρωμένο στο παραστατικό). Επιπλέον, περιλαμβάνεται και ο ταχ.κωδικός της διεύθυνσης παράδοσης.

20101019-1155-1-1237
Εμβάσματα προμηθευτών
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προέκυπτε λάθος αξία σε νόμισμα προμηθευτή σε εμβάσματα με έξοδα.

20101019-1155-1-1242
Αρχείο ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Σε εγκαταστάσεις client / server απεικονιζόταν αρνητικά ο κωδικός κίνησης του αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10185

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101004-1155-1-1177
Minimized window κατά το άνοιγμα της εφαρμογής
Σε Windows XP η εφαρμογή άνοιγε σε minimized window.

20101005-1155-1-1184
Κλείσιμο τηλεφωνικής γραμμής πριν την καταχώρηση παραγγελίας - system error
Με την επιλογή καταχώρησης παραγγελίας κατά τη σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής και εφόσον αυτή τερματιστεί πριν την καταχώρηση της παραγγελίας, εμφανιζόταν μήνυμα system error.

20101005-1155-1-1185
Ακύρωση καταχώρησης παραστατικού με τερματισμό κλήσης κατά το αυτόματο ανοιγμα παραγγελίας
Κατά τη σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής όπου ανοίγει παράθυρο για καταχώρηση παραγγελίας, αν ο χρήστης έκλεινε την οθόνη χωρίς να καταχωρήσει παραστατικό και αφού προηγουμένως είχε τερματιστεί η τηλεφωνική κλήση εμφανιζόταν μήνυμα [list index out of bounds(0)].

20101006-1155-1-1200
Ενημέρωση Λογιστικής από εμπορική Διαχείριση
Δεν εμφανιζόταν η επιλογή στο παλαιό menu.

20101014-1155-1-1223
Αξίες σε τοπικό νόμισμα γραμμών άρθρων αναλυτικής λογιστικής
Δεν ενημερωνόταν οι αξίες σε τοπικό νόμισμα όταν γινόταν ανάλυση σε άρθρα αναλυτικής με χρήση μοντέλου από άρθρα γενικής λογιστικής. Το θέμα αφορά μόνο εγκαταστάσεις με εκδόσεις μεταξύ 311.499.10178 έως 311.499.10184 που διαθέτουν την σχετική ενότητα.

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10184

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101005-1155-2-1187
Redirection σε ενεργές εργασίες
Προστέθηκε νέος "τύπος" εργασίας στο μενού της τηλεφωνίας. Επιλέγοντας "Ελεύθερη εργασία" μπορεί να δηλωθεί οποιοδήποτε command προς εκτέλεση (αντίστοιχα με το μενού εργασιών του SoftOne). Με τον τύπο αυτό μπορεί να αντικατασταθεί η "καταχώρηση πώλησης" (και οτιδήποτε άλλο φυσικά) που εμφανίζεται αναγκαστικά ως popup.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101001-1155-1-1171
Ενημέρωση φυσικής απογραφής
Προέκυπτε πρόβλημα, όταν σε παραστατικά καταχώρησης φυσ. απογραφής βρισκόταν το ίδιο είδος, στον ίδιο ΑΧ σε διαφορετικές γραμμές του παραστατικού.

20101005-1155-1-1185
Ζωνη ομαδοποίησης με μηνιαία ανάλυση
Δεν λειτουργούσαν σωστά η ζώνες ομαδοποίησης με μηνιαία ανάλυση.

20101005-1155-1-1194
Αποτυχία επανενημέρωσης έκπτωσης σε τιμές ανά προμηθευτή
Η προδιαγραφή λειτουργεί ως εξής: Όταν η έκπτωση είναι "0" ενημερώνεται-μηδενίζεται στα στοιχεία προμηθευτή. Όταν η έκπτωση είναι κενή, στα στοιχεία προμηθευτή ΔΕΝ αλλάζει η τιμή.

20101011-1155-1-1212
Παραγωγή αρχείου Cash Flow
Σε περίπτωση που υπήρχαν παραστατικά συναλλαγματικών διαφορών (TRDRRATE=0), δεν ολοκληρωνόταν η εργασία παραγωγής αρχείου Cash flow.

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10183

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100921-1155-2-1130
Search as you type σε selectors
Εάν κατά την διάρκεια του search, ο χειριστής πατήσει κάτω βελάκι, τότε το σύστημα συμπεριφέρεται σαν να είχε πατηθεί Tab.

20100923-1155-2-1145
Θέση ψηφιακής υπογραφής τύπου Β
Η ψηφιακή υπογραφή σήμανσης δεν εκτυπωνόταν στη θέση που είχε ορισθεί στη φόρμα.

20100928-1155-1-1154
SaaS & Scheduler/μηνύματα σε saas
Αφαιρέθηκαν όλες οι επιλογές που αφορούν χρονοπρογραμματισμό εργασιών σε περιβάλλον SaaS.

20100930-1155-7-1166
Διαδοχική εφαρμογή εξόδων ανά γραμμή παραστατικού
Προστέθηκε έξοδο γραμμής εξαρτώμενο από το είδος με τρόπο υπολογισμού [Ποσοστό επιβάρυνσης * (Αξία γραμμής+ΕΦΚ)].

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100929-1155-1-1158
LCD οθόνη πελάτη και προγενέστεροι τύποι Φ.Ε.
Είναι πλέον διαθέσιμοι για επιλογή στην LCD οθόνη πελάτη οι προγενέστεροι τύποι Φ.Ε. Σημειώστε ότι, εάν η οθόνη πελάτη είναι συνδεδεμένη στον Φ.Ε. τότε στον τύπο οθόνης επιλέγετε τον τύπο του Φ.Ε.

20100929-1155-1-1161
Ταμειακές συναλλαγές και ενημέρωση συνολικής αξιας
Μεταβλήθηκε η συμπεριφοράς της εφαρμογής ώστε όταν η κίνηση που γίνεται οδηγεί σε υπέρβαση του υπολοίπου ή της αξίας του αξιογράφου, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους και αμέσως μετά διορθώνεται αυτόματα και η αξία της γραμμής.

20100930-1155-1-1163
Γέφυρες Λογιστικής
Εάν κάποιο έξοδο ακολουθεί ΦΠΑ γραμμής, το πεδία ΦΠΑ Πωλήσεων (EXPN.ACNMSKVAT) και ΦΠΑ Αγορών είναι κλειδωμένα (read-only).

20101004-1155-1-1178
Ευρετήριο παραστατικών με ανάλυση γραμμών
Σε περίπτωση που υπήρχε ευρετήριο με ανάλυση γραμμών και γινόταν νέα εγγραφή, κατά την καταχώρηση της νέας εγγραφής, έτρεχε query του Browser για την άντληση των γραμμών χωρίς όμως το φίλτρο Findoc στο Where.

20101004-1155-1-1181
Access violation κατά την εκτέλεση της εργασίας packing λιανικής
kατά την εκτέλεση της εργασίας Packing παραστατικών λιανικής, εμφανιζόταν access violation.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10182

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101001-1155-1-1173
Συγχρονισμός βάσεων σε MS SQL 2000
Δεν λειτουργούσε σωστά ο συγχρονισμός βάσης δεδομένων σε βάσεις MS SQL 2000.

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10181

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100928-1155-2-1149
Εικόνα εταιρείας και Progress Bar
Προστέθηκε στην εικόνα εταιρείας progress bar.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100921-2165-1-46
Μεταβολή αντιστοιχισμένου εμβάσματος
Σε περίπτωση που γινόταν μεταβολή της ημερομηνίας του εμβάσματος χωρίς να γίνει διαγραφή αντιστοιχίσεων από το χρήστη πριν την μεταβολή προέκυπτε πρόβλημα στις αξίες διακανονισμών. Πλέον, σε περίπτωση μεταβολής του εμβάσματος διαγραφονται οι αντιστοιχίσεις.

20100923-1155-1-1139
Oικονομικά στοιχεία Λογ/σμων λογιστικής
Διορθώθηκε το λεκτικό που εμφανιζόταν στην επιλογή αξίας (τζίρος αντί πίστωσης) στα συγκριτικά στοιχεία των λογαριασμών λογιστικής.

20100923-1155-1-1140
Μεταβολή ισοτιμίας σε εμβάσματα
Εάν γινόταν μεταβολή ισοτιμίας σε έμβασμα δεν ενημερωνόταν σωστά η ισοτιμία γραμμής (TRDTLINES.TRDRRATE).

20100924-1155-1-1146
Ενημέρωση φυσικής απογραφής ειδών με χρώμα μέγεθος
Η ενημέρωση φυσικής απογραφής με είδη με χρώμα μέγεθος δεν λάμβανε υπόψιν της το φίλτρο "Σειρά καταχώρησης απογραφής".

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10180

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090212-1155-2-186
Φυσική απογραφή για είδη χωρίς υπόλοιπο
Προστέθηκε η εργασία [Μηδενισμός υπολοίπων], η οποία επιτρέπει το μηδενισμό του υπολοίπου σε είδη που δεν περιλαμβάνονται στα παραστατικά φυσικής απογραφής.Η εργασία δημιουργεί παραστατικά αποθήκης (καταχώρησης φυσικής απογραφής) μηδενικών ποσοτήτων ανά είδος σε επίπεδο παρτίδας και των τριών διαστάσεων του και μόνο για τα είδη που κινήθηκαν στον αποθηκευτικό χώρο επιλογής.Εκτελείτε την εργασία πριν από την εργασία "Ενημέρωση φυσικής απογραφής".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100916-1155-1-1091
Γέφυρες εμπορικού - μορφή λογιστικού σχεδίου
Όταν η μορφή του λογιστικού σχεδίου ήταν ΝΝ ΝΝ ΝΝ ΝΝΝΝ δηλαδή χωρίς διαχωριστικό σύμβολο αλλά με κενό μεταξύ των βαθμών δεν λειτουργούσε σωστά η γέφυρα.

20100917-1155-1-1105
Συναλλαγματικές διαφορές
Εγινε αλλαγή ώστε κατά την αντιστοίχιση να λαμβάνονται υπόψιν τα παραστατικά εντός του ημερολογιακού διαστήματος αλλα και οσα εχουν αντιστοιχιστεί με παραστατικά προηγούμενου διαστήματος. Στην συγκεκριμένη 2η περίπτωση χρησιμοποιείται η ισοτιμία που έχει κλείσει ο μήνας ( – ) ισοτιμία παραστατικού είσπραξης. Το πρόβλημα ήταν οτι δημιουργούσε συναλλαγματική διαφορά με βάση παραστατικά είσπραξης που είχαν καταχωρηθει σε επόμενη περίοδο.

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10179

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100423-1155-1-426
Παράμετροι αποθήκης
Τα πεδία στις Παράμετρους αποθήκης, σελίδα Ιδιότητες δεν εμφανιζόταν σωστά την πρώτη φορά που άνοιγε η οθόνη.

20100528-1155-1-633
Μεταβολή παραστατικών και διακανονισμοί.
1)Στην μεταβολή της αξίας του παραστατικού η ημερομηνία διακανονισμού υπλογιζόταν με βάση την ημερομηνία του παραστατικού και οχι του τρόπου πληρωμής 2)Στην μεταβολή της ημερομηνίας του παραστατικού η ημερομηνία διακανονισμού υπολογιζόταν με βάση την προηγούμενη ημερομηνία διακανονισμού και όχι του τρόπου πληρωμής

20100623-1155-7-790
Πεδίο αγορά / προσθήκη
Κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς με είδος, πάγιο και στήλες γραμμών εμφανιζόταν μήνυμα ότι δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο αγορά / προσθήκη.

20100719-1155-1-926
Μεταβολή ημερομηνίας σε εμβάσματα
Όταν γινόταν μεταβολή ημερομηνίας σε παραστατικό εμβάσματος, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο ισοτιμίας συναλλασσομένου (TRDRRATE).

20100810-1155-1-988
Απογραφή με μορφή υπολοίπου στους ανώτερους βαθμούς
Δεν λειτουργούσε σωστά η επιλογή 'Απογραφή με μορφή υπολοίπου στους ανώτερους βαθμούς' στα Ισοζύγια.

20100906-1155-1-1044
Εμφάνιση σε χάρτη
Η εμφάνιση σε χάρτη με δεξί κλικ στον browser των πελατών δεν λειτουργούσε.

20100914-1155-1-1065
Ελεύθερα πεδία στις γενικές παραμέτρους
Στις γενικές παραμέτρους των πελατών-προμηθευτών-χρεωστών-πιστωτών τα πεδία αριθμοί 1-5 είχαν αντικατασταθεί με τα ελεύθερα των ημερομηνίων.

20100914-1155-1-1065
Μοντέλα Επιμερισμού & Αναλυτική λογιστική
Όταν υπήρχαν μοντέλα επιμερισμού αναλυτικής με τον ίδιο κωδικό, σε διαφορετικά λογιστικά σχήματατα προέκυπτε μη ορθή ενημέρωση.

20100915-1155-1-1073
Εικονίδια σε selectors προβολών και ευρετηρίων
Δεν εμφανιζόταν τα εικονίδια που μαρκάρουν τις default προβολές ή ευρετήρια της εφαρμογής.

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10178

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100907-1155-1-1045
Υπολογισμός διακανονισμού σε παραστατικά
Δεν υπολογιζόταν σωστά οι ημερομηνίες διακανονισμών όταν επιλεγόταν "Τελευταία ημερομηνία μήνα" ή "Πρώτη επόμενου μήνα".

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10177

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100514-1155-1-590
Διαφορά μεταξύ ανηγμένης αξίας γραμμής παραστατικού - άρθρου Γ.Λ και Α.Λ
Προέκυπταν διαφορές μεταξύ άρθρων Γ.Λ και αναλυτικής λογιστικής, όταν ο συναλλασσόμενος ο λογαριασμός και η εταιρεία έχουν νόμισμα euro και η συναλλαγή γίνεται σε τρίτο νόμισμα.

20100705-1155-2-850
Συσχέτιση φακέλου με τελευταία τιμή αγοράς
Στα οικονομικά στοιχεία του είδους, στη σελίδα Συνοπτική εικόνα εμφανίζεται η κίνηση αποθήκης με την αξία εξόδου από φάκελο εισαγωγών.

20100805-1155-2-976
Μεταβολή στη συνάρτηση Spell (Localization Τουρκίας)
Η συνάρτηση spell επιστρέφει πλέον "TL" για Τούρκικη λίρα και "KR" για σεντ.

20100827-1155-2-1016
Συνάρτηση GetWhere ως CallPublished
Η συνάρτηση GetWhere υλοποιήθηκε ως CallPublished ώστε να είναι διαθέσιμη και σε JavaScript.

20100902-1155-2-1039
Αριθμοδείκτες συναλλασσομένων
Βελτιώθηκε ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη [Μέσος χρόνος αποπληρωμής] στους συναλλασσόμενους και συγκεκριμένα: 
1. Κατά τον υπολογισμό, χρησιμοποιείται η ημερομηνία παραστατικού (TRNDATE) για τα παραστατικά πωλήσεων / αγορών / ειδικών συναλλαγών και όχι η ημερομηνία διακανονισμών. 
2. Ο αριθμοδείκτης χρήσης υπολογίζεται πλέον με βάση την login ημερομηνία και όχι την τελευταία ημερομηνία της τρέχουσας χρήσης. Δείτε περισσότερα για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών εδώ.

20100902-1155-2-1040
Επαναϋπολογισμός τιμολογιακών πολιτικών
Ο επαναϋπολογισμός τιμολογιακών πολιτικών κατά τη διαγραφή γραμμών παραστατικού εκτελείται πλέον μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν κανόνες συμφωνιών με συνδυαστική κλιμάκωση σε κάποια από τις γραμμές του παραστατικού.

Διορθώσεις σφαλμάτων


20100804-1155-1-975
Ενημέρωση Εσόδων-Εξόδων από εμπορικό
Εάν υπήρχαν δύο διαδοχικά παραστατικά χωρίς γέφυρα εσόδων - εξόδων στο επιλεγμένο διάστημα δεν λειτουργούσε η εργασία ενημέρωσης

20100805-1155-1-978
Συναλλαγματικές διαφορές αντιστοιχίσεων
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μήνυμα "Field 'trnval1' not found" .

20100805-1155-1-980
Καθεστώς ΦΠΑ στην ακύρωση με αντιλογισμό
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικού το οποίο είχε αλλαχθεί από το χρήστη το καθεστώς ΦΠΑ, το ακυρωτικό πρότεινε το αρχικό καθεστώς ΦΠΑ.

20100826-1155-1-1013
Καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος κατά τον μετασχηματισμό/επεξεργασία
Στην περίπτωση όπου το καθεστώς ΦΠΑ υποκατάστημα του πελάτη ήταν μειωμένο και ο πελάτης κανονικό, κατά τον μετασχηματισμό ή επεξεργασία παραστατικού με μειωμένο καθεστώς.σε τιμολόγιο το καθεστώς επανερχόταν σε "Κανονικό".

20100831-1155-1-1017
Στήλες γραμμών παραστατικών ειδικών συναλλαγών
Κατά την επιλογή στηλών στους τύπους των παραστατικών ειδικών συναλλαγών, εμφανιζόταν μήνυμα: LINLINES: Duplicate field name PLSMVAL.

20100901-1155-1-1022
Δημιουργία εταιρείας
Κατά τη δημιουργία εταιρείας και σε περίπτωση που στην πρότυπη εταιρεία υπήρχαν σειρές παραστατικών με παραμετροποίηση Υποκαταστήματος / Απ.Χώρου, εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν υπάρχει ο Αποθ.χώρος" και δεν ολοκληρωνόταν η εργασία.

20100902-1155-1-1033
Λάθος Α.Χ μετά τον μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης σε αγοράς
Δεν προτεινόταν ο σωστός αποθηκευτικός χώρος στην επικεφαλίδα του παραστατικού όταν γινόταν μετασχηματισμός παραστατικού πώλησης σε αγοράς (μαζικά).

20100902-1155-1-1034
Σχετικά παραστατικά σε Κλήσεις
Κατά την επιλογή Σχετικών παραστατικών από ευρετήριο κλήσεων, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10176

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100730-1155-1-970
Σφάλμα στο συγχρονισμό βάσης
Στην έκδοση 311.499.10175 δεν λειτουργεί ο συγχρονισμός βάσης δεδομένων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε εγκατάσταση χρησιμοποιεί την έκδοση 311.499.10175 θα πρέπει να αναβαθμιστεί στην τρέχουσα έκδοση.

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10175

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100728-1155-1-958
Λάθος καθεστώς ΦΠΑ πελάτη σε τριγωνική πώληση
Δεν ερχόταν σωστά το καθεστώς ΦΠΑ συναλλασσόμενου σε τριγωνική πώληση (σε περίπτωση που ήταν διαφορετικό από αυτό του αρχικού παραστατικού).

20100729-1155-1-963
Λάθος υπολογισμός εξόδων σε παραστατικά
Ενώ σε πελάτη είχε οριστεί απαλλαγή ΕΦΚ, στο παραστατικό αν τα είδη είχαν έξοδα ΕΦΚ υπολογίζονταν το έξοδο.

20100729-1155-1-965
Έμμεση καρτέλα παρτίδας
Δεν εμφανιζόταν δεδομένα στην έμμεση καρτέλα παρτίδας.

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10174

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης (Μισθοδοσία)
Ενσωματώθηκε ο υπολογισμός της αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης σύμφωνα με τον νέο νόμο 3863 / 2010. Δείτε περισσότερα στις σχετικές οδηγίες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100618-1155-7-752
Παραστατικά πωλήσεων
Υπηρχε θέμα με την στρογγυλοποίηση της υπολογιζόμενης ποσότητας όταν στα στοιχεία του είδους ο υπολογισμός αξίας γίνεται από ποσότητα.

20100721-1155-1-942
Παρτίδες ειδών
Διορθώθηκε θέμα που προέκυπτε κατά την εισαγωγή δεύτερης γραμμής του ίδιου είδους όταν ο τύπος παραστατικού είχε FIFO αυτόματη και δεν γινόταν συμπύκνωση γραμμών.

20100722-1155-1-946
Auto login
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Auto login.

20100723-1155-1-947
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Διορθώθηκαν λάθη υπολογισμού στην εργασία.

20100723-1155-1-950
Υπενθυμίσεις
Δεν λειτουργούσαν οι υπενθυμίσεις - εμφανιζόταν μόνο σε αποσύνδεση / σύνδεση.

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10173

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20081107-2165-2-136
Ταμειακές μηχανές  
Ολοκληρώθηκε το πρωτόκολλο επικοινωνίας για τον Φ.Ε EPSON FP-81F (ΑΔΗΜΕ)

20090407-1155-2-476
Αλλαγή password
Η εργασίας αλλαγής password επανήλθε στα εργαλεία στο κεντρικό menu της εφαρμογής.

20100604-1155-1-682
Ειδικές Συναλλαγές
Εμφανίζεται μήνυμα σε περίπτωση που καταχωρηθεί δεύτερο παραστατικό χειρόγραφης σειράς με τον ίδιο κωδικό.

20100604-1155-2-675
Εκτυπώσεις Αποθήκης (σετ ειδών)
Προστέθηκαν δύο νέες εκτυπώσεις που αφορούν σε σετ ειδών: 1.Βιβλίο σετ ειδών και 2. Ανάλυση παραστατικών σύνθεσης (σετ).

20100608-1155-2-700
Φίλτρο για ακυρωμένα σε Ιστορικό πωλήσεων
Προστέθηκε φίλτρο για ακυρωμένα παραστατικά στο Ιστορικό πωλήσεων.

20100625-1155-2-804
Πλασματική αξία Υπηρεσιων
Δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν να προστεθούν στις στήλες υπηρεσιών των παραστατικών Αγοράς και στις στήλες των ειδικών συναλλαγών.

20100706-1155-2-860
Ευρετήριο πωλήσεων και πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Προστέθηκε 'Πρόταση εξυπηρέτησης' στο ευρετήριο των παραστατικών πώλησης. Μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμη μόνο σε ευρετήριο ειδών.

20100706-1155-7-861
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Βελτιώθηκαν σημαντικά οι χρόνοι εκτέλεσης σε βάσεις με μεγάλο όγκο δεδομένων

20100713-1155-2-895
Ανεύρεση εταιρείας από την status bar
Προστέθηκε δυνατότητα αναζήτησης στην επιλογή εταιρείας από την status bar.

20100720-1155-2-927
Button για relogin
Μεταβλήθηκε η λειτουργία του button για relogin (στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης) ώστε να εκτελεί πλέον έξοδο από την εφαρμογή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100428-1155-1-453
Λάθος ευρετήριο στο αυτόματο άνοιγμα κατά το Login
Δεν λειτουργούσε σωστά εργασία που καλούσε συγκεκριμένο ευρετήριο και αυτόματο άνοιγμα κατά το login.

20100618-1155-2-764
Default προβολή στο ιστορικό ενέργειας
Έφερνε λανθασμένη προβολή (αυτή που αντιστοιχούσε στην αρχική ενέργεια).

20100706-1155-1-862
Μετασχηματισμοί παραστατικών
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού μαζικά και όχι στην οθόνη δεν ενημερωνόταν το παραστατικό προέλευσης με την νέα κατάσταση που ορίζεται στο διάλογο της εργασίας, αλλά εξακολουθεί να έχει την παλιά.

20100709-1155-1-878
Μεταφορά αξίας ΦΠΑ σε μετασχηματισμό
Εάν κάποιο παραστατικό μετασχηματιζόταν σε παραστατικό που είχε επιβαρύνσεις με μια τουλάχιστον δοτή από τον χρήστη, δεν μεταφερόταν η τιμή του εξόδου αλλά μεταφερόταν το ΦΠΑ.

20100715-1155-1-911
Μαζική αποστολή email
Αλλαξε η εργασία ώστε να αποστέλλονται με τη σειρά όλα τα επιλεγμένα mail και για όσα υπάρχει πρόβλημα να καταγράφεται ατα αποτελέσματα το σφάλμα.

20100715-1155-1-914
Νέοι selectors σε σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις
Αφαιρέθηκε ο selector από σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις που τοποθετούνται στο menu.

20100720-1155-1-932
Καρτέλα Υπηρεσιών / Λογαριασμών εσόδων - εξόδων
Οι καρτέλες (εκτύπωση και έμμεση εργασία) υπηρεσιών και λογαριασμών εσόδων/εξόδων δεν εμφάνιζαν δεδομένα.

20100721-1155-1-939
Αλλαγή καθαρής αξίας σε ΤΝ, Αξίας σε ΤΝ μετά από αλλαγή ισοτιμίας.
Ενημερώνεται πλέον και η [Αξία σε TN] γραμμής σε περίπτωση που γίνει αλλαγή ισοτιμίας..

20100721-1155-1-943
Μήνυμα λάθους στα Δελτία εργασίας
Εμφανιζόταν μήνυμα ''Field PENDING NOT FOUND".

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10172

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100714-1155-2-901
Σχεδιασμός προβολών
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα όταν σε ένα panel γίνεται προσθήκη πεδίου με RUN_123456=Τεστ να ορίζεται αν το πεδίο θα εμφανίζεται ως hyperlink ή ως Button. Συγκεκριμένα, με την εντολή RUN εμφανίζεται ως hyperlink και με την εντολή RUNB ως button.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100713-1155-1-898
Εκτύπωση 'Ελεγχος Άρθρων
Η εκτύπωση δεν επέστρεφε αποτελέσματα και εμφάνιζε μήνυμα [RESULTS: Cannot perform this operation on a closed dataset].

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Έκδοση 311.499.10171

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων.
 
Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20070312-1155-2-143
Φόρμουλα δημιουργίας και αποθήκευσης directory του Αρχείου ΑΠΔ
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού directory για δημιουργία και αποθήκευση του αρχείου ΑΠΔ.

20080717-1155-2-1188
Δ.Λ.Π (Σχετικές εργασίες λογαριασμών)
Προστέθηκε στις σχετικές εργασίες των λογαριασμών Γενικής λογιστικής (Κινήσεις λογ/σμών Γεν.λογιστικής).

20081107-2165-2-136
Ταμειακές μηχανές
Προσθήκη δυνατότητας διασύνδεσης ξεχωριστής Οθόνης πελάτη (Πωλήσεις Λιανικής).Ολοκληρώθηκε το πρωτόκολλο επικοινωνίας για τις οθόνες: 1.PosiFLEX, 2.Display Toshiba.

20090122-1155-2-70
Αποθήκευση path για τα α-β.txt και των pdf files ανα παραστατικό.
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού του path αποθήκευσης των αρχείων ψηφιακών υπογραφών a.txt και b.txt. Η παραμετροποίηση είναι διαθέσιμη στα στοιχεία μηχανισμού Β στους σταθμούς εργασίας.

20090910-1155-2-939
Επιλογή όλων σε Editable browsers
Με τον χειρισμό CTRL+A επιλέγονται όλες οι εγγραφές σε editable ευρετήριο.

20090910-1155-2-939
Alt + S activate Spreedsheet in grids
Επανήλθε η λειτουργία κλήσης spreadsheet σε grids με Alt + S.

20100226-1155-2-182
Ακύρωση - επαναφορά άρσης εκκρεμοτήτων παραστατικών
Προστέθηκε ως εργασία στους browser των παραστατικών πωλήσεων, λιανικής, αγορών και αποθήκης.

20100322-1155-2-311
Υποκ/μα πελάτη στην αντιστοίχιση
Προστέθηκε το υποκατάστημα πελάτη στην προβολή της αντιστοίχισης.

20100430-1155-1-474
Καρτέλα κίνησης είδους (απο σχετικές εργασίες)
Εμφανίζεται πλέον η απογραφή (ποσότητα/αξία) στην έμμεση καρτέλλα κινήσεων είδους, ακόμη και εάν δεν υπάρχουν κινήσεις στη χρήση.

20100512-1155-2-540
Ταξινόμηση εγγραφών κατά την αντιστοίχιση
Βελτιώθηκε η ταξινόμηση των διαθέσιμων εγγραφών προς αντιστοίχιση.

20100519-1155-2-568
Προϋπολογισμοί
Προστέθηκε στις διαστάσεις των προυπολογισμών το Υποκατάστημα της εταιρίας.

20100520-1155-2-581
Kαρτέλα κωδικών συσχέτισης
Στην καρτέλα κωδικών συσχέτισης προστέθηκε στις στήλες ο ΑΧ της κίνησης.

20100520-1155-2-581
Ταμειακά έξοδα
Απαιτείται πλέον χρήστης με SOUNLOCK=1 για να μεταβληθεί το flag [Επηρεάζει συναλλαγή] των ταμειακών εξόδων.

20100527-1155-2-627
Απαλλαγή ΕΦΚ στο υποκατάστημα του πελάτη
Υποστηρίζεται πλέον η απαλλαγή ΕΦΚ σε υποκαταστήματα πελάτη.

20100528-2165-2-31
Αυστηρό ταμείο σε χρήστη
Προστέθηκε σχετική παράμετρος ΄Πρόταση ταμείου' πάνω στα στοιχεία του ταμείου με τιμές 'Από χρήστη / υποκατάστημα' που δουλεύει όπως σήμερα και είναι η default και 'Αυστηρά από χρήστη', οπότε το ταμείο δουλεύει όπως στο παρελθόν.

20100531-1155-2-637
Υπόλοιπα ανά Υποκατάστημα Πελάτη
Προστέθηκε συνάρτηση, η οποία επιστρέφει το υπόλοιπο ανά υποκατάστημα σε όλες τις ενότητες συναλλασσομένων.

20100602-1155-2-659
Ιστορικό αγορών / Πωλήσεων
Προστέθηκε φίλτρο για τον τύπο των παραστατικών στις έμμεσες εργασίες Ιστορικό Αγορών / Πωλήσεων της αποθήκης.

20100603-1155-2-664
Ανάπτυξη με γραμμές στο Object CustFinDocImp_3345
Στο Object CustFinDocImp όπου εμπεριέχεται ο πίνακας custlines υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης του browser με γραμμές.

20100608-1155-1-698
Χαρακτηριστικά ειδών σε Serial Number Soft150
Δεν ήταν διαθέσιμο το τρίτο χαρακτηριστικό ειδών.

20100608-1155-2-691
Σύνδεση εμπορικού με έσοδα - έξοδα
Προστέθηκε η πληροφορία του παραστατικού από το οποίο έχει προξύψει η εγγραφή εσόδων- εξόδων.

20100608-1155-2-697
Βελτίωση σεναρίου Έλεγχος ταμειακών
Βελτιώθηκε ο μηχανισμός ενημέρωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το αρχείο είναι OnDemand, και επομένως για να "ενημερωθεί" στο live update πρέπει να διαγραφεί πρώτα το παλιό.

20100609-1155-2-705
Εκτυπώσεις Αποθήκης - Αρνητικά υπόλοιπα
Προστέθηκε δυνατότητα φιλτραρίσματος των εγγραφών που εμφανίζονται στην εκτύπωση. Η εκτύπωση ωστόσο εκτελείται όπως και πριν.

20100609-1155-2-708
On/Off λειτουργία
Το αρχείο που παράγεται για την ενημέρωση της off line βάσης του υποκαταστήματος συμπεριλαμβάνει το αρχείο των ειδών για την touch screen (mtrtouch).

20100615-1155-7-739
Παιχνίδια εφαρμογής
Απενεργοποίηθηκε η επιλογή παιχνιδιών πριν το login στην εφαρμογή.

20100616-1155-2-743
Εργασία FIFO αντιστοίχισης παραστατικών
Προστέθηκε παράμετρος στην εργασία FIFO αντιστοίχισης για την εκτέλεση με βάση 1. Ημερομηνία παραστατικών 2. Ημερομηνία διακανονισμών - αξιογράφων.

20100713-1155-1-896
Αριθμοδείκτες συναλλασσομένων
Βελτιώθηκε ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών συναλλασσομένων (Μέσος χρόνος αποπληρωμής).

20100618-1155-2-766
Οικοδομοτεχνικά έργα και ΑΠΔ
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου [Περιγραφή] του Οικοδομοτεχνικού έργου από 50 σε 100 χαρακτήρες και προστέθηκε το μισθολογικό στοιχείο εργαζομένων [2083-Οικοδομοτεχνικό έργο]Επιπλέον, η εργασία [Υπολογισμός αρχείου ΑΠΔ] φιλτράρει τους εργαζόμενους με βάσει το Οικοδομοτεχνικό έργο.

20100622-1155-2-775
Εξαγωγή σε αρχείο (XXF) σε custom object
Προστέθηκε δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο (XXF) σε custom object.

20100622-1155-2-782
Εκτύπωση καρτέλας SN
Το μήκος του κωδικού SN στην εκτύπωση προσαρμόσθηκε ώστε να έχει το ίδιο μέγεθος με τη μορφή κωδικού (30 χαρακτήρες).

20100624-1155-2-799
Προσθήκη ημ/νίας παράδοσης σαν έναρξη των διακανονισμών
Προστέθηκε σαν επιπλέον επιλογή στην ημερομηνία έναρξης του διακανονισμού.

20100701-1155-1-831
Αναλυτικό Βιβλίο παγίων
Στην έμμεση εργασία [Αναλυτικό βιβλίο Παγίων] αντικαταστάθηκε η στήλη Συναλλασσόμενος με τη στήλη Αιτιολογία.

20100702-1155-2-835
Εκτύπωση Αρνητικά υπόλοιπα
Προστέθηκε φίλτρο συνήθη προμηθευτή και εμπορικής κατηγορίας.

20100707-1155-1-869
Εργασίες Συναλλαγματικών Αποτίμησης
Προστέθηκε στις εργασίες Συναλλαγματικών Αποτίμησης επιλογή βάσει ποιου νομίσματος θα εκτελούνται.

20100707-1155-2-871
Easy-access button στην επιλογή σύνδεσης
Προστέθηκε πλήκτρο για την άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες (Διαχείριση συνδέσεων, Συγχρονισμός βάσης, Δημιουργία σύνδεσης, Εγγραφή άδειας χρήσης) των επιλογών συστήματος στην πρώτη login οθόνη.

20100708-1155-2-876
Νεα έντυπα ΦΠΑ μετα την αλλαγή των συντελεστών
Μεταβλήθηκαν τα έντυπα ΦΠΑ σύμφωνα με τους νέους συντελεστές που ισχύουν από 1/7/2010. Δείτε περισσότερα εδώ.

20100709-1155-2-880
'Κενό από αριστερά' στην πρώτη ενότητα των εκτυπώσεων
Η παράμετρος 'Κενό από αριστερά΄ στην πρώτη ενότητα των εκτυπώσεων εμφανίζεται ανενεργή αφού δεν υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο σημείο.

20100712-1155-2-889
Στήλες ποσοτήτων σε qlik view
Προστέθηκαν συγκριτικές στήλες και για ποσότητες σε "Ανάλυση Πωλήσεων" και "Ανάλυση Αγορών".

20100712-1155-2-894
Νέοι selectors σε ευρετήρια και προβολές
Προστέθηκαν οι νέοι selectors στη διαχείριση ευρετηρίων και προβολών. Οι selectors είναι αντίστοιχοι με αυτούς που υπάρχουν στα Imports και τις Σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20090930-1155-1-1029
Μέθοδος επιμερισμού σε κατηγορίες κόστους
Έγινε υποχρεωτική η συμπλήρωση μεθόδου επιμερισμού.

20100421-1155-1-412
Διαφορά μεταξύ αξίας γραμμών και συνολικής αξίας
Διορθώθηκε πρόβλημα που προέκυπτε στην ενημέρωση της συνολικής αξίας παραστατικών αμέσως κατά τη μεταβολή του μετά από εκτύπωση.

20100511-1155-1-528
Σχεδιασμός import
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την επιλογή σχεδιασμού Import.

20100531-1155-1-647
Password χρηστών
Εάν γινόταν σχεδιασμός ευρετηρίου στους Χρήστες με το πεδίο password να είναι editable, εμφανιζόταν το περιεχόμενο του πεδίου.

20100602-1155-1-661
Καρτέλες πελατών και δικαιώματα σειρών
Εάν κάποιος χρήστης δεν είχε δικαίωμα επιλογής συγκεκριμένης Σειράς, τότε στις καρτέλες συναλλασσομένων δεν έβλεπε το λεκτικό της σειράς αλλά ερωτηματικά στην έμμεση καρτέλα (εργασία) και στην εκτύπωση κενό.

20100608-1155-1-695
Refresh σε συμφωνία με συνδυαστική κλιμάκωση μετά από διαγραφή γραμμής.
Δεν γινόταν refresh σε συμφωνία με συνδυαστική κλιμάκωση μετά από διαγραφή γραμμής.

20100609-1155-1-702
Σχεδιαζόμενη προβολή φακέλων κοστολόγησης με υποχρεωτικά πεδία
Δεν άνοιγε η προβολή σε περίπτωση που είχε τεθεί ο Λογαριασμός κλεισίματος φακέλου ως υποχρεωτικό πεδίο.

20100610-1155-1-720
Καθεστώς ΦΠΑ με τριγωνική συναλλαγή
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού με τριγωνική συναλλαγή μεταφέρεται το καθεστώς ΦΠΑ του αρχικού παραστατικού.

20100611-1155-1-726
Συμφωνία συνόλου με κλιμάκωση κατά ποσότητα
Δεν λειτουργούσε η εφαρμογή μηδενικών τιμών σε συμφωνίες συνόλου με κλιμάκωση.

20100614-1155-1-732
Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών
Στο Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών, εάν δεν υπήρχαν κινήσεις στο διάστημα, δεν έρχονται τα υπόλοιπα από μεταφορά.

20100615-1155-1-735
Κινήσεις πελατών
Κατά την προβολή καρτέλλας συναλλασσομένου μέσω redirection από hyperlink, εμφανιζόταν ανενεργές οι περιγραφές των σειρών που δεν ανήκαν στην ενότητα από την οποία γινόταν το redirection.

20100617-1155-1-751
Εικόνα στα στοιχεία εταιρείας
Η Εικόνα στα στοιχεία εταιρείας εξαφανιζόταν με την αποθήκευση.

20100618-1155-1-761
Πληκτρολόγηση κωδικού ανενεργής σειράς σε παραστατικά
Δεν επιτρέπεται πλέον η επιλογή ανενεργής σειράς με απευθείας πληκτρολόγηση του κωδικού της.

20100618-1155-1-767
Access violation σε σχεδιασμό προβολής e-mail
Σε σχεδιασμό προβολής e-mail εμφανιζόταν access violation

20100621-1155-1-769
Field 'DECIMALS' cannot be modified
Εάν σε ένα υπάρχον database view επιλεγόταν το πλήκτρο [Create Fields] στο τελευταίο πεδίο του view προς διαγραφή, εμφανιζόταν το μήνυμα "Field 'DECIMALS' cannot be modified".

20100622-1155-1-773
Ισοτιμία στη γραμμή λογαριασμού σε ξένο νόμισμα.
Εγινε διόρθωση, ώστε η αλλαγή ισοτιμίας στο άρθρο που προκύπτει μετά από copy from buffer να αλλάζει και την ισοτιμία των γραμμών λογαριασμών που παρακολουθούνται στο ίδιο νόμισμα.

20100622-1155-1-777
Χρωματικές ζώνες
Δεν λειτουργούσε η ρύθμιση χρώματος κειμένου στις χρωματικές ζώνες.

20100622-1155-1-781
Εξαγωγή χρωματικής ζώνης σε xxf
Δεν γινόταν εξαγωγή εγγραφής χρωματικής ζώνης σε xxf αρχείο.

20100623-1155-1-784
Αγορές παγίων σε Intrastat
Δεν εμφανιζόταν οι αγορές παγίων στην εκτύπωση Intrastat

20100628-2165-1-41
Εναλλαγή σελίδων σε HTML screen prints
Κατά την μετάβαση σε τελευταία σελίδα εμφανιζόταν οπτικό σφάλμα αλλαγής σελίδων.

20100629-1155-1-812
Ισοζύγιο αποθήκης
Δεν γινόταν σωστά η στοίχιση των τίτλων κατά την εκτύπωση σε MS Excel.

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10158

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Εργασία αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ
Προσαρμόστηκε η εργασία στους νέους συντελεστές ΦΠΑ που θα ισχύσουν από 1/7/2010. Δείτε περισσότερα στις σχετικές οδηγίες.

20100624-1155-2-793
Έντυπα Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α B' και Γ΄κατηγορίας
Δημιουργήθηκε νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α B' και Γ΄κατηγορίας με τα νέα πεδία 344 (Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών ) και 345 (Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών). Δείτε σχετικές οδηγίες εδώ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100618-1155-1-756
Κατάσταση λογιστικής πωλήσεων (Αναλυτική-Συνοπτική)
Δεν εμφανιζόταν παραστατικά τα οποία δεν είχαν συμπληρωμένο πωλητή.

20100621-1155-1-770
Διαγραφή σώματος αξιογράφου
Κατά τη διαγραφή σώματος αξιογράφου εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος [FIELD 1 not found]

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10157

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090313-1155-2-374
Διαχείριση υποκαταστημάτων - Kαρτέλες - Ενηλικιωμένα υπόλοιπα 
Προστέθηκαν:
1. Το πεδίο 'Κεντρικό' στα υποκαταστήματα πελατών
2. Ελεγχος μοναδικότητας ανά πελάτη
3. Φίλτρο εκτυπώσεων: [Μόνο κεντρικό],['Ολα τα άλλα]


20100520-1155-2-581 
Ημέρες εκκρεμότητας στη function Ανεξόφλητων παραστατικών
Προστέθηκαν ημέρες εκκρεμότητας στη function Ανεξόφλητων παραστατικών
  
Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100601-1155-1-650
"Ημερολόγια" πελατών
Αν στην εκτύπωση "Ημερολόγια" πελατών επιλεχθούν ως φίλτρα Σειρές παραστατικών τότε δεν εμφανίζονται αποτελέσματα


20100609-1155-1-706
Καρτέλα κωδικών συσχέτισης
Η Kαρτέλα κωδικών συσχέτισης, δεν λαμβάνει υπ' όψιν το φίλτρο είδη που δεν κινήθηκαν στο διάστημα


20100611-1155-1-724
Εκτέλεση ενημέρωσης λογιστικής απο εμπορική διαχείριση 
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος στην διαδικασία ενημέρωσης από παραστατικά.


20100614-1155-1-728
Συγκέντρωση παρατηρήσεων σε παραστατικό μέσω της εργασίας εξυπηρέτησης παραγγελίας
Δεν μεταφερόταν όλες οι παρατηρήσεις στο νέο παραστατικό που δημιουργείται μέσω της εργασίας εξυπηρέτησης παραγγελιών.


20100614-1155-1-729
Εξυπηρέτηση παραγγελιών και πρότυπα δεδομένα
Δεν λειτουργεί σωστά η εργασία εξυπηρέτησης παραγγελιών όταν κατά την εκτέλεση επιλέγεται από πρότυπο ο διάλογος των φίλτρων.


20100610-1155-2-715
Πρόβλημα στην καταχώρηση φόρμουλας στους αριθμητικούς πίνακες
Διορθώθηκε πρόβλημα στην καταχώρηση φόρμουλας στους αριθμητικούς πίνακες


20100616-1155-2-745
Μήνυμα Invalid typedef cast
Κατά την εισαγωγή του αρχείου touch_retail.cst εμφανίζεται το μήνυμα 'Invalid typedef cast' και η προβολή δεν εισάγεται


20100616-1155-1-743
Αρχείο ΚΕΠΥΟ
Ο υπολογισμός λάμβανε υπόψιν του τα παραστατικά που έχουν στο πεδίο TRNDATE μόνο ημερομηνία (και όχι ώρα) στην έως ημερομηνία του ημερ/κού διαστήματος.

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10155

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090407-1155-2-466
Λογιστικές κατηγορίες στα αρνητικά υπόλοιπα ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση των αρνητικών υπολοίπων ανά ΑΧ υπάρχει δυνατότητα επιλογής λογιστικών κατηγοριών.


20100430-1155-2-478
Ενημέρωση υπενθυμίσεων στους συμμετέχοντες συνάντησης
Όταν καταχωρείται ενέργεια τύπου Συνάντηση και υπάρχουν συμμετέχοντες της συνάντησης τότε αν μόλις συμπληρωθούν τα πεδία υπενθύμισης στην αρχική ενέργεια να ενημερώνονται τα ιδια πεδία και στις ενέργειες που θα φτιαχτούν για τους συμμετέχοντες.


20100604-1155-2-676
Φόρμες με ποσότητα είδους ανάλυσης σετ
Προστέθηκε νέος virtual πίνακας (Ανάλυση Set ειδών (χαρακτηριστικά)) για να τυπώνεται στις φόρμες η ανάλυση σε χαρακτηριστικά του σετ. Η συνολική ποσότητα μπορεί να τυπωθεί και από τον τωρινό πίνακα, εφόσον η σχέση στη γραμμή του σετ είναι σωστή.


20100607-1155-2-688
Οθόνη έμμεσης καταχώρησης ενεργειών
Προστέθηκαν στο σχετικό διάλογο τα πεδία 'Υπενθύμιση' και 'Εναρξη πριν από'.
 
Διορθώσεις σφαλμάτων
20100604-1155-1-679
Καταχώρηση παραστατικού παγίων
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μήνυμα [Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο κωδικός].


20100607-1155-1-683
Κανόνες Συμφωνιών
Σε κανόνα συμφωνίας που αφορά=Υπηρεσία, πεδίο=τιμή μονάδας, συνθήκη1= πελάτης, συνθήκη2=είδος, συνθήκη3=πωλητής παραστατικού, μόλις γινόταν επιλογή του πωλητή στα στοιχεία του κανόνα εμφανιζόταν μήνυμα inccorect syntax near ']'.


20100610-1155-1-716
Από μεταφοράς υπόλοιπα λογαριασμών λογιστικής (έμμεση καρτέλλα) 
Σε περίπτωση που επιλεγόταν ως φίλτρο το υποκατάστημα στην έμμεση καρτέλα λογαριασμών λογιστικής, τα από μεταφοράς υπόλοιπα εμφανιζόταν με διπλές αξίες.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10154

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090127-1155-2-81
Εκτύπωση «Συνοπτική κατάσταση λογιστικής»
Προστέθηκε ως φίλτρο ο πωλητής παραστατικού.


20100528-1155-1-632
Φίλτρα γραμμών στην εκτύπωση καρτέλλας λογαριασμών
Τα φίλτρα γραμμών εφαρμόζονται πλέον και στους ανωτεροβάθμιους λογαριασμούς στην εκτύπωση καρτέλλας.


20100604-1155-2-681
Στήλες παραστατικών Αγορών Υπηρεσιών
Προστέθηκαν οι στήλες για εκτελεσμένα - ανεκτέλεστα.
 
Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100511-1155-1-535
Εργασία Import
Σε σταθμούς εργασίας με λειτουργικό MS Windows XP, κατά την επιλογή της εργασίας import σε όλες τις ενότητες της εφαρμογής εμφανιζόταν μήνυμα Access Violation.


20100514-1155-1-591
Διαφορά κόστους πωληθέντων σε βιβλίο αποθήκης και αξία του αρθρου εμπορ. εσωλ.κοστολόγισης 
Βελτιώθηκε η εργασία εμπορικής εσωλογιστικής κοστολόγησης (παραγωγή άρθρων κόστους πωληθέντων) ώστε να μην εμφανίζονται διαφορές λόγω στρογγυλοποίησης με την εκτύπωση βιβλίου αποθήκης.


20100531-1155-1-641
Μεταβολή παραστατικού Παγίου
Κατά τη μεταβολή  παραστατικού αγοράς παγίων εμφανιζόταν μήνυμα "Ο Κωδικός υπάρχει ήδη".


20100531-1155-1-644
Πιστωτικά έκπτωσης αγορών
Δεν λειτουργούσε σωστά η παράμετρος [Συμψηφιστικά] για τα πιστωτικά αγορών.


20100601-1155-1-655
Παραστατικό εξόδων σε φάκελο εισαγωγών
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μικρή απόκλιση στα  παραστατικά εξόδων μεταξύ της αξίας τους και της κατανεμημένης αξίας με αποτέλεσμα να εμφανίζονται προς επιλογή σε νέο φάκελο.


20100602-1155-1-660
Συναλλακτική κίνηση συναλλασσομένου
Στη συναλλακτική κίνηση πελάτη δεν εμφανιζόταν υποκατάστημα ενώ έχει καταχωρηθεί σε παραστατικό.


20100603-1155-1-668
Δημιουργία custom PRe 
Επιτρεπόταν η καταχώρηση custom PRe με ίδιο όνομα με κάποιο απ' αυτά του softone.

20100421-1155-1-412
Πρόβλημα στην μερική αντιστοίχιση πιστωτικών
Παρουσιαζόταν πρόβλημα κατά τη μερική αντιστοίχιση πιστωτικού πώλησης όταν αυτή γινόταν σταδιακά.

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10153

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090127-1155-2-80
Εκτύπωση πωλήσεων «Κατάσταση ελέγχου»
Προστέθηκε ως φίλτρο ο πωλητής στην εκτύπωση "Κατάσταση ελέγχου".


20090514-1155-2-600
Ανάλυση ειδών
Προστέθηκε το υποκατάστημα πελάτη σαν φίλτρο.


20100222-1155-2-158
Επιστροφές εμπορευμάτων INTRASTAT
Εάν η επιστροφή είναι στον ίδιο μήνα με την παραλαβή τότε συμψηφίζεται και εμφανίζεται στην Intrastat το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20100526-1155-1-611
Στοιχεία προσώπων
Δεν ενημερωνόταν ο PRSEXT στην μεταβολή στοιχείων προσώπων


20100527-1155-1-622
Προμήθειες πωλητών
Δεν λειτουργούσε σωστά ο υπολογισμός προμηθειών με μέθοδο απευθείας.


20100527-1155-1-623
Μετασχηματισμός παραστατικών με υποχρεωτικά πεδία
Κάτω από προϋποθέσεις δεν λειτουργούσε ο μετασχηματισμός παραστατικών όταν υπήρχε προβολή με ορισμένα από το χρήστη υποχρεωτικά πεδία.


20100528-1155-1-629
Μήνυμα σφάλματος στο CRM σε βάσεις oracle
Εμφανιζόταν στην εναλλαγή ημερολογίων σε βάση Oracle.


20100528-1155-1-634
Αφαίρεση χαρακτηριστικών απο είδος
Κατά την αφαίρεση χαρακτηριστικών από είδος (με κατ΄είδος παρακολούθηση) έτρεχε λάθος query με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η μεταβολή.


20100601-1155-1-654
Open-item
Στα παραστατικά εμβασμάτων η αξία της αντιστοίχισης υπολογιζόταν στο νόμισμα της συναλλαγής και όχι του συναλλασσομένου ανεξάρτητα από τη σχετική ρύθμιση στα στοιχεία του συναλλασομένου

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

'Εκδοση 311.498.10152

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20100518-2165-2-28
Ευρετήρια λιανικής
Προστέθηκαν τα πεδία Μετρητά, Κάρτες, Ανεξόφλητο και Προκαταβολή προς επιλογή στα ευρετήρια λιανικής.


20080320-1155-2-449
Εκτύπωση Αντιστοιχισθέντων - Μη Αντιστοιχισθέντων παραστατικών
Προστέθηκε φίλτρο έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εκτύπωση μόνο με [Αντιστοιχισθέντα], μόνο με  [Μη αντιστοιχισθέντα] παραστατικά ή και τα δύο.


20090511-1155-2-583
Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών και εύρος παραστατικών
Στη συνοπτική απεικόνιση εμφανίζεται το εύρος των αριθμών παραστατικών κατ' είδος παραστατικού.


20100427-1155-1-447 
Συνολική διάρκεια ενημέρωσης τιμών κόστους 
Όταν ολοκληρώνεται η εργασία Ενημέρωσης τιμών κόστους εμφανίζεται η λήξη και η διαρκεια για το στάδιο [Λήξη εργασίας], καθώς και η Συνολική Διάρκεια της εργασίας.

20100520-1155-2-576
Ειδική σύμβαση σε συνέχεια Ενέργειας
Σε συνέχεια ενεργειών μεταφέρεται πλέον και η Ειδική σύμβαση


Διορθώσεις σφαλμάτων


20100526-1155-1-615
Μήνυμα σφάλματος στην ενημέρωση λογιστικής
Εμφανιζόταν μήνυμα Access Violation κατά την εκτέλεση της εργασίας ενημέρωσης Λογιστικής από παραστατικά


20100419-1155-1-397
Προσθήκη τιμής σε χρωματολόγιο-μεγεθολόγιο
Δεν ήταν διαθέσιμο νέο χρώμα/μέγεθος που είχε προστεθεί σε είδος κατά την καταχώρηση παραστατικού σε client / server εγκατάσταση. Για να λειτουργήσει η δυνατότητα θα πρέπει το είδος να ξανακληθεί στη γραμμή.


20100517-1155-1-553
Σφάλμα κατά την αντιγραφή παραστατικού (πεδίο γραμμή συναλλαγής)
Κάτω από προϋποθέσεις δεν λετουργούσε σωστά το copy from buffer παραστατικών.


20100519-1155-1-564
Εκτύπωση σε Excel  των κινήσεων συναλλασσομένων 
Η εκτύπωση καρτέλλας συναλλασσομένων (από σχετικές εργασίες) σε Excel εμφάνιζε τη σύντμηση και όχι την περιγραφή της σειράς.


20100519-1155-1-569
FIFO αυτόματη σε παρτίδες
Σε παραστατικό με παρτίδες και αυτόματη FIFO πρόταση, δεν ενημερωνόταν σωστά η έκπτωση 3 που εισάγεται από το χρήστη, όταν από μία γραμμή προέκυπταν περισσότερες.


20100520-1155-1-582
Προμήθειες πωλητών
Δεν υπολογιζόταν σωστά οι  προμήθειες πωλητών με μέθοδο[Κλιμακωτά].


20100524-1155-1-595
Σφάλμα στην εργασία "Εισαγωγή από clipboard"

Κατά την εκτέλεση της εργασίας "Εισαγωγή από clipboard" από τις παραμέτρους του συστήματος εμφανιζόταν σφάλμα  "Cannot open file "c:\current_exe\.xxf". The system cannot find the file specified."

20100524-1155-1-605
Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών
Εάν κάποιο παραστατικό πωλήσεων είχε δηλωθεί να συμμετέχει αρνητικά στις εκροές, εμφανιζόταν αρνητικά στις εισροές.


20100525-1155-1-606
Θεωρημένη εκτύπωση 'Βιβλίο εσόδων/εξόδων'
Εάν στην εκτύπωση [Βιβλίο Εσόδων/Εξόδων] επιλεγόταν μόνο στήλες [Έξοδα], εμφανιζόταν μήνυμα "List index out of bounds".