Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.518.11104

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180306-1155-2-1512
View computer soft1 address
Στο Series 5 UI δόθηκε δυνατότητα ''View computer soft1 address'' (με δεξί κλικ στη διαχείριση των συνδέσεων) όπου εμφανίζονται το Computer Name και το Computer soft1 address.

20180412-1155-2-2264
Χρήση σειρών Γ.Λ στις παραμέτρους της παραγωγής
Στις παραμέτρους της Παραγωγής μπορείτε πλέον να επιλέξετε τη Λογιστική ενότητα και κατ' επέκταση τις Σειρές με τις οποίες θα καταχωρηθούν τα άρθρα από την εσωλογιστική κοστολόγηση παραγωγής.

20180423-1155-7-2479
Active Browser
Στο Series 5 UI βελτιώθηκε ο χρόνος αναζήτησης σε ευρετήρια, μέσω active browser.

20180424-1155-7-2508
Ιστορικό πωλήσεων-αγορών
Στο Ιστορικό αγορών & πωλήσεων ειδών, προστέθηκαν σύνολα ποσοτήτων & αξιών.

20180515-1155-2-3041
Υπολογισμός δαπανών Ε3
Στο έντυπο Ε3, στον πίνακα Ζ2 πραγματοποιείται μερισμός των δαπανών βάσει ποσοστού ανά προέλευση κέρδους με σχετικό button.

20180522-1155-2-3219
Λογαριασμοί Intrastat ειδικών συναλλαγών
Προστέθηκαν στους τύπους παραστατικών ειδικών συναλλαγών ο χρεωστικός και ο πιστωτικός λογαριασμός intrastat, με τους αντίστοιχους resolvers στις γέφυρες.

20180525-2165-2-10
Εκτυπώσεις εντολών παραγωγής αναλυτικές ανά εντολή
Στις εντολές Παραγωγής, προστέθηκαν οι εκτυπώσεις "Απαιτήσεις ανά εντολή" και "Απαιτήσεις ανά εντολή (ανάλυση ημιετοίμων)".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180207-1155-7-904
Εικόνα σε φόρμα εκτύπωσης Word
Κατά την εκτύπωση εικόνας είδους σε φόρμα Word, δεν λαμβανόταν υπόψη η αλλαγή της αποθηκευμένης διαδρομής της εικόνας.

20180215-1155-1-1108
Outlook connector 2007
Δεν εμφανιζόταν ολόκληρο το body του email στην σύνδεση με Outlook Connector 2007.

20180223-1155-7-1251
Εταιρείες Β κατηγορίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγγραφές εσόδων / εξόδων, ύστερα από δημιουργία εταιρείας.

20180410-1155-7-2232
Μικτό βάρος στις στήλες γραμμών
Στις στήλες γραμμών αγορών / πωλήσεων, είναι πλέον διαθέσιμο το μικτό βάρος.

20180420-1155-1-2437
Ομαδοποίηση με αλφαριθμητικό
Στο Series 5 UI δεν γινόταν ομαδοποίηση με αλφαριθμητικό πεδίο με θέση ''από, έως'' σε ευρετήριο.

20180427-1155-7-2649
Τιμή σε custom πεδίο γραμμών
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom πεδίο σε γραμμές ειδικών συναλλαγών, κατά την εισαγωγή τιμής του πεδίου μέσω Alert.

20180502-1155-7-2691
Ευρετήριο με custom πεδία στο νέο interface
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Series 5 UI κατά την ''εκτέλεση'' ευρετηρίου με cutom πεδία στον πίνακα MTRL.

20180503-1155-7-2719
Φίλτρα σε ευρετήριο
Κατά τον σχεδιασμό ευρετηρίου με δοτές τιμές στα φίλτρα, δεν γινόταν αποθήκευση των τιμών.

20180509-1155-7-2875
Παρτίδες χωρίς ημερομηνία λήξης
Κατά την επιλογή παρτίδων, αυτές που δεν έχουν ημερομηνία λήξης, εμφανίζονται τελευταίες στο αντίστοιχο ευρετήριο.

20180510-1155-1-2909
Καθορισμός δικαιωμάτων σε φάκελο
Στο Series 5 UI λειτουργεί πλέον ο καθορισμός δικαιωμάτων σε φάκελο του menu.

20180513-1155-1-2975
Στοιχεία συμφωνιών πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν επιλέγοντας τη συμφωνία πελάτη στην εκτύπωση στοιχεία συμφωνιών.

20180517-1155-1-3120
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Στο έντυπο Ε3, στον πίνακα Δ1 τα πεδία 103 και 104 δεν αφαιρούνταν από το σύνολο 107.

20180517-1155-1-3121
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Στο έντυπο Ε3, δεν γινόταν σωστός υπολογισμός του πίνακα Δ13.

20180517-1155-1-3122
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Στο έντυπο Ε3, δεν γινόταν σωστός υπολογισμός του πίνακα Δ14.

20180518-1155-7-3162
Μετασχηματισμός στις σχετικές εργασίες
Δεν γινόταν μετασχηματισμός, μέσω των σχετικών εργασιών της προβολής παραστατικού πωλήσεων.

20180521-1156-7-70
Timeline και SQL 2008 R2
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Timeline των ενεργειών, σε SQL 2008 R2.

20180522-1155-1-3198
Εικόνα εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της Εικόνας εταιρείας.

20180522-1155-1-3200
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Στο έντυπο Ε3, δεν γινόταν σωστός υπολογισμός του πεδίου 555.

20180522-1155-1-3221
Έντυπο Ε3 - Κίνηση απογραφής
Στο έντυπο Ε3, δεν αποτυπώνονταν οι κινήσεις απογραφής στους κωδικούς 101, 201, 301 & 312.

20180522-1155-7-3209
E3 - Πεδίο 548
Στο έντυπο Ε3, το πεδίο 548 ενημερώνεται πλέον με το σύνολο 148+248+348+448.

20180523-1155-1-3264
ΑΚΑ ΕΔΟΕΑΠ
Στο αρχείο ΑΚΑ – ΕΔΟΕΑΠ το πεδίο APDHEADER.AME παίρνει τιμή από το πεδίο FUNDEXTRA.AME στο FUNDTYPE 31.

20180524-1155-1-3284
GDPR και δικαιώματα χρηστών
Σε χρήστη με περιορισμό πρόσβασης, στα ευρετήρια των συναλλασσόμενων, δεν εμφανίζονταν τα φίλτρα ''Επωνυμία'' & ''Α.Φ.Μ''.

20180524-1155-7-3275
Infinity σε πεδιο 130 και 530
Στο έντυπο Ε3, στα πεδία 130 και 530 εμφανιζόταν εσφαλμένη τιμή INFINITY.

20180524-1155-7-3276
Ε3 - πεδίο 320
Στο έντυπο Ε3 δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 320.

20180524-1155-7-3277
Ε3 Δ15
Στο έντυπο Ε3, τα πεδία 140, 240 ,340 ,440 ενημερώνονται πλέον από τα αποτελέσματα πρό φόρων (Δ15).

20180525-1155-2-3325
Ε3 - ΔΟΥ
Στο έντυπο Ε3, ενημερώνεται η ΔΟΥ από τα στοιχεία της εταιρείας.

20180525-1155-7-3332
Αναμενόμενα/Δεσμευμένα ειδών
To Default ευρετήριο ειδών ''Αναμενόμενα / Δεσμευμένα'' δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα.

20180525-1155-7-3338
Εξαγωγή ευρετηρίου σε excel
Σε χρήστη με περιορισμό πρόσβασης, κατά την εξαγωγή ευρετηρίου σε excel εμφανίζονταν όλα τα δεδομένα του ευρετηρίου κρυπτογραφημένα.

20180529-1155-1-3377
Έντυπο Ε3 - μεταβλητή 401
Στο έντυπο Ε3, η μεταβλητή 401 δεν είναι πλέον κλειδωμένη.

20180529-1155-7-3382
Ε3 - Πίνακας ΣΤ'
Στο έντυπο Ε3, ο κωδικός 552 δεν ενημερώνεται πλέον από την Αγροτική δραστηριότητα.

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.518.11103

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180430-1155-2-2674
ΕΦΚ και ΦΠΑ
Κατά την επιλογή Ε.Φ.Κ σε έξοδο, ενημερώνεται αυτόματα το flag ''Ακολουθεί Φ.Π.Α γραμμής, καθώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ακολουθεί υποχρεωτικά το ΦΠΑ των γραμμών.

20180514-1155-2-2997
Συμπλήρωση διεύθυνσης με την επιλογή ΤΚ
Σε νέα εγγραφή συναλλασσόμενου, σε περίπτωση που είναι συμπληρωμένα τα πεδία Διεύθυνση, Πόλη & Νομός, κατά την επιλογή Ταχυδρομικού κωδικού, τα πεδία αυτά δεν αλλάζουν.

20171120-1155-7-5010
Όμοιες γραμμές υπηρεσιών
Προστέθηκε η δυνατότητα για συμπύκνωση των όμοιων γραμμών σε παραστατικά που περιλαμβάνουν Υπηρεσίες.

20171122-1155-7-5057
Αριθμός αξιογράφου
Προστέθηκε ο αριθμός αξιογράφου ως φίλτρο στις default εκτυπώσεις των αξιογράφων.

20180130-1155-7-666
Στιοχεία Γ.Γ.Π.Σ.
Η εργασία "Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ." ενημερώνει το πεδίο "Τίτλος" στην καρτέλα του συναλλασσόμενου.

20180208-1155-2-950
Εμβάσματα - Resolver Λογαριασμός γραμμής
Προστέθηκε στις γραμμές των εμβασμάτων ο λογαριασμός λογιστικής γραμμής και ο αντίστοιχος resolver για τη σύνδεση με τη Γενική λογιστική.

20180208-1155-7-928
Τιμή αγοράς σε παραστατικά
Στην εργασία ''Ενημέρωση τιμών πώλησης'' προστέθηκε η στήλη ''Τελευταία τιμή αγοράς'', μέσω των σχετικών εργασιών των παραστατικών αγορών.

20180221-1155-2-1194
Επισύναψη αρχείων στα γεωγραφικά σημεία
Προστέθηκε η δυνατότητα επισύναψης αρχείων στα Γεωγραφικά σημεία (GPNT).

20180221-1155-2-1198
Περιγραφή είδους
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου "Περιγραφή είδους" από 64 σε 128 χαρακτήρες.

20180226-1155-7-1301
Παραγωγή - πιστωτικό από υπεργολαβία
Η σχετική εργασία "Κόστος παραγωγής (Υπεργολαβία)", στις Λοιπές συναλλαγές συναλλασσομένων, ενημερώνει πλέον σωστά τα κοστολογικά στοιχεία όταν καταχωρηθεί πιστωτικό Τιμολόγιο.

20180227-1155-7-1343
Προειδοποίηση Πελάτη σε CRM
Το μήνυμα προειδοποίησης που θα τεθεί στη καρτέλα του συναλλασσόμενου (πεδίο WARNING) θα εμφανιστεί και κατά την επιλογή του συναλλασσόμενου σε ενέργεια CRM.

20180311-1155-2-1632
Default ευρετήρια ανά ομάδα χρηστών
Το παράθυρο επιλογής default ευρετηρίων & ανευρέσων αναδιαρθρώθηκε σε δυο Tabs (Default Ομάδων και Default Χρηστών), στην νέα Series 5.

20180316-1155-2-1805
Οριστική Φ.Μ.Υ. - Επεξεργασία αρχείου (JL10)
Προστέθηκε νέα εργασία για την δημιουργία και επεξεργασία του αρχείου Οριστικής Φ.Μ.Υ.

20180322-1155-2-1922
WEBPAGE στον πίνακα MTRSUPPRCS
Στον πίνακα MTRSUPPRCS (Στοιχεία ανά προμηθευτή) αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου ''WEBPAGE' σε 128 χαρακτήρες.

20180329-1155-2-2083
Μεταβλητές εντύπων
Αυξήθηκε το μέγεθος των περιγραφών, στις μεταβλητές των εντύπων, σε 128 χαρακτήρες.

20180417-1155-7-2361
Ανεκτέλεστη παραγωγή απο εντολή
Στις παραμέτρους της Παραγωγής προστέθηκε η προτεινόμενη Σειρά και το στάδιο παραγωγής για τη δημιουργία παραστατικών παραγωγής από εντολές.

20180419-1155-2-2413
Συλλογική σύμβαση εργασίας
Καταργήθηκε το προειδοποιητικό μήνυμα: "ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν έχετε επιλέξει συλλογική σύμβαση εργασίας!", που εμφανιζόταν στην περίπτωση μη επιλογής φύλλου υπολογισμού, κατά την καταχώριση των στοιχείων.

20180419-1155-7-2399
Extra πεδία σε σχεδιασμό στηλών
Στο Σχεδιασμό στηλών παραστατικών μπορεί πλέον να γίνει χρήση των "Ελεύθερων πεδίων" από το αρχείο ειδών.

20180420-1155-7-2455
Σχετικά έγγραφα σε προδιαγραφές παραγωγής
Προστέθηκε η δυνατότητα επισύναψης σχετικών εγγράφων στις προδιαγραφές παραγωγής.

20180423-1155-2-2477
Εισαγωγή παραστατικών με xxf και συμβάσεις
Κατά την εισαγωγή παραστατικών με xxf μεταφέρονται πλέον και τα δεδομένα των συμβάσεων.

20180423-1155-7-2500
Εκτυπώσεις εντολών παραγωγής
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις εντολών'' στην ενότητα της παραγωγής, προστέθηκε το φίλτρο ''Εκκρεμότητες βάσει'', περιλαμβάνοντας τις τιμές:
1. ''Εκκρεμότητες εντολών''
2. ''Εκκρεμότητες εντολών + Ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής''


20180426-1155-2-2604
Εργασίες: updacndoctype, updsxdoctype
Η εργασία "Εισαγωγή μεταβλητών εντύπων από πρότυπο" προστέθηκε στις ενότητες Γενική Λογιστική και Έσοδα - Έξοδα. Οι εργασίες αντιγράφουν τις τιμές των λογιστικών εντύπων ανά χρήση, λογιστικό σχέδιο και εταιρεία.

20180430-1155-2-2679
Προυπολογισμοί ABC
Προστέθηκε η Eμπορική κατηγορία χρεοπίστωσης στις διαστάσεις των προϋπολογισμών ABC.

20180503-2165-2-5
Αριθμητικές συναρτήσεις σε grid
Στα πλέγματα εργασίας (Grids) προστέθηκε επιλογή για την Προβολή συνόλων "f" (Average, Count, Min/ Max, Sum) σε αριθμητικά πεδία. Τα σύνολα προβάλλονται για τις γραμμές που θα επιλέξει ο χρήστης.

20180509-1155-2-2883
Καρτέλα και ημερολόγιο s/n
Στις εκτυπώσεις ''καρτέλα & Ημερολόγιο SN'' προστέθηκαν φίλτρα πελάτη και προμηθευτή.

20180509-1155-2-2889
Κωδικός εργοστασίου στα αρνητικά υπόλοιπα
Στις εκτυπώσεις ''Αρνητικά υπόλοιπα'' & ''Αρνητικά υπόλοιπα κατά χαρακ.'' στην ενότητα της αποθήκης, προστέθηκε φίλτρο, ο κωδικός εργαστασίου.

20180515-1155-2-3027
Εργασία ανωνυμοποίησης στοιχείων
Εσωτερικη ενημέρωση: Εργασία ανωνυμοποίησης στοιχείων.

20180515-1155-2-3028
Εφαρμογή Ιεραρχιών
Εσωτερική ενημέρωση: Εφαρμογή Ιεραρχιών.

20180516-1155-2-3076
ΕΔΟΕΑΠ - Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ)
Δημιουργία νέου αρχείου γραμμογράφησης για το ταμείο ΕΔΟΕΑΠ. Η γραμμόγράφηση είναι ίδια με της ΑΠΔ εκτός από τα πεδία ΑΜΕ όπου καταχωρείται πάντα το 000 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΟΕΑΠ και το αριθμός παραρτήματος όπου καταχωρείται πάντα 0000. Επίσης Οι συγκεκριμένες εγγραφές εξαιρούνται από την κανονική ΑΠΔ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171110-1155-1-4884
Open browser με φίλτρο πεδίου σε ευρετήριο
Στο Series 5 UI κατά την επιλογή φίλτρου με δεξί κλίκ στο ευρετήριο, στο πεδίο προς μεταβολή με open browser δεν λάμβανε υπόψιν το φίλτρο.

20171122-1155-7-5056
Γενικές ενέργειες και υπολογισμός Διάρκειας
Δεν υπολογιζόταν σωστά το πεδίο ''Διάρκεια'' στις Γενικές ενέργειες CRM.

20180413-1155-1-2306
Φίλτρο σε στήλη ευρετηρίου
Στο Series 5 UI εφόσον είχε τεθεί φίλτρο σε μία στήλη, τότε οι τιμές που εμφανίζονταν σε δεύτερο φίλτρο αφορούσαν όλο το dataset και όχι το φιλτραρισμένο.

20180420-1155-1-2457
Φίλτρα και ομαδοποίηση σε ευρετήριο - New UI
Στο Series 5 UI, έχοντας θέσει φίλτρο σε στήλη ευρετηρίου και στη συνέχεια ομαδοποίηση, δεν εμφανίζονταν σωστά τα αποτελέσματα

20180427-1155-7-2627
Αξία εξόδων σε παραστατικό
Δεν υπολογιζόταν το έξοδο 4 σε παραστατικά πωλήσεων.

20180509-1155-1-2874
Όμοιες γραμμές - Απαγόρευση στον Τύπο
Διορθώθηκε σφάλμα, που εμφανιζόταν σε περίπτωση που είχε δηλωθεί σε τύπο παραστατικού ''Απαγόρευση'' στις όμοιες γραμμές ειδών.

20180509-1155-1-2886
Αυτόματη προεπιλογή από σχεδιασμό ευρετηρίου
Στο Series 5 UI δεν εφαρμoζόταν η αυτόματη προεπιλογή από σχεδιασμό ευρετηρίου.

20180514-1155-1-2999
Timeline σε Ευκαιρίες Πώλησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Timeline ευκαιριών πώλησης σε βάση Oracle.

20180514-1155-7-2985
Στοιχεία κατανομής μοντέλων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή στοιχείων κατανομής στα μοντέλα διαστάσεων ABC.

20180514-1155-7-2987
Ακύρωση Ειδικής Συναλλαγής Πελάτη
Σε client / Server σύνδεση, σε περίπτωση ''Ακύρωσης με αντιλογισμό'' παραστατικού ειδικής συναλλαγής προηγούμενου έτους, στο τρέχον, εμφανίζεται πλέον μήνυμα ''Ημερομηνία εκτός επιτρεπτών ορίων''.

20180521-1155-1-3193
Φάκελοι εισαγωγών-εξαγωγών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή φακέλου εισαγωγών ή εξαγωγών.

20180521-1155-7-3171
Στοιχεία κόστους
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή στοιχείων κόστους με δεξί κλικ επί των γραμμών παραστατικού / στοιχεία κόστους.

20180403-1155-1-2179
Aντιγραφή παραγγελίας (copy from buffer)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer παραστατικού με έξοδα.

20180420-1155-1-2443
Ζώνη ομαδοποιησης με αριθμητικά ποσά
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε ευρετήρια-εκτυπώσεις με Ζώνες ομαδοποίησης με αριθμητικά ποσά, δεν εμφανίζονταν σωστά αποτελέσματα.

20180507-1155-1-2793
Αλλοίωση εκπτώσεων γραμμών κατά την εισαγωγή serial number
Σε καταχωρημένο παραστατικό παραγγελίας, κατά την εισαγωγή SN εφαρμόζονταν εκ νέου οι τιμολογιακές πολιτικές με αποτέλεσμα να αλλοιώνονταν οι υπάρχουσες τιμές και εκπτώσεις των γραμμών.

20180509-1155-1-2878
Μοντέλο ABC στις γραμμές του παραστατικού
Κατά την ανάλυση παραστατικού σε Activity Based Costing, δεν εμφανίζονταν τα διαθέσιμα μοντέλα.

20180512-1155-7-2971
S1 designer
Στον S1 Designer σε κλειδωμένα object με password, κατά την ''Ακύρωση'' στην επιλογή password, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος

20180515-1155-7-3048
Προβολή Συναντήσεων
Στην default προβολή των συναντήσεων, στα ελεύθερα πεδία, το Text 5 εμφανιζόταν ως Text 01.

20180516-1155-7-3086
Συνάρτηση GetOpenFinDocs
Aλλάξε η υλοποίηση της συνάρτησης GetOpenFinDocs και θέλει ως πρώτο όρισμα την εταιρεία.
πχ Ds=CallPublished('FinIdxFunc.GetOpenFinDocs', VarArray(:x.sys.company,customer.trdr,0,:x.sys.logindate,0=1, 4));


20180516-1155-7-3100
Eντολές παραγωγής
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής από εντολές, δεν δημιουργούνταν τόσα παραστατικά όσα τα είδη που συμμετείχαν στην εντολή.

20180517-1155-1-3111
Επιλογή προδιαγραφής σε παρ/κό παραγωγής
Δεν φιλτράρονταν σωστά οι προδιαγραφές σε επαναλαμβανόμενη καταχώριση παραστατικών παραγωγής.

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.517.11039

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170529-1155-2-2443
Τιμή κόστους σε αυτοπαραδόσεις
1. Προστέθηκαν τα flag "Ποσότητα" και "Αξία αυτοπαράδοσης"στις Κινήσεις της αποθήκης.
2. Προστέθηκαν τα flag "Ποσότητα" και "Αξία αυτοπαράδοσης" στα Αναλυτικά στοιχεία των ειδών (σχεδιασμός ευρετηρίου).
3. Προστέθηκαν οι "Ποσότητα", "Αξία αυτοπαράδοσης" και "Κόστος αυτοπαράδοσης" (ποσότητα * τιμή κόστους) στο Βιβλίο αποθήκης (σχεδιασμός).


20170626-1155-2-2943
Σύνολα πεδίων TIME
Τα πεδία που αποτυπώνουν χρόνο, εμφανίζουν πλέον σύνολα στα ευρετήρια.

20170706-1155-2-3138
QuickView docking σε οθόνες
Σε ειδική περιοχή μιας σχεδιαζόμενης προβολής υπάρχει πλέον η δυνατότητα να προβληθούν δεδομένα από Quick Views.
Σύνταξη:
Editor:XQuickView
Παράμετροι:
[Params]
QUICKVIEW=quickview name
FIELD=Το πεδίο που εφαρμόζεται το QuickView (π.χ ITELINES.X_CODE)
MODULE= To αντίστοιχο module (π.χ ΙΤΕΜ)
Αν στην παράμετρο QUICKVIEW αντί για το όνομα γράψετε IMAGE (δηλαδή QUICKVIEW=IMAGE), στην ειδική περιοχή θα εμφανίζεται η εικόνα της ενότητας.


20170728-1155-2-3454
Άγνωστη κάρτα σε POS
Μπορεί να ολοκληρώνεται μια συναλλαγή λιανικής μέσω pos, έστω και αν η κάρτα είναι άγνωστη. Προστέθηκαν τα πεδία '' Άγνωστη κάρτα'' & '' Άγνωστη contactless'' στην καρτέλα ''Τηλεφωνία / Μηχανισμός καρτών", στους Σταθμούς εργασίας.

20170929-1155-2-4167
Μηχανισμός τύπου Β
Εμφανίζεται πλέον μήνυμα, στην έκδοση σήμανσης από μηχανισμό τύπου Β, όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα.

20171101-1155-2-4757
Quickview σε οθόνες
Γίνεται πλέον αριστερή στοίχιση στα πεδία των Quickview που αφορούν dock σε οθόνες.

20171120-2165-2-81
S1 Designer
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εμφάνισητς των εγγραφών του S1 designer.

20171207-1155-2-5349
Δελτία Παραγωγής με Συμπαράγωγα και υποπροιόντα
1. Δόθηκε δυνατότητα στον χρήστη να καταχωρεί στα Δελτία Παραγωγής , εκτός από τα κυρίως παραγόμενα και τα τυχόν συμπαράγωγα και υποπροϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην προδιαγραφή.
2. Στην εργασία <<Διαχείριση παραγωγής -> Αυτοματισμοί -> Παραστατικά από Δελτία >> , λαμβάνει υπόψιν της τα τυχόν συμπαράγωγα και υποπροϊόντα που έχουν καταχωριστεί στα Δελτία Παραγωγής κατά την δημιουργία Παραστατικού Παραγωγής.
3. Αν σε ένα Δελτίο Παραγωγής συμμετέχει προδιαγραφή με συμπαράγωγα και/ή υποπροϊόντα τότε το Παραστατικό Παραγωγής θα συμπεριλαμβάνει αναλογικά τα συμπαράγωγα και / ή υποπροϊόντα που θα βρεί στο Δελτίο.


20171208-1155-2-5382
SP_HELP
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτέλεσης της SP_HELP στον Database explorer.

20180105-1155-2-119
Αντίτυπα σε advanced ετικέτα
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced ετικέτας, αν στο "Condition for Printing - Repetition" δεν δοθεί τιμή αντιγράφων, δηλώνεται αυτόματα η τιμή 1.

20180216-1155-7-1125
Εντολές παραγωγής με παρτίδα
Σε παραστατικά παραγωγής με ''υποχρεωτική χρήση παρτίδας'', που έχουν στάδιο 'Εκτελεσμένη', πραγματοποιείται έλεγχος παρτίδας στις γραμμές.

20180227-1155-2-1324
Συγχρονισμός επαφών Soft1
Προστέθηκε φίλτρο στην φόρμα των παραμέτρων των cloud apps. Το φίλτρο μπαίνει σαν πρόσθετο where στα queries που σχετίζονται με επαφές και συναλλασσόμενους. Σαν φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πεδίο από τους βασικούς ή τους πίνακες με έξτρα πληροφορίες για κάθε ενότητα. (πχ Για επαφές χρησιμοποιούνται οι πίνακες PRSN και PRSEXTRA).

20180228-1155-1-1373
Συνάρτηση PrsnCnfVal
Η συνάρτηση ''PrsnCnfVal'' δεν λάμβανε υπόψιν τα εμβάσματα.

20180301-1155-7-1388
USERVALIDATE
Προστέθηκε στη USERVALIDATE έλεγχος για ανενεργούς χρήστες.

20180308-1155-2-1596
Πληρωμή με κάρτα
Σε σταθμό εργασίας όπου έχει δηλωθεί μηχανισμός καρτών, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπτωση που ο χρήστης αλλάξει κάποια αξία στο παραστατικό λιανικής χωρίς να κάνει click σε κάποια άλλη γραμμή και επιλέξει "πληρωμή με κάρτα" ή "τηλεφωνική έγκριση".

20180417-1155-7-2359
Σχετικά έγγραφα στις συναντήσεις
Στην ενότητα του CRM προστέθηκαν τα σχετικά έγγραφα στις σχετικές εργασίες.

20180423-1155-2-2482
Σχεδιασμός import
Στο Series 5 UI κατά τη νέα εγγραφή σε import, η πρώτη οφέλιμη γραμμή, είναι το 1.

20180425-1155-7-2572
Παραστατικά Προβλέψεων
Προστέθηκε στην εργασία δημιουργίας Προβλέψεων, η εμπορική και η λογιστική κατηγορία του Συναλλασσόμενου.

20180427-1155-7-2644
Προδιαγραφές βάσει παραγόμενου
Στα παραστατικά παραγωγής σε περίπτωση που επιλεχθεί πρώτα το παραγόμενο, οι προδιαγραφές φιλτράρονται βάσει του συγκεκριμένου παραγόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160615-1155-1-2103
Λογαριασμοί εσόδων εξόδων από πρότυπη εταιρεία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή λογαριασμού εσόδων εξόδων σε παραστατικά, σε περίπτωση που είχε δημιουργηθεί νέος ΦΠΑ σε διαφορετική της login εταιρείας και η εισαγωγή γινόταν από την πρότυπη.

20161010-1155-1-3261
Copy from buffer σε παρ/κό παραγωγής
Κατά το copy from buffer σε παραστατικό παραγωγής, δεν μεταφερόταν το είδος της προδιαγραφής στο header του παραστατικού.

20170101-1155-1-5711
Δημιουργία παραστατικών από φακέλους σε ομάδα εταιρειών
Προστέθηκε έλεγχος, ώστε η διαδικασία να γίνεται για παραστατικά της ίδιας εταιρείας και αυτή να προτείνεται στο νέο παραστατικό.

20170103-1155-1-35
Ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ
Δεν υπολογιζόταν σωστά έξοδο το οποίο είχε τρόπο υπολογισμού: ''Μάζα είδους * Αξία επιβάρυνσης''.

20170406-1155-7-1521
Παραγωγή από αγορές
Αν είχε οριστεί στα ειδικά στοιχεία σειράς αγορών, σειρά παραστατικού παραγωγής, με τρόπο υπολογισμού ''καθόλου'', δεν λαμβανόταν υπόψη και γινόταν δημιουργία παραστατικού παραγωγής.

20170531-1155-7-2504
Βιβλίο απογραφών σε όμιλο εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, στην εκτύπωση ''Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ'', εμφανίζονται μόνο τα αποτελέσματα της εταιρείας εισόδου.

20170912-2165-1-75
Κανόνες password
Διορθώθηκαν οι κανόνες password των χρηστών, ώστε να δέχονται Κεφαλαία, μικρά και αριθμούς

20171009-1155-1-4309
Χρήση πληκτρολογίου
Κατά την καταχώρηση ενός λογαριασμού εσόδου ή εξόδου από την ενότητα των εσόδων εξόδων και εφόσον υπήρχε ήδη καταχωρημένος ο κωδικός, δεν γινόταν ακύρωση με το σχετικό πλήκτρο.

20171031-1155-1-4706
Refresh στο password
Κατά το login, δεν γινόταν refresh στο password του χρήστη, σε περίπτωση αλλαγής της σύνδεσης.

20180207-1155-1-901
Remote server
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την εκτέλεση εντολών σε remote server.

20180208-1155-1-942
Advanced φόρμες
Σε φόρμα ''εσωτερική advanced'' με εικόνα, κατά την επιλογή undo από την σχεδίαση της φόρμας, χανόταν η εικόνα.

20180221-1155-7-1190
Caption custom πεδίων στηλών
Δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση SETFIELDEDITOR στο παλιό interface. Χρειάζεται να εφαρμόζονται πάλι οι στήλες πχ. var sodata= X SQL('SELECT SODATA FROM FLAYOUT where company=10 and sosource=1351 and flayout=7000',''); X.SETPROPERTY ('APPLYDOCLAYOUT', 7000, sodata); //Γίνεται και χωρίς query γιατί το FLAYOUT είναι memory (με lookup)

20180314-1155-1-1715
AX παραστατικών παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής προτείνεται πλέον ο αποθηκευτικός χώρος της σειράς.

20180323-1155-1-1960
Σχεδιασμός Εκτυπώσεων-Εμφάνιση Τίτλου Ενότητας
Στο Series 5 UI δεν εκτυπωνόταν ο τίτλος ενότητας, παρόλο που είχε δηλωθεί στο ευρετήριο.

20180327-1155-7-2001
Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την υποβολή στοιχείων ΜΥΦ μέσω web service.

20180327-1155-7-2013
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με τοπικό πεδίο και συνάρτηση GenSum
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με συνάρτηση GenSum, δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα. Προτείνεται οι συναρτήσεις GENSUM, GENMAX, GENMIN, GENCOUNT, GENAVG να μην χρησιμοποιούνται σε εκτυπώσεις, διότι ανεβαίνει πολύ η μνήμη που απαιτεί ο client του προγράμματος. Μπορεί να καλυφθεί με χρήση τοπικού πεδίου

20180328-1155-1-9992034
Άρθρα 39β
Σε άρθρα λογιστικής που αφορούν διαχείριση άρθρου 39β, κατά την manual αντιστοίχιση άρθρων, εμφανίζονταν προς αντιστοίχιση τα ίδια τα άρθρα.

20180403-1155-7-2171
HtmlEditor με παράμετρο ISHTMLPART
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφάνιζε ο editor HtmlEditor κατά τη χρήση της παραμέτρου ISHTMLPART.

20180418-1155-1-2380
Πωλήσεις κατ΄είδος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Πωλήσεις κατ' είδος'' σε περίπτωση φθίνουσας ταξινόμησης με την ποσότητα 1.

20180419-1155-1-2406
Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.
Στην εκτύπωση "Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/ΑΧ" εμφανίζονταν λάθος υπόλοιπα, σε περίπτωση που κάποιο χαρακτηριστικό ήταν ανενεργό.

20180420-1155-1-2461
Autologin
Σε περίπτωση που είχε δηλωθεί στο shortcut του xplorer.exe να κάνει autologin, τα δεδομένα εταιρείας, χρήστη, υποκαταστήματος και ημερομηνίας δεν εμφανίζονταν σωστά.

20180423-1155-1-2493
Script error σε έντυπο φορολογίας Ε5
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε μεταβολή παλαιότερων εντύπων ''Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε5''

20180423-1155-1-2502
Αντιγραφή γραμμών σε Excel
Στο Series 5 UI, πραγματοποιείται πλέον paste σε excel από grid με χρήση των CTRL-C και CTRL-V

20180424-1155-7-2514
Φάκελος υπηρεσιών στα task
Σε σχεδιαζόμενη προβολή στα task (Ενέργειες & CRM), προσθέτοντας το φάκελο υπηρεσιών, δεν άνοιγε το hyperlink.

20180425-1155-1-2571
Εγκαταστάσεις
Στο Series 5 UI δεν γινόταν σωστό locate στη γραμμή (grid), με αποτέλεσμα να χρειαζόταν double click για το locate και double click για την Pop Up φόρμα.

20180430-1155-7-2657
Παρατηρήσεις σε λογαριασμούς Εσόδων/Εξόδων
Δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή παρατηρήσεων σε λογαριασμούς εσόδων εξόδων.

20180504-1155-1-2769
Εκτύπωση από browser
Στο Series UI σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν εκτύπωση από browser

20180504-1156-7-60
Αναζήτηση σε νέο UI
Στο Series 5 UI, κατά την αναζήτηση σε ευρετήριο με δεύτερη ενότητα, δεν εμφανίζονταν σωστά αποτελέσματα βάσει αναζήτησης. Συνέβαινε όταν δεν ήταν επιλεγμένη η παράμετρος ''Μορφή δέντρου Master-Detail'' απ' τις ρυθμίσεις.

20180507-1155-1-2801
Ακύρωση με αντιλογισμό
Στο Series 5 UI, κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικών λιανικής σε ομαδοποιημένο ευρετήριο, επιλεγόταν λάθος αντιλογιστική σειρά.

20180508-1155-1-2834
Αντιγραφή από προηγούμενο σε παραστατικά παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά το copy from buffer παραστατικών παραγωγής.

20180508-1155-1-2842
Copy from Buffer σε παρ/κό παραγωγής σε NUI
Στο Series 5 UI κατά το copy from buffer παραστατικού παραγωγής δεν μεταφέρονταν οι Α' ύλες.

20180508-1155-1-2862
ΑΠΔ σε όμιλο εταιρειών
Η ΑΠΔ σε όμιλο εταιρειών εμφανίζει μόνο τα αποτελέσματα της login εταιρείας.

20180508-1155-1-2863
Όμιλος εταιρειών - Προβολή αποτελεσμάτων περιόδου.
Σε εγκατάσταση με όμιλο εταιρειών εμφανίζονται πλέον σωστά αποτελέσματα στην προβολή αποτελεσμάτων περιόδου.

20180508-1155-1-2864
Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. σε όμιλο εταιρειών
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα αποτελέσματα της εκτύπωσης [Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.] εφόσον υπάρχει εργαζόμενος σε παραπάνω από μία εταιρεία σε σχήμα ομίλου εταιρειών.

20180509-1155-2-2891
Escape για κλείσιμο εργασίας
Στο Series 5 UI δόθηκε δυνατότητα κλεισίματος ενεργών εργασιών με χρήση του πλήκτρου ''escape''.

20180509-1155-7-2877
Γενικά - Τοπικά πεδία σε advanced φόρμες
Σε φόρμες advanced εμφανίζονταν στα γενικά πεδία, πεδία που είχαν δημιουργηθεί στα τοπικά.

20180510-1155-7-2934
Αρχείο SEPA για τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Προσαρμόστηκε η εξαγωγή του αρχείου SEPA για την τράπεζα Πειραιώς.

20180511-1156-7-64
Οικονομικά Στοιχεία Συναλλασσομένων νέο UI
Στο Series 5 UI δεν εμφανίζονταν στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσόμενων τα στοιχεία περιόδων & τα συγκριτικά.

20180514-1155-7-2977
Φόρμες εκτύπωσης word
Φόρμα εκτύπωσης Word εμφάνιζε τους τίτλους των πεδίων αντί για τις τιμές τους.

20180515-1155-1-3022
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του κωδικού 186 στο έντυπο Ε3.

20180515-1155-1-3043
Ascii import
Διορθώθηκε σφάλμα στη διαδικασία ascii import μέσω Import script που εμφανιζόταν όταν γινόταν εισαγωγή περισσότερων των 100 γραμμών.

20180515-1155-7-3021
Δεκαδικά ποσοτήτων στα οικονομικά στοιχεία
Δεν εμφανίζονταν τα δεκαδικά της Τιμ. ποσότητας αγορών, στα οικονομικά στοιχεία των ειδών, στην καρτέλα ''αγορές - πωλήσεις''.

20180515-1155-7-3040
Οικονομικά στοιχεία πελατών
Στο Series 5 UI δεν εμφανίζονταν τα σύνολα στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενων στη καρτέλα ''Στοιχεία περιόδου''.

s20180423-1155-1-2481
Νεα εγγραφη σε import/alert σε NI
Στο Series 5 UI μπορεί πλέον να γίνει νέα εγγραφή σε import & alert με χρήση του πεδίου ''+'' από τα εργαλεία

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.517.11038

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171121-1155-2-5041
Διαθέσιμες συναρτήσεις
Προστέθηκε δυνατότητα αναζήτησης, στις διαθέσιμες συναρτήσεις στο νέο UI.

20171207-1155-2-5351
ACNDOCS.CYP.INI
Σε εταιρεία με προδιαγραφές ''Κύπρος'', ενημερώνεται μέσω των Soft1 Add-ons το ACNDOCS.CYP.INI.

20180110-1155-2-214
Ανάλυση εγγυοδοσίας στις αγορές
Στους τύπους των παραστατικών αγορών, προστέθηκε στη καρτέλα ''Απόθεμα'', η παράμετρος "ανάλυση εγγυοδοσίας".

20180119-1155-2-381
Property POPUPMENU σε Grid προβολής
Δεν εμφανιζόταν το property "PopUp Menu" στα Grids των προβολών.

20180206-1155-2-847
DCR STAR 20 PLUS
Πιστοποιήθηκε ο φορολογικός μηχανισμός DCR STAR 20 PLUS.

20180215-1155-2-1119
Προκαθορισμένα πρότυπα δεδομένα
Δόθηκε η δυνατότητα από το νέο UI ορισμού προκαθορισμένων πρότυπων δεδομένων (Photo) ανά εργασία/εκτύπωση και χρήστη.

20180226-1155-7-1311
ΑΧ ενδοδιακίνησης στους μετασχηματισμούς
Προστέθηκε στους μετασχηματισμούς αγορών & πωλήσεων η παράμετρος ''Αντιμετάθεση των ΑΧ'', για να γίνεται αντιμετάθεση των αποθηκευτικών χώρων, στα παραστατικά που δημιουργούνται.
- Η συγκεκριμένη επιλογή αφορά περιπτώσεις ενδοδιακίνησης.
- Η σειρά δεν θα πρέπει να έχει προτεινόμενους αποθηκευτικούς χώρους


20180319-1155-2-1844
Σχεδιασμός Στηλών στις Κινήσεις Συναλλασσομένων
Δόθηκε δυνατότητα σχεδιασμού στηλών στις κινήσεις συναλλασσόμενων, μέσα από τις σχετικές τους εργασίες.

20180412-1155-2-2316
Έλεγχος ορθότητας Α.Μ.Κ.Α.
Προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου ορθότητας και μοναδικότητας του Α.Μ.Κ.Α. στην καταχώρηση εργαζομένων κατά τα πρότυπα των ελέγχων που πραγματοποιούνται για το Α.Φ.Μ.

20180419-1155-2-2406
Έλεγχος Α.Φ.Μ. μέσα από λογαριασμό λογιστικής
Στα ''Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ'' λογαριασμών λογιστικής, μέσω των σχετικών εργασιών, δεν προτεινόταν το ΑΦΜ, εφόσον υπήρχε στη καρτέλα ''Φορολογική ταυτότητα''.

20180427-1155-7-2642
Προτεινόμενο ταμείο σε ακύρωση παραστατικού λιανικής
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό, παραστατικού λιανικής, προτείνεται πλέον το ταμείο του αρχικού παραστατικού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160114-1155-2-121
Dashboard
Διορθώθηκε σφάλμα στα πρότυπα δεδομένα για τα Dashboard.

20161019-1155-2-3403
Office 365 : Αυτόματη καταχώρηση-διαγραφή
Στις παραμέτρους Office365 όταν επιλέγεται η Αυτόματη καταχώρηση - διαγραφή, ενημέρωνεται το αντίστοιχο object και κατά την μεταβολή.

20171009-1155-1-4306
Ανάλυση - Αναμόρφωση άρθρων
Μετά την ανάλυση άρθρου Γενικής σε άρθρο Αναλυτικής λογιστικής ή την αναμόρφωση του, δεν εμφανιζόταν η ανάλυση στην επιλογή του πεδίου.

20171013-1155-1-4410
Αναζήτηση σε grid
Κατά την αναζήτηση σε grid χανόταν το focus μετά από χρήση του backspace.

20180111-1155-1-220
Κινήσεις πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή υποκαταστήματος συναλλασσόμενου, στις κινήσεις, μέσω των σχετικών εργασιών.

20180118-1155-1-346
Έλεγχος δικτυακών ταμειακών μηχανών
Διορθώθηκε η ταυτόχρονη εκτύπωση αποδείξεων σε δικτυακές ταμειακές μηχανές.

20180125-1155-1-534
Περιήγηση μενού με χρήση πληκτρολογίου
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την περιήγηση στο menu του νέου UI με χρήση πληκτρολογίου.

20180129-1155-1-602
Διαδοχικά φίλτρα σε Editor F κανόνα ροής
Σε κανόνα ροής μπορεί να προστεθούν πλέον editor F με διαδοχικά φίλτρα διαχωρισμένα με Ελληνικό ερωτηματικό.

20180129-1155-1-636
Live Update
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το live update στο portal της εφαρμογής.

20180201-1155-1-723
Φόρμες .net
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε η εμφάνιση φόρμας .net σε οθόνη Soft1 στο νέο UI.

20180201-1155-1-724
Εκτυπωτές στους φακέλους υπηρεσιών
Δεν εμφανίζονταν οι εκτυπωτές στους φακέλους υπηρεσιών.

20180205-1155-1-811
Επιλογή σύμβασης
Προστέθηκε στον default ευρετήριο των συμβάσεων το όνομα της σύμβασης.

20180208-1155-7-952
Παραστατικά αποσύνθεσης Set με S/N
Μετά από αλλαγή αποθηκευτικού χώρου σε παραστατικά σύνθεσης προτείνονταν τα ίδια serial numbers παρόλο που στο νέο χώρο δεν υπήρχαν.

20180220-1155-1-1156
Οριζόμενα ημερολόγια
Διορθώθηκε σφάλμα στα ''Οριζόμενα ημερολόγια'' της λογιστικής, όπου όταν συμπληρώνονταν τα πεδία από μεταφορά χρεώσεις / πιστώσεις'' δεν φίλτραρε σωστά με βάση το ημερολόγιο.

20180223-1155-1-1263
Εκτύπωση σε excel
Στο Series 5 UI κατά την εκτύπωση σε excel ομαδοποιημένου ευρετηρίου δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση.

20180305-1155-1-1484
Αποτελέσματα προϋπολογισμών με pivot table
Διορθώθηκε σφάλμα στα αποτελέσματα προϋπολογισμών που εμφανιζόταν στο pivot analysis.

20180307-1155-1-1554
Ανανέωση τιμών κόστους σε παραστατικά
Κατά την διαδικασία ανανέωσης των τιμών κόστους στα παραστατικά σύνθεσης, από τον υπολογισμό τιμών κόστους, η αξία που υπολογιζόταν στα παραστατικό σύνθεσης δεν ήταν με βάση την τιμή κόστους στα δεκαδικά που είχαν οριστεί, αλλά με τιμή κόστους στρογγυλοποιημένη σε δυο δεκαδικά.

20180314-2165-1-1
Νέο UI - Editor ευρετηρίου
Δεν αποθηκευόταν ο editor σε πεδία του ευρετηρίου, όταν περιείχε φίλτρο με W.

20180315-1155-7-1743
Φίλτρα σε advanced report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά δημιουργία advanced report με φίλτρα σε πίνακες μνήμης.

20180316-1155-1-1772
Ενημέρωση αρχικών δεδομένων προυπολογισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση των αρχικών δεδομένων στους προυπολογισμούς.

20180316-1155-1-1774
Μαζική απόδοση δικαιωμάτων
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε σωστά η μαζική απόδοση δικαιωμάτων.

20180402-1155-1-2149
Όμιλος εταιρειών - αρχείο ΑΠΔ
Εμφανίζονται πλέον μόνο οι ΑΠΔ της login εταιρείας σε σχήμα ομίλου εταιρειών.

20180403-1155-1-2179
Aντιγραφή παραγγελίας (copy from buffer)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer παραστατικού με έξοδα.

20180404-1155-1-2206
Εκτύπωση ταξινομημένου grid
Κατά την εκτύπωση από grid με διαφορετική ταξινόμηση από την προτεινόμενη, η εκτύπωση εμφάνιζε τα στοιχεία της αρχικής.

20180419-1155-1-2395
Αναδρομικά εισφορών
Διορθώθηκε θέμα με τον υπολογιμσό αναδρομικών εισφορών.

20180420-1155-1-2460
Επανέκδοση με Αντιλογισμό από κύκλωμα Λιανικής
Κατά την ''επανέκδοση με αντιλογισμό'' παραστατικού λιανικής, με ταυτόχρονη καταχώρηση ΤΔΑ, δεν δημιουργούταν παραστατικό επιστροφής μετρητών για το ακυρωτικό απόδειξης λιανικής.

20180420-1155-7-2451
Τοπικά πεδία κατά το μετασχηματισμό
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, δεν ενημερώνονταν σωστά οι τιμές των τοπικών πεδίων στις στήλες γραμμών.

20180423-1155-7-2487
Εκτύπωση εντύπων
Κατά την εκτύπωση λογιστικών εντύπων, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτυπωνόταν το html.

20180424-1155-1-2511
Εκτύπωση επωνυμίας χρηματικών λογαριασμών
Κατά την εκτύπωση παραστατικού εμβασμάτων, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εκτυπωνόταν η επωνυμία του χρηματικού λογαριασμού.

20180424-1155-1-2515
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ενηλικιωμένων υπολοίπων.

20180424-1155-1-2522
Drag and drop πεδίο (νεο interface)
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν drag & drop από τα διαθέσιμα πεδία για την προσθήκη συνθήκης πεδίου σε alert.

20180426-1155-7-2593
Οικονομικά στοιχεία παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία παγίου, ύστερα από καταστροφή και υπολογισμό αποσβέσεων.

20180427-1155-1-2637
Συνάρτηση μισθοδοσίας - ΕΙΔΟΣ_ΦΥΛΛΟΥ
Η συνάρτηση μισθοδοσίας [ΕΙΔΟΣ_ΦΥΛΛΟΥ] δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα σε περιβάλλον client server.

20180427-1155-1-2638
Custom πεδία στηλών κατά το μετασχηματισμό
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών με στήλες γραμμών.

20180427-1155-7-2626
Αρχεία ΥΕΚΑ - Κατάσταση εργαζομένων - Ημερομηνία αναγγελίας
Στην κατάσταση εργαζομένων [Ε4.xml] το πεδίο ημερομηνία αναγγελίας συμπληρώνεται μόνο από το πεδίο Αναγγελία ΟΑΕΔ στην καρτέλα του εργαζόμενου.

20180502-1155-7-2684
Απαιτήσεις παραγγελιών (Αναλυτικά)
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις παραγγελιών (Αναλυτικά)'', σε περίπτωση που δεν είχε οριστεί συνδυασμός χαρακτηριστικών στις γραμμές της προδιαγραφής, οι απαιτήσεις των αναλούμενων δεν έρχονταν με βάση την αναλογία που είχε οριστεί στις ποσότητες της προδιαγραφής, αλλά ένα προς ένα με το παραγόμενο.

20180502-1155-7-2694
Εκτύπωση με PHOTO και AUTOEXEC=1 στο νέο interface
Στο Series 5 UI εμφανιζόταν σφάλμα κατά την ''εκτέλεση'' εκτύπωσης με default ευρετήριο, προβολή και photo.

20180503-1155-1-2743
Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επόμενη / προηγούμενη εγγραφή στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών

20180503-1155-7-2724
Περιοδική ΦΠΑ
Στο Series 5 UI δεν εκτυπωνόταν σωστά το έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

20180504-1155-1-2763
Σύμβαση σε ομάδα εταιριών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν μπορούσε να δημιουργηθεί σύμβαση, σε εταιρεία εκτός της κεντρικής.

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.517.11037

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171102-1155-2-4774
Αναζήτηση πεδίων σε φόρμες
Προστέθηκε στο νέο UI αναζήτηση πεδίων σε φόρμες.

20180201-1155-1-740
Intrastat και αυτοπαραδόσεις
Στις εκτυπώσεις intrastat συμμετέχουν και παραστατικά με συμπεριφορά ''Αυτοπαράδοση'', εφόσον έχει υπολογιστεί intrastat στη καρτέλα ΄΄Διεθνείς συναλλαγές''.

20180228-1155-7-1378
Ημερομηνία Intrastat
Κατά τη διαδικασία υπολογισμού της intrastat (Διεθνείς συναλλαγές), εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί η ημερομηνία intrastat, ενημερώνεται με την ημερομηνία του παραστατικού.

20180309-1155-2-1616
Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης''.

20180309-1155-2-1615
Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2017
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα'' Ε3 Φορολογικού έτους 2017.

20180316-1155-7-1784
Χειρόγραφο στην ΜΥΦ
Κατά την ''εκτέλεση'' reupdate στοιχείων ΜΥΦ με προσθήκη manual καταχωρήσεων, το flag ''Χειρόγραφο'', επανέρχεται σε ''ΟΧΙ''.

20180328-1155-2-2042
Στήλες υπενθυμίσεων
Οι στήλες των υπενθυμίσεων, προσαρμόζονται σύμφωνα με τον ορισμό τους, στις γενικές παραμέτρους της ενότητας CRM.

20180329-1155-2-2097
Έντυπο ''Νομικών προσώπων''
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Νομικών προσώπων & οντοτήτων''.

20180418-1155-2-2362
Μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο '' Μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2''.

20180418-1155-2-2378
Αυτοπαραδόσεις στο έντυπο "Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Φ.4"
Στο έντυπο Φ4 (Πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων) συμμετέχουν και κινήσεις με συμπεριφορά ''Αυτοπαράδοση'', εφόσον έχει υπολογιστεί intrastat στη καρτέλα ΄΄Διεθνείς συναλλαγές''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171011-1155-2-4366
Στοιχεία σύνδεσης βάσης
Εμφανίζονται πλέον τα στοιχεία σύνδεσης της βάσης στο νέο UI με mouse over στο σχετικό εικονίδιο.

20180201-1155-1-731
Κανόνας πιστωτικού έκπτωσης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τον υπολογισμό πιστωτικών έκπτωσης, εφόσον στο κανόνα υπήρχε συνθήκη με υποκατάστημα πελάτη παραστατικού.

20180208-1155-1-916
Αναζήτηση σε γραμμές
Σε stand alone & client server εγκαταστάσεις πραγματοποιείται αναζήτηση στις γραμμές, ύστερα από τον χαρακτήρα που έχει οριστεί στις Γενικές παραμέτρους (μετά από χαρακτήρες), ενώ σε εγκαταστάσεις Azure, μετά τον 3ο χαρακτήρα.

20180212-1155-1-985
Αναζήτηση ειδών σε γραμμές παραστατικού (νέο UI)
Κατά την αναζήτηση ειδών σε γραμμές παραστατικού (χωρίς *) και εφόσον είχε επιλεχθεί backspace, διαγράφονταν όλοι οι χαρακτήρες που είχαν πληκτρολογηθεί στον επιλογέα της αναζήτησης.

20180212-1155-1-987
Πιστωτικά έκπτωσης ανά υποκατάστημα
Κατά τον υπολογισμό πιστωτικών έκπτωσης, δεν δημιουργούνταν πιστωτικά ανά υποκατάστημα συναλλασσόμενου.

20180223-1155-7-1285
Πεδίο με editor $Y
Πεδία με editor $Y που παίρνουν τις τιμές Ναι/Όχι εμφανίζονταν με τιμή Όχι και όχι κενά όταν ήταν null.

20180227-1155-1-1335
Συναρτήσεις αξιογράφων
Οι συναρτήσεις (CusChequeBalance, SupChequeBalance, CreChequeBalance, DebChequeBalance, BnkChequeBalance) δεν λάμβαναν υπόψιν την παράμετρο της κατηγορίας αξιογράφων.

20180301-1155-1-1389
Δικαιώματα χρηστών - ανενεργοί χρήστες
Στα δικαιώματα των χρηστών (TJobsSelector) το φίλτρο ''Χρήστες'' δεν φίλτραρε τους ανενεργούς χρήστες.

20180301-1155-1-1391
Ευρετήριο με δεύτερη ενότητα
Αν δεν ήταν ενεργοποιημένη η ''μορφή δέντρου Master-Detail'' κατά την επιλογή ευρετηρίου με δεύτερη ενότητα, σε περίπτωση αλλαγής του ευρετηρίου σε ένα που δεν κάνει ανάλυση, εμφανιζόταν η ανάλυση, με null τιμές.

20180309-1155-1-1618
Outlook Connector
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στον Outlook connector, κατά τον συγχρονισμό εγγραφών στο Soft1.

20180315-1155-1-1738
Ευρετήριο με 2 ενότητες
Στο νέο UI, όταν η επιλογή ''Μορφή δέντρου Master - detail'' από τις ρυθμίσεις δεν είναι ενεργοποιημένη, σε ευρετήριο με δεύτερη ενότητα, δεν μπορούσε να γίνει αλλαγή μεγέθους στη δεύτερη ενότητα.

20180315-1155-1-1743
Ανενεργοί χρήστες για off-line
Στο παλαιό UI, στις παραμέτρους off-line εγκατάστασης, στον υπεύθυνο συγχρονισμού υποκαταστήματος, εμφάνιζε και ανενεργούς χρήστες.

20180316-1155-1-1787
Προειδοποίηση για λήξη set
Δεν λειτουργούσε η ''προειδοποίηση'' σε παραστατικό με set το οποίο είχε λήξει.

20180319-1155-1-1837
Επωνυμία χρηματικών λογαριασμών στα παραστατικά
Σε ομάδες εταιρειών, σε παραστατικό ταμειακών συναλλαγών, εταιρείας εκτός της μητρικής, δεν εμφανιζόταν η επωνυμία του χρηματικού λογαριασμού είτε στο header είτε στις γραμμές.

20180319-1155-1-1841
Σχεδιασμός ευρετηρίου
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό ευρετηρίου σε ειδικές περιπτώσεις.

20180320-1155-1-1850
Ιστορικό μετασχηματισμών
Δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο ''μετασχηματισμός'' στο ιστορικό μετασχηματισμών.

20180327-1155-7-2021
Πλήθος αντιγράφων σε ετικέτα advanced
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced ετικέτας, αν στο "Condition for Printing - Repetition" δεν δοθεί τιμή αντιγράφων, ενημερώνεται με προκαθορισμένη την τιμή 1.

20180328-1155-1-2034
39β - Αντιστοίχιση άρθρου τιμολογίου με άρθρο πιστωτικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας Εγγραφές Φ.Π.Α. (Άρθρο 39β)'', όταν είχε διαγραφεί άρθρο που αφορούσε πιστωτικό αντιστοιχισμένο με τιμολόγιο.

20180405-1155-1-2213
Κατάσταση λογιστικής (Balance Sheet)
Στη Κατάσταση λογιστικής (Balance Sheet) σε περίπτωση δοτής τιμής στο κόστος πωληθέντων στις ερωτήσεις, εμφάνιζε 2 φορές τον ίδιο αθροιστή.

20180412-1155-1-2340
Φόρμα εκτύπωσης εργαζομένων
Σε φόρμα εκτύπωσης εργαζομένων που έχει σχεδιαστεί σε Fast Report, δεν ενημερωνόταν σωστά η αξία μισθολογικού στοιχείου της τρέχουσας περιόδου.

20180413-1155-7-2298
Ποσότητες κατά χαρακτηριστικά
Στην εκτύπωση "Ποσότητες κατά χαρακτηριστικά", εμφανίζονταν λάθος οι ποσότητες, σε είδη με ανενεργά χαρακτηριστικά.

20180416-1155-1-2324
Έλεγχος Α.Φ.Μ. σε όμιλο εταιρειών
Δεν χρειάζεται πλέον να πληκτρολογούνται εκ νέου οι κωδικοί ΓΓΠΣ για τον έλεγχο ΑΦΜ.

20180418-1155-1-2367
Εκτυπώσεις ΕΛΠ-ΔΛΠ - Βιβλίο απογραφής
Στο βιβλίο απογραφής από ''Εκτυπώσεις Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π'' δεν αποτυπωνόταν το υπόλοιπο λογαριασμών, εφόσον είχε επιλεχθεί το flag ''Λογαριασμοί με μηδενική απογραφή'' και οι λογαριασμοί είχαν υπόλοιπο.

20180418-1155-7-2363
Χρέωση εξόδων SEPA
Κατά τη δημιουργία νέου Προμηθευτή/Πιστωτή, το πεδίο ''Χρέωση εξόδων (SEPA)'' ενημερωνόταν με λάθος τιμή.

20180418-1155-7-2386
Καρτέλες έργων
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν οι κινήσεις έργων σε εταιρείες εκτός της κύριας.

20180419-1155-1-2411
Ποσότητες χαρακτηριστικών στη 2η μονάδα
Δεν ενημερώνονταν σωστά οι ποσότητες της δεύτερης μονάδας μέτρησης, στην ανάλυση των χαρακτηριστικών, στα οικονομικά στοιχεία ειδών, σε παρακολούθηση ειδών με χαρακτηριστικά.

20180423-1155-1-2469
Time line συμβάσεων
Στο Timeline των συμβάσεων (μέσω σχετικών εργασιών), εμφανίζονταν λανθασμένα ονόματα πεδίων.

20180423-1155-1-2483
Στήλες γραμμών σε φυσική απογραφή
Στα παραστατικά της φυσικής απογραφής, δεν εμφανίζονταν οι στήλες γραμμών που είχαν δηλωθεί στο σχεδιασμό του τύπου τους.

20180423-1155-1-2489
Εμφάνιση λάθους σε alert
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε alert με γεγονός ''Εμφάνιση λάθους''

20180423-1155-7-2470
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'' με φίλτρο τον συνήθη προμηθευτή.

20180425-1155-1-2549
Office365
Δεν εμφανίζονταν τα ημερολόγια στις παραμέτρους του Office365.

20180425-1155-7-2565
Φορολογικά έντυπα
Στο νέο έντυπο Ε3 για την ενότητα των εσόδων εξόδων, οι ερωτήσεις υπολογισμών αφορούσαν τα Γ' κατηγορίας βιβλία.

20180426-1155-7-2591
Παλιά έντυπα Ε3
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζονταν τα ήδη καταχωρημένα έντυπα Ε3.

20180427-1155-1-2632
Ελεύθερες εκτυπώσεις advanced
Εμφανιζόταν σφάλμα στις Ελεύθερες εκτυπώσεις τύπου advanced.