Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Version 3.10.482.10004

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων) πριν προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
#20090616-2165-2-29 Παραγωγή αρχείου συχρονισμού μέσω windows scheduler (On/off λειτουργία)
Προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης της εργασίας παραγωγής αρχείου συγχρονισμού μέσω windows scheduler.

#20090623-1155-2-735 Λογαριασμός λογιστικής για τις μηχανές πιστωτικών καρτών
Προστέθηκε νέος resolver σύνδεσης με λογιστική στα ταμειακά παραστατικά για τις μηχανές πιστωτικών καρτών


Διορθώσεις σφαλμάτων

#20090512-1155-1-595 Λάθος ενημέρωση της 2ης ποσότητας κατά την παραγωγή κωδικών ΕΑΝ
Κατά την αυτόματη παραγωγή κωδικών ΕΑΝ ειδών με δεύτερη μονάδα μέτρησης, δεν ενημερωνόταν σωστά η ποσότητα.

#20090619-1155-1-727 Εκτύπωση αρχείου xpr από προγενέστερη έκδοση
Διορθώθηκε πρόβλημα με αρχεία xpr προγενέστερων εκδόσεων τα οποία δεν ήταν εκτελέσιμα από πρόσφατες εκδόσεις

#20090626-1155-1-752 Error στην εκτύπωση Κατάσταση Λογιστικής Πωλήσεων
Σε βάσεις Oracle, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την εκτύπωση της Κατάστασης Λογιστικής Πωλήσεων

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Version 3.10.481.10003

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

#20090525-1155-2-634 Εξαίρεση Α/Χ απο τον έλεγχο των τύπων των παραστατικών
Προστέθηκε flag στα στοιχεία Α/Χ ώστε να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης του από έλεγχο υπολοίπων (γραμμής - συνόλου)

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Version 3.10.481.10001

Η αναβάθμιση στην τρέχουσα έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων) πριν προχωρήσετε στην αναβάθμιση.

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090602-1155-2-660 Εκτύπωση Crystal με .net SDK xSupport.ExecS1Command()
Βελτιώθηκε η προσαρμογής της διάστασης σε παράθυρο εκτυπωτικού τύπου Crystal

20090605-1155-2-685 Πεδία σχετικών παραστατικών
Προστέθηκαν τα πεδία σχετικών παραστατικών στο browser της Λιανικής

Διορθώσεις σφαλμάτων

20080602-1155-1-869 Εκτύπωση Intrastat αφίξεων
Όταν υπήρχε η ίδια περιγραφή αλλά διαφορετική σύντμηση σε κωδικό Intrastat είδους, η εκτύπωση ομαδοποιούσε σε έναν κωδικό όλες τις ποσότητες.

20080818-1155-1-1284 Μη εμφάνιση στοιχείων S/N στη διαχείριση ειδών
Βελτίωση σε προσαρμογή ύψους προβολών για την σωστή εμφάνιση των πεδίων σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκατάστασης Soft1.

20090429-1155-1-551 Ενημέρωση κοστους πωληθέντων
Δε λειτουργούσε η εργασία ενημέρωση κόστους πωληθέντων όταν υπήρχαν είδη με χαρακτηριστικά.

20090525-1155-1-637 Σχετικά έγγραφα παγίων
Δεν εμφανιζόταν τα σχετικά έγγραφα στο αρχείο παγίων

20090526-1155-2-638 Εγκαταστάσεις
Δεν εμφανιζόταν τα σχετικά έγγραφα στις εγκαταστάσεις

20090526-1155-1-642 QView καρτέλες
Δεν εμφανιζόταν ο τίτλος της εκτύπωσεις QlikView στο tab των ενεργών εργασιών

20090529-1155-1-650 Συνοπτική Κατάσταση Λογιστικής Πωλήσεων
Εμφανιζόταν σφάλμα ORA 00904 ISNULL:Invalid Identifier σε βάσεις ORACLE 10G

20090602-1155-1-662 Προτεινόμενος λογαριασμός γραμμής σε μεταβίβαση αξιόγραφου
Ο χρηματικός λογαριασμός που προτείνεται στη γραμμή κατά τη μεταβίβαση εισπρακτέου πελάτη σε πιστωτή δεν συνδεόταν με το αξιόγραφο - προτεινόταν ο λογαριασμός που βρίσκεται παλαιότερο αξιόγραφο με τον ίδιο κωδικό

20090602-1155-1-667 Λάθος αξία υπολοίπου στην εκτύπωση ενηλικίωσης
Όταν υπήρχαν αντιστοιχήσεις με παραστατικά συμψηφισμών εμφανιζόταν λάθος αξία υπολοίπου στην εκτύπωση ενηλικίωσης με εφαρμογή αντιστοιχήσεων

20090602-1155-1-669 Eξόφληση αξιογράφων
Όταν έχει προηγηθεί μερική εξόφληση του σε προηγούμενη κίνηση, δεν πρότεινε την ανεξόφλητη αξία αλλά τη συνολική αξία του αξιογράφου

20090604-1155-1-677 Εγγραφές με &SELRECS
Σε import script που χρησιμοποιούσε τη συνάρτηση &SELRECS και μεγάλο αριθμό εγγραφών το query αποτύγχανε.

20090608-1155-1-695 Μέσος χρόνος αποπληρωμής
Ο υπολογισμός του αριθμοδεικτή μέσος χρόνος αποπληρωμής δεν λάμβανε υπ'όψιν την εξαίρεση από αριθμοδείκτες που είχε οριστεί κατά την αντιστοίχηση

20090609-1155-1-698 Μηδενική αξία σε ξένο νόμισμα σε ταμειακά & ανοικτά παραστατικά
Προστέθηκε έλεγχος για την επανεκτέλεση του υπολογισμού γραμμής κατά την καταχώρηση του ταμειακού παραστατικού.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

What's new 22.05.09 - 01.06.09

Μεταβολές/Προσθήκες προδιαγραφών

20090518-1155-2-611 Δικαιώματα χρηστών σε διαγραφή μέσα από Ημερολόγια
Τα δικαιώματα χρηστών ισχύουν πλέον και για τις εγγραφές μέσα από τα Ημερολόγια.

20090521-1155-2-626 Αυτόματη Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Η αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων λειτουργεί μόνο για προγενέστερες και όχι μεταγενέστερες εγγραφές

20090522-1155-2-629 Αρχείο Τράπεζας για πληρωμή εργαζομενων μεσω Probank
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργία αρχείου τράπεζας για πληρωμή εργαζομενων μεσω Probank

20090529-1155-1-652 Αρχείο εντύπων (xad files)
Το xad αρχεία που δημιουργούνται από συνεργάτες θα πρέπει να δηλώνονται στο custacndocs.ini και οχι στο acndocs.ini.

20090529-1155-2-653 Κωδικοί custom εντύπων (xad files)
Οι διαθέσιμοι κωδικοί για τα αρχεία εντύπων που δημιουργούνται από συνεργάτες ξεκινάνε από 10001 (>10000)

20090601-1155-1-654 LiveUpdate & Internet Explorer 8

Υποστηρίζεται πλέον η λειτουργία του Live Update και των υπόλοιπων Services σε περιβάλλον Internet Explorer 8.


Διορθώσεις Σφαλμάτων

20090528-1155-1-647 Ημερομηνία λήξης σε ενέργεια
Όταν σε καταχώριση ενέργειας γινόταν διαγραφή της ημερομηνίας λήξης, στη βάση η ημερομηνία σωζόταν ως '31/12/1899'

20090529-1155-1-648 Εκτύπωση μηχανογραφημένου Ισοζύγιου
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της εκτύπωσης αρχείου Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου σε περιβάλλον SAAS και client/server