Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11235

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170303-1155-7-935
Αναλυτικό Βιβλίο Παγίων ΕΛΠ & ΔΛΠ
Προστέθηκε το ''Βιβλίο λογιστικών κινήσεων'' μέσω των εργασιών παγίων.

20180706-1155-2-4333
Δόσεις σε εισπράξεις σε Edps
Στις εισπράξεις, προστέθηκαν οι δόσεις πιστωτικών καρτών.

20191010-1155-2-3227
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού με επιδότηση νέων έως 25 ετών
Εμφανίζονται όλες οι επιπλέον εργοδοτικές εισφορές όπως περιγράφονται στον τύπο ταμείου.
Εάν κάποια από αυτές ενημερώνει τον αθροιστή 54 αντιστρέφεται το πρόσημό της.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160923-1155-1-3076
Έναρξη Λογιστικής - Λογαριασμός που δεν κινείται
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας Λογιστικές εγγραφές έναρξης, δεν γινόταν έλεγχος κινούμενου αντισυμβαλλόμενου λογαριασμού.

20171221-1155-7-5630
Έλεγχος λήξης στα σετ ειδών
Σε περίπτωση που είχε τεθεί στις παραμέτρους της αποθήκης, στον έλεγχο λήξης Group set η τιμή ''Απαγόρευση'', δεν γινόταν έλεγχος λήξης του set στα παραστατικά σύνθεσης.

20190308-1155-1-767
Δεκαδικά τιμών κόστους σε βιβλίο αποθήκης
Σε σχεδιαζόμενο βιβλίο αποθήκης, στα πεδία ''MPRICE & MPRICEP'' δεν αποθηκεύονταν τα δεκαδικά.

20190422-1155-1-1300
Πρότυπα δεδομένα εκτυπώσεων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή αποθηκευμένων πρότυπων δεδομένων σε εκτυπώσεις.

20190509-1155-1-1440
Σενάρια μεταφοράς
Στο Series 5 UI, στα Σενάρια μεταφοράς δεν ήταν δυνατή η επιλογή σειρών.

20190514-1155-1-1477
Διάρκεια ε ευρετήριο συμβάσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο συμβάσεων, έχοντας προσθέσει το πεδίο ''Διάρκεια'' κι έχοντας ενεργοποιήσει τη παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master-Detail''.

20190624-1155-1-1943
Ανηγμένη τιμή\Τιμή προμηθευτή\Έκπτωση
Σε περίπτωση που στις παραμέτρους αποθήκης, έχει οριστεί ''Τελευταία τιμή αγοράς= Ανηγμένη τιμή'', τότε για να εμφανιστεί η τελευταία τιμή αγοράς του είδους στον συγκεκριμένο προμηθευτή με την έκπτωση, θα πρέπει στον τύπο του παραστατικού αγοράς, στο πεδίο ''Χρησιμοποιεί τιμή'', να τεθεί η ''Τιμή συμφωνίας προμηθευτή''.

20190927-1155-1-3016
S1 Designer-Create Fields
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν επιλέγοντας ''Create Fields'' σε View table στον S1 Designer.

20191002-1155-1-3084
Φόρμα excel από ευρετήριο πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση φόρμας excel σε e-mail.

20191004-1155-1-3112
Ιστορικό ενεργειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στο Ιστορικό ενεργειών.

20191015-1155-1-3269
Ημερολόγιο SN
Στην εκτύπωση ''Ημερολόγιο serial numbers'', το φίλτρο κωδικός S/N αυξήθηκε σε 50 χαρακτήρες.

20191016-1155-1-3289
Λογιστική κατηγορία σε ομάδες εταιρειών
Σε Ομάδες εταιρειών, στα στοιχεία ανά εταιρεία των ειδών, κατά την επιλογή λογιστικής κατηγορίας, δεν ενημερώνονταν οι λογαριασμοί εσόδων εξόδων.

20191023-1155-1-3372
Παραστατικά Σύνθεσης
Πλέον στα παραστατικά σύνθεσης τα πεδία "Συν.ποσ.1" και "Συν.ποσ.2", (MTRDOC.QTY1 και MTRDOC.QTY2), δεν υπολογίζονται βάσει του αθροίσματος των αντίστοιχων ποσοτήτων των γραμμών αλλά κατά την καταχώριση γεμίζουν με τις αντίστοιχες ποσότητες του header, (HEADERLINE.QTY1 και HEADERLINE.QTY2).

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11234

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190925-1155-2-2992
Ανάλυση ασφαλιστικών εισφορών Συνταξιοδοτικού
1. Προσθήκη νέου πεδίου στα μισθ/κά στοιχεία περιόδου για τον ορισμό των ταμείων με τύπο [998 - Ομαδική ιδιωτική ασφάλιση].
2. Όταν το ασφαλιστικό ταμείο έχει τύπο [998 - Ομαδική ιδιωτική ασφάλιση] (fundtype = 998) η ανάλυση των εισφορών ανά μισθολογικό στοιχείο θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για τα μισθολογικά στοιχεία με τα οποία σχετίζεται βάση του νέου πεδίου.


20190926-1155-2-3002
Επισύναψη αρχείου σε e-mail
Δόθηκε δυνατότητα επισύναψης αρχείων στο object SOEMAIL, μέσω javascript κώδικα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190117-1155-7-131
Βιβλίο Αδειών (στήλη αποδοχές αδείας)
Διορθώθηκε σφάλμα στην εκτύπωση αδειών μισθοδοσίας κατά το οποίο αποτυπωνόταν λάθος αξία αποδοχών αδείας σε περίπτωση καταχώρησης δύο διαφορετικών ημερομηνιών στην ίδια περίοδο.

20190916-1155-1-2845
Ενδιαφέρον σε ευκαιρίες πώλησης
Σε περίπτωση που χρήστης καταχωρούσε από ευκαιρία πώλησης παραστατικό ενδιαφέροντος με σειρά η οποία δεν υπήρχε στο grid ''Παράμετροι ανά χρήστη'', τότε κατά την αποθήκευση της ευκαιρίας το ενδιαφέρον δεν εμφανιζόταν.

20190925-1155-1-2975
ΑΠΔ - Κωδ. αποδοχών 14 - ημερομίσθιος εργαζόμενος
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν το σφάλμα "το Ημερομίσθιο του εργαζομένου είναι μεγαλύτερο από τις αποδοχές" σε κωδικό αποδοχών 14 για την υπερεργασία.

20191002-1155-1-3075
Υπολογισμός ΑΠΔ - Οικειοθελής παροχή στο Επιδ. Αδείας
Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό της ΑΠΔ κατά το οποίο αποτύπωνε λάθος αξίες στην περίπτωση επιδόματος αδείας.

20191003-1155-1-3096
Διαγραφή Παραστατικών με ταξινόμηση
Εφόσον είχε γίνει ταξινόμηση σε ευρετήριο παραστατικών Φυσική Απογραφής/Πωλήσεων/Αγορών, δεν γινόταν διαγραφή, όλων των επιλεγμένων παραστατικών.

20191003-1155-1-3109
Διαθέσιμα Serial Number
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Διαθέσιμα Serial Numbers'' των ειδών, μέσω των εργασιών.

20191007-1155-1-3141
Δημιουργία κωδικών ΕΑΝ
Κατά την ''Παραγωγή κωδικών ΕΑΝ'', το linenum ενημερωνόταν με τιμή ''1'' σε όλες τις γραμμές.

20191007-1155-1-3144
EDPS σε πολυεταιρικό
Δεν μπορούσε να επιλεχθεί πιστωτική κάρτα σε λιανική πώληση με EDPS σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20191011-1155-1-3249
Κλήσεις Υπηρεσιών
Δεν εμφανιζόταν το ευρετήριο αναζήτησης κατά την επιλογή ειδών ή υπηρεσιών σε κλήσεις υπηρεσιών.

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11233

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190613-1155-2-1832
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'', κατά την έκδοση των παραστατικών, δόθηκε δυνατότητα οι γραμμές αξιογράφων που αφορούν τον ίδιο προμηθευτή και την ίδια ημερομηνία λήξης, να δημιουργούν είσπραξη με ένα αξιόγραφο με το συνολικό ποσό.

20190701-1155-2-2081
Οργανόγραμμα με βάση τις Θέσεις εργασίας
Νέο οργανόγραμμα με βάση την οργανωτική μονάδα και την ανάλυση των θέσεων ανά οργανωτική μονάδα.
Η απεικόνιση είναι κάθετη και γραφική.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20170920-1155-1-3994
Έλεγχος υπολοίπου
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής από εντολή, δεν ενεργοποιούνταν οι έλεγχοι αποθέματος.

20190214-1155-1-493
Outlook Connector
Χρησιμοποιώντας τον Outlook Connector, σε κάποιες περιπτώσεις, χάνονταν τα στοιχεία σύνδεσης των χρηστών.

20190902-1155-1-2707
Αυτόματη Σύνθεση Ειδών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν διαγραφόταν το παραστατικό σύνθεσης που είχε δημιουργηθεί από παραστατικό πώλησης, κατά τη διαγραφή γραμμής είδους.

20190916-1155-1-2851
Επανάληψη ενέργειας
Κατά την επανάληψη ενέργειας με ετήσια περιοδικότητα, δεν δημιουργούνταν εγγραφές σε περίπτωση που δεν είχε δημιουργηθεί χρήση.

20190916-1155-1-2858
Cusbrbalance σε ευρετήριο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom ευρετήριο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση CusBrBalance ως SQL εντολή.

20191004-1155-1-3123
Χρήμα χρόνος σε προμηθευτές
Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό του πλέγματος Πρόταση διακανονισμού στα οικονομικά στοιχεία και την σελίδα χρήμα χρόνος των προμηθευτών.

20191009-1155-1-3208
Οικονομικά στοιχεία χρηματικών λογαριασμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία χρηματικών λογαριασμών.

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11232

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190613-1155-2-1830
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'', στο grid, εμφανίζεται πλέον η ημερομηνία λήξης των αξιογράφων που έχουν οριστεί στους διακανονισμούς.

20190626-1155-2-2002
Συγκεντρωτικό βιβλίο κινήσεων
Το ''Συγκεντρωτικό βιβλίο κινήσεων'' στα από μεταφοράς υπόλοιπα, αποτυπώνονται πλέον τα υπόλοιπα της απογραφής (Εισαγωγές-Εξαγωγές).

20190924-1155-2-2962
Έμμεση προβολή ενεργειών πελάτη
Προστέθηκε το πεδίο παρατηρήσεις (SOACTION.REMARKS) στις ενέργειες συναλλασσόμενων.

20190925-1155-2-2988
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας - πλήθος μηνών
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'', στο πεδίο "πλήθος μηνών" μπορεί πλέον να εισαχθεί δεκαδικός αριθμός.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161027-1155-7-3529
Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ
Σε περίπτωση που είχε δημιουργηθεί σειρά Λιανικής πώλησης, όπου ήταν πρώτη στη λίστα και είχε απαγόρευση στον έλεγχο ΑΦΜ, τότε εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα "Πρόβλημα στον έλεγχο ορθότητας του Α.Φ.Μ.".

20170201-1155-7-440
Παρατήρηση
Η αναζήτηση λογαριασμών λογιστικής στις ειδικές συναλλαγές, γινόταν με βάση το id της εγγραφής και όχι με βάση τον κωδικό.

20190904-1155-1-2731
Λιανική εναλλακτικού
Σε τύπο λιανικής πώλησης που χρησιμοποιεί τιμή ''Λιανική εναλλακτικού'', σε κάποιες περιπτώσεις πρόσθετε εκ νέου το ΦΠΑ στις γραμμές του παραστατικού, ενώ η τιμή ήταν με ΦΠΑ.

20190905-1155-1-2748
Editor με @
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το σχεδιασμό προβολής όταν ο editor είχε ''@''.

20190913-1155-1-2838
Διαγραφή παραστατικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τη διαγραφή παραστατικού με πολλές γραμμές, το οποίο είχε προέλθει από μετασχηματισμό.

20190917-1155-1-2872
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα'', δεν αποτυπωνόταν ορθά, κίνηση πελάτη με διακανονισμό και ζώνη ενηλικίωσης σε ημέρες.

20190918-1155-1-2880
ΑΠΔ-οικειοθελής παροχή εργοδότη
Όταν υπήρχαν δύο μισθολογικά στοιχεία με κωδικό ΑΠΔ 7, δεν εμφανίζονταν συνολικά στο αρχείο της ΑΠΔ.

20190919-1155-1-2889
Πρόταση εξυπηρέτησης πελατών
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών'' σε είδη με χρώμα μέγεθος, στο τελικό παραστατικό, σε κάποιες περιπτώσεις, αθροίζονταν λανθασμένες ποσότητες ειδών.

20190919-1155-1-2894
Σετ ειδών και υπηρεσιών
Κατά την ''αντιγραφή από τελευταία Set είδους & υπηρεσίας, μεταφερόταν και ο κωδικός.

20190924-1155-1-2973
Αποσβέσεις παγίων
Σε ομάδες εταιρειών, δεν υπολογίζονταν ορθά αποσβέσεις παγίων, σε εταιρεία εκτός της κύριας, με θερινή χρήση.

20190930-1155-1-3056
Κλήσεις υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό προβολής κλήσεων υπηρεσιών.

20191002-1155-7-3073
Έλεγχος ΑΦΜ
Δεν πραγματοποιούνταν έλεγχος ΑΦΜ σε εταιρεία με προδιαγραφές Ρουμανίας

20191003-1155-1-3100
Συμβάσεις
Κατά την επιλογή σύμβασης στο header του παραστατικού, ενημερώνονται πλέον και οι γραμμές.

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11231

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181221-1155-2-6548
Καρτέλες συναλλασσόμενων
Στις καρτέλες συναλλασσόμενων είναι διαθέσιμο πλέον το πεδίο Συναλλαγή (FINDOC).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181119-1155-1-6188
Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες σε Azure
Σε εγκαταστάσεις Azure, η εργασία ''Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες'', δεν πραγματοποιούσε αντιγραφή σε δεύτερη εταιρεία.

20190415-1155-1-1209
Συναλλασσόμενος με Απαλλαγή ΦΠΑ
Κατά την καταχώρηση παραστατικών εσόδων ή εξόδων με συναλλασσόμενο ο οποίος απαλλασσόταν του ΦΠΑ, δεν ενημερωνόταν η ανάλυση ΦΠΑ του παραστατικού.

20190912-1155-1-2817
Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου σε Φ2
Σε κάποιες περιπτώσεις, μεταφερόταν το πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στη νέα, ενώ δεν υπήρχε.

20190919-1155-1-2903
Εικόνα Ενεργειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στην ''Εικόνα ενεργειών'' κατά την επιλογή συναλλασσόμενου.

20190920-1155-3-2926
Αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση, ενώ υπήρχαν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις αναζήτησης.

20190923-1155-1-2931
Πρότυπο κόστος /Υπολογισμός
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την καταχώρηση κόστους, στο πρότυπο κόστος των ειδών.