Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11131

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170926-1155-7-4101
ΜΥΦ - Ειδικές χρηματικών
Προστέθηκε το ''ΑΦΜ Τράπεζας'' στους Χρηματικούς λογαριασμούς.

20181122-1155-2-6235
Αρχείο ΑΠΔ/Αριθμός μητρώου ΙΚΑ
Πλέον δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αριθμού μητρώου ΙΚΑ για την παραγωγή του αρχείου ΑΠΔ.

20181203-1155-2-6347
Ημερολόγιο office 365
Στο ημερολόγιο office 365, στις κλήσεις, εμφανίζεται πλέον και η επαφή.

20181203-1155-2-6350
FORCEOFFLINE=1 σε azure
Υποστηρίζεται πλέον το FORCEOFFLINE=1 στο params.cfg του azure.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180906-1155-1-5071
Συγχρονισμός office365
Κατά το συγχρονισμό εγγραφών από το Soft1 προς το Office 365 εμφανιζόταν συνεχώς το pop-up παράθυρο με τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη.

20181010-1155-1-5691
ExecReport - Advanced φόρμες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν με την ExecReport της XSupport στο SDK, σε Advanced φόρμα.

20181108-1155-1-6061
Μη αναγνώσιμο κείμενο email
Σε κάποιες περιπτώσεις με Outlook Office 365, Microsoft 32 bit, το κείμενο του email εμφανιζόταν με μη αναγνώσιμους χαρακτήρες.

20181126-1155-1-6272
Προβολές συναντήσεων από τα ημερολόγια
Στα Ημερολόγια, κατά το άνοιγμα μίας συνάντησης, η συνάντηση δεν άνοιγε με την default προβολή που είχε δηλωθεί στον χρήστη.

20181130-1155-1-6340
Εξοφλημένες δωροεπιταγές στην εξόφληση παραστατικού
Στην εξόφληση παραστατικού πώλησης μέσω των σχετικών εργασιών, στις γραμμές των Δωροεπιταγών, ο επιλογέας εμφανίζει πλέον μόνο τις Δωροεπιταγές οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί.

20181210-1155-1-6405
Συγχρονισμός επαφών office 365
Δεν γινόταν σωστά το format του json κατά το συγχρονισμό office 365 επαφών.

20181210-1155-1-6413
Συγχρονισμός επαφών στο office 365
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν ο συγχρονισμός επαφών στο office 365.

20181213-1155-1-6456
Ισοτιμία intrastat
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''ReUpdate στοιχείων (Εμπορικό)'', μηδενιζόταν η ισοτιμία intrastat σε παραστατικά που έχει οριστεί.

20181214-1155-1-6477
Office 365 και συναντήσεις στα ημερολόγια
Κατά την καταχώρηση συνάντησης με χειριστή κάποιον χρήστη, ο οποίος έχει καταχωρηθεί στον πίνακα CRMPPRMS.USERS, τότε εμφανιζόταν pop up παράθυρο για την εκ νέου εισαγωγή των credentials του χρήστη για την σύνδεση του με το office 365.

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11130

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180803-1155-7-4818
Αναζήτηση σε browser
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση σε browser, έχοντας επιλεγμένη τη παράμετρο ''Άνοιγμα επιλογών menu με ένα click.

20180921-1155-1-5318
Μενού εργαλείων (Ρουμανία)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εταιρεία με προδιαγραφές Ρουμανίας, κατά την επιλογή του menu εργαλείων, σε χρήστη με προσωπικό menu.

20181030-1155-1-5932
Open-items
Σε εταιρεία με προδιαγραφές Βουλγαρίας δεν εμφανίζονταν οι εγγραφές προς αντιστοίχιση.

20181127-1156-7-165
Συγχρονισμός Google Apps
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον συγχρονισμό google contacts.

20181130-1155-1-6330
Παραστατικό με μηδενική ποσότητα
Εφόσον σε παραστατικό γινόταν καταχώρηση είδους που παρακολουθείται σε χρώμα μέγεθος με μηδενική ποσότητα, δεν γινόταν refresh στις γραμμές και παράμενε η αξία, χωρίς ποσότητα.

20181203-1155-1-6351
Office 365 Groups
Στα Office 365 apps, όταν δεν επιλέγεται συγκεκριμένη ομάδα, συγχρονίζονται όλα τα αντίστοιχα objects.

20181204-1155-1-6360
Παραγγελίες ελλείψεων
Διορθώθηκε σφάλμα ("Το πεδίο Α.Χ. υπάρχει ήδη στο αρχείο") που εμφανιζόταν στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, επιλέγοντας το button ''Επιλογή'', ενώ είχαν συμπληρωθεί σειρά και ΑΧ.

20181204-1155-1-6363
Έναρξη παγίων
Κατά την έναρξη παγίων, δεν δημιουργούνταν παραστατικά λογιστικών αποσβέσεων σε κάποια πάγια,.

20181205-1155-1-6372
Αλλαγή νομίσματος συναλλασσόμενου που έχει κινηθεί με έμβασμα
Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν δυνατή η αλλαγή νομίσματος συναλλασσόμενου που είχε κινηθεί μόνο με έμβασμα, χωρίς να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11129

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181130-1155-2-6331
Εμπορική κατηγορία στις παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'', προστέθηκε η Εμπορική κατηγορία των ειδών στα διαθέσιμα φίλτρα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181113-1155-1-6124
Ταμειακή Ροή / Αξιόγραφα
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανίζονταν τα αξιόγραφα στην Ταμειακή ροή, στο tab των αξιογράφων.

20181121-1155-1-6225
Ημερομηνία έναρξης ενέργειας
Ενημερωνόταν λανθασμένα η Ημερομηνία έναρξης κατά την αντιγραφή ενέργειας σε Ημερολόγιο CRM. Διορθώθηκε στα templates "Εργάσιμη εβδομάδα", "Εβδομάδα", "Μήνας", "Έτος".

20181121-1155-1-6229
Ποσότητα αναλούμενων με χαρακτηριστικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού παραγωγής σε αναλούμενο με χρώμα μέγεθος και περισσότερα από 2 δεκαδικά στις ποσότητες.

20181122-1155-1-6233
Ενημέρωση ΓΛ/Εσόδων-εξόδων σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που είχε κλειδωθεί η χρήση στη κύρια εταιρεία, δεν επιτρεπόταν η ενημέρωση των λογιστικών ενοτήτων με batch διαδικασία, σε εταιρείες εκτός της κύριας.

20181126-1155-1-6259
Επιλογή πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν κατά την ανεύρεση πελάτη, σε ευρετήριο της κύριας εταιρείας, σε ομάδες εταιρειών, έχοντας πραγματοποιήσει είσοδο σε εταιρεία εκτός της κύριας

20181206-1155-1-6380
Συγχώνευση ενεργειών
Στην εργασία Συγχώνευση ενεργειών [MERGESOPRSN] εμφανιζόταν σφάλμα "Dataset not in edit or insert mode". Πλέον, η εργασία εκτελείται σωστά και σε πολλές εταιρείες στην ίδια βάση.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11128

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180501-1156-7-57
Γέφυρα εσόδων-εξόδων
Προστέθηκε στους διαθέσιμους resolver των εσόδων-εξόδων ο Κωδικός λογιστικής συναλλασσομένου.

20181121-1155-2-6217
Φάκελοι κοστολόγησης
Κατά το άνοιγμα ενός φακέλου κοστολόγησης, πλέον ''εκτελείται'' ένα query για όλους τους συναλλασσόμενους που συμμετέχουν στον φάκελο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180503-1155-7-2734
Εκτύπωση εικόνας background
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα background φόρμας εκτύπωσης.

20180716-1155-7-4483
Προεπισκόπηση FastReport Δωροεπιταγών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προεπισκόπηση φόρμας ''Εσωτερική (advanced)'', από το κύκλωμα των δωροεπιταγών.

20180905-1155-1-5060
Ελεύθερη εκτύπωση advanced
Σε Ελεύθερη εκτύπωση ''Εσωτερική advanced'', σε περίπτωση που υπήρχε προτεινόμενη τιμή σε τοπικά πεδία ημερομηνιών, η ερώτηση δεν λάμβανε υπόψιν τις ημερομηνίες του φίλτρου, αλλά τις προτεινόμενες.

20181106-1155-1-6032
Αναζήτηση Χαρακτηριστικών σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, πραγματοποιείται πλέον αναζήτηση χαρακτηριστικών στο matrix των γραμμών ειδών του παραστατικού, επιλέγοντας το σχετικό φίλτρο.

20181107-1155-1-6053
Ετικέτα έργων advanced
Σε Ετικέτα advanced για τα έργα, δεν εμφανίζονταν ορθά τα δεδομένα της συνθήκης επανάληψης.

20181108-1155-1-6066
Μικτό κέρδος σε P&L
Στην ''Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης PnL'', δεν υπολογιζόταν σωστά το Μικτό κέρδος.

20181112-1155-1-6107
Εικόνα πωλήσεων χρήσης στο Series 5 UI
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης'', έχοντας ορίσει default τιμές σε πεδίο.

20181113-1155-1-6132
Φόρμα εκτύπωσης advanced για Λίστα Δώρων
Σε φόρμα εκτύπωσης ''Εσωτερική (advanced)'', κατά την εκτύπωση λίστας Δώρων δεν εκτυπωνόταν το επαναλαμβανόμενο μέρος.

20181116-1155-1-6171
AUTOLOCATE σε custom object
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σωστό locate, σε custom object με custom πίνακα με την παράμετρο AUTOLOCATE.

20181119-1155-1-6190
WEB σελίδα
Δεν άνοιγε σε δικό της ΤΑΒ εργασία που είχε δηλωθεί να καλεί web σελίδα.

20181120-1155-1-6206
Alert πεδίου
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά σε alert πεδίου που στη συνθήκη περιέχονταν τα σύμβολα ''<,>''.