Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11426

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190425-1155-2-1356
Μετασχηματισμός
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών πώλησης/αγοράς, μεταφέρεται πλέον ο λογαριασμός 2 των γραμμών.

20190503-1155-2-1392
Είδη/Υπηρεσίες/Συμμετέχοντες σε συνέχεια συνάντησης
Στην οθόνη της συνέχειας ενέργειας, προστέθηκε η επιλογή ''Μεταφορά ειδών/Υπηρεσιών'' στη νέα ενέργεια.

20190916-1155-2-2859
Μαζική αλλαγή τιμών πώλησης
Στο grid της εργασίας "Μαζική αλλαγή τιμών'' από το ευρετήριο των παραστατικών αγορών, προστέθηκαν τα πεδία ''Κωδικός εργοστασίου'', Markup χονδρικής'' & ''Markup Λιανικής''.

20191004-1155-2-3126
SN σε αυτόματα παραστατικά σύνθεσης
Δόθηκε η δυνατότητα να μεταφέρονται τα serial numbers από το παραστατικό πώλησης στο header του παραστατικού σύνθεσης, κατά την αυτόματη δημιουργία του.

20201201-1155-2-4823
Ημερομηνία απόσβεσης παγίου
Κατά τη μεταβολή της ημερομηνίας σε παραστατικό παγίου, εμφανίζεται πλέον μήνυμα: Προσοχή! Πρόκειται να αλλάξει η ημερομηνία του παραστατικού και η ημερομηνία κτήσης των παγίων. Να γίνει επανενημέρωση των ημερομηνιών έναρξης αποσβέσεων.

20201203-1155-2-4869
Φορολογικές - Λογιστικές αποσβέσεις
Στο διάλογο του ευρετηρίου των παραστατικών αποσβέσεων, προστέθηκε η επιλογή ''Κατηγορία απόσβεσης'' για τον διαχωρισμό Φορολογικών - Λογιστικών αποσβέσεων.

20210119-1155-2-244
Retail Pro - Έλεγχος υπολοίπου
Προστέθηκε στις λειτουργίες του S1 Retail Designer, ο έλεγχος υπολοίπου.

20210203-1155-2-561
Συμπύκνωση ειδών και στις 2 ΜΜ
Πραγματοποιείται πλέον συμπύκνωση όμοιων γραμμών ειδών σε παραστατικό και στη δεύτερη μονάδα μέτρησης, εφόσον έχει επιλεχθεί η σχετική παράμετρος στον τύπο και το είδος δεν έχει αυστηρή σχέση μονάδων μέτρησης.

20210225-1155-2-1010
Ενημέρωση τελευταίας τιμής αγοράς
Στις παραμέτρους των αγορών προστέθηκε η ''Επανενημέρωση τιμών κατόπιν διαγραφής''.

20210301-1155-2-1055
Γέφυρα λογιστικής παραστατικών αποθήκης
Προστέθηκαν στις γέφυρες λογιστικής παραστατικών αποθήκης, οι resolvers που αφορούν το Είδος ανά εταιρεία των γραμμών κοστολόγησης.

20210301-1155-2-1057
Μειώσεις Αποσβέσεων Χρήσης
Στην εκτύπωση του Συγκεντρωτικού Βιβλίου Παγίων, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής στα πεδία στηλών των ''Μειώσεων Απογραφής'' & ''Μειώσεων Χρήσης''.

20210304-1155-2-1138
Ημερομηνία στις ενημερώσεις HR
Στο GRID των ενημερώσεων (SOHRANNOUNCE), προστέθηκε το πεδίο ADAT01 με περιγραφή "Ημερομηνία" και EDITOR $DT.

20210305-1155-2-1162
Ασφαλιστικά ταμεία Δημοσίου
Προστέθηκε η δυνατότητα κάλυψης ασφαλιστικών ταμείων Δημοσίου, στην λογική των παράλληλων ποσοστών της μερικής απασχόλησης.

20210308-1155-1-1185
Intrastat - φύση συναλλαγής: δείγματα
Κατά τη δημιουργία αρχείου intrastat, σε περίπτωση που η φύση συναλλαγής του παραστατικού είναι''12- Αποστολή ειδών προς έλεγχο ή δειγμάτων'' και η αξία μικρότερη από 0,50 λεπτά, ενημερώνεται με τιμή ''1''.

20210311-1155-1-1253
Κέντρο κόστους στις στήλες των παραστατικών παγίων
Στις στήλες γραμμών παραστατικών παγίων, δόθηκε δυνατότητα προσθήκης του κέντρου κόστους.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150519-1155-7-1663
Import πωλητών σε πελάτες
Κατά το import πωλητών σε πελάτες, σε περίπτωση που σε κάποια εγγραφή δεν υπήρχε πωλητής, γινόταν εισαγωγή του πρώτου πωλητή της λίστας.

20180705-1155-1-4311
Μεταβολή δεδομένων περιόδου - Υπολογισμός καθαρών
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία "μεικτοποίηση καθαρού ποσού μπόνους".

20201228-1155-1-5304
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού
Στην ενημέρωση δαπανών εμπορικού αφαιρούνται πλέον από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, οι εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για τις αποδοχές ΔΧ αναστολής.

20210223-1155-1-948
Τιμολογιακές πολιτικές σε πολυεταιρικό
Στην περίπτωση ομάδας εταιρειών, η συμφωνία για μια εταιρεια "παιδί" πρέπει να εισαχθεί στη σελίδα "Στοιχεία ανα εταιρεία", καθώς μπορεί να διαφέρει ανα εταιρεία. Στα γενικά στοιχεία εισάγεται η συμφωνία που αφορά τη "μαμά" εταιρεία. Bug υπήρχε στο εκτυπωτικό το οποίο διορθώθηκε.

20210225-1155-1-1004
Μετασχηματισμός παραστατικού-δώρο από Τιμολογιακή πολιτική
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού, συμπληρωνόταν δύο φορές το δώρο από τιμολογιακή πολιτική, εφόσον δεν είχε επιλεχθεί η διατήρηση τιμών.

20210225-1155-1-1018
Παραστατικά εσόδων - Δ.απαλλαγής
Προστέθηκε στο σχεδιασμό προβολών παραστατικών εσόδων & εξόδων, το πεδίο ''Δελτίο απαλλαγής''.

20210303-1155-1-1109
Λήψη συνόψεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη λήψη των συνόψεων, δεν εμφανίζονταν τα στοιχεία των προμηθευτών.

20210303-1155-1-1115
Αρχείο εσόδων εξόδων - file type 9
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν ορθά ο κωδικός του συναλλασσόμενου κατά την εξαγωγή file type 9 αρχείου, σε περίπτωση που περιείχε Ελληνικούς χαρακτήρες.

20210305-1155-1-1155
Κατάσταση εγγραφής myData
Κατά τη διαβίβαση παραστατικού μέσω παρόχου, η κατάσταση myDATA έπαιρνε την τιμή "2.Χαρακτηρισμός" αντί "0.Καμία''.

20210305-1155-1-1158
Υποψήφιοι και Draft Entries
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση στοιχείων Α.Φ.Μ στην ενότητα ''Υποψήφιοι και Draft Entries'' του CRM.

20210308-1155-1-1172
Ποσοτικές Εκκρεμότητες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Ποσοτικές εκκρεμότητες'' σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί η ανάλυση χαρακτηριστικών.

20210308-1155-1-1188
Παραστατικό αγοράς ΕΕ
Κατά την καταχώρηση παραστατικού Ευρωπαικής ένωσης, ενημερωνόταν λάθος η διάταξη απαλλαγής myDATA.

20210308-1155-1-1192
Παράμετροι CRM & Προβολές
Στις παραμέτρους CRM, στη καρτέλα ''Λιανικής'' των ευκαιριών πώλησης, δεν εμφανίζονταν οι προβολές λιανικής στις σειρά της προσφοράς.

20210309-1155-1-1194
Πιστωτικά Έκπτωσης - Γεωγραφική ζώνη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Υπολογισμός πιστωτικών'', σε περίπτωση που στη συνθήκη του κανόνα είχε επιλεχθεί η Γεωγραφική ζώνη υποκαταστήματος πελάτη.

20210310-1155-1-1219
Διάταξη Απαλλαγής σε Λογιστική
Κατά την έμμεση δημιουργία λογαριασμού λογιστικής από συναλλασσόμενο με διάταξη απαλλαγής, η διάταξη μεταφέρεται και στον λογαριασμό.

20210310-1155-3-1233
Παράμετροι CRM
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή των παραμέτρων CRM.

20210311-1155-1-1263
Μεταβολή κατηγορίας Mydata
Κατά τη μεταβολή κατηγορίας myDATA σε ευρετήριο ειδών, δεν εμφανιζόταν η κατηγορία ''Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εσόδων – εξόδων''.

20210312-1155-1-1284
MyData Μαζική Διαβίβαση συνόψεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά τη μαζική διαβίβαση συνόψεων myDATA.

20210316-1155-1-1318
Κλείδωμα Παραστατικών μετά από διαβίβαση Mydata
Δεν εμφανίζονταν ορθά ''Κλειδωμένα'' παραστατικά, τα οποία είχαν διαβιβαστεί στα myDATA.

20210316-1155-1-1319
Σχεδιασμός import
Στον σχεδιασμό import, δεν μπορούσε να επιλεχθεί το κουμπί ''Επιλογή όλων''.

20210318-1155-1-1370
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν η εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας''.

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11425

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200318-1155-2-1113
Μοναδικότητα SN
Προστέθηκε ο έλεγχος μοναδικότητας SN στα παραστατικά σύνθεσης.

20200421-1155-3-1441
Κωδικός νέας παρτίδας σε παραστατικό αποσύνθεσης
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης στις στήλες γραμμών παραστατικών σύνθεσης, του κωδικού νέας παρτίδας.

20200716-1155-2-2818
"Αξία+ΦΠΑ" (LINEVALPLUSVAT) στις στήλες γραμμών
Το πεδίο ''Αξία + ΦΠΑ'' (LINEVALPLUSVAT), είναι πλέον διαθέσιμο προς επιλογή, σε στήλες γραμμών παραστατικών πωλήσεων.

20201202-1155-2-4853
Μοναδική επιλογή σε νέο παράθυρο
Δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης μίας εγγραφής σε νέο παράθυρο, στα ευρετήρια των ειδών, υπηρεσιών, συναλλασσόμενων κτλ.

20201230-1155-2-5339
Resolver ανά ταμείο για δώρο Χριστουγέννων αναστολής
Προστέθηκαν πεδία resolver για εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη ανά ταμείο που αφορούν το δώρο Χριστουγέννων αναστολής.

20210129-1155-2-477
Επικουρική ασφάλιση μισθωτών Μηχανικών
Ενσωματώθηκε η εγκύκλιος 8 28/1/2021 'Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών'.

20210208-1155-2-636
Μεταφορά έργου στον μετασχηματισμό
Στην οθόνη του μετασχηματισμού, προστέθηκε το flag ''Μεταφορά στοιχείων έργου''. Με την επιλογή ''ΝΑΙ'', μεταφέρεται το έργο, η δραστηριότητα κι η κατηγορία δραστηριότητας.

20210208-1155-2-638
Πεδίο για ΜΑΡΚ σε φόρμες εκτύπωσης
Στις φόρμες εκτύπωσης, προστέθηκε το πεδίο UID (myDATA) MYDATAUID, όπου εμφανίζει την πληροφορία του Μ.ΑΡ.Κ.

20210208-1155-2-644
Κάρτας Αλλαγής σε ήδη καταχωρημένο παραστατικό
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης κάρτας αλλαγής ειδών, σε καταχωρημένο/εκτυπωμένο παραστατικό.

20210209-1155-2-762
Αντιγραφή σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Αριθμητικούς πίνακες
Δόθηκε η δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης στις γραμμές των Αριθμητικών πινάκων και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Στο δεξί κλικ στο grid προστέθηκαν οι επιλογές: αντιγραφή, επικόλληση. Τα πεδία ημ/νιών δεν αλλάζουν στην επικόλληση εάν έχουν τιμή.

20210210-1155-2-711
Επιλογή σύμβασης από Παραστατικά αγορών
Στις σχετικές εργασίες των Παραστατικών αγορών, προστέθηκε η επιλογή σύμβασης.

20210211-1155-1-746
Οικονομικά Στοιχεία Ειδών/ Α.Χ.
Ορίζοντας την παράμετρο ':X.SYS.WHOUSES' ως default value στο φίλτρο των ΑΧ στο πεδίο FBALQUESTIONS.WHOUSESTR στα οικονομικά στοιχεία των ειδών, εμφανίζονται πλέον στοιχεία μόνο για τους αποθηκευτικούς χώρους του login υποκαταστήματος.

20210211-1155-2-719
Όνομα αρχείου ΤΑΥΦΕ
Προσαρμόστηκε η σύνθεση του ονόματος του αρχείου για υποβολή στο ΤΑΥΦΕ.

20210212-1155-2-763
Απαιτήσεις ανά φάκελο εντολών
Στις εκτυπώσεις παραγωγής: ''Απαιτήσεις Φακέλων εντολών'', ''Απαιτήσεις ανά φάκελο εντολών'', ''Απαιτήσεις φακέλων εντολών (ανάλυση ημιετοίμων)'' & ''Απαιτήσεις ανά φάκελο εντολών(ανάλυση ημιετοίμων)'' προστέθηκαν τα φίλτρα 'Εμπορική κατηγορία'(MTRCATEGORY) & 'Ομάδα'(MTRGROUP) του παραγόμενου είδους.

20210212-1155-7-769
6η ημέρας εβδομάδας με άδεια ή ασθένεια
Στις παραμέτρους στελεχών προστέθηκαν τα πεδία:
Σειρές ελέγχου της 6ης ημέρας
Μισθ/κά στοιχεία ελέγχου της 6ης ημέρας
Ο χρήστης συμπληρώνει ένα από τα δύο. Εάν συμπληρώσει και τα δύο, προτεραιότητα έχει το πεδίο "Σειρές ελέγχου της 6ης ημέρας"


20210217-1155-2-852
Τριψήφιος κωδικός τύπου αποδοχών σε ΑΠΔ
Στην Αναλυτική εκτύπωση της ΑΠΔ, ο τύπος αποδοχών εμφανίζεται πλέον με τρία ψηφία.

20210218-1155-2-868
Κατάσταση αιτημάτων
Προσθήκη κατάστασης στην προβολή των αιτημάτων (SOPRSNREQ) δίπλα απο τον χαρακτηρισμό (HR).

20210218-1155-2-874
Ερώτηση για διαγραφή στις υπενθυμίσεις
Κατά τη διαγραφή υπενθυμίσεων (μέσω του pop up παραθύρου), εμφανίζεται πλέον επιβεβαίωση διαγραφής. Θα πρέπει να είναι επιλεγμένη η γενική παράμετρος 'Επιβεβαίωση διαγραφών σε πλέγματα'.

20210218-1155-2-885
Πωλήσεις κατ'είδος και παρτίδες
Στη σχετική εργασία 'Πωλήσεις κατ' είδος', προστέθηκε το Flag 'Ανάλυση σε παρτίδες'.

20210218-1155-2-887
Kαταχώριση δικαιώματος αδείας
Στις 'Λεπτομέρειες' της εργασίας 'Καταχώριση δικαιώματος αδείας', εμφανίζονται τα δικαιώματα που έχουν δημιουργηθεί, καθώς και το πλήθος τους.

20210219-1155-2-896
Ποσό προς απόδοση/ Αρχείο πληρωμών SEPA
Δόθηκε δυνατότητα πολλαπλής επιλογής μισθολογικών στοιχείων για το πεδίο [ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ], στην παραγωγή αρχείου πληρωμών SEPA.

20210222-1155-2-918
Ανάλυση ειδών συναλλακτικής κίνησης πελάτη
Στη συναλλακτική κίνηση των πελατών, είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία 'Κωδικός εργοστασίου' & 'Κωδικός barcode' στο grid των ειδών.

20210222-1155-2-919
Έλεγχος ανάγνωσης ενημερώσεων
Στις γραμμές των ενημερώσεων "SOHRANNOUNCE" εμφανίζεται πλέον το πεδίο "Έχει ενημερωθεί".

20210222-1155-2-923
Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων
Στο Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων, προστέθηκε το Flag 'Συμμετοχή πωληθέντων παγίων'.

20210222-1155-2-945
HR/ Ευρετήριο στελεχών
Στο δεξί κλικ των ευρετηρίων στελεχών, προστέθηκαν οι εργασίες:
1) Καταχώριση δικαιώματος αδείας
2) Καταχώριση ενημέρωσης.


20210224-1155-2-974
Ευρετήριο ΑΠΔ - πεδία Αναστολής ΔΧ
Στο ευρετήριο αναστολής της ΑΠΔ ενημερώθηκαν τα σχετικά πράσινα πεδία με τις γραμμές της ΑΠΔ με κωδικό ΙΚΑ 116.

20210226-1155-1-1043
Παραστατικά αγορών - Yπηρεσίες
Είναι πλέον διαθέσιμα τα στοιχεία γραμμών υπηρεσιών, στην ενότητα των αγορών (Pop up).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200915-1155-1-3457
Remote Execution
Βελτιώθηκε ο χρόνος 'εκτέλεσης' εκτυπώσεων μέσω Remote Execution.

20201019-1155-1-4029
Κατάσταση Eισφορών Aσφαλιστικών Tαμείων
Στην Κατάσταση εισφορών ασφαλιστικών ταμείων, επιμερίζεται πλέον το ποσό επιδότησης ανά ταμείο.

20210108-1155-1-73
Σχεδιασμός προβολής - πεδίο απο πίνακα παρτίδων
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν δηλωνόταν στις γραμμές ειδών παραστατικού πεδίο από τον πίνακα παρτίδων.
Διορθώθηκε στα object SALDOC, PURDOC, ITEDOC, RETAILDOC.


20210124-1155-1-505
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Διορθώθηκε σφάλμα στην ενημέρωση των ωρών εργασίας κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων περιόδου μισθοδοσίας.

20210203-1155-1-555
Σενάριο B.A.M. με δημιουργία Παραστατικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε σενάριο B.A.M, κατά τη δημιουργία Παραστατικού πώλησης.

20210204-1155-1-569
Αρχείο λογιστικής filetype 7
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή αρχείου file type 7.

20210204-1155-1-589
Κωδικός και περιγραφή έργου σε άρθρο
Σε custom οθόνη άρθρων λογιστικής, δεν εμφανιζόταν ο κωδικός και η περιγραφή του έργου στις γραμμές του άρθρου.

20210204-1155-1-597
Εργασίας 6ης ημέρας σε Κυριακή-Δευτέρα
Διορθώθηκε ο υπολογισμός εργασίας 6ης ημέρας σε περίπτωση που η έναρξη εργασίας ήταν την Κυριακή και η λήξη του ωραρίου ήταν τη Δευτέρα.

20210208-1155-1-626
Αντιγραφή άρθρου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή άρθρου Γενικής με ανάλυση στην αναλυτική λογιστική.

20210209-1155-1-660
myDATA/ Εγγραφές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή όλων των Παραστατικών, στις εγγραφές myDATA.

20210210-1155-1-677
myDATA/ Διαβίβαση Ενοικίου Εσόδου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη Διαβίβαση Σύνοψης Ενοικίου Εσόδου με κωδικό Παραστατικού 8.1.

20210210-1155-1-689
Προσφορά Λιανικής απο Ευκαιρία πώλησης
Στις σειρές Λιανικής ευκαιριών πώλησης, στις παραμέτρους CRM και συγκεκριμένα στην προσφορά, δεν εμφανίζονταν οι σειρές λιανικής, αλλά χονδρικής.

20210211-1155-1-730
Έντυπο Φ4
Δεν γινόταν ορθή αποθήκευση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ4.

20210211-1155-1-741
FFirstHireDateProc/ Μετατροπή σύμβασης με κωδικό 7
Διορθώθηκε η συνάρτηση FFirstHireDateProc(PRSN.PRSN,6,LoginDate) για την περίπτωση μετατροπής σύμβασης με κωδικό 7.

20210211-1155-1-747
Default Ευρετήρια Σε Ομάδες Χρηστών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν οριζόταν default ευρετήριο σε ομάδες χρηστών.

20210212-1155-1-770
Πληρωμές προμηθευτών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή πληρωμής προμηθευτή μέσω των σχετικών εργασιών.

20210215-1155-1-793
Μεταβολή φακέλου σε άλλη χρήση
Έχοντας ενεργοποιημένη την παράμετρο 'Μεταβολή σε άλλη χρήση' στο τύπο φακέλου κοστολόγησης, δεν μπορούσε να κλείσει ο φάκελος σε διαφορετική χρήση.

20210215-1155-1-807
myDATA με χώρα Ελλάδα
Σε περίπτωση που είχε δημιουργηθεί 2 φορές η Χώρα 'Ελλάδα' με διαφορετικό κωδικό, στην εγγραφή myDATA εμφανιζόταν λάθος ο τύπος χαρακτηρισμού.

20210216-1155-1-816
Ευκαιρία Πώλησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μετάβαση από ευκαιρία πώλησης σε 'Παραγγελία λιανικής'.

20210217-1155-1-842
Ενέργειες & Μεταφορά σε Φάκελο
Κατά τη μεταφορά ενεργειών σε φακέλους υπηρεσιών, δεν μεταφέρονταν οι χειριστές των ενεργειών.

20210218-1155-1-880
Ε13 Δήλωση εργοδότη χρήσης μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας
Διορθώθηκε σφάλμα στην δημιουργία-υποβολή του εντύπου Ε13 Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζόμενους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας.

20210219-1155-1-897
Ευρετήριο μεταφορικών μέσων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε φθίνουσα ταξινόμηση του ευρετηρίου μεταφορικών μέσων.

20210219-1155-1-900
Πληρωμές (SEPA) - Επιλογή Τραπεζών πληρωμής
Στην παραγωγή του αρχείου SEPA εμφανίζονται πλέον μόνο οι ενεργές τράπεζες με τον κωδικό τους.

20210219-1155-1-907
Ανεξόφλητα παραστατικά πελατών
Στα Ανεξόφλητα Παραστατικά των πελατών, δεν εμφανιζόταν το υποκατάστημα πελάτη, σε περίπτωση που στον τρόπο αντιστοίχισης, είχε επιλεχθεί ''Αντιστοιχισθέντα μόνο''.

20210222-1155-1-924
myDATA - Δ. Απαλλαγής σε Εσοδα/Εξοδα
Κατά την επιλογή συναλλασσόμενου σε Παραστατικό εσόδου ή εξόδου, δεν συμπληρωνόταν αυτόματα το Δελτίο απαλλαγής του Παραστατικού.

20210223-1155-1-953
Αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα, που εμφανιζόταν κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20210224-1155-1-971
ΑΠΔ δώρου Χριστουγέννων με Συνεργασία
Διορθώθηκαν οι εγγραφές στην ΑΠΔ με τύπο 114 και 115 (με ποσά μόνο στη στήλη Αποδοχές) για εργαζόμενους που ήταν όλο το διάστημα από Μάιο έως Δεκέμβριο σε αναστολή /συνεργασία.

20210226-1155-1-1048
ΑΠΔ/ Περίπτωση Μηχανικού-Υγειονομικού
Διορθώθηκε η απεικόνιση επιδότησης εισφορών Μηχανικών-Υγειονομικών στην ΑΠΔ.

20210301-1155-1-1060
Υπολογισμός βάσει καθαρών
Διορθώθηκε σφάλμα στον υπολογισμό βάσει καθαρών, όταν είχαν δηλωθεί περισσότερα από ένα εισαγόμενα στοιχεία στις παραμέτρους μισθοδοσίας.

20210302-1155-1-1089
Εξαγωγή αρχείου gdata για ΕΕ\ Υποκατάστημα πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την 'Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml)' σε περίπτωση που είχε συμπληρωθεί υποκατάστημα συναλλασσόμενου σε Παραστατικό.