Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10193

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101223-1155-2-1536
Εκτύπωση αντιστοιχισθέντα παραστατικά
Προστέθηκε φίλτρο το υποκατάστημα πελάτη στην εκτύπωση 'Αντιστοιχισθέντα παραστατικά'.Αν ο χρήστης επιλέξει πελάτη και υποκατάστημα τότε εφόσον υπάρχει το υποκατάστημα στα αντιστοιχισθέντα παραστατικά ,στη χρεωστική ή στην πιστωτική κίνηση, τότε εμφανίζοντα οι συγκεκριμένες εγγραφές.Το ίδιο συμβαίνει και στα μη αντιστοιχισθέντα.Τα στοιχεία του υποκαταστήματος είναι και στις διαθέσιμες στήλες της εκτύπωσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101216-1155-1-1494
Intrastat - Εκτύπωση αποστολών-Εκτύπωση αφίξεων
Εχοντας στη εταιρεία Φορολογικές προδιαγραφές Ρουμανιας, στις Εκτύπωσεις αποστολών- αφίξεων για το φίλτρο Χώρα εμφανιζόταν ο κωδικός 5 και όχι το το λεκτικό της χώρας.

20101217-1155-1-1501
Γενικές παράμετροι χρηματικών λογαριασμών
Στις γενικές παραμέτρους των χρηματικών λογαριασμών, στα ελεύθερα πεδία, στους τίτλους των πεδίων (αριθμοί), εμφάνιζε ημερομηνία αντί για αριθμό.

20101220-1155-1-1508
Μεταβολή πελάτη παραστατικού
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής όπου κατά την μεταβολή πελάτη παραστατικού με διαγραφή του προηγούμενου δεν γινόταν σωστή στρογγυλοποίηση στα δεκαδικά του νομίσματος.

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10192

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101209-1155-2-1467
Σελίδα Taxis
Αλλαγή του τρόπου αποστολής των εντύπων περιοδικών δηλώσεων λόγω μεταβολών στην σελίδα taxis.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100601-1155-1-648
Παραστατικά σύνθεσης
Εάν η κίνηση του header είχε ορισθεί να ενημερώνει τελευταία τιμή αγοράς, ενημερωνόταν και η τελευταία τιμή αγοράς στα οικονομικά στοιχεία των αναλούμενων κωδικών ακόμη και εάν δεν είχε ορισθεί στην κίνηση γραμμής.

20101101-1155-1-1303
Μετασχηματισμός προσφοράς σε παραγγελία σε ευκαιρίες πώλησης
Λαμβάνεται πλέον υπόψιν το αν ο πελάτης είναι Υποψήφιος και μέσα από την ευκαιρία πώλησης.
20101125-1155-1-1417
Εκτέλεση τοπικού πεδίου (SQL εντολής) σε ευρετήρια και αναζητήσεις
Σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν γινόταν εκτέλεση τοπικού πεδίου τύπου [SQL εντολή] ευρετηρίων που είχαν ορισθεί σε πεδία αναζήτησης.

20101208-1155-1-1461
Διαγραφή αντιστοιχήσεων σε μεταβολή της αιτιολογίας του παραστατικού
Δεν διαγράφονται πλέον οι αντιστοιχίσεις σε περίπτωση μεταβολής των πεδίων [Αιτιολογία] και [Παρατηρήσεις] σε παραστατικά ειδικών συναλλαγών.

20101214-1155-1-1484
Εξαγωγή φακέλου υπηρεσιών με xxf
Δεν γινόταν εισαγωγή των υπηρεσιών από xxf φακέλλου υπηρεσιών.

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10191

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101101-1155-2-1299
Βιβλίο εσόδων/εξόδων & Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων
Η default τιμή του φίλτρου [Στήλες που δεν κινήθηκαν στην περίοδο] είναι πλέον ''Ναί, μόνο με προοδευτική χρεοπίστωση''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101201-1155-1-1426
Script σε οθόνη λιανικής
Δεν γινόταν εκτέλεση script σε οθόνη λιανικής που είχε ορισθεί στο grid πιστωτικών καρτών (VCARDS).

20101203-1155-1-1441
Αλλαγή εταιρείας από status bar
Κατά την αλλαγή εταιρείας από τη status bar, παρέμεναν σε εκκρεμότητα tabs της προηγούμενης εταιρείας.

20101203-1155-1-1442
Ισοζύγιο Κωδικών Συσχέτισης
Δεν λειτουργούσε το φίλτρο Αποθηκευτικού Χώρου στην εκτύπωση όταν είχε επιλεγεί κάποιο από τα υπόλοιπα φίλτρα.

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10190

Διορθώσεις σφαλμάτων

20091110-1155-2-1233
Ενημέρωση αξίας μικτού λογαριασμού από γέφυρα με πολλαπλά άρθρα
Κατά την ενημέρωση αξίας μικτού λογαριασμού με πολλαπλά άρθρα (ΚΒΣ και ΔΛΠ), τα οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού ενημερωνόταν με δύο κινήσεις

20101108-1155-1-1334
Μήνυμα σφάλματος κατά την μεταβολή σε ήδη καταχωρημένο κωδικό επαφών
Κατά τη μεταβολή κωδικού σε ήδη καταχωρημένη επαφή με χρήση μάσκας κωδικού, εμφανιζόταν μήνυμα «Incorrect syntax near the keyword AND».

20101108-1155-1-1337
Μεταβολή σε καταχωρημένο δελτίο εργασίας
Κατά τη μεταβολή καταχωρημένου δελτίου εργασίας εμφανιζόταν το μήνυμα 'Δεν μπορεί να γίνει καταχώρηση,το πεδίο γραμμή συναλλαγής υπάρχει ήδη στο αρχείο'.

20101124-1155-1-1406
Διαφορές στρογγυλοποίησεων σε συναλλαγές εμβασμάτων με έξοδα
Παρουσιάστηκαν διαφορές στρογγυλοποιήσεων μεταξύ της αξίας στο ΤΝ και της αξίας στο ΝΠ σε συναλλαγές εμβασμάτων με έξοδα.