Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10376

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121220-1155-1-2908
Ηλεκτρονικές αποστολές εντύπων
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αποστολή του εντύπου της περιοδικής ΦΠΑ από τη λογιστική στο taxis.

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10375

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110921-1155-2-931
Περίοδος υπολογισμού εντύπων
Η μεταβολή μεταβλητών εντύπων γίνεται πλέον για το έντυπο που είναι υπό μεταβολή και όχι για αυτό που έχει υπολογιστεί τελευταίο.

20121210-1155-7-2767
Λιανική με δώρο στο σύνολο
Οταν υπήρχε συμφωνία με δώρο στο σύνολο και γινόταν 'Επανυπολογισμός' ή/και 'Επιλογή συμφωνίας' από τις σχετικές εργασίες, τότε εμφανίζονταν πρόσθετες γραμμές δώρων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121211-1155-7-2785
Σχεδιασμός ελεύθερης εκτύπωσης
Σε σχεδιασμό ελεύθερης εκτύπωσης με δήλωση υποχρεωτικών τοπικών πεδίων δεν επιτρεπόταν εφεξής η είσοδος στο σχεδιασμό.

20121217-1155-1-2857
Hλεκτρονικές αποστολές εντύπων
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη διαδικασία σύνδεσης για αποστολή εντύπων στο taxisnet.

20121217-1155-7-2840
Υπερδωδεκάμηνη χρήση και έντυπο ΦΠΑ
Σε υπερδωδεκάμηνες χρήσεις εμφανιζόταν μήνυμα "Ο κωδικός υπάρχει ήδη" για τις περιόδους που αφορούσαν και το επόμενο έτος.

20121217-1155-7-2842
FRemQty1PerWHouse σε Oracle
Η συνάρτηση FRemQty1PerWHouse δεν έφερνε αποτέλεσμα σε Oracle.

20121219-1155-1-2887
Ειδ.εισφοράς αλληλεγγύης σε περίοδο Δώρου
Διορθώθηκε ο υπολογισμός της ειδ.εισφοράς αλληλεγγύης σε περίοδο Δώρου Χριστουγέννων όταν ο εργαζόμενος είναι στο όριο αλλαγής συντελεστή υπολογισμού.

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10374

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121128-1155-2-2660
Διαστάσεις στα παραστατικά παραγωγής
Στις γραμμές των παραστατικών παραγωγής είναι πλέον διαθέσιμες οι διαστάσεις που έχουν δηλωθεί στις γραμμές της επιλεγμένης προδιαγραφής.

20121204-1155-1-2715
Αναλυτικό Ισοζύγιο Λογιστικής
Η εκτύπωση του Αναλυτικού Ισοζυγίου Λογιστικής καθυστερούσε υπερβολικά, όταν επιλεγόταν να γίνει ανάλυση πελατών-προμηθευτών και υπήρχαν πάρα πολλά λογιστικά σχήματα.

20121207-1155-2-2753
Διάστημα προσαυξήσεων στο δοκιμαστικό υπολογισμό
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής του διαστήματος προσαυξήσεων στο δοκιμαστικό υπολογισμό μισθοδοσίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121130-1155-7-2688
Παραστατικά Εσόδων-Εξόδων στο σχεδιασμό εκτύπωσης
Στο σχεδιασμό εκτυπώσεων τα παραστατικά εσόδων τύπωναν παραστατικά εξόδων και αντίστροφα.

20121204-1155-7-2712
Δημιουργία Cash Flow
Κατά την εκτέλεση της εργασίας "Δημιουργία cash-flow", το αρχείο εμφάνιζε μία εγγραφή (-1), όταν υπήρχαν εγγραφές με μηδενική ισοτιμία.

20121204-1155-7-2717
Εκτύπωση συμφωνιών με συνθήκη χώρας
Αν είχε ορισθεί σε τιμολογιακή πολιτική ως συνθήκη η Χώρα πελάτη, στην εκτύπωση Πωλήσεις>Οικονομικός Ελεγχος>Συμφωνίες
εμφανιζόταν σφάλμα 'Field Company not found'


20121205-1155-1-2726
Ενεργοποίηση σε offline
Σε περιβάλλον Azure εμφανιζόταν μήνυμα ενεργοποίησης της εγκατάστασης κατά την σύνδεση σε offline κατάσταση.

20121206-1155-1-2738
Κατάσταση Ελέγχου Φ.Μ.Υ.
Η κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. δεν συμφωνούσε στα δεκαδικά με την βεβαίωση αποδοχών στο πεδίο Αναλογούντα Φόρο.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10373

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121122-1155-7-2602
Φάκελος κοστολόγησης αγορών με επιμερισμό στη δεύτερη ΜΜ μέτρησης
Σε αναλυτικό φάκελο με πιστωτικό δελτίο επιστροφής γινόταν λάθος επιμερισμός εξόδων στην δεύτερη μονάδα μέτρησης.

20121128-1155-7-2651
Υπολογισμός πιστωτικών έκπτωσης
Η αξία του παραστατικού ειδικών συναλλαγών που δημιουργούσε το πρόγραμμα  διέφερε από αυτή των αποτελεσμάτων, αν στις παραμέτρους είχε επιλεγεί συμψηφιστικά "Ναι".

20121129-1155-7-2673
Λογιστική Κατηγορία στη Μηνιαία Κατάσταση Αποθήκης ανά ΑΧ
Αν ο χρήστης επέλεγε στα φίλτρα Λογιστική Κατηγορία εμφανιζόταν μήνυμα λάθους ότι δεν βρίσκει το πεδίο multipart B.MTRACN.