Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

What's new 13/10/08 - 16/10/08

Μεταβολές / Διαγραφές προδιαγραφών

1521 Μεταβολή στη συνάρτηση υπολογισμού μέσου χρόνου αποπληρωμής συναλλασσομένων
Άλλαξε η συνάρτηση που υπολογίζει το μέσο χρόνο αποπληρωμής συναλλασσόμενων. Συγκεκριμένα, οι μεταβολές συνοψίζονται στα εξής:
1.Περιλαμβάνονται όλα τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί εντός του διαστήματος που ορίζεται από τις ημερομηνίες "από" - "έως" (βάσει ημερομηνίας παραστατικού)
2.Συνυπολογίζεται και ο μέσος χρόνος αποπληρωμής ποσών εκ μεταφοράς
3. Στη συνάρτηση έχει προστεθεί προαιρετική παράμετρος για τον συνυπολογισμό του υπολοίπου με default τιμή [Ναι]

1438 Εναλ/κες αποσβέσεις στο συγκεντρωτικό βιβλίο
Δημιουργήθηκε νέα εκτύπωση Παγίων Συγκεντρωτικό Βιβλίο παγίων βάσει εναλλακτικών αποσβέσεων

Διορθώσεις σφαλμάτων

1472 Κλείδωμα παραστατικού παραγωγής απο μετασχηματισμό εντολής παραγωγής
Όταν κάποιο παραστατικό παραγωγής είχε προέλθει από μετασχηματισμό εντολής παραγωγής απαγορευόταν η μεταβολή του.

1439 Φορολογικά στοιχεία κτήσης
Διορθώθηκε η εκτύπωση [Φορολογικά στοιχεία χρήσης] που αποτυπώνει στοιχεία εναλλακτικών αποσβέσεων παγίων

1440 Πώληση παγίου με εναλλακτικές αποσβέσεις
Εάν καταχωρούνταν πώληση παγίου με εναλλακτικές αποσβέσεις δεν γινόταν σωστός υπολογισμός αποσβέσεων μετά την πώληση

1489 Μετασχηματισμός παραστατικών πώλησης σε αγοράς.
Κατά το μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών πώλησης σε αγοράς, δεν δημιουργούνταν παραστατικό για την πρώτη γραμμή είδους εάν δεν υπήρχε συμπληρωμένος συνήθης προμηθευτής στα στοιχεία του

1448 Αυτόματη σύνθεση ειδών με συμπεριφορά παρτίδων
Κατά την καταχώρηση παραστατικού με αυτόματη σύνθεση όπου στο παραστατικό της σύνθεσης υπήρχε τρόπος ανάλωσης παρτίδων fifo (προτεινόμενη ή αυτόματη) τότε κατά την καταχώρηση του παραστατικού εμφανιζόταν μήνυμα access violation για κλείσιμο εφαρμογής.


1432 Softone MetaFile Διορθώθηκε το πρόβλημα με την εκτέλεση SoftOne Metafile αρχείων που είχαν δημιουργηθεί με προγενέστερες εκδόσεις. Εμφανιζόταν μύνημα "is not valid floating point value".

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

What's new (6/10/08 - 10/10/08)

Μεταβολή / προσθήκη προδιαγραφών

1426
Ενημέρωση τιμών πώλησης από παραστατικά αγορών
Η ενημέρωση τιμών πώλησης στα είδη από παραστατικά αγορών γίνεται πλέον και για όσα είδη έχουν μηδενικό ή μη συμπληρωμένο markup στα στοιχεία τους. Η μεταβολή αφορά τόσο την online όσο και την batch διαδικασία ενημέρωσης τιμών από παραστατικά αγορών.

1466
Αλλαγή ρύθμισης προθέματος κωδικού ΕΑΝ 13
Υποστηρίζεται πλέον η παραγωγή κωδικών ΕΑΝ με πρόθεμα μήκους 9 χαρακτήρων (από 7).

Διορθώσεις σφαλμάτων

1446
Δημιουργία κωδικών ΕΑΝ με χρώμα - μέγεθος
Βελτιώθηκε η εργασία δημιουργίας κωδικών ΕΑΝ ειδών με χρώμα - μέγεθος που παρουσίαζε μεγάλες καθυστερήσεις σε κάποιες περιπτώσεις π.χ. εάν υπήρχαν και είδη χωρίς χαρακτηριστικά στην αποθήκη

1427
Πρόβλημα στο hypelink στα στοιχεία μετασχηματισμού σειράς αγορών
Δε λειτουργούσε σωστά το link κατά τη μεταβολή στα στοιχεία μετασχηματισμού σειρών αγορών.

1449
Serial numbers
Κατά τη διαγραφή παραστατικού αγοράς είδους με serial number το οποίο είχε ήδη καταχωρηθεί σε παραστατικό πώλησης, το συγκεκριμένο serial number εμφανιζόταν διαθέσιμο προς πώληση. Η διόρθωση που έγινε δε καλύπτει την περίπτωση διαγραφής παραστατικού αγοράς που έχει καταχωρηθεί την ίδια ημερομηνία με το παραστατικό πώλησης.

1417
Διόρθωση λειτουργίας συμπύκνωσης γραμμών στα παραστατικά σύνθεσης
Στα παραστατικά σύνθεσης δε λειτουργούσε σωστά η συμπύκνωση όμοιων γραμμών.