Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11419

Διορθώσεις σφαλμάτων

20201218-1155-1-5169
Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων
Σε περίπτωση εργαζόμενου που ασφαλίζεται με τεκμαρτά, και ταυτόχρονα υπάρχει αναλογία ΔΧ λόγω αναστολής σύμβασης ή συνεργασίας, δεν γινόταν επιμερισμός της ασφάλισης στα αντίστοιχα μισθολογικά στοιχεία. 

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201125-1155-2-4735
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας ανά Υποκ και ΑΧ
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'' προστέθηκαν τα φίλτρα ''Υποκατάστημα'' & ''Α.Χ.''. 

 

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11418

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191022-1155-2-3353
Έγγραφα στους Πόρους
Στους ''Πόρους'' προστέθηκε η καρτέλα ''Έγγραφα/Παρατηρήσεις''. 

20200916-1155-2-3488
Εντολές σε παραστατικά Παραγωγής
Δόθηκε η δυνατότητα μετασχηματισμού εντολών σε παραστατικό παραγωγής. 

20201006-1155-2-3808
Ομάδα εταιρειών - Ωράριο
Με τη νέα προβολή στελεχών (έκδοση 521), χρησιμοποιείται απευθείας το πεδίο ωράριο από τον εργαζόμενο.

20201006-1155-2-3818
Εταιρικά στοιχεία στελέχους
Προστέθηκε το πεδίο 'Εταιρεία' κάτω απο τον κωδικό του στελέχους. Με την μεταβολή εταιρείας του συγκεκριμένου πεδίου τα στοιχεία που απεικονίζονται και καταχωρούνται αφορούν στην εταιρεία που έχει συμπληρωθεί. Η λογική είναι όπως αυτή που ισχύει στην καταχώρηση παραστατικών σε πολυεταιρική βάση.

20201130-1155-2-4809
Πολυγλωσσικό Custom Πεδίο
Δόθηκε η δυνατότητα να συμπληρώνεται το Translation ID και για τα custom πεδία των core πινάκων του προγράμματος (εφόσον έχει δηλωθεί ότι δέχονται πεδία σε πολλές γλώσσες). Το σχετικό νούμερο εμφανίζεται για να συμπληρωθεί στη σελίδα 'Εμφάνιση' των λεπτομερειών ενός πεδίου. Θα πρέπει να είναι θετικός ακέραιος από 1000 και πάνω και μπορεί να συμπληρωθεί μόνο για varchar και nvarchar πεδία.

20201204-1155-2-4912
Παρατηρήσεις από σύμβαση σε τιμολόγιο δόσεων
Στην εργασία έκδοσης τιμολογίων δόσεων, δόθηκε δυνατότητα μεταφοράς των παρατηρήσεων από τη σύμβαση στο παραστατικό δόσης. 

20201204-1155-2-4913
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Στην εργασία ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'' το φίλτρο περίοδος, άλλαξε σε ημερολογιακό διάστημα. 

20201207-1155-2-4926
Νέα Πολυγλωσσικά πεδία
Έγιναν πολυγλωσσικά τα παρακάτω πεδία στα στοιχεία του εργαζόμενου:
Επώνυμο Πατέρα
Όνομα Πατέρα
Επώνυμο Μητέρας
Όνομα Μητέρας
Όνομα συζύγου
Υπηκοότητα
Ιθαγένεια
Περ. Περιοχής απασχόλησης
Σχέση με Εργαζόμενο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ
Οδός
Πόλη
Περ. Ειδικότητας ΟΑΕΔ
ΩράριοΕπώνυμο Πατέρα
Όνομα Πατέρα
Επώνυμο Μητέρας
Όνομα Μητέρας
Όνομα συζύγου
Υπηκοότητα
Ιθαγένεια
Περ. Περιοχής απασχόλησης
Σχέση με Εργαζόμενο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ
Οδός
Πόλη
Περ. Ειδικότητας ΟΑΕΔ
Ωράριο

20200908-1155-1-3337
Αγορά Παγίων 39α με γέφυρα Εσόδων Εξόδων
Προστέθηκαν στις γέφυρες εσόδων εξόδων, οι resolver:
''MTL138 Αξία γραμμής παγίων άρθρου 39α παρ.5'', ''MTL139 Αξία έκπτωσης 1 παγίων άρθρου 39α παρ.5'', 
''MTL140 Αξία έκπτωσης 2 παγίων άρθρου 39α παρ.5'', ''MTL141 Καθαρή αξία παγίων άρθρου 39α παρ.5'', 
''MTL142 Αξία Φ.Π.Α. παγίων άρθρου 39α παρ.5'', ''MTL143 Αξία εξόδων γραμμής παγίων άρθρου 39α παρ.5''.


20201207-1155-2-4936
Διαστάσεις προϋπολογισμών
Προστέθηκε στις διαστάσεις των Προϋπολογισμών πωλήσεων, το υποκατάστημα πελάτη. 

20201214-1155-2-5046
Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας
Προστέθηκε στο έντυπο Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας, η Ειδική περίπτωση με περιγραφή "Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών".

20201214-1155-2-5048
login στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ
Προστέθηκαν επιπλέον παράμετροι στις γενικές παραμέτρους της εταιρείας για το Login στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία Login των γενικών παραμέτρων υπερισχύουν των αντίστοιχων στα σταθερά στοιχεία της εταιρείας αν είναι συμπληρωμένα.

20201214-1155-2-5062
Άδειες - απουσίες ειδικού σκοπού
Δόθηκε η δυνατότητα να καταχωρούνται άδειες ή απουσίες σχετιζόμενες με άδεια ειδικού σκοπού.

20201215-1155-7-5093
On-line αποστολή δεδομένων συνόψεων και χαρακτηρισμών
Προστέθηκε παράμετρος στις γενικές παραμέτρους της εταιρείας που επιτρέπει την αυτόματη διαβίβαση δεδομένων συνόψεων και χαρακτηρισμών κατά την καταχώρηση των παραστατικών.

20201216-1155-2-5113
Υποστήριξη έκδοσης myDATA 1.0.2
Υποστηρίχθηκαν τεχνικά οι αλλαγές που προβλέπονται στην γραμμογράφηση των αρχείων επικοινωνίας με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ για την έκδοση 1.0.2. Πιο συγκεκριμένα προστέθηκε το πεδίο ''Τύπος γραμμής'' στις γραμμές συνόψεων για την υποστήριξη των τελών με ΦΠΑ. Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι μπορεί να αποτυγχάνουν αποστολές συνόψεων που περιλαμβάνουν τέλη με ΦΠΑ π.χ Τέλος πλαστικής σακούλας μέχρι η ΑΑΔΕ να αναβαθμίσει το παραγωγικό περιβάλλον στην νεότερη έκδοση 1.0.2.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200710-1155-1-2731
Επιλογή Template
Στο 2008 UI, κατά την επιλογή αποθηκευμένου template, εμφανιζόταν μήνυμα ''Να καταχωρηθεί η εγγραφή''. 

20200925-1155-1-3646
Τιμολογιακές πολιτικές
Κατά την αλλαγή τρόπου πληρωμής και επανυπολογισμό παραστατικού, δεν εφαρμοζόταν ορθά συμφωνία. 

20200930-1155-1-3709
Ημερολόγιο Εισπράξεων - Fast report
Δεν εμφανιζόταν ορθά το από μεταφοράς υπόλοιπο
στην εκτύπωση "Ημερολόγιο Εισπράξεων", με επιλεγμένο το flag ''Εμφάνιση από μεταφοράς υπολοίπου'' και εκτύπωση σε fast report. 


20201015-1155-1-3961
Όνομα αποστολέα σε e-mail μέσω B.A.M.
Ορίζοντας στο βήμα αποστολής e-mail το όνομα του αποστολέα σε B.A.M, αυτό δεν εμφανιζόταν. 

20201103-1155-1-4300
Νέα θέση εργασίας με αντιγραφή
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με τη διαδικασία αντιγραφής από προηγούμενη.

20201113-1155-1-4500
Τρόποι εκτύπωσης από Σειρά
Εφόσον είχαν οριστεί 2 διαφορετικοί τρόποι εκτύπωσης σε σειρά παραστατικού, με προτεινόμενο εκτυπωτή από το σταθμό εργασίας, δεν εκτυπωνόταν το δεύτερο παραστατικό. 

20201116-1155-1-4510
Εξοδα παραγγελίας
Εφόσον σε προβολή λιανικής πώλησης προστεθούν τα έξοδα του παραστατικού, μεταφέρονται πλέον από την προκαταβολή / παραγγελία. 

20201117-1155-1-4579
Πρότυπα - Πληρωμές Προμηθευτών
Σε αποθηκευμένο template εισπράξεων / πληρωμών, δεν συμπληρωνόταν ο χρηματικός λογαριασμός στη γραμμή του παραστατικού. 

20201123-1155-1-4684
Αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό
Αυξήθηκε το μήκος του πεδίου ''Εναλλακτικός κωδικός'' στο selector αναζήτησης. 

20201123-1155-3-4685
Παραστατικό λιανικής με πελάτη ΕΕ - MyDATA
Η εγγραφή myDATA πελάτη Ευρωπαϊκής ένωσης σε παραστατικό λιανικής, ενημερώνεται πλέον με χαρακτηρισμό λιανικής πώλησης. 

20201124-1155-1-4694
Ευρετήριο και Στήλες
Στο 2008 UI, σε ευρετήριο, εμφανίζονταν σε κάποιες περιπτώσεις στήλες, οι οποίες δεν είχαν το σχετικό check εμφάνισης, κατά τον σχεδιασμό ευρετηρίου. 

20201126-1155-1-4758
Serial number με status προσφορά
Δεν εμφανιζόταν στα διαθέσιμα serial numbers των ειδών, αυτά που είχαν εισαχθεί με κίνηση προσφοράς. 

20201203-1155-1-4882
Προσθήκη URL
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε object, κατά την προσθήκη URL. 

20201203-1155-1-4889
Απεικόνιση περιοχής απασχόλησης
Δεν εμφανιζόταν η σωστή περιοχή απασχόλησης σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών.

20201203-1155-3-4897
Αρχείο SEPA - xml
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο XML αρχείο SEPA, τράπεζας Eurobank. 

20201204-1155-1-4904
Ελεύθερες Εκτυπώσεις σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν λειτουργούσε ορθά τοπικό πεδίο με editor Company, κατά την επιλογή εταιρείας και υποκαταστήματος, σε ελεύθερη εκτύπωση. 

20201204-1155-1-4920
Εκτυπωμένο σε email
Σε περίπτωση όπου ο εκτυπωτής στη σειρά του παραστατικού είχε ''E-Mail'' με 2 αντίγραφα, δεν ενημερωνόταν το πεδίο ''Εκτυπωμένο'' του παραστατικού. 

20201209-1155-1-4983
Εξαγωγή κινήσεων Ε.Ε. (GData.xml) ειδ.συναλ.πιστωτών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml). 

20201209-1155-1-4988
Κινήσεις ειδών
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι κινήσεις των ειδών, μέσω των σχετικών εργασιών. 

20201209-1155-1-4999
Σχεδιαζόμενες προβολές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή custom προβολών. 

20201214-1155-1-5055
Εγγραφή myData για άρθρο 39α
Εγγραφή myDATA με 39α, εμφάνιζε στη σύνοψη τον ΦΠΑ των ειδών. 

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11417

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200622-1155-2-2394
Φορολογικός Τύπου Α - Αγορές
Στις φόρμες αγορών, προστέθηκαν τα πεδία Οικονομικά στοιχεία (Προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018) ''DINVDATA10661067'',
Οικονομικά στοιχεία (eline) (Προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018) ''ELINEDATA10661067'' &
Oικονομικά στοιχεία (SAMTECH) (Προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018) ''SAMTECH10661067''


20201013-1155-2-3925
Καρτέλα εργαζόμενου ανά οικοδομοτεχνικό έργο
Προστέθηκε νέα εκτύπωση Καρτέλας εργαζομένου ανά οικοδομοτεχνικό έργο.

20201015-1155-2-3986
Αναγγελία πρόσληψης Ε3
Στην εργασία ΥΕΚΑ Ε3 Αναγγελία πρόσληψης έχει προστεθεί επιλογέας με τα διαθέσιμα προγράμματα ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που επιλεγεί πρόγραμμα κατά την δημιουργία του αρχείου ενημερώνεται το tag με τιμή 1και το tag με την τιμή του προγράμματος.

20201019-1155-2-4030
Ειδικά διαστήματα εργαζομένων
Προστέθηκε η εκτύπωση
"Ειδικά διαστήματα εργαζομένων", όπου απεικονίζονται τα ημερομηνιακά διαστήματα στα οποία βρισκόταν ο εργαζόμενος σε Συνεργασία ή σε Αναστολή.


20201026-1155-2-4167
Μετασχηματισμός σε προγενέστερη ημερομηνία
Σε περίπτωση μετασχηματισμού παραστατικού σε προγενέστερη ημερομηνία, εμφανίζεται πλέον μήνυμα στα αποτελέσματα, ''Αδύνατος ο μετασχηματισμός σε παραστατικό προγενέστερης ημερομηνίας''.

20201104-1155-2-4301
Διαθεσιμότητα ειδών - Ονόματα πεδίων
Στη διαθεσιμότητα των ειδών, μέσω των σχετικών εργασιών, το πεδίο ''VFINAVAIL.TRNDATE'' έγινε ''VFINAVAIL.DELIVDATE'' με ονομασία "Ημερομηνία παράδοσης" και πεδίο ''VFINAVAIL.FINDATE'' ονομάστηκε σε "Ημερομηνία παραστατικού.".

20201105-1155-2-4321
Μεταβολή αιτιολογίας ειδικών συναλλαγών
Στις ειδικές συναλλαγές, δεν εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα διαγραφής αντιστοιχίσεων, κατά την αλλαγή της αιτιολογίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοίχιση παραστατικού.

20201109-1155-2-4401
Αξία εκκρεμών παραγγελιών με ΦΠΑ
Στα οικονομικά στοιχεία πελατών & προμηθευτών, προστέθηκαν οι εκκρεμείς παραγγελίες με Φ.Π.Α.

20201110-1155-2-4431
Καταγραφή εκτυπώσεων μισθοδοσίας
Έγινε διαθέσιμη στο μενού η εργασία "Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων" (SOHRPRINTFORMLOG).

20201112-1155-1-4474
Συμφωνία υπηρεσιών στις αγορές
Δεν εμφανιζόταν η Συμφωνία υπηρεσίας με δεξί κλικ στις γραμμές παραστατικών υπηρεσιών.

20201113-1155-2-4493
Συναλλαγματικές διαφορές
Στις εργασίες Συναλλαγματικών διαφορών, προστέθηκαν τα φίλτρα ''Ομαδα'', ''Επαγγελματική κατηγορία'', ''Εμπορική κατηγορία'', ''Λογιστική κατηγορία'' & Νόμισμα.

20201116-1155-7-4537
Συγχρονισμός εταιρειών ομάδας
Προστέθηκαν στις παραμέτρους συγχρονισμού δεδομένων των πελατών, στις εξαιρέσεις πεδίων προς εισαγωγή, τα στοιχεία υποκαταστημάτων.

20201117-1155-2-4556
Τοπικά πεδία στο αρχείο ΦΜΥ
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης τοπικών πεδίων στο ευρετήριο του αρχείου ΦΜΥ.

20201117-1155-2-4560
Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ
Προστέθηκε button στην κονσόλα myDATA Live με το οποίο γίνεται αυτόματο redirection και login στην πλατφόρμα myDATA και προβολή του συνοπτικού βιβλίου. Για το αυτόματο Login στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ χρησιμοποιούνται τα στοιχεία login (username και password) του taxis net της εταιρείας.

20201117-1155-2-4561
Χρήστες εξουσιοδότησης MyData
Στις Γενικές παραμέτρους των εταιρειών, προστέθηκε το πεδίο ''Χρήση κωδικών από'', με το οποίο ορίζονται οι χρήστες εξουσιοδότησης όσον αφορά τους κωδικούς myDATA και την αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

20201119-1155-2-4623
Έντυπο δήλωσης αναστολής
Προστέθηκαν στο έντυπο της δήλωσης αναστολής στο πεδίο Ειδική περίπτωση και οι υπόλοιπες επιλογές που είναι διαθέσιμες στο ΠΣ Εργάνη.

20201124-1155-2-4702
Είδη ως πάγια σε πωλήσεις (MyData)
Στη κατηγορία myDATA ειδών, προστέθηκαν τα ενσώματα & μη ενσώματα πάγια.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200812-1155-1-3119
Αρίθμηση σελίδων σε εσωτερική φόρμα
Δεν εκτυπωνόταν ορθά η αρίθμηση των σελίδων (από / σε μεταφορά) σε εσωτερική φόρμα εκτύπωσης.

20200907-1155-1-3319
Import Excel στους Δείκτες Εγγράφων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκατάσταση Azure, κατά τη διαδικασία excel import στους δείκτες εγγράφων.

20200908-1155-3-3345
Αποσβέσεις σε μερική πώληση
Δεν υπολογίζονταν ορθά αποσβέσεις παγίων, ύστερα από μερική πώληση, με τρόπο υπολογισμού κατά μήνα.

20200930-1155-1-3705
Κανόνας Ροής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κανόνα ροής, από σύμβαση σε παραστατικό πώλησης.

20201023-1155-1-4126
Εξαγωγή σε excel χρήστη ενέργειας CRM
Κατά την εκτύπωση σε excel ευρετηρίου ενεργειών, το οποίο περιείχε στήλη με το χρήστη, αυτός δεν εκτυπωνόταν αν ήταν ανενεργός.

20201029-1155-1-4229
Λογιστικές κατηγορίες ειδών
Σε εγκαταστάσεις με προδιαγραφές Ρουμανίας & Κύπρου, δεν εμφανίζονταν στις λογιστικές κατηγορίες ειδών, ο κωδικός, η σύντμηση και η περιγραφή.

20201103-1155-1-4298
Λογαριασμός υποδείγματος άρθρων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή υποδείγματος σε άρθρο λογιστικής, σε περίπτωση που είχε οριστεί λογαριασμός με ''*''.

20201104-1155-1-4308
Επιλογή ανενεργού είδους
Έχοντας προσθέσει σε στήλες γραμμών παραστατικών, την ''Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)'', υπήρχε δυνατότητα αναζήτησης και επιλογής ανενεργού είδους.

20201104-1155-1-4319
Χρήστης έγκρισης
Δεν ενημερωνόταν ορθά στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών, ο χρήστης έγκρισης, ύστερα από έγκριση παραστατικού.

20201106-1155-1-4366
Αλλαγή προβολής άρθρων
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή προβολής άρθρων λογιστικής.

20201109-1155-1-4380
Φάκελοι κοστολόγησης στις ειδικές συναλλαγές
Στις σχετικές εργασίες των ειδικών συναλλαγών πιστωτών & χρηματικών λογαριασμών, δεν εμφανίζονταν οι φάκελοι κοστολόγησης.

20201110-1155-1-4410
Μεταβολή πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή συναλλασσόμενου, ο οποίος είχε δημιουργήσει έμμεσα λογαριασμό λογιστικής.

20201110-1155-1-4414
Fill value
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σε κάποιες περιπτώσεις Fill value σε ευρετήρια.

20201110-1155-1-4421
Μαζική Αποστολή σχετικών Εγγράφων
Κατά τη μαζική αποστολή με email σχετικών εγγράφων (Αποθηκευμένα στη βάση), δεν αποστέλλονταν όλα τα αρχεία.

20201110-1155-1-4422
Μαζική Αποστολή σχετικών Εγγράφων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή με e-mail σχετικών εγγράφων που δεν ήταν αποθηκευμένα στη βάση.

20201110-1155-1-4429
Ενέργειες εργαζομένων
Στα φίλτρα του ευρετηρίου ενεργειών εργαζομένου, εμφανίζεται πλέον ο σύνδεσμος του εργαζόμενου, αντί για τον κωδικό και την επωνυμία του.

20201111-1155-1-4438
Datagrid με virtual table
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν Dialog Object με virtual πίνακα σε Datagrid.

20201112-1155-1-4459
Ανάλυση άρθρων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ανάλυση άρθρων αναλυτικής λογιστικής.

20201112-1155-1-4477
Υποκαταστήματα συναλλασσόμενων (2008 UI)
Στο 2008 UI, δεν εμφανίζονταν όλα τα υποκαταστήματα των συναλλασσόμενων

20201112-1155-3-4466
Παραστατικά Εσόδων-Εξόδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή λογαριασμού εσόδου ή εξόδου στα παραστατικά.

20201113-1155-3-4482
Αρχείο SEPA τράπεζας EUROBANK
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή αρχείου SEPA, τράπεζας Eurobank.

20201116-1155-1-4515
Ελεύθερη εκτύπωση σε Crystal Report
Δεν ολοκληρωνόταν η ''εκτέλεση'' ελεύθερης εκτύπωσης σχεδιασμένης σε Crystal report.

20201116-1155-1-4522
Import Υπηρεσιών
Κατά την ''εκτέλεση'' import υπηρεσιών, ήταν απαραίτητη η συμπλήρωση των πεδίων ''ΜΜ Αγορών & Πωλήσεων''.

20201116-1155-1-4528
Παρατηρήσεις σε Ευρετήριο
Στο Series 5 UI, δεν εμφανίζονταν ολόκληρες οι παρατηρήσεις των ειδών σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο, εφόσον είχαν χαρακτήρες CR-LF.

20201116-1155-1-4542
Επιλογή με εφαρμογή φίλτρου
Δεν γινόταν ορθό locate εγγραφών, ύστερα από φιλτράρισμα.

20201117-1155-1-4568
Ημερομηνία Έγκρισης
Δεν ενημερωνόταν ορθά στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών, το πεδίο ημερομηνία έγκρισης, ύστερα από έγκριση παραστατικού.

20201117-1155-1-4570
DeleteModule με SBSL
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαγραφή set είδους, μέσω SBSL.

20201117-1155-1-4571
Έσοδα-Έξοδα
Σε παραστατικό εσόδου ή εξόδου, δεν αποθηκευόταν το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου.

20201117-1155-1-4574
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Φ4
Κατά την αποστολή των εντύπων Φ4 & Φ5 στο taxis, δεν ενημερωνόταν η δεύτερη σελίδα.

20201118-1155-1-4583
Blob σε πεδίο κειμένου
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν blob πεδίο σε custom προβολή, σε memo περιοχή.

20201118-1155-1-4598
Σενάρια εγκρίσεων και MyData
Εγκεκριμένο παραστατικό δεν δημιουργούσε εγγραφή στα myDATA.

20201120-1155-1-4650
BAM αποστολή SMS
Τα web sms account δεν μπορούσαν να επιλεγούν στο BAM.

20201120-1155-1-4652
Στήλη νέας παρτίδας
Δεν εμφανιζόταν στα παραστατικά φυσικής απογραφής η στήλη για κωδικό νέας παρτίδας, παρόλο που είχε δηλωθεί στο σχεδιασμό στηλών του αντίστοιχου τύπου των παραστατικών αποθήκης.

20201123-1155-1-4665
Σύνολα στο Φ4
Στο έντυπο Φ4 δεν αθροίζονταν ορθά τα σύνολα των επιπλέον σελίδων.

20201123-1155-1-4669
Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου
Στην περιοχή απασχόλησης που επέλεγε ο πελάτης υπήρχε προσωρινά αποθηκευμένη ετήσια κατάσταση προσωπικού με αποτέλεσμα κατά την αναζήτηση να επιστρέφεται αυτή σαν πιο πρόσφατη η οποία δεν είχε ημερομηνία υποβολής όντας προσωρινή. Έγινε βελτίωση της αναζήτησης ώστε να επιστρέφει μόνο της υποβληθείσες καταστάσεις.

20201123-1155-1-4690
Δικαιώματα χρηστών
Στο Classic menu, έχοντας ορίσει δικαιώματα σε νέο φάκελο, μεταφέρονταν τα δικαιώματα και στους επόμενους νέους φακέλους.

20201123-1155-1-4691
Λανθασμένη επιλογή θέσης εργασίας
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες, δεν γινόταν σωστή επιλογή θέσης εργασίας όταν είχε δηλωθεί οργανωτική μονάδα

20201123-1155-1-4692
Λανθασμένη επιλογή κύκλου σεμιναρίου
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες, δεν γινόταν σωστή επιλογή κύκλου σεμιναρίων.

20201124-1155-1-4706
Τιμές σε φίλτρα
Δεν αποθηκεύονταν ορθά οι τιμές των φίλτρων κωδικών ειδών στο σχεδιασμό του αντίστοιχου ευρετηρίου.

20201125-1155-1-4738
ΑΠΔ - έμμισθοι μηχανικοί με μπόνους
Δεν επιμερίζονταν σωστά τα ποσά μεταξύ του τύπου αποδοχών 1 και 14 στην ΑΠΔ για έμμισθους μηχανικούς με επιπλέον αποδοχές μπόνους.

20201125-1155-1-4746
ΑΠΔ - γραμμάτια προείσπραξης
Δεν λαμβάνονται υπόψη τα γραμμάτια προείσπραξης των δικηγόρων στην απεικόνιση των εισφορών στην ΑΠΔ. Χρειάζεται επαναϋπολογισμός (έχει γίνει αλλαγή και στο ΦΥ).

20201126-1155-1-4760
Υπόλοιπο δεύτερης ΜΜ στις διαθέσιμες παρτίδες
Δεν εμφανιζόταν το υπόλοιπο στη δεύτερη μονάδας μέτρησης, στις διαθέσιμες παρτίδες του είδους.

20201127-1155-1-4772
Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τον υπολογισμό και καταχώρηση του εντύπου προσωρινή δήλωση ΦΜΥ.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11416

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201110-1155-2-4428
Υπολογισμός τεκμαρτών αποδοχών ασθενείας
Προστέθηκαν 2 μισθολογικά στοιχεία για τον υπολογισμό των εισφορών ασθενείας με τεκμαρτό ημερομίσθιο.

20201111-1155-2-4446
ΑΠΔ - Πρόγραμμα επιδότησης - Εγκύκλιος 49 e-ΕΦΚΑ
Ενσωμάτωση του υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ για το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Εγκύκλιος 49 e-ΕΦΚΑ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191122-1155-1-3793
Εργάσιμες ημερών σε ανανέωση σύμβασης στην μέση του μήνα
Βελτίωση υπολογισμού εργάσιμων ημερών σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης στην μέση του μήνα.

20201015-1155-1-3979
Intrastat-Εκτύπωση αφίξεων
Στην εκτύπωση Intrastat αφίξεων, εμφανιζόταν έξοδο από προμηθευτή ο οποίος δεν άνηκε στην ΕΕ, αλλά συμμετείχε σε φάκελο κοστολόγησης με συμμετοχή στην Intrastat, της κατηγορίας κόστους.

20201103-1155-1-4282
ΑΠΔ - Επιδότηση εργατικής εισφοράς και μητρότητα
Προστέθηκε ο αθροιστής 63 Εξαίρεση από μείωση εισφορών λόγω μητρότητας
Απαιτείται επαναυπολογισμός μισθοδοσίας για την ορθή απεικόνιση.


20201106-1155-1-4359
Αρχείο ΦΜΥ
Βελτίωση υπολογισμού αρχείου JL10 αναφορικά με την απεικόνιση των εισφορών των διανεμόμενων κερδών

20201113-1155-1-4495
ΑΠΔ - Τακτική μισθοδοσία και μπόνους
Βελτίωση στην απεικόνιση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης σε περίπτωση υπολογισμού μπονους ταυτόχρονα στην τακτική περίοδο και σε έκτακτη.

20201116-1155-1-4521
Αρχεία YEKA
Η επιλογή περιοχής απασχόλησης άλλαξε σε πολλαπλη επιλογή. Η υποβολή γίνεται πλέον για την έδρα ανεξαρτήτως επιλογής.

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11415

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190524-1155-2-1594
Στοιχεία Εταιρείας
Προστέθηκε στο panel ''Επικοινωνία'' των στοιχείων εταιρείας, το Web page.

20200619-1155-2-2373
Έλεγχος αποθέματος στην παραγωγή
Προστέθηκε παράμετρος παραγωγής, όπου δηλώνονται οι καταστάσεις ('Created'', ''Released'' & ''Completed'') για τις οποίες θα γίνεται έλεγχος αποθέματος.

20200930-1155-2-3702
Κατηγορία myData σε Στοιχεία ανά εταιρεία
Στις ομάδες εταιρειών, προστέθηκε στη καρτέλα ''Ανά εταιρεία'' των ειδών, η κατηγορία myDATA.

20201013-1155-2-3926
Εργαζόμενοι ανά οικοδομοτεχνικό έργο
Στη διαχείριση οικοδομοτεχνικών έργων προστέθηκε νέα εκτύπωση: Εργαζόμενοι ανά οικοδομοτεχνικό έργο.

20201019-1155-2-4012
Παραγωγή ΑΠΔ πολλών οικοδομοτεχνικών έργων
Δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής οικοδομοτεχνικών έργων στην εργασία παραγωγής αρχείου ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων.

20201019-1155-2-4040
Πρόταση ημερών εργασίας σε Οικοδομοτεχνικά έργα
Προστέθηκε και έλεγχος συμφωνίας του ημερομηνιακού διαστήματος με την επιλεχθείσα μισθολογική περίοδο. Ο υπολογισμός των ημερών γίνεται όπως ο υπολογισμός των ημερών άδειας.

20201027-1155-2-4184
Ευρετήριο ΑΠΔ
Δόθηκε η δυνατότητα αναζήτησης σε ευρετήριο ΑΠΔ των τύπων αποδοχών με κωδικός 19 και κωδικός 74.

20201109-1155-2-4382
Άδεια κυκλοφορίας εργαζομένου
Η Υποβολή εντύπου Υπεύθυνη Δήλωση-Βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας γίνεται πλέον μέσω xml μέσω των ομαδικών υποβολών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200618-1155-1-2323
Ευρετήρια με Ομαδοποίηση
Σε ευρετήρια με ομαδοποίηση, δεν εμφανίζονταν στο δεξί κλικ κάποιες εργασίες, όπως ο μετασχηματισμός παραστατικού.

20200716-1155-1-2816
Αυτόματος μετασχηματισμός και εκτύπωση
Κατά τον αυτόματο μετασχηματισμό παραστατικού, με αυτόματη εκτύπωση αντιγράφων, πλέον εκτυπώνονται πρώτα τα αντίγραφα του αρχικού παραστατικού και συνέχεια του μετασχηματισμένου.

20200821-1155-1-3160
Φόρμα Advanced Chart object
Δεν αποθηκευόταν Chart object σε φόρμα advanced κατά την καταχώρηση.

20201009-1155-1-3887
Τοπικά πεδία σε προβολή
Κατά την προσθήκη τοπικών πεδίων σε panel προβολής, εμφανίζονταν ως read only.

20201015-1155-1-3984
Αρνητικό πρόσημο στις κινήσεις ABC
Δεν εμφανιζόταν ορθά στις κινήσεις Activity Based Costing, κίνηση με αρνητικό πρόσημο σε παραστατικό με πιστωτική κίνηση.

20201016-1155-3-3991
Ενημέρωση Φυσικής Απογραφής
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν η εργασία ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής''.

20201019-1155-1-4087
Αρχείο IR7 ΦΜΥ Κύπρου
Αν ένας υπάλληλος έχει πολλαπλές γραμμές στον πίνακα εργοδότησης, τότε παρουσιαζόταν (λανθασμένα) αντίστοιχες φορές στο XML αρχείο.

20201023-1155-1-4133
Διαγραφή πελάτη
Δεν μπορούσε να γίνει διαγραφή πελάτη ο οποίος είχε δημιουργήσει λογαριασμό λογιστικής.

20201029-1155-1-4202
Λίστες Προεπιλογών
Σε ευρετήριο π.χ. πελατών, σε περίπτωση που γινόταν αφαίρεση όλων των εγγραφών από μία προεπιλογή, αυτή δεν διαγραφόταν.

20201029-1155-3-4220
Mydata live
Στο myDATA live εμφανίζονταν παραστατικά τα οποία δεν είχαν M.AR.Κ κι είχαν διαγραφεί.

20201030-1155-1-4233
Διαγραφή παραστατικού παραγωγής
Δεν ήταν δυνατόν να διαγραφεί κοστολογημένο παραστατικό παραγωγής, ύστερα από ''Αντιγραφή από τελευταία'' κίνηση.

20201030-1155-1-4234
SN σε παραγόμενο
Σε καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής, σε περίπτωση αλλαγής του παραγόμενου, το οποίο είχε παρακολούθηση σε serial number, δεν ενημερωνόταν ορθά η καρτέλα serial number του.

20201030-1155-1-4236
Αντιστοίχιση εκτός των επιτρεπτών ορίων
Δεν μπορούσε να γίνει αντιστοίχιση παραστατικού, στο διάστημα όπου υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών και το παραστατικό δεν είχε φορολογικό αριθμό.

20201102-1155-1-4271
Αυτόματη δημιουργία λογ/σμού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία νέου πελάτη με αυτόματη δημιουργία λογαριασμού λογιστικής.

20201103-1155-1-4297
ShowWebPage
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή, χρησιμοποιώντας την ShowWebPage και ανοίγοντας ένα Link με pdf αρχείο.

20201106-1155-1-4352
Ημερομηνία εισαγωγής ενέργειας
Κατά την εισαγωγή μιας νέας ενέργειας εργαζομένου , δεν αποθηκευόταν η ημερομηνία εισαγωγής.

20201109-1155-1-4374
Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου
Κατά την αντιγραφή λογιστικού σχεδίου, δεν μεταφέρονταν τα στοιχεία myDATA.

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11414

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201027-1155-2-4171
Βεβαίωση κυκλοφορίας ΕΡΓΑΝΗ
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας του εντύπου Βεβαίωση κυκλοφορίας, στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ.

20201104-1155-2-4317
Πεδία στο ευρετήριο ΑΠΔ
Προστέθηκαν στο ευρετήριο της ΑΠΔ τα υπολογιζόμενα πεδία:
Εισφορές (χωρίς επιδοτήσεις)
Επδότηση εργοδοτικών εισφορών
Επιδότηση εισφορών εργαζομένου.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20201102-1155-1-4261
ΑΠΔ κωδικός 40
Βελτιστοποίηση του απεινόνισης στην ΑΠΔ των εγγραφών με τύπο αποδοχών 40. Πλέον απεικονίζεται στην στήλη Ποσοστό επιδότησης η τιμή 100, ακόμα και αν δεν υπάρχουν, λόγω κάλυψης του πλαφόν, ασφαλιστικές εισφορές.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11413

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190925-1155-2-2976
Ανεξόφλητα παραστατικά
Στα ανεξόφλητα παραστατικά των συναλλασσόμενων μέσω των σχετικών εργασιών, προστέθηκε η στήλη ''Υποκατάστημα συναλλασσόμενου''.

20201012-1155-2-3894
Νέα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων
Ενσωματώθηκαν τα νέα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων / παραδόσεων (Φ5 & Φ4). Θα είναι λειτουργικά όταν τα διαθέσει και η ΑΑΔΕ.

20201012-1155-2-3901
Συμβάσεις
Το πεδίο ''Ημερομηνία λήξης'' σύμβασης, δεν είναι πλέον υποχρεωτικό.

20201020-1155-2-4061
Εργαζόμενοι στις Ενέργειες
Στα default φίλτρα ενεργειών προστέθηκε και ο Εργαζόμενος.

20201022-1155-2-4112
Προβολή της ΑΠΔ
Προστέθηκε στην προβολή της ΑΠΔ η δυνατότητα απόκρυψης του grid των εργαζομένων.

20201023-1155-1-4123
Multilingual - πεδίο Περιγραφή γλώσσα χρήστη
Προστέθηκε το link στο πεδίο ''Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)'', στις στήλες γραμμών παραστατικών.

20201023-1155-2-4143
Εγκρίσεις ειδικών συναλλαγών
Δόθηκε δυνατότητα έγκρισης παραστατικού, μέσω των σχετικών εργασιών, στις ειδικές συναλλαγές συναλλασσόμενων.

20201023-1155-2-4145
ΑΠΔ με τριψηφιο κωδικό Αποδοχών
Από 03/11/2020, η ΑΠΔ που παράγεται έχει 3 ψηφία στον κωδικό αποδοχών. Η απόφαση για 2 ή 3 ψηφία σχετίζεται με την login ημερομηνία.

20201027-1155-1-4176
ΑΠΔ για ημερομίσθιους εργαζόμενους
Όταν οι Aποδοχές ημερομίσθιου εργαζόμενου είναι μικρότερες από το ημερομίσθιο στη στήλη [Hμερομίσθιο] στην ΑΠΔ, εμφανίζεται πλέον μηδέν. Ο κανόνας υλοποιήθηκε για όλες τις γραμμές που έχουν ημέρες ασφάλισης.

20201027-1155-2-4177
Υπλογισμός μισθοδοσίας Τεκμαρτών με Συνεργασία
Σε περίπτωση τεκμαρτού υπολογίζονται εισφορές για όσα ΜΣ ενημερώνουν τον αθροιστή 12 και επιπλέον εφόσον 1072=1 και για τα ΜΣ που έχουν κωδ.ΙΚΑ 10,11,14

Διορθώσεις σφαλμάτων

20201013-1155-1-3927
Τιμές markup χονδρικής-λιανικής
Κατά την ενημέρωση τιμών πώλησης μέσω εργασιών παραστατικού αγοράς, οι τιμές Markup χονδρικής / Λιανικής, δεν συμφωνούσαν με τις τιμές που είχαν οριστεί στο είδος.

20201016-1155-1-3990
Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)''.

20201019-1155-1-4018
Ταμειακή Ροή
Στη Ταμειακή ροή, δεν ανανεώνονταν τα εκ μεταφοράς ποσά των περιόδων, σε περίπτωση που επιλέγονταν συγκεκριμένες κατηγορίες.

20201020-1155-1-4053
Δικαιώματα Ελεύθερων Εκτυπώσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον καθορισμό δικαιωμάτων ελεύθερων εκτυπώσεων, μέσω του Custom administration.

20201021-1155-1-4069
Ετικέτα με εικόνα είδους
Δεν εκτυπώνονταν οι εικόνες ειδών κατά την εκτύπωση φόρμας ετικέτας.

20201021-1155-1-4070
Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, σε εταιρεία της ομάδας δεν εμφανίζε τους εργαζόμενους κατά τη δημιουργία του εντύπου "Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά".

20201021-1155-1-4078
Περιγραφή ελεύθερων πεδίων CRM
Σε περίπτωση που είχαν μετονομαστεί τα πεδία ''Text01'' έως ''Text05'' από τις παραμέτρους του CRM, δεν εμφανίζονταν οι νέες τιμές, σε περίπτωση προσθήκης τους σε ευρετήριο.
Σημείωση: Απαιτείται εκ νέου σχεδιασμός.


20201021-1155-2-4077
Πεδία mydata σε ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών
Σε ήδη αποθηκευμένη προβολή ειδικών συναλλαγών χρηματικών λογαριασμών, δεν ήταν διαθέσιμα προς επιλογή, τα πεδία ''Κωδικός myDATA'', ''Φορολογική σειρά'', ''Φορολογικός αριθμός'' & ''Διάταξη Απαλλαγής''.

20201022-1155-1-4099
Έντυπο Φ5
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο έντυπο ''Ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ4'', κατά τη συμπλήρωση Αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, στον πίνακα Β'.

20201022-1155-1-4107
Λογαριασμοί ανά Περίοδο
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα υπόλοιπα λογαριασμών, στην εκτύπωση "Λογαριασμοί ανά Περίοδο" των εσόδων εξόδων, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί η τιμή ''ΝΑΙ'' στο φίλτρο ''Λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στην περίοδο''.

20201022-1155-3-4109
Αξία προκαταβολών στο retail
Στο Retail pro, δεν ενημερωνόταν ορθά η αξία προκαταβολών, όταν γινόταν πολλαπλή επιλογή προκαταβολών - εισπράξεων.

20201023-1155-1-4131
Έντυπο ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - ημερομηνία παραστατικού
Στα έντυπα Φ4 & Φ5 δεν συμπεριφερόταν ορθά το φίλτρο ''Βάσει ημερομηνίας παραστατικού''.

20201023-1155-1-4142
Προσθήκη σε προεπιλογές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη σε προεπιλογές από ευρετήριο.

20201026-1155-1-4150
Υπολογισμός Ασφαλιστικών ταμείων ανό τύπο περιόδου
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών ταμείων δεν λάμβανε υπόψη τους τύπους περιόδου που είχαν επιλεχθεί να υπολογιζεται (πχ ΔΠ,ΔΧ,ΕΑ) με αποτέλεσμα να υπολογίζεται και σε περιόδους που δεν έπρεπε.

20201026-1155-1-4155
Αποστολή περιοδικής Φ2
Δεν ολοκληρωνόταν η αποστολή εντύπων στην ΑΑΔΕ.

20201026-1155-1-4168
B.A.M. μέσω Soft1 Scheduler (azure)
Δεν ''εκτελούνταν'' σενάριο B.A.M μέσω Soft1 Scheduler, σε Azure περιβάλλον.

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11412

Διορθώσεις σφαλμάτων

20201029-1155-1-4212
Λανθασμένη απεικόνιση εργοδοτικής εισφοράς σε εργαζόμενο με πάνω από 1 πακέτα κάλυψης
Οι παράμετροι APDFROMCALCULATION (module) και NEWAPD (application) καταργήθηκαν. Η ΑΠΔ υπολογίζεται πλέον από τον υπολογισμό μισθοδοσίας.
Για την υποστήριξη του παλαιού κώδικα προστέθηκαν οι παράμετροι NOTAPDFROMCALCULATION (module) και OLDAPD (application)


20201029-1155-1-4218
ΑΠΔ σε περίπτωση τεκμαρτών με Συνεργασία
Στην ΑΠΔ εμφάνιζε σωστά 2 γραμμές με Κωδικό 68 και 69, αλλά στην γραμμή 69 εμφάνιζε λανθασμένες αποδοχές.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11411

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200115-1155-2-143
Χονδρική/Λιανική εναλλακτικού σε παραστατικά αγορών
Στη καρτέλα ''Εμπορικά'' των τύπων παραστατικών αγορών, στο πεδίο ''Χρησιμοποιεί τιμή'', προστέθηκαν οι τιμές ''Χονδρική'' & ''Λιανική'' εναλλακτικού.

20200731-1155-2-3043
ΑΦΜ στο ευρετήριο Εταιρείας
Σε ομάδες εταιρειών, σε ευρετήρια που περιέχουν το φίλτρο ''Εταιρεία'', προστέθηκε και το ΑΦΜ.

20200807-1155-2-3085
Εκκρεμή παραστατικά
Στην εκτύπωση ''Εκκρεμή παραστατικά'', προστέθηκαν τα φίλτρα ''Ομάδα'', ''Business unit'', ''Εμπορική κατηγορία'', ''Λογιστική κατηγορία'', ''Κατασκευαστής'' & ''Σαιζόν''.

20201013-1155-2-3920
Κατάσταση Ελέγχου ΦΜΥ
Προστέθηκε κουμπί συντόμευσης μέσα στο αρχείο ΦΜΥ και επιλογή στο δεξί κλικ. Κατά την εκτέλεση της συντόμευσης η εκτύπωση εκτελείται αυτόματα με ημερομηνιακό διάστημα επιλεγμένο αντίστοιχο με το επιλεγμένο αρχείο.

20201013-1155-2-3922
MyData Live - Σύνδεση με Mydata
Στη καρτέλα ''Σύνδεση με myDATA'' του myDATA Live, εμφανίζονται πλέον οι εγγραφές που δεν έχουν χαρακτηρισμό στο tab ''προς χαρακτηρισμό''.

20201014-1155-2-3952
Ωράρια-Εξαγωγή σε αρχείο xxf
Μαζί με τα ωράρια εξάγονται και εισάγονται αντίστοιχα και τα μοντέλα χρόνου εργασίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200601-1155-1-2038
Όνομα αρχείου αποθήκευσης
Κατά την ''εκτέλεση'' ορισμένων εργασιών, όπως η ''Εξαγωγή δεδομένων εταιρείας'', δεν εμφανιζόταν ολόκληρο το όνομα του αρχείου αποθήκευσης.

20200714-1155-1-2777
Υπόλοιπα παρτίδας σε ομάδα εταιρειών
Σε Ομάδες εταιρειών, σε παραστατικά, εμφανίζονταν παρτίδες με υπόλοιπο από εταιρείες ομάδας, εκτός της κύριας.

20200928-1155-1-3681
Εγκρίσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε χρήστη με δικαιώματα, κατά την έγκριση παραστατικών.

20201001-1155-1-3751
X.FORM
Η X.FORM δεν επέστρεφε αποτέλεσμα όταν γινόταν κλήση της στο event ON_FORMLOAD.

20201001-1155-1-3754
Διατήρηση καθεστώτος ΦΠΑ σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών, δεν λειτουργούσε σωστά η παράμετρος ''Διατήρηση καθεστώτος ΦΠΑ'', και δεν συμπληρωνόταν στο νέο παραστατικό το καθεστώς του συναλλασσόμενου.

20201007-1155-1-3833
Εκ νέου υπολογισμός δόσεων
Δεν μπορούσε να γίνει εκ νέου υπολογισμός δόσεων σύμβασης στο κύκλωμα των ειδικών συναλλαγών, ύστερα από διαγραφή του παραστατικού δόσεων.

20201007-1155-1-3841
Wrap περιγραφής είδους στο Retail Pro
Στο Retail Pro, δεν εμφανιζόταν η πλήρης περιγραφή των ειδών.

20201008-1155-1-3852
Κάρτα Αλλαγής (Retail Pro)
Στο Retail Pro, δεν ενημερώνονταν όλα τα είδη του παραστατικού στη κάρτα αλλαγής.

20201009-1155-1-3889
Σχετικό παραστατικό
Στο 2008 UI, ήταν δυνατή η διαγραφή της προέλευσης παραστατικού, στις στήλες γραμμών.

20201012-1155-1-3892
Προέλευση - σχετικό παραστατικό
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη της στήλης προέλευσης παραστατικού, σε γραμμές ειδών.

20201012-1155-1-3905
AGROS - Ενημέρωση από Farmacon
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Agros, ύστερα από ενημέρωση δεδομένων παραστατικού από την Farmacon.

20201013-1155-1-3912
My Data - Φορολογική σειρά
Σε σειρές παραστατικών που δεν είχαν ενεργοποιημένη τη παράμετρο Σύνθεση κωδικού παραστατικού, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο Φορολογική σειρά.

20201014-1155-1-3943
Χρηματικός λογαριασμός αξιογράφου σε εισπράξεις πελατών
Κατά τη δημιουργία νέου αξιόγραφου μέσω των εισπράξεων, δεν συμπληρωνόταν ο χρηματικός λογαριασμός της γραμμής, εφόσον συμπληρώνονταν τα στοιχεία από το σώμα κι όχι από τις γραμμές.

20201014-1155-1-3946
Αποθήκευση φόρμας εκτύπωσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση φόρμας εκτύπωσης, έχοντας ενεργοποιημένη τη γενική παράμετρο ''Καθαρισμός οθόνης κατόπιν καταχώρησης.

20201015-1155-1-3958
Αύξουσα αρίθμηση σε ομαδοποιημένο ευρετήριο
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν ο αύξων αριθμός των εγγραφών, σε ομαδοποιημένο ευρετήριο.

20201016-1155-1-3989
Custom Πεδίο με ίδιο όνομα
Σε σχεδιαζόμενη προβολή, σε περίπτωση που γινόταν read only πεδίο της εφαρμογής, γινόταν και το custom (CCC) πεδίο. π.χ. (CUSTOMER.REMARKS / CCCCUSTOMER.REMARKS) .

20201019-1155-1-4013
Κωδικός σε προβολή συμβάσεων
Σε σχεδιαζόμενη προβολή συμβάσεων έχοντας ορίσει το σύμβολο ''*'' σαν default value στον κωδικό, δεν συμπληρωνόταν κατά την νέα εγγραφή.

20201019-1155-1-4024
Διαγραφή κλήσεων στο CRM
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαγραφή παραστατικών.

20201019-1155-1-4025
Προδιαγραφή στον εφοδιασμό
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν η προδιαγραφή, στη καρτέλα ''Εφοδιασμός'' των ειδών.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11410

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200909-1155-2-3390
Μισθολογικά στοιχεία στη γέφυρα λογιστικής
Προστέθηκαν resolvers αιτιολογίας (ομάδα Μισθολογικά στοιχεία) στα "Μισθολογικά στοιχεία" και στα "Μισθολογικά στοιχεία ανά κέντρο κόστους".

20200925-1155-2-3634
Ομάδα εταιρειών - Τμήμα
Σε ομάδα εταιρειών, είναι διαθέσιμο στα Στελέχη και το Τμήμα στα Στοιχεία ανά εταιρεία.

20200925-1155-2-3652
MYDATA-Υπηρεσίες
Στην Ειδική διαχείριση των υπηρεσιών, προστέθηκαν τα απαλλασσόμενα άρθρα 14 & 22 ΦΠΑ.

20200928-1155-2-3664
Αρχείο πληρωμών SEPA - Λατινική ονομασία
Στην εργασία δημιουργίας αρχείου πληρωμών SEPA (ExportSepaPayBanksFile) δόθηκε δυνατότητα για Λατινική Ονομασία με αντίστοιχη λειτουργία με αυτήν που υπάρχει ήδη στο αρχείο SEPA που δημιουργείται από τη Χρηματοικονομική διαχείριση - Ταμειακές & τραπεζικές συναλλαγές - Εμβάσματα (ExportSepaBanksFile).

20201005-1155-1-3795
Εκτύπωση crystal report
Οι ελεύθερες εκτυπώσεις Crystal report, μπορούν πλέον να αποσταλούν με e-mail.

20201005-1155-2-3781
Λογιστικές κατηγορίες υπηρεσιών
Στο ευρετήριο των λογιστικών κατηγοριών Υπηρεσιών, είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο "Κατηγορία myDATA''.

20201006-1155-2-3804
Κάλυψη εκκρεμοτήτων στη λιανική
Δόθηκε δυνατότητα ''Κάλυψης εκκρεμοτήτων'' γραμμών, στα παραστατικά λιανικών πωλήσεων.

20201007-1155-2-3834
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Στην εργασία ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'', προστέθηκε το flag ''Υποκατάστημα σύμβασης''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200527-1155-1-1951
XPLORER.CFG
Στο Series 5 UI, έχοντας ορίσει στο XPLORER.CFG διαφορετική από default γραμματοσειρά, δεν λαμβάνονταν υπόψη.

20200529-1155-1-2022
Αντιστοιχίσεις παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιστοίχιση παραστατικών προηγούμενου έτους, όταν υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών.

20200709-1155-1-2695
Υπολογισμός πόντων σε 2 κυκλώματα
Δεν γινόταν υπολογισμός πόντων από διαφορετικά κυκλώματα (Πωλήσεις / Λιανική), σε περίπτωση που δεν γινόταν αποσύνδεση / σύνδεση από την εφαρμογή.

20200907-1155-1-3315
Αντιστοίχιση Παραστατικών με κλείδωμα ημερομηνιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιστοίχιση παραστατικού, έχοντας θέσει κλειδώματα ημερομηνιών & ''Απαγόρευση'' στη μεταβολή εκτυπωμένου παραστατικού.

20200918-1155-1-3539
Γράφημα Ιστορικού μετασχηματισμών
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το γράφημα, στο ιστορικό μετασχηματισμών παραστατικών.

20200918-1155-1-3541
Διαγραφή αντιστοιχίσεων
Κατά τη μεταβολή παραστατικού είσπραξης, το οποίο έχει αντιστοιχιστεί, εμφανίζεται πλέον σχετικό μήνυμα.

20200922-1155-1-3569
Κλείδωμα Advanced Javascript Editor
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν (κατά το σχεδιασμό) το password που είχε δοθεί σε cst.

20200925-1155-1-3641
Ανάλυση άρθρου σε παλιό UI
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ανάλυση άρθρου Αναλυτικής λογιστικής.

20200928-1155-3-3677
Εκτύπωση e-invoice
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση e-invoice.

20200929-1155-1-3687
Ληξιάριο αξιογράφων
Στην εκτύπωση ''Ληξιάριο αξιογράφων'', προστέθηκε το φίλτρο '' Εμφάνιση αξιόγραφων μόνο με υπόλοιπο''.

20200929-1155-1-3693
Import άρθρων γενικής λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το import άρθρων Γενικής λογιστικής, έχοντας ορίσει στην παράμετρο Ανισοσκέλιστα άρθρα, τη τιμή ''Απαγόρευση''.

20200929-1155-1-3698
ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό αρχείου ΑΠΔ από τις Εργασίες Περιόδου (APDCALC) για εργαζόμενο με οικοδομοτεχνικό έργο.

20200930-1155-1-3701
Αντιγραφή από τελευταία
Στο 2008 UI, σε κάποιες περιπτώσεις κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή, δεν γινόταν αντιγραφή από το τελευταίο καταχωρημένο παραστατικό.

20200930-1155-1-3703
Υπολογισμός ετήσιας μέσης σταθμικής
Διορθώθηκε λανθασμένος υπολογισμός της τιμής κόστους, με μέθοδο αποτίμησης ''Ετήσια μέση σταθμική τιμή'', που γινόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Υπολογισμός τιμών κόστους''.

20201001-1155-1-3731
Υποκ/μα Συναλλασσομένου σε ιστορικό Αγορών-Πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε περίπτωση επιλογής υποκαταστήματος στο ιστορικό πωλήσεων των ειδών.

20201001-1155-1-3735
VB Script error
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε προβολή, χρησιμοποιώντας VB Script.

20201001-1155-1-3742
Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)
Δεν φιλτράρονταν ορθά οι εγγραφές, έχοντας προσθέσει το πεδίο ''Περιγραφή (Γλώσσα χρήστη)'', σε στήλες γραμμών.

20201002-1155-1-3762
Γραμμές φακέλου κοστολόγησης ανά παρτίδα
Κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης στο παραστατικό αποθήκης, δεν ενημερώνταν ορθά οι γραμμές των ειδών με διαφορετική παρτίδα.

20201006-1155-1-3814
Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.
Στην εκτύπωση ''Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.'' δεν γινόταν άθροιση της ποσότητας 2 στα γενικά σύνολα.

20201006-1155-1-3817
Αίτηση/Δήλωση Συνεργασίας Α' και Β' φάσης
Έγιναν κάποιες μικρές αλλαγές στα λεκτικά για να συμβαδίζουν απόλυτα με αυτά του ΥΕΚΑ.

20201007-1155-1-3836
Μαζική Έγκριση Παραστατικών
Δεν ολοκληρωνόταν η διαδικασία έγκρισης παραστατικών, με σενάριο πιστωτικού ελέγχου.

20201008-1155-1-3850
Άρθρα Ανάλυσης ΓΛ και ΑΛ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα άρθρα ανάλυσης λογιστικής.

20201008-1155-1-3853
ΑΠΔ για μαθητευόμενο εργαζόμενο
Στον υπολογισμό μαθητευόμενου εργαζόμενου με εποχιακή απασχόληση εμφάνιζε την επιδότηση, αλλά στην απεικόνιση στην ΑΠΔ εμφάνιζε όλο το ποσό εισφορών για καταβολή.

20201008-1155-1-3866
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Λιανικής - Λάθος χαρακτηρισμός
Κατά την ενημέρωση εγγραφών myDATA σε απόδειξη παροχής υπηρεσιών με κωδικό 1102, ο χαρακτηρισμός δεν ενημερωνόταν με την ορθή τιμή 156003.

20201008-1155-1-3871
Μηνύματα
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα μηνύματα της εφαρμογής.

20201009-1155-1-3874
Έσοδα - Έξοδα - Λογαριασμοί ανά περίοδο
Στην εκτύπωση ''Λογαριασμοί ανά περίοδο'' των εσόδων εξόδων, δεν εμφανίζονταν τα από μεταφοράς υπόλοιπα των λογαριασμών.

20201012-1155-1-3900
Αποζημίωση αδείας σε ΑΠΔ
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό αρχείου ΑΠΔ σε περίπτωση αποζημίωσης αδείας με κωδικό 07.

 

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11409

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190211-1155-2-449
Μορφή ημερολογίου CRM
Tο Προσωπικό και Ομαδικό Ημερολόγιο μετονομάστηκαν σε Μήνας(εμφ. οριζόντια) και προστέθηκε η επιλογή Μήνας (εμφ. κάθετη) που εμφανίζει το ημερολόγιο με την μορφή που έχει το Outlook.

20191204-1155-2-3932
Έργο στα Ανεξόφλητα παραστατικά
Στην εκτύπωση 'Ανεξόφλητα παραστατικά'' πελατών, προστέθηκε στα διαθέσιμα φίλτρα, το Έργο.

20191204-1155-2-3939
Business unit στις Συμβάσεις
Στη καρτέλα ''Επιπλέον στοιχεία/Παρατηρήσεις'' των Συμβάσεων, προστέθηκε το Business unit.

20200225-1155-2-766
Σχετική εργασία ''Ενέργειες''
Στη σχετική εργασία ''Ενέργειες'' των συναλλασσόμενων, προστέθηκαν τα πεδία ''Εντολέας'', ''Χειριστής''' & ''Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής''.

20200313-1155-2-1057
Είσπραξη με απόδειξη Λιανικής
Στο Retail Pro, δόθηκε δυνατότητα αντιστοίχισης είσπραξης με απόδειξη λιανικής πώλησης.

20200824-1155-2-3172
Απαλλασσόμενες πράξεις άρθρων 24 και 25 του κώδικα ΦΠΑ
Προστέθηκαν οι τιμές 24 έως 27, στις διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ.

20200825-1155-2-3193
Intrastat - Αξία τιμολογίου
Σε περίπτωση που πραγματοποιείται συναλλαγή με συναλλασσόμενο ο οποίος ανήκει στην ΕΕ, αλλά η συναλλαγή γίνεται σε διαφορετικό νόμισμα, η Intrastat ενημερώνεται πλέον με τη στατιστική και την αξία τιμολογίου της ισοτιμία που θα καταχωρήσει στο tab της Intrastat.

20200904-1155-1-3302
Ομαδοποίηση ειδών στους φάκελους κοστολόγησης
Στους τύπους φακέλων κοστολόγησης, το πεδίο ''Ομαδοποίηση ειδών'' δέχεται τις τιμές: ''Ανά χώρο και παρτίδα'', ''Ανά χώρο-παρτίδα και έργο'' & ''Καμία (Ανά γραμμή τιμολόγησης).

20200904-1155-2-3309
Διαθέσιμες παρτίδες
Στις Διαθέσιμες παρτίδες των ειδών μέσω των σχετικών εργασιών, προστέθηκε το φίλτρο "Παρτίδες με υπόλοιπο", με τιμές ''Θετικό-Αρνητικό" &"Μόνο θετικό".

20200909-1155-2-3518
Αναστολή συμβάσεων - ΕΡΓΑΝΗ
Δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης του Ειδικού εντύπου Αναστολής συμβάσεων εργαζομένων στη σελίδα του ΕΡΓΑΝΗ.

20200921-1155-1-3545
Μεταβολή ειδών με παρτίδες
Προστέθηκε στις παραμέτρους Αποθήκης, στη καρτέλα "Εταιρείες και συγχρονισμού" το πεδίο "Παρτίδα", στις εξαιρέσεις πεδίων.

20201005-1155-2-3800
Διιαβίβαση myDATA σε ΑΑΔΕ
Δόθηκε δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων συνόψεων και χαρακτηρισμών στο παραγωγικό περιβάλλον myDATA της ΑΑΔΕ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200331-1155-1-1229
Σειρά εμφάνισης λογαριασμών στα άρθρα
Κατά την καταχώρηση ανισοσκέλιστου άρθρου στη Γενική λογιστική, άλλαζε η ταξινόμηση των λογαριασμών στις γραμμές.

20200709-1155-1-2708
Επαναφορά αντιγράφου στη δημιουργία σύνδεσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Επαναφορά αντιγράφου'', κατά τη διαδικασία δημιουργίας νέας σύνδεσης.

20200716-1155-1-2813
Αξίόγραφα - λογ. γραμμής
Κατά τη καταχώρηση αξιόγραφου, στο κύκλωμα των ταμειακών συναλλαγών, δεν γινόταν ορθή ενημέρωση του χρηματικού λογαριασμού των γραμμών, σε περίπτωση αλλαγής σειράς.

20200821-1155-1-3170
Κλείδωμα Import Excel
Στο Series 5 UI, δεν αποθηκευόταν το password αρχείου cst excel import.

20200908-1155-1-3342
Ανάλυση ABC
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν η ορθή διάσταση κατανομής ABC, κατά την ανάλυση του από παραστατικό ειδικής συναλλαγής.

20200909-1155-1-3373
Έλεγχος υπολοίπου σε ομάδες ΑΧ
Δεν πραγματοποιούνται ορθός έλεγχος υπολοίπου ειδών, σε περίπτωση που είχε τεθεί στο τύπο παραστατικού, στον έλεγχο αποθέματος σε ''Επίπεδο είδους -Ομάδας Α.Χ.''

20200918-1155-1-3528
Πελάτης με απαλλασσόμενο ΦΠΑ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό κατά την επιλογή πελάτη με απαλλασσόμενο ΦΠΑ, ύστερα από αποθηκευμένη πρότυπη εγγραφή.

20200921-1155-1-3548
MyDATA και μηδενικά έξοδα από ομάδα επιβάρυνσης
Σε περίπτωση που υπήρχαν έξοδα παραστατικού 0% από ομάδα επιβάρυνσης χωρίς αξία, εμφανίζονταν στις εγγραφές myDATA.

20200921-1155-1-3549
Κατάσταση λογαριασμών ανά περίοδο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο 2008 UI, κατά την ''εκτέλεση'' της εκτύπωσης ''Κατάσταση λογαριασμών ανά περίοδο''.

20200921-1155-1-3556
Αιτιολογία γραμμής είδους σε Εκκρεμή παραστατικά
Δεν μπορούσε να εκτυπωθεί η πλήρης 'Αιτιολογία' γραμμών παραστατικών, στην εκτύπωση ''Εκκρεμή παραστατικά''.

20200921-1155-1-3562
Εμβάσματα προμηθευτών-πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη καταχώρηση εμβάσματος, σε περίπτωση που ήταν συμπληρωμένες περισσότερες από μία γραμμές συν έξοδα.

20200922-1155-1-3577
MyData - Αρχικοποίηση παραμέτρων λογαριασμών
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν η εργασία ''Αρχικοποίηση παραμέτρων λογαριασμών'' Γενικής λογιστικής, στα Ηλεκτρονικά βιβλία - myDATA.

20200922-1155-1-3580
2008 UI - Κατηγορία MyData
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν στη default προβολή των ειδών, το πεδίο ''Κατηγορία MyData''.

20200922-1155-1-3585
My Data - Τύπος & κατηγορία χαρακτηρισμού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη συμπλήρωση τύπου και κατηγορίας χαρακτηρισμού Ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, στις χρεοπιστώσεις.

20200923-1155-1-3592
Default login user στο Retail Pro
Κατά την είσοδο στο Retail Pro, δεν προτεινόταν ο χρήστης που ήταν ορισμένος στο Xco.

20200923-1155-1-3596
ΒΑΜ και βήμα εκτύπωσης Φόρμας
Κατά τη δημιουργία ΒΑΜ σε βήμα εκτύπωσης φόρμας, δεν εμφανίζονταν το αντίστοιχο object.

20200923-1155-1-3602
Χαρακτηρισμός Mydata - 602 Ιδιοχρησιμοποίηση
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν ορθά ο χαρακτηρισμός στις εγγραφές myDATA.

20200924-1155-1-3626
Ενημέρωση ΑΦΜ εταιρείας για 39α
Σε ομάδες εταιρειών, δεν ενημερωνόταν ορθά το ΑΦΜ της εταιρείας ομάδας, κατά την ενημέρωση στοιχείων 39α.

20200925-1155-1-3653
Υπόλοιπα ανα εταιρεία
Δεν εμφανιζόταν ορθό υπόλοιπο ειδών, επιλέγοντας ''Υπόλοιπα ανά εταιρεία'' ειδών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20200928-1155-1-3662
Intrastat Αποστολών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ''Intrastat Αποστολών''.