Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10950

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170613-1155-2-2712
Παρατηρήσεις γραμμών εμβασμάτων
Η εργασία δημιουργίας εμβασμάτων ενημερώνει πλέον τις παρατηρήσεις των γραμμών με τον κωδικό του τιμολογίου εξόφλησης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170918-1155-7-3950
Τοπικά Πεδία σε σχεδιασμό προβολής
Εμφανιζόταν μήνυμα ότι "πρέπει να επιλεχθεί Πελάτης/Προμηθευτής" σε σχεδιασμένη προβολή παραστατικών που είχε δηλωμένο τοπικό πεδίο και είχε επιλεγεί σειρά με στήλες γραμμών.

20171122-1155-7-5081
Outlook connector
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη δημιουργία email στο MS Outlook, η επιλογή παραλήπτη από τους πελάτες του softone προκαλούσε την εμφάνιση του μηνύματος: "ProjId not found. Outlook. Inspector"

20171128-1155-7-5180
CRM - Ολοήμερες Ενέργειες Outlook
Δεν γινόταν ενημέρωση του softone για συναντήσεις που είχαν δηλωθεί στο Outlook σαν ολοήμερες εκδηλώσεις.

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10949

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170517-1155-7-2187
Αναίρεση κινήσεων
Δεν διαγράφονταν τα παραστατικά σύνθεσης που είχαν προκύψει με αυτόματη σύνθεση, όταν γινόταν αναίρεση κινήσεων σε παραστατικό πωλήσεων.

20170526-1155-1-2411
Δικαιώματα χρήστη
Εμφανιζόταν διαφωνία στα δικαιώματα μιας εργασίας classic μενού και στον ορισμό δικαιωμάτων χρηστών ανά object.

20171009-1155-1-4322
Δικαιώματα χρηστών
Σε κάποιες περιπτώσεις, παρουσιαζόταν δυσλειτουργία σε χρήστες με απαγόρευση μη ελεγχόμενων εργασιών που γινόταν διαδοχικά πρόσθεση και αφαίρεση δικαιώματος σε μια εργασία.

20171013-1155-1-4421
Κωδικοί με κενά
Δεν γινόταν σωστή διαχείριση κωδικών ειδών που περιείχαν ενδιάμεσα κενά.

20171108-1155-7-4858
Αντιστοίχιση σε νόμισμα συναλλαγής
Εμφανιζόταν ανεξόφλητη αξία αντιστοίχισης σε πελάτη που ακολουθούσε το νόμισμα της εταιρείας, είχε δηλωθεί να γίνονται οι αντιστοιχίσεις του σε νόμισμα συναλλαγής και οι οι συναλλαγές του είχαν εξοφληθεί.

20171130-1155-1-5217
Πιστωτικές κάρτες
Εμφανιζόταν σφάλμα μη καταχώρησης λογαριασμού γραμμής κατά την εισαγωγή παραστατικού λιανικής με πιστωτική κάρτα.

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10946

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171116-1155-2-4982
Αρχεία ΥΕΚΑ: Γνωστοποίηση υπερωριακής απασχόλησης (Ε8)
Προσθήκη ερώτησης στη δημιουργία αρχείου Ε8 για τον τύπο υπερωριών που θα αποσταλούν με επιλογές είτε τις Νόμιμες είτε το σύνολο των υπερωριών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150917-1155-1-2809
Μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας - Ενεργοποίηση μεταβολών
Στην μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας, όπου απαιτείται η ενεργοποίηση μεταβολής, ενεργοποιείται όταν ο χρήστης είναι Admin .

20171120-1155-7-5021
Πωλήσεις με εξόφληση
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν γινόταν μεταβολή παραστατικού πώλησης που είχε εξόφληση που είχε δηλωθεί να έχει custom προβολή.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10945

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170929-1155-2-4163
Προσθήκη Τράπεζας και λογαριασμού στο grid του προγραμματισμού πληρωμών εμβασμάτων
Στον προγραμματισμό πληρωμών εμβασμάτων εμφανίζεται πλέον η Τράπεζα και ο λογαριασμός του προμηθευτή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171101-1155-1-4742
Τιμολογιακές πολιτικές
Δεν λειτουργούσε σωστά τιμολογιακή πολιτική με λογιστική κατηγορία και εκπτ.γραμμής 1 μηδέν, όταν υπήρχε προτεινόμενη ποσότητα στα είδη.

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10944

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170829-1155-2-3675
Παραγγελίες κατ'είδος
Στην εκτύπωση "Παραγγελίες κατά είδος", γίνεται ταξινόμηση με βάση τον κωδικό πελάτη, όταν ζητηθεί να γίνει "αναλυτικά".

20171017-1155-2-4467
Μεταφορά εξόδων
Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορεί να μεταφερθεί η παράμετρος AUTOTRANSKEEPEXPN=1 (δηλώνεται στο σχεδιασμό προβολής), εφόσον υπάρχει στο αρχικό παραστατικό, ώστε να θεωρεί ο αυτόματος μετασχηματισμός ότι πρέπει να μεταφερθούν τα έξοδα.

20171106-1155-2-4827
Παρατηρήσεις στην εργασία Βάσει αποτίμησης
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής παρατηρήσεων στην εργασία Βάσει αποτίμησης (Διεθνείς συναλαγές -> Συναλλαγματικές διαφορές), ώστε ο χρήστης να εισάγει σχόλια που θα εμφανίζονται στα παραστατικά των ειδικών συναλλαγών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171110-1155-7-4883
Υπενθυμίσεις
Εμφανζόταν σφάλμα όταν στις υπενθυμίσεις γινόταν "αναβολή όλων" για δεύτερη φορά.

20171114-1155-7-4926
Αγορά σε πώληση
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης.

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10943

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171106-1155-2-4824
Δημιουργία Αρχείου SEPA - Περίπτωση λάθους
Στον κωδικό "Payment information identification" προστέθηκε και ο αριθμός Α/Α.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160627-1155-7-2223
Εισπράξεις από παραστατικά πωλήσεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε η αυτόματη είσπραξη ενώ υπηρχε η ανάλογη παραμετροποίηση στη σειρά.

20170710-1155-7-3171
Import οντοτήτων παγίων
Σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η εισαγωγή οντοτήττων παγίων μέσω ενημέρωσης του πίνακα ASSOPEN.

20170808-1155-7-3557
Έλεγχος ΑΦΜ σε όμιλο
Σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών που είχε δηλωθεί έλεγχος ΑΦΜ πελατών μόνο στη βασική εταιρεία, εφαρμοζόταν και σε άλλες εταιρείες.

20171017-1155-7-4469
Καρτέλες - Ισοζύγιο χαρακτηριστικών
Σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών, οι εκτυπώσεις Καρτέλες χαρακτηριστικών και Ισοζύγιο χαρακτηριστικών δεν εμφάνιζαν αποτελέσματα παρά μόνο στην κύρια εταιρεία.

20171020-1155-7-4545
ΑΧ σε παραστατικά σύνθεσης
Δεν ενημερωνόταν σωστά ο ΑΧ της γραμμής στα παραστατικά σύνθεσης που δημιουργούνται αυτόματα από τα παραστατικά πώλησης.

20171023-1155-1-4563
Πιστωτικά έκπτωσης
Όταν σε κανόνα πιστωτικών έκπτωσης είχαν δηλωθεί σαν συνθήκες:
1η - Πελάτης
2η- Πωλητής Παραστατικού
3η - Αποθηκευτικός Χώρος Παραστατικού
κατά τον υπολογισμό των πιστωτικών εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος: 'The multi-part identifier "mtrdoc.whouse" could not be bound'.


20171030-1155-1-4699
Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. - Αυτόματη υποβολή με Chrome
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αυτόματη υποβολή των xml αρχείων YEKA E5,E7,E8,E9,E11 [στο αρχείο εργαζομένων -->δεξί κλικ -->Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. ] με την χρήση του Chrome.

20171102-1155-1-4753
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ - Β' κατηγορίας βιβλίων
Έγινε διόρθωση στην ενημέρωση των πεδίων όνομα, όνομα πατέρα, ΑΦΜ, 002, στοιχεία λογιστή.

20171102-1155-1-4768
Μάσκα κωδικού
Κατά την καταχώρηση είδους με χρώμα μέγεθος και αυτόματη εισαγωγή εναλλακτικού κωδικού barcode με μάσκα κωδικού, εμφανιζόταν σφάλμα στη μορφή του κωδικού.

20171103-1155-1-4787
ΥΕΚΑ - Ε4 xml
Στα xml προς το ΥΕΚΑ, ο πίνακας προσωπικού Ε4 δεν εμφάνιζε τα παιδιά όταν είχαν καταχωρηθεί στα σχετικά πρόσωπα.

20171107-1155-7-4834
Εκτύπωση φόρμας
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αποστολή φόρμας μέσω email δεν συμπεριλαμβανόταν η εικόνα background.

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10942

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170926-1155-2-4113
Άρθρο λογιστικής απο μισθοδοσία - Φίλτρο Κέντρου Κόστους
Προστέθηκε φίλτρο πολλαπλής επιλογής για το κέντρο κόστους στην εργασία ενημέρωσης λογιστικής από μισθοδοσία και στην αντίστοιχη προβολή άρθρων.

20171030-1155-2-4691
Πιστωτικά έκπτωσης βάσει ονομαστικής τιμής
Δόθηκε η δυνατότητα υπολογισμού πιστωτικών έκπτωσης βάσει της αξίας της συναλλαγής πριν την έκπτωση.

20171101-1155-2-4731
Αναγγελία πρόσληψης - Ε3 - Νέα τιμή τύπου ταυτότητας
Γινόταν λανθασμένη ενημέρωση της τιμής του τύπου ταυτάτητας [ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΣΥΛΟ] στην αναγγελία πρόσληψης-έντυπο Ε3.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170922-1155-1-4071
Συνδυασμός χαρακτηριστικών
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν στο παράθυρο καταχώρησης των συνδυασμών χαρακτηριστικών (σετ, προδιαγραφές) γινόταν εκ νέου δεξί κλικ με το ποντίκι.

20171009-1156-7-146
Συνάρτηση PRINTFORM
Δεν γινόταν αποστολή e-mail κατά την κλήση της συνάρτησης PRINTFORM με ορίσματα: εσωτερική φόρμα advanced (fast report) και 'E-Mail'.

20171016-1155-7-4432
Πωλήσεις κατά πελάτη
Δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση των ειδών, με βάση τον κωδικό στην εκτύπωση "Πωλήσεις κατά πελάτη", όταν είχε δηλωθεί να γίνει αναλυτικά.

20171017-1155-7-4471
Στοιχεία εταιρείας στην εκτύπωση
Σε παραμετροποίηση ομάδας εταιρειών, εκτυπώνονταν λανθασμένα η επωνυμία του υποκαταστήματος.

20171023-1155-7-4573
Σύνθεση από αγορά
Δεν γινόταν σωστή τήρηση της αναλογίας του είδους του set ως προς τα συστατικά του κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς ή πώλησης με εφαρμογή αυτόματης σύνθεσης.

20171025-1155-1-4605
Έσοδα-Έξοδα Περιοδική Φπα (402)
Γινόταν λάθος ενημέρωση του πεδίου 402 (Λοιπά προστιθέμενα ποσά) στην Περιοδική δήλωση ΦΠΑ εσόδων-εξόδων όταν είχαν δηλωθεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

20171031-1155-1-4708
Pdf στο Ε7
Στο έντυπο Ε7 (βεβαιωση συμβασης ορισμένου χρόνου) και στη δημιουργία του xml προς το ΥΕΚΑ δεν συμπεριλαμβανόταν το σχετικό αρχείο pdf.

20171031-1155-7-4718
Σε παραστατικά πώλησης
Κατά τη μετατροπή παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης εμφανιζόταν σφάλμα, όταν προέκυπτε γραμμή με μηδενική αξία και είχε δηλωθεί να γίνεται προειδοποίηση για μηδενική αξία στη γραμμή.

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10941

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170505-1155-2-1988
Δυναμικό Caption σε πεδία ευρετηρίων (πχ. :X.SYS.FISCPRD)
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας τοπικών πεδίων που θα εμφανίζουν δυναμικό caption (Λεκτικό) βάσει υπολογισμού που θα εισάγεται σε τοπικό πεδίο.

20170704-1155-7-3096
Grid ανάλυσης Χ/Μ
Προστέθηκε και στα παραστατικά αποθήκης η δυνατότητα εμφάνισης διαθεσιμότητας ανά χαρακτηριστικό στην καταχώριση γραμμών ειδών.

20170825-1155-2-3634
Advanced φόρμες-Ταξινόμηση χαρακτηριστικών
Στην οθόνη τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται με βάση τον αριθμό γραμμής τους. Προσθέσαμε στο dataset VQAFORM1 και αυτή την πληροφορία. Αν το DB Cross-Tab σχεδιαστεί με ταξινόμηση με βάση τον αριθμό γραμμής, η μορφή του θα είναι παρόμοια με αυτή που εμφανίζεται στην οθόνη του παραστατικού.

20171009-1155-7-4307
S1Script
Η μεταβολή του κωδικού σε ήδη καταχωρημένο S1Script, προκαλούσε εισαγωγή νέας εγγραφής.

20171024-1155-2-4593
Προσθήκη ελέγχου στην εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας]
Με την έκδοση 400.516.... και για τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν το module Μισθοδοσίας και έχουν εργαζόμενους που ανήκουν σε ασφαλιστικά ταμεία εκτός Ε.Φ.Κ.Α. είναι απαραίτητη η εκτέλεση της εργασίας [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] πριν την παραγωγή οποιουδήποτε μηχανογραφημένου αρχείου. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο menu επιλογών --> Παράμετροι --> Μισθοδοσία --> Παράμετροι υπολογισμού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150810-1155-1-2572
Στατιστική αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης εμφανίζονται πλέον και οι γραμμές των ειδικών συναλλαγών.

20170213-1155-7-600
Όγκος στις Αγορές κατ' είδος
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν ήταν διαθέσιμο το πεδίο 'Όγκος' στην εκτύπωση "Αγορές κατά είδος".

20170406-1155-7-1510
Δημιουργία λογαριασμού
Αν είχε δηλωθεί «Δημιουργία Λογαριασμού» στις γενικές παραμέτρους των συναλλασσομένων, δεν εφαρμοζόταν η μορφή κωδικού λογαριασμού λογιστικής.

20170703-1155-7-3054
Υπολογισμός ΦΠΑ γραμμής με έξοδα (φόρος ανακύκλωσης)
Σε κάποιες περιπτώσεις παραστατικών με έξοδο που υπολογίζεται με διαφορετικό συντελεστή ανά είδος, εμφανίζονταν διαφορές στον ΦΠΑ που υπολογιζόταν ανά γραμμή.

20170724-1155-1-3374
Λιανική από προκαταβολή/παραγγελία
Κατά την επιλογή παραστατικού λιανικής από προκαταβολή/παραγγελία που περιείχε είδος με χρώμα-μέγεθος, εμφανιζόταν μήνυμα κατά την καταχώριση: ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή 9999999.

20170727-1156-7-116
Πωλήσεις κατά Υποκ/μα πελάτη
Όταν δηλωνόταν υποκατάστημα πελάτη και ανάλυση χαρακτηριστικών στις πωλήσεις ανά υποκ/μα πελάτη, εκτυπωνόταν το σύνολο των ποσοτήτων και όχι του συγκεκριμένου υποκαταστήματος πελάτη.

20171016-1155-1-4439
Δημιουργία αρχείου Αφίξεων/Αποστολών
Προστέθηκε η ερώτηση [Βάσει Ημερομηνίας Παραστατικού], αντίστοιχα με τις Εκτυπώσεις Αφίξεων/Αποστολών.

20171017-1156-7-151
SupOpenOrder και CusOpenOrder
Λειτουργούν πλέον σωστά οι συναρτήσεις SupOpenOrder και CusOpenOrder.

20171018-1155-7-4495
CusSumOpenShp και CusOpenShp
Λειτουργούν πλέον σωστά οι συναρτήσεις CusSumOpenShp και CusOpenShp.

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10940

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170214-1155-7-635
Εκκρεμότητες
Βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης εκκρεμοτήτων ειδών στα παραστατικά.

20170622-1155-2-2904
Xad με προδιαγραφές Κύπρου
Ενσωματώθηκαν στα addon αρχεία, xad με φορολογικές προδιαγραφές Κύπρου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170608-1155-7-2637
Αυστηρή σχέση ΜΜ
Κατά τη σύνθεση είδους με αυτόματη δημιουργία παραστατικού σύνθεσης από παραστατικό πώλησης. δεν υπολογιζόταν σωστά η ποσόστητα στην πρώτη μονάδα μέτρησης παρόλο που ήταν δηλωμένη αυστηρή σχέση μεταξύ των μονάδων μέτρησής του.

20170728-1155-7-3460
Ανακατεύθυνση διαστάσεων στις κινήσεις ABC
Η ανακατεύθυνση σε οποιαδήποτε οριζόμενη διάσταση στο ευρετήριο κινήσεων ABC, οδηγούσε στα στοιχεία της πρώτης διάστασης.

20170811-1155-1-3583
Database explorer
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την προσπάθεια εκτύπωσης από τον database explorer όταν δεν υπήρχαν αποτελέσματα.

20171004-1155-1-4243
Εξαγωγή αρχείου file type 3
Δεν ήταν σωστή η γραμμογράφηση του αρχείου κατά την εξαγωγή αρχείου λογιστικής file type 3.

20171011-1155-7-4370
Ευρετήριο πελατών με στήλη Εκκρεμείς Παραγγελίες
Δεν λειτουργούσε σωστά η χρήση του πεδίου Εκκρεμείς παραγγελίες (SoCusOpenOrder) σαν στήλη στο ευρετήριο πελατών.

20171012-1155-7-4397
Ανακατεύθυνση σε σειρά
Στο σχεδιασμό σειρών, αποτύχαινε η ανακατεύθυνση στη σειρά ίδιας αρίθμησης.

20171013-1155-1-4418
Τοπικό πεδίο κειμένου σε advanced φόρμα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση τοπικού πεδίου με λειτουργία|: SQL εντολή και είδος πεδίου: κείμενο σε advanced φόρμα.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10939

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170921-1155-7-4023
Πιστωτικά με θετικό πρόσημο στα οικονομικά παγίων
Αν έχει καταχωρηθεί πιστωτικό παγίων στα οικονομικά στοιχεία στο tab στοιχεία ένταξης παγίου, η αξία εμφανίζεται πλέον με αρνητική τιμή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140730-1155-7-3048
Μαζική εκτύπωση σε email
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν τυπώνονταν σωστά οι εικόνες background των παραστατικών κατά τη μαζική εκτύπωση σε email.

20170828-1155-1-3643
Τελευταία τιμή πώλησης σε ξένο νόμισμα
Η τελευταία τιμή πώλησης σε ξένο νόμισμα εφαρμοζόταν με εκ νέου υπολογισμό της ισοτιμίας.

20170905-1155-7-3753
Μαζική αποστολή email
Έγινε αλλαγή ώστε να είναι σωστότερη η διαχείριση των exceptions. Καταγράφεται το λάθος για τον συγκεκριμένο πελάτη και η διαδικασία συνεχίζει. Να ληφθεί υπ' όψιν ότι για υπηρεσίες όπως το gmail η αποστολή μαζικού email. μπορεί να διακοπεί και από την ίδια την υπηρεσία. Γι' αυτό προτείνουμε την εισαγωγή μικρής χρονικής καθυστέρησης ανάμεσα στα email.

20170919-1155-1-3963
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία Προγραμματισμός πληρωμών (εμβάσματα) αν υπήρχαν εγγραφές μόνο για ανεξόφλητα προμηθευτών (οι γραμμές των ανεξόφλητων πιστωτών ήταν κενές) εμφανζόταν σφάλμα: Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Συναλλασσόμενος'.

20171005-1155-1-4264
Ιστορικό πωλήσεων
Κατά την αρχικοποίηση της εργασίας, γίνονταν πολλές άσκοπες προσβάσεις στη βάση δεδομένων.

20171006-1155-1-4286
Alert που στέλνει email
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν αποστέλλονταν email που ενεργοποιούνταν από alert.

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10938

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170427-1155-7-1840
Καρτέλες με ανάλυση αξιογράφων
Στο διάλογο της εκτύπωσης προμηθευτών "καρτέλες με ανάλυση αξιογράφων" είναι δυνατή πλέον η επιλογή τύπου συμψηφισμού προμηθευτών πελατών.

20170804-1155-7-3538
Εκτύπωση αφίξεων - Χώρα υποκαταστήματος προμηθευτή
Στην εκτύπωση intrastat αφίξεων λαμβάνεται πλέον υπόψη η χώρα του υποκαταστήματος του προμηθευτή.

20170927-1155-2-4125
Editor prjlines
Ενημερώθηκαν οι editor των πεδίων "Πρόσωπο,Μέσο,Ανταγωνιστής" των εικονικών πινάκων PRJLINES στο object PRJC.

20171003-1155-2-4224
Πεδίο "Αγοραστής" σε πιστωτές
Είναι πλέον διαθέσιμη και στους πιστωτές η δήλωση του πεδίου "Αγοραστής".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140707-1155-7-2736
Υποκατάστημα συναλλασσόμενου στις συναντήσεις
Λειτουργεί πλέον σωστά η αναδρομή (hyperliink) στο υποκατάστημα του συναλλασσόμενου στην προβολή των συναντήσεων.

20170522-1155-7-2275
Χρώμα μέγεθος με Σετ και Μετασχηματισμό
Λειτουργεί πλέον σωστά η ανάλυση σε χαρακτηριστικά σε μετασχηματισμού παραστατικού με αυτόματη ανάλυση σετ που έχει δηλωμένα χαρακτηριστικά.

20170816-1155-7-3591
Δικαιαώματα σειρών
Στην εργασία δικαιώματα σειρών, δεν αποθηκεύονταν οι μεταβολές στα δικαιώματα των σειρών.

20170918-1155-7-3940
Default Browsers
Σε κάποιες περιπτώσεις συνδυασμών δικαιωμάτων χρηστών δεν εμφανίζονταν τα default ευρετήρια του προγράμματος.

20170921-1155-1-4010
Α.Χ. υπ/ματος σειράς
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν είχε σωστή συμπεριφορά η επιλογή αποθηκευτικού χώρου υποκαταστήματος στο σχεδιασμό σειρών αγορών και πωλήσεων.

20170928-1155-7-4141
Ταμείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ - Πλαφόν
Πλέον το πλαφόν του ταμείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ για τους παλαιούς ασφαλισμένους υπολογίζεται σε μηνιαία βάση.

20170929-1155-1-4156
Φορολογικός μηχανισμός
Επειδή η κάθετος (/) χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας του μηχανισμού, αντικαθιστάται πλέον αυτόματα με το κενό αν εμφανιστεί στην σύντμηση.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10937

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170824-1155-2-3626
Τεχνικός κωδικός στο αρχείο είδους
Προστέθηκε στη καρτέλα ''Βασικά στοιχεία'' του είδους, ο Τεχνικός κωδικός.

20170922-1155-2-4067
Ε5 - Επίδοση με εξωδική δήλωση
Προστέθηκαν στο E5 xml αρχείο ερωτήσεις: [Επιδόθηκε με εξώδική δήλωση καθώς και [Ημερομ/νία επίδοσης εξώδικής δήλωσης].

20170922-1155-2-4070
Ε5 (Οικειοθελής αποχώρηση) - Αρχείο Εντύπου(pdf)
Προστέθηκε στο E5 xml δυνατότητα επισύναψης αρχείου pdf είτε οικειοθελής αποχώρησης είτε εξώδικου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170912-1155-7-3853
Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών
Εμφανιζόταν σφάλμα "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)" στις ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών κατά την προσπάθεια εμφάνισης του σχετικού παραστατικού εσόδων που είχε δημιουργήσει η γέφυρα.

20170919-1155-1-3966
Μετασχηματισμός παραστατικού με πολλές γραμμές
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την Αντιγραφή από προηγούμενο ή τον μετασχηματισμό παραστατικού με περισσότερες των 1000 γραμμών.

20170920-1155-1-3975
Ταμειακή ροή / ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Στην εργασία ταμειακή ροή και στη σελίδα ενηλικιωμένα υπόλοιπα εμφανίζονταν μόνο τα εκκρεμή αξιόγραφα και όχι τα ενηλικιωμένα υπόλοιπα των συναλλασσομένων βάσει των διακανονισμών τους.

20170921-1155-1-3998
Ετικέτες απο παραστατικά αποθήκης
Εμφανιζόταν σφάλμα "Access violation at address 076FFC3C in module 'FinDoc.bpl'. Read of address 00000000" κατά την εκτύπωση από το ευρετήριο ειδών αποθήκης ετικετών που χρησιμοποιούσαν σαν πίνακα την Ανάλυση χαρακτηριστικών - 2η μορφή.

20170922-1155-1-4038
Ιστορικό πωλήσεων είδους
Σε κάποιες περιπτώσεις, το διπλό κλικ σε γραμμή του ιστορικού πωλήσεων οδηγούσε σε λάθος εγγραφή.

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10935

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140612-1155-1-2382
Ταξινόμηση σε browser με αυτόματη ομαδοποίηση
Λαμβάνεται πλέον υπόψη η αυτόματη ταξινόμηση, που δηλώνεται σε ευρετήρια με αυτόματη ομαδοποίηση.

20150304-1155-2-858
Ακυρωτικό δελτίο - εκκρεμότητες
Τα ακυρωτικά δελτια αποστολής δεν εμφανίζονται πλέον στο ευρετήριο εκκρεμών παραστατικών.

20160728-1155-7-2641
Resync DataSet
Δημιουργήθηκε CallPublished function στο ModuleIntf με την οποία γίνεται Resync το DataSet από την DataBuf.
Η σύνταξη της είναι:
DataSetResync(dataset)


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160822-1155-7-2776
Custom πεδία με link
Σε κάποιες περιπτώσεις που δηλώνονταν στις στήλες παραστατικών πεδία συνδεδεμένα με custom πεδία, χάνονταν οι περιγραφές των στηλών.

20170329-1155-7-1381
Φίλτρο Σειράς σε εκτύπωση
Δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο Σειρά του διαλόγου της εκτύπωσης <Απαιτήσεις εντολών (ανάλυση ημιετοίμων)>

20170607-1155-1-2597
Loyalty
Αν είχε δηλωθεί στον επανυπολογισμό πόντων πίσω όριο ημερών και υπήρχαν πόντοι εξαργύρωσης τότε δεν λαμβάνονταν υπόψιν οι πόντοι που υπήρχαν νωρίτερα από αυτό το χρονικό διάστημα και γινόταν αφαίρεση των πόντων που έμειναν από τους πόντους εξαργύρωσης.

20170719-1155-1-3316
Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτέλεσης της εκτύπωσης του Συγκεντρωτικού Βιβλίου Παγίων σε ORACLE.

20170807-1155-7-3546
Αποστολή email 
Σε κάποιες περιπτώσεις σε pc με windows 10 εμφανιζόταν σφάλμα στην αποστολή email από το ευρετήριο πελάτη.

20170906-1155-1-3773
Offline - παρτίδες
Οι παρτίδες συγχρονίζονταν μόνο όταν είχε μεταβληθεί το είδος τους. Έγινε αλλαγή ώστε ο συγχρονισμός να λαμβάνει υπ' όψιν και την ημερομηνία μεταβολής της παρτίδας.

20170915-1155-1-3923
TEΑΥΦΕ - ΤΑΥΦΕ
Εμφανίζονται σωστά στα αρχεία των ΤΕΑΥΦΕ και ΤΑΥΦΕ οι αποδοχές και οι εισφορές με εργαζόμενους στο πλαφόν.

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10934

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140721-1155-2-2912
Φάκελος απεσταλμένων σε e-mail import
Κατά τη δημιουργία φακέλου απεσταλμένων στο e-mail import εφαρμόζεται πλέον το e-mail του παραλήπτη και οχι του αποστολέα.

20170627-1156-7-92
Συνήθης Θέση στα στοιχεία Εναλλακτικών Ειδών
Στην προβολή των εναλλακτικών ειδών στις γραμμές παραστατικού, προστέθηκε σαν στήλη η συνήθης θέση του εναλλακτικού είδους.

20170731-1155-1-3465
Παρασττικά παραγωγής από Δελτία εργασίας
Κατά την αυτόματη δημιουργία Παραστατικού παραγωγής από δελτίο εργασίας ενημερώνεται πλέον ως αποθηκευτικός χώρος παραγωγής αυτός της Εντολής παραγωγής, και όχι της προδιαγραφής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120306-1155-1-253
Βιβλίο Αδειών
Αν είχαν οριστεί πάνω από ένα ημερομηνιακό διάστημα αδείας σε ένα μήνα, στις γραμμές αποδοχών Αδείας εμφανίζεται το σύνολο των αποδοχών όλων των ημερομηνιακών διαστηματων και όχι της συγκεκριμενης γραμμής.

20170320-1155-1-1211
Πωλητής παραγγελίας λιανικής
Δεν ενημερωνόταν ο πωλητής από την παραγγελία κατά την καταχώρηση παραστατικού λιανικής.

20170426-1155-1-1823
Παραστατικά αποσβέσεων παγίων
Εμφανιζόταν σφάλμα "ASDDOC Dataset not in edit or insert mode", όταν μεταβαλλόταν η αξία σε παραστατικά αποσβέσεων.

20170630-1155-1-3020
Ευρετήριο με editable κωδικούς
Σε ευρετήριο με ανάπτυξη που είχε δηλωθεί editable πεδίο κωδικού, δεν ενημερώνονταν οι κωδικοί που εισάγονταν.

20170711-1155-1-3197
Γενική εικόνα Εταιρείας
Στη γενική εικόνα Εταιρείας εμφανίζονταν στς αξίες αποσβέσεων παγίων και ζημιών απο πώληση παγίων, αθροιστικά οι αξίες των φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων.

20170720-1155-1-3328
Τζίρος 2016 και 2017 στο Ευρετήριο πελατών
Εμφανιζόταν σφάλμα "Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'FISCPRD'" σε ευρετήριο πελατών που είχαν δηλωθεί τα πεδία Τζίρος 2016 και Τζίρος 2017.

20170824-1155-1-3624
Μαζικός μετασχηματισμός με διαμόρφωση ποσότητας
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εργασία μαζικού μετασχηματισμού πωλήσεων, με ενεργοποιημένη την παράμετρο 'Διαμόρφωση ποσότητας' και χρήση χρακτηριστικών.

20170901-1155-7-3712
Φόρμες εντύπωσης "advanced"
Στις advanced φόρμες εκτύπωσης, αν για κάποιο πεδίο δεν υπάρχει πληροφορία τύπου, τότε θεωρείται string και όχι number.

20170911-1155-1-3833
Αποστολή αποδείξεων μισθοδοσίας
Δεν λειτουργούσε σωστά η αποστολή αποδείξεων μισθοδοσίας με email όταν δηλωνόταν κωδικός πρόσβασης στο αρχείο pdf.

20170911-1155-1-3838
Δημιουργία φακέλου από παρ/κό πώλησης
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αυτόματη δημιουργία φακέλου υπηρεσιών από παραστατικό ποσοτικής παραλαβής.

20170912-1155-1-3849
Επιλογή ειδών στον φάκελο υπηρεσιών
Αν δεν είχε δηλωθεί εγκατάσταση στο φάκελο υπηρεσιών, δεν μπορούσε να γίνει επιλογή είδους.

20170912-1155-1-3859
Custom editors soaction
Δεν λειτουργούσαν οι custom editor που είχαν δηλωθεί σε προβολές του soaction.

20170912-1155-7-3841
Trace Γενικής Λογιστικής
Εμφανιζόταν σφάλμα List index out of bounds(0), σε κάποιες περιπτώσεις που είχε δηλωθεί trace όλων των πεδίων των λογαριασμών λογιστικής.

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10933

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170630-1155-2-3021
Σετ με συστατικό ορισμένο ως δώρο
Στον ορισμό σετ ειδών, τα είδη εμφανίζονταν πάντα με τύπο "Κανονικό", χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος που έχει δηλωθεί στα γενικά στοιχεία του είδους.

20170804-1155-2-3532
Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ. - Περίοδος υποβολής
Στην εργασία [Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ.] στο πεδίο Περίοδος υπολογισμού προτείνεται πλέον αυτόματα ως περίοδος ο προηγούμενος μήνας της login ημερομηνίας και όχι το Τρίμηνο.

20170804-1155-2-3533
Προσωρινή δήλωση μισθοδοσίας - Περίοδος
Κατά την επιλογή περιόδου στο έντυπο της μισθοδοσίας [Προσωρινή δήλωση] εμφανίζονται πρώτα οι μήνες και μετά τα εξάμηνα και τα δίμηνα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170703-1155-1-3056
Φάκελοι υπηρεσιών
Δεν φιλτράρονταν σωστά τα είδη της εγκατάστασης που είχε συνδεθεί με φάκελο υπηρεσιών.

20170710-1155-1-3187
Α.Χ. υποκαταστήματος σειράς παραγωγής
Δεν εμφανίζονται οι σωστοί αποθηκευτικοί χώροι που είχαν δηλωθεί στο υποκατάστημα της σειράς κατά το σχεδιασμό σειρών παραστατικών παραγωγής.

20170712-1155-1-3230
Αντιγραφή παραστατικών παραγωγής
Διορθώθηκε δυσλειτουργία που αφορούσε τη δημιουργία διπλών γραμμών σε παραστατικά παραγωγής που προέρχονταν από copy from buffer.

20170720-1155-7-3338
Υπολογισμός προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονταν λανθασμένα αποτελέσματα στον υπολογισμό προμηθειών πωλητών βάσει εισπράξεων-εξόφληση επιταγών.

20170725-1155-1-3393
Λάθος αποτύπωση νομίσματος στον πίνακα διακανονισμών.
Δεν ενημερωνόταν σωστά το νόμισμα των αντιστοιχίσεων στις περιπτώσεις συναλλασσομένων με τρόπο αντιστοίχισης 'Σε νόμισμα συναλλαγής' και default τρόπο πληρωμής (με διακανονισμό).

20170725-1155-7-3386
Εμπορική κατηγορία υπηρεσίας
Στα ευρετήρια υπηρεσιών γίνεται πλέον σωστή αναζήτηση με βάση την εμπορική κατηγορία υπηρεσιών.

20170810-1155-1-3580
Οικονομικά στοιχεία χρηματικού λογαριασμού
Η επιλογή άλλης οικονομικής χρήσης στα οικονομικά στοιχεία χρηματικών λογαριασμών προκαλούσε σφάλμα.

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10931

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170407-1155-2-1574
Προγραμματισμός πληρωμών και εμφάνιση top1 τραπεζικού λογ/σμού προμηθευτή
Προσθήκη τραπεζικού λογαριασμού προμηθευτή στον προγραμματισμό πληρωμών με εμβάσματα.

20170713-1155-7-3247
Δυνατότητα χρήσης sql φίλτρων σε κανόνες ροής
Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης sql φίλτρων σε κανόνες ροής.

20170717-1155-7-3268
Ανάπτυξη κοστολογικών στοιχείων
Προσθήκη δυνατότητας ανάπτυξης κοστολογικών στοιχείων ως detail ενότητα σε ευρετήριο των παραστατικών παραγωγής.

20170724-1155-2-3369
Προσθήκη Μ.X.παραμονής αποθεμάτων και Ταχύτητα ανακύκλωσης αποθεμάτων στα οικονομικά στοιχεία ειδών
Μετονομάστηκε ο δείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας" αποθεμάτων σε δείκτη "Μέσος χρόνος παραμονής αποθεμάτων". Προστέθηκε νέος αριθμοδείκτης με όνομα "Ταχύτητα ανακύκλωσης αποθεμάτων" στα οικονομικά στοιχεία ειδών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170719-1155-2-3314
Ασυμφωνία αποτελεσμάτων εκτυπώσεων
Διόρθωση ασυμφωνίας αναλυτικού ισοζυγίου και αναλυτικού ισοζυγίου ανά Α.Χ

20170329-1155-1-1380
Η εργασία Fifo αντιστοίχιση δεν αντιστοιχίζει τα ανοικτά παραστατικά
Διορθώθηκε η εργασία FIFO αντιστοίχιση των παραστατικών της ενότητας "Ανοικτά παραστατικά"

20170510-1155-1-2068
Εγγραφή κόστους πωληθέντων με μηδενικές ποσότητες
Διόρθωση υπολογισμού κόστος πωληθέντων αναλυτικής λογιστικής με βάση την παράμετρο αποθήκης "Μηδενικές ποσότητες πωλήσεων"

20170606-1155-1-2584
Δικαιώματα default browser
Προστέθηκε η δυνατότητα ορισμού δικαιωμάτων στους browser φορολογικών εντύπων.

20170613-1155-1-2721
E-mail Import (εργασία)
Διορθώθηκε δυσλειτουργία που αφορούσε το authentication του gmail account με σύνδεση 'TLS'.

20170705-1155-7-3099
Δημιουργία αρχείου ΥΚΑ - Server με τοπικές ρυθμίσεις σε United States
Διόρθωση σφάλματος κατά την δημιουργία αρχείου ΥΚΑ σε Κυπριακές φορολογικές προδιαγραφές με τοπικές ρυθμίσεις (regional settings) United States.

20170706-1155-1-3144
Αντιγραφή παρ/κού
Διόρθωση προβλήματος κατά την αντιγραφή παραστατικού με αντιγραφή εγγράφων.

20170714-1155-1-3264
FAST REPORT από το REST INTERFACE
Διορθώθηκε δυσλειτουργία που αφορούσε την εκτέλεση FAST REPORT από το REST INTERFACE

20170718-1155-7-3295
Σφάλμα σε custom πίνακα αν δεν εχει caption στα πεδια επιλογεα
Διορθώθηκε δυσλειτουργία που αφορά editors από custom πίνακες που στα πεδία επιλογέα δεν έχουν caption.

20170719-1155-7-3309
Πρόβλημα Έσοδα - Έξοδα έντυπο Φ2
Διόρθωση στο έντυπο Φ2 Εσόδων-Εξόδων που αφορούν τα πεδία 002, 006, 523

20170720-1155-1-3325
Μετασχηματισμός εντολής παραγωγής σε παρ/κό παραγωγής
Διόρθωση σφάλματος κατά τον μετασχηματισμό εντολής παραγωγής σε παραστατικό παραγωγής

20170720-1155-1-3327
Δυσλειτουργία σε εκτύπωση στατιστικής πωλήσεων κατά υποκατάστημα πελάτη σε ομάδες εταιρειών.
Διόρθωση δυσλειτουργίας της εκτύπωσης "στατιστικής πωλήσεων κατά υποκατάστημα πελάτη" σε ομάδες εταιρειών.

20170720-1155-1-3335
Απαιτήσεις εντολών (LMTRRESTORD)
Διόρθωση σφάλματος στην εκτύπωση "Απαιτήσεις εντολών" με φίλτρο ημερομηνιακό διάστημα παράδοσης.


20170726-1155-7-3418
Έντυπο ΦΠΑ
Διόρθωση δυσλειτουργίας στο έντυπο ΦΠΑ των εσόδων εξόδων. Πλέον συμπληρώνονται αυτόματα το ΑΦΜ, το όνομα, το όνομα πατέρα και τα στοιχεία του λογιστή.

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10930

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170710-1155-7-3178
Αναγγελία θεωρητικής κατάρτισης
Το πεδίο Πρόσκληση του εντύπου θεωρητικής κατάρτισης συμπληρώνεται πλέον από λίστα τιμών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170621-1155-7-2849
Έναρξη πελατών με νόμισμα
Ενημερώνεται πλέον σωστά η ισοτιμία και η αξία σε ξένο νόμισμα, στα παραστατικά που δημιουργούνται κατά την εργασία Έναρξης πελατών.

20170718-1155-1-3286
Φ2 - Manual αλλαγή 502
Όταν συμπληρώνεται χειροκίνητα ο κωδικός 502, μεταφέρεται πλέον αυτόματα στον κωδικό 401 στης επόμενης δήλωσης.

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10929

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161019-1155-2-3386
Γενικό Καθολικό κατά ΕΛΠ
Έχει προστεθεί η εκτύπωση Γενικό Καθολικό στις εκτυπώσεις ΕΛΠ και ΔΛΠ της Γενικής Λογιστικής.

20170509-1155-7-2037
Αξία παραστατικών παραγωγής
Λαμβάνεται πλέον υπόψη και η ποσότητα(Τ) διαφορών αναλώσεων φυσικής απογραφής στην ενημέρωση της αξίας των παραστατικών παραγωγής στην εργασία υπολογισμού τιμών κόστους.

20170509-1155-7-2039
Έντυπο αναγγελίας πρόσληψης
Προστέθηκε φίλτρο επιλογής του προσώπου που θα εμφανίζεται στο έντυπο.

20170515-1155-7-2137
Αριθμός αντιγράφων παραστατικών με φόρμα Fast Report
Έγινε αλλαγή ώστε να λαμβάνεται υπ΄όψιν και ο αριθμός αντιγράφων που ορίζεται στη Σειρά.

20170612-1155-2-2683
Κατασκευαστής είδους σε προμήθειες πωλητών
Προστέθηκε το πεδίο κατασκευαστής είδους στις διαστάσεις υπολογισμού των προμηθειών πωλητών.

20170630-1155-2-3021
Σετ με συστατικό ορισμένο ως δώρο
Στην εισαγωγή σετ ειδών δεν ενημερωνόταν σωστά ο τύπος του είδους των γραμμών.

20170704-1155-2-3091
Δικαιώματα σε quickviews
Υποστηρίζεται πλέον ο ορισμός δικαιωμάτων σε quickviews σε γραμμές παραστατικών.

20170705-1155-1-3109
Κάλυψη εκκρεμοτήτων σε πωλήσεις από αγορές
Εμφανίζεται πλέον η επιλογή 'Κάλυψη εκκρεμοτήτων' στο δεξί κλικ στις γραμμές παραστατικών πωλήσεων που έχουν προκύψει απο παραστατικά αγορών.
Προσοχή: Η κάλυψη εκκρεμοτήτων θα διαγράψει τη σχέση του παραστατικού πώλησης με το παραστατικό αγοράς από το οποίο προήλθε.

20170706-1155-7-3132
Εκτύπωση σε Fast Report με DB Cross
Προστέθηκε property 'Filter' στο DBCross component του Fast report, ώστε να μπορούμε να περιορίσουμε τις επιλογές του DataSet που του αντιστοιχεί και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα detail lines μιας φόρμας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151008-1155-7-3010
Μερική εξόφληση αξιογράφων
Διορθώθηκαν οι συναρτήσεις αξιογράφων FChequePossesorType και FChequePossesorName, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους και την κίνηση με παραμετροποίηση "Νέος κάτοχος: δεν μεταβάλλεται".

20170706-1155-1-3128
Προμήθειες πωλητών
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής υποκαταστημάτων της εταιρείας στην εργασία υπολογισμού προμηθειών.

20170706-1155-7-3146
Συγκριτική εικόνα αποθήκης σε ομάδες εταιρειών
H συγκριτική εικόνα αποθήκης σε ομάδες εταιρειών εμφάνιζε λάθος αποτελέσματα στις ποσότητες και αξίες αγορών, όταν το είδος έχει κινηθεί και σε σε άλλη εταιρεία της ομάδας.

20170711-1155-1-3199
Υπόλοιπα ανά ΑΧ στη λιανική
Δεν εμφανιζόταν ο ΑΧ στην προβολή <Υπόλοιπα ανά ΑΧ> στις γραμμές ειδών της λιανικής.

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10928

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140407-1156-7-113
Factoring Πιστωτικά & εξόφληση
Tα Πιστωτικά Τιμολόγια Πώλησης εμφανίζονται πλέον και στις Εξοφλήσεις.

20170614-1155-7-2724
Σύνολα ανά ημέρα στα έσοδα έξοδα
Προστέθηκε επιλογή "ανεξαρτήτως αρίθμησης" στην ενημέρωση ανά ημέρα των εσόδων εξόδων, αντίστοιχα με την ενημέρωση λογιστικής.

20170621-1155-2-2855
Προμήθειες πωλητών
Στον σχεδιασμό του κανόνα προμηθειών πωλητών προστέθηκε η μάρκα και το μοντέλο των ειδών αποθήκης στις επιλογές για την "Κατηγορία 1" και "Κατηγορία 2".

20170622-1155-2-2893
Εντολές παραγωγής από Παραγγελία
Στο διάλογο δημιουργίας εντολής παραγωγής από παραγγελία, προστέθηκε επιλογή για χρήση του αποθηκευτικού χώρου της προδιαγραφής αντί για τον αποθηκευτικό της παραγγελίας.

20170628-1155-2-2975
Έντυπο αναγγελίας πρόσληψης
Το έντυπο Ε3 ενημερώνεται πλέον από τον αριθμό των παιδιών που είναι δηλωμένα στα σχετικά πρόσωπα του εργαζόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170608-1155-7-2639
Ανάλωση σε φυσική απογραφή
Εμφανίζονταν διπλές οι εγγραφές στο παραστατικό με τις διαφορές ανάλωσης που δημιουργούσε η εργασία ενημέρωσης φυσικής απογραφής.

20170612-1155-1-2665
Εμφάνιση λάθος γραμματοσειράς
Σε λειτουργικό σύστημα windows 10 εμφανίζονταν με παύλες τα λεκτικά των πεδίων στη διαδικασία backup.

20170616-1155-7-2773
Τελευταία ημερομηνία πίστωσης
Ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο τελ.ημερ.πίστωσης (CREDATEV) και στην περίπτωση άμεσης εξόφλησης του παραστατικού πώλησης.

20170621-1155-1-2856
Ακατανόητοι χαρακτήρες σε windows 10
Σε λειτουργικό σύστημα windows 10 εμφανίζονταν ακατανόητοι χαρακτήρες κατά την επιλογή quickview σε ευρετήριο.

20170621-1155-1-2857
Ακατανόητοι χαρακτήρες σε windows 10
Σε λειτουργικό σύστημα windows 10 εμφανίζονταν ακατανόητοι χαρακτήρες στη δήλωση στοιχείων εταιρείας στο σχεδιασμό ευρετηρίου.

20170621-1155-1-2860
Επιλογή Advanced Ετικετών στη Σειρά
Εμφανίζονταν οι Advanced ετικέτες σαν επιλογή φόρμας εκτύπωσης στις σειρές παραστατικών.

20170622-1155-7-2881
Double click σε grid με popuf subform
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά το διπλό κλικ σε grid για εμφάνιση custom subform.

20170628-1155-1-2983
File type 7 με & στα comments
Όταν υπήρχε ο χαρακτήρας & στα σχόλια, εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή του αρχείου.

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10927

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170307-1155-2-1006
Επιδότηση ΙΚΑ λόγω ασθενείας
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης του ποσού επιδότησης του ΙΚΑ λόγω ασθενείας στο αρχείο εργαζομένων και συγκεκριμένα στην καρτέλα [Ασθένειες]. Η επιδότηση μεταφέρεται αυτόματα στην περίοδο απόδοσης.

20170427-1155-2-1852
Συνάρτηση μισθοδοσίας [ΗΜΕΡ_ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ]
Προστέθηκε νέα συνάρτηση [ΗΜΕΡ_ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ] που εντοπίζει τις εγγραφές του πίνακα EMPLEXTRA, με παραμέτρους [Μισθολογικό στοιχείο, Από ημερομηνία, Έως ημερομηνία,Αξία].

20170613-1155-7-2696
Προμήθειες πωλητών
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής υπολογισμού προμήθειας πωλητή βάσει business unit παραστατικού.

20170616-1155-7-2787
Μήνυμα πιστωτικών ελέγχων
Προστέθηκε παράμετρος στο σχεδιασμό των τύπων των παραστατικών πωλήσεων, με την οποία μπορεί να ρυθμιστεί η ενημέρωση του πεδίου των παρατηρήσεων του παραστατικού όταν συμβαίνει υπέρβαση των ορίων του πιστωτικού ελέγχου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161109-1155-7-3703
Εξόφληση τιμολογίων factoring
Οι εργασίες εξόφληση τιμολογίων και εκταμίευση ποσού εξόφλησης στην ενεχυρίαση τιμολογίων επέτρεπαν την επαναλαμβανόμενη πολλαπλή εξοφληση των ίδιων τιμολογίων.

20170228-1155-1-883
Συνάρτηση 23 - ΒΑΡΥΤΗΤΑ_ΣΥΝΟΛΟ
Σε πολυεταιρικό περιβάλλον η Συνάρτηση μισθοδοσίας 23-ΒΑΡΥΤΗΤΑ_ΣΥΝΟΛΟ δεν έκανε σωστή επιλογή εταιρειών.

20170307-1155-7-994
Αποδοχές κατ αποκοπήν - εφάπαξ
Οι Αποδοχές κατ αποκοπήν - εφάπαξ (ΙΚΑ 16) δεν εμφανίζονταν στην ΑΠΔ, παρά μόνο οι αντίστοιχες εισφορές.

20170310-1155-1-1065
Κέντρα κόστους στην ανάλυση ABC
Σε εγκατάσταση με παραμετροποίηση ομίλου εταιρειών δεν γινόταν σωστή επιλογή εταιρείας κατά την εμφάνιση των κέντρων κόστους στην Ανάλυση Activity Based Costing στις γραμμές παραστατικών ειδικών συν/γων προμηθευτών.

20170407-1155-7-1554
Παραμόρφωση εκτύπωσης
Η εκτύπωση φόρμας παραστατικού με background σε τερματικό με μέγεθος font οθόνης 125% του κανονικού εμφανιζόταν παραμορφωμένη.

20170427-1155-7-1864
Περιοδική ΦΠΑ (Azure)
Σε περιβάλλον Azure, η μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου(401) από προηγούμενο μήνα ενημέρωνε το ποσό στο έντυπο ΦΠΑ προσθέτοντας δυο δεκαδικά επιπλέον.

20170516-1155-7-2158
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Κατά τον υπολογισμό της δήλωσης ΦΠΑ σε βιβλία Β κατηγορίας δεν μετέφερε το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης περιόδου (τρίμηνο) παρόλο που υπήρχε αποθηκευμένη δήλωση του προηγούμενου τριμήνου.

20170517-1155-1-2193
Εκτύπωση ασφαλιστικών στοιχείων εργαζομένων
Στην εκτύπωση ασφαλιστικών στοιχείων εργαζομένων, γινόταν εσφαλμένη επιλογή εταιρείας.

20170602-1155-1-2548
Κυριακή σε ωράριο εργασίας
Σε εργαζόμενο συνδεδεμένο με ωράριο εργασίας που έχει ως ημέρα εργασίας και την Κυριακή, δεν συμπεριλαμβάνονταν οι ημέρες της Κυριακής κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων.

20170602-1155-7-2553
Fast Report
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εκτύπωση με φόρμα advanced όταν στη φόρμα είχε δηλωθεί το πεδίο για την Ψηφιακή υπογραφή τύπου Β και ταυτόχρονα είχε οριστεί να γίνεται αυτόματη αρχειοθέτηση.

20170606-1155-1-2591
Έντυπο Ν - Πίνακας 1
Στον πίνακα 1 του εντύπου Ν εμφανιζόταν διπλάσιος ο κύριος φόρος της εταιρείας.

20170619-1155-1-2819
ΑΠΔ - Μαθητεία ΟΑΕΔ με Bonus
Στην Μαθητεία ΟΑΕΔ (φύλλο 4) και στο Tab Αναλυτικά στοιχεία, οι αποδοχές λαμβάνουν πλέον υπόψη και το ΜΣ 3396 (Ποσοστό επί των αποδοχών υπολογισμού εισφορών).

20170621-1155-1-2870
Συμψηφισμοί
Σε μεταβολή παραστατικών συμψηφισμών πελατών-πελατών ή πελατών-προμηθευτών, η διαγραφή του πελάτη προκαλούσε σφάλμα 'Could not convert variant of type (Null) into type (Double)' και εμπλοκή στην περαιτέρω λειτουργία του προγράμματος.

20170622-1155-7-2901
Ετικέτα Advanced - Παρτίδες
Σε σχεδιασμό Advanced Ετικέτα απο τις φόρμες παρτίδων με το πεδίο 'Κωδικός Παρτίδας' [MTRLOT."CODE"] από τον πίνακα MTRLOT εμφανιζόταν σφάλμα Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'SODTYPE' κατά το Preview μέσα απο τη φόρμα.

20170623-1155-1-2909
ΑΠΔ σε μισθωτό που λαμβάνει και αμοιβές Δ.Σ.
Σε ΑΠΔ δώρου σε εργαζόμενο μισθωτό που έχει και το ταμείο ΔΣ εμφανίζονταν λανθασμένες αποδοχές στον κωδικό αποδοχών του δώρου ενώ εμφανιζόταν και λανθασμένη εγγραφή με κωδικό 94.

20170626-1155-7-2927
Εκτυπώσεις VIES (ORACLE)
Εμφανιζόταν σφάλμα σε εγκαταστάσεις με βάση oracle στις εκτυπώσεις VIES.

20170628-1155-1-2972
ΑΠΔ - αποδοχές ΔΠ σε μισθωτό με αμοιβή ΔΣ
Σε μισθωτό με αμοιβή ΔΣ, στις αποδοχές του ΔΠ στην ΑΠΔ εμφάνιζε την διαφορά των αποδοχών ΔΠ μείον την αμοιβή ΔΣ του μήνα που συμπεριλαμβάνουμε το ΔΠ.

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10926

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170524-1155-7-2309
Loyalty - Μηδενισμός πόντων
Η εργασία επανυπολογισμού πόντων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μηδενίζει τους πόντους για τα παλιότερα παραστατικά.

20170526-1155-7-2392
Έντυπα Φ4/Φ5
Προστέθηκε επιλογή για την εταιρεία στους διαλόγους των ευρετηρίων των πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων(Φ4/Φ5) για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων ομίλων εταιρειών.

20170620-1155-2-2829
Button "Preview" στα Import Scripts και S1 Scripts
Προστέθηκε Button "Preview" στα Import Scripts και S1 Scripts, το οποίο εμφανίζει τη φόρμα του Script, δηλαδή εκτελεί τον κώδικα με (FORMIMPORT,SCRIPTNAME:ScriptCode).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170601-1155-1-2511
Αρχείο ΤΕΑΥΦΕ
Στο αρχείο του ΤΕΑΥΦΕ, στην θέση 37 όπου υπάρχει η ένδειξη κλάδου ασφάλισης, έχει πλέον τιμή 1.

20170612-1155-7-2687
Αποστολή email από πελάτη
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν σφάλμα 'access violation στο crm.bpl' κατά την αποστολή email από το ευρετήριο πελατών.

20170613-1155-1-2706
Fast Report Ετικέτα - Συνθήκη Επανάληψης
Σε επαναλαμβανόμενη καταχώρηση σχεδιασμού ετικέτας advanced, δεν διαγραφόταν η συνθήκη επανάληψης της προηγούμενης ετικέτας.

20170614-1155-7-2743
Z Report
Όταν γινόταν αλλαγή εταιρείας σε σταθμό εργασίας που είχε δηλωθεί ΕΑΦΔΣΣ, εμφανιζόταν σφάλμα 'Access violation at address 505C0500 in module 'vcl210.bpl'. Read of address 0000006D Τύπος σφάλματος: EAccessViolation'.

20170615-1155-1-2748
QlikView από ευρετήριο
Εμφανιζόταν σφάλμα στη δημιουργία QlikView από ευρετήριο όταν το όνομα του αρχείου είχε τελεία.

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10925

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170313-1156-7-36
Αιτιολογία στην Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας
Προστέθηκε πεδίο αιτιολογίας στο διάλογο της εργασίας [Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας] που μεταφέρεται στις γραμμές των παραστατικών ειδικών συναλλαγών.

20170606-1155-7-2595
Ευρώ στη συνάρτηση spell
Προστέθηκε η παράμετρος γλώσσας 'EL0' στη συνάρτηση spell για να μην τυπώνονται στα ελληνικά τα λεκτικά ευρώ και λεπτά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130605-1155-1-2190
Hyperlink υποκαταστημάτων
Στο hyperlink υποκαταστήματος στις τριγωνικές συναλλαγές εμφανιζόταν το υποκατάστημα του συναλλασσομένου του παραστατικού και όχι του συναλλασσομένου από το πεδίο των τριγωνικών συναλλαγών.

20140904-1155-1-3293
Φίλτρα σε custom dashboard
Σε object τύπου dashboard που έχουν δημιουργηθεί στον database designer, δεν λαμβανόταν υπόψιν το φίλτρο, αν είχε συμπληρωθεί μόνο ένα πεδίο από τα φίλτρα και δεν είχε γίνει focus σε κάποιο άλλο.

20141105-1155-7-4032
Κλείσιμο Ταμείου
Δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο έναρξη ταμείου με το ποσό της προηγούμενης καταμέτρησης εφόσον κατά την προηγούμενη ημέρα δεν είχε καταχωρηθεί απόδειξη μετρητών.

20150708-1156-7-157
Υπενθυμίσεις στο Azure
Έγινε αλλαγή στον τρόπο ενεργοποίησης και ελέγχου των υπενθυμίσεων, ώστε να δουλεύουν σωστότερα σε Azure.
20170404-1155-7-1488
Επανυπολογισμός
Μετά από μετασχηματισμό παραστατικού και επανυπολογισμό τιμών, δεν ενημερωνόταν η τιμή του είδους.

20170406-1155-1-1525
Επανυπολογισμός παραστατικού
Μετά  'από αντιγραφή από προηγούμενο' σε εισαγωγή παραστατικού πώλησης και αλλαγή σειράς, ο επανυπολογισμός δεν ενημέρωνε σωστά τις τιμές ειδών.

20170602-1155-7-2540
Έντυπο Ν & Κωδ.701
Γίνεται πλέον άθροισμα των ποσών του κωδ.701 ώστε να καταλήξει σωστά στο χρεωστικό ή πιστωτικό ποσό της δήλωσης. (δεν λαμβάνεται υπόψιν το ποσό του κωδικού 090).

20170605-1155-1-2572
Πωλητής και εισπράκτορας
Σε καταχώρηση από Web Services εφόσον ο Web Account είναι συσχετισμένος με PRSN ενημερώνονται και τα αντίστοιχα πεδία του Object.
Εφόσον έχει χαρακτηριστεί ως πωλητής ή και εισπράκτορας ενημερώνεται και το αντίστοιχο πεδίο SALESMAN - COLECTOR του Object.


20170607-1155-7-2608
Αρχείο type 7
Δεν μπορούσε να εισαχθεί αρχείο της λογιστικής file type 7, επειδή εμφανιζόταν σφάλμα: 'Δεν υπάρχει απαιτούμενο κενό διάστημα στην αιτιολογία'.

20170612-1155-1-2663
Εφαρμογή μοντέλου ABC
Σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμογής μοντέλου ABC σε γραμμές παραστατικών εμφανιζόταν να παραμένει υπολειμματική αξία.

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10924

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160205-1155-7-400
Κλείσιμο Ταμείου
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κινήσεις μετρητών, κατά τον "Υπολογισμό πραγματικών" συμπληρώνεται πλέον στην ανάλυση ταμείου, στο πεδίο καταμέτρηση, η έναρξη ταμείου του τελευταίου κλεισίματος.
Επιπλέον προστέθηκε η παράμετρος ''Υπολογισμός από καταμέτρηση'' στο διάλογο. Αν επιλεχθεί η παράμετρος μεταφέρεται το πραγματικά καταμετρημένο σύνολο μετρητών του τελευταίου κλεισίματος ταμείου στο πεδίο έναρξη ταμείου. Σε διαφορετική περίπτωση η εφαρμογή θα ενημερώσει το πεδίο 'Έναρξη ταμείου' με το σύνολο της αξίας της τελευταίας έναρξης συν τα πραγματικά σύνολα μετρητών που προκύπτουν από τις κινήσεις του συστήματος (default συμπεριφορά).


20161011-1155-7-3289
ΕΛΠ στην λογιστική κατηγορία παγίου
Στις λογιστικές κατηγορίες των παγίων ορίζονται τα στοιχεία αποσβέσεων ΕΛΠ (η μέθοδος και οι συντελεστές) του παγίου όπως γίνεται για τα φορολογικά και εναλλακτικά στοιχεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170111-1155-1-121
Ταξινόμηση με sodtype
Λειτουργεί πλέον σωστά η ταξινόμηση ειδών και υπηρεσιών σε φόρμα εκτύπωσης που έχει δηλωθεί σε κάποιο πεδίο να κάνει αναδίπλωση.

20170518-1155-7-2220
Εμφάνιση πεδίων σε windows 10
Σε windows 10 εμφανίζονταν τα πεδία σε σχεδιασμό προβολής οθόνης με μη κατανοητούς χαρακτήρες.

20170522-1155-1-2259
Εξόφληση ανά τρόπο πληρωμής
Στις ρυθμίσεις σειράς, για τη δημιουργία παραστατικού εξόφλησης ανά τρόπο πληρωμής, είναι υποχρεωτικό πλέον να συμπληρωθεί σειρά στη γραμμή.

20170522-1155-1-2269
Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε3
Κατά την ηλεκτρονική αποστολή του Ε3, εμφανιζόταν σφάλμα ''member not found'' στην επιβεβαίωση των στοιχείων.

20170529-1155-7-2429
Έντυπο Φ2 - πεδίο 384
Σε περίπτωση μειωμένου ΦΠΑ τα πεδία 364,384 του εντύπου ΦΠΑ υπολογίζονται με 16% αντί 17%
(η διαφορά πάει στα λοιπά προστιθέμενα).


20170529-1155-7-2431
Έντυπο Ν - πεδίο 049
Στο Έντυπο Ν το πεδίο 049 υπολογίζεται πλέον με 100%.

20170530-1155-1-2456
Υπολογισμός Φ2
Σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου, κωδικός 401, εμφανιζόταν αριθμός με λανθασμένη θέση της υποδιαστολής (Β' & Γ' κατηγορίας βιβλία).