Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10657

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151021-1155-7-3143
Περιοδική ΦΠΑ 'Έσοδα-Έξοδα / Ενδοκοινοτικές
Στην περιοδική ΦΠΑ για τα έσοδα-έξοδα τα πεδία των ενδοκοινοτικών ενημερώνονται χωρίς τις αξίες ΦΠΑ.

20151023-1155-7-3151
Νέο έντυπο ΦΠΑ
Το νέο έντυπο του ΦΠΑ υπολογίζεται από τη δήλωση του Σεπτεμβρίου στη λογιστική και από το 3ο τρίμηνο στα έσοδα έξοδα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110622-1155-1-742
Διπλά άρθρα λογιστικής
Λειτουργεί πλέον σωστά η ταυτόχρονη ενημέρωση άρθρων λογιστικής από την εμπορική διαχείριση.

20150424-1155-1-1386
Κοστολόγηση εξαγωγών
Λειτουργεί πλέον σωστά ο resolver της κατηγορίας κόστους Λογ.λογιστικής ή Λογ.Φ.Π.Α. στη γέφυρα λογιστικής των παραστατικών που προκύπτουν από κοστολόγηση εξαγωγών.

20150828-1155-7-2628
Ημερολόγιο Μέσων
Λειτουργεί πλέον σωστά το ημερολόγιο μέσων & προσώπων σε βάση oracle.

20151022-1155-1-3150
Υπολογισμός πόντων με αρνητική γραμμή
Υπολογίζονται πλέον σωστά οι πόντοι σε περίπτωση που υπάρχει γραμμή είδους με αρνητική αξία.

20151023-1155-1-3156
Ερώτηση στο ερωτηματολόγιο
Λειτουργεί πλέον σωστά η καταχώριση νέας ερώτησης στα ερωτηματολόγια.

20151026-1155-1-3182
Ημερομηνίες σε PAD
Λειτουργεί πλέον σωστά η επιλογή ημερομηνίας από το αντίστοιχο εικονίδιο σε εγκαταστάσεις με ενεργοποιημένη την παράμετρο /pad.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10656

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151015-1155-2-3082
Αρχείο EUROBANK
Προσαρμόστηκε το αρχείο EUROBANK στις τρέχουσες προδιαγραφές (L στις γραμμές).

20151020-1155-2-3118
Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης
Γίνεται πλέον αυτόματη συμπλήρωση υποκαταστήματος πελάτη στα παραστατικά που δημιουργούνται από την εργασία δημιουργίας πιστωτικών έκπτωσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151012-1155-1-3040
Αρθρο 39β - Λιανικές πωλήσεις
Σε καταχώριση λιανικής πώλησης από τη διαχείριση παραστατικών πώλησης σε χρήση ενταγμένη στο άρθρο 39β, ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο 39β.

20151019-1155-7-3100
Δοκιμαστικός Υπολογισμός Μισθοδοσίας
Λειτουργεί πλέον σωστά η εργασία <Δοκιμαστικός Υπολογισμός Μισθοδοσίας>.

20151020-1155-1-3117
Μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας
Λειτουργεί πλέον σωστά το ευρετήριο μεταβολής αποτελεσμάτων.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10655

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150310-1155-7-925
Αναπηρία 80% - απαλλαγή φόρου
Γίνεται πλέον πλήρης απαλλαγή από τον φόρο σε εργαζόμενους με αναπηρία άνω του 80%.

20151007-1155-2-3005
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ_ΗΜΕΡΕΣ
Προσαρμόστηκε η συνάρτηση ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ_ΗΜΕΡΕΣ, έτσι ώστε όταν η Param3 έχει την τιμή 0, να τρέχει για τις ημέρες της εβδομάδας όπως προκύπτουν από το ωράριο του εργαζόμενου.

20151007-1155-2-3006
Νέα Συνάρτηση μισθοδοσίας ΕΡΓΑΣΙΜΗ
Η συνάρτηση ΕΡΓΑΣΙΜΗ δείχνει αν είναι εργάσιμη η μέρα βάσει δηλωμένων ημερών στο ωραρίο εργασίας του εργαζομένου, σε περίπτωση εκ περιτροπής απασχόλησης. Για την εφαρμογή της δυνατότητας θα πρέπει το Μισθολογικό Στοιχείο 1161 να φέρει την τιμή 1 (Με βάση το ωράριο εργασίας)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150708-1155-7-2303
Αυτόματη δρομολόγηση φόρμας MS-Word
Τόσο κατά την αυτόματη αρχειοθέτηση, όσο και κατά την εκτύπωση σε PDF ή email φόρμας Word ή Excell δεν ζητάει πλέον όνομα αρχείου.
Σημειώνεται ότι από την έκδοση 514 και μετά, μπορεί να εκτυπωθεί PDF αρχείο και χωρίς την ύπαρξη εδικού εκτυπωτή. Αν θέλουμε τον προηγούμενο τρόπο εκτύπωσης σε PDF, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ειδικό εκτυπωτή και να αντιγράψουμε μέσα στο φάκελλο του προγράμματος το αρχείο gsdll32.dll. Για την εκτύπωση φορμών Word ή Excel σε PDF για Office πριν το 2007, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο παλιότερος τρόπος λειτουργίας.

20150721-1155-7-2409
Αποστολή email από κύκλωμα Συναλλασσομένων
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν με δεξί κλικ στους πελάτες γινόταν αποστολή email με χρήση πρότυπου template.

20150824-1155-7-2602
Γέφυρα Λογιστικής με Δρομολόγια
Λειτουργεί πλέον σωστά η γέφυρα λογιστικής όταν επιλεγεί σαν resolver ο κωδικός λογιστικής του Δρομολογίου.

20151002-1155-1-2976
Εικόνα εταιρείας
Διορθώθηκε το σφάλμα "script error" που εμφανιζόταν σε κάποιους υπολογιστές.

20151009-1155-1-3031
E4 - Σχέση απασχόλησης
Στην παραγωγή των αρχείων Ε4 ενημερώνεται πλέον σωστά η σχέση απασχόλησης (αορίστου/ορισμένου χρόνου).

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10654

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151002-1155-2-2971
Κανόνες Ροών
Προστέθηκε η δυνατότητα για εγγραφές της μορφής {DLGPRMS.COMP} στα πεδία εταιρείας και υποκαταστήματος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150521-1155-1-1703
Alert-Φίλτρο ανεύρεσης πελατών
Λειτουργεί πλέον σωστά το φίλτρο ανεύρεσης από EDA για τους συναλλασσόμενους στις πληρωμές & Εισπράξεις αντίστοιχα.

20150625-1155-7-2185
Διαφορά στο σύνολο
Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνταν πολλοί ΜΣΚΚ, και ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος Ομαδοποίησης ΜΣΚΚ, όταν γινόταν επιμερισμός αξίας γραμμής σε παραστατικό εσόδων σε περισσότερους ΜΣΚΚ εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα ότι "Υπάρχει διαφορά στη συνολική αξία των γραμμών και στην αξία του παραστατικού".

20150929-1155-1-2913
Ε11 xml - Αποδοχές αδείας
Σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν λανθασμένος υπολογισμός στις αποδοχές αδείας στο Ε11.xml.

20151001-1155-1-2945
Έντυπο Φ2 ΦΠΑ - Υποβολή τροποποιητικής
Λειτουργεί πλέον σωστά η αυτόματη υποβολή τροποποιητικής ΦΠΑ (έντυπο Φ2).

20151001-1155-1-2951
Υπόδειγμα εσόδων-εξόδων
Εφόσον είχε καταχωρηθεί ταμειακός λογαριασμός, τότε σε κάθε νέο υπόδειγμα με νέο λογαριασμό εσόδων-εξόδων εμφανιζόταν λανθασμένα και ο ταμειακός λογαριασμός.

20151006-1155-1-2992
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση ΤΑΜ_ΜΕ με αποτέλεσμα λανθασμένο υπολογισμό επιδότησης ΟΑΕΔ.