Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

'Εκδοση 312.510.10403

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130110-1155-7-96
Επόμενος κωδικός στο αρχείο touch
Στην εργασία 'Μεταφορά στο αρχείο ειδη Touch', μπορεί να δηλωθεί * στο πεδίο επόμενος κωδικός, ώστε η εργασία να επιλέξει αυτόματα τον επόμενο κωδικό.

20130122-1155-1-283
Υπολογισμός τιμών κόστους με τιμή fifo από απογραφή
Σε είδη με μέθοδο αποτίμησης Fifo που δεν έχουν κίνηση στη χρήση, αλλά έχουν αξία από απογραφή, υπολογίζεται πλέον σαν τιμή κόστους η τιμή της απογραφής.

20130225-1155-2-943
resolver λογιστικής από Κέντρο κόστους γραμμής
Προστέθηκε resolver γέφυρας λογιστικής για την χρήση του λογαριασμού κέντρου κόστους στη γραμμή των ειδικών συναλλαγών συν/μένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121113-1155-1-2513
Εκτύπωση φόρμας στην επανέκδοση με αντιλογισμό
Κατά την επανέκδοση παραστατικού με αντιλογισμό, δεν γινόταν εκτύπωση του ακυρωτικού παραστατικού με όλες τις φόρμες που είχαν δηλωθεί.

20130211-1155-7-706
Πιστωτικοί έλεγχοι σε Client-Server
Δεν εμφανίζονταν τα μηνύματα προειδοποίησης των Πιστωτικών έλεγχων σε Client-Server περιβάλλον.

20130214-1155-1-791
"Από πρότυπη" σε αναζήτηση λογαριασμών εσόδων-εξόδων
Στον επιλογέα λογαριασμών στα παραστατικά εσόδων-εξόδων δεν λειτουργούσε η επιλογή λογαριασμών "Από πρότυπη".

20130218-1155-1-831
Φίλτρα σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση
Σε φίλτρα σχεδιαζόμενης εκτύπωσης που είχαν συνδεθεί με editor, εμφανιζόταν σφάλμα κατά την επιλογή τους.

20130220-1155-1-874
Υπόλοιπο στις κινήσεις λογιστικής
Εμφανιζόταν λανθασμένο υπόλοιπο λογαριασμού (χωρίς την απογραφή) στην εμφάνιση κινήσεων λογαριασμού, όταν δεν δηλωνόταν συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα.

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Εκδοση 312.510.10402


Διορθώσεις σφαλμάτων

20130213-1155-1-765
Error σε ηλεκτρονικές δηλώσεις
Εμφανιζόταν σφάλμα στην ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, λόγω αλλαγής της σελίδας του taxis.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Εκδοση 312.510.10401

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121101-1155-2-2396
Δεύτερο μήνυμα αυτόματου συγχρονισμού
Με την παράμετρο ONLINEUPDATE=1 στο αρχείο σύνδεσης, μπορεί να απενεργοποιηθεί και το δεύτερο μήνυμα επιβεβαίωσης ενημέρωσης της κεντρικής βάσης με τις εγγραφές της τοπικής offline βάσης.

20130114-1155-2-142
Εναλλακτικές συσκευασίες ειδών - είδη με Χ/Μ
Για τα είδη που έχουν ανάλυση σε Χ/Μ μπορεί πλέον να καταχωρηθεί εναλλακτική συσκευασία όπου προτείνεται μόνο η ποσότητα (δεν χρειάζεται απαραίτητα να συμπληρωθούν τα χαρακτηριστικά)

20130208-1155-7-671
Νέα παρτίδα στις γραμμές της λιανικής
Ενσωματώθηκε στην εντατική λιανική ο αυτοματισμός που ανοίγει νέα παρτίδα στις γραμμές.

20130215-1155-2-820
Έντυπα Μισθοδοσίας - πεδίο ΑΜΕ
Το πεδίο ΑΜΕ παίρνει τιμή από το πεδίο της εταιρείας Μητρώο ΙΚΑ (COMPANY.IKAM)
και όχι από το πεδίο Αριθμός μητρώου(COMPANY.NUMBERM). Αφορά τα έντυπα Μισθοδοσίας:
-Αναγγελία πρόσληψης
-Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης
-Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου
-Βεβαίωση για συμβάσεις ορισμένου χρόνου.


20130219-1155-2-864
ΤΕΑΥΕΚ - Διαχωρισμός σε ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ
Για τις εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχή ασφαλιστικής κάλυψης ΤΕΑΥΕΚ και έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης εισφορών μέσω του ΟΑΕΔ, απαιτείται ο διαχωρισμός των εισφορών σε κλάδο Επικουρικού και Πρόνοιας, καθώς σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ η επιδότηση αφορά μόνο στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης. Κατόπιν τούτου προστέθηκαν στην εφαρμογή νέα ασφαλιστικά ταμεία για το ΤΕΑΥΕΚ (κωδικοί 205 έως 209), ενώ η επιδότηση των εισφορών υπολογίζεται μόνο σε αυτά που εντάχθηκαν στο ΤΕΑΙΤ

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110621-2165-1-159
Αυστηρή αρίθμηση σε OFF
Σε κατάσταση OFF line, σε παραστατικά με αυστηρή αρίθμηση, όταν γινόταν διαγραφή παραστατικού δεν διορθωνόταν η αρίθμηση για το επόμενο παραστατικό.

20120209-1155-1-170
Ακυρωτικά στη VIES
Στις εκτυπώσεις vies -ενδοκοινοτικών παραδόσεων, υπολογίζονταν λανθασμένα και οι αξίες των ακυρωτικών παραστατικών.

20130116-1155-7-202
Νέος φάκελος σε classic menu
Αποθηκεύονται πλέον σωστά οι φάκελοι που δημιουργούνται στα menu και δεν έχουν εργασίες.

20130130-1155-1-478
Μήνυμα για remote execution στα ευρετήρια
Εμφανιζόταν λανθασμένο μήνυμα για remote execution στα ευρετήρια.

20130130-1155-7-473
Αντιστοιχισθέντα παραστατικά
Στην εκτύπωση Αντιστοιχισθέντα παραστατικά δεν λαμβανόταν σωστά υπόψιν η παράμετρος να εκτυπωθούν μόνο τα αντιστοιχισθέντα παραστατικά.

20130131-1155-1-506
Εκτύπωση παραστατικού σε pdf file
Δεν λειτουργούσε η εκτύπωση παραστατικού σε pdf file.

20130204-1155-1-534
Πρώτη ωφέλιμη γραμμή σε excel import
Στα Import δεν προτεινόταν τιμή 1 για την πρώτη ωφέλιμη γραμμή και κατά την εκτέλεση εμφανιζόταν σφάλμα ole error.

20130204-1155-1-552
Classic menu - Cache
Τα Classic menu που δημιουργούνταν δεν ήταν διαθέσιμα προς επιλογή μέσα απο την καρτέλα τοιυ χρήστη.

20130204-1155-7-533
Σφάλμα ID=1
Δεν ολοκληρωνονταν οι καταχωρήσεις, που συμμετείχαν πίνακες με ID εγγραφής με τιμή 1.

20130207-1155-1-638
OnOff. Ενημέρωση τοπικής βάσης - διαγραφή εγγραφών
Προστέθηκε η παράμετρος $MERGEDELETED=1 στα section του ini αρχείου που αφορούν τα master αρχεία. Εφόσον ενεργοποιηθεί πριν τον συγχρονισμό του αρχείου γίνεται έλεγχος υπαρκτότητας των εγγραφών της offline βάσης.

20130208-1155-1-668
html view σε σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις
Στις σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις σε html view φορτωνόταν μόνο η πρώτη σελίδα.

20130211-1155-1-697
Εναλλακτικοί κωδικοί προμηθευτών
Εξαιρέθηκαν οι εναλλακτικοί κωδικοί προμηθευτή από το copy from buffer στην καταχώριση είδους.

20130211-1155-1-711
Μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου
Κατά την καταχώρηση μαζικής μεταβολής δεδομένων περιόδου σε περιβάλλον Azure εμφανιζότανι σφάλμα [S] '28/2/2013' is not a valid date and time. Σε περιβάλλον client/server εμφανιζόταν μήνυμα "Invalid syntax near the keyword AND".

20130212-1155-1-727
Εντυπα Φ.01.010 και Φ.01.013 και Ε3
Κατά τον υπολογισμό των εντύπων Φ.01.010 και Φ.01.013 λογιστικής, δεν πραγματοποιούνταν έλεγχος εάν έχει καταχωρηθεί Ε3.

20130213-1155-1-770
Ενημερωση δαπάνων μισθοδοσίας
Η ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας γίνεται με βάση τον κωδικό χρεοπίστωσης, και όχι το ID ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα όταν μία βάση έχει περισσότερες από μία εταιρίες.

20130213-1155-7-763
Μισθοδοσία - Ειδικές Πιστωτών
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ σε βάση Oracle 10g εμφανιζόταν σφάλμα ΟRA-00911: Invalid characher.

20130214-1155-1-796
Προσθήκη παραστατικού σε προεπιλογή
Σε βάση Oracle, κατά την προσθήκη παραστατικού σε προεπιλογή, εμφάνιζε σφάλμα
''cannot insert Null into solist"


20130219-1155-1-849
Αξία εισπράξεων σε υπολογισμό προμηθειών
Κατά την εκτέλεση της εργασίας υπολογισμού προμηθειών λαμβανόταν υπόψιν και η αξία των χρηματικών λογ/σμων με αποτέλεσμα να υπολογίζεται λάθος η αξία εισπράξεων.

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Εκδοση 312.510.10400

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120320-1155-2-349
Έντυπα Φ4 - Φ5
Ενσωματώθηκαν τα Έντυπα Φ4 & Φ5, που αφορούν τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων - αποκτήσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών.

20130124-1155-2-339
Έντυπο Ε2
Ενσωματώθηκε το έντυπο Ε2: Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων Β και Γ κατηγορίας.

20130204-1155-7-560
Σύγκριση αξίας λογ/σμού ανά περίοδο και χρήση
Στα οικονομικά στοιχεία Λογαριασμού->Στα συγκριτικά στοιχεία->σύγκριση αξίας ανά περίοδο και χρήση, προτείνεται πάντα και η χρέωση και η πίστωση.

20130205-1155-2-591
Υπολογισμός Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης των εκτάκτων αποδοχών
Κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, αν υπάρχουν έκτακτες αποδοχές τότε αυτές, προστιθέμενες στις ετήσιες τακτικές αποδοχές, υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουν την αλλαγή συντελεστή και συνεπώς την πολύ αυξημένη παρακράτηση στον μήνα υπολογισμού. Για την αντιμετώπιση αυτής της ιδιαίτερης περίπτωσης και εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να ορίσετε οι έκτακτες αποδοχές να υπολογίζονται με προοδευτική εκκαθάριση (είτε από την επόμενη περίοδο υπολογισμού είτε από την τρέχουσα). Η δυνατότητα αυτή σας δίνεται με το μισθολογικό στοιχείο γενικής χρήσης [1140-Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης εκτάκτων αποδοχών], αν επιλέξετε την τιμή 1 ή 2 αντίστοιχα.

20130205-1155-2-592
Υπολογισμός Δεδουλευμένων Ρεπό
Για τον υπολογισμό των δεδουλευμένων ρεπό, προστέθηκαν τα μισθολογικά στοιχεία [3369-Ημέρες ρεπό] και [3370-Αποδοχές ρεπό]. Οι Ημέρες ρεπό συμμετέχουν στον υπολογισμό των ημερών Ασφάλισης και οι αποδοχές υπολογίζονται με 8 ωρομίσθια για κάθε ημέρα ρεπό. (εκτός κι αν έχουν καθοριστεί διαφορετικές ώρες απασχόλησης ανά ημέρα στον εργαζόμενο)

20130205-1155-7-582
Ισοζύγιο Προμηθευτών-Πελατών
Βελτιώθηκε σημαντικά η ταχύτητα εκτέλεσης του Ισοζυγίου Προμηθευτών-Πελατών σε oracle.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130129-1155-1-438
Eνημέρωση φυσικής απογραφής
Κάτω από κάποιες συνθήκες, εμφανιζόταν μεγάλη καθυστέρηση στην εργασία ενημέρωσης της φυσικής απογραφής

20130129-1155-7-435
Soft1 MAPS Parse error
Εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος στην εργασία "εμφάνιση σε χάρτη" στο ευρετήριο πελατών.

20130130-1155-7-461
Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών ανά πωλητή
Εμφανιζόταν διαφορά στο αποτέλεσμα του ευρετηρίου πελατών «Ενηλικίωση υπολοίπων πελατών ανά πωλητή» και της εκτύπωσης ενηλικιωμένα υπόλοιπα. Διορθώθηκε η συνάρτηση CusAgedRemain.

20130204-1155-1-562
Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε3
Διορθώθηκε η Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε3 στα 'Εσοδα-Εξοδα.

20130205-1155-1-580
Ανάλυση παραστατικών παραγωγής
Στην εκτύπωση Ανάλυση παραστατικών παραγωγής δεν λειτουργούσε το φίλτρο των ειδών για συγκεκριμένο είδος.

20130205-1155-1-590
Στοιχεία μελών/συζύγων εταιρίας
Εμφανιζόταν μήνυμα List index out of bounds στα στοιχεία μελών / συζύγων εταιρίας.

20130206-1155-7-618
Ενημέρωση Φυσικής Απογραφής
Δεν ενημερωνόταν σωστά το υπόλοιπο του είδους κατά την ενημέρωση της φυσικης απογραφής.

20130208-1155-1-670
Βεβαίωση αποδοχών: Πρόβλημα στην δημιουργία εκτύπωση σε PDF File
Διόρθωση αυτόματης εκτύπωσης φόρμας [Βεβαίωση αποδοχών] (Word) σε PDF File. Κατα την αυτόματη δρομολόγηση εκτύπωσης φόρμας σε pdf file, η εφαρμογή δεν έβρισκε τον pdf printer. Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε φόρμα Word κατά την μετατροπή σε PDF

20130208-1155-1-673
Yπόλοιπο παρτίδων ανά ΑΧ
Εμφανιζόταν ασυμφωνία υπολοίπου παρτίδων ανά ΑΧ μεταξύ της οικονομικής εικόνας και της επιλογής <Διαθέσιμες παρτίδες> από το αρχείο ειδών.