Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11422

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191122-1155-2-3788
''Προθεσμία'' στις προβολές του CRM
Προστέθηκε στις default προβολές των ''Γενικών ενεργειών'', ''Κλήσεων'', ''E-mails'', ''Συναντήσεων'', ''Tasks'' & ''Service tickets'', το πεδίο ''Προθεσμία''.

20200416-1155-2-1432
Έκδοση Τιμολογίων Δόσεων
Δόθηκε δυνατότητα μεταφοράς των παρατηρήσεων γραμμών δόσεων σύμβασης, στις παρατηρήσεις γραμμών των παραστατικών, μέσω της εργασίας ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων''.

20201204-1155-2-4910
Φόρμες εκτύπωσης στις απαντήσεις πελατών
Δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης απαντήσεων πελατών, μέσω του menu παραμέτρων / CRM / ''Φόρμες εκτύπωσης απαντήσεων πελατών''.

20201207-1155-2-4941
Import XXF στα στελέχη
Μεταφέρονται πλέον με xxf τα
1) Καθήκοντα,
2) Σεμινάρια
3)κύκλοι σεμιναρίων
4) Πακέτα παροχών των στελεχών. Προϋπόθεση: να υπάρχουν τα καθήκοντα, σεμινάρια/ κύκλοι, πακέτα παροχών στην εταιρeία που εισάγεται το xxf.


20201208-1155-2-4955
Ανάπτυξη σε ευρετήρια εργαζομένων με τα ΚΚ
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής πεδίων/φίλτρων από τον πίνακα ανάλυσης σε κέντρα κόστους στα ευρετήρια εργαζομένων.

20201210-1155-2-5005
Φίλτρο αναστολής
Στο ευρετήριο εργαζομένων, προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής πεδίων (εμφάνισης και φίλτρων) από τον πίνακα ειδικών διαστημάτων.

20201217-1155-1-5122
Στατιστική αποθήκης - Επαγγελματική κατηγορία
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι editors των πεδίων ''Λογιστική κατηγορία'', ''Εμπορική κατηγορία'', ''Γεωγραφική ζώνη'', ''Επαγγελματική κατηγορία'', ''Τρόπος πληρωμής'' , ''Συμφωνία'', ''Ομάδα εξόδων'' & ''Πιστωτικός έλεγχος συναλλασσομένου'' στη στατιστική αποθήκης.

20201230-1155-2-5353
Άδειες - Μισθολογικά στοιχεία στα στελέχη
Δόθηκε η δυνατότητα καταχώρισης Μισθολογικών στοιχείων στην ενότητα στελεχών για την χρησιμοποίηση τους σε παραμετρικούς υπολογισμούς αδείων.

20210105-1155-2-26
Εκτύπωση σε fast report στο retail pro
Δόθηκε δυνατότητα εκτύπωσης ευρετηρίου στο Retail pro σε fast report.

20210112-1155-2-138
Μαζική καταχώρηση αδειών
Στην Εργασία Μαζική καταχώρηση αδειών (Δεξί κλικ εργαζομένων - Μαζικές ενημερώσεις - Καταχώρηση άδειας) προστέθηκε η επιλογή "Σχετιζόμενη με ειδικού σκοπού".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200427-1155-1-1500
CRM - Σειρές ανά υποκατάστημα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή σειρών ανά υποκατάστημα, στις παραμέτρους του CRM.

20200611-1155-1-2184
Import Script μέσω Windows Scheduler
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' import script μέσω windows scheduler.

20200918-1155-1-3534
Σχετικά έγγραφα-προσθήκη URL
Κατά την προσθήκη URL μέσω των σχετικών εγγράφων, δεν αποθηκευόταν το σχετικό αρχείο.

20201119-1155-1-4624
Σειρά στην "Καταχώρηση αξιολογήσεων"
Δεν λειτουργούσε σωστά το redirection της σειράς στην εργασία "Καταχώρηση αξιολογήσεων".

20201213-1155-1-5043
Αξία intrastat μετασχηματισμένου παραστατικού
Σε περίπτωση που είχε οριστεί ''Ερώτηση'' στον τύπο παραστατικού αγοράς στον έλεγχο αξίας Intrastat, αυτός δεν εφαρμοζόταν σε περίπτωση μετασχηματισμού.

20201215-1155-1-5086
Επισύναψη παραστατικού σε μήνυμα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή μηνύματος, ύστερα από επισύναψη παραστατικού.

20201215-1155-1-5094
Λογαριασμοί ανά περίοδο
Στην εκτύπωση ''Λογαριασμοι ανά περίοδο'' από το κύκλωμα των εσόδων εξόδων, δεν εμφανίζονταν ορθά οι αξίες, σε περίπτωση που λογαριασμός είχε αρνητική κίνηση σε κάποια περίοδο.

20201223-1155-1-5254
Ειδικές Προμηθευτών σε φάκελο κοστολόγησης
Κατά τη σύνδεση παραστατικού με φάκελο κοστολόγησης πριν την καταχώρηση της γραμμής του παραστατικού, δεν εμφανιζόταν η αντίστοιχη αξία στο φάκελο.

20201228-1155-1-5294
Mηχανικός σε αναστολή στην ΑΠΔ
Στην ΑΠΔ, ο Τ.Α 18 προσαυξάνεται με την κανονική εισφορά ΕΦΚΑ, σε εργαζόμενο μισθωτό μηχανικό ο οποίος είχε τεθεί όλο το μήνα σε αναστολή και δεν είχε καθόλου ημέρες εργασίας στον Τ.Α 1.

20201228-1155-1-5299
Παραστατικά βάσει ελλείψεων αναγκών (Παραγωγή)
Στην εργασία ''Παραστατικά βάσει ελλείψεων/αναγκών'' από το κύκλωμα της παραγωγής, εμφανίζονταν σε κάποιες περιπτώσεις, είδη με μηδενικό υπόλοιπο.

20210107-1155-1-37
H εργασία <> δεν είναι διαθέσιμη
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης δικαιωμάτων στο Fast report preview ''DSBFASTPRV'', μέσω των δικαιωμάτων χρηστών.

20210108-1155-1-74
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Σε ομάδα εταιρειών, κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'', λαμβάνεται υπόψιν πλέον η login εταιρεία.

20210108-1155-1-79
Αιτία λήξης σύμβασης
Δεν ενημερωνόταν το πεδίο Αιτία λήξης στην καρτέλα του εργαζόμενου κατά τη μαζική ενημέρωση/Ενεργοποίηση σύμβασης, όταν δηλωνόταν Αιτία λήξης προϋπάρχουσας σύμβασης: Ανανέωση σύμβασης.

20210111-1155-1-106
Τερματισμός OutProcess διαδικασίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε OutProcess διαδικασία για την καταχώρηση παραστατικών.

20210111-1155-1-84
ΑΧ σε Ενημέρωση Φυσικής Απογραφής
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν το φίλτρο Α.Χ. στην εργασία ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής''.

20210112-1155-1-118
Παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' εμφανίζονταν σε κάποιες περιπτώσεις και ανενεργά είδη, παρόλο που στο σχετικό φίλτρο, επιλέγονταν μόνο τα ενεργά.

20210112-1155-1-146
Αλλαγή σε τρόπο πληρωμής
Δεν γινόταν ορθή μεταβολή των διακανονισμών, κατά τη διαγραφή εξοφλητικού παραστατικού κι αλλαγή του τρόπου πληρωμής.

20210113-1155-1-157
Έντυπο Ε6 - αποζημίωση απόλυσης
Δεν εμφανιζόταν το ποσό αποζημίωσης στο xml αρχείο του έντυπου Ε6, όταν είχε υπολογιστεί αποζημίωση απόλυσης στη ίδια περίοδο που είχε αποχωρήσει ο εργαζόμενος.

20210113-1155-2-152
Μεταφορά Εξόδου σε μετασχηματισμό παραστατικού
Κατά το μετασχηματισμό, δεν μεταφέρονταν τα έξοδα στο νέο παραστατικό, έχοντας επιλέξει ''Διατήρηση εξόδων'', σε περίπτωση που το παραστατικό είχε μηδενική αξία.

20210115-1155-1-193
Custom προβολή με memo
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Series 5 UI, σε custom προβολή ειδών που περιείχε πεδίο memo.

 

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11421

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200909-1155-2-3517
Μισθολογικά στοιχεία εργαζομένων στα Στελέχη - HR
Δόθηκε η δυνατότητα χρήσης μισθολογικών στοιχείων εργαζομένων στην ενότητα HR.

20201110-1155-2-4417
Αλληλοεπικαλυπτόμενα διαστήματα στις απουσίες
Προστέθηκε το πεδίο "Έλεγχος αλληλοκάλυψης διαστημάτων" στις παραμέτρους στελεχών με διαθέσιμες τιμές: Κανένας έλεγχος, Προειδοποίηση, Απαγόρευση και default τιμή την Απαγόρευση. Ο έλεγχος γίνεται τόσο στα στελέχη όσο και στους εργαζόμενους.

20201202-1155-2-4859
Παραστατικά αποθήκης σε φάκελο κοστολόγησης
Στα σχετικά παραστατικά των φακέλων κοστολόγησης, προστέθηκαν τα παραστατικά αποθήκης.

20201203-1155-2-4872
Συντελεστής 100% παγίου
Σε περίπτωση που οριστεί στην οντότητα παγίου, συντελεστής 100% ενημερώνεται αυτόματα το πεδίο ''Απόσβεση στη χρήση''. Ισχύει και το αντίστροφο.

20201207-1155-2-4933
Εξαγωγή και εισαγωγή μέσω xxf
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής μέσω xxf των:
Εκπαίδευση
Ξένες γλώσσες
Δεξιότητες
Χαρακτηριστικά
Πακέτα παροχών
Καθήκοντα
Στόχοι
Ποινές
Άδειες,
Αιτήματα
Ενημερώσεις
Επαινοι
Μοντέλα αξιολογήσεων
Κύκλοι αξιολογήσεων
Θέσεις Εργασίας.


20201210-1155-2-5017
Μισθολογικά στοιχεία γενικής χρήσης - Τιμή ανά εργαζόμενο
Δόθηκε η δυνατότητα να μπορεί να οριστεί τιμή για Μ.Σ. Γενικής χρήσης ανά εργαζόμενο. Η τιμή αυτή στην καρτέλα του εργαζόμενου έχει προτεραιότητα σε σχέση με την γενική τιμή.

20201215-1155-2-5074
Ισοζύγιο Λογιστικής
Στην εκτύπωση ισοζύγιο λογιστικής βάσης, προστέθηκε η στήλη ''Υπόλοιπο''.

20201228-1155-2-5298
Category Purpose Code στο αρχείο SEPA
Στην εργασία ''Δημιουργία αρχείου SEPA'' εμβασμάτων, προστέθηκε το φίλτρο "Είδος πληρωμής", με τιμές ''SALA (Salary payment)'', ''SUPP (Supplier payment)'' & ''MISC (Miscellaneous)''.

20201230-1155-2-5328
Ε13 Δήλωση Χρήσης Μοτοποδηλάτου - Μοτοσυκλέτας
Προστέθηκε το νέο έντυπο του ΠΣ Εργάνη Ε13: Δήλωση Χρήσης Μοτοποδηλάτου - Μοτοσυκλέτας.

20201230-1155-2-5332
Resolver εξόδων
Προστέθηκαν όλοι οι resolvers των εξόδων στα έσοδα έξοδα.

20201231-1155-2-5368
Trace στις άδειες
Προστέθηκε trace στο αντικείμενο SOPRSNLEAVE (Άδειες εργαζομένων).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200429-1155-1-1535
File Type7 - Παρακράτηση φόρου
Κατά τη δημιουργία εξωτερικών αρχείων εσόδων εξόδων με είδος αρχείου file type 7, η τιμή εξόδου ενημερώνεται με MvTp="5", όταν ο τύπος επιβάρυνσης είναι ''Κράτηση ελευθέριων επαγγελμάτων ( e.txt ΠΟΛ.1166 )''.

20201201-1155-1-4817
Προδιαγραφές από παραστατικά
''Εκτελώντας'' την εργασία ''Προδιαγραφές από παραστατικά'' παραγωγής, σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανιζόταν η προδιαγραφή στο ευρετήριο προδιαγραφών.

20201203-1155-1-4876
Εκτύπωση απόδειξης πληρωμής με ερωτήσεις
Σε κάποιες περιπτώσεις, που υπήρχαν ερωτήσεις στην εκτύπωση απόδειξης πληρωμής εργαζομένου σε pdf, γινόταν δημιουργία 2 αρχείων.

20201214-1155-1-5064
Πωλήσεις λιανικής τρίτων - Χαρακτηρισμός myDATA
Σε παραστατικό λιανικής πώλησης με κωδικό παραστατικού myDATA 11.5 (Λιανικές τρίτων), δεν ενημερωνόταν ορθά ο χαρακτηρισμός με τη τιμή ''E3_881_002 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές''.

20201222-1155-3-5213
Μεταβολή εγκεκριμένης συναλλαγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή παραστατικών με πιστωτικούς ελέγχους και σενάριο εγκρίσεων.

20201229-1155-1-5324
Editor CUSBRANCH στο πεδίο MTRDOC.SHIPTRDBRANCH
Σε σχεδιασμό προβολής, τα πεδία από το MTRDOC.SHIPTRDBRANCH εμφανίζονταν με editor TRDBRANCH κι όχι CUSBRANCH.

20201231-1155-1-5357
Υπόλοιπα ανά Α.Χ. - Retail Pro
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Retail Pro, στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα ανά Α.Χ.''.

20201231-1155-1-5366
Ενέργειες εγκαταστάσεων
Στις σχετικές εργασίες των εγκαταστάσεων, δεν εμφανίζονταν όλες οι ενέργειες.

20210104-1155-1-2
Περιοχή κουμπιών - Retail Pro
Στο Retail Pro δεν εμφανίζονταν σε χρήστη με ''Απαγορευμένη εκτέλεση μη ελεγχόμενων εργασιών'', η περιοχή των κουμπιών.

20210104-1155-1-3
Διεύθυνση λογαριασμού λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή συναλλασσόμενου που είχε δημιουργηθεί από την εργασία ''Εισαγωγή συν/μένων από λογαριασμούς Γ.Λ.'', σε περίπτωση που η διεύθυνση ήταν μεγαλύτερη από 50 χαρακτήρες. 

20210104-1155-1-9
Παρατηρήσεις Άρθρου 39α
Δεν εκτυπωνόταν σε φόρμα εκτύπωσης από την ενότητα των αγορών, το πεδίο "Παρατηρήσεις Άρθρου 39α".

20210105-1155-1-21
Mydata-Παρ/κό με δύο φπα και έξοδα
Σε παραστατικό πώλησης με 2 διαφορετικούς ΦΠΑ στις γραμμές και έξοδο με δικό του ΦΠΑ, το έξοδο δεν ενημερωνόταν ορθά στον χαρακτηρισμό της εγγραφής myDATA.

20210105-1155-1-32
Φίλτρο σε ευρετήριο Master-Detail
Σε ευρετήριο παραστατικών με ανάπτυξη με διαφορετική ενότητα κι έχοντας ορίσει στις γενικές παραμέτρους τη ''Μορφή δέντρου master-detail'' δεν εμφανίζονταν οι τιμές του πίνακα σε περίπτωση φίλτρου.

20210105-1155-1-33
Νέα παρτίδα σε φυσική απογραφή
Σε παραστατικό Φυσικής απογραφής, δεν αποθηκευόταν ο κωδικός νέας παρτίδας του είδους.

20210107-1155-1-38
Δραστηριότητες έργων στις γραμμές υπηρεσιών
Στις γραμμές υπηρεσιών παραστατικών, δεν εμφανίζονταν οι δραστηριότητες των έργων.

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021

Έκδοση 5.00.521.11420

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200911-1155-2-3413
Υποκατάστημα σε εργασία φυσικής απογραφής
Προστέθηκε το φίλτρο "Υποκατάστημα" στις εργασίες "Μηδενικές ποσότητες", 'Ενημέρωση" & "Ακύρωση" φυσικής απογραφής.

20201022-1155-2-4093
Ανάλυση πελατών ανά είδος
Στην εκτύπωση ''Ανάλυση πελατών ανά είδος'', προστέθηκαν Γενικά σύνολα.

20201029-1155-2-4213
Προκαταβολές/Παραγγελίες Λιανικής
Προστέθηκε η παράμετρος "Συμπεριφορές προκατ./παραγγ." (SALPPRMS.TFPRMSRETAILADV) στις παραμέτρους πωλήσεων, στο tab "Λοιπές" στο panel "Παράμετροι λιανικής". Η παράμετρος καθορίζει τις συμπεριφορές παραστατικών που θα εμφανίζονται στη σχετική εργασία ''Προκαταβολή/Παραγγελία'' λιανικών πωλήσεων.

20201119-1155-2-4634
Συνολικές αξίες MYDATA
Προστέθηκαν στις επιλογές πεδίων εγγραφών myDATA, πράσινα πεδία ''Συνολική αξία συναλλαγής εμπορικής διαχείρισης'' , ''Συνολική αξία άρθρου Γενικής λογιστικής'' & ''Συνολική αξία παραστατικού εσόδου / εξόδου''.

20201130-1155-2-4789
Αλλαγή τιμών πώλησης
Προστέθηκε η μέθοδος τελευταία τιμή αγοράς, στις εναλλακτικές τιμές της εργασίας ''Αλλαγή τιμών πώλησης''.

20201208-1155-2-4954
Ευρετήριο εργαζομένων & Στελεχών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, δόθηκε η δυνατότητα να γίνεται ανάπτυξη ανά εταιρεία στα ευρετήρια εργαζομένων και στελεχών.

20201208-1155-2-4971
Περιγραφή ποινής
Το πεδίο περιγραφή του πίνακα ποινών (PRAISEREBUKE.NAME) έγινε πολυγλωσικό.

20201210-1155-2-5015
Αντιγραφή προμηθευτών
Δόθηκε δυνατότητα εξαίρεσης πεδίων υποκαταστημάτων σε εισαγωγή και μεταφορά, στις παραμέτρους προμηθευτών, χρεωστών και πιστωτών.

20201214-1155-2-5052
Ακύρωση διαβιβασθέντων συνόψεων απο Έσοδα/έξοδα
Προστέθηκε στα ευρετήρια των παραστατικών εσόδων & εξόδων η ''Αναίρεση κινήσεων'', για την ακύρωση διαβιβασθέντων συνόψεων στην ΑΑΔΕ.

20201215-1155-7-5095
On-line ακύρωση σύνοψης
Δόθηκε δυνατότητα on-line ακύρωσης σύνοψης που έχει αποσταλεί στην ΑΑΔΕ (και έχει λάβει ΜΑΡΚ) κατά την ακύρωση του παραστατικού της εμπορικής διαχείρισης. Προϋποθέτει ότι η παράμετρος της on-line διαβίβασης είναι ενεργοποιημένη.

20201218-1155-1-5166
Mydata-αποδεικτικό παραλαβής
Ήταν δυνατή η διαγραφή του αποδεικτικού παραλαβής σε εγγραφή myDATA, σε παραστατικό που είχε M.AR.K.

20201221-1155-2-5191
Συμπλήρωση ποσότητας - Retail Pro
Στο Retail Pro, προστέθηκε popup συμπλήρωσης της ποσότητας, εφόσον δεν υπάρχει προτεινόμενη στο είδος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20201109-1155-1-4377
Δαπάνες εμπορικού σε Συν-εργασία
Στην περίπτωση Συν-εργασίας δεν εμφανίζονταν σωστά τα αποτελέσματα στην Ενημέρωση Δαπανών εμπορικού.

20201126-1155-1-4769
Λάθος σε υπολογισμό αρχείου ΦΜΥ
Σε εργαζόμενους για τους οποίους έχει γίνει υπολογισμός διανεμόμενων κερδών σε ξεχωριστή περίοδο, εμφανιζόταν λάθος στο αρχείο ΦΜΥ στη στήλη των Κρατήσεων και του Φόρου.

20201202-1155-1-4842
Εγγυοδοσία και δώρα
Δεν ενημερωνόταν ορθά η εγγυοδοσία είδος από συμφωνία, σε γραμμές παραστατικού.

20201202-1155-1-4860
Σειρά αξιογράφων σε εισπράξεις πελατών
Σε εταιρεία ομάδας, δεν συμπληρωνόταν αυτόματα στις γραμμές εισπράξεων με αξιόγραφο η σειρά, εφόσον στη συγκεκριμένη κίνηση υπήρχε δημιουργημένη μόνο μία.

20201203-1155-1-4880
Mydata Έσοδα Έξοδα - Αξία Παρακράτησης φόρου
Σε εγγραφή myDATA, δεν ενημερωνόταν ορθά η αξία παρακράτησης φόρου, από παραστατικό εσόδου.

20201207-1155-1-4935
Μηνύματα χρηστών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν ορθά τα μηνύματα μεταξύ χρηστών.

20201207-1155-1-4940
Αντιγραφή από προηγούμενη
Δεν γινόταν "Αντιγραφή από προηγούμενη" εγγραφή στις ενότητες Εκπαίδευση, Ξένες γλώσσες, Δεξιότητες,
Χαρακτηριστικά.


20201210-1155-1-5013
Κανόνας Ροής από Συμβάσεις σε Παραστατικό Πώλησης
Σε κανόνα ροής από συμβάσεις σε παραστατικό πώλησης, δεν μεταφέρονταν οι γραμμές της σύμβασης.

20201211-1155-1-5040
Reupdate Αποθήκης σε ομάδα εταιρειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το reupdate αποθήκης σε ομάδες εταιρειών, έχοντας επιλέξει ''Πολυεταιρική'' και login σε διαφορετική εταιρεία από την κύρια.

20201211-1155-1-5042
Καθορισμός δικαιωμάτων
Δεν μπορούσαν να οριστούν δικαιώματα για τις ακόλουθες εργασίες της μισθοδοσίας:
Στα αρχεία ΥΕΚΑ, το Ε8 και το Ε4.
Στα Έντυπα, το Ε3 το Ε3.4 και Ε5.


20201215-1155-1-5075
MyData- Αρχικοποίηση Ειδών
Η εργασία Αρχικοποίηση Ειδών βάσει λογιστικής κατηγορίας, δεν ενημέρωνε την Ειδική διαχείριση στα σταθερά στοιχεία ειδών.

20201215-1155-1-5081
Δημιουργία/επεξεργασία οριζόμενου πίνακα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία οριζόμενου πίνακα, σε φόρμα advanced.

20201215-1155-1-5099
Υπολογισμός αποδοχών
Διορθώθηκε ο υπολογισμός αποδοχών για ασφαλιστικές κρατήσεις σε τεκμαρτό εργαζόμενο με αναστολή όταν το γενικό μισθολογικό στοιχείο ΜΣ 1172 έχει τιμή 0 δλδ Όχι.

20201217-1155-1-5132
Υποκατάστημα προμηθευτή στους συμψηφισμούς
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή υποκαταστήματος συναλλασσόμενου σε παραστατικό, σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20201218-1155-1-5143
Αρχείο SEPA Πειραιώς
Το πεδίο ''Τρόπος εμφάνισης χρεώσεων'' στην εργασία ''Δημιουργία αρχείου SEPA'' δέχεται τιμές ''Αδιάφορο''=0, ''Συγκεντρωτικά''=1 (false) & ''Αναλυτικά''=2 (true).

20201218-1155-1-5147
Κατάσταση myData σε ακυρωμένο παραστατικό
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό ενός παραστατικού, δεν ενημερωνόταν ορθά η κατάσταση εγγραφής myDATA.

20201218-1155-1-5153
MyData Live
Στο myDATA live, δεν ήταν δυνατή η προβολή των εγγραφών εμπορικού, σε εγγραφές με γέφυρα στη λογιστική.

20201218-1155-1-5158
Επιλογή προκαταβολής/παραγγελίας στη λιανική
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούσε να επιλεχθεί προκαταβολή / παραγγελία σε παραστατικό λιανικής, μέσω των σχετικών εργασιών.

20201218-1155-1-5159
Μεταβολή αποτελεσμάτων του ΔΧ
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους στην μεταβολή αποτελεσμάτων του ΔΧ του εργαζόμενου.

20201218-1155-1-5165
Σχετικά Έγγραφα - Προσθήκη URL
Δεν αποθηκεύονταν τα στοιχεία εισόδου κατά την προσθήκη url μέσω Dropbox, Google Drive & One Drive.

20201221-1155-1-5183
Θέση αποθήκευσης σε παραστατικά σύνθεσης
Σε παραστατικό σύνθεσης, δεν ενημερωνόταν η προτεινόμενη θέση αποθήκευσης του είδους, στις γραμμές του παραστατικού.

20201221-1155-1-5187
Λάθος συμπλήρωση στήλης στο Φ4 στο ΤAXIS
Κατά την αποστολή στο taxis του εντύπου Φ4, ενημερωνόταν λάθος η στήλη 8 του πίνακα Β' με αξία.

20201222-1155-1-5200
Ομάδα καθηκόντων
Γινόταν λανθασμένη επιλογή ομάδας καθηκόντων σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών.

20201222-1155-1-5205
MyData - Ακύρωση και ενημέρωση Λογιστικής
Δεν γινόταν ορθή ενημέρωση εγγραφών myDATA, ύστερα από ακύρωση κι ενημέρωση εγγραφών γενικής λογιστικής, από εμπορική διαχείριση.

20201222-1155-1-5216
Ομάδα είδους
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση νέας ομάδας είδους.

20201223-1155-1-5271
MyData υποκατάστημα συναλλασσόμενου
Δεν ενημερωνόταν το υποκατάστημα του συναλλασσόμενου στις εγγραφές myDATA από άρθρο λογιστικής.